Parforhold parterapi

Kommunikation og Teknik i parforholdet

dreamstimelarge_3078960

Parterapi handler primært om kommunikation mellem parterne. Jeg kan som parterapeut ikke løse jeres problemer – men jeg kan lære jer nogle nye færdigheder og hjælpe med at lære jer at kommunikere bedre, så I derefter i højere grad vil være i stand til at løse jeres problemer selv.

1

Den mest optimale daglige kommunikation skal være som en slags dans, hvor man er i flow med hinanden. Det betyder en samtale mellem dig og din partner, hvor DU fortæller om noget, der ligger DIG på sinde og derefter stiller et spørgsmål. Din partner svarer på spørgsmålet, fortæller om SIN oplevelse af situationen og stiller så et nyt spørgsmål. Og sådan går det frem og tilbage. Mens man selv taler, får man udtrykt sig og hører sig selv. Og mens partneren taler, mærker og hører man den andens holdning og mening – og kan derved fornemme, om man er på samme spor. Flow er som et liggende ottetal, der bølger frem og tilbage mellem parterne: Tal ud fra dig selv – stil et kort spørgsmål – lyt – svar – tal ud fra dig selv, og så videre.

Denne letteste type kommunikation bør være den daglige måde at tale sammen må¨.

2

Hvis den ene af jer er blevet frustreret, kan den anden bruge en spørgeteknik, der hedder surfing. Det vil gøre det lettere for den frustrerede at føle sig hørt og forstået, og få vedkommende til at falde til ro. Surfing indebærer at lytte efter nøgleord og tale ud fra disse. Man kan surfe fra det ene emne til det andet. I det følgende eksempel har jeg fremhævet nøgleordene med fed:

A: Jeg er vred, over at du kom for sent til vores aftale.

B: Ja, jeg er klar over, at jeg kom for sent, og det er jeg ked af. Der er ikke noget at sige til, at du blev vred. Var der noget, du følte at du gik glip af?

A: Ja, vi nåede ikke at se det første indslag, hvor hun snakkede om boligindretning, og det havde jeg sådan glædet mig til.

B: Jeg var ikke klar over, at det betyder så meget for dig med indretning af boligen. Hvorfor var det specielt vigtigt?

A: Det var bare vigtigt. Jeg er gal over, at du ikke synes, at det, der er vigtigt for mig, også er vigtigt for dig.

B: Vi har åbenbart ikke helt de samme interesser. Hvorfor er det vigtigt for dig, at vi interesserer os for det samme?

A: Jeg føler, at jeg bliver underprioriteret af dig, og at du ikke viser mig nok respekt ved for eksempel altid at komme for sent til vores aftaler.

B: OK, jeg gør hvad jeg kan, for at prioritere dig og vise dig respekt, men jeg gør det nok ikke tydeligt nok. Hvordan kan jeg gøre det anderledes? Hvad har du allermest brug for?

A: Jeg har brug for, at vi er noget mere sammen, og at vi for eksempel tager på kæresteweekend en gang imellem.

B: Det lyder som en god idé. Jeg vil gerne arrangere en kæresteweekend. Hvad med om to uger?

Osv, osv…..

A vil på denne måde bedre føle sig hørt og forstået, fordi B surfer fra det ene emne til det andet – på A’s betingelser.

Det er B, der på dette kommunikationsniveau er den ressourcestærke af de to.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/raketten

3

Hvis det imidlertid er den ressourcestærke part, der står med en frustration, kan vedkommende bruge den såkaldte Brønd, som uddybes i artiklen på www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/bronden-og-elastikken. Typisk er det kun den ene, der taler (på vej ”ned i brønden”), og den anden lytter på den måde, der er instrueret i. Med jævne mellemrum vil den, der er i ”brønden”, forsikre den anden om, at det ikke er partnerens skyld, at afsenderen har det sådan. Det kræver øvelse i forvejen fra begge at kunne bruge “Brønden”.

4

Når emnet er følsomt, og samtalen bliver svær, er næste skridt Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog, som er velegnet til at få bearbejdet ømtålelige emner – måske mange timer eller dage efter at de har været aktuelle. Der er her en helt bestemt procedure eller “ramme” for at tale, lytte og forstå, som er beskrevet på www.parforhold-parterapi.dk/anerkendende-dialog. Begge kan trygt fortælle om det, der rører sig, og partneren vil være i stand til åbent og nysgerrigt at lytte, forstå – og senere selv blive forstået med nøjagtigt det samme emne.

5

Hvis kommunikationen mellem klienterne er rigtigt svær, og de i deres frustration og raseri fx dårligt kan se hinanden i øjnene, kan jeg som parterapeut skabe et fortroligt rum med en samtale med hver af dem. Kommunikationsniveauet her kaldes 1-til-1. Når jeg sidder og taler med den enkelte klient, virker det som om at der kun er os to i hele verden – selv om partneren sidder en armslængde derfra og lytter med. På den måde kan vi på en enkel og dyb måde få endevendt selv de allermest smertefulde og sårbare emner, uden at den anden føler sig direkte angrebet eller kritiseret. Måske får lytteren en masse interessante ting at vide, som vedkommende ikke har været bevidst om før. Endvidere kan jeg hjælpe med at få sat ord på det, der er svært at formulere, samt se nye vinkler på de samme situationer. Denne måde at kommunikere på, som kræver en erfaren terapeut, kan være enormt forløsende og opklarende for et par med store indbyrdes problemer.

.

.

De fire førstnævnte måder at kommunikere på skal øves for at læres. Øvelsen skal foregå i det daglige, så værktøjerne kan bruges, når det virkelig gælder. Det er som et nyt sprog, et “parforholds-sprog”, der skal læres for at kunne anvendes. Det femte niveau af kommunikation kan selvsagt kun foregå i par-terapien samme med terapeuten.

I bliver nødt til at øve jer – når det ikke er nødvendigt. Det er jo heller ikke, når ilden buldrer løs, at man skal til at sætte sig ind i, hvordan brandslukkeren fungerer og lave brandøvelser. Det er først når man har øvet sig et vist antal gange (mange gange), at man hurtigt og selvsikkert kan bruge brandslukkeren, når ilden opstår, og dermed kan man forhindre, at hele huset brænder ned.

Nøjagtigt det samme gør sig gældende med problemerne i parforholdet.

.

 

Bøger om parforhold
7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet
Følg på de sociale medier
Videoer
Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi
Gratis uddrag
fra en af mine bøger


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic