Spring til indhold

Hulen og Ønskebrønden

 • Anslået læsetid: 27 min read
Hjem >> Hulen og Ønskebrønden

Undgå såvel fysiske som følelsesmæssige og verbale overgreb fra din partner!

ønskebrønden og hulenHer er et helt konkret kommunikations-værktøj, der vil gøre dig i stand til:
enten at få fred et øjeblik fra din partner (Elastikken / Hulen),
eller være i stand til at udtrykke dig klart, tydeligt, frit og ærligt over for din partner – også selv om du måske er vred eller ked af det (Ønskebrønden)?

 • Har du brug for at blive lyttet til, lige indtil du føler dig færdig med at tale, uanset hvor lang tid det kommer til at tage?
 • Kunne du tænke dig, at din partner opfører sig på en bestemt måde, og gør noget bestemt, mens du taler, så du føler, at vedkommende er fokuseret og nærværende?
  Fx med øjnene, med kropsholdningen, og med hvor tæt I sidder eller står i forhold til hinanden?
 • Vil du undgå at komme til at lyde kritiserende og/eller bebrejdende – og dermed undgå at din partner reagerer negativt eller aggressivt på, hvad du siger?
 • Har du et stort behov for at komme i dybden med vigtige emner, og få snakket dem grundigt igennem?
 • Kunne du tænke dig, at din partner føler sig tryg med sin fulde opmærksomhed på dig, mens du udforsker og udtrykker dine inderste følelser i lige så lang tid, det skal være?
 • Ville det ikke også samtidig være rart, hvis din partner omhyggeligt og nærværende lytter til dig for at forstå, hvordan du har det, og hvad du tror, føler, tænker og mener?
 • Har du brug for, at din partner gør noget bestemt, efter at du er færdig med at tale om dine følelser?
  Fx at du får et kram eller kys – eller en helt anden form for respons, du har brug for præcist dér?
  Måske at vedkommende siger noget bestemt eller gør noget bestemt?

Hvad jeg tilbyder jer her, at at lære jer nogle bestemte strategier og vaner, så I begge to kan få jeres ønsker opfyldt og jeres behov dækket på en nem måde.

Ved at lære bedre kommunikations-værktøjer og få større forståelse for jeres forskelligheder i par-coaching, kan I I relativt hurtigt og let få jer et bedre parforhold og liv.


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/hvad-er-det parterapi

På hvilken måder kan man lære sig selv at kende?

/psykologi parterapi

Travlhed og stress

/undga-skilsmisse parterapi

Årligt tjek af parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Anerkendende Selvansvarlig Dialog

/hvad-er-det parterapi

Hvad det vil sige at arbejde med sig selv og sit parforhold

/hvad-er-det parterapi

7 tips og gode råd til mænd og kvinder – vedrørende sommerferien

/psykologi parterapi

Midtvejskrise i parforholdet

/hvad-er-det parterapi

Grænseoverskridelser og grænsesætning

/hvad-er-det parterapi

Handling

/psykologi parterapi

Syv typer gentagne udfordringer

/hvad-er-det parterapi

Det modsatte

/psykologi parterapi

Straf og konsekvens

/psykologi parterapi

Vrede og konfrontation

/undga-skilsmisse parterapi

Vedligeholdelse

/psykologi parterapi

Tilgivelse forløser

/parterapi

At opbygge et parforhold – som et lejrbål

/psykologi parterapi

Følelsesmæssig afpresning i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Et værktøj til at tale sammen

/psykologi parterapi

Dårlige vaner i parforholdet

/psykologi parterapi

Hvad er selvansvarlighed?


Ønskebrønden og Hulen

De to kommunikationsværktøjer, som jeg præsenterer her, er mine klienters yndlings-redskaber, når man har noget på hjerte, og man gerne vil ses, høres og forstås af sin partner. Eller man bare gerne vil have fred og ro til at få løst problemerne.

Overgreb i parforholdet skal for hver en pris undgås.
Både at du kommer til at begå overgreb på din partner, og at din partner begår overgreb på dig.

Følelsesmæssige og verbale overgreb er lige så slemt som fysiske overgreb.
Det giver bare ingen blå mærker på huden.

Det er ikke så svært at undgå overgrebene.
Man skal bare vide, hvad der skal til, og det er i grunden ret enkelt.

Kvinder & Mænd

Der er forskel på Mænd og Kvinder. De er VIDT forskellige og har meget forskellige måder at håndtere stressede situationer og kriser på.

Hvis man benytter samme løsningsmodel til sin partner, som man selv ønsker at blive behandlet, kan der opstå misforståelser og konflikter.

Forskellige problemer kræver forskellige løsningsmodeller, og mennesker  (og folkeslag) skal ofte behandles forskelligt.

John Gray brønden og hulenJohn Gray skrev og udgav for omkring 30 år siden bogen “Mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus“:

 • manden er som en Elastik, der trækker sig ind i Hulen
 • kvinden er som en Brønd, der vil snakke om sine følelser

Det maskuline og det feminine

Egentlig er det ikke mænd og kvinder, men derimod det maskuline og feminine i os alle sammen.
Dog har de fleste mænd mest af det maskuline, og de fleste kvinder mest af det feminine i sig.

John Gray nævnte ikke noget om maskulin eller feminin, og derfor kom han en del i modvind med sine tanker.
Jeg er derfor meget omhyggelig med at fortælle, at nedenstående eksempler gælder for begge køn.

Det maskuline bevæger sig ”vandret” og det kvindelige bevæger sig ”lodret”.
Problemerne opstår, når vi helt automatisk gør det ved vores partner, som vi gerne vil have, at partneren gør ved os.

Video på knap 7 minutter, der beskriver det ene af redskaberne, nemlig hvad du skal gøre, hvis du har brug for at få luftet dine frustrerede følelser, så I begge to føler jer trygge.
Videoen er optaget på en af mine langdistance-vandringer.

06:46 minutter


For at gøre teksten lidt nemmere, vil jeg i det efterfølgende bruge udtrykkene “mand” og “kvinde”.
Men i realiteten mener jeg Det Maskuline (Vesten) og Det Feminine (Østen) i begge køn (og folkeslag).

I den ideelle verden

Grunden til, at mænd er stille, og kvinder snakker meget, kommer helt fra ur-tiden.

Hvis manden ikke kunne holde sin mund på jagten, og ikke koncentrerede sig om een ting, løb byttet bort, og han kom tomhændet hjem til hulen.

Hvis kvinden ikke var i stand til at fortælle de andre kvinder i stammen, hvor der var bær og vand, ville de andre kvinder ikke være i stand til at finde det, og så kom de tomhændet hjem til hulen.
Samtidig havde kvinderne ansvaret for afkommet, og det krævede god kommunikation at få det til at fungere.

Manden (det maskuline i os alle sammen) er som en elastik, og fra tid til anden har han brug for at trække sig ind i sin hule (væk fra sin kvinde).
I gamle dage havde man et “Herreværelse”, men det eksisterer kun de færreste steder i dag.
For nogles vedkommende er det eneste sted, de kan få fred, på badeværelset, når de har låst døren.

Når manden trækker sig (vandret), har han i den ideelle verden brug for, at kvinden roligt bliver stående.
Det betyder, at elastikken bliver spændt, og når den er tilstrækkelig stram, svupper han tilbage til hende.

Kvinden (det feminine) er som en brønd.
Hun har brug for at processe, svælge i sine følelser og hun bevæger sig længere og længere ned (lodret) i sindets mørke kroge.
I den ideelle verden har kvinden brug for at manden følger med hende derned, med fx små medfølende tilkendegivelser og empati.

Han skal måske også kunne spørge ind til hendes irrationelle følelser, og han skal kunne rumme, at hun er frustreret og ked af det.
Når hun virkelig føler sig hørt og forstået, og er kommet helt ned på bunden af brønden, vil det give hende et godt afsæt til selv at komme op til overfladen igen.
Problemer i parforholdet, ønskebrønden


I den reelle verden (dér, hvor det gør ondt)

Det maskuline i Hulen, – når det går galt

Når manden trækker sig ind i sig selv og bevæger sig væk fra kvinden, bliver hun utryg og bange for om han måske er på vej væk.

Manden trækker sig og går, af mange forskellige grunde.

Det kan eksempelvis tidsmæssigt være:

 • at han har brug for at besvare en SMS (“væk” i 30 sekunder),
 • at han vil se en fodboldkamp i fjernsynet (i 1½ time),
 • at han tager på golfbanen nogle timer,
 • eller at han vil gå Caminoen i Spanien i nogle måneder.

Han kan også trække sig for ikke at komme til at skade sin kvinde, fx skælde ud på hende eller slå hende.
Men alene det, at han går, skader hende.

Bare det, at han ikke er nærværende og til stede, kan for kvinde føles som om at han søger ind i sin hule.

Når hun bliver utryg og usikker, gør hun det ved ham, som hun gerne vil have, at han gør ved hende, nemlig at følge efter ham.
Hun bruger den strategi, hun kender og er tryg ved.
Hun vil snakke og mærke hans følelser og spørge ind til ham.

Dermed forbliver elastikken mellem dem “slap”, og han trækker sig længere og længere væk, for til sidst at reagerer voldsomt og negativt.
Hun er gået med ham ind i ”dragens hule” og bliver forbrændt af dragens ild.
Hun aner simpelthen ikke, hvad det var, der ramte hende.

Kvinder kan også risikere at lyde krævende og kritiserende i mandens ører.
Når han oplever det, trækker han sig endnu mere ind i sig selv – for at beskytte sig selv.
Men det kan få kvinden til at blive endnu mere krævende og kritiserende.


det feminine i ønskebrønden

Det feminine i Ønskebrønden – når det går galt

Kvinder har brug for at lufte deres følelser og tale om dem.
Det føles helt naturligt og befriende for dem.
Det er NØDVENDIGT for dem.

Men for manden kan det føles som et overgreb, fordi det ligger så langt fra hans natur og evner.

Når kvinden går ned i brønden, er manden tilbøjelig til at gøre ved hende, hvad han gerne vil have, at hun gør ved ham.
Han bruger nemlig den strategi, han kender og er tryg ved, hvilket er at forsøge at stoppe hende!
Fx kan han finde på at bagatelliserer problemerne, eller fixe hende, eller sige: “Kunne du ikke bare have….” og hun bliver rasende på ham.
Hun føler sig hverken set, hørt eller forstået.

Se også min artikel om negativitet.


Løsningen på de to udfordringer

Her er, hvad både mænd og kvinder skal gøre, for at I i ro og mag kan trække jer tilbage for en stund, og få lidt fred – UDEN at der bliver ballade.

Du skal gøre det MODSATTE af, hvad der FØLES rigtigt, godt, naturligt, let, normalt, sundt og lignende.

Det virker helt ulogisk, men sådan er det altså bare.


Det maskuline

ønskebrønden

Hulen – når han har brug for at trække sig for at få ro

Manden (det maskuline) skal gøre tre ting:

 1. Han skal bede om lov til at være væk i en periode for at gå ind i sin Hule.
  Og hvis kvinden er klog, og har erfaring med at få en glad og tilfreds mand “ud af hulen igen”, siger hun ja – hvis det passer med situationen.
  Ellers må hun fortælle ham, at han skal vente et bestemt tidsrum, inden det rent praktisk kan lade sig gøre.
 2. Han skal hjælpe sin kvinde til at bevare roen og blive stående, ved at sige de tre magiske ord: “Jeg elsker dig” eller noget lignende.
  Det kunne også være “Det har ikke noget med dig at gøre, men jeg spekulerer på …….”
  Det vil gøre hende tryg, så hun ikke har mistanke om, at der måtte være andre, han er optaget af, eller noget, der kan true familien.
 3. Så skal han klart og tydeligt at fortælle hende, hvor lang tid han har tænkt sig at være inde i sin hule.
  Uanset om det er minutter, timer, uger eller år…
  Han skal klart og tydeligt kommunikere til hende, inden han går sin vej.
 4. Til sidst skal han kommunikere, når han er kommet ud igen.
  Det kan være ved at røre ved hende, eller stille hende et spørgsmål.
  Men han skal i forvejen checke med hende, hvad der virker bedst for hende.

Det er normalt svært for det maskuline i os alle at gøre disse tre ting.
Ofte har man mest lyst til bare at vende om på hælen og gå, eller at holde mund og gå ind i sig selv.

HVIS han ikke får bekræftet hende i, at han elsker hende, og altid vil være der for hende, samt hvor lang tid han har tænkt sig at være fraværende, kan hun risikere at reagere “uhensigtsmæssigt”.

Hans følelser snyder ham, og han er sjældent klar over, at han selv har bedt om de problemer, der opstår.

Quick-guide:

 1. Bed om tilladelse til at gå i Hulen
 2. Sig: “Jeg elsker dig!”
 3. Fortæl, hvor længe du bliver væk
 4. Gør opmærksom på, når du er ude af hulen igen

når kvinden trækker sig

Det feminine

Ønskebrønden – når hun har brug for at tale og lufte følelserne

Kvinden (det feminine) skal gøre ti ting (ja, der ER forskel på mænd og kvinder….):

 1. Hun skal først bede om tilladelse til at gå ned i Ønskebrønden. “Må jeg gå i brønden nu?
  Når hun siger det, véd manden, hvad der skal ske.
  Det bliver efterhånden som en form for programmering (eller hundetræning, om man vil).
  Hvis han lige skal på toilettet, inden han er klar til at høre på hende, kan han også nå det.
 2. Derefter skal hun sige de 5 magiske ord: “Det er ikke din skyld” – også selv om hun FØLER, at det er.
  Egentlig siger hun: “Det er ikke din skyld – at jeg føler dét, jeg føler lige nu, og at jeg har det, som jeg har det lige nu. Jeg tager ansvar for mine egne følelser, selv om det er din handling, der har forårsaget dem.”
  Der sker det, at når de har øvet dette værktøj tilstrækkeligt mange gange, slapper de begge af med situationen (også selv om de begge ved, at det VAR hans “skyld”…..)
 3. Hvis det er relevant, skal hun dernæst ganske kort fortælle om, hvad det er, der plager hende, så hendes partner har en chance for at vide, hvad hun taler om (“Det drejer sig om…….”). Denne del må højst vare 15 sekunder.
 4. Hvis det er relevant for dem, skal hun fortælle, hvor længe hun forventer, at det kommer til at vare. “Det kommer til at tage cirka … minutter.”
 5. Hun skal derefter klart og tydeligt fortælle ham, hvad hun har brug for fra ham. “Jeg vil gerne have dig til at …… undervejs.”
  Hun skal omhyggeligt instruere ham i, hvad hun vil have, for eksempel om han skal holde om hende eller holde sig på en meters afstand, og hvordan han skal sidde, stå, nikke, holde mund eller lignende.
  Hvis han ikke gør, hvad hun forventer, må hun gå ud fra, at hun ikke har instrueret ham ordentligt.
  Og det må ikke være noget, partneren ikke skal gøre. Det gælder i øvrigt alle steder: Børneopdragelse, med medarbejdere og til partneren)
  Undlad at sige: Lad være med at….. Du må ikke….. Jeg vil ikke have at du…… Nej, sig i stedet: Jeg vil gerne have at du…… Vær venlig at….. Gør…..
  Hvis man bruger ikke-sætninger, kan det gøre folk forvirrede og rådvilde.
  Hvis de derimod klart og tydeligt får at vide, hvad man forventer af dem, giver det klarhed og tryghed.
  Dette er i øvrigt en del af det nye sprog, jeg lærer mine klienter. Sproget hedder Selvansvarligsk.
  Det vil ganske effektivt stoppe manden gættelege, hvor han forsøger at regne ud, hvad hun gerne vil have – og for det meste gætter han forkert, hvilket frustrerer ham enormt.
 6. Derefter skal hun instruere i, hvad hun ønsker at han skal gøre, når hun er færdig med at fortælle om sine følelser.
  “Og bagefter vil jeg gerne have dig til at …..”
  Det kunne være et knus, et kys, en bemærkning eller lignende.
  Selvfølgelig skal dét, du beder din partner om at gøre, være inden for rimelighedens og etikkens grænser.
  Husk, at også her skal det være Selvansvarligst uden brug af ikke-sætninger.
 7. Nu er hun i selve Brønden. Hun siger: “Jeg føler mig…..” for dermed taler hun selvansvarligsk uden brug af ordet DU.
  Hun må ikke kritisere, angribe eller bebrejde ham.
  Når hun udelukkende taler ud fra sig selv, er manden i stand til at høre på dig i MEGET lang tid – helt op til 20 minutter, men det er som regel også nok til at kvinden er kommet helt ned på bunden af brønden og op igen.
  Og hun holde sig til emnet.
  For manden er det vigtigt at forstå, at han kun skal HØRE på sin kvinde.
  Han behøver ikke at LYTTE til hende.
  Han skal ikke huske alt hvad hun siger.
  Han skal ikke forsøge at løse alle de problemer, hun disker op med, eller finde hoved og hale i alt hvad hun siger.
  Hvis han prøver på den (på sin mandefacon) og vil fixe hende, brænder han ud og bliver irriteret eller vred.
  Derfor skal han udelukkende HØRE på hende og lade hende snakke.
 8. Efter hver eneste gang at hun har udtryk en følelse, skal hun sige de fem ord: “… og det er ikke din skyld!”
  Ordene behøver ikke at komme efter faktuelle sætninger. Kun efter føle-sætninger.
  Der er dog en undtagelse: Hvis hun er gået i Ønskebrønden for at dele en begejstring for noget, fx en lønforhøjelse, skal hun naturligvis ikke sige: “Og det er ikke din skyld”, mens hun “er i Brønden”.. Og i det tilfælde får hun fra sin mand lige præcis det, hun har brug for, nemlig glæde og opbakning (i stedet for kritik, bebrejdelser eller ligegyldighed, som hun måske ville have fået, hvis hun ikke var gået i Ønskebrønden).
  Modtageren skal indstille sig på, at der måske kommer en masse følelser i usorteret rækkefølge, som måske overhovedet ikke hænger sammen.
  Modtageren skal ikke forsøge at løse nogen problemer – medmindre han udtrykkeligt er blevet bedt om det. 

  Her er nogle fif til forskellen mellem mænd og kvinder i Ønskebrønden:Manden skal vise kvinden forståelse og empati, hvilket er hvad hun gerne vil have.
  Derfor kan han fx sige: Hmmm, Jaså, Ser man det, Er det rigtigt? Sagde han det? Gjorde hun det?Og kvinden skal vise manden påskønnelse og respekt, hvilket er hvad han gerne vil have.
  Derfor kan hun fx sige: Godt gået, Din fejltagelse gør ikke spor, Ih dog, Er det rigtigt? Wow! Flot klaret,

 9. Når afsenderen er færdig, siger hun: ”Tak fordi du tålmodigt lyttede” + (ros og anerkendelse): ”Det var dejligt/Jeg er glad for/Jeg er taknemmelig for, at du…..”
 10. Til sidst skal hun sige: “Nu er jeg færdig!”, så partneren er klar over, at nu er det tid at gøre det, hun bad ham om at slutte af med (i punkt 6).
  På den måde behøver han ikke at gætte på, om hun bare sidder og tænker sig om, eller om hun reelt er færdig.
  Slut med gættekonkurrencerne i parforholdet!

Mandens reaktion

Disse ti punkter vil hjælpe manden (eller rettere det maskuline i både mænd i kvinder) med at bevare roen og ikke at gå i panik, og det forhindrer ham/hende i at blive irriteret eller vred.
Manden vil meget gerne lytte til sin kvinde, men han vil ikke kritiseres eller bebrejdes eller involveres.

Hvis kvinder synes at det er for kunstigt eller de bare ikke har lyst til at gøre noget, de ikke har lyst til at gøre, plejer jeg at spørge dem: “Hvad vil ud helst have? En mand, der lytter afslappet og roligt til dig, eller en mand, der går til modangreb, ruller med øjnene, forklarer sig, forsøger at løse dine problemer, eller en anden adfærd, du har oplevet i årevis?”
Pudsigt nok vil de alle sammen gerne have det første eksempel.
Derefter forklarer jeg dem, at de så blive nødt til at gøre noget andet. Også selv om de ikke har lyst til at gøre det.

Lad mig understrege, at Ønskebrønden ikke er til at få RET i forhold til sin partner, eller at hamre løs på sin partner for at få vedkommende til at FORSTÅ en.
Nej, Ønskebrønden er derimod skabt til at man SELV mærker sine følelser (af frustration, vrede og lignende), bliver bevidst om følelserne, og udtrykker dem hensigtsmæssigt, så partneren bliver klar over, hvor ondt, det gør.
På den måde vil partneren MÅSKE forstå, men kun måske.


Det er svært

Det er naturligvis ikke let.
Grunden til at det er svært at gøre for det feminine i os alle, er fordi  vi har mest lyst til at skrige tingene ud og beskrive vores frustrerede følelser.

Det feminine har også brug for at få talt tingene igennem og mærket partner.

HVIS “hun” ikke følger ovenstående anvisninger til punkt og prikke, og måske kommer til at bruge ordet DU, eller bebrejder og kritiserer sin mand, er hun ikke længere nede i Ønskebrønden, men derimod i MUDDERPØLEN, og dette kan være grunden til, at manden reagerer “uhensigtsmæssigt” med modangreb, flugt, rationelle forklaringer eller lignende.

Hendes følelser snyder hende, og hun er sjældent klar over, at hun selv har bedt om de problemer, hun oplever.

På vej ned i til “bunden af brønden” skal hun som sagt med jævne mellemrum huske at sige “Det er ikke din skyld” (uden at runde af med ordet “men”).

På den måde er manden i stand til ikke at føle sig angrebet, kritiseret, bebrejdet og lignende.
Han kan give kvinden sin fulde opmærksomhed, uden at gå i forsvar, til modangreb, eller begynde rationelt at forklare, hvorfor det ikke er hans skyld.

Selv om hun måske føler, at det er helt unødvendigt og “over-kill” føles det faktisk helt fantastisk for modtageren hele tiden at blive mindet om, at det ikke er hans/hendes skyld.

Når hun er færdig, siger hun: “Nu er jeg færdig“, så det er klart og tydeligt, at hun ikke stadig sidder og overvejer og mærker sine følelser.

Her kommer endnu en video med “Ønskebrønden”, som stammer fra et webinar

28:07 minutter

Quick-guide:

 1. ”Må jeg gå i Brønden?”
 2. ”Det er ikke din skyld” (at jeg har det, som jeg har det, lige nu)
 3. ”Det drejer sig om…..”
 4. Eventuelt: ”Det kommer til at tage cirka ….. minutter”
 5. ”Jeg vil gerne have dig til at …… undervejs”
 6. ”Og bagefter vil jeg gerne have dig til at …..”
 7. I selve Brønden: “Jeg føler mig……” Du må ikke sige ordet DU.
 8. Efter hver føle-sætning skal du sige: ”Og det er ikke din skyld”
 9. ”Tak fordi du tålmodigt lyttede” + (ros og anerkendelse): ”Det var dejligt/Jeg er glad for/Jeg er taknemmelig for, at du…..”
 10. ”Nu er jeg færdig!”

når manden trækker sig

Løsningen på problemerne med at trække sig eller at snakke alt for meget om følelser er Ønskebrønden og Elastikken.
I skal gøre med modsatte af det, der føles rigtigt, fornuftigt og nemt – for at I begge to og hver især kan få det, I gerne vil have:


Begge køn

HUSK, at I ikke må springe over nogen af trinnene i ovennævnte værktøjer. Hvis I gør, risikerer I, at redskabet et ikke virker efter hensigten og som beskrevet.

Når I begge har øvet jer tilstrækkeligt længe (på den RIGTIGE måde vel at mærke), og er blevet gode til det, vil det, at sige: ”Er det OK at jeg går i Brønden/Hulen nu” være nok til at partneren ved, hvad der skal foregå og have det OK med det.

Men det skal øves meget i forvejen, og der skal være skabt tillid, tryghed og respekt for hinanden, inden det kan lade sig gøre.

Jeg har i min praksis oplevet adskillige (mænd), der fortæller, at deres partner på ingen måde mener, at noget er vedkommendes “egen skyld”.
Personen kunne aldrig drømme om at sige de fem magiske ord, for (hun) føler, at det forholder sig helt anderledes, og at alting er partnerens SKYLD!

Jeg hjælper disse par med at vise dem begge, hvordan de kan trække deres projektioner (spejlinger) tilbage til sig selv, tage ansvar i deres eget liv, differentiere følelserne, og være i stand til at udtrykke sig på en hensigtsmæssig måde, så de får det, de i realiteten gerne vil have (nemlig et godt parforhold med kærlighed og nærhed).

Ofte handler forsøg på skyldspåførelse sig om forringet selvværd og selv-accept.
Manden har ikke begæret sin kvinde, så hun følte sig begæret.
Derfor er hendes selvværd dalende, og hun reagerer negativt.

Sandheden!!!

Hvad er sandheden, såvel i storpolitik som i parforholdet?

Faktisk findes der lige så mange ”sandheder”, som der er mennesker.

At sige sandheden, betyder at tale ud fra sig selv, og fortælle, hvordan man har det.
Hvad der sker inde i en. Hvordan det føles, og hvordan ens “realitet” ser ud indefra.
At fortælle hvordan ydre påvirkninger skaber nogle bestemte følelser.
Følelser, som er helt private, det vil sige ens helt egne.
Det kaldes også selvansvarlighed.

Når hensigten er, at man udelukkende kommunikerer sin egen realitet og oplevelser, og samtidig accepterer og rummer andres måske anderledes realiteter, kan det være enormt forløsende og befriende, både på kort og langt sigt.

Hvis en mand kommer hjem og fortæller sin kone om en lønforhøjelse, med det formål at vise hende, hvor stor en succes, han er, vil han helt sikkert blive skuffet, hvis hun bare svarer: ”Fint. Det var egentlig også, hvad jeg havde regnet med og forventet.”

Hvis han i stedet havde været ærlig og selvansvarlig, kunne han for eksempel have sagt: ”Jeg vil gerne have dig til at lytte til mig nu, helt stille og smilende. Og bagefter vil jeg gerne have en krammer og anerkendelse af min indsats som forsørger. Jeg fik lønforhøjelse i dag, og det gjorde mig faktisk lidt trist, hvilket overraskede mig. Jeg tænkte længe over det, og kom frem til, at jeg nok altid har gjort, hvad jeg kunne, for at få ros og anerkendelse. Det stammer måske fra min barndom, hvor ingenting var godt nok for min far. Hvis jeg kom hjem med høje karakterer, ville han ofte bare grynte og måske finde noget, jeg kunne have gjort bedre.”

DET er ærlighed og sandheden. Altså HANS sandhed, nemlig hans opfattelse af verden omkring sig – på grundlag af de erfaringer, han har haft i sit liv.

Læg især mærke til, at ordet DU er udeladt af hans beskrivelse af hans tanker og følelser.

Mulige reaktioner

Hans kone har selvfølgelig sine egne grunde til at reagere, som hun gør. Hun har sine egne tanker og føleler og erfaringer.
Hvis hendes reaktion ikke rører ham, og heller ikke rammer ham følelsesmæssigt, er det tegn på, at det ikke har noget med ham at gøre.
Men hvis han derimod bliver såret eller vred over, at hun har en adfærd, som han ikke forventede eller ønskede sig, er sandheden, at han føler sig såret.
Det er samtidig tegn til ham på, at han skal kommunikere eller agere på en anden måde end den hidtidige, for at få et andet resultat i sit liv og parforhold.

Efter at manden har fortalt om sine følelser og erfaringer, kan konen eventuelt fortælle ham, hvordan HUN har det, og hvad hun føler – altså på en lige så selvansvarlig måde uden brug af ordet DU.

Et tydeligt kendetegn på et modent, ærligt og selvansvarligt menneske i balance med sig selv, er evnen til at fortælle sin sandhed (det vil sige opfattelse af situationen) uden frygt for repressalier, kritik, bebrejdelser eller forventning om belønning.

Selvfølgelig skal man altid være opmærksom på, hvornår og hvordan man udtrykker sig.

Et rigtigt godt og effektivt værktøj til at udforske og fortælle om sin sandhed er Ønskebrønden. (klik på linket)
Den giver dig mulighed for at udtrykke dig på en hensigtsmæssig måde, samtidig med at du får den reaktion fra din partner, du har allermest brug for.

Naturligvis kan dette kommunikationsværktøj i begyndelsen føles akavet, kunstig og besværlig, men ligesom da man fx i sin tid lærte at køre bil, bliver det med masser af øvelse meget lettere og mere naturligt.

Det er aldrig for sent at lære at være ærlig på den selvansvarlige måde. Det er ligesom at lære et helt nyt sprog. Det kan selvfølgelig være svært, men det er ikke umuligt.


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser


Gør det modsatte

Når manden og kvinden af deres gode hjerte vil hjælpe deres partner ud af en dårlig stemning, skal de faktisk gøre det MODSATTE af, hvad der FØLES rigtigt, godt, naturligt, let, normalt, sundt og lignende.

Det virker helt ulogisk, men sådan er det altså bare.

hulen og brøndenManden har mest lyst til at lade kvinden være i fred (vandret), for det er, hvad HAN gerne vil have, at hun gør ved ham, når han har det skidt og har brug for i fred at tænke sig om.
Men han skal i stedet gå med hende ned (lodret).

Han skal kunne tåle at høre på alle de dårlige nyheder, og han må ikke forsøge at fikse hende.
Han skal være som en klippe, der på en rummelig måde tager imod alle slagene og frustrationerne.
Han skal udelukkende give hende, hvad hun gerne vil have.

Kvinden har mest lyst til at forstå manden og være sammen med ham (lodret).
Det er, hvad HUN gerne vil have.
Men hun skal passe sig selv og give ham plads (vandret).
Hun skal smile og sørge for selv at tage ansvar for at blive glad.
Hun skal blive stående, hvor hun står, og lade ham gå ind i sin hule uden at forstyrre ham.

Modstridende behov

Det er vigtigt, at I får afstemt og timet, så værktøjerne ikke risikerer at blive til overgreb fra partneren.

Hvis I har to forskellige behov (ro og snak), kan I fortælle partneren, hvor I hver især er på en skala fra 1 til 5.
Mærk først efter og fortæl derefter den anden, hvor vigtigt det er.

En 1’er betyder bare inden for det næste døgn, og en 5’er betyder, at ALT andet skal sættes til side, og det er NU!

Også dette skal I have øvet jer i i forvejen, for at det kan virke ordentligt.

Grunden til at I skal øve det, når det ikke er bydende nødvendigt, er af samme grund som at man øver sig i brandbekæmpelse inden ilden bryder ud.

Hvis man, når branden buldrer, skal stå og fedte med brugsanvisningen og splitten på skumslukkeren, er det lidt for sent, og det kan derfor gå rigtigt galt.

Det er naturligvis svært for både manden og kvinden at gøre det modsatte af det, der føles rigtigt og let.

Men bevidstheden om, hvad der skal til, kan gøre det lidt lettere.

Ovenstående står i kapitel 3.11 i min bog “Partner for livet

Ikke tid eller mulighed

Hvis du har brug for at snakke om dine frustrationer, og din partner hverken har tid, lyst eller mulighed for at lytte til dig, kan du med fordel skrive et Vredes-, Forståelses- og Tilgivelses-brev.

Se www.parforhold-parterapi.dk/parforhold/krise/de-3-breve

Tre-trins raketten

Hvis man gerne vil have sin partner til at udtrykke dennes følelser på en hensigtsmæssig måde, kan man med fordel bruge “Raketten”.

For eksempel sige:
“I mine ører lyder det som en bebrejdelse.
Hvis du har brug for at tale om dine følelser, vil du så venligst gå i Ønskerønden?”

Se www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/tre-trins-raketten


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Kommunikation


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi:

Ærlighed
Bevidsthedsøvelse
Brønden og elastikken
Dårlig kontakt
Effektiv kommunikation
Forstå og bliv forstået
Kærlighedssprog
Fem lag af kommunikation
Færdselsregler
Ti spørgsmål
Tre trin

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Hulen og Ønskebrønden kan bruges:

– når kvinden trækker sig, og når manden trækker sig.

– når manden vil tale, og når kvinden vil tale.

Det har ikke noget med mænd og kvinder at gøre. Derimod handler det om det maskuline og det feminine i os alle sammen.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/spoergsmaal_og_svar/sporgsmal-41-bronden-kommunikationen-nar-jeg-er-rasende-pa-min-partner

.