Spring til indhold

Forløb med parcoachingen

 

PAKKEN – Et Standard-Forløb på 3 måneder

For at lære noget, der er ukendt, eller besværligt, eller kunstigt, eller svært, kræver det en eller anden form for Forløb med et commitment, en forpligtelse, et engagement, hvilket vil sige en ikke ubetydelig indsats af ressourcer i form at både tid, kræfter og penge.

Hvad er parcoaching? Strukturet og effektivt forløb med parterapiDet er desværre ikke bare gjort med at man forstår noget, eller at man prøver det et par gange.

Derfor anbefaler jeg, at vi, efter at vi har haft den første par-session, beslutter os for, om vi vil stoppe der eller fortsætte vores samarbejde, hvilket dermed bliver i et forpligtende forløb.
Det er, hvad jeg erfaringsmæssigt véd fungerer bedst og er mest effektivt.

Faser

Ethvert samarbejde med mig gennemløber bestemte faser.
Jeg her en helt klar plan i mit arbejde, og det er måske også derfor at jeg har så meget succes med at forbedre menneskers parforhold.

Hvis du har et konkret problem, du vil have løst, aftaler vi en session fra gang til gang.
Ofte er det kun nødvendigt med en enkelt aftale, hvis du fx vil holde en festtale, skal til en ansættelsessamtale, eller du vil håndtere en konkret situation i parforholdet.
Det kræver udelukkende noget bevidstgørelse og færdighedslæring.

Ønsker I derimod at få løst en række tilbagevendende problemer, der er baseret på uhensigtsmæssige overbevisninger og dårlige vaner, er det en betydeligt mere kompleks størrelse, der både kræver bevidstgørelse, færdighedslæring og vanedannelse.

De nye vaner skal bankes godt fast, så man ikke efterfølgende falder tilbage i den gamle rille.
Derfor anbefaler jeg typisk et forløb.

Engagement og forpligtelse

Det vigtigste ved Forløbet (Pakken) er jeres engagement og forpligtelse over for jer selv og hinanden (jeres commitment) til at ville ændre det, der skal ændres.

Det er også vigtigt at skabe forudsætningerne for en vedvarende ændring af vaner, rutiner og holdninger, for at få noget andet, end dét, man har haft hidtil.

Hvis I vælger kun at komme til parcoaching/parterapi, når I har det dårligt sammen, vil den form for hjælp altid kun kunne blive brandslukning.

Jeg har ikke noget imod at slukke akut opståede ildebrande, men jeg vil også gerne lære jer nogle nye vaner og værktøjer, så I får et meget bedre parforhold i hverdagen.
Og man lærer altså bedst, når man er rolig og afslappet. (Ulempen er, at det så også er dér, at motivationen til at gøre noget ved parforholdet er mindst.)

Jeg lægger ikke skjul på, at jeg er ekspert i parforhold.
Mere end 30 år (siden 1994) som selvstændig par-coach med flere end 500 par i min konsultation.
Derfor véd jeg, hvad der virker og er bedst.

Hvorfor varer Standard-forløbet tre måneder?

Min erfaring er, at det tager tre måneder at ændre en vane, så den nye vane sidder godt fast.

Den gode nyhed er, at du kan ændre flere vaner på en gang, og det tager stadig omkring 90 dage i alt.

At forbedre kommunikationen i parforholdet er lidt ligesom at lære et helt nyt sprog.
Du kan heller ikke lære at tale russisk ved blot at læse ordbogen eller tage et weekendkursus.
Man bliver nødt til at deltage i det nødvendige antal lektioner på aftenskolen og lave hjemmearbejdet.
Man melder sig til en hel sæson, og derefter vil man kunne klare sig nogenlunde sprogmæssigt i det pågældende land.

Typisk tager det omkring tre måneders koncentreret indsats at lære et nyt sprog.
Eksempelvis lærte jeg for 45 år siden spansk på en sprogskole i Málaga, og efter tre måneder talte jeg det næsten flydende.

Skridt for skridt lærte jeg først nogle færdigheder, der skulle øves igen og igen.
Efter en måned kunne jeg gøre mig forståelig og forstå – i nutid.
Når jeg skulle fortælle om noget, der var foregået i fortiden, pegede jeg bagud over skulderen, mens jeg sagde sætningen i nutid.

Men allerede efter den anden måned mestrede jeg både nutid, datid og fremtid.

Så 3-4 måneder skal der til.
For de fleste er det også en overskuelig periode – som ikke er flere år eller ingen bagkant…..

Jeg har ikke talt særligt meget spansk de seneste 30 år, men er lige startet på et genopfriskningskursus her i København.
Og det går forbavsende hurtigt at gen-lære det, jeg i sin tid lærte.
Sådan er det i øvrigt også med de færdigheder, jeg vil lære jer om kommunikation.
Når I én gang har lært det, går det ikke bare i glemmebogen.
Men selvfølgelig er det en god idé lige at genopfriske – ligesom man jo også tager sin bil til service en gang imellem…..

Koncentreret indsats

En koncentreret 3-måneders periode er til at overskue for de fleste mennesker.
Hvis der ikke er nogen slutdato, kan det skabe en vis utryghed.

Det er vigtigt at committe sig til et samlet forløb, så de nye vaner kan grundfæste sig.
Man afbryder jo heller ikke en penicillinkur, blot fordi man efter nogle dage føler sig bedre tilpas…

Jeg har på grundlag af min mangeårige erfaring udviklet et standard program/forløb, som passer til de fleste par.
Dette er fundamentet, hvorpå jeg skrædder-syer ethvert forløb og enhver session til det enkelte par.
Et forløb
består typisk af ni par-sessioner og to individuelle coachingsessioner fordelt over tre-fire måneder.

Formålet med parcoachingen er at give jer en overordnet strategi, der skal sætte en stopper for skænderier, misforståelser, isnende kulde, og destruktiv adfærd i parforholdet.
Det vil være til glæde både for jer selv og jeres børn.

…mere end tre måneder

Der er ikke noget i vejen for at Standard-Forløbet strækker sig over fire eller fem måneder.
Grunden til, at jeg anbefaler de tre måneder, er, at jeg erfaringsmæssigt ved, at det er det, der virker bedst og er mest effektivt for jer.

Jeg er ikke interesseret i, at mine klienter skal føle, at de enten ikke får noget ud af parcoachingen eller at parcoachingen ikke virker.
Det er det samlede forløb, der er vigtigt for et godt resultat.

Når mine klienter kommer til mig for at få hjælp, er det typisk fordi deres liv er i kaos.
De har ofte brug for orden og struktur.
Hvis de selv havde kunnet løse deres problemer, havde de helt sikkert gjort det længe forinden.
Det er svært.
Det gør ondt.
Det er utrygt.
De har typisk mistet overblikket over situationen og indsigten i, hvad der skal til, for at de kan få det parforhold, de ønsker sig.
Og de har mistet forbindelsen til sig selv og til deres partner.

Derfor vil det også være svært for dem at kunne overskue, hvad der skal til og hvor meget.

Jeg tilbyder en tryg havn, hvor de kan udbedre skaderne og lære sig de nye færdigheder.
Disse skal gøres til nye gode vaner og rutiner.
På den måde vil de blive i stand til at navigere selvsikkert i deres liv og parforhold fremover – resten af deres liv.

Commitment

Når I committer jer, vil I helt automatisk arbejde mere målrettet med jeres forhold.
Det giver mere flow og sammenhæng, end at vi skal afslutte hver eneste session og hver gang overveje om vi skal tage en time mere.

Den individuelle session

Endvidere er der i denne pakke-løsning inkluderet to individuelle sessioner (en time til hver), som falder så tidligt som muligt i forløbet.
Det er ikke konventionel individuel psykoterapi eller coaching, men sessionen har derimod et helt bestemt indhold, der er designet til at understøtte og forstærke parcoachingen.
Blandt andet vil du få lejlighed til at blive bedre til at tage ansvar for dig selv i dit liv, designe den fremtid du ønsker dig, og også at kunne se dig selv “udefra”.
Du vil for eksempel lære mere om spejling (projektion) og selvansvarlighed.

Endvidere vil det gøre det lettere for jer hver især at se og bearbejde de mønstre i jeres parforhold, I måtte have brug for at justere på.

Standard-forløb, ekstra moduler og Udvidede special-forløb

Jeg tilbyder både et Standard-Forløb, som jeg erfaringsmæssigt ved passer til de flestes behov, men jeg tilbyder også specielle (eller udvidede) forløb og moduler.

Klik her for at se den samlede plan fra kontakten med mig til jeres parforhold igen “kører på skinner”.

Et af de ekstra moduler er muligheden for at I kan få aften-sessioner foruden sessioner i dagtimerne.
På Standard-Modulet finder alle sessionerne sted i dagtimerne.

Jeg kan endvidere tilbyde forskellige Udvidede Forløb / Moduler

Se for eksempel www.vreden.dk

og www.ikkemereangst.dk

med håndtering af vrede, angst, depression og stress.

De Udvidede Forløb kan afvikles enten  sideløbende med eller umiddelbart efter Standard-Pakken,

Jeg forbeholder mig retten til at være ekspert på området

Efter den første parsession opfordrer jeg klienterne til at mærke efter, om de har tillid til, at det er mig, der kan hjælpe dem med at få et bedre liv, eller om det skal være en anden coach – eller om coaching og terapi overhovedet er løsningen for dem.
Uanset hvad folk vælger, er det helt i orden for mig.

Hvis man vælger mig, vil jeg gøre alt, hvad der er mig muligt, for at sikre mig, at mine klienter når deres mål, og får det liv, de ønsker sig.

Forskellige klienters erfaringer med par-coachingen:

27:23 minutter
.
Video med parret Mette Sophie og Christians erfaringer efter Forløbet/Pakken:

5:45 minutter


Turbo

Hvis du øver dig med din partner hver dag i tre måneder, så vil I i løbet af perioden have skabt jer nogle nye gode vaner, der har fortrængt de gamle dårlige vaner, og de nye vaner vil være blivende.

Især hvis I efterfølgende en gang imellem kommer hos mig for at justere kursen og lært nye færdigheder og kommunikations-værktøjer,

Hvis I ønsker at sætte turbo på parcoachingen, kan jeg anbefale jer, at I, lige inden sessionerne med mig, opsøger en fysisk massør.
Den kropslige påvirkning vil sætte ekstra skub på den intellektuelle og følelsesmæssige bearbejdning, som jeg står for med parcoaching og Havening (som er en særdeles effektiv chok-traume-terapi-form).

Der bliver givet hjemmeopgaver mellem sessionerne.

Parcoach Mikael Hoffmann

Formålet med forløbet er at give jer en overordnet strategi, der skal sætte en stopper for skænderier, misforståelser, isnende kulde, og destruktiv adfærd i parforholdet – til glæde både for jer selv og jeres børn.

Målet med tre måneders intensiv parcoaching er, at I kan tale sammen på en konstruktiv måde, så I forstår hinanden og det give mening, at I har et godt sexliv, og at I er i harmoni og samhørighed med hinanden.
På den måde giver I jeres parforhold en “saltvandsindsprøjtning” og gør jer selv i stand til at styrke og vedligeholde forholdet.
Genfind jeres stærke sider, og find metoder til at komme over genvordighederne.

Helheder og forandringer

En af mine metoder i parcoaching er at se på helheder, både tæt på og langt fra.
Et eksempel på dette er at kigge på et blad på et træ.
Vi ser den grønne farve, stænglerne og omridset.
Vi kan gå meget tættere på og se strukturen og måske også molekylerne.
Eller vi kan gå længere væk og se på hele træet eller skoven.
Alting hænger sammen, og der er ikke noget, der er mere rigtigt eller vigtigere end andet.

I forbindelse med parcoachingen kan der i Forløbet ske tre forskellige ting:

1) Parforholdet forandrer sig til det bedre,

2) Den ene eller begge søger individuel psykoterapi og coaching for at få bugt med en uhensigtsmæssig strategi, holdning og adfærd, eller

3) Parforholdet opløses.

Min opgave som parcoach er udelukkende at få jer til at kunne forstå og kommunikere med hinanden.
Om I vil være sammen eller ej, er helt op til jer selv.
Det vil jeg ikke blande mig i.
Men når det er sagt, er min erfaring, at de fleste par, der kommer til mig for hjælp, for langt de flestes vedkommende genfinder melodien, og får parforholdet til at fungere (igen).
Faktisk er min succes-rate omkring 80%, hvilket betyder, at langt de fleste par, der opsøger mig for at få hjælp, får deres parforhold til at lykkes igen.

Jeg er en erfaren professionel, der har flere end 10.000 klient-timer bag mig, siden jeg startede som selvstændig coach og psykoterapeut for mere end 30 år siden.
De seneste 10 år har jeg primært specialiseret mig i parcoaching.

De fleste mennesker har haft 1, 2, 3 eller måske 4 parforhold bag sig. Det er deres erfaring.
Jeg har haft omkring 400 parforhold bag mig i min praksis! Det er min erfaring.

Video, der beskriver et samlet forløb med parcoachingen

5:38 minutter


Erfaring fra tidligere

Erfaringer med parterapi KBHFor mange år siden lod jeg klienterne selv vurdere og afgøre, hvornår og hvor meget parcoaching, de havde brug for hos mig.
De besluttede sig til fra gang til gang om de ville fortsætte.

Men jeg opdagede, at nogle af mine klienter efter få sessioner følte, at de havde lært dét, de havde brug for at lære, og var blevet dygtige til det, og derfor ikke havde brug for mere parcoaching og læring.

Hvis de imidlertid ikke havde fået grundfæstet de nye vaner, kom de gamle vaner med stor sandsynlighed buldrende, lige så snart livet bankede på døren og der opstod nye udfordringer.
På den måde ville hele den indledende investering være spildt, og måske kunne de også få det indtryk, at parcoachingen ikke havde virket.

Når klienterne selv bestemte med den drypvise parcoaching, blev vi nødt til at afslutte hver eneste session, som om der ikke kom flere efterfølgende.
Det betød, at vi ofte måtte ty til kortsigtede løsningsmodeller, i stedet for de mere langsigtede strategier.

Den professionelle parcoach

Derfor er min holdning nu, at det er mig, der er den professionelle med viden og indsigt.
Jeg véd, hvad der skal til, for at projektet kan lykkes.
Derfor har jeg skruet et forløb sammen, som på alle måder er optimeret til at forbedre parforholdet.

Jeg kalder det Hoffmann Systemet©.
Hverken værktøjer, længde, elementer, rækkefølgen eller metoder er tilfældige.
Alting er nøje udvalgt, gennemprøvet og gennemtestet, så det virker optimalt.

Når vi har et aftalt forløb, er der endvidere meget mere kontinuitet og ro.
Hvad vi ikke når på den ene session, når vi på den næste.

Noget af det vigtigste i processen er jeres motivation og forpligtelse (et engagement, et commitment) til at ville de nødvendige positive forandringer.
Det kræver nemlig en målrettet og vedholdende indsat.

Det er også vigtigt for mig at understrege, at jeg har erfaringen med mine kommunikationsværktøjer og strategier.
Men det er selvfølgelig jer, der har erfaringen med jer. I kender jer selv bedst.
Derfor er et samarbejde mellem os særdeles nødvendigt. Der skal være tillid og tydeligt kommunikation mellem os, så vi kan samarbejde om jeres succes.


Forløbenes indhold

Forløbet bliver skrædder-syet til præcist jer, således at I kommer til at lære de kommunikationsværktøjer, som specielt I har brug for.
Se eksempler på www.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet.
Alle par er forskellige, hvilket kræver forskellige forløb.

Jeg er meget omhyggelig med at tage udgangspunkt i jeres aktuelle situation og behov.
Jeg kan ændre strategi på ét sekund, hvis der er brug for noget andet, end dét, vi lige sidder og arbejder med.

Den første parsession

Indledningsvis vil vi til den første parsession gennemgå følgende tre områder:

1) Bevidstgørelse

Vi starter med at I fortæller lidt faktuelt om jer selv.
Dels for at jeg kan finde ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer,
men også for at I bliver bevidstgjort om jeres egne holdninger, overbevisninger og adfærdsmønstre, så det er lettere for jer at justere de uhensigtsmæssige vaner.

Jeg hjælper jer med at se jer selv og hinanden i et klarere lys.
Hvad det var, der i sin tid tiltrak jer til hinanden.

Hvis man bliver ved med at gøre det samme, som man hele tiden har gjort,
er der stor sandsynlighed for, at man bliver ved med at det samme, som man hele tiden har haft.
Derfor må man gøre NOGET ANDET.

I får professionel hjælp til at I selv kan se, hvordan jeres opvækst og baggrund påvirker jeres nuværende parforhold.

Dette er afgørende for en positiv ændring i adfærden og forholdet.

2) Kommunikations-redskaber

I vil også lære nogle helt konkrete kommunikations-værktøjer, der hjælper jer med at kunne tale mere hensigtsmæssigt sammen i hverdagen.
På den måde kan I bedre høre, se og forstå hinanden, så det giver mening for jer begge to.

I behøver ikke nødvendigvis være enige, men I skal være i stand til at sætte sig ind i, hvad den anden tænker, mener, føler og siger.

Jeg vil til den første par-session introducere jer til et helt konkret værktøj (Anerkendende Selvansvarlig Dialog), der vil gøre det betydeligt lettere for jer at kommunikere i det daglige.
Dette vil I have glæde af både i dialogen med hinanden, men også med jeres børn, kollegaer, chef, kunder, venner, familie osv.

Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog

En åben og tillidsfuld dialog er vigtig i alle sunde relationer.
Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog er en helt konkret teknik, hvor I lærer at skiftes til at tale sammen på en måde, så I er i stand til at høre, hvad den anden siger og mener.

Samtidig vil du også opleve den store glæde ved at føle dig set, hørt og forstået af partneren.

Billedligt st, kan det sammenlignes med en skrue, du vil have skruet ind i en trævæg.
Du kan bruge en hammer til at slå og mase den ind, eller du kan bruge en skruetrækker.
Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog er skruetrækkeren.

Endvidere vil jeg analysere jeres samtaler med hinanden.
Jeg vil bevidstgøre for jer, hvis I utilsigtet udtrykker jer negativt, krævende, manipulerende og lignende over for hinanden.
Dette sker ofte, uden at I selv er klar over det.

22:42 minutter
hvad hjælper parcoaching

3) Færdighedslæring

I vil allerede til den første session få rådgivning til justering af indgroede dårlige vaner i samlivet og hjemmet.
Disse dårlige vaner kan ødelægge både parforholdet og resten af familien.
Det er min mangeårige erfaring, at en hel del par har skabt sig nogle vaner og rutiner, som enten er uhensigtsmæssige eller måske ligefrem direkte ødelæggende for parforholdet.

Jeg vil på grundlag af det, I fortæller mig, samt min analyse, hjælpe jer med at justere kursen i jeres dagligdag, og luge nogle dårlige vaner ud.

Ofte er det småjusteringer, det drejer sig om.
Det er lidt ligesom at køre bil.
Du skal ikke dreje ret meget på rattet til venstre, før du kører ind i en modkørende bil, eller til højre, før du kører i grøften.
Hver dag kører millioner af biler tæt forbi hinanden uden at komme galt af sted.
Det er fordi alle hele tiden korrigerer kursen en lille smule – og kender færdselsreglerne.
Nøjagtigt det samme gør sig gældende i parforholdet.

4) Vanedannelse

Jeg har udviklet mange forskellige kommunikationsværktøjer til forskellige situationer i parforholdet og andre steder.
Der er flere grunde til, at det i begyndelsen er vigtigt at øve sig i dem, så de kan blive til nye vaner og bruges fornuftigt, uden at man behøver at tænke sig grundigt om hver gang en situation opstår.
Her kommer seks af de vigtigste grunde til at øve sig, hvilket vil sige at lave sit hjemmearbejde:

1) Dels for at strategierne og redskaberne kan blive til gode vaner.
Og der skal øves mange gange, for at det er dét, man automatisk kommer til at gøre, når livet spidser til.
Ellers risikerer man alt for let at falde tilbage i de gamle adfærdsmønstre og uhensigtsmæssige vaner.

2) Dels er det for at omprogrammere sig selv.
Når I begge to har øvet jer tilstrækkeligt mange gange, vil det være ligesom Pavlovs hunde med de betingede reflekser.
Når en klokke ringede, begyndte hundene at savle, fordi de mange gange i forvejen havde vænnet sig til, at klokken betød mad.

3) Det er vigtigt i begyndelsen af Forløbet at øve sig på “ufarlige emner”.
Da jeg i sin tid sejlede som styrmand, havde vi hver eneste lørdag formiddag brandøvelse.
Men i løbet af de 12 år, jeg sejlede, har jeg kun oplevet brand om bord to gange.
Alligevel øvede vi os en gang om ugen hver eneste måned, hvert eneste år.
Det blev til rigtigt mange gange.
Og vi øvede os på ufarlige ting.
Eksempelvis aftalte vi, at der var ild i kabyssen eller maskinrummet – uden at vi tændte rigtig ild.

Øvelse gør mester, siges der.

4) Når vi øvede os i brandslukning (og for den sags skyld også skibsforlis og mand-over-bord), opbyggede vi nogle færdigheder for os selv, men mindst lige så vigtigt var det, at vi også opbyggede tillid til hinanden.
Når man går frem mod flammerne, skal man være sikker på, at makkeren bag ved følger efter, og ikke bare løber sin vej fordi han bliver bange.

5) Når man har øvet sig rigtigt mange gange sammen, vil man have skabt en tryghed i den måde, man kommunikerer på.
Der kommer ingen overraskelser, eller noget der kunne minde om bagholdsangreb.
Man tør i højere grad være sårbar og lytte for at forstå.
Og når man har øvet sig, bliver man god til ikke at lyde kritiserende eller bebrejdende i partnerens ører.

6) Det er vigtigt, at man øver sig i DET RIGTIGE.
Altså siger de “rigtige” ord i den rigtige rækkefølge.
Eksempelvis lader være med at bruge ordet “DU” – med mindre det er i forbindelse med “Jeg elsker dig” og “Hvor er du dejlig”.
Det er også vigtigt, at man først starter med en indledning, og til sidst slutter med en afslutning.
Det er ikke altid lige logisk, hvordan dette skal foregå……
Hvis man ikke har forstået instruksen eller bruger værktøjet forkert og under øvelserne igen og igen gør det modsatte af dét, der var meningen, vil det naturligvis ikke virke ordentligt, når det rigtigt går løs.
Strategierne, færdighederne og værktøjerne skal under supervision rettes til, så de virker efter hensigten.
Det gælder både med brandøvelser til søs, og det gælder med kommunikationen i parforholdet.

Amatøren øver sig, til hun/han kan gøre det rigtigt.
Den professionelle øver sig, til han/hun ikke gør det forkert mere.

Hvis man vil HAVE noget andet, end dét, man har haft indtil nu, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man har gjort hidtil.
Og dette ANDET er pr definition både kunstigt, svært, ukendt og langsommeligt.
For hvis det havde været kendt og let, havde man jo nok gjort det for længe siden……

Men først skal vi lige tale sammen over telefonen. Se kontaktoplysninger her, samt den samlede plan for Forløbet.
I parcoaching lærer man at kommunikere for at kunne forstå hinanden

EKSEMPLER på temaer i Forløbet

Hvordan du tager stressen ud af dårlig kommunikation

Kommunikation er egentlig den respons, din adfærd skaber hos din partner – input modsvarer output.

At kunne tale sammen, så man kan høre og forstå hinanden, er vigtigt for god kommunikation.
Det er ikke ordene i sig selv, men mening, holdning og kropssprog bag, der er vigtigst.

Til hvert eneste modul vil vi så vidt muligt benytte metoden Anerkendende Selvansvarlig Dialog, for at forbedre jeres kommunikation og forståelse for hinanden.

Der ud over vil vi til hver modul introducere og indøve et eller to nye værktøjer, som vil lette jeres hverdag.

Parforholdet – lyst eller pligt? Fornøjelser eller ansvar? Sjov eller alvor?

Hvad skal der til, for at få parforholdet til at fungere ordentlig og blive lykkeligt?
Hvordan er kærlighed forskellig fra forelskelse?
Hvorfor har det nogle alvorlige konsekvenser ikke at kende forskel på de to begreber?

Hvilke grundelementer skal der etableres, for at parforholdet bliver solidt funderet med tillid, tryghed og respekt for hinanden?

Små ændringer kan skabe store resultater

Ligesom med servostyringen i en bil skal der nogle gange kun lidt til for at få helt andre resultater.
På dette modul introduceres flere strategier, der vil gøre jeres parforhold lettere, gladere og dybere.
Dette er især vigtigt, hvis I har børn sammen, både egne og sammenbragte.
Børns største ønske er at forældrene har det godt sammen.
Glem ikke, at I er rollemodeller for børnene.

Hvordan man succesfuldt kan håndtere finansielle udfordringer – hvis dette emne er aktuelt

Lad ikke uenighed om økonomien – eller dårlig økonomi – ødelægge jeres parforhold.
Diskussioner om finansielle anliggender er et symptom på jeres følelsesliv.
Når I får styr på jeres indbyrdes forhold, vil det give ro i økonomien.

Bedre sexliv efter parcoachingErotik og sex

Hvordan kan I genfinde grundlaget for et godt parforhold?
Intimitet er den lim, der skal binde jer sammen og gøre parforholdet til noget helt specielt og stærkt (til forskel fra et bo-fællesskab).

Nærhed og samhørighed er altafgørende for et samliv, der kan modstå de uundgåelige problemer og udfordringer, der opstår undervejs i livet.

Parcoaching-programmet er tilrettelagt, så I får mest muligt ud af et samlet forløb.
Modulerne tilpasses jeres behov, dvs. hvor I befinder jer på de pågældende tidspunkter.

ENDNU FLERE EKSEMPLER

Her er inspiration til nogle flere emner, vi kan komme ind på i løbet af forløbet:

 • Børn og bonusbørn
 • Familie og svigerfamilie
 • Venner og bekendte
 • Kedsomhed og mangel på udfordringer
 • Meget forskellig opvækstbetingelser og baggrund
 • Helbred (forgiftning, mangeltilstand, psyke/følelser, krop og mening med livet)
 • Alderdom og markant ændring af livssituationen
 • Bolig
 • Sport og fritid, fælles og hver for sig
 • Job og karriere
 • Politik og religion
 • “Rappenskralden og Tøffelhelten”, samt “Daddy” og “Lille-pigen”
 • Planlægning af fællessamvær – hverdag, fester og ferier
 • Det hele menneske og parforholdet

.Men jeg skrædder-syer som sagt hvert eneste modul (og hver eneste minut) til jeres specielle behov.


Engelsk og spansk

I also do couple therapy and counselling in English. Click here to translate this website into English.

Entiendo y hablo español tambien.


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

 • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
 • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
 • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”.
  På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen.
  Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!