Sådan får I et bedre parforhold

Parforhold og parterapi

Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

Hvad er der galt?

 • Har du udfordringer i dit parforhold, som er lidt besværlige at håndtere?
 • Oplever du dig selv som en ressourcestærk person, der er vant til at løse problemer – men føler, at det med partneren/ægtefællen tilsyneladende er helt anderledes?
 • Er du efterhånden blevet mere og mere frustreret over situationen og jeres parforhold?

Hvorfor?

 • Måske føler du dig ikke forstået, for hvem du er, og for alt, hvad du gør.
 • Du har måske også svært ved at forstå din partners adfærd, holdninger og prioriteringer.
 • Eller måske tager I efterhånden hinanden for givet, og er kommet ind i alt for meget dagligdags trummerum.

Hvis parforholdet er i kaos med angst og stress, kan der være brug for struktur, overblik og faste fælles spilleregler, for at kunne komme over de smertefulde lidelser med forvirring og vrede.

Noget skal ændres, men det kan være svært selv at se HVAD og HVORDAN.


Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann

Hvem hjælper jeg?

 • Jeg hjælper mennesker med at se konkrete løsninger på problemerne, og få parforholdet tilbage på det positive spor igen.
 • Mine klienter har typisk et godt overblik over livet og en medfølende tilgang til andre mennesker.
 • De er gode til at håndtere udfordringer og stress på jobbet, og de trives med deres arbejde – men det kniber gevaldigt med parforholdet.

Hvis man har ondt i en tand eller der er noget galt med bilen, henvender man sig med største selvfølgelighed til henholdsvis en tandlæge eller en mekaniker.

Hvis man har ondt i sit parforhold, kan man med fordel henvende sig til en parterapeut, der er ekspert på sit område med veldokumenterede strategier og værktøjer. På den måde får man løst problemerne i forhold til sin partner.

Hvis man vil have noget andet, end dét, man har haft indtil nu, bliver man nok nødt til at gøre noget andet, end dét, man har gjort hidtil. Og dette andet kan både være svært at få øje på og selv at gøre noget ved. Hvis det havde været let, havde man jo gjort det for længst.

6:33 minutter

Gå til toppen


Hvad gør man rent praktisk, hvis….

 • …man vil opnå et-eller-andet, på en positiv og konstruktiv måde? (Klik her)
 • …partneren er sur, og tilsyneladende ustoppelig i sin vrede? (Klik her)
 • …man selv er sur, og meget gerne vil ses, høres og forstås af partneren på en medfølende måde? (Klik her)
 • …hvis man har brug for at trække sig, men partneren bliver ved med at forfølge en med spørgsmål og krav? (Klik her)
 • …man er i tvivl om, hvad partneren egentlig ønsker sig, og at man samtidig har brug for selv at udtrykke sine inderste ønsker på en hensigtsmæssig måde, så humøret kommer tilbage på plus-grader i parforholdet? (Klik her)
 • …man forstår overhovedet ikke partnerens synspunkter, adfærd eller holdninger, og man selv har desperat brug for forståelse, for at kunne tilgive og være åben og modtagelig? (Klik her)
 • …en konflikt er i gang, og man vil stoppe den, inden den eskalerer til perfide og destruktive personlige angreb under bæltestedet – eller vold? (klik her)
 • …man føler sig afvist af sin partner, og vil have klaret op, hvad der foregår, så man kan føle sig tryg? (Klik her)
 • …hvis man har brug for at få afstemt forventningerne på en hensigtsmæssig måde, så fx biografturen eller ferien bliver bedst mulig for alle parter? (Klik her)
 • …hvad gør man, hvis man ikke føler sig forstået, selv om man har forklaret tingene et utal af gange på mange forskellige måder – og stadig bliver misforstået eller misfortolket for sine gode hensigter? (Klik her)
 • …hvis alting roder, så hverdagen er kaos og smerte – og man blot har brug for overblik, struktur og ro med aftalte spilleregler? (Klik her)
 • …hvis børnene mistrives, og det er fordi forældrene ikke kan finde ud af at kommunikere ordentligt med hinanden, så der er mistillid og manglende forståelse, i stedet for accept, tillid, tryghed, respekt for hinanden og kærlighed i parforholdet? (Klik her)

Enhver ansvarlig parterapeut vil fokusere på disse områder. Det er nemlig primært, hvad der betyder noget for de mennesker, der har problemer i parforholdet.

Parterapeuten hverken kan eller skal løse folks problemer. Til gengæld skal han/hun hjælpe jer med, at I bliver i stand til selv at løse jeres egne problemer, så I resten af jeres liv kan håndtere de udfordringer, der måtte komme.

Det drejer sig om at få lært nogle helt konkrete værktøjer og strategier, som kan bruges i hverdagen, når tingene spidser til, så man så hurtigt som muligt kan komme tilbage til det gode parforhold.

Parforhold og parterapi

Tænk hvis…

 • Tænk lige et øjeblik på alt det, du gør for din partner og for parforholdet, som aldrig bliver hverken set eller anerkendt. Hvor fedt er det?
 • Tænk, hvis I begge blev klar over jeres gode hensigter, samt fik lært at påskønne hinanden for alt det, I reelt gør? Hvordan ville det være?
 • Tænk hvis I kunne lære nogle helt konkrete værktøjer til at kommunikere med hinanden, så I kunne FORSTÅ hinanden (uden at I behøver at være enige), og på den måde bilægge stridigheder og komme overens? Hvad ville det være værd for dig og jer?

Gå til toppen


Parterapi – hvordan?

 • Inden du havnede på denne hjemmeside, har du og I formentlig prøvet adskillige ting, for at få løst problemerne i jeres parforhold.
 • Du har opdaget, at dét at være søde ved hinanden ikke var nok, til at løse problemerne.
 • Det har heller ikke været tilstrækkeligt for eksempel at sætte sig ned en gang om ugen og snakke sammen. Det har ikke bragt det gode parforhold tilbage med ”skuldrene ned” og tillid, tryghed og respekt for hinanden.

Pop-terapi eller par-terapis

 • Måske har I været i parterapi før, hvor du oplevede, at det mest blev til snak og føle-føle.
 • Det kan være, at I har gået på kurser og været til adskillige foredrag om parterapi og relationer. Eller I har læst bøger og set videoer, men fandt det svært at forstå – eller at følge op på tingene sammen.
 • Måske har I opsøgt en sexolog, men det løste heller ikke de grundlæggende forståelses-problemer i parforholdet. Din partner eller du selv blev ved med at være frustreret.

Muligvis er din opfattelse efterhånden, at det meste par-terapi er noget pop-smart psykologi med mere eller mindre luftige løsningsmodeller. Intet af det, I hidtil har forsøgt, har virket, så I kunne få jeres ønsker opfyldt og nå jeres mål med parforholdet.

Parterapi

Grunden til fiasko

Grunden til, at de fleste par-terapi-metoder ikke virker, er fordi

 1. Der bliver lagt alt for lidt vægt på konkrete kommunikations-værktøjer og ligevægt i parforholdet. Der bliver ikke arbejdet med de grundlæggende fornuftsbetingede ”færdselsregler” i parforholdet, som underbevidstheden stadig ”kører” efter – og har gjort det i næsten 100.000 år.
 2. Der er alt for meget fokus på mere luftige følelser af kærlighed og ”energi-arbejde”. Ofte bliver de feminine sider højprioriteret på bekostning af den maskuline rationelle side i os alle sammen (både kvinder og mænd). Der er for meget ”føle-føle” og ”hvad synes du” hos de fleste par-terapeuter.

Hvem og hvad?

Jeg vil her præsentere dig for nogle informationer, så du og I har et grundlag at beslutte dig på, inden I finder ud af, hvad der er bedst for jer, og hvad I vil gøre.

Jeg inviterer jer til at sammenligne, hvad jeg tilbyder, med hvad andre par-terapeuter tilbyder, samt naturligvis krydre det med jeres egne erfaringer, så I kan finde den bedste måde at få løst problemerne på.

Gå til toppen


Forståelse

Min baggrund er noget anderledes end andre parterapeuter – og min strategi og teknik er helt sikkert meget forskellig fra alle andre behandleres.

Jeg er meget struktureret og organiseret i min tilgang til at få skabt forståelse og der lettere få løst problemerne.

I kan forvente at lære nogle helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, som vil gøre det betydeligt lettere for jer at FORSTÅ hinanden. Men behøver nemlig ikke at være enige, for at have et godt parforhold. Men forståelse er altafgørende.

Videnskabelige studier viser, at forståelse for hinanden er altafgørende for et godt parforhold.

Som par-coach tilbyder jeg professionel styring, struktur, orden og retning, for at få genetableret forståelse, ro, nærhed og kærlighed i parforholdet.

Parforhold

Strategi

Min strategi i parterapien deler sig i tre dele:

 • Bevidstgørelse, for at I kan blive klar over, hvad problemet er, så der kan gøres noget ved det
 • Færdighedslæring, for at I kan lære nye strategier og redskaber, der vil give et helt nyt indhold i jeres parforhold med forståelse, accept, tillid, tryghed og respekt for hinanden
 • Vanedannelse, fordi de gamle vaner skal erstattes af nye gode vaner, og disse skal bankes godt fast, så det er dem, I bruger, når livet en gang imellem spidser til

Parterapi handler først og fremmest om Bevidstgørelse af udfordringerne. Man kan ikke løse problemer, man ikke kender noget til.
Derefter skal der færdighedslæring til, det vil sige læring af redskaber, strategier og metoder. Hvis man vil have noget andet, end dét, man har haft indtil nu, bliver man nok nødt til at gøre noget ANDET, end dét, man har gjort hidtil. Og dette ANDET er enten ukendt eller kunstigt og unaturligt. Hvis det havde været let, havde man jo gjort det for længst.
Til sidst skal den ny adfærd og de nye holdninger blive gode vaner. Disse skal bankes godt fast, for hvis det ikke sker, vil de gamle uhensigtsmæssige vaner tage over, når livet spidser til, og så er hele den første investering spildt.

Forståelse og mening

Ejendomsmæglerne siger, at de tre vigtigste ting ved ejendomme er: 1) Beliggenhed, 2) Beliggenhed, og 3) Beliggenhed
Parterapeuterne siger, at de tre vigtigste ting ved parforhold er: 1) Forståelse, 2) Forståelse, og 3) Forståelse

Så god effektiv parterapi handler ikke så meget om, hvad du føler, og hvordan du har det. Det er mere forståelsen mellem parterne, der fører til mening i dét, der foregår og bliver sagt, der gør det lettere at komme gennem hverdagen, så livet fungerer igen og giver gode følelser. Sådan er rækkefølgen. Dette kræver struktur og aftalte kommunikations-”regler”, som begge er enige om. Man skal kommunikere for at forstå og blive forstået. Med forståelsen kommer meningen med livet og dermed kærligheden og de varme følelser.

I vil opleve en stor forandring i jeres parforhold. Andre vil bemærke, at I har fået det bedre, og erfaringsmæssigt vil jeres børn også falde mere til ro, måske sove bedre om natten og opleve færre problemer i skolen. Det er i det mindste min praktiske mangeårige erfaring.
Jeg vil hjælpe jer med at ”oversætte”, hvad I siger til jeres partner, så I forstår hinanden. Min erfaring er, at når jeg omformulerer sætninger, så de stadig betyder det samme, men lyder helt anderledes, kan det også blive helt anderledes opfattet af partneren, og dermed forståeligt. Jeg dykker ned under dét, I siger, og oversætter den underliggende mening, så din partner forstår dig.
Lad mig understrege, at i min klinik får ingen af jer hverken RET eller TAGER FEJL. Jeg er ikke en dommer, der skal fortælle jer, hvad der er rigtigt eller forkert.

– Hvis du vil have RET, fordi du er blevet uretfærdigt behandlet, skal du henvende dig til en (skilsmisse)-advokat.
– Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet og vil have forståelse, samarbejde, ro, harmoni, balance, de bedste betingelser for børnene, tillid, tryghed, respekt for hinanden, nærhed, samhørighed og ikke mindst kærlighed, kan du henvende dig til mig sammen med din partner.

Sagt med andre ord vil jeg gerne hjælpe jer til at den sidste del af jeres liv bliver bedre end den første del! Det er nemlig min erfaring gennem 25 år som selvstændig par-terapeut og -coach, at det er dét, der sker, når folk har været hos mig.

Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre og flere hints.

Gå til toppen


Værktøjer og redskaber

Parterapi handler som sagt udelukkende om forståelse. Til det skal der bruges værktøjer, der kan ændre måden, I taler med hinanden på, samt konkrete redskaber, der vil ændre jeres holdning til hinanden, og dermed også jeres adfærd over for hinanden. Det er vigtigt både at kunne forstå sin partner, men også selv at føle sig forstået for sine gode hensigter og bedste intentioner. Når forståelses-grundlaget er skabt, kan I meget lettere navigere i de daglige udfordringer. Måske bliver I oven i købet i stand til næsten at være lige så dejlige overfor hinanden, som da I indledte jeres forhold og var forelskede…

I vil komme til at tage mere hensyn til hinanden, blive mere rummelige og accepterende, og i det daglige kunne komme til at gøre noget godt for parforholdet med tillid, tryghed og respekt for hinanden.

Jeg vil som parterapeut på ingen måde lave jer om til noget andet, end dét, I er.
.
Hvis du er en guitar og din partner er et klaver, vil jeg ikke have jer til at være en trompet eller klarinet. Derimod vil jeg hjælpe dig med at få flere strenge på din guitar og hjælpe din partner med at få flere tangenter at spille på, så der kan komme noget mere melodiøst ud af jeres musik sammen.

Værktøjskassen

I min ”terapeut-værktøjs-kasse” har jeg en række gennemprøvede effektive kommunikations-værktøjer, der passer til forskellige situationer. De skal læres og indøves, for at de kan bruges hensigtsmæssigt. Det svarer lidt til brandslukning. Hvis der er ild i en mindre jule-dekoration, er der ingen grund til at starte hele bygningens sprinkleranlæg. Det vil ødelægge alt for meget og give en masse vandskader. Til en lille brand er en håndslukker tilstrækkelig. Men hvis der derimod er ild i gardinerne, er det bestemt ikke nok at komme løbende med en 5-kilos CO2-slukker. Den vil intet kunne udrette. Der skal man i stedet have gang i det helt store sluknings-apparat.

Det er nøjagtigt det samme med kommunikationen i parforholdet. Der er helt bestemte teknikker, man skal bruge i bestemte situationer. Hvis man blander tingene sammen, eller bruger det forkerte, kan det let gå galt.

Og ligesom med brandfolk og brandbekæmpelse skal parforholds-teknikkerne også øves mange gange, for at de sidder godt fast på rygraden, og man kan bruge dem hensigtsmæssigt, når det ”brænder”.


Hvad er parterapi?


6:28 minutter

Gå til toppen


Færdselsregler

Parforhold og parterapiJeg vil varmt anbefale jer, at I får lært nogle grundlæggende ”færdselsregler” i parforholdet, for ikke at støde sammen og komme til skade. Eksempelvis har jeg lige været på ferie i London med min familie, og det viser sig, at de ”skøre” englændere kører i venstre side af vejen!!! Hvis jeg havde insisteret på at have RET og kørt i højre side, ville det helt sikkert være gået galt…

Kørelærer

Jeg er på en måde som en slags kørelærer, der skal lære jer noget teori, bremselængder, benzin, koblingspunkt, parkeringsteknik, bykørsel, natkørsel, glatbanekørsel og så videre. Det foregår alt sammen under kyndig vejledning. I skal øve og øve og øve jer, indtil I kan mestre de nye færdigheder og strategier. I skal have rutine i at bruge teknikken, samt hvordan I håndterer uventede situationer. Gode vaner skal indøves.

Kørekort til parforholdetNår I så har taget ”kørekortet” i parforhold hos mig, skal I naturligvis efterfølgende selv finde jeres egen ”kørestil” – ligesom i trafikken, da I i sin tid tog kørekortet. Det gør ikke noget, hvis I kommer til at køre op over kantstenen, hvilket I jo bestemt ikke måtte til køreprøven! Men I er godt klar over, at man ikke må køre over for rødt i myldretiden, når der holder en politibil på det modsatte hjørne…

Min mangeårige erfaring er, at det oftest er et spørgsmål om småjusteringer, der skal til, for at ændre kursen i jeres parforhold til noget betydeligt bedre. Det svarer lidt til, at når du kører i din bil på vejen, skal du ikke dreje ret meget på rattet til højre eller venstre, før du enten havner i grøften eller kører ind i en modkørende. På samme måde skal du også vide, hvordan du hele tiden skal justere kursen i jeres parforhold, så I trygt og sikkert holder jeg oppe midt på ”vejen”.

Et godt parforholdLodsen

Man kan også sammenligne mig med en erfaren lods, der kortvarigt kommer om bord på dit parforholds-skib, for at det kan komme sikkert i havn, Lodsen har stort lokalkendskab, og det er klogt at lytte til erfaringerne, – men det er stadig kaptajnen, der har det sidste ord og som er øverste myndighed om bord.


Den første parterapi-session

Den første session på 1½ time består af tre ting:

 1. Først vil vi tale lidt historik, for at jeg kan få et overblik over, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer – og I får chancen for at høre både jer selv og hinanden, og måske kan gennemskue, hvorfor I har de udfordringer, I står med.
 2. Derefter vil jeg lære jer et helt konkret værktøj/redskab, der vil gøre jer i stand til at forstå partneren, og føle sig forstået af partneren.
 3. Til sidst i den allerførste session vil vi kigge på, om I mon har fået skabt jer nogle dårlige vaner og rutiner i jeres parforhold, som enten er uhensigtsmæssige eller som ødelægger parforholdet. Min erfaring er, at det oftest er nogle små-justeringer, der skal til, for at I kan få et helt andet og bedre resultat i jeres samliv og parforhold.

Nedenstående video beskriver den første parsession hos mig. Den illustrerer ganske godt den måde jeg arbejder på. Allerede på første session vil I få en masse ud af parterapien hos mig.


13:27 minutter

Gå til toppen


Kommunikation i parforholdet

”For at et levende væsen kan deltage i et socialt system eller socialt fællesskab, er det helt afgørende, at vedkommende har kendskab til aktuelle kommunikative systemer og færdigheder, og kan deltage i kommunikations-handlinger med andre medlemmer af systemet”
.
…oversat til: ”I et parforhold skal man kunne kommunikere for at forstå, hvilket er en forudsætning for at få det til at fungere ordentligt!”
.
Kommunikation (af latin: communicare, ”at gøre fælles”) udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab. Ingen sociale systemer, sociale organisationer eller samfund kan etableres, opretholdes eller ændres uden kommunikation, der skaber forståelse. Først som deltager i kommunikative handlinger bliver mennesket et socialt væsen.


En professionel parterapeut

En parterapeut er en uvildig, professionel (relations-facilitator) på sidelinjen, der dels kan analysere konflikterne, rådgive og vejlede jer til et bedre parforhold, samt være garant for at I får udtrykt jer hensigtsmæssigt over for hinanden, så I kan høre, forstå og blive forstået af partneren. Jeres lidelser skal erkendes og håndteres. Samtidig er parterapeuten den solide klippe i det oprørte hav, der kan skabe sikkerhed, tryghed og beskyttelse for begge parter, når det er rigtigt svært. Det er vigtigt at have et godt ryglæn, som i en behagelig lænestol, når man føler sig usikker, utryg og såret.

– Hvis du ikke afsætter tid til at motionere nu, kan du risikere senere at skulle afsætte tid til at være syg.

– Hvis du ikke afsætter tid til dit parforhold nu, kan du risikere senere at skulle afsætte tid til at have konflikter.

– Hvis du ikke afsætter ressourcer og penge til parterapi og vedligeholdelse af parforholdet nu, kan du risikere senere at skulle afsætte lidelse og penge til at skulle skilles.

Parterapi

En professionel parterapeut hverken kan eller vil hjælpe dig med at lave din partner om. Vedkommende kan ændre jeres parforhold, men ikke din partner. Hvis terapeuten gjorde det, ville det være som et overgreb. Du ønsker formentlig heller ikke selv at blive lavet om, vel? Parterapeuten kan derimod hjælp jer med at I begge to hver især bliver bevidste om de holdninger (go dårlige vaner), I har, og at I derefter bliver i stand til at vurdere, om disse indstillinger og denne adfærd tjener jer bedst. Terapeuten hjælper jer til en adfærdsændring, som I selv vælger. Terapeuten vil skitsere de konsekvenser, jeres valg har, således at I bliver i stand til at vælge bedst muligt i alle situationer i livet.

Når I har fået jer nogle nye vaner, skal disse grundfæstes, således at I automatisk griber til disse vaner, i stedet for de gamle uhensigtsmæssige vaner. Det vil give jer et helt nyt liv og samliv.

Den professionelle par-coach tilbyder jer mulighed for en indre proces, med bevidstgørelse, holdningsbearbejdning og vanedannelse, samt nogle helt konkrete værktøjer, der vil hjælpe jer med at håndtere de uundgåelige problemer/udfordringer/opgaver, der helt sikkert kommer i fremtiden (for alle mennesker). Et godt parforhold handler ikke om at undgå problemer, men derimod om den måde problemerne bliver håndteret på, således at livet og parforholdet bliver lettere og sjovere. Alle mennesker har problemer. Forskellen mellem dem, der er lykkelige og ulykkelige, er måden, de håndterer problemerne på.

Læs mere om parterapien på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi

Gå til toppen


Klientudtalelser

I videoen herunder navigerer jeg dig gennem nogle af mine klienters erfaringer med par-coachingen:

12:18 minutter
.

google anmeldelser

Klik på billedet her over for at læse klienternes anbefalinger på Google, eller klik her for at gå direkte til udtalelserne.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser
.

Og herunder kommer nogle klienters egne kommentarer:

5:44 minutter


17:13 minutter


4:05 minutter

Gå til toppen


Klient-erfaringer og anbefaling

vivianmollernielsen“Jeg havde gennem længere tid haft svært ved at forstå min partner. Han modtog noget helt andet end det, jeg sendte ud. Mikael lærte mig at tale “mændsk”, og det hjalp mig, at han kunne se tingene fra en mands synspunkt. Nu er jeg meget bedre til at bruge kommunikation konstruktivt i forhold til min partner.
Mikael har en stor del af æren for, at jeg i dag har det dejlige forhold til min partner, som jeg har. Han er den eneste terapeut, som har sagt til mig, at det er ok at have det, som jeg havde. Den første og positive telefonsamtale med Mikael – efter jeg havde fundet ham på nettet – gjorde, at jeg valgte ham. Det var det rigtige valg, og jeg vil med glæde anbefale ham til andre.”

– Vivan Møller Nielsen

www.biony.dk


Foredrag om parforhold

Foredrag om kærligheden i parforholdet. Bogen “7 vaner, som ødelægger parforhold


1 time 20 minutter


Hvad er det Mikael Hoffmann kan?

5:47 minutter


4:23 minutter


English

I also do couple therapy and counselling in English.

Jeg forstår og taler også spansk, men kun til hus-behov.

Gå til toppen


Arbejdsmetoder

Video, der beskriver min måde at arbejde på

8:36 minutter


Video, der beskriver et samlet forløb med parterapien

5:38 minutter


Hvem er jeg?

 • Jeg er oprindeligt uddannet styrmand og sejlede 12 år i den danske handelsflåde, inden jeg sluttede min karriere til søs som kaptajn. Det gav mig en masse erfaring i ledelse, menneske-kundskab og hvordan man får folk til at fungere i forskellige vanskelige situationer.
 • Derefter gik jeg i land og uddannede mig til ingeniør. Det gav mig en grundlæggende struktur-forståelse og systematik.
 • Efterfølgende blev jeg selvstændig (for 25 år siden i 1994) og tog også lige den 4-årige uddannelse til psykoterapeut. Det gav mig en stor forståelse for psykologi og medfølelse.

Jeg har allerede flere end 10.000 klienttimer bag mig og kan kalde mig senior-terapeut. Jeg er den mest succesfulde par-terapeut i Hovedstadsområdet med en høj succes-rate.

Læs eventuelt mere om mig på
www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann

Privat har jeg prøvet hele paletten med singleliv, bofællesskab, kernefamilie, skilsmisse og alene-far. Endvidere har jeg taget en væld af supplerende kurser, blandt andet i chok-traume-behandling, som ofte er særdeles anvendeligt, hvis mine klienter har været udsat for lidelser og traumatiske hændelser, enten i parforholdet eller andre steder.

Jeg har skrevet og udgivet ikke færre end 5 bøger om parforhold, hvoraf den lille overskuelige bog ”7 vaner, som ødelægger parforhold – og hvad I kan gøre for at ændre dem” er blevet en bestseller.

En anden af mine bøger, der er blevet populær, er den store selvhjælpsbog ”Partner for livet”.

Læs om bøgerne på www.parforhold-parterapi.dk/bog

TV2 Lorry


Indslag i TV2 om udgivelsen af en af mine bøger “Partner for livet” (2015)

Boganmeldelse:

“Du er meget klart-skuende, kære Mikael, og på, hvorfor og hvordan vaner bliver lavet om. Der er bevidstheds-dybder i processen, ja men det kan jo genkendes, fra ønsket, og prioriteringen, og faser, der nu måtte være, til det opnås, og fastholdes. Sådan har jeg ikke set det før, det er genialt, kære Mikael. Tak

Nu forstår jeg bedre, hvorfor, når man giver råd, at de ikke bare øjeblikkelig bliver fulgt, og vil lægge mærke til, hvordan jeg selv ændrer.

Det er en hel proces.  Så jeg skal altså også give mig selv tid, til at komme igennem HELE processen. Og få den til at vare. Du beskriver det altså meget klart, så det er lige til, at forstå.

Det er herligt. Du er en skat. Tak Mikael.”

Lise Roat

Gå til toppen


Mikael Hoffmann

Fast og tryg struktur

Jeg har en meget struktureret, resultatorienteret, organiseret, direkte og professionel måde at arbejde på. Når folk kommer til mig, er det normalt fordi deres liv er ved at gå op i limningen, eller der er kaos. Derfor er der brug for en fast hånd og nogle håndgribelige råd og vejledninger, så der kan komme forståelse, tillid, tryghed og respekt imellem jer.

Jeg er naturligvis også både hensyntagende og omsorgsfuld, men først og fremmest er jeg Mand.

Jeg arbejder meget med “rammer”, det vil sige aftalte måder at kommunikere på, når man eksempelvis er vrede på hinanden, når man er frustreret, når partneren er frustreret og skal beroliges, når man vil opnå noget bestemt, når man skal forventningsafstemme med hinanden og så videre. Det giver tryghed og ro at vide præcis, hvad “formatet” er, når man kommunikerer med hinanden.

Jeg er ekspert i sygdomsforebyggelse og lidelseshåndtering, grundet min baggrund og uddannelse som chok-traume-behandler.


Gode råd til hvad du skal gøre for at få din partner med til parterapi

3:36 minutter


Hvorfor det er en god idé at bruge en professionel par-coach i stedet for familie og venner, når problemer skal løses

6:13 minutter


Se denne hjemmesides to hoved-kategorier på
Parforhold og Parterapi


Ring gerne til mig på telefon 21 79 18 50.
Den eneste måde, du kan finde ud af, om parterapi er noget for jer og jeres parforhold, er ved at undersøge sagen grundigt.

Klik her for at læse mere om, hvad der normalt sker, når man kontakter mig.
Jeg har en meget struktureret plan i 5 trin til interesserede mennesker i parforhold.
.

Gå til toppen


Vil du vide mere om parforholdets mærkværdigheder?

Har du en travl hverdag, og gerne vil spare tid, vil det måske være en god idé at lære de grundlæggende færdigheder til at få et bedre parforhold på en hurtig og effektiv måde.

Det kan du gøre med et gratis uddrag fra “Partner for livet”, med essensen af de 360 sider fra bogen.

Dine 10 gratis kapitler (uddraget fra bogen) er:
1. Myter om parforhold
2. Et godt parforhold
3. Krise og konflikt
4. Ti skadelige holdninger
5. Hvad er det værste man kan udsætte sin partner for?
6. Tretrinsraketten – at få hvad du vil have
7. Stopsignal ved optrapning af konflikt
8. Sex og polaritet
9. Hvorfor bliver de fleste skilt?
10. Hvad kan du gøre?

Interesseret? Så tilmeld dig nedenfor med dit navn og din email

Jeg vil aldrig spamme dig, men efterfølgende en gang imellem sende dig gode råd om parforholdet.


 

Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic