Spring til indhold

Lær at håndtere din partner, når han/hun er ked af det eller rasende – med “Surfing”

 

Hvad gør du, hvis din partner er ude af sig selv?

Lær her, hvordan du kan lynhurtigt få neddroslet eller helt stoppet en konflikt!

Til dette kommunikations-værktøj i HOFFMANN SYSTEMET© har jeg ladet mig inspirere af et Sandler salgskursus, jeg deltog i for mange år siden. Egentlig er kurset designet til at sælge produkter, men det viser sig også at være særdeles anvendeligt i parforhold, når partneren er rasende.

Så hvad gør du normalt, når din partner en gang imellem flipper ud? Det kan nemlig ikke undgås, at din partner (eller du selv) en gang imellem bliver vred og frustreret. Det gælder for både mænd og kvinder, at krudttønden pludselig eksploderer. Der er ikke noget underligt eller forkert i det. Blot kan måden, det foregår på, være særdeles ubehagelig og smertefuld.

Det er vigtigt at understrege, at metoden indebærer, at man anerkender den andens følelser. I al sin enkelthed skaber den forståelse, tillid, tryghed og respekt – hvilket kan få enhver til at falde ned på jorden igen.

håndtering af rasende partner

Her er, hvad du ALDRIG må gøre

 1. Hvis din partner har en meget kort lunte, har let til følelser, og pludselig ud-reagerer på en uhensigtsmæssig måde, er det SIDSTE du skal gøre at begynde at tale på en rationel måde.
 2. Du må heller ikke gå til modangreb og svare igen.
 3. Ej heller må du returnere din partners adfærd og ord, ved at gøre det samme IMOD din partner (spejling).

Ingen af disse tre ting vil hjælpe hverken dig eller din partner til at opnå dét, I gerne vil have (nemlig forståelse og kærlighed).

Så det må du altså IKKE gøre.

Her kommer den uddybende forklaring:

#1) Hvis du taler rationelt til en emotionel partner, kan det svare til at forsøge at slukke et bål med benzin. Din partner vil nemlig ikke på nogen måde føle sig hørt og forstået.

Man kan jo heller ikke måle radiobølger med en fjedervægt eller et liter-mål….

Du må ikke forsøge at forklare din partners emotionelle udtur ved at sige ting som eksempelvis: “Nej, det er ikke sådan det er. Hør lige her…” eller lignende.

Undgå også at bagatellisere din partners følelser (“Nåh, det, jamen det har jeg da prøvet meget værre. Det der er da ingenting…”) Det kan nemlig virke stik mod din hensigt. Dine rationelle fornuftige argumenter kan gøre ondt værre.

#2) Hvis du responderer aggressivt på din vrede partner, ender I bare i et fuld-skala skænderi, og hvad vil det hjælpe jer??? Mere vrede dæmper ikke vreden. Mere vrede skaber blot endnu mere vrede.

#3) Du må ikke forvente, at din partner på en rationel måde kan afkode, at du forsøger at stoppe vedkommendes adfærd ved at gøre det samme, altså spejle adfærden.

Det virker på samme måde som et barn i børnehavens sandkasse, der har fået sand i øjnene af et andet barn, som ubevidst har kastet rundt med sin lille skovl. Det gør ondt i øjnene på det første barn, så for at gøre det andet barn opmærksom på smerten, vil det første barn påføre samme smerte til det andet barn, ved enten at slå, eller at kaste sand tilbage i hovedet.

Hvor modent og effektivt er det i grunden??? Nej, vel. Temmelig dumt!

Men det er altså lettere at se hos børn, end hos os selv…..

 
Klik her for at se flere anmeldelser

hvorfor er børn vrede

Du skal gøre DET MODSATTE

Det kommer måske bag på dig, men for at få noget andet, end dét, du har haft indtil nu, bliver du nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, du har GJORT hidtil. Og dette ANDET er ofte DET MODSATTE af dét, der FØLES naturligt, autentisk, normalt og let.
Realiteterne er, at hvis du indtil nu udelukkende har fulgt dine følelser, og gjort hvad der føltes mest rigtigt – og ikke opnået dét, du gerne vil have, bliver du nok nødt til at ændre din strategi og GØRE noget andet……
Og dette ANDET er enten ukendt, eller det føles helt “forkert”.

Du skal lære at “SURFE”

Herunder er en video på knap 3 minutter, der beskriver værktøjet, hvis din partner flipper helt ud, eller er meget ked af det, og du vil dæmpe eller trøste på den bedst mulige måde. Videoen er optaget på en af mine langdistance-vandringer.

2:57 minutter


SURFING

Når din partner er rasende, frustreret eller ked af det, og du er ressourcepersonen, skal du blive stående som ”klippen” og udelukkende lytte for at forstå. Du må ikke argumentere, eller gå til modangreb eller løbe din vej.

Du skal derimod lytte efter din frustrerede partners såkaldte “nøgleord”, hvilket vil sige essensen eller det/de vigtigt ord i sammenhængen. Derefter siger du noget, der har med dette ord/emne at gøre (og slutter eventuelt af med et spørgsmål.)

Din partner fortsætter med sine frustrationer, og du lytter videre efter det næste nøgleord. Når du er i stand til nogenlunde at gengive det sagte, vil din partner føle sig hørt, set og forstået – og hurtigere falde ned på jorden igen. Man kan surfe fra det ene emne til det andet, og der behøver ikke at være meget mening i det. Det vigtigste er din forståelse og medfølelse.

Omformuler gerne dine sætninger, så den vrede afsender kan mærke, at du lytter efter for at forstå, men lad endelig være med at fortolke eller fixe eller løse problemer eller bruge ordet “men“.

Hvis din frustrerede partner holder en pause i sine udgydelser, kan du slutte dit nøgleord af med at stille et spørgsmål, så afsenderen kan fortsætte, indtil “gassen er gået helt af ballonen”.

Du må endelig ikke sige for meget. Brug kun en enkelt sætning eller to ad gangen, inden du lader partneren snakke igen. Og du må for alt i verden ikke komme med løsningsforslag, eller være sarkastisk eller lignende.

Du må heller ikke bare tie stille og håbe på, at det nok snart går over. Det gør det ikke, hvis du provokerer din partner ved at holde din mund.

Her kommer nogle gode korte sætninger, du kan sige:

 • Det er i orden
 • Det kan jeg godt forstå
 • Velkommen i klubben
 • Jeg ville nok have det på samme måde som dig, hvis jeg var i dine sko
 • Jeg undskylder af hele mit hjerte
 • Der må være en misforståelse
 • Det er en misforståelse
 • Vi har nok misforstået hinanden
 • Tak fordi du gør mig opmærksom på det
 • Jeg er enig med dig

Og du må ikke sige det samme flere gange.

Du skal gøre det, der efterhånden kan få din partner til at føle sig tryg, hørt, forstået, accepteret og respekteret – og så efterhånden af sig selv falde helt ned på jorden igen.

Surfing lindrer din partners smerte. Surfing er respektfuld optræden. Surfing er et særdeles effektivt salgs-værktøj. Surfing er godt for parforholdet.

praktisk eksempel på surfing

Et praktisk eksempel

Her er et eksempel på surfing. Jeg har fremhævet de mulige nøgleord med fed:
A: Jeg er vred over at du er kommet for sent til vores aftale.
B: Ja, jeg er klar over, at jeg kom for sent, og det undskylder jeg for af hele mit hjerte.
A: Ja, vi nåede ikke at se det første indslag, hvor der blev snakket om boligindretning, og det havde jeg sådan glædet mig til.
B: Ja, boligen. Det kan jeg godt forstå.
A: Det var bare enormt vigtigt for mig. Vores hjem ligner en ruin. Alt dit gamle lort flyder overalt. Jeg er gal over, at du samler på alt det ragelse.
B: Ja, jeg har mange ting.
A: Jeg føler ikke, at der er plads til mig, og jeg føler mig underprioriteret af dig. Du viser mig ikke respekt. Du er ligeglad med mig.
B: Jeg er ked af at høre, at du ikke føler dig prioriteret af mig. Det er en misforståelse.
A: Ingen prioriterer mig eller værdsætter mig for alt det, jeg gør. Min chef er også en tyran, der bare forlanger mere og mere af mig, uden at respektere mig.
B: Ja, din chef er meget respektløs.
Osv, osv…..

Nu kan du måske begynde at spørge lidt ind til chefen, måske hvor længe han har været sådan, osv.

Det handler ofte om noget helt andet…

Måske handler din partners frustration mest om arbejdet, og ikke særligt meget om dig, din tidsopfattelse og dine ting.

Når du bruger surfing, føler partneren, at du virkelig er der for ham eller hende. Det er hvad “Surfing” som kommunikations-form drejer sig om. At glide fra det ene emne til et andet, og give partneren dét, partneren gerne vil have, nemlig opmærksomhed og forståelse i en meningsfuld sammenhæng. Altså meningsfuld for partneren.

Formentlig ikke for dig, men du er jo også ressource-personen i præcis denne sammenhæng (og måske ikke senere), så du har ikke så meget brug for det lige nu. Måske har du svært ved at forstå den følelsesmæssige logik, men det er underordnet. Din medfølelse og forsøg på forståelse på din partners betingelser vil normalt få partneren til relativt hurtigt at falde til ro igen.

At sige undskyld betyder ikke altid, at du har taget fejl, og at den anden har ret.
Det betyder blot, at du mener, at jeres relation har større værdi end dit eget ego.

parterapi og vrede i parforholdet

Ret eller kærlighed

Når man står og råber ad hinanden, handler det ofte om, at man ikke føler sig set, hørt og forstået. “Forstå mig, forstå mig, FORSTÅ MIG!!!!” står begge og og råber til hinanden.

Hvis du kun kan vælge en af de to følgende ting, hvad vil du så helst have: RET eller KÆRLIGHED? Hvis du helst vil have kærlighed, hvorfor gør du så alt, hvad du kan, for at få RET? Det afskærer dig nemlig fra at få kærlighed.

Du kan heller ikke sige til en pejs: “Du får ikke brænde af mig, før jeg har fået varme af dig!” Det er den anden vej rundt. Du skal først give dig, før du kan forvente, at din partner vil give sig.

Hvis I begge to er meget stejle, kan I med fordel overveje, om det mon er god, gedigen, gammeldags psykoterapi, I har brug for – for at få kigget på jeres holdninger og adfærd, som åbenlyst er en blokering for det gode og lykkelige liv. Kig på dig selv! Kend dig selv! Arbejd med dig selv – før du begynder at have travlt med din partner. Når I begge to gør det, vil det lykkes for jer. Men selvfølgelig er det ikke nemt. Hvis det havde været let, havde I jo nok gjort det for længe siden, ikke?

Bevar roen

Bemærk, at det ikke er nok for B blot at sige: “Det forstår jeg godt” i det uendelige. Det kan gøre A endnu mere frustreret.

B skal i stedet lytte omhyggeligt og gentage nøgleordene, uden at forsøge at løse A’s problemer, uden at fixe A, uden at argumentere på en rationel måde, uden at gå til modangreb, uden at føle sig kritiseret (også selv om A kommer med modbydelige nedrige angreb), og B må heller ikke bare stoppe A’s udgydelser (selv om de kan blive uudholdelige).

Når A efter et stykke tid føler sig set, hørt og forstået (i sit følelsesmæssige vanvid), falder A hurtigere til ro igen.

Konflikthåndterings-trappen

Hvis det ikke hjælper noget som helst med Surfing, må du (langsomt) trappe op på konflikthåndteringsskalaen.

Trin nummer 2 på trappen er at bruge Tre-trins-raketten, som handler om at tale ud fra dig selv og stille spørgsmål.
Se www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/tre-trins-raketten

Hvis det heller ikke hjælper noget, skal du bruge et værktøj, som det er nødvendigt at I begge har øvet og brugt i forvejen. Det er Det Hvide Flag, hvor I i forvejen har aftalt, hvad I skal gøre, for at stoppe eller ændre en situation.
Se www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/det-hvide-flag

Derefter kan du selv gå i Ønskebrønden (selv om det retteligt var din partner, der skulle have gjort det). Fortæl om dine følelser på en hensigtsmæssig måde i et trygt forum.
Se www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/bronden-og-elastikken
eller www.parforhold-parterapi.dk/spoergsmaal_og_svar/sporgsmal-41-bronden-kommunikationen-nar-jeg-er-rasende-pa-min-partner

Hvis dette heller ikke hjælper noget, og du er ude af stand til at få kontakt med din partner, kan du bede om at optage jeres samtale på din telefon. Senere vil I sammen kunne høre og evaluere, hvad der er foregået. Mange vil stoppe deres anfald her, fordi de godt er klar over, at de er kørt ud over kanten.

Du skal kunne beskytte dig selv (og børnene), så hvis din partner efter alle disse forsøg stadig er uden for pædagogisk rækkevidde og smadrer rundt i en følelsesmæssig blodrus, skal du bruge det ultimative stopsignal, men dette værktøj kommer først til allersidst. Det handler om at sige “Stop!”, derefter “Hvis du ikke stopper nu, går jeg!”, og til sidst “Nu går jeg!”
Se www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/stopsignal

Med disse metoder i nævnte rækkefølge skulle du gerne kunne stoppe de ødelæggende kampe.

Du må aldrig belønne eller straffe en uhensigtsmæssig adfærd. Ved bare at give efter for din partners overgreb, belønner du den pågældende adfærd.

Du må heller aldrig manipulere din partner. Det vil være ødelæggende for jeres parforhold og kærlighed til hinanden.
Se www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/psykologi/10-sikre-tegn-paa-at-din-partner-manipulerer-dig-i-parforholdet


Læs nogle klient-udtalelser her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


Quick-guide til Surfing

2:06 minutter

 1. Lyt efter nøgleordene
 2. Besvar med nøgleordet og sæt nogle få andre ord på
 3. Lad være med at fixe, løse problemer, rette, argumentere, gå til modangreb, løbe din vej eller bruge rationelle begrundelser
 4. Hvis der er tavshed, så stil et kort præcist spørgsmål, der handler om det foregående

Læs mere om HOFFMANN SYSTEMET og de fem forskellige kommunikationsformerwww.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/kommunikation-og-teknik-i-parforholdet


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Kommunikation


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi:


Ærlighed

Bevidsthedsøvelse

Brønden og elastikken

Dårlig kontakt

Effektiv kommunikation

Forstå og bliv forstået

Kærlighedssprog

Fem lag af kommunikation

Færdselsregler

Ti spørgsmål

Tre trin

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
.