Spring til indhold

Case-story: Mangel på kommunikation og forståelse i parforholdet

 

Erfaringer

I denne artikel kan du, længere nede på siden, læse om en række menneskers historier fra det virkelige liv, og skrevet dem sammen til en enkelt anonymiseret historie.

Parterapeut Mikael Hoffmann
Parterapeut Mikael Hoffmann

Forståelse

I et godt parforhold behøver man ikke at være enige med hinanden for at have det vidunderligt sammen og få en hverdag til at fungere godt.

Men FORSTÅELSEN, accepten, respekten, tilliden og trygheden er vigtige ingredienser, for at kunne skabe og vedligeholde et godt parforhold.

Især er forståelse for, hvorfor partneren tænker, tror og gør dét, han/hun tænker, tror og gør, vigtig. – MEGET vigtig!

Derfor er kommunikationen vigtig. Og kommunikation er ikke kun udveksling af ord og holdninger. Især ikke, hvis der er alt for mange af dem, så man hælder en tsunami ud over hinanden (eller kun den ene….).

At kunne kommunikere ordentligt og hensigtsmæssigt kræver nogle helt klare aftale spilleregler og rammer, for at man ikke skal komme galt af sted og ende på følelsernes losseplads….

 
Klik her for at se flere anmeldelser


ForståelseForståelse er grundlaget for ethvert godt forhold. Det gælder både parforhold, på arbejdspladsen, nationer imellem – ja, alle steder. Forståelse kommer ikke af sig selv. Det kræver nogle aftalte kommunikative “færdselsregler”, for at det kan lade sig gøre.

Først og fremmest skal du kunne forstå andre, inden du kan forvente at de vil og kan forstå dig!

TillidDu oplever tillid i et parforhold, når din partner for eksempel siger noget, og du tror på det. Når du mærker loyalitet, ærlighed, integritet, respekt – og for at være i centrum for dit forhold. Ddin partner holder løfter og betroelser, og vil forblive hos dig, når det til tider bliver hårdt.

For at skabe tillid i parforholdet skal du have selvtillid, og du skal vise og give tillid. Lad være med at vente, til du selv får, inden du giver. Så kommer I begge til at vente meget længe……

TryghedDu oplever tryghed, når din partner blandt andet siger tingene på en ordentlig måde. Både kvinder og mænd har brug for at føle sig trygge i deres relationer. Det er et grundlæggende fysisk såvel som følelsesmæssigt behov.

Du skaber tryghed ved først og fremmest at have selv-omsorg og ved at skabe trygheden selv, det vil sige ikke at gøre dig afhængig af trygheden fra en anden/noget andet. For meget tryghed tyder på tryghedsnarkomani, eller at I er kommet til at tage hinanden for givet. For lidt tryghed giver stress – og utryghed.

RespektDu oplever respekt når du mærker, at din partner har respekt for, at du er, som du er, og hvem du er. Respekt for andre er for eksempel at komme til tiden og at holde aftaler. Respekt er, at du føler at du har frihed til at være dig selv, tale ærligt og frit, samt at I kan træffe beslutninger og kompromiser sammen.

Du skaber respekt ved at have selvrespekt, det vil sige at kunne stå op for dig selv, have sunde naturlige grænser og et højt selvværd. Du skal også have og vise dyb og ærlig respekt for andre.

For meget respekt kan give underdanighed, og at man bliver dørmåtte i forholdet.
For lidt respekt kan udmønte sig i overlegenhed, arrogance og ligegyldighed.


Par-terapeuten

Efter mere end 27 år som selvstændig psykoterapeut og flere end 10.000 klienttimer bag mig, har jeg haft omkring 400 par igennem min klinik. Det har givet mig en hel del praktisk erfaring med dette område.

Jeg har skrevet en lille håndbog om de værste faldgruber i parforholdet. Den hedder “7 vaner, som ødelægger parforhold – og hvad I kan gøre for at ændre dem!

I bogen beskriver jeg konflikter og måder at løse dem på. Jeg anviser konkrete værktøjer til at håndtere udfordringerne, og jeg har efter hvert kapitel samlet en Case-story, som er et eksempel fra det virkelige liv. Det gør det tydeligt, hvad der sker, og hvordan man løser problemerne.


Konflikter er både sunde og uundgåelige, ikke mindst i parforholdet.
Mange års forskning har vist, at i de familier, hvor der er åbenhed og rummelighed, hvad angår deres forskelligheder, trives og udvikler man sig bedst. Det vil sige familier, der er villige til at se udfordringerne i øjnene og forhandle sig til rette om forskellighederne.

For de fleste mennesker er ordet konflikt negativt ladet. Egentlig beskriver en konflikt blot en situation, hvor to parter i et fællesskab ønsker sig noget forskelligt eller har forskellige holdninger og meninger.

Store problemer i parforholdet handler ofte om misforståelser og dårlig kommunikation. Dette fører til konflikter, der bliver undertrykt og dermed ikke bearbejdet, hvilket skaber en negativ skrue.


Case-story

Her kommer en (anonymiseret) case-story med et typisk forløb. Først bliver problemerne beskrevet og derpå løsninger af disse.

Bente & Anders havde kendt hinanden i 16 år og været gift i de 12. Deres to børn var henholdsvis 9 og 4 år. De første år af deres parforhold havde været lykkelige, men efter at især det andet barn blev født, oplevede de større udfordringer med hinanden.

Deres problem var, at de i hverdagen efterhånden kun snakkede sammen om praktiske ting, og yderst sjældent talte dybere med hinanden. Når de endelig gjorde, endte det ofte i skænderier med misforståelser, misfortolkninger, tabuer, korte lunter og de helt store smertefulde følelser.

Deres fysiske kontakt var i en længere periode blevet mere sparsom uden daglige kys og kram, mindre sex, en generel følelse af opgivenhed og trækken sig væk fra problemerne.

Fejlfinding var blevet dagligdag.

Anders påtog sig mere overarbejde, og Bente fik overdreven fokus på børnene. De gik mere ud med hver deres venner, og de drak større mængder alkohol. De var også begyndt at holde ferier hver for sig. Det ældste barn klagede over mobning i skolen, og den yngste ville pludselig sove imellem forældrene i dobbeltsengen.

Anders og Bente opdagede også, at de selv var begyndt at få forskellige helbredsmæssige udfordringer, som de ikke havde haft før.

Anders forstod ikke, hvorfor Bente havde brug for at snakke dybt om problemer, og Bente var frustreret over, at Anders trak sig og blev tavs.Det gik op for dem, at for at få noget andet, end det, de havde haft indtil nu, måtte de GØRE noget helt andet. Og dette ANDET var ikke spor let.

Uden held havde de forsøgt at tale anderledes med hinanden, men lynhurtigt tog følelserne over, og de var faldet ned i de samme gamle fælder. Derfor valgte de at opsøge en professionel par-coach, for at få gode råd til at komme tilbage på sporet og lære nogle nye vaner.

I parterapien lærte de først og fremmest at forstå hinanden og deres forskelligheder, så tilliden, trygheden og respekten for hinanden kunne genetableres.

Hvad de sagde til hinanden skulle ”oversættes” af en uvildig par, så det blev forståeligt. Det havde de ikke selv været i stand til tidligere. De skulle også lære at skabe og bruge nogle aftalte trygge rammer, inden for hvilke de frit og tillidsfuldt kunne udtrykke sig til hinanden.

I parterapien gik det op for dem, at hvad de selv måtte synes var helt naturligt og normalt, bestemt ikke behøvede at være det samme for partneren. De havde, i overført betydning, forsøgt at ”måle radiobølger med en fjedervægt og et litermål” i forhold til hinanden.

De havde hver især brugt deres eget værdisæt og deres egen opfattelse i forhold til partneren, hvilket havde udløst misforståelser og frustrationer, fordi de troede, at partneren var ligesom dem selv.

Med den større forståelse blev de også klar over, at hvis de havde fortsat med at gøre det, de hele tiden havde gjort, ville de nok blive ved med at få det, de hele tiden havde haft. Parterapien bevidstgjorde dem om, hvad det var for mønstre og strategier i hverdagen, der ikke virkede for dem, altså som modarbejdede det gode og kærlige parforhold.

Praktiske værktøjer

Dernæst lærte de nogle nye færdigheder og kommunikations-værktøjer, der gjorde dem i stand til at forstå hinanden – uden nødvendigvis at være enige.

Til sidst blev disse nye strategier banket fast som nye vaner, så de hver især ikke drattede ned i de gamle fælder, når hverdagen kom buldrende, og autopiloten tog over. De lærte at udtrykke deres behov på en hensigtsmæssig måde, i en tryg ramme, og på et godt tidspunkt, hvor partneren ikke følte sig tromlet eller bebrejdet.

Omdrejningspunktet i et godt parforhold er at vælge at give sin partner det, partneren ønsker sig, for når begge gør det, mærker de begge to kærligheden. Men det kræver, at der er etableret forståelse, tillid, tryghed og respekt for hinanden. Forståelsen opnås gennem en hensigtsmæssig kommunikation, og hvis man ikke kan det i forvejen, skal det læres. Heldigvis kan det læres.

For at kunne stoppe en eskalerende konflikt, skal man bruge et aftalt stopsignal, så man ikke kommer helt derud, hvor det kan være svært at komme tilbage fra. Også dette kan læres, fordi det er en konkret Ramme.Parterapi, hvis der er krise i parforholdetAnders og Bente fik endvidere skabt en helt ny struktur i hverdagen i deres måde at være sammen på, som de begge var indforståede med og blev trygge ved.

De fik forventningsafstemt med hinanden, både med de små ting som for eksempel at gå i biografen, eller de store ting som familieforøgelse. Også forventningsafstemninger er en helt fast ”Ramme”, der skal læres og øves mange gange, før den fungerer godt i hverdagen.

I forløbet hos par-coachen føltes det i begyndelsen både kunstigt og unaturligt med de nye teknikker og værktøjer, men efter relativt kort tid blev det en helt naturlig måde at være sammen på. Hele forløbet mindede dem lidt om, da de mange år tidligere tog kørekort.

Først føltes det besværligt med de tre pedaler, gearstangen, vigereglerne og så videre, men efterhånden blev det helt naturligt og let for dem. De lærte at kommunikere sammen på en ny måde, der gjorde dem i stand til efterfølgende selv at italesætte og håndtere de svære emner, inden de blev store problemer.

Da Anders og Bente var færdige med det tre-måneders forløb hos par-coachen (eller rettere sagt kørelæreren til parforholdet), kunne de bruge de nye færdigheder og værktøjer både med hinanden, på deres arbejde og med deres børn.

De opdagede, at deres store indsats i arbejdet med sig selv og parforholdet også medførte færre sygedage på deres arbejde. Kommunikationen forløb i det hele taget meget lettere og kærligere, hvilket føltes godt både i forhold til hinanden og resten af familien.


De fem lag af kommunikation

Først det lette dagligdags, og til sidst de tungeste, sværeste og allermest smertefulde emner.

7:47 minutter
.
Læs hele artiklen om kommunikation og teknik i parforholdet her (baseret på ovenstående video)


Hvad er parterapi?

6:28 minutter

Klik her for at læse mere om, hvad der normalt sker, når man kontakter mig. Jeg har en meget struktureret plan i 5 trin.

.