Parforhold parterapi

Case-story: Mangel på kommunikation i parforholdet

Konflikter er både sunde og uundgåelige, ikke mindst i parforholdet. Mange års forskning har vist, at i de familier, hvor der er åbenhed og rummelighed, hvad angår deres forskelligheder, trives og udvikler man sig bedst. Det vil sige familier, der er villige til at se udfordringerne i øjnene og forhandle sig til rette om forskellighederne.

Klik her for at få min seneste bog om de 7 dårlige vaner i parforhold helt gratis.

For de fleste mennesker er ordet konflikt negativt ladet. Egentlig beskriver en konflikt blot en situation, hvor to parter i et fællesskab ønsker sig noget forskelligt eller har forskellige holdninger og meninger.

Store problemer i parforholdet handler ofte om misforståelser og dårlig kommunikation. Dette fører til konflikter, der bliver undertrykt og dermed ikke bearbejdet, hvilket skaber en negativ skrue.

Her kommer en case-story med et (anonymiseret) par, der havde fået svært ved at kommunikere med hinanden – og hvad løsningen på deres problemer var:

Anders og Bente havde kendt hinanden i 16 år og været gift i de 12. Deres to børn var henholdsvis 9 og 4 år. De første år af deres parforhold havde været lykkelige, men efter at især det andet barn blev født, oplevede de større udfordringer med hinanden.
Deres problem var, at de i hverdagen efterhånden kun snakkede sammen om praktiske ting, og yderst sjældent talte dybere med hinanden. Når de endelig gjorde, endte det ofte i skænderier med misforståelser, misfortolkninger, tabuer, korte lunter og de helt store smertefulde følelser. Deres fysiske kontakt var i en længere periode blevet mere sparsom uden daglige kys og kram, mindre sex, en generel følelse af opgivenhed og trækken sig væk fra problemerne. Fejlfinding var blevet dagligdag. Anders påtog sig mere overarbejde, og Bente fik overdreven fokus på børnene. De gik mere ud med hver deres venner, og de drak større mængder alkohol. De var også begyndt at holde ferier hver for sig. Det ældste barn klagede over mobning i skolen, og den yngste ville pludselig sove imellem forældrene i dobbeltsengen. Anders og Bente opdagede også, at de selv var begyndt at få forskellige helbredsmæssige udfordringer, som de ikke havde haft før.

Anders forstod ikke, hvorfor Bente havde brug for at snakke dybt om problemer, og Bente var frustreret over, at Anders trak sig og blev tavs.

Det gik op for dem, at for at få noget andet, end det, de havde haft indtil nu, måtte de GØRE noget helt andet. Og dette ANDET var ikke spor let. Uden held havde de forsøgt at tale anderledes med hinanden, men lynhurtigt tog følelserne over, og de var faldet ned i de samme gamle fælder. Derfor valgte de at opsøge en professionel par-coach, for at få gode råd til at komme tilbage på sporet og lære nogle nye vaner.

I parterapien lærte de først og fremmest at forstå hinanden og deres forskelligheder, så tilliden, trygheden og respekten for hinanden kunne genetableres. Hvad de sagde til hinanden skulle ”oversættes” af en uvildig par, så det blev forståeligt. Det havde de ikke selv været i stand til tidligere. De skulle også lære at skabe og bruge nogle aftalte trygge rammer, inden for hvilke de frit og tillidsfuldt kunne udtrykke sig til hinanden.

I parterapien gik det op for dem, at hvad de selv måtte synes var helt naturligt og normalt, bestemt ikke behøvede at være det samme for partneren. De havde, i overført betydning, forsøgt at ”måle radiobølger med en fjedervægt og et litermål” i forhold til hinanden. De havde hver især brugt deres eget værdisæt og deres egen opfattelse i forhold til partneren, hvilket havde udløst misforståelser og frustrationer, fordi de troede, at partneren var ligesom dem selv.

Med den større forståelse blev de også klar over, at hvis de havde fortsat med at gøre det, de hele tiden havde gjort, ville de nok blive ved med at få det, de hele tiden havde haft. Parterapien bevidstgjorde dem om, hvad det var for mønstre og strategier i hverdagen, der ikke virkede for dem, altså som modarbejdede det gode og kærlige parforhold.

Dernæst lærte de nogle nye færdigheder og kommunikations-værktøjer, der gjorde dem i stand til at forstå hinanden – uden nødvendigvis at være enige. Til sidst blev disse nye strategier banket fast som nye vaner, så de hver især ikke drattede ned i de gamle fælder, når hverdagen kom buldrende, og autopiloten tog over. De lærte at udtrykke deres behov på en hensigtsmæssig måde, i en tryg ramme, og på et godt tidspunkt, hvor partneren ikke følte sig tromlet eller bebrejdet.

Omdrejningspunktet i et godt parforhold er at vælge at give sin partner det, partneren ønsker sig, for når begge gør det, mærker de begge to kærligheden. Men det kræver, at der er etableret forståelse, tillid, tryghed og respekt for hinanden. Forståelsen opnås gennem en hensigtsmæssig kommunikation, og hvis man ikke kan det i forvejen, skal det læres. Heldigvis kan det læres.

For at kunne stoppe en eskalerende konflikt, skal man bruge et aftalt stopsignal, så man ikke kommer helt derud, hvor det kan være svært at komme tilbage fra. Også dette kan læres, fordi det er en konkret Ramme.

Anders og Bente fik endvidere skabt en helt ny struktur i hverdagen i deres måde at være sammen på, som de begge var indforståede med og blev trygge ved. De fik forventningsafstemt med hinanden, både med de små ting som for eksempel at gå i biografen, eller de store ting som familieforøgelse. Også forventningsafstemninger er en helt fast ”Ramme”, der skal læres og øves mange gange, før den fungerer godt i hverdagen.

I forløbet hos par-coachen føltes det i begyndelsen både kunstigt og unaturligt med de nye teknikker og værktøjer, men efter relativt kort tid blev det en helt naturlig måde at være sammen på. Hele forløbet mindede dem lidt om, da de mange år tidligere tog kørekort. Først føltes det besværligt med de tre pedaler, gearstangen, vigereglerne og så videre, men efterhånden blev det helt naturligt og let for dem. De lærte at kommunikere sammen på en ny måde, der gjorde dem i stand til efterfølgende selv at italesætte og håndtere de svære emner, inden de blev store problemer.

Da Anders og Bente var færdige med det tre-måneders forløb hos par-coachen (eller rettere sagt kørelæreren til parforholdet), kunne de bruge de nye færdigheder og værktøjer både med hinanden, på deres arbejde og med deres børn. De opdagede, at deres store indsats i arbejdet med sig selv og parforholdet også medførte færre sygedage på deres arbejde. Kommunikationen forløb i det hele taget meget lettere og kærligere, hvilket føltes godt både i forhold til hinanden og resten af familien.

Klik her for at få min seneste bog om de 7 dårlige vaner i parforhold helt gratis.

.

Se også www.ekstrabladet.dk/sex_og_samliv/kys-og-kaerlighed/her-er-den-daarlige-vane-der-oedelaegger-dit-forhold/7306115

 

Læs flere Case-stories fra det virkelige liv i min seneste bog “7 vaner, som ødelægger parforhold”. Få bogen gratis ved at klikke her.

.

 

Bøger om parforhold
7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet
Følg på de sociale medier
Videoer
Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi
Gratis uddrag
fra en af mine bøger


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic