Spring til indhold

Eksempler

Hjem >> Eksempler

Praktiske eksempler

I løbet af de seneste mange år har jeg samlet og anonymiseret eksempler fra par, jeg har hjulpet i den tid, jeg har været parterapeut. Nogle af eksemplerne har jeg flettet sammen, og det er helt umuligt at genkende enkeltpersoner eller par.

Læs i øvrigt mere om parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi

EKSEMPEL 1

Kedsomhed

dreamstimesmall_31666089Parret havde været gift i knap 30 år og havde voksne børn, der selv var gift.

Da de kontaktede mig, kedede de sig i hinandens selskab og overvejede skilsmisse. De havde mistet følelserne for hinanden og følte dagligdagen som en dræbende ensformighed. De kom hos mig i alt fem gange, og i løbet af sessionerne fik de fornyet interesse for hinanden og nye ideer til samværet. Fordi samtalerne blev ført i et trygt miljø, var de begge i stand til at åbne op og fortælle den anden om deres længsler og ønsker. De fandt ud af, at de var i stand til selv at forny deres parforhold uden at skulle lade sig skille og finde nye partner.


EKSEMPEL 2

Sex-liv

dreamstimesmall_32693509Parret var stadig forelskede og havde kendt hinanden i knap et år, da de kontaktede mig. Selv om de er midt i 40-erne havde ingen af dem børn i forvejen.

Grunden til, at de henvendte sig til mig, var, at deres sexliv fungerede dårligt. De havde svært ved at gennemføre et samleje. De elskede hinanden højt og ville gerne have forholdet til at fungere.

På sessionerne arbejde vi med ”spøgelser” fra deres tidligere forhold. Gamle oplevelser og erfaringer blev belyst på nye måder, hvilket skabte åbenhed, tillid, tryghed og forståelse for hinanden.

Efter Pakkens ni gange fordelt over tre måneder var deres sexliv blevet tilfredsstillende, og de var flyttet sammen i mandens lejlighed. Endvidere planlagde de bryllup.


EKSEMPEL 3

Skænderier

dreamstimesmall_28464310Parret havde kendt hinanden i næsten 20 år og været gift i 16 år. De har to børn på henholdsvis 10 og 15 år.

Deres problem var, at de skændes hele tiden. Der skulle ingenting til, før enten den ene eller den anden fór op. De ville gerne hinanden, men var tæt på at give op som par.

Til sessionerne fik de rigtigt meget glæde af den Anerkendende Selvansvarlig Dialog. I begyndelsen kunne ingen af dem høre, hvad den anden sagde. Jeg blev nødt til at bede dem skære fortællingen ned til en enkelt sætning ad gangen, inden de var i stand til at høre gennem deres filtre. Bid for bid begyndte de at forstå den andens hensigter og synspunkter. Denne forståelse gjorde, at de i dagligdagen blev i stand til at stoppe op og tage en dyb indånding – og spørge ind til, hvad der var hensigten med det pågældende valg eller udtalelse. De nye færdigheder kunne de også bruge både på deres arbejde og med deres børn. Kommunikationen kom til at gå meget lettere.

De havde efter et års parterapi stadig konflikter, men disse er betydeligt mere afdæmpede. De er i stand til selv at se deres mønstre, når tingene er ved at gå op i en spids. De stopper en eskalerende konflikt, der i stedet bliver til en sund diskussion.

Børnene har draget så meget fordel af deres anderledes samvær og forhold til hinanden, at de er blevet roligere med færre konflikter med deres venner, samt færre sygedage på arbejde.


EKSEMPEL 4

Bedre kommunikation

Et ægtepar, der havde været gift i mere end 30 år, var efterhånden kommet ind i en temmelig ubehagelig rille. Børnene var blevet voksne, manden arbejdede stadigvæk, men konen var blevet pensioneret. De manglede ingen materielle goder, men de skændes næsten hele tiden. Det, som de havde arbejdet sig hen imod og ventet på hele livet, nemlig fred og ro, var ikke kommet. Tværtimod var de begge blevet mere og mere frustrerede og negative. Manden gjorde dét, de fleste mænd gør, nemlig at skabe økonomisk sikkerhed og tryghed for familien ved stadig at gå på arbejde, mens konen havde et udækket behov for nærhed, ro og samvær. De blev begge to mere og mere vrede og opgivende. De kunne ikke tage sig sammen til at blive skilt, fordi de dybest set begge to var indstillet på at få parforholdet til at fungere. De kunne bare ikke finde ud af det, men havde efterhånden vænnet sig til smerten og utrygheden ved deres samvær.

Efter et voldsomt skænderi tog de kontakt med mig, og jeg tilbød dem en gratis afklarende samtale hver især. Derefter indledte vi et samarbejde, hvor de kom i parterapi hver anden uge, og i individuel terapi hver for sig de modsatte uger. Den første måned på denne måde var primært ”brandslukning” med håndtering af højakutelle problemstillinger. I forvejen havde jeg fortalt dem, at jeg ikke ville være i stand til at løse nogen af deres problemer. Derimod kunne jeg hjælpe dem med at kommunikere bedre med hinanden, og lytte til hinanden, så de selv var i stand til at løse deres egne problemer. Efter få sessioner i parterapi kunne de stille og roligt lytte til, hvad den anden sagde, men der var stadig en masse gammelt nag og fravær af tillid, der skulle bearbejdes. Efter to måneder var deres samvær betydeligt forbedret, og de var blevet i stand til at tale sammen uden at føle sig angrebet eller afvist. De kunne også udtrykke deres behov og ønsker til hinanden. Derefter gik vi over til at ses til parterapi en gang om måneden, og kvinden fortsatte med individuel psykoterapi hver anden uge. Parterapien gik ind i en fase, hvor det mest af alt bar præg af at forbedre parforholdet i stedet for problemløsning.

Efter omkring et halvt år i parterapi gik det op for parret, at de havde fået en ekstrabonus i form af at kvinden havde tabt sig 18 kg, og at manden generelt havde fået et bedre helbred med roligere søvn om natten og bedre fordøjelse.

Parret går her flere år senere stadig hos mig, men det er nu med vedligeholdende parterapi hvert halve år for at få endnu mere glæde af hinanden i deres alderdom.


Mikael HoffmannEKSEMPEL 5

Dominans

dreamstimesmall_28657724Manden følte sig som tøffelhelt, og kvinden var utilfreds med hans manglende initiativ. De var kommet ind i en ubalance med hinanden, der var ødelæggende for ægteskabet, og som også gik ud over deres hjemmeboende børn. Stemningen imellem dem var blevet til resignation fra hans side og raseri for hendes vedkommende.

Jeg hjalp dem med at finde balancen igen, så de kom i øjenhøjde. Han fik mere selvværd og kunne være en ordentlig mand i familien. Hun faldt mere til ro og genvandt tilliden til ham. Og børnenes problemer i skolen ophørte, da deres forældre fandt hinanden igen.


EKSEMPEL 6

Skænderier

dreamstimesmall_34771270Et par kom til mig, fordi de havde store udfordringer i deres parforhold med blandt andet mange skænderier. De var begge på opgivelsens rand og overvejede skilsmisse.
Det viste sig, at mandens grund-tema var afvisninger, og kvindens var svigt. Ubevidst havde de hver især en adfærd, hvor de hele tiden bekræftede hinanden i henholdsvis afvisning og svigt.
Når manden følge sig afvist, blev han ked af det og vred. Kvindens følte sig svigtet over hans reaktion, så hun afviste ham (ubevidst) igen ved at trække sig ind i sig selv. Det var, hvad hun var fortrolig med, fordi den holdning og adfærd havde hun fra barnsben lært. Men jo mere hun trak sig ind i sig selv og gik i baglås, jo mere frustreret og vred blev manden, fordi han fra barn af var blevet afvist igen og igen, og sådan fortsatte den negative skrue med voldsomme skænderier og sårede følelser til følge.
Deres parforhold havde udviklet sig til et drama, med alvorlige konsekvenser for deres børn, der led under forældrenes ubalancer. Børnene var begyndt at få problemer i skolen, og en af pigerne havde blandt andet udviklet spiseforstyrrelse. Samtidig havde manden og kvinden hver især en lovende karriere, men den var mere eller mindre gået i stå på grund af deres dårligt fungerende parforhold.

De måtte begge igennem en personlig udviklingsproces med både parterapi sammen og individuel terapi hver især, inden de nåede frem til et roligere og mere harmonisk parforhold. En af de ting, de lærte, var, at når manden følte sig afvist og blev vred, gik kvinden frem mod ham og mødte ham – og derved faldt han til ro.
Når kvinden følte sig svigtet og blev frustreret kontrol-freak med hysteri, gik manden frem mod hende for at holde om hende og spørge empatisk ind til, hvad der frustrerede hende. Det fik hende til at falde til ro.
Begge dele var noget, ingen af dem havde været i stand til at gøre, inden vi indledte vores samarbejde.

Deres nye adfærd kom selvsagt ikke let, men den var resultatet af en motiveret og målrettet indsats fra begges side. I begyndelsen stod de hver især stejlt på deres, og der skulle et større holdningsmæssigt psykoterapeutisk arbejde til at de kunne genfinde tilliden til hinanden og respekten. Der skulle først og fremmest bevidstgøres en gammel adfærd, og dernæst læres nye færdigheder i forbindelse med kommunikation og Parforholdets Færdselsregler. Da de nye færdigheder var lært, skulle nye vaner grundfæstes, så tingene ikke kørte ud af kontrol, når udfordringerne uvægerligt dukkede op hen ad livets vej. Men det lykkedes for dem at genfinde hinanden og få parforholdet til at fungere – til glæde både for dem selv og for deres børn.


EKSEMPEL 7

Jalousi

dreamstimelarge_18518871Kvinden var sygeligt jaloux på sin mand. Hun havde tidligere haft ægtefæller, der havde været hende utro, og manden havde på et tidspunkt haft et sidespring. Hun checkede hans mobil og emails, opsøgte ham på hans arbejde, forhindrede ham i at tage nogen steder hen, og situationen var for begge et rent helvede.

Jeg hjalp dem med at få styr på følelserne, samt at få bearbejde de gamle traumer, så de fik et godt samliv igen. De havde hele tiden været indstillet på at fortsætte ægteskabet, men havde ikke vidst hvordan de skulle komme videre. Ved hjælp af bevidstgørelse og nye rutiner i deres hverdagsliv, faldt alting på plads, og tillid, tryghed og respekt for hinanden afløste den ødelæggende jalousi.


EKSEMPEL 8

Skilsmisse 1

Et ægtepar havde i mange år haft det svært med hinanden, og valgte til sidst at gå hver til sit. Men de havde tre små børn sammen, og var derfor nødt til at samarbejde om det praktiske. Imidlertid opdagede de, at problemerne ikke blev mindre af at gå fra hinanden. Problemerne skiftede blot karakter. Derfor besluttede de sig for at forsøge endnu en gang at prøve at finde sammen igen. De kom i min praksis for at finde ud af, om det var muligt at klinke skårene og få parforholdet til at fungere igen. Mange smertefulde følelser lå imellem dem, men det lykkedes dem alligevel med et stort personligt arbejde hver især at få bearbejdet deres egne fordomme, holdninger og overbevisninger, samt at finde en ny måde at kommunikere med hinanden på. Efter et halvt års intensivt arbejde fandt de tilbage til de varme følelser, og parforholdet fik nyt liv – til stor glæde for deres børn, men også dem selv.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.


EKSEMPEL 9

Skilsmisse 2

Et andet ægtepar havde været skilt i et år, men deres børn led frygteligt under at far og mor ikke kunne finde ud af at samarbejde. De stod foran en konfirmation, hvor barnet gerne ville have både far og mor med. De to voksne var klar over, at der ville komme mange flere familiefester og arrangementer, hvor de skulle kunne være sammen på en ordentlig måde, så de valgte at gå i “relations-terapi” (som er et andet ord for par-terapi). Derved lærte de at kommunikere ordentligt med hinanden, at forstå hinanden (ikke for at være enige, men udelukkende for at forstå), samt at respektere hinanden. Efter relativt få sessioner blev deres samarbejde så godt, at de både var i stand til at arrangere konfirmation sammen, men også en gang imellem sidde og drikke kaffe og spise måltider sammen. De blev ikke kærester igen, men lærte at forlige sig med deres nye roller – til glæde for både dem selv og for børnene.


EKSEMPEL 10

Vrede

Se artiklen på http://www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/hvorfor-det-er-en-darlig-ide-at-blande-sig-i-sine-voksne-borns-liv


EKSEMPEL 11

Velhavende

En af mine klienters ægteskab var på randen af sammenbrud. De var velhavende, og han kunne gennemskue, at en skilsmisse ville koste dem begge omkring en million kroner over de næste 10 år (salg af hus, deling af virksomhed, børn og så videre). Derfor valgte de at investere en betydeligt mindre sum i intensivt parterapi og individuel psykoterapi over de følgende tre måneder. Heldigvis henvendte de sig til mig i så god tid, at det ikke var umuligt at redde parforholdet. Hvis man søger hjælp i allersidste øjeblik, kan det være særdeles svært – men ikke umuligt. Det kræver blot endnu større ressourcer og indsats.
Parret klarede udfordringerne og lærte en helt ny måde at kommunikere på – til glæde både for dem selv og børnene. De kunne blive boende i deres hus, og virksomheden forblev intakt. Endvidere opdagede de, at deres nye holdning til hinanden ændrede deres måde at prioritere på, så de i højere grad var i stand til at nyde deres velstand.


EKSEMPEL 12

Chok og traume

Et ægtepar kom til mig, fordi kvinden havde haft et meget hedt sidespring. Parret havde levet lykkeligt sammen i mange år, og havde tre børn, men de var efterhånden gledet ind i en kedsomheds-fase. Kvindens sidespring var et meget alvorligt chok for manden, og de havde, inden de kom hos mig, været i parterapi hos to forskellige parterapeuter. Det var som om at traumet var så alvorlig en blokering for manden, at det var umuligt for ham at komme videre og genvinde tilliden til sin kone igen. Hun havde fortrudt sine handlinger og var meget opsat på at få parforholdet til at fungere igen, hvilket manden også var, men noget stoppede ham.

Efter to Havening-sessioner individuelt med manden var traumet opløst, og han var på forunderlig vis ikke plaget af det mere. Derefter gik parterapien stærkt. Ikke nok med at de genfandt hinanden – de fortalte mig senere, at deres parforhold var udviklet sig endnu bedre, end det nogensinde havde været før.

Læs eventuelt mere om Havening på www.parforhold-parterapi.dk/havening.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser og www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.

27:23 minutter


Læs mere om parterapiwww.parforhold-parterapi.dk/parterapi


Klik her for at se mine klienters erfaringer og anbefalinger med par-coachingen


Læs mere om svar på forskellige spørgsmål i BREVKASSEN, eller gå videre til mit GRATIS tilbud til jer > > > >

.


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.