Parforhold parterapi

Prisen på en skilsmisse

dreamstimelarge_13830517Der er to sider af skilsmisser, nemlig de følelsesmæssige omkostninger med konsekvenser for parterne og børnene, men der er altså også de økonomiske aspekter.

Skilsmisseøkonomien kan deles op i to områder:
– Udgifterne for de mennesker, der bliver skilt
– Udgifter for samfundet – både nu og på længere sigt

Hvordan kan udgiften til en skilsmisse beregnes?

Det er på en måde som at sælge elastikker i metermål, og det er lige så svært som at beregne, hvad det fx koster at køre i bil. Her er tre eksempler på sidstnævnte:
A) Der er benzinudgiften alene, hvilket kunne være 1 kr/km
B) Benzinen og vægtafgiften, som kunne blive 3 kr/km
C) Benzin, vægtafgift, forsikring, slitage og værditab på bilen, dvs samtlige udgifter i bilens levetid, så prisen måske kommer op på 6 kr/km eller meget mere

Alle de tre ovenstående beregninger er rigtige. Det kommer kun an på, i hvilket perspektiv man anskuer det, samt tidshorisonten. Det samme gør sig gældende for skilsmisser.

Ud over økonomien er der selvfølgelig de menneskelige omkostninger i form af mistrivsel, der kan medføre nedsat produktivitet, som også koster penge.

Offentlige udgifter

Direkte udgifter

– Det kan være i form af forhøjet huslejebidrag og kvartalsvise børnepenge, som betales over Betalingscentret
– Nogle steder opretter Kommunerne børnegrupper, hvilket koster både lokaler, lys, varme og lønninger
– Der kan også være tale om udgifter i forbindelse med at det offentlige skal træde til med hjælp og støtte ved misbrug, kriminalitet og lignende

Indirekte udgifter

– Eksempelvis utryghed og faldende selvværd kan give ringere arbejdsindsats og større behov for støtte og hjælp
– Én ubearbejdet skilsmisse kan føre til flere skilsmisser, som er yderligere udgifter for det offentlige

Andre udgifter

– Øgede udgifter til overførselsindkomster på grund af tab af selvværd og selvtillid
– Udgifter til bekæmpelse af sygdom på grund af svækket immunforsvar
– Manglende skatteindtægter på grund af nedsat produktivitet
– Udgifter til bekæmpelse af kriminalitet på grund af tabte rollemodeller

Boligmangel, når man er dobbelt så mange indbyggere, der har brug for en bolig
www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/en-mulig-losning-pa-boligmangelproblemerne-i-byerne

Karrieren skades, når parforholdet ikke fungerer og ved skilsmisser
www.ing.dk/artikel/133986-ingenioeren-der-blev-terapeut-singleliv-og-problemer-i-parforholdet-skader-karrieren

Direktørens sorg kan ses på bundlinien. Personlige problemer påvirker arbejdspladsen
www.parforhold-parterapi.dk/okonomi-2/direktorens-sorg-kan-ses-pa-bundlinien

Skilsmisser koster virksomhederne mange penge
www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/skilsmisser-koster-virksomhederne-mange-penge
Se kilde-artiklen på www.business.dk/karriere/skilsmisser-kan-koste-virksomheder-milliarder

Er der råd til udgifterne for den enkelte?

Umiddelbart kan det godt virke dyrt at gå i terapi – eller at købe en bil eller få malet lejligheden. Men egentlig er det som med så meget andet udelukkende et spørgsmål om at prioritere. Det gælder både tid og penge. Hvad vi VIRKELIG vil og har brug for, finder vi på mirakuløst vis altid både tid og penge til…

Man kan anskue den økonomiske problematik fra to forskellige synsvinkler:
A) Hvad har man som familie råd til at afsætte på månedsbasis for at få et bedre parforhold med mere energi, kærlighed og overskud – på samme måde som man sætter penge af til husleje, mad, tøj, telefon, ferier, bil osv hver eneste måned?
B) Hvad vil man kunne undvære, altså nedprioritere, fx ugeblade, ferier, nyt tøj, fornyelser og lignende, for at kunne tage sig tid og råd til at lære de redskaber, der kan få hverdagen til at gå betydeligt lettere med større glæde og fred og ro?

Med andre ord: Hvilken værdi ville det have, hvis parforholdet fungerer optimalt med ro og balance? Hvad hvis de destruktive skænderier kunne reduceres til et absolut minimum og skilsmissen undgås? Hvordan ville livet være anderledes, hvis man havde det godt sammen? På hvilken måde ville det påvirke børn og jobsituation? Ville det have indflydelse på blodtrykket og helbredet ikke at skulle op i det røde felt eller at føle sig utryg?
Kort sagt: Hvad vil et godt og kærligt parforhold være værd?

Sammenligning

Hvis man sammenholder udgiften til en skilsmisse (advokater, bo-deling, ekstra bolig, ekstra inventar, ekstra køretøj, salg af hus, salg af sommerhus, osv) med udgiften til en parterapeut, er der markant forskel. En ”brandslukning” hos en parterapeut koster typisk mindre end 25.000 kroner.
Den årlige vedligeholdelse af parforholdet hos en parterapeut kan gøres for omkring 5-10.000 kroner.

Til stadighed er jeg forbavset over at være vidne til, at mange mennesker vedligeholder deres bil og bolig bedre, end de vedligeholder deres parforhold. Vedligeholdelse af parforholdet er at holde det friskt, at udvikle sig sammen, at have tillid og respekt for hinanden, at være opmærksom og nærværende,jævnligt at forventningsafstemme med hinanden, samt ikke mindst at lære parforholdets ”færdselsregler” at kende og at overholde dem.

Når man har en tryg base, med tillid, respekt, lykke, sjov og kærlighed, fungerer man bedre og giver også børnene de bedste opvækstbetingelser. Samtidig er det i længden billigst. Alting hænger sammen.

.

Er du nysgerrig på mulighederne for at få et meget bedre parforhold, vil jeg invitere dig til en gratis afklarende samtale over telefonen, hvor du får indtryk af, hvem jeg er, hvordan jeg arbejder, og om par-coaching måske er noget for dig og jer.

Klik på knappen herunder for at bestille en tid til den gratis samtale

.

Eller klik her for at kontakte mig.
.

Bøger om parforhold
7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet
Følg på de sociale medier
Videoer
Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi
Gratis uddrag
fra en af mine bøger


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic