Spring til indhold

Prisen på en skilsmisse

  • Anslået læsetid: 8 min read

dreamstimelarge_13830517Hjem >> Parforholdet >> Prisen på en skilsmisse


Der er to sider af skilsmisser, nemlig de følelsesmæssige omkostninger med konsekvenser for parterne og børnene, samt de økonomiske aspekter.

De følelsesmæssige sider af problematikkerne siger sig selv. Når man indledningsvis bliver enige om at være kærester, flytte sammen og få børn, er det fordi man har et (brændende) ønske om alt det pragtfulde ved at være sammen med et vidunderligt menneske. Hvis drømmene så brister, kan det skabe enormt smertefulde sår, ikke kun for en selv, men også for eventuelle fælles børn. De følelsesmæssige konsekvenser kan risikere at forfølge en resten af livet.


Mikael Hoffmann


Men lad os først kigge lidt på den private skilsmisseøkonomi. Den kan deles op i to områder:
– Udgifterne for de mennesker, der bliver skilt
– Udgifter for samfundet – både nu og på længere sigt

Hvordan kan udgiften til en skilsmisse beregnes?

BilDet er på en måde som at sælge elastik i metermål, og det er lige så svært som det er at beregne, hvad det fx koster at køre i bil. Her er tre eksempler på sidstnævnte med bilen:
A) Der er benzinudgiften alene, hvilket kunne være 1 kr/km
B) Benzinen og vægtafgiften, som kunne beløbe sig til 3 kr/km
C) Benzin, vægtafgift, forsikring, slitage og værditab på bilen, dvs samtlige udgifter i bilens levetid, så prisen kommer op på 6 kr/km eller måske meget mere

Alle de tre ovenstående beregninger er rigtige. Ingen af dem er forkerte. Det kommer kun an på, i hvilket perspektiv man anskuer det, samt tidshorisonten.
Nøjagtigt det samme gør sig gældende for skilsmisser.
Der er den direkte udgift til flytningen, eller måske også til skilsmisseadvokater.
Man kan også tage tab på salg af bolig med, og at der efterfølgende er to boliger (en til hver), samt dobbelt op inventar.
Og man kan i hele regnskabet medregne ekstra transportudgifter, ekstra tøj til børnene, manglende stordriftsfordele både i dagligdagen og på ferier osv.

Ud over økonomien er der selvfølgelig de menneskelige omkostninger i form af mistrivsel, der kan medføre nedsat produktivitet, som også koster penge.

Offentlige udgifter

Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er der også ekstra omkostninger ved alle de mange skilsmisser (knap halvdelen af alle indgåede ægteskaber), hvilket blandt andet har indflydelse på skattetrykket.

Misbrug og afhængighedDe direkte udgifter

– Det kan være i form af forhøjet huslejebidrag og kvartalsvise børnepenge, som betales over Betalingscentret
– Nogle steder opretter Kommunerne børnegrupper, hvilket koster både lokaler, lys, varme og lønninger
– Der kan også være tale om udgifter i forbindelse med at det offentlige skal træde til med hjælp og støtte ved misbrug, kriminalitet og lignende

De indirekte udgifter

– Eksempelvis utryghed og faldende selvværd kan give ringere arbejdsindsats og større behov for støtte og hjælp
– Én ubearbejdet skilsmisse kan føre til flere skilsmisser, som er yderligere udgifter for det offentlige

Andre udgifter

– Øgede udgifter til overførselsindkomster på grund af tab af selvværd og selvtillid
– Udgifter til bekæmpelse af sygdom på grund af svækket immunforsvar
– Manglende skatteindtægter på grund af nedsat produktivitet
– Udgifter til bekæmpelse af kriminalitet på grund af tabte rollemodeller

Boligmangel, når man er dobbelt så mange indbyggere, der har brug for en bolig
www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/en-mulig-losning-pa-boligmangelproblemerne-i-byerne

Karrieren kan skades, når parforholdet ikke fungerer – og ved skilsmisser
www.ing.dk/artikel/133986-ingenioeren-der-blev-terapeut-singleliv-og-problemer-i-parforholdet-skader-karrieren

Direktørens sorg kan ses på bundlinien. Personlige problemer påvirker arbejdspladsen
www.parforhold-parterapi.dk/okonomi-2/direktorens-sorg-kan-ses-pa-bundlinien

Skilsmisser koster virksomhederne mange penge
www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/skilsmisser-koster-virksomhederne-mange-penge
Se kilde-artiklen på www.business.dk/karriere/skilsmisser-kan-koste-virksomheder-milliarder

Er der råd til udgifterne for den enkelte?

Umiddelbart kan det godt virke dyrt at gå i terapi og til coaching – eller for den sags skyld at købe en bil eller få malet boligen. Men egentlig er det som med så meget andet udelukkende et spørgsmål om prioritering. Dette gælder både tid, penge og andre ressourcer. Hvad er det, vi VIRKELIG vil og har brug for? Det finder vi på mirakuløst vis altid både tid, penge og kræfter til…

Man kan anskue den økonomiske problematik fra to forskellige synsvinkler:
A) Hvad har man som familie råd til at afsætte på månedsbasis for at få et bedre parforhold med mere energi, kærlighed og overskud – på samme måde som man sætter penge af til husleje, mad, tøj, telefon, ferier, bil osv hver eneste måned?
B) Hvad vil man kunne undvære, altså nedprioritere, fx ugeblade, ferier, nyt tøj, fornyelser og lignende, for at kunne tage sig tid og råd til at lære de redskaber, der kan få hverdagen til at gå betydeligt lettere med større glæde og samhørighed?

Med andre ord: Hvilken værdi ville det have, hvis parforholdet fungerer optimalt med ro og balance? Hvad hvis de destruktive skænderier kunne reduceres til et absolut minimum og skilsmissen undgås? Hvordan ville livet være anderledes, hvis man havde det godt sammen? På hvilken måde ville det påvirke børn og jobsituation? Ville det have indflydelse på blodtrykket og helbredet ikke at skulle op i det røde felt eller at føle sig utryg?
Kort sagt: Hvad vil et godt og kærligt parforhold være værd?

Sammenligning

Par-coachingHvis man sammenholder udgiften til en skilsmisse (se ovenfor) med udgiften til en parterapeut, er der markant forskel. En ”brandslukning” hos en parterapeut koster typisk mindre end 25.000 kroner. For de penge får man også kommunikations-redskaber til at kunne forstå hinanden bedre resten af livet.
Den efterfølgende årlige vedligeholdelse af parforholdet hos en parterapeut kan gøres for omkring 5.000 kroner – altså nogenlunde det samme, som det koster at køre sin bil til service…..

Jeg er forbavset over en gang imellem at være vidne til, at mennesker vedligeholder deres tænder, bil og bolig bedre, end de vedligeholder deres parforhold. Vedligeholdelse af parforholdet betyder at holde det friskt, at udvikle sig sammen, at forny tilliden og respekten for hinanden, at forblive opmærksomme og nærværende, samt jævnligt at forventningsafstemme med hinanden

Men det viser sig jo, at mange mennesker ikke en gang har lært parforholdets grundlæggende ”færdselsregler” at kende, så derfor kan disse “regler” være svære at overholde.

Når man har skabt sig en tryg base, med tillid, respekt, lykke, sjov og kærlighed, fungerer man meget bedre som menneske og partner, hvilket også giver børnene de bedste opvækstbetingelser. Samtidig er det i længden rent økonomisk billigst. Alting hænger sammen.


Englænderen John Ruskin var i 1880’erne kunstkritiker, forfatter og social reformator. Om kvalitet og priser sagde han:

Kvalitet: Der er næppe noget i verden, som ikke én eller anden kan lave lidt dårligere og sælge lidt billigere, og folk, som kun ser på prisen, er denne mands lovlydige offer.

Priser: Det er uklogt at betale for meget, men det er værre at betale for lidt. Når man betaler for meget, er alt, hvad man mister nogle penge – det er det hele. Når man betaler for lidt, så mister man sommetider alt, fordi det, man køber, ikke var i stand til at gøre det, som det var købt til. Almindelig forretningsgang umuliggør at betale lidt og få meget – det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Hvis man accepterer det laveste tilbud, gør man klogt i at sikre sig en skadesreserve for den risiko, man løber – og hvis man gør det, så har man jo alligevel råd til at betale for den bedre vare!

Hvis du skal have en murer til at mure en mur for dig, hvad er så vigtigst? Murerens timepris, eller murerens samlede tilbud på det færdige arbejde? Og hvor vigtigt er det med kvaliteten? Det er formentlig ikke ligegyldigt om det bare er en mur i hønsehuset, eller om det er i forhaven ud mod vejen…..

Få et godt overblik over de forskellige kommunikationsværktøjer i parterapien på www.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet


Læs også artiklen på www.parforhold-parterapi.dk/okonomi-2/prisen-for-personlig-udvikling
Og læs mere om mine priser ved at klikke her.


Links til andre artikler om hvordan I undgår skilsmisse:

www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/undga-skilsmisse/hvornar-skal-du-lade-dig-skille-fra-din-partner

www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/undga-skilsmisse/skilsmisser-koster-virksomhederne-mange-penge

www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/undga-skilsmisse

www.parforhold-parterapi.dk/tanker_paa_vandring/sadan-heles-et-knust-hjerte-efter-en-skilsmisse-eller-et-brud

www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/undga-skilsmisse/videre-efter-en-skilsmisseMikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.