Konsekvenser i parforholdet

parforholdHar det mon nogen konsekvens, at der ingen konsekvenser er?
Hvordan undgår vi problemer i parforholdet og i livet?

Har det nogen konsekvenser, at der ingen konsekvenser er?

Først vil jeg lige definere, hvad jeg mener med konsekvenser. Lad mig understrege, at det ikke er det samme som straf. Et eksempel:  Hvis du i din bil med for høj hastighed kører ind i en kurve på vejen, så kan konsekvensen være, at du kører i grøften. Derimod kan straffen for den høje hastighed være, at du får en bøde af færdselspolitiet.

Der har netop været en sag, hvor der på en efterskole var nogle elever, som havde forbrudt sig imod skolens regler. Reglerne var ellers klare og tydelige; ingen alkohol og ingen rygning. De elever, der brød reglerne, blev indkaldt til samtale. En af konsekvenserne for overtrædelsen af reglerne var bortvisning, men pludselig lød der protester fra flere sider. Nogle fandt, at konsekvensen var krænkende overfor de unge.

Hvis ikke der er konsekvens i det, vi siger, og det, vi gør, så kan resultatet blive endnu værre end den første ubehagelige situation. Jeg har et eksempel fra min klinik, hvor en forælder havde en voksen søn, der havde fået bank af en taxachauffør. Hvorfor mon den unge mand var blevet slået? En taxachauffør kan jo få frataget sit bestalling, hvis han bliver dømt for vold, så det må være opstået en speciel situation. Det kom i terapien med forældren frem, at den unge mand havde været grov, fornærmende og racistisk i sin opførsel overfor chaufføren, og det blev kvitteret med et par lussinger.

I realiteten kunne den unge mands opførsel have medført meget værre ting for ham på sigt. Hvis han fortsatte sin uhensigtsmæssige holdning og strategi, kunne han sågar i værste fald blive slået ihjel. Så den ubehagelige oplevelse med taxachaufføren reddede ham måske fra en senere konsekvens med at dø i en voldelig episode. Han fik sig i stedet en alvorlig lærestreg.

En anden historie fra min konsultation kommer fra skoleverdenen, hvor jeg havde en tidligere elev fra Herlufsholm Kostskole. De uddanner nogle af erhvervslivets dygtigste ledere. Men ved hans 30 års skolejubilæum viste det sig, at den af alle eleverne fra årgangen, der havde klaret sig bedst senere i livet, både erhvervsmæssigt og familiemæssigt, netop var den elev, som var blevet bortvist for at overtræde reglerne på stedet. Oplevelsen har åbenlyst lært ham endnu mere, end alt det, han kunne lære af selve opholdet.

En tredje historie er fra medierne. En gymnasieklasse skulle på studietur til et land i Europa, og en elev stod for indsamlingen af penge til turen. Da dagen oprandt, hvor de skulle af sted, var der ingen billetter. De betroede midler var blevet brugt af den elev, der havde fået ansvaret for indsamling af penge og betaling af billetterne. Han havde ingen forståelse for, at konsekvensen af, at han havde brugt de andres penge til private formål var, at der nu ikke blev nogen rejse for hele klassen. Oveni fik han en plettet strafattest.

Så det er en god idé at lære om konsekvenser hen ad vejen om de små ting også, så man måske derved undgår den helt store og alvorlige konsekvenser i livet. Straf duer ikke, men konsekvens gør.

konsekvensKonsekvenser er skabt til, at tingene ikke skal blive værre. Det kan måske gøre ondt her og nu, men hvis man i misforstået hensyntagen skåner nogen for konsekvensen af deres handling, så kan det ende meget værre.

Smerte er et advarselssignal. Hvis man har ondt et sted, og vælger kun at tage smertestillende medicin for at dulme ubehaget, uden at undersøge ÅRSAGEN til smerten, risikerer man kun at symptombehandle situationen. Hvis årsagen ikke bliver behandlet eller fjernet, kan ødelæggelserne fortsætte og gøre tingene (kroppen, psyken følelserne) meget værre senere.

Det samme med konsekvenser i parforhold. Der skal være konsekvens med det, vi laver, og med de valg, vi træffer. Skjulte sidespring er ikke OK. Det er vold heller ikke. Hvis den ene part er voldelig, så skal det have en konsekvens. Det skal ikke bare bortforklares eller undskyldes. Men det vil være en god ide at undersøge årsagen til volden. Hvis offeret har en strategi, der forårsager vold, hjælper det ikke noget bare at fjerne symptomet (påtale, skilsmisse, tilhold). Hvis vi skal lære af situationen, kræver det en konsekvens som udtryk for det skete.

Af og til kan det gøre ondt og være ubehageligt at lære, eksempelvis med bilisten, der kørte for hurtigt ind i kurven på vejen og endte i grøften. Vedkommende gør det formentlig ikke igen, man har forhåbentlig lært af oplevelsen. Det er det, det hele handler om. Vi er her for at lære, og konsekvenser er en god læremester. Som regel dækker man først brønden til, når barnet er faldet i. Konsekvens er en læreproces, og den skal ikke springes over eller ynkes.

Hvorfor tiltrækker vi personer eller potentielle partnere, som ikke er gode for os? Det kunne være alkoholikere, voldelige eller manipulerende mennesker. Det er fordi, vi skal lære noget af den oplevelse. Af konsekvensen, ligesom bilisten fra før, som måtte se konsekvensen i øjnene. Det samme skal vi – i livet, i trafikken og ikke mindst i parforholdet.

.

6:51 minutter

Klik her (eller ring på telefon 21 79 18 50) for at få en afklarende telefon-coaching-samtale med mig - uden udgift for dig!

.

 

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann