Sådan får I et bedre parforhold

Parforhold og parterapi

Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

Hvad er der galt?

 • Har du udfordringer i dit parforhold, som er lidt besværlige at håndtere?
 • Oplever du dig selv som en ressourcestærk person, der er vant til at løse problemer – men føler, at det med partneren/ægtefællen tilsyneladende er helt anderledes?
 • Er du efterhånden blevet mere og mere frustreret over situationen og jeres parforhold?

Hvorfor?

 • Måske føler du dig ikke forstået, for hvem du er, og for alt, hvad du gør.
 • Du har måske også svært ved at forstå din partners adfærd, holdninger og prioriteringer.
 • Eller måske tager I efterhånden hinanden for givet, og er kommet ind i alt for meget dagligdags trummerum.

Hvis parforholdet er i kaos med angst og stress, kan der være brug for struktur, overblik og faste fælles spilleregler. På den måde kan I komme over de smertefulde lidelser med forvirring og vrede.

Noget skal ændres, men det kan være svært selv at se HVAD og HVORDAN.

5 trin til et bedre parforhold!

Kommunikations-problemer

God kommunikation er ikke, hvad man TROR, man siger.
Det er derimod, hvordan dét, man siger, bliver OPFATTET.

– Når livet og parforholdet giver mening for os, føles det trygt og godt
– For at skabe mening, må man kunne forstå
– Og for at forstå, skal man kunne kommunikere med hinanden.

At kommunikere ordentligt er ikke blot at udveksle ord og holdninger, men derimod at kunne sætte sig ind i, hvordan det ER for den anden, og hvad den anden tror, føler, tænker og mener.

★ Når man selv føler sig forstået, giver livet menig ★

Det største kommunikations-problem i parforhold er, at der ikke bliver lyttet for at forstå partneren, men derimod kun lyttet for at kunne give et svar tilbage til partneren.

Hvad der mangler i mange parforhold, er:
1) tryghed og tillid til at du bliver lyttet til, uden at føle dig kritiseret, bebrejdet, fordømt eller lignende, og
2) konkrete kommunikations-værktøjer og –strategier til at du kan udtrykke dig respektfuldt. Du skal undgå at komme til at lyde som om du kritiserer, bebrejder og fordømmer eller lignende.

Hvor ufedt er det at have de bedste hensigter – og så gang på gang at blive misforstået af sin partner?

Lær konkrete værktøjer til at kommunikere, så du forstår din partner, og din partner forstår dig. Det giver både livet og parforholdet mening.


Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann

Hvem hjælper jeg med parterapi?

 • Jeg arbejder individuelt med par, der tager deres parforhold alvorligt.
 • Jeg yder hjælp til at redde og forbedre parforholdet med et skræddersyet forløb.
 • Jeg hjælper travle mennesker med at se konkrete løsninger på problemerne.
 • Jeg hjælper parforholdet tilbage på det positive spor igen, hvilket jeg har temmelig stor succes med.
 • Mine klienter er i forvejen gode til at håndtere udfordringer og stress på jobbet, og de trives med deres arbejde. Men det kan knibe med parforholdet.

Hvis man har ondt i en tand eller der er noget galt med bilen, henvender man sig med største selvfølgelighed til henholdsvis en tandlæge eller en mekaniker.

Hvis man har ondt i sit parforhold, kan man med fordel henvende sig til en parterapeut, der er ekspert på sit område med veldokumenterede strategier og værktøjer i parterapien. På den måde får man løst problemerne i forhold til sin partner.

Hvis man vil have noget andet, end dét, man har haft indtil nu, bliver man nok nødt til at gøre noget andet, end dét, man har gjort hidtil. Og dette andet kan både være svært at få øje på og selv at gøre noget ved. Hvis det havde været let, havde man jo gjort det for længst.


6:33 minutter


Her kommer eksempler på den måde, jeg arbejder på i parterapien

Hvad gør man rent praktisk, hvis….

 • …man vil opnå et-eller-andet, på en positiv og konstruktiv måde? (Klik her)
 • …partneren er sur, og tilsyneladende ustoppelig i sin vrede? (Klik her)
 • …man selv er sur, og meget gerne vil ses, høres og forstås af partneren på en medfølende måde? (Klik her)
 • …hvis man har brug for at trække sig, men partneren bliver ved med at forfølge en med spørgsmål og krav? (Klik her)
 • …man er i tvivl om, hvad partneren egentlig ønsker sig, så humøret kommer tilbage på plus-grader i parforholdet? Samtidig har man måske også brug for selv at udtrykke sine inderste ønsker på en hensigtsmæssig måde. (Klik her)
 • …man forstår overhovedet ikke partnerens synspunkter, adfærd eller holdninger. Man har også selv desperat brug for forståelse, for at kunne tilgive og være åben og modtagelig? (Klik her)
 • …en konflikt er i gang, og man vil stoppe den, inden den eskalerer til perfide og destruktive personlige angreb under bæltestedet – eller vold? (klik her)
 • …man føler sig afvist af sin partner, og vil have klaret op, hvad der foregår, så man kan føle sig tryg? (Klik her)
 • …hvis man har brug for at få afstemt forventningerne på en hensigtsmæssig måde, så fx biografturen eller ferien bliver bedst mulig for alle parter? (Klik her)
 • …hvad gør man, hvis man ikke føler sig forstået, selv om man har forklaret tingene et utal af gange på mange forskellige måder? Man bliver stadig misforstået eller misfortolket for sine gode hensigter. (Klik her)
 • …hvis alting roder, så hverdagen er kaos og smerte – og man blot har brug for overblik, struktur og ro med aftalte spilleregler? (Klik her)
 • …hvis børnene mistrives, og det er fordi forældrene ikke kan finde ud af at kommunikere ordentligt med hinanden? Der er mistillid og manglende forståelse. I stedet vil man gerne have accept, tillid, tryghed, respekt for hinanden og kærlighed i parforholdet. (Klik her)

Den ansvarlige parterapeut

Enhver ansvarlig parterapeut vil fokusere på disse områder i sin parterapi. Det er nemlig primært, hvad der betyder noget for de mennesker, der har problemer i parforholdet.

Parterapeuten hverken kan eller skal løse folks problemer. Til gengæld skal han/hun hjælpe jer med, at I bliver i stand til selv at løse jeres egne problemer. På den måde kan I resten af jeres liv selv håndtere de udfordringer, der måtte komme.

Det drejer sig om at få lært nogle helt konkrete kommunikations-værktøjer og strategier. Dem kan I bruge i hverdagen, når tingene spidser til. Det vil betyde, at I hurtigere kan komme tilbage til det gode parforhold med forståelse, mening og samhørighed. Parterapi tilbyder dette.

Har vi brug for eksperter?


5:38 minutter

Eksperten er i stand til at se gentagne mønstre, samt at påpege disse og foreslå konstruktive ændringer. Dette alene på grundlag af sin erfaring, fordi lignende mønstre er observeret rigtigt mange gange gennem mange år, og viden om psykologiske mekanismer samt konkrete værktøjer og redskaber.

Klienterne har deres specialer (arbejde, hobby og lignende) og par-terapeuten har sit speciale. Parterapeutens styrke ligger i at kunne se klienterne “udefra” uden at være involveret i dem følelsesmæssigt (ikke “dele seng og bord” med dem).

5 trin til et bedre parforhold!

Tænk hvis…

 • Tænk lige et øjeblik på alt det, du gør for din partner og for parforholdet, som aldrig bliver hverken set eller anerkendt. Hvor fedt er det?
 • Tænk, hvis I begge blev klar over jeres gode hensigter, samt fik lært at påskønne hinanden for alt det, I reelt gør? Hvordan ville det være?
 • Tænk hvis I kunne lære nogle helt konkrete værktøjer til at kommunikere med hinanden, så I kunne FORSTÅ hinanden (uden at I behøver at være enige), men at din partners adfærd og holdninger gav mening for dig, og at din adfærd og holdninger giver mening for din partner? På den måde kan stridigheder bilægges og I kan komme overens. Hvad ville det være værd for dig og jer?

Parterapi – hvordan?

 • Inden du havnede på denne hjemmeside, har du og I måske prøvet adskillige ting, for at få løst problemerne i jeres parforhold.
 • Du har muligvis opdaget, at dét at være søde ved hinanden ikke var nok, til at løse problemerne.
 • Det har med stor sandsynlighed heller ikke været tilstrækkeligt for eksempel at sætte sig ned en gang om ugen og snakke sammen. Det har ikke bragt det gode parforhold tilbage med ”skuldrene ned” og tillid, tryghed og respekt for hinanden.

Pop-terapi” eller “par-terapis

Desværre har alt for mange mennesker dårlige erfaringer med parterapi og parcoaching.

 • Måske har I været i parterapi før hos en psykolog eller terapeut, hvor du oplevede, at det mest blev til snak og føle-føle, uden at I af den grund holdt op med at skændes med hinanden eller fik løst problemerne i parforholdet. (..eller at parterapeuten “holdt med” den ene af jer….)
 • Det kan være, at I har gået på kurser og været til adskillige foredrag om parterapi og relationer. Eller I har læst bøger og set videoer, men fandt det svært at forstå – eller at følge op på tingene sammen. Det gav ikke rigtigt nogen ændring i jeres parforhold på den lange bane.
 • Måske har I haft problemer i soveværelset og derfor opsøgt en sexolog, men det løste heller ikke de grundlæggende forståelses-problemer i parforholdet. Din partner eller du selv er blevet ved med at være frustreret eller ked af det.

Muligvis er din opfattelse efterhånden, at det meste parterapi er noget pop-smart psykologi med mere eller mindre luftige løsningsmodeller.

Spejlinger og projektioner i parforholdet


4:26 minutter

Grunden til fiasko med parterapi

Grunden til, at de fleste parterapi metoder ikke virker, er fordi

 1. Der bliver lagt alt for lidt vægt på konkrete kommunikations-værktøjer og på ligevægt i parforholdet. Der bliver ikke arbejdet med forståelse for de grundlæggende fornuftsbetingede ”færdselsregler” i parforholdet, hvor underbevidstheden stadig bestemmer – og har gjort det i næsten 100.000 år. Der bliver ikke indøvet redskaber til at øge forståelsen, så det giver mening hvad der foregår.
 2. Der er alt for meget fokus på mere luftige følelser og ”energi-arbejde” med masser af snak uden handling. Ofte bliver de feminine sider højprioriteret på bekostning af den maskuline rationelle side i os alle sammen (for både kvinders og mænds vedkommende). Der er for meget ”føle-føle” og ”hvad synes du” hos nogle par-terapeuter.

Hvis intet af det, I hidtil har forsøgt, har virket, bliver I måske nødt til at prøve NOGET ANDET, og hvad kunne dette ANDET så være?
Hvad kan I ellers gøre for at få løst problemerne, at få jeres ønsker opfyldt, og at nå jeres mål med parforholdet?

Hvem og hvad?

Jeg vil på denne hjemmeside præsentere dig for nogle informationer, så du og I har et grundlag at beslutte dig på. Derefter kan I finde ud af, hvad der er bedst for jer, og hvad I vil gøre.

Jeg inviterer jer til at sammenligne, hvad jeg tilbyder, med hvad andre par-terapeuter tilbyder, så I har et solidt grundlag at beslutte, om dette er den bedste måde for jer at få løst jeres problemer på. For nogle mennesker er det det helt rigtige, og for andre duer det overhovedet ikke.

Føler du dig målrettet, resultatorienteret og ønsker at forbedre parforholdet, så det bliver rigtigt godt resten af jeres liv? Så vil mine forslag om parterapi, og måde at arbejde på, måske tiltale dig.


Forståelse i parforholdet

Min baggrund er noget anderledes end andre parterapeuter (klik her) – og min strategi og teknik er helt sikkert meget forskellig fra andre.

Min måde at lave parterapi på er meget struktureret og organiseret. Dette skaber forståelse, hvilket gør det lettere at få løst problemerne.

Jo mere struktureret, man er, jo mere frihed er der inden for de givne rammer, fordi det gør det lettere at give og få respekt fra sine omgivelser (sin partner).

I kan forvente at lære nogle helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, som vil gøre det betydeligt lettere for jer at FORSTÅ hinanden. Det vil give din partners valg og handlinger mening for dig. Man behøver nemlig ikke at være enige, for at have et godt parforhold. Men forståelse og mening er altafgørende.

Som par-coach og parterapeut tilbyder jeg parterapi med professionel styring, struktur, orden og retning. Dermed kan I få genetableret forståelse, ro, nærhed og kærlighed i parforholdet.

Hvorfor ordet DU kan være særdeles farligt at bruge


5:18 minutter

Strategien i parterapien

Min strategi som parterapeut deler sig i tre dele:

 1. Bevidstgørelse, for at I kan blive klar over, hvad problemet er, så der kan gøres noget ved det
 2. Færdighedslæring, for at I kan få justeret kursen og lære nye strategier og redskaber, der vil give jeres parforhold forståelse, accept, tillid, tryghed og respekt for hinanden
 3. Vanedannelse, fordi de gamle vaner skal erstattes af nye gode vaner, og disse skal bankes godt fast, så det er dem, I bruger, når livet en gang imellem spidser til

Parterapi handler først og fremmest om Bevidstgørelse af udfordringerne. Man kan ikke løse problemer, man ikke kender noget til.

Derefter skal der færdighedslæring til, det vil sige læring af nye redskaber, strategier og metoder. Hvis man vil have noget ANDET, end dét, man har haft indtil nu, bliver man nok nødt til at gøre noget ANDET, end dét, man har gjort hidtil.
Og dette ANDET er enten ukendt eller kunstigt og unaturligt. Hvis det havde været let, havde man jo gjort det for længst.

Til sidst skal den ny adfærd og de nye holdninger blive gode vaner. Disse skal “køre på rygradden”, for hvis de ikke er banket godt fast, vil de gamle uhensigtsmæssige vaner tage over, når livet spidser til, – og så er hele den første investering spildt.

Hvorfor er Forståelse og Mening så vigtigt i parforholdet

Ejendomsmæglerne siger, at de tre vigtigste ting ved ejendomshandler er: 1) Beliggenhed, 2) Beliggenhed, og 3) Beliggenhed
Parterapeuterne siger, at de tre vigtigste ting ved parforhold er: 1) Forståelse, 2) Forståelse, og 3) Forståelse

God effektiv parterapi handler ikke så meget om, hvad du føler, og hvordan du har det. Det kommer senere. Vigtigst er forståelsen mellem parterne, der fører til mening i dét, der foregår og bliver sagt. Det vil gøre det lettere at komme gennem hverdagen, så livet fungerer igen og giver gode følelser.

Dette kræver struktur og aftalte kommunikations-”regler”, som begge er enige om. Man skal kommunikere for at forstå og blive forstået. Med forståelsen kommer meningen med livet og dermed kærligheden og de varme følelser.

Ord-forklaringer

I vil opleve en stor forandring i jeres parforhold. Andre vil bemærke, at I har fået det bedre. Erfaringsmæssigt vil jeres børn også falde mere til ro, måske sove bedre om natten og opleve færre problemer i skolen. Det er i det mindste min praktiske mangeårige erfaring.
Jeg vil lære jer de nødvendige teknikker, der forhindrer jer i (bevidst eller ubevidst) at komme til at kritisere, bebrejde eller såre hinanden. I vil også opleve ikke længere at føle jer kritiserede eller bebrejdede eller sårede af partneren.
Jeg vil hjælpe jer med at ”oversætte”, hvad I siger til jeres partner, så I forstår hinanden. Min erfaring er, at når jeg omformulerer sætninger, bliver det opfattet helt anderledes af partneren. Ordene betyder det samme, men lyder helt anderledes. Det er mere forståeligt. Jeg dykker ned under dét, I siger, og oversætter den underliggende mening, så din partner forstår dig.
Lad mig understrege, at i min klinik får ingen af jer hverken RET eller TAGER FEJL. Jeg er ikke en dommer, der skal fortælle jer, hvad der er rigtigt eller forkert.

– Hvis du vil have RET, fordi du er blevet uretfærdigt behandlet, skal du henvende dig til en (skilsmisse)-advokat.
– Føler du dig uretfærdigt behandlet? Vil du have mere forståelse, samarbejde, ro, harmoni, balance? Ønsker du de bedste betingelser for børnene? Vil du have tillid, tryghed, respekt for hinanden, nærhed, samhørighed og ikke mindst kærlighed tilbage i parforholdet? Så henvend dig til mig sammen med din partner.

Sagt med andre ord vil jeg gerne hjælpe jer til at den sidste del af jeres liv bliver bedre end den første del! Det er dét, der sker, når folk har været hos mig Det er i det mindste min erfaring gennem 25 år som selvstændig par-terapeut og -coach.
Du skal ikke ønske dig færre problemer i din hverdag og dit liv. Alle mennesker har problemer.

Ønsk dig hellere flere færdigheder, bedre strategier, større tilpasningsevner, samt mere overblik, styrke og overbærenhed.

Når du håndterer din problemer på en ny måde, vil det være betydeligt lettere at finde meningen med livet og udfordringerne. Dem møder vi jo alle sammen hele tiden.

Klik på ordet for at se forklaringen.


Værktøjer og redskaber med parterapi

Parterapi handler som sagt udelukkende om forståelse, der skal skabe mening i tilværelsen og parforholdet. Til det skal der bruges værktøjer, der kan ændre måden, I udtrykker jer til hinanden på, samt konkrete redskaber, der vil ændre jeres holdning til og syn på hinanden, og dermed også jeres adfærd over for hinanden.

Det er vigtigt både at kunne forstå sin partner, men også selv at føle sig forstået for sine gode hensigter og bedste intentioner.

Når forståelses-grundlaget er skabt, kan I meget lettere navigere i de daglige udfordringer.

Måske bliver I oven i købet i stand til næsten at være lige så dejlige overfor hinanden, som da I indledte jeres forhold og var smask-forelskede…

I vil med parterapi komme til at tage mere hensyn til hinanden, blive mere rummelige og accepterende. I det daglige vil I mærke mere tillid, tryghed og respekt for hinanden i parforholdet.

Jeg vil som parterapeut på ingen måde lave jer om til noget andet, end dét, I er.
.
Hvis du er en guitar og din partner er et klaver, vil jeg ikke have jer til at være en trompet eller klarinet. Derimod vil jeg hjælpe dig med at få flere strenge på din guitar og hjælpe din partner med at få flere tangenter at spille på, så der kan komme noget mere melodiøst ud af jeres musik sammen.
.
Hvis den ene af jer kommer fra Kina og den anden fra Sydamerika, skal I lære at tale et fælles sprog, som kunne være engelsk. I behøver ikke at lære hverken spansk eller kinesisk for at kunne forstå hinanden.

Værktøjskassen

I min ”parterapeut-værktøjs-kasse” har jeg en række gennemprøvede effektive kommunikations-værktøjer, der passer til forskellige situationer. Se noge af dem længere oppe på siden (klik her). Disse skal læres og indøves, for at de kan bruges hensigtsmæssigt. Det svarer lidt til brandslukning. Hvis der er ild i en mindre jule-dekoration, er der ingen grund til at starte hele bygningens sprinkleranlæg. Det vil ødelægge alt for meget og give en masse vandskader. Til en lille brand er en håndslukker tilstrækkelig. Men hvis der derimod er ild i gardinerne, er det bestemt ikke nok at komme løbende med en 5-kilos CO2-slukker. Den vil intet kunne udrette. Der skal man i stedet have gang i det helt store sluknings-apparat.

Det er nøjagtigt det samme med kommunikationen i parforholdet. Der er helt bestemte teknikker, man skal bruge i bestemte situationer. Hvis man blander tingene sammen, eller bruger det forkerte, kan det let gå galt.

Og ligesom med brandfolk og brandbekæmpelse skal parforholds-teknikkerne også øves mange gange. Ellers vil de ikke sidde godt fast på rygraden, så man kan bruge dem hensigtsmæssigt, når det ”brænder”.


Hvad er parterapi egentlig?


6:28 minutter

Jeg arbejder individuelt med par, der tager deres parforhold alvorligt.
Jeg yder hjælp til at redde og forbedre parforholdet med et skræddersyet forløb.


Færdselsregler i parforholdet

Parforhold og parterapiJeg vil varmt anbefale jer, at I får lært nogle grundlæggende ”færdselsregler” i parforholdet, for ikke at støde sammen og komme til skade.

Eksempelvis har jeg lige været på ferie i London med min familie. Det viste sig, at de ”skøre” englændere kører i venstre side af vejen!!! Hvis jeg havde insisteret på at have RET og kørt i højre side, ville det helt sikkert være gået galt…

Kørelæreren

Jeg er på en måde som en slags kørelærer. Jeg skal lære jer noget teori, bremselængder, benzin, koblingspunkt, parkeringsteknik, bykørsel, natkørsel, glatbanekørsel og så videre. Det foregår alt sammen under kyndig vejledning. I skal øve og øve og øve jer, indtil I kan mestre de nye færdigheder og strategier. I skal have rutine i at bruge teknikken, samt hvordan I håndterer uventede situationer. Gode vaner skal indøves.

Kørekort til parforholdetNår I så har taget ”kørekortet” i parforhold hos mig, skal I naturligvis efterfølgende selv finde jeres egen ”kørestil” – ligesom i trafikken, da I i sin tid tog kørekortet. Det gør ikke noget, hvis I kommer til at køre op over kantstenen. Det måtte I jo bestemt ikke gøre til køreprøven! Men I er godt klar over, at man ikke må køre over for rødt i myldretiden, når der holder en politibil på det modsatte hjørne…

Min mangeårige erfaring er, at det oftest er et spørgsmål om småjusteringer, der skal til, for at ændre kursen i jeres parforhold til noget betydeligt bedre.

Det svarer lidt til, at når du kører i din bil på vejen, skal du ikke dreje ret meget på rattet til højre eller venstre, før du enten havner i grøften eller kører ind i en modkørende.

På samme måde skal du også vide, hvordan du hele tiden skal justere kursen i jeres parforhold, så I trygt og sikkert holder jeg oppe midt på ”vejen”.

Et godt parforholdLodsen om bord

Man kan også sammenligne mig med en erfaren lods. Jeg kommer kortvarigt om bord på jeres parforholds-skib, for at det kan komme sikkert i havn,

Lodsen har stort lokalkendskab, og det er klogt at lytte til erfaringerne. Men det er selvfølgelig stadig kaptajnen, der har det sidste ord og som er øverste myndighed om bord.


Kvalitets-garanti af parterapien


4:06 minutter


Den første parterapi-session

Den første session på 1½ time består af tre ting:

 1. I den første halve time vil vi tale lidt historik.
  Dels for at jeg kan få et overblik over, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer.
  Dels for at I får chancen for at høre både jer selv og hinanden.
  Måske kan I på den måde gennemskue, om I har skabt jer nogle vaner og mønstre i jeres parforhold, der har givet jer de udfordringer, I står med.
  Jo mere jeg kan få jer til at sige noget, jo mere batter det – i forhold til at det kun er mig, der snakker. Det sidste hjælper nemlig ikke så meget. Hvis det havde været nok, kunne I jo nøjes med at se mine videoer og læse mine artikler her på hjemmesiden…
 2. I den næste halve time vil jeg lære jer et helt konkret værktøj/redskab, der vil gøre jer i stand til at se, høre og forstå partneren, og også at føle jer set, hørt og forstået af jeres partner.
  Jeg har valgt at kalde det “Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog” (eller Hoffmann Metoden©), fordi det er mig, der har fundet på den.
  Det er et super-effektivt værktøj til at kunne kommunikere med .sin partner, så der skabes forståelse og mening
 3. Den sidste tredjedel af den allerførste session vil vi kigge på, om I mon har fået skabt jer nogle dårlige vaner og rutiner i jeres parforhold. De kan være enten er uhensigtsmæssige eller som er direkte ødelæggende for parforholdet.
  Min erfaring er, at det oftest er små-justeringer, der skal til, for at I kan få et helt andet og bedre resultat i jeres samliv og parforhold.
  Men I skal selvfølgelig vide, hvad disse justeringer går ud på.
  Det svarer lidt til, at du kommer kørende i din bil. Du skal ikke dreje rattet ret meget hverken til højre eller venstre, før du enten kører i grøften eller ind i en modkørende.
  Men hvis du véd, hvordan du skal justere på rattet, og i øvrigt kender færdselsreglerne, er sandsynligheden for at du kommer trygt og sikkert frem meget stor.

Video med den allerførste parsession

Nedenstående video beskriver den første parsession hos mig. Den illustrerer ganske godt den måde jeg arbejder på. Allerede på første session vil I næsten helt sikkert få en masse ud af parterapien hos mig.


13:27 minutter


Kommunikation i parforholdet

”For at et levende væsen kan deltage i et socialt system eller socialt fællesskab, er det helt afgørende, at vedkommende har kendskab til aktuelle kommunikative systemer og færdigheder, og kan deltage i kommunikations-handlinger med andre medlemmer af systemet”
.
…oversat til: ”I et parforhold skal man kunne kommunikere for at forstå, hvilket er en forudsætning for at det giver mening, og for at få parforholdet til at fungere ordentligt!”
.
Kommunikation (af latin: communicare, ”at gøre fælles”) udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab. Ingen sociale systemer, sociale organisationer eller samfund kan etableres, opretholdes eller ændres uden kommunikation, der skaber forståelse og mening. Først som deltager i kommunikative handlinger bliver mennesket et socialt væsen.


En professionel parterapeut

En parterapeut er en uvildig, professionel (relations-facilitator) på sidelinjen, der dels kan analysere konflikterne, rådgive og vejlede jer til et bedre parforhold.

Parterapeuten er også en garanti for, at I får udtrykt jer hensigtsmæssigt over for hinanden. På den måde kan I høre, forstå og blive forstået af partneren.

Jeres lidelser skal erkendes og håndteres.

Samtidig er parterapeuten den solide klippe i det oprørte hav, der kan skabe sikkerhed, tryghed og beskyttelse for begge parter, når det er rigtigt svært.

Det er vigtigt at have et godt ryglæn, som i en behagelig lænestol, når man føler sig usikker, utryg og såret.

– Hvis du ikke afsætter tid til at motionere nu, kan du risikere senere at skulle afsætte tid til at være syg.

– Hvis du ikke afsætter tid til dit parforhold nu, kan du risikere senere at skulle afsætte tid til at have konflikter og skænderier.

– Hvis du ikke afsætter tid til parterapi og vedligeholdelse af parforholdet nu, kan du risikere senere at skulle afsætte tid til at skulle skilles.

5 trin til et bedre parforhold!

Parterapi

Hvem skal “laves om”?

En professionel parterapeut hverken kan eller vil hjælpe dig med at lave din partner om. Vedkommende kan ændre jeres parforhold, men ikke din partner. Hvis terapeuten gjorde det, ville det være som et overgreb. Du ønsker formentlig heller ikke selv at blive lavet om, vel?

Parterapeuten kan derimod hjælp jer med at I begge to hver især bliver bevidste om de holdninger (go dårlige vaner), I har. Derefter bliver I i stand til at vurdere, om disse indstillinger og denne adfærd tjener jer bedst.

Terapeuten hjælper jer til en adfærdsændring, som I selv vælger.

Parterapeuten vil skitsere de konsekvenser, jeres valg har, således at I bliver i stand til at vælge bedst muligt i alle situationer i livet.

Når I har fået jer nogle nye vaner, skal disse grundfæstes. I skulle helst automatisk gribe til disse vaner, i stedet for de gamle uhensigtsmæssige vaner. Det vil give jer et helt nyt liv og samliv.

Den professionelle par-coach og parterapeut tilbyder jer mulighed for en indre proces, med bevidstgørelse, holdningsbearbejdning og vanedannelse.

Håndtering af problemerne

I vil også få nogle helt konkrete værktøjer, der vil hjælpe jer med at håndtere de uundgåelige problemer/udfordringer/opgaver, der helt sikkert kommer i fremtiden (for alle mennesker).

Et godt parforhold handler ikke om at undgå problemer, men derimod om den måde problemerne bliver håndteret på, således at livet og parforholdet bliver lettere og sjovere.

Alle mennesker har problemer. Forskellen mellem dem, der er lykkelige og ulykkelige, er måden, de håndterer problemerne på og deres forståelse for hinanden med accept og respekt.

Et godt parforhold handler heller ikke om at være enige. I skal blot kunne FORSTÅ hinanden, så det giver mening.

Læs mere om parterapien på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi


Klientudtalelser om parterapien

I videoen herunder navigerer jeg dig gennem nogle af mine klienters erfaringer med par-coachingen:

12:18 minutter
.

google anmeldelser

Klik på billedet herover for at se min Google-forretningsside.
To steder til højre på den Google-side er der links til nogle få af mine klienters anbefalinger.

Google klient udtalelser

Klik på billedet herover eller klik her for at gå direkte til disse udtalelser.
Google klient-udtalelser

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser
.

Og herunder kommer nogle klienters egne kommentarer:

5:44 minutter


17:13 minutter


4:05 minutter


En klient-erfaring og anbefaling

vivianmollernielsen“Jeg havde gennem længere tid haft svært ved at forstå min partner. Han modtog noget helt andet end det, jeg sendte ud. Mikael lærte mig at tale “mændsk”, og det hjalp mig, at han kunne se tingene fra en mands synspunkt. Nu er jeg meget bedre til at bruge kommunikation konstruktivt i forhold til min partner.
Mikael har en stor del af æren for, at jeg i dag har det dejlige forhold til min partner, som jeg har. Han er den eneste terapeut, som har sagt til mig, at det er ok at have det, som jeg havde. Den første og positive telefonsamtale med Mikael – efter jeg havde fundet ham på nettet – gjorde, at jeg valgte ham. Det var det rigtige valg, og jeg vil med glæde anbefale ham til andre.”

– Vivan Møller Nielsen

www.biony.dk


Foredrag om parforhold

Foredrag om kærligheden i parforholdet. Bogen “7 vaner, som ødelægger parforhold


1 time 20 minutter


Hvad er det Mikael Hoffmann kan?

5:47 minutter


4:23 minutter


Engelsk og spansk

I also do couple therapy and counselling in English.

Entiendo y hablo español.


Arbejdsmetoder i parterapien

Video, der beskriver min måde at arbejde på

8:36 minutter


Video, der beskriver et samlet forløb med parterapien

5:38 minutter


Hvem er jeg?

 • Jeg er oprindeligt uddannet styrmand (fra Kogtved Søfartsskole gennem Rederiet J.Lauritzen) og sejlede 12 år i den danske handelsflåde, inden jeg sluttede min karriere til søs som kaptajn. Det gav mig en masse erfaring i ledelse, menneske-kundskab og hvordan man får folk til at fungere i forskellige vanskelige situationer.
 • Derefter gik jeg i land og uddannede mig til ingeniør (Helsingør Teknikum). Det gav mig en grundlæggende struktur-forståelse og systematik.
 • Efterfølgende blev jeg selvstændig (i 1994 – altså for 25 år siden) og tog også lige den 4-årige uddannelse til psykoterapeut (ID-Academy). Det gav mig en stor forståelse for psykologi og relationer.

Jeg har allerede flere end 10.000 klienttimer bag mig i min selvstændige praksis og kan kalde mig senior-terapeut eller master-terapeut. Jeg er den mest succesfulde par-terapeut i Hovedstadsområdet med en temmelig høj succes-rate.

Læs eventuelt mere om mig på
www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann

Privat

I mit eget liv har jeg prøvet hele paletten med singleliv, bofællesskab, kernefamilie, skilsmisse og alene-far.

Kurser

Jeg har gennem tiden taget en væld af supplerende kurser, blandt andet i chok-traume-behandling (Havening.dk). Det kan være særdeles anvendeligt, hvis mine klienter har været udsat for lidelser og traumatiske hændelser, enten i parforholdet eller andre steder.

Bogudgivelser

Jeg har skrevet og udgivet ikke færre end 5 bøger om parforhold, hvoraf den lille overskuelige bog ”7 vaner, som ødelægger parforhold – og hvad I kan gøre for at ændre dem” er blevet en bestseller (klik her).

En anden af mine bøger, der er blevet populær, er den store selvhjælpsbog ”Partner for livet” (klik her).

Læs mere om bøgerne på www.parforhold-parterapi.dk/bog

5 trin til et bedre parforhold!

TV2 Lorry


Indslag i TV2 om udgivelsen af en af mine bøger “Partner for livet” (2015)

Boganmeldelse:

“Du er meget klart-skuende, kære Mikael, og på, hvorfor og hvordan vaner bliver lavet om. Der er bevidstheds-dybder i processen, ja men det kan jo genkendes, fra ønsket, og prioriteringen, og faser, der nu måtte være, til det opnås, og fastholdes. Sådan har jeg ikke set det før, det er genialt, kære Mikael. Tak

Nu forstår jeg bedre, hvorfor, når man giver råd, at de ikke bare øjeblikkelig bliver fulgt, og vil lægge mærke til, hvordan jeg selv ændrer.

Det er en hel proces.  Så jeg skal altså også give mig selv tid, til at komme igennem HELE processen. Og få den til at vare. Du beskriver det altså meget klart, så det er lige til, at forstå.

Det er herligt. Du er en skat. Tak Mikael.”

Lise Roat


Mikael Hoffmann

Fast og tryg struktur i parforholdet

Jeg har en meget struktureret, resultatorienteret, organiseret, direkte og professionel måde at arbejde på.

Når folk kommer til mig, er det normalt fordi deres liv er ved at gå op i limningen, eller der er kaos.

Derfor er der brug for en fast hånd og nogle håndgribelige råd og vejledninger, så der kan komme forståelse, tillid, tryghed og respekt imellem jer.

Jeg er naturligvis også både hensyntagende, empatisk og omsorgsfuld, men først og fremmest er jeg Mand.

Rammer

Jeg arbejder meget med “Rammer”, det vil sige aftalte måder at kommunikere på, der giver mening. Det er når man eksempelvis er vrede på hinanden, når man er frustreret, eller når partneren er frustreret og skal beroliges. Det kan også være når man vil opnå noget bestemt, når man skal forventningsafstemme med hinanden og så videre.

Det giver tryghed og ro at vide præcis, hvad “formatet” er, når man kommunikerer med hinanden.

Astronomi og struktur

Rammer og orden svarer lidt til at se op mod stjernehimlen og prøve at få styr på alle stjernerne. På en mørk frostklar vinternat kan man se omkring 3.000 stjerner med det blotte øje. Hvis vi ikke havde fundet en måde at holde styr på stjernerne med stjernebillederne, ville det have været svært for en styrmand at finde præcist dén stjerne, han skulle bruge til at måle på, for at finde sin position.

Derfor er rammer, orden og mening så vigtigt.

Chok og traumer

Jeg er endvidere ekspert i sygdomsforebyggelse og lidelseshåndtering, grundet min baggrund og uddannelse som chok-traume-behandler.


Vil din partner ikke med til par-terapi?


3:36 minutter


Når problemer skal løses, hvorfor er det så en god idé at bruge en professionel par-coach i stedet for familie og venner?

6:13 minutter


Parforhold og parterapi

Denne hjemmesides indeholder to hoved-kategorier, med fokus på dét, der erfaringsmæssigt interesserer de fleste mennesker i forhold.

Klik på henholdsvis Parforhold og Parterapi for at læse en masse artikler og se mange videoer om emnet.

Ring gerne til mig på telefon 21 79 18 50.
Hvordan kan I finde ud af, om parterapi er noget for jer og jeres parforhold? Kun ved at undersøge sagen grundigt!

Klik her for at læse mere om, hvad der normalt sker, når man kontakter mig.
Jeg har en meget struktureret plan i 5 trin til interesserede mennesker i parforhold.


Her er de to hoved-kategorier på denne hjemmeside, samt deres 4 under-kategorier:

➤   Parforhold

Godt parforhold
Kommunikation i parforhold
Krise i parforhold
Misforståelser i parforhold

➤   Parterapi

Hvad er parterapi
Kommunikation
Psykologi i parterapi
Undgå skilsmisse


Hvorfor bruge eksperter? Skulle det virkelig være nødvendigt?

Ingen kan være eksperter i alting. Vi er alle sammen gode til et-eller-andet, men ikke til alting.

Specialister arbejder med bestemte ting til hverdag og har prøvet mange varianter inden for området.
Eller måske har de taget en uddannelse i det pågældende emne.
Eksperterne VED en masse om noget helt bestemt. Især hvis de har mange års erfaring.

De fleste mennesker vælger at flytte sammen og stifte familie uden nogensinde at have sat sig ind i “Parforholdets Færdselsregler“. De bliver forelskede, og derfra kører alting mere eller mindre automatisk.
Måske har de fra barndomshjemmet ikke lært, hvordan et godt parforhold bør fungere. Det er ikke alle mennesker, der er så heldige, at de har haft nogle gode forældre-rollemodeller at spejle sig i og lære af.

De oplever måske misforståelser, frustrationer, skuffede forventninger og afsavn.
De føler sig muligvis låst fast og har svært ved at se en løsningproblemerne.

Men heldigvis er det sjældent for sent at lære nogle nye grundlæggende strategier og værktøjer til at forbedre kommunikationen og øge forståelsen for hinanden – så det giver mening.
Man behøver nemlig ikke at være ENIGE, for at have et godt parforhold. Blot skal man kunne forstå og respektere hinanden.

Hvis jeg kan lære jer at kommunikere hensigtsmæssigt (på trods af følelsesmæssige filtre og frustrationer) så I kan FORSTÅ hinanden – og ikke mindst FØLE jer forstået af partneren – vil I så give mig et kald, så jeg kan forklare, hvad parterapi og par-coaching går ud på?

5 trin til et bedre parforhold!

Vil du vide mere om parforholdets mærkværdigheder?

Har du en travl hverdag? Vil du gerne spare tid? Så er det måske en god idé at lære de grundlæggende færdigheder til at få et bedre parforhold på en hurtig og effektiv måde.

Det kan du gøre med et gratis uddrag fra “Partner for livet”, med essensen af de 360 sider fra bogen.

Dine 10 gratis kapitler (uddraget fra bogen) er:
1. Myter om parforhold
2. Et godt parforhold
3. Krise og konflikt
4. Ti skadelige holdninger
5. Hvad er det værste man kan udsætte sin partner for?
6. Tretrinsraketten – at få hvad du vil have
7. Stopsignal ved optrapning af konflikt
8. Sex og polaritet
9. Hvorfor bliver de fleste skilt?
10. Hvad kan du gøre?

Interesseret?

Så tilmeld dig nedenfor med dit navn og din email

 

Du kan trygt give mig dit navn og din email-adresse. Jeg kunne aldrig drømme om at spamme dig. Imidlertid vil jeg en gang imellem sende dig relevant information om udfordringer i parforholdet og effektive løsningsmodeller.

Du kan til hver en tid afbestille mine emails.

Men i første omgang vil du modtage uddraget med de 10 kapitler af min succesbog “Partner for livet” helt gratis.

God fornøjelse med læsningen.

Mikael Hoffmann, telefon 21 79 18 50

.