Spring til indhold

Hvad er det værste, man kan udsætte sin partner for?

 

Dårlig kommunikation i parforhold

Hvorfor går det nogle gange så frygteligt galt i parforholdet?
Uden at vi er klar over hvorfor eller hvordan vi skal håndtere det?

Den amerikanske psykolog John Gottman har grundigt studeret videoer med samtaler fra flere end 3.000 ægtepar.
Han opdagede, at der var nogle bestemte typer adfærd, der har stor indflydelse på ægteskabets holdbarhed.
Ægteparrene blev filmet, mens de snakkede sammen, og herefter målte, optalte og registrerede Gottman og hans medarbejdere 20 forskellige kategorier af følelsesudtryk – fx sorg, vrede og frustration.

Analyserne viste, at det er ret nemt at forudsige, hvorvidt et ægteskab kan holde, eller om det er på vej mod sin afslutning.

Når ægteskabet går dårligt

Gottman fandt ud af, at de fire værste ting, man i et ægteskab kan udsætte hinanden for, er:

 • forsvar
 • kritik
 • obstruktion
 • foragt

Jo oftere parret udsatte hinanden for denne adfærd, des større var risikoen for en kommende skilsmisse.

Kvinder (eller rettere den feminine del i os alle) tænker hurtigt, men ofte på den korte bane.

Mænd (eller det maskuline i os alle) har mere overblik og tænker langsigtet – men langsommere.

I det ideelle (par)forhold supplerer vi hinanden.
Vi giver hinanden opmærksomhed, og gør hvad vi kan for at forstå hinanden.
Vi vælger også begge to at give partneren dét, partneren gerne vil have.

Hvis der derimod er ubalance og konflikt, kan der udspille sig en krig mellem kønnene.

Forskellen mellem den hurtige og langsomme tænkning er grunden til, at det oftest er mændene, der oplever de nævnte fire værste ting.

Kvinderne er normalt bedre skåret på tungebåndet, og nogle mænd vælger at lukke af og resignere, eller de tyer til den voldelige løsning, som afslutning på en konflikt, fordi de oftest er de fysisk stærkeste.

Alle de fire overlevelsesstrategier er uhensigtsmæssige i et parforhold, hvor man grundlæggende vil hinanden og parforholdet det bedste.

2:11 minutter

HVIS det er noget, I kender fra jeres eget parforhold, og hvis det er for svært at håndtere selv, kunne en parterapeut København måske være til hjælp som en professionel tredje-person, der ikke har nogen følelsesmæssig dagsorden med jer.


Herunder kommer en uddybning af de fire værste ting, du kan udsætte din ægtefælle for – mænd såvel som kvinder.

Sidst i artiklen kommer jeg ind på, hvad man kan gøre for at imødegå ulemperne.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Det fjerdeværste: Forsvar

Både gode og dårlige forklaringer og undskyldninger handler om enten at få ret eller at få tilgivelse, men ingen af delene gavner en fornuftig fælles løsning.

Så drop undskyldningerne: Dine venner behøver dem ikke, og dine fjender tror alligevel ikke på dig.

Det tredjeværste: Kritik

dårlig kommunikation i parforholdNår man kritiserer andre, fortæller man på en negativ måde, at deres adfærd ikke er i orden.

Der er tre hovedområder, en kritik kan tage udgangspunkt i. Det er

 1. Fagligheden (”Du aner ikke, hvad du taler om”)
 2. Retfærdighedssansen (”Du er egoistisk og selvisk”)
 3. Medmenneskeligheden (”Du har ingen medfølelse”)

Det næstværste: Obstruktion

Ethvert forsøg på kommunikation bliver på forskellig vis ødelagt.
Det kan være ved bare at sin vej, at skrue op for musikken, manipulationer, lave alliancer med barnet/børnene, underminere velmenende bestræbelser eller anden barnlig adfærd.
Det kan også være “stone walling”, hvor man helt lukker af for kommunikationen og kontakten.

På den måde tvinger man modparten til at hæve stemmen,, give op, forsvare sig eller ligefrem at udøve vold.

Det værste: Foragt

Man kan foragte andre mennesker på forskellige måder. Det kan være med vrissen, ignorering, stemmen går ned, bliver skarp eller vrængende, puste luft ud sammen med de talte ord, ydmygelser, afbrydelser, arrogance eller blot at overrule beslutninger (hvis fx at du har sagt til børnene, at de ikke må få is lige før aftensmaden, og din partner så giver dem en is lige for næsen af dig).
Man kan også pille ægtefællen ned med nedladende bemærkninger om vedkommendes humor, historier eller holdninger.
Endvidere er det foragt ikke at anerkende kønnenes forskelle.

Det er foragt, hvis man som en hovedregel ikke prioriterer sin partner før arbejde og børn, og det er foragt ikke at anerkende, at den anden prioriterer henholdsvis arbejde eller børn som det næste efter partneren.
Se www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/psykologi/prioritering

Den skjulte og kamuflerede foragt er slem, men det er endnu værre at få den serveret offentligt.


Så hvad gør man med dårlig kommunikation i parforhold?

Det kan være rigtigt svært, hvis du ønsker at beholde og forbedre jeres parforhold, men din partner har valgt den negative vej med bortforklaringer, kritik, bebrejdelser, obstruktion og foragt.

Hvordan håndterer du din partner, hvis du bliver udsat for de fire ovennævnte angreb og overgreb?

Forsvar

En person, der ikke er i stand til at sige undskyld, er ofte umoden med et lavt selvværd, eller der er en alvorlig mangel på selvtillid.
Eller også er din partner stresset og føler sig trængt op i en krog.
Hvis han/hun forsvarer sig og forklarer i det uendelige, så spørg ind til, hvad det egentlig er, at vedkommende vil. Forsvar og bortforklaringer er nemlig en af de psykologiske forsvarsmekanismer, som bruges til at undgå en følelsesmæssig smerte.
Når du stiller spørgsmål, vil det afdække uklarheder, og det kan samtidig bevidstgøre en uhensigtsmæssig adfærd.

Kritik

Kritik og skænderier i parforholdetFolk, der kritiserer meget, eller som er fejlfindere og negative sortseere, lider tit af mindreværdskomplekser.
De kan være perfektionister, men måske har svært ved selv at leve op til deres egne ekstremt høje idealer.
Derfor ynder de at nedgøre andre, for at retfærdiggøre og hævde sig selv.
De kan også være totalt blottet for selvansvarlighed og mene at alle verdens fortrædeligheder er andres skyld.

Kritik kan være skjult, indirekte eller ubevidst.
Hvis jeg fx fejer entreen, og min ægtefælle siger ”Der trænger også til at blive støvsuget”, er det en indirekte kritik af mit initiativ til fejning, og ubevidst kan partneren på den måde sabotere fremtidige initiativer fra min side.

Hvis man har lært grundlæggende (i sin barndom) at være kritisk, vil der aldrig være noget, der er godt nok.
I eksemplet med entreen kan jeg både feje og støvsuge, men så er bemærkningen måske: ”Gulvet trænger også til at blive vasket!
I alle forhold vil der altid være noget at pege fingre af, som kunne være anderledes og bedre – hvis man leder efter det.
Uden en ”sandwich” (som nævnes senere i afsnittet ”Hvordan du virker på andre”) vil kritik altid være undertrykkende, destruktiv og ødelæggende for enhver form for udvikling.

Din partners negativitet kan også være symptom på, at han/hun er i stor (følelsesmæssig) smerte, og blot forsvarer sig – på en temmelig uhensigtsmæssig og barnlig måde.

Hvis din partner kritiserer dig, kan du vælge at se på vedkommende som et stakkels lille umodent barn.
Det kan måske hjælpe dig til ikke at koge over i raseri over de uvederhæftige angreb og urimeligheder.

Når I er i enrum, kan du snakke med vedkommende om den kritiske adfærd, og fortælle om, hvordan det påvirker dig.
Brug gerne Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog eller andre af kommunikationsværktøjerne.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Obstruktion

Obstruktion handler ofte om misforståelser og dårlig kommunikation i parforhold.
Stil derfor afklarende spørgsmål.
Undgå at lade dig rive med af den barnlige optræden fra din partner.
Det er dig, der har overblikket og modenheden, så det er dig, der har ansvaret for, at I ikke ender i muddergrøften.

På samme måde som ved kritik kan du, for at undgå at blive rasende, betragte din partner som et lille umodent barn, der har mistet al logisk og rationel sans, og som lever i sine følelsers inferno eller lukkethed.
Hjælp ham eller hende ud af sit fængsel med din adfærd i form af bedre kommunikation, forståelse og aktiv lytning.

Foragt

Foragt og negativitet i parforholdetIntet tyder på, at afgivet og opfattet foragt vil forsvinde af sig selv. Derfor kan man lige så godt forsøge at håndtere den, i stedet for at håbe på, at den forsvinder og aldrig kommer tilbage.

Som oftest er der dårlig kommunikation, misforståelser eller en uhensigtsmæssig tillært adfærd, der skaber problemerne. Den bagvedliggende årsag kan være usikkerhed, lavt selvværd, frygt (for at miste kontrollen) og lignende, der initierer foragten.

Mange gange er opfattet foragt imidlertid ikke ment som foragt fra afsenderens synspunkt. Måske er vedkommende i tankerne et helt andet sted, og den manglende respons kan måske opfattes som foragt.

Den bedste kur er at forbedre kommunikationen via en konstruktiv dialog – både for at forhindre at blive opfattet som en, der foragter, og for bedre at kunne forstå andre.

Hvordan du virker på andre

Når du er voldsomt uenig med din partner, og meget står på spil for dig, risikerer du at komme til at bruge en uhensigtsmæssig adfærd i dine bestræbelser på at genvinde kontrollen eller for at beskytte dit ego.
Konsekvenserne viser sig som oftest først på længere sigt.
Du bør altid gøre alt, hvad du kan, for at holde en åben forbindelse og god kommunikation.
Pas på, at din stemme ikke får en skarp klang eller bliver vrængende.
Træk vejret og tæl til ti.
Bed om en time-out.
På den måde formindsker du risikoen for, at du bliver opfattet som kritisk og foragtende.

Det er vigtigt, at du lytter aktivt til, hvad der bliver sagt, dvs at du kommer med anerkendende lyde, og at du gentager essensen af, hvad der lige er blevet sagt. Stil også opklarende spørgsmål for at forstå din partner bedre.

For at du kan undgå at komme til at kritisere andre, bør du bruge sandwichmetoden (dvs først ros, dernæst den problematiske del i midten, og til sidst slutte af med ros og anerkendelse). For at få, hvad du gerne vil have, kan du også bruge tre-trins-raketten med først at definere for dig selv, hvad du vil have, dernæst tale ud fra dig selv, og til sidst stille spørgsmål.

Hvad du opfatter

Et meget bedre parforholdNår du opfatter foragt fra din partner, så lad være med at tage det personligt – selv om det kan være svært, hvis svadaen er krydret med personlig kritik og bebrejdelse.
Husk, at din partner kan være i en følelsesmæssig uligevægt, som udløser en af de psykologiske forsvarsmekanismer.

En måde at bevare roen på, er måske at du opfatter din partner som meget umoden og barnlig i sin måde at udtrykke sig på, eller at han/hun er en lille smule sindssyg.
Sørg for at forbedre kommunikationen og forstå, hvad det er, der ligger bag udfaldene.

Hvad der kan gøres

Prøv at tænke over, hvad budskabet fra modtageren er, og hvilken konsekvens det kan have, når du udtrykker dig.

Hvis du er en mand med rationel logik, har du en typisk udfordring i dit parforhold. Din kone med den følelsesmæssige logik vil sandsynligvis med den største selvfølge forsøge at ”forbedre” dig, dvs rette på dig.
Det ligger i hendes natur.
Kvinder har en iboende drift til at ville ”hjælpe” deres mænd med at blive ”bedre”.
Men hun selv er sjældent interesseret i at blive ”forbedret”.

Derimod vil mænd gerne ”fixe” alting, hvilket kan drive deres kvinde til vanvid.

Husk, at du ikke kan ændre på din ægtefælle. For hvor fedt synes du selv det er, at “blive ændret på”, fordi man er “forkert”.

 • Du skal bestemt ikke ønske dig færre udfordringer i dit liv og din hverdag.
 • Ønsk dig hellere bedre strategier, flere færdigheder, større tilpasningsevner, samt mere styrke, overblik og overbærenhed.
 • Så vil det være meget lettere at finde meningen med udfordringerne og livet.

For at bringe overensstemmelse mellem dét, du gerne vil have, og dét, du kan få, må du gøre en indsats. Når du gennem din personlige udvikling ændrer dine opfattelser og holdninger, er det den sikreste måde at undgå unødvendige skænderier, konflikter, kritik og foragt på i fremtiden.

Gode hensigter er godt.
Gode resultater er endnu bedre.

5:44 minutter


Klik herunder for at se udsendelsen i TV2 om bogen om parforhold “Partner for livet” og hvad vi med fordel kan gøre for hinanden:


tv2 Partner for livet - bedre parforhold

5:44 minutter


Links til andre artikler om kriser i parforhold:

Afhængighed
Anerkendelse
Ansvarsfordeling
At slå
Bekymringer
Jaloux
Jalousi
Det værste
Tro
Bank
Konflikt
Vrede
Skænderi
Undgå skænderier
Udfordringer

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

 • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
 • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
 • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!

Hvis du ønsker at finde ud af, om jeg kan hjælpe dig og jer, så ring til mig på telefon 21 79 18 50