Sådan får I et bedre parforhold med forståelse for hinanden ❤️️

– Som Danmarks mest succesfulde parterapeut hjælper jeg jeres parforhold tilbage på sporet igen

(Med udtrykket “Danmarks mest succesfulde parterapeut” menes, at min succes-rate er ekstremt høj.
Næsten alle de par, der arbejder sammen med mig, får deres parforhold til at lykkes, som de ønskede sig i begyndelsen af forløbet hos mig)

OBS!

1) Nogle mennesker elsker masser af gode begrundelser og tonsvis af velunderbygget dokumentation.
Til dem vil jeg sige: Læs videre!!! Denne hjemmeside indeholder flere end 500 artikler og 300 videoer om parforhold og parterapi.

2) Andre mennesker kan blive overvældet af for meget information og vil helst have tingene kort og præcist.
Til dem vil jeg opfordre at klikke her for at få det hurtige overblik over mine forskellige kommunikations-værktøjer og -strategier.

3) Eller klik her for at få den super-korte version på kun een side.

Jeg lever af at give mennesker dét, de har brug for. Hverken mere eller mindre.
Min erfaring er, at de dermed bliver mest glade og tilfredse 🙂

Ligesom andre behandlere hjælper jeg klienter til at blive gode til at vise og få respekt, både i parforholdet og andre steder.
Det handler om at sige til og fra – og sætte grænser.
Om at have det godt med hinanden.

Hos mig er det imidlertid ikke kun dét at sige det, der er vigtigt, men i høj grad også HVORDAN man siger det og agerer.
Strategien og måden at sætte grænser på er nemlig ikke ligegyldig, hvis man vil undgå problemer.
Når det gøres ”forkert”, kan ens grænsesætning måske få folk til at føle sig krænket og muligvis gå til modangreb.

Det er nogle bestemte kommunikations-teknikker og -værktøjer, der skal læres, indøves og trænes, så man på en sund og hensynsfuld måde kan udtrykke sine grænser, så de bliver både opfattet og respekteret.

Grundlæggende vil jeg først og fremmest lære jer nogle konkrete kommunikations-rammer, således at I efterfølgende er i stand til, i et trygt miljø, at tale sammen, forstå hinanden, og udtrykke jeres autentiske følelser på en hensigtsmæssig måde, så I hver især føler jer forstået af partneren.

Et godt parforhold kommer ikke af sig selv. I skal forberede jer grundigt for at få det bedste resultat. På samme måde som at man skal VIDE, hvordan man sliber øksen, for at få den skarp nok. Det er ikke nogen god idé bare at hamre løs på træet med en sløv økse. Det er spildte kræfter. Og måske er det bedre at bruge en sav! Det véd man ikke, før man ved det…..

Hvad der kendetegner min måde at arbejde på, er at jeg præcist viser jer HVORDAN I får det meget bedre med hinanden og jeres parforhold.
(Ikke med en masse teori og luftige hensigter, eller ved fx at lade jer side og skændes eller tale om alle jeres frustrerede følelser i timevis.
Det hjælper nemlig ikke, når problemer skal løses.)

Derimod lærer jeg jer nogle helt konkrete strategier, færdigheder og kommunikations-værktøjer, hvorved I opnår konstruktiv forståelse for hinanden, så det giver god mening for jer begge.

Her får I i højere grad par-kommunikation og par-coaching – og i mindre grad par-terapi!

Jeg er lokal parterapeut i Københavns-området.

Klik her for at se en samlet plan for forbedring af jeres parforhold gennem par-coaching.

Parterapi ved parterapeut Mikael Hoffmann

Par-coach og parterapeut Mikael Hoffmann

Enhver konflikt (i parforhold) kan kun løses ved at anerkende og respektere hinanden, og finde kreative veje til at opfylde vores forskellige behov.

Grundlæggende er min plan at lære jer at kommunikere med hinanden på en anden måde, end dén, I indtil nu har været vant til at bruge (og som jo har skabt jeres problemer).

Det er på en måde som at lære et fælles sprog. Hvis den ene taler “russisk” og den anden taler “spansk”, skal de lære at tale “engelsk” for at forstå hinanden.

De fleste par i dag taler og forstår ikke hinandens sprog. Når de taler med hinanden, oplever de mere frustration og vrede, end de mærker forståelse og tilfredshed.
For mange kvinder bliver parforholdet mere en byrde, end et sted hvor hun kan slippe af med sine byrder.
Og for mange mænd er der mere nederlagsfølelse i parforholdet, end succes, der skaber mening i hans liv.

Det er vigtigt for mig, at I grundigt lærer de konkrete kommunikationsværktøjer, så I SELV er i stand til at bruge dem, – også efter at jeg har hjulpet jer i min klinik. Det er meningen, at I efter et forløb hos mig skal være selv-kørende uden hjælp udefra.

Efter at I har lært færdigheder, værktøjer og strategier vil vi komme ind på følelserne og smertelindringen – men det er vigtigt for et godt og kærligt parforhold, at jeres forventninger til hinanden og kommunikations-redskaber er i orden forinden.

5:47 minutter


Mange mænd har med god grund ikke spor lyst til at gå i parterapi med deres kone/kæreste!
Læs her om grunden, idet den maskuline og den feminine metode er to vidt forskellige retninger i par-terapi og par-coaching.

Klik også her for at læse mere om mine systematiske arbejdsmetoder med en 5-punkts plan for et eventuelt samarbejde med mig på vejen til at forbedre jeres parforhold.


Når mange parforhold ikke lykkes til begges tilfredshed, er det ikke fordi manden og kvinden ikke kan elske. Hvis du er havnet på denne hjemmeside, har du 100% sikkert kærlighed i dit hjerte til din partner, men du føler formentlig en stor smerte i parforholdet. Grunden er oftest, at vi ikke ved, hvordan vi giver kærlighed på en måde, som fungerer. Hverken du eller din partner har færdighederne (endnu).

Jeg er som sagt meget struktureret og systematisk i min måde at arbejde på. Hos mig får I løst kommunikations-problemerne, hvor der har været misforståelser og fejlopfattelser indbyrdes. I lærer her nye færdigheder, så I kan forstå og respektere hinanden og ikke mindst føle jer forstået og respekteret af partneren.
Efter det, kommer de positive og kærlige følelser erfaringsmæssigt mere eller mindre helt af sig selv.

Alle er enige om, at man skal tale bedre sammen, men sjældent handler det helt konkret om HVORDAN! Jeg har gennem mange år udviklet systematiske og brugervenlige systemer og værktøjer, som I på en relativt nem måde kan bruge til at kommunikere konstruktivt med hinanden i forskellige hverdags-situationer. Derved kan I forstå hinanden, så det giver mening, og I kommer overens med rummelighed, tillid, tryghed og respekt for hinanden.

2:25 minutter


Find mange informationer om parforhold på denne webside. Jeg er en meget grundig og systematisk mand, der gennem de seneste 27 år som selvstændig par-coach har skrevet ikke færre end 5 bøger om parforhold og parterapi, flere end 500 artikler (på denne web-side), og lavet mere end 300 videoer om emnet.

Klik på www.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet for at få et lynhurtigt overblik over de forskellige kommunikationsværktøjer og strategier, jeg vil lære jer. Jeg arbejder på en meget systematisk og gennemtestet måde.

Jeg er ekspert på parforholds-området, og kalder mig senior-parcoach.

Min succes-rate er omkring 80%, hvilket vil sige, at cirka fire-femte-dele af de par, der kommer hos mig, får deres parforhold tilbage på sporet igen.

Og 100% af mine klienter, der er top-motiverede til at lytte efter og gøre, hvad jeg foreslår dem, og omhyggeligt laver deres hjemmearbejde mellem sessionerne, får deres parforhold til at lykkes, så det bliver fantastisk kærligt og godt. (Hvis jeg kun har 1 time til at fælde et træ, vil jeg bruge de 50 minutter til at slibe øksen.) Høj motivation til at ville gøre den indsats, der er nødvendig, for at det kan lykkes, er essentielt.

Jeg fokuserer meget på jeres styrker sammen, på det sjove, på jeres motivation til at ville en positiv forandring, på det konstruktive og på det fremadrettede. Ikke så meget på problemerne og fortiden. DERFOR er min succes-rate så høj, som den er.

Selvfølgelig arbejder vi også med smertelindring og problemløsning, men primært hjælper og støtter jeg jer, så I bliver i stand til selv at løse jeres egne problemer i fremtiden.

Jeg har en særdeles effektiv måde at arbejde på, der VIRKER, når følelserne i parforholdet har taget overhånd med ødelæggelser og smerte. Disse følelser er dels med til at sabotere, hvor godt det KUNNE have været mellem jer, men dels er de samtidig også den belønning man får af et godt parforhold. Det er jo vidunderligt med kærlige følelser for hinanden.

Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter. og www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.

Info vedrørende Covid-19/Corona: Jeg følger alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer mht. afstand, hygiejne og sundhedstilstande. Og jeg har klienter både fysisk i min klinik og ONLINE til parterapi/coaching.

4:06 minutter


2 slags parterapi

Hvis man har et højt konfliktniveau i parforholdet, kræver det et længere forløb og en større indsats, for at få løst problemerne. Dårlige vaner skal ændres, sår skal læges, og smertefulde oplevelser skal endevendes.

Nogle par vælger imidlertid at gå i parterapi INDEN problemerne bliver for store. Det kaldes forebyggende parterapi og kræver en relativt lille indsats for at få et godt resultat. På den måde undgår man de større skænderier og smertefulde oplevelser. Jeg har haft par, der kun få måneder efter at de blev kærester, gik i parterapi. De havde typisk haft adskillige parforhold bag sig, og ønskede ikke samme problemer igen med den ny kæreste, som de var så forelsket i.

tandlægerDet er lidt ligesom tandlægebesøg. Hvis man vælger først at gå hen til tandlægen, når der er alvorlig tandpine, kan det blive dyrt, og man risikerer rodbehandling eller at miste tanden.

Hvis man derimod jævnligt får et tandlægeeftersyn, fx en gang om året, vil tandlægen hurtigt opdage et begyndende hul, som er ret nemt og billigt at reparere.

Læs også www.samvirke.dk/artikler/forebyggende-parterapi-er-for-alle


Efter skilsmissen

Jeg hjælper også mennesker, der er blevet skilt, og som er tvunget til stadig at skulle samarbejde med hinanden, fordi de har fælles børn. Deres indbyrdes kommunikation, tillid, tryghed og respekt for hinanden er yderst vigtigt for børnenes skyld – uanset hvor sårede de er, og hvor vrede de kan være på hinanden.

Efter fremkomsten af COVID-19, og ikke mindst i forbindelse med Coronavaccination af fælles børn, kan der være uoverensstemmelser, der kan udvikle sig særdeles uhensigtsmæssigt, fordi der er store følelser indblandet. Coronavaccine kan blive et alvorligt stridspunkt i skilsmissefamilier, hvis den ene vil vaccinere de små børn, og den anden ikke vil.
Men også i andre tilfælde kan det være en god idé at konsultere en konfliktmægler, der kan lære jer konkrete kommunikations-redskaber og -strategier, så I får en forståelse for hinanden, og bliver i stand til at billægge stridigheder.


Hvis du elsker en blomst, så pluk den ikke. Hvis du gør, kan du selvfølgelig tage den med ind i stuen, men inden længe vil den visne, og ikke længere være den, du elsker.

I stedet for at plukke den, kan du vælge at vande den og lade den blomstre. Kærlighed handler ikke om kontrol, ejerskab eller besiddelse. Kærlighed er anerkendelse, rummelighed og accept.


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

  • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med smerte-lindring og helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier. Jeg kan få et parforhold til at lykkes, selv når det ser sortest ud.
  • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
  • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, skilte, vigeregler, koblingspunkt, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man efter erhvervelsen af kørekortet finder sin egen kørestil i sin egen type køretøj. Uanset om det er “en lille Fiat” eller “en kæmpestor 18-hjuls lastbil”. Hvis I kender ”Parforholdets Færdselsregler” og kan håndtere jeres køretøj, kommer I trygt og sikkert frem på “landevejen”.

Klik her for at læse om hvad der skal til, for at få trivsel i parforholdet – trin for trin.

Klik på linket herunder for at læse om nogle klienters omtale af par-terapien og deres praktiske erfaringer:
www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Gratis

Mine to mest populære bøger kan lånes på biblioteket (eReolen) som eBøger.

biblioteks bøger
www.ereolen.dk/search/ting/mikael%20hoffmann?

Læs boganmeldelse på: www.bogsyn.dk/index.php/litteratur/1107-partner-for-livet.html

Klik her for at se hvilke biblioteker, der har bogen “Partner for livet“.

Mere gratis:

Flere end 300 videoer om parforhold, kommunikationsværktøjer og meget mere på YouTube-playlisten: www.parforholds-lodsen.dk.

Klik her for at se en række korte 2-minutters instruktions-videoer, jeg har lavet. De giver jeg et godt overblik over konkrete værktøjer og strategier til forbedring af parforholdet.

Få et godt overblik over de forskellige kommunikationsværktøjerwww.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet


Klinikadresse: Pakkerivej 11 – 2500 Valby, Telefon 21 79 18 50


5:08 minutter


Klientudtalelser om parterapien

I videoen herunder fortæller jeg om nogle af mine klienters erfaringer med par-coachingen:

27:23 minutter
.

Anbefalinger på Google fra nogle af mine flere end 400 klient-par:

google anmeldelser

Klik på billedet herover for at se min Google-forretningsside.
To steder til højre på den Google-side er der links til nogle af mine klienters anbefalinger.

Herunder kommer billeder fra nogle af anmeldelserne på Google:

Feedback fra klienter

Se klienters erfaringer og udtalelser vedrørende parterapien på Google til desktop eller Google til mobiltelefon, samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi og smertelindring på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Parforhold og parterapi

Denne hjemmesides indeholder to hoved-kategorier, med fokus på dét, der erfaringsmæssigt interesserer de fleste mennesker i forhold.

Her er de to hoved-kategorier, samt deres 4 under-kategorier:

➤   Parforhold

Godt parforhold
Kommunikation i parforhold
Krise i parforhold
Misforståelser i parforhold

➤   Parterapi

Hvad er parterapi
Kommunikation
Psykologi i parterapi
Undgå skilsmisse

Se også Trivsel i parforholdet.
Parterapi ved parterapeut Mikael Hoffmann
Bedste parterapeut Mikael Hoffmann

Booking for igangværende klienter: www.system.easypractice.net/

Har I brug for hjælp i jeres parforhold til at få det bedre med hinanden, så klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50)