Spring til indhold

Parforholdet

 

Lær at forbedre parforholdet med tillidsopbygning

Tillid mellem mennesker

Har du oplevet tillidsbrug, hvor din partner har løjet, fortiet noget eller haft et sidespring?
Hvad fik det dig til at føle?
Kom du til at tvivle på din partner, på jeres parforhold og/eller på dig selv?
Gav det dig en umådelig stor følelsesmæssig smerte, som var svær at komme over?

Så hvordan skaber man egentlig tillid i parforholdet?
Og hvordan håndterer man tillidsproblemerne?

FORSTÅELSE er det vigtigste, for at man kan have et godt parforhold.
At føle sig set, hørt og forstået af partneren, – og selv at forstå sin partner.

Parforhold og parcoaching er ikke blot et spørgsmål om at have det godt eller at få en god følelse.

Hvis man ønsker at forandre og forbedre en dårlig situation (i sit parforhold) til noget bedre, må man gøre noget ANDET, end dét, man har gjort hidtil.
Og dette ANDET er ofte ukendt eller svært.
Hvis det havde været kendt og let, havde man jo nok gjort det for længst.

Blivende forandring kræver mere end blot at FØLE sig godt tilpas.
Der skal også læres nye strategier og kommunikationsværktøjer, så man bedre FORSTÅR hinanden.
Meningsfuld forståelse er alt-afgørende for at have det godt.
Dette kræver hensigtsmæssig kommunikation.
Det er ikke nok udelukkende at udveksle ord og holdninger med hinanden.

I øvrigt behøver man ikke at være ENIGE, for at have det godt sammen i parforholdet.
Men man skal kunne forstå hinanden.


Klik på videoen herunder for at finde ud af – på kun 49 sekunder – om par-coaching vil kunne hjælpe jer:

Mikael Hoffmann


Forståelse og mening giver en dejlig positiv følelse, både med det samme og på sigt.

For at blive ved med at have et godt parforhold, må man vedligeholde det med konkrete tiltag.
Måske skal kommunikations-redskaberne og strategierne justeres en smule.
Måske skal der læres nye færdigheder.
Det er normalt ikke så svært, bare man véd, hvad og hvordan det skal gøres.

Parforholdets Færdselsregler” er ligesom færdselsreglerne på vejene.
De skal kendes og følges, for at man ikke “kører galt”.

Se videoen om “Parforholdets færdselsregler” – om hvor enkelt og let, det egentlig er.

5:35 minutter


Færdselsregler i parforholdet

Jeg vil varmt anbefale jer, at I får lært nogle grundlæggende ”færdselsregler” i parforholdet, for ikke at støde sammen og komme til skade.

Eksempelvis har jeg lige været på ferie i London med min familie. Som bekendt kører de ”skøre” englændere i venstre side af vejen!!!
Hvis jeg insisterer på at have RET og kører i højre side i England, fordi “det er den RIGTIGE side at køre i”, vil det helt sikkert gå galt…

5:13 minutter

Kørelæreren

Jeg er på en måde som en slags kørelærer. Jeg skal lære jer noget teori, bremselængder, brændstof, koblingspunkt, parallel-parkering, bykørsel, natkørsel, glatbanekørsel og så videre.
Det foregår alt sammen under kyndig vejledning.
I skal øve og øve og øve jer, indtil I kan mestre de nye færdigheder og strategier.
I skal have rutine i at bruge teknikken, samt hvordan I håndterer uventede situationer.
Gode vaner skal indøves.

Kørekort til parforholdetNår I så har taget ”kørekortet” i parforhold hos mig, skal I naturligvis efterfølgende selv finde jeres egen ”kørestil” – ligesom i trafikken, da I i sin tid tog kørekortet.
Det gør ikke noget, hvis I kommer til at køre op over kantstenen.
Det måtte I jo bestemt ikke gøre til køreprøven!

Det er også ligegyldigt, om I efterfølgende kører henholdsvis en lille Fiat og en kæmpestor lastbil.
Hvis I begge to kender og overholder færdselsreglerne, kommer I begge trygt og sikkert frem til destinationen.

Min mangeårige erfaring er, at det oftest er et spørgsmål om småjusteringer, der skal til, for at ændre kursen i jeres parforhold til noget betydeligt bedre.

Det svarer lidt til, at når du kører i din bil på vejen, skal du ikke dreje ret meget på rattet til højre eller venstre, før du enten havner i grøften eller kører ind i en modkørende.

På samme måde skal du også vide, hvordan du hele tiden skal justere kursen i jeres parforhold, så I trygt og sikkert holder jeg oppe midt på ”vejen”.

Læs mere om Parforholdets Færdselsreglerwww.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/parforholdets-faerdselsregler

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Læs nogle klient-udtalelser her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


Lodsen om bord

Et godt parforholdMan kan også sammenligne mig med en erfaren lods. Jeg kommer kortvarigt om bord på jeres parforholds-skib, for at det kan komme sikkert i havn,

Lodsen har stort lokalkendskab, og det er klogt at lytte til erfaringerne.
Men det er selvfølgelig stadig kaptajnen, der har det sidste ord og som er øverste myndighed om bord.


Kommunikations-problemer

God kommunikation er ikke, hvad man TROR, man siger.
Det er derimod, hvordan dét, man siger, bliver OPFATTET.

– Når livet og parforholdet giver mening for os, føles det trygt og godt
– For at skabe mening, må man kunne forstå
– Og for at forstå, skal man kunne kommunikere med hinanden.

At kommunikere ordentligt er ikke blot at udveksle ord og holdninger, men derimod at kunne sætte sig ind i, hvordan det ER for den anden, og hvad den anden tror, føler, tænker og mener.

★ Når man selv føler sig forstået, giver livet menig ★

Det største kommunikations-problem i parforhold er, at der ikke bliver lyttet for at forstå partneren, men derimod kun lyttet for at kunne give et svar tilbage til partneren.

Hvad der mangler i mange parforhold, er:
1) tryghed og tillid til at du bliver lyttet til, uden at føle dig kritiseret, bebrejdet, fordømt eller lignende, og
2) konkrete kommunikations-værktøjer og –strategier til at du kan udtrykke dig respektfuldt. Du skal undgå at komme til at lyde som om du kritiserer, bebrejder og fordømmer eller lignende.

Hvor ufedt er det at have de bedste hensigter – og så gang på gang at blive misforstået af sin partner?

Lær konkrete værktøjer til at kommunikere, så du forstår din partner, og din partner forstår dig. Det giver både livet og parforholdet mening.


Krise i forholdet

Mange tror, at det er vigtigt at være enige for at undgå krise i parforhold, men det er ikke rigtigt.

For at skabe forståelse og kærlighed, må man kunne KOMMUNIKERE med hinanden på en meningsfuld måde. Ikke blot udveksle informationer og holdninger.

Man må forstå og acceptere og respektere partneren, inden man kan forvente selv at blive forstået.

Mennesker kan være uenige – især i parforhold, hvor to forskellige mennesker skal kunne leve (tæt) sammen. Men derfor kan man godt have et dejligt parforhold alligevel.

4:36 minutter


Hvad er vigtigt i et parforhold?

For at skabe meningsfuld forståelse gennem kommunikation mellem mennesker kræver det nogle bestemte faktorer, der skal opfyldes.
Succes i forholdet mellem mennesker er baseret på blandt andet tiltrækning, bølgelængde, hvile i sig selv, accept, tillid, tryghed og respekt for hinanden – og hvert af disse områder påvirkes væsentlig for begge parters vedkommende af graden af deres egen selvtillid, og at man kan stole på hinanden.

Når du har selvtillid, føler du dig godt tilpas, værdig med et højt selvværd, har overblik og overskud, – og du er også mindre tilbøjelig til at rode dig ud i problemer.
(I øvrigt er selvtillid ikke det samme som selvsikkerhed.)

Så hvordan skaber man tillid i parforholdet?

Tillidsproblemer i forholdet løses ikke med et snuptag. Det kan være temmelig komplekst.
Der er mange typer relationer mellem mennesker, fx mand/kvinde, forældre/barn, mellem arbejdskollegaer, venner og mange andre.
Opbygning af tillid kræver viden, viljestyrke og tålmodighed.

3:10 minutter

Mennesker er grundlæggende sociale væsener.
Vi har brug for fysiske, fysiologiske, følelsesmæssige og intellektuelle interaktioner med hinanden for at kunne fungere optimalt og have det godt.

Der er forskellige grader af interpersonelle forbindelserne, fx et afslappet forhold, en intim relation, forretningsforbindelser og andet.

Tillid indebærer, at man tør give slip, det vil sige ikke at være i kontrol med alt, hvad der foregår.

I et parforhold er opbygning af tillid i relationen særlig vigtig. Der er fysisk og følelsesmæssig kontakt og intimitet. Parret ønsker at kende hinanden indgående og stole på hinanden.

Nøgleordet i tillid er forståelse. Du skal løbende udvikle denne egenskab gennem kommunikation for at kunne opbygge tillid i jeres parforhold. Du skal også være pålidelig, for at din partner kan få tillid til dig – og vice versa.


7:18 minutter


Troskab og ærlighed i parforhold

Overvej et øjeblik følgende udsagn:

  • Vil du være tro mod mig?
  • Vil du være der for mig?
  • Vil du være ærlig over for mig?

Og for kvindens vedkommende endvidere:

  • Vil du beskytte mig?

tillidsproblemer i forholdet
Hvad gjorde disse udsagn ved dig? Var der et af dem, der påvirkede dig mere end de andre?
De har alle noget med tillid i et parforhold at gøre.

Opbygning af tillid er ikke kun ord eller en hensigt.
Man kan ikke købe tillid.
Du er nødt til at optjene og opbygge tillid.
Der er ikke nogen hurtige genveje.
Du skaber tillid gennem dine handlinger, og den måde du er på.
Disse handlinger eller aktiviteter skal være konsekvente og gentages igen og igen.

Hvis du allerede er i et parforhold, bør du hele tiden arbejde på at opbygge endnu mere tillid i dette forhold.
Tag aldrig nogensinde noget for givet – og slet ikke din partner.
Tillid er det grundlæggende fundament, for at dit forhold kan vokse og blomstre.
Det er som penge i banken til dårligere tider.
Uden fundamentet, vil dit forhold ikke være stærk nok til at klare de udfordringer, der helt sikkert kommer i livet hen ad vejen.


Hvorfor bruge eksperter? Skulle det virkelig være nødvendigt?

Ingen kan være eksperter i alting. Vi er alle sammen gode til et-eller-andet, men ikke til alting.

Specialister arbejder med bestemte ting til hverdag og har prøvet mange varianter inden for området.
Eller måske har de taget en uddannelse i det pågældende emne.
Eksperterne VED en masse om noget helt bestemt. Især hvis de har mange års erfaring.

De fleste mennesker vælger at flytte sammen og stifte familie uden nogensinde at have sat sig ind i “Parforholdets Færdselsregler“.
De bliver forelskede, og derfra kører alting mere eller mindre automatisk.
Måske har de fra barndomshjemmet ikke lært, hvordan et godt parforhold bør fungere.
Det er ikke alle mennesker, der er så heldige, at de har haft nogle gode forældre-rollemodeller at spejle sig i og lære af.

De oplever måske misforståelser, frustrationer, skuffede forventninger og afsavn.
De føler sig muligvis låst fast og har svært ved at se en løsningproblemerne.

Men heldigvis er det sjældent for sent at lære nogle nye grundlæggende strategier og værktøjer til at forbedre kommunikationen og øge forståelsen for hinanden – så det giver mening.
Man behøver nemlig ikke at være ENIGE, for at have et godt parforhold.
Blot skal man kunne forstå og respektere hinanden.

Hvis jeg kan lære jer at kommunikere hensigtsmæssigt (på trods af følelsesmæssige filtre og frustrationer) så I kan FORSTÅ hinanden – og ikke mindst FØLE jer forstået af partneren – vil I så give mig et kald, så jeg kan forklare, hvad parterapi og par-coaching går ud på?

5:38 minutter


MC Einar manglende og dårlig rådgivning

Hver jul spille de i radioen spiller temmelig meget MC Einar “Det er jul – det cool

5:19 minuter

Men hvorfor tjener de ikke en krone på monster-hittet? www.bt.dk/musik/jul-det-cool-derfor-tjener-de-ikke-en-krone-paa-monsterhittet
Fordi de oprindeligt ikke fik en ordentlig rådgivning om ophavsret fra en ekspert, der vidste noget om det…..
De gjorde tingene på deres egen måde, uden at være klar over konsekvenserne.

Gentagne mønstre

Eksperten er i stand til at se gentagne mønstre, samt at påpege disse og foreslå konstruktive ændringer.
Dette alene på grundlag af sin erfaring, fordi lignende mønstre er observeret rigtigt mange gange gennem mange år, og viden om psykologiske mekanismer samt konkrete værktøjer og redskaber.

Klientens speciale

Klienterne har deres specialer (arbejde, hobby og lignende) og par-terapeuten har sit speciale.
Parcoachens styrke ligger i at kunne se klienterne “udefra” uden at være involveret i dem følelsesmæssigt (ikke “dele seng og bord” med dem).
Derfor er parcoachen i stand til ganske effektivt at hjælpe par med ondt i parforholdet.


En klient-erfaring og anbefaling

vivianmollernielsen“Jeg havde gennem længere tid haft svært ved at forstå min partner. Han modtog noget helt andet end det, jeg sendte ud. Mikael lærte mig at tale “mændsk”, og det hjalp mig, at han kunne se tingene fra en mands synspunkt. Nu er jeg meget bedre til at bruge kommunikation konstruktivt i forhold til min partner.
Mikael har en stor del af æren for, at jeg i dag har det dejlige forhold til min partner, som jeg har. Han er den eneste terapeut, som har sagt til mig, at det er ok at have det, som jeg havde. Den første og positive telefonsamtale med Mikael – efter jeg havde fundet ham på nettet – gjorde, at jeg valgte ham. Det var det rigtige valg, og jeg vil med glæde anbefale ham til andre.”

– Vivan Møller Nielsen

www.biony.dk


Forståelse i parforholdet

Min baggrund er noget anderledes end andre parterapeuter (klik her) – og min strategi og teknik er helt sikkert meget forskellig fra andre.

Min måde at lave parterapi på er meget struktureret og organiseret. Dette skaber forståelse, hvilket gør det lettere at få løst problemerne.

Jo mere struktureret, man er, jo mere frihed er der inden for de givne rammer, fordi det gør det lettere at give og få respekt fra sine omgivelser (sin partner).

I kan forvente at lære nogle helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, som vil gøre det betydeligt lettere for jer at FORSTÅ hinanden. Det vil give din partners valg og handlinger mening for dig. Man behøver nemlig ikke at være enige, for at have et godt parforhold. Men forståelse og mening er altafgørende.

Som par-coach og parterapeut tilbyder jeg parterapi med professionel styring, struktur, orden og retning. Dermed kan I få genetableret forståelse, ro, nærhed og kærlighed i parforholdet.

Hvorfor ordet DU kan være særdeles farligt at bruge

5:18 minutter


Hvorfor er Forståelse og Mening så vigtigt i parforholdet

Ejendomsmægleren siger, at de tre vigtigste ting ved ejendomshandler er: 1) Beliggenhed, 2) Beliggenhed, og 3) Beliggenhed
Parcoachen siger, at de tre vigtigste ting ved parforhold er: 1) Forståelse, 2) Forståelse, og 3) Forståelse

God effektiv parcoaching handler ikke så meget om, hvad du føler, og hvordan du har det.
Det kommer senere.
Vigtigst er forståelsen mellem parterne, der fører til mening i dét, der foregår og bliver sagt.
Og for at kunne forstå hinanden og blive forstået, må man kunne kommunikere hensigtsmæssigt.
Det vil gøre det lettere at komme gennem hverdagen, så livet fungerer igen og giver gode følelser.

Dette kræver struktur og aftalte kommunikations-”regler”, som begge er enige om.
Man skal kommunikere for at forstå og blive forstået.
Det er ikke tilstrækkeligt blot at udveksle ord og meninger.
Med forståelsen kommer meningen med livet og dermed kærligheden og de varme følelser.


Hvordan opbygger man tillid i parforholdet?

Der er tre vigtige områder, du skal give fokus, for at komme tillidsproblemer i forholdet til livs og skabe tillid. Det handler om grænsesætning og forventninger.

1) Dig selv og dine grænser

Et godt parforholdDet er meget vigtigt, at du kender og respekterer dine egne grænser.
Når du gør dette, vil du sjældent ende i situationer, hvor du bliver overvældet og er nødt til at kæmpe.

At kunne sætte sunde og passende grænser over for sin ægtefælle, sine børn, kollegaer, kunder og alle mulige andre, handler om selvtillid og personlig udvikling.

I øvrigt er det altid godt at være opmærksom på mulighederne for at udvide sin tryghedszone, dvs. at flytte sine grænser i overensstemmelse med hvad man har det godt med. At du er i stand til at hvile i dig selv.

En vellykket personlig udvikling indebærer, at man langsomt, men sikkert, udvider sin tryghedszone, så selvtilliden vokser.

2) Andres grænser

Lige som du skal anerkende og respektere dine egne grænser, skal du også anerkende og respektere andres grænser. Dette er ikke altid nemt.

Mange mennesker har desværre ikke veldefinerede personlige grænser og kan derfor let blive krænkede og sårede.

Det kræver empati, menneskekundskab, livserfaring og god kommunikation at kunne respektere andres grænser.

Man kan ikke respektere en grænse, man ikke kan forstå. Og for at kunne forstå, så det giver mening, må man kunne kommunikere inden for fælles aftalte rammer.

3) Forventninger til andre

tillidsproblemer i parforholdet I dag lever mange mennesker med tårnhøje forventninger til sig selv og til andre.
Både fysiske og ikke-fysiske forventninger.
Der er mange misforståelser i parforhold.

Urealistiske forventninger kan være brændstof til ubalancer, konflikter, stress og helbredsmæssige udfordringer.
Lad være med at forvente noget af andre eller dig selv, som der ikke kan leves op til.
Faktisk er det eneste, du kan og må forvente af din partner, at vedkommende er ÆRLIG.
Og din partner kan forvente af dig, at du er ærlig.
Dermed ikke sagt, at man bare vælger sine tanker og følelser ufiltreret ud over den sagesløse partner.
Ærlighed kræver aftalte trygge rammer, for at fungere ordentligt.

Når vi er sammen med andre mennesker, skal vi være klar over, hvem de er, og hvad de er i stand til.
Vi skal kunne FORSTÅ dem – uden nødvendigvis at være ENIGE.

Hvis vi fx ved, at en person aldrig kommer til tiden, skal vi ikke forvente, at det pludselig sker, næste gang vi ønsker at møde vedkommende.
Tag dine forholdsregler, så du ikke selv kommer i klemme.

Hvis jeg skal møde en samarbejdspartner, som jeg véd konsekvent kommer for sent, sørger jeg for at vi mødes, hvor jeg ikke behøver at vente på vedkommende.
Det vil sige et sted, hvor jeg i forvejen er i gang med noget, som jeg kan afbryde, når han/hun endelig dukker op.

Selvfølgelig kan folk forandre sig, men man bør kun ændre sine forventninger, når beviserne på de nye ændrede egenskaber hos personen er meget markante.
Du skal forvalte dine forventninger fornuftigt – både i forhold til dig selv og til andre.


Genskab tillid i parforholdet

18:49 minutter

Hvordan genopretter man tillid, hvis der er tillidsproblemer i forholdet?
Tilliden i dit parforhold kommer primært inde fra dig selv i form af selvtillid, grænsesætning og forventningsafstemning.

Hvis du føler, at tilliden ikke er til stede, må du i første omgang kigge indad og granske dine egne holdninger og overbevisninger.
Hvis du, efter at have arbejdet med dig selv, stadig savner tillid og nærhed i dit parforhold, vil parterapi måske være løsningen for jer.

I parcoaching vil I primært få mulighed for at forbedre kommunikationen med hinanden, således at misforståelser udryddes, sunde naturlige grænser sættes, forventningerne er mere i overensstemmelse med realiteterne, tilliden til hinanden bygges op, og at I selv er i stand til at løse jeres egne problemer.

I skal kunne forstå hinanden, og I skal kunne føle jer forstået af partneren.
På den måde får I et godt parforhold og mærker kærligheden.


Foredrag om parforhold

Foredrag om kærligheden i parforholdet. Bogen “7 vaner, som ødelægger parforhold

1 time 20 minutter


Hvad er det Mikael Hoffmann kan?

5:47 minutter

4:23 minutter


Links til andre artikler om parforhold:

Den sociale kapital
Energiudveksling
Følelser
Genvind tilliden
Vedligeholdelse
Mere lyst til sex
Tennisbanen
Tid og værdi
Ti handle-punkter

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Prøv lige et øjeblik at forestille dig, hvad mine betalende klienter får hos mig, når jeg her på hjemmesiden giver så meget væk ganske gratis …..Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


Klik her for at læse mere om, hvad der normalt sker, når man kontakter mig. Jeg har en meget struktureret plan i 5 trin.


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

  • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
  • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
  • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!

.