Spring til indhold

Forskellige nyttige kommunikationsværktøjer i parforholdet

 

Overblik over kommunikations-redskaber og vaneændringer.

Hvis du derimod har brug for kun at høre den super-korte version af, hvad jeg laver med mine klienter, så klik her.

Grundlæggende vil jeg lære jer nogle konkrete færdigheder indenfor 3 bestemte områder:

 • Effektive kommunikations-værktøjer (til forståelse)
 • Forskellen mellem kønnene (hvorfor det går galt)
 • Og de psykologiske og følelsesmæssige filtre, vi ser hinanden igennem (der giver misforståelser og frustrationer)

Disse tre områder danner rygraden i dét, jeg vil lære jer, som – sammen med vaneændringer – vil gøre jer i stand til at forbedre jeres parforhold!

Hoffmann Systemet©

Par-coach Mikael Hoffmann
Par-coach Mikael Hoffmann

I mere end 30 år (siden 1994) har jeg været selvstændig psykoterapeut og coach, hvoraf de seneste 10 år primært med parforhold og par-coaching.

Jeg har i den periode samlet en bunke erfaring, og har dermed været i stand til at strukturere, systematisere og fin-pudse dét, der virker bedst for de fleste mennesker og par.

Overordnet:

Helt overordnet vil jeg først lære jer nogle konkrete rammer og kommunikations-teknikker og -værktøjer, således at I efterfølgende er i stand til at tale ordentligt sammen, forstå hinanden, og udtrykke jeres følelser på en hensigtsmæssig måde.

Hvis jeg kun har 10 timer til at fælde et træ, vil jeg bruge de 9 af timerne til at slibe øksen og saven.

Det er også vigtigt at I lærer at respektere, acceptere og rumme hinanden.

– Hvordan ville det være for dig, hvis du kunne føle forståelse, tillid, tryghed, respekt og tilgivelse fra din partner?
Lad mig understrege, at det ikke er tilstrækkeligt, at du føler, at du respekterer, accepterer og rummer din partner – hvis det ikke føles sådan for din partner. Lige så vel som at du selv skal føle dig respekteret af din partner, skal din partner også føle sig respekteret af dig.

En rigtig dræber i ethvert parforhold er, hvis den ene af jer fx siger:
”Jeg er sikker på, at jeg véd, hvad du vil have, og derfor giver jeg dig det!
Samtidig forventer jeg, at du véd, hvad jeg vil have, og at du giver mig det!”

Eller sagt på en anden måde:
– Du tror, at du véd, hvad din partner gerne vil have. Og dermed forventer du, at vedkommende naturligvis også véd, hvad du gerne vil have!

Også sætninger som:
– Det er da normalt at….
– Du kan da nok forstå at…
– Det er helt almindeligt at…

kan ødelægge ethvert godt parforhold.

kommunikationsværktøjer
Det meste af mit arbejde med jer handler om at forbedre kommunikationen mellem jer, så I kan forstå hinanden, så det giver mening – samt at give jer nogle nye vaner til erstatning for de gamle uhensigtsmæssige vaner, som I har gjort helt automatisk!

Forestil dig, at du har tilstrækkeligt med viden om og færdigheder i at bruge konkrete og anvendelige kommunikationsværktøjer, hvilket betyder, at I resten af jeres liv i jeres parforhold kan mærke forståelsen, kærligheden og hengivenheden for hinanden?

Hos mig kan I lære at bruge nogle effektive værktøjer og redskaber sammen med hensigtsmæssige strategier, så I kan få jer dét parforhold og liv, I drømmer om og ønsker jer.

Enhver konflikt (i parforhold) kan kun løses ved at anerkende og respektere hinanden,
samt at finde kreative veje til at opfylde vores forskellige behov.

Forløbet efter første parsession

Klik her for at se en samlet plan for forbedring af jeres parforhold gennem par-coaching – lige fra I får ideen til at gøre noget ved jeres udfordringer til I har dét parforhold, I ønsker jer.

Efter den første par-session hos mig, skal vi i fællesskab beslutte os for, om vi fortsætter i et forløb, eller om vi bare skal nøjes med den første session.
Typisk har de fleste mest glæde af et forløb, der strækker sig over 3-måneder.
Først og fremmest skal I finde ud af, om jeg er ham, der skal hjælpe jer med jeres parforhold (og jeg finder ud af, om vi passer sammen).
Et struktureret og gennem-testet program/forløb er nemlig essentielt, hvis I skal have mulighed for at ændre dårlige vaner til gode vaner.
Det er ikke nok bare at høre om de nye fantastiske strategier og værktøjer og prøve dem et par gange.
De nye gode vaner skal bankes godt fast, for at de bliver siddende i den efterfølgende hverdag.

I løbet af Forløbet (eller Hoffmann Systemet©) vil I begge to lære at skabe værdi for hinanden på mange forskellige områder gennem forståelse og accept med nye strategier og nye måder at kommunikere på.

4:06 minutter

Herunder beskriver jeg nogle af de kommunikationsværktøjer, jeg har i min ”værktøjskasse”.
Typisk er det dog kun en håndfuld af dem, I har brug for at lære i løbet af Forløbet.
Ligesom Maleren, Mureren og Tømreren alle er håndværkere, men jo ikke bruger de samme værktøjer, er alle parforhold forskellige med forskellige udfordringer og behov.
Erfaringsmæssigt har I derfor kun brug for nogle få konkrete værktøjer og strategier af de nedenfor beskrevne.

Og ligesom håndværkerne skal I øve dem (mange gange), inden de sidder rigtigt godt fast og kan bruges automatisk i hverdagen.
En dygtig maler eller tømrer har også øvet sig rigtigt mange gange, inden at han/hun blev dygtig til sit håndværk.


Klik på de links/overskrifter, der er relevante.
Husk, at det kun er nogle få af disse, I får brug for – og at det er i Forløbet, at vi finder ud af, hvad præcist det er, der er relevant for jer.

Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog / Hoffmann Metoden©
Det særdeles effektive kommunikationsværktøj, hvor I hører og forstår hinanden, og ikke mindst føler jer hørt og forstået af partneren.

Ønskebrønden
Det lille ”håndslukningsværktøj”, når man føler et eller andet, og vil have partneren til at respondere og lytte på den bestemt måde.
(Dette er de fleste af mine klienters yndlings-værktøj.)

Hulen / Elastikken
For at du kan trække dig tilbage i fred og ro for en stund på en hensigtsmæssig måde, og at din partner har det OK med det.

Det Hvide Flag
Hvordan I stopper en eskalerende konflikt på en hensynsfuld og effektiv måde.

Prioritering
At prioritere sine relationer på den mest optimale måde, så alle har det bedst muligt.

Flow
Hverdags-samtalen, hvor man taler ud fra sig selv uden at sige ”du” og derefter stiller et spørgsmål.
Partneren svarer på spørgsmålet, taler ud fra sig selv, og stiller et nyt spørgsmål.
Frem og tilbage i en behagelig dialog.
Denne teknik er skabt af en mand (mig) primært til mænd (!), fordi kvinder som regel er gode til at stille spørgsmål…..

Etik, værdier og forventningsafstemning
I kommer blandt andet også til at tale sammen om de fælles “færdselsregler”, I forventer at være sammen på i parforholdet, samt helt konkret at forventningsafstemme med hinanden på en hensigtsmæssig måde, både i det store og i det små, kortsigtet og langsigtet.

Tre-trins Raketten
Der er endvidere mulighed for at lære en helt konkret metode til i højere grad at få sine ønsker opfyldt på en hensynsfuld måde.

Trappen
Meget specifikt at vide, hvad man punkt for punkt skal udføre, for at gøre sin partner glad og tilfreds – og selv blive tilfreds.

kommunikationsværktøjerGlad-listen
En konkret teknik til at I selv hver især kan blive glade og lykkelige – uanset hvad partneren tror, mener, siger og gør.

Surfing
Hvordan man får sin vrede og ophidsede partner til at falde ned og føle sig både hørt, set og forstået, så partneren lyn-hurtigt holder op med at være rasende og vred.

En-til-en
Hvis I har det rigtigt svært med kommunikationen og med hinanden, vil jeg sidde og tale med jer hver især.
Først fortæller den ene mig alt lige fra hjertet, mens den anden lytter – uden at føle sig kritiseret, bebrejdet eller ramt.
Derefter er det den andens tur til at tale med mig, og den første lytter nysgerrigt og åbent.
Det er lidt som Det Reflekterende Team.

Tilgivelse forløser
Hvordan du helt konkret kan tilgive både partneren, dig selv og alle andre, og hvorfor dette er vigtigt for helbredet og samlivet.

Slusen / Struktur
Hvordan I kan få en travl hverdag med parforhold, børn, karriere, fritidsinteresser og så videre til at gå op i en højere enhed.

Grænsesætning
Vil det ikke også være rart at vide, hvordan man forhindrer grænseoverskridelser, respektløshed og chikane?
Både fra partneren og fra alle andre?

Tillid, tryghed og respekt
Undgå utroskab, jalousi og mistet tillid.
Jeg vil lære jer metoder og kommunikationsredskaber til at I kan skabe tillid, tryghed og respekt for hinanden.
At I bliver en fasttømret enhed, der står sammen mod resten af verden.

Intimitet og sex
Med forståelse og effektiv kommunikation vil I erfaringsmæssigt kunne forbedre jeres intimitet og sex-liv, hvilket jo er bindemidlet i ethvert parforhold.
Det er det, der adskiller et godt parforhold fra et bofællesskab eller venneforhold.

Forskellighederne mellem jer
Jeg vil endvidere bevidstgøre jer om mange af forskellene mellem kønnene, så I ikke længere bliver frustrerede over ikke at kunne forstå hinanden.
Du vil efterfølgende kunne forstå din partner meget bedre, og samtidig vil du selv føle dig forstået.
I vil komme til i højere grad at acceptere og respektere hinanden.
(Linket i ”overskriften” til én af mine artikler er blot én af de mange, mange forskelle! Jeg har skrevet flere andre artikler om det)

Vedligeholdelse
Jeg vil også lære jer, hvordan I vedligeholder jeres parforhold, så det bliver ved med at være godt, varmt og kærligt.

Individuel session
I begyndelsen af Forløbet er der en individuel session for hver af jer, hvor I vil få chancen for at få et godt overblik over jer selv, og hvem I inderst inde er.
Det er på en måde at se sig selv udefra med røntgen-syn.
I vil i endnu højere grad blive i stand til at tage ansvar for jeres eget liv på en selvansvarlig måde.

Selvansvarlisk
Foruden de konkrete strategier og værktøjer vil jeg også lære jer at tale et helt nyt sprog.

 • Eksempelvis at sige: ”Jeg har ikke sagt det tydeligt nok” i stedet for: ”Du forstår det ikke!”
 • Eller i stedet for: ”Du kommer alt for sent!” så ”Jeg har ventet meget længe.”
 • Eller ”Vil du…..?” i stedet for ”Kan du…?”
 • Eller i stedet for at sige: “Du skal ikke være ked af det!”, så sige: “Jeg kan godt forstå, at du har det sådan!”

Jeg kan afsløre, at det for mange mennesker er næsten lige så svært at lære “Selvansvarlist” som at lære japansk eller urdu.


Ovenstående er bare et lille udpluk af de flere end 500 artikler, jeg har skrevet på denne hjemmeside.

Husk, at jeg kan sige noget direkte til jer hver især, som I aldrig nogensinde må sige til hinanden, fordi det ofte kan have den stik modsatte effekt.
Grunden er, at jeg er professionel og betalt af jer for at fortælle jer det.
Deri består forskellen mellem på den ene side en behandler og på den anden side en god ven eller et familiemedlem.

Nogle af de ovenstående kommunikationsværktøjer, som er relevante for jer, vil I komme til at lære i løbet af 3-Måneders-Forløbet, hvilket betyder, at I resten af jeres liv sammen kan mærke forståelsen, kærligheden og hengivenheden for hinanden i parforholdet.

Men først skal vi lige tale sammen over telefonen.
Se min trin-vise plan for et samarbejde med mig.

Parforholds-lodsen
Klik her for at se en lang række af mine korte videoer, hvor jeg forklarer, hvad par-coaching er.

Glæd dig til resten af dit liv!


Prøv lige et øjeblik at forestille dig, hvad mine betalende klienter får hos mig, når jeg her på hjemmesiden giver så meget væk ganske gratis …..


Begrebsforklaring

samliv og parforhold, kommunikationsværktøjer(hvad følgende begreber indeholder)

Samliv / Relation:

Forståelse + Tryghed + Accept + Værditilførsel/værdiforøgelse

Parforhold:

Forståelse + Tillid + Tryghed + Respekt for hinanden med accept + Tilgivelse

Kærlighed:

Forståelse (med kommunikation) + Hengivenhed (med accept og respekt) + Et VALG (at give sin partner dét, partneren gerne vil have)

Par-coaching / Parterapi:

Bevidstgørelse (med forståelse) –> Færdighedslæring (med accept, strategier og værktøjer) –> Vanedannelse (med overindlæring)

Et godt liv med lykke:

Kommunikation, der leder til forståelse og accept, der giver mening

 

Forståelse er altafgørende.

Kommunikation er nødvendig.

Viden om og mestring af (nye) vaner og værktøjer er forudsætningen for god og konstruktiv kommunikation.Feedback fra klienter

Se også klienters erfaringer og udtalelserwww.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter,
samt andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.

27:22 minutter

Hvis du ønsker det, vil jeg ringe dig op, så vi kan drøfte, hvad du/I har brug for, og om jeg er den rette til at hjælpe jer.
Udfyld blot formularen herunder.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

TelefonnummerEller ring til mig på telefon 21 79 18 50
Eller send en SMS til ovennævnte nummer.
Hvis du sidder ved en computer, kan du bruge QR-koden til højre til at ringe fra.
Peg på koden med mobilens kamera, tryk, og du ringer mig op.

Trives du ♥ – eller mangler der noget i parforholdet?

 • Føler du dig forstået af din partner – fordi du jo naturligvis gør dit bedste i parforholdet?
 • Udtrykker du dig forståeligt og hensynsfuldt over for din partner, – og forstår du selv din partner?
 • Ønsker du dig noget af partneren, som du har svært ved at bede om? Både med specielle ting og i det daglige?
 • Kan du gøre opmærksom på noget ved din partner, som du er irriteret over – på en hensigtsmæssig måde, der ikke skaber konflikter?
 • Hvordan tager I de svære samtaler med hinanden? Er der opklaring og meningsfuldhed – eller det modsatte?
 • Er du mon klar over, hvordan din partner dybest set helst vil have sex (eller TROR du, at du ved det?), og får du udtrykt dig tydeligt nok, så også du får dækket dine egne behov for intimitet og erotik?

 • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
 • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
 • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!
parterapi Mikael Hoffmann

Parcoach Mikael Hoffmann


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/hvad-er-det parterapi

Ændring i parforholdet

/hvad-er-det parterapi

Parterapi, der virker

/hvad-er-det parterapi

Hvordan får man et bedre parforhold?

/psykologi parterapi

Tilgivelse forløser

/psykologi parterapi

Følelsesmæssig afpresning i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

De 5 kærlighedssprog

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

De fem lag kommunikation i parforholdet

/psykologi parterapi

Udseende, holdning, personlighed og tilknytningsstil i parforholdene

/hvad-er-det parterapi

Er det let eller svært?

/hvad-er-det parterapi

Underkastelse og dominans i parforholdet

/psykologi parterapi

Overblikket med Parforholds-Livshjulet

/psykologi parterapi

Følelsernes tyranni

/psykologi parterapi

Vrede og konfrontation

/hvad-er-det parterapi

Det modsatte

/hvad-er-det parterapi

Par-coaching/terapi hjemme hos jer selv

/psykologi parterapi

Syv typer gentagne udfordringer

/undga-skilsmisse parterapi

Hvorfor utroskab ikke er nogen god ide

/psykologi parterapi

7 usunde vaner, som ikke bør være det normale i parforholdet

/parterapi

Nøglen til ægteskabets dør sidder indvendigt

/parterapi

Ti nøgler til selvtillid


.