Parforhold parterapi

Kommunikation og Teknik i parforholdet

dreamstimelarge_3078960

Parterapi handler primært om kommunikation mellem parterne. Jeg kan som parterapeut ikke løse jeres problemer – men jeg kan lære jer nogle nye færdigheder og hjælpe med at lære jer at kommunikere bedre, så I derefter i højere grad vil være i stand til at løse jeres problemer selv.

1) Den mest optimale daglige kommunikation skal være som en slags dans, hvor man er i flow med hinanden. Det betyder en samtale mellem dig og din partner, hvor DU fortæller om noget, der ligger DIG på sinde og derefter stiller et spørgsmål. Din partner svarer på spørgsmålet, fortæller om SIN oplevelse af situationen og stiller så et nyt spørgsmål. Og sådan går det frem og tilbage. Mens man selv taler, får man udtrykt sig og hører sig selv. Og mens partneren taler, mærker og hører man den andens holdning og mening – og kan derved fornemme, om man er på samme spor. Flow er som et liggende ottetal, der bølger frem og tilbage mellem parterne: Tal ud fra dig selv – stil et kort spørgsmål – lyt – svar – tal ud fra dig selv, og så videre.

2) Hvis der er behov for en dybere samtale end det lette Flow, er næste skridt den såkaldte Brønd, som uddybes i artiklen på www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/bronden-og-elastikken. Det kan bruges i forbindelse med mindre udfordringer i hverdagslivet. Typisk er det kun den ene, der taler (på vej ”ned i brønden”), og den anden lytter på den måde, der er instrueret i. Med jævne mellemrum vil den, der er i ”brønden”, forsikre den anden om, at det ikke er partnerens skyld, at afsenderen har det sådan.

3) Når emnet er følsomt, og samtalen bliver svær, er næste skridt Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog, som er velegnet til at få bearbejdet ømtålelige emner. Der er her en helt bestemt procedure eller “ramme” for at tale, lytte og forstå, som er beskrevet på www.parforhold-parterapi.dk/anerkendende-dialog. Begge kan trygt fortælle om det, der rører sig, og partneren vil være i stand til åbent og nysgerrigt at lytte, forstå – og senere selv blive forstået med nøjagtigt det samme emne.

4) Hvis kommunikationen mellem klienterne er rigtigt svær, og de i deres frustration og raseri dårligt kan se hinanden i øjnene, kan jeg som parterapeut skabe et fortroligt rum med en samtale med hver af dem. Det virker som om at der kun er os to i hele verden – helt alene i rummet (selv om partneren sidder en armslængde derfra og lytter med). På den måde kan vi ”2-og-2” på en enkel og dyb måde få endevendt selv de allermest smertefulde og sårbare emner. Samtidig føler den lyttende partner sig ikke direkte angrebet eller kritiseret, men lytter med og får måske noget at vide, som vedkommende ikke havde været bevidst om. Endvidere kan jeg hjælpe med at få sat ord på det, der er svært at formulere, samt se nye vinkler på de samme situationer.

.

.

De tre førstnævnte måder at kommunikere på skal øves for at læres. Øvelsen skal foregå i det daglige, så værktøjerne kan bruges, når det virkelig gælder. Det er som et nyt sprog, et parforholds-sprog, der skal læres for at kunne anvendes.

Det er jo heller ikke når ilden buldrer, at man skal til at sætte sig ind i, hvordan brandslukkeren fungerer. Når man har lavet et vist antal brandøvelser, kan man hurtigt og selvsikkert bruge slukkeren, når ilden opstår, og dermed kan man forhindre, at hele huset brænder ned.

.

 

 

Bøger om parforhold
7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet
Følg på de sociale medier
Videoer
Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi
Gratis uddrag
fra en af mine bøger


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic