Parterapi København

♥ Plan til forbedring af parforholdet ♥

Parterapi København
Enhver, der indleder et nyt parforhold, ønsker sig med stor sandsynlighed et godt langvarigt parforhold, med tillid, tryghed og gensidig respekt. Man har fundet den eneste ene, og ønsker, at det varer livet ud. Det føles pragtfuldt, og det er helt naturligt!

Men sådan går det desværre bare ikke altid…

Man risikerer at køre skævt af hinanden, og parforholdet bliver til mere krise, frustration og sorg, end til lykke og glæde.

Hvis der på et tidspunkt er noget, der går galt, er det en misforståelse at tro, at et parforhold kan reparere sig selv.

Hvis du og I ønsker et positiv forandring i jeres parforhold, kan jeg måske hjælpe jer.


5 trin i din kontakt med mig:

parterapi

Først har vi en kort samtale over telefonen (ring til mig på 21 79 18 50), med udveksling af faktuelle relevante data. Her aftaler vi et tidspunkt for en gratis afklarende coaching-samtale, der erfaringsmæssigt varer omkring 45 minutter.


parterapi københavn

Mikael HoffmannDerefter har vi den gratis samtale over telefonen på det aftalte tidspunkt. De 45 minutter er for hver af jer, eller vi kan alle tre tale sammen på een gang. Det kommer an på, hvad I har lyst til.

Vi vil tale om

  1. hvad det er, at du og I ønsker jer i jeres parforhold
  2. hvilke udfordringer I står med
  3. hvordan I kan komme herfra hvor I er nu med problemerne over til hvor I gerne vil være med jeres parforhold
  4. om jeg er den rette til at hjælpe jer med jeres udfordringer

parterapi Frederiksberg

Hvis vi derefter bliver enige om et samarbejde, aftaler vi et tidspunkt for første par-session (enten fysisk eller over Skype)


parterapi psykologi

Parterapi FrederiksbergPå denne første session på 1½ time vil der ske følgende:

  1. Vi vil tale historik, for at jeg kan få et overblik over, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer.
  2. Jeg vil også lære jer et helt konkret værktøj/redskab, der vil gøre jer i stand til at forstå partneren, og føle sig forstået af partneren.
  3. Til sidst i den første session vil vi kigge på om I mon har fået skabt jer nogle dårlige vaner i jeres parforhold, som ødelægger det. Min erfaring er, at det oftest er nogle ganske små justeringer, der skal til, for at I kan få et helt andet og bedre resultat i jeres samliv.

parterapi kommunikation

Efter den første par-session, finder vi ud af, om der er grundlag for et forløb, som kan strække sig over cirka tre måneder. Her vil I lære nogle nye strategier og kommunikations-værktøjer, samt får dem banket godt fast som nye gode vaner (til erstatning for de gamle ubrugelige vaner).

  1. Bevidstgørelse, så vi ved, hvad der skal arbejdes med
  2. Færdighedslæring, hvor I vil lære nye strategier og værktøjer, så I får et andet resultat
  3. Vanedannelse, hvor de nye vaner bliver banket fast og erstatter de gamle vaner

Jeg er meget struktureret i min måde at arbejde på, og det har jeg stor succes med.
Jeg har lige haft 25-års jubilæum (sommeren 2019) som selvstændig par-terapeut og -coach, og jeg har flere end 10.000 klienttimer bag mig i min praksis.
Min succes-rate er ret høj. Omkring 80% af de par, der kommer til mig, får deres parforhold til at lykkes igen, hvilket er temmelig højt i denne branche.

Foreløbig udgivet fem bøger om parforhold:


Jeg anbefaler, at man vælger et forløb på tre måneder. Det er en overskuelig periode, og det er tilstrækkeligt til at få lært de nye strategier, og få banket de nye vaner godt fast. Det er lidt ligesom at skulle lære et nyt sprog. Det må hverken gå for hurtigt eller for langsomt, og erfaringsmæssigt tager det tre måneder. Det var i det mindste hvad det tog mig at lære spansk.
Jeg har udviklet et helt system (Hoffmann Systemet©), der hænger meningsfuldt sammen og er særdeles effektivt til at forbedre ethvert parforhold. Det eneste, der kræves, er, at I er motiverede til at ville en positiv forandring i jeres liv og parforhold. Hvis det er til stede, kan I lære hvad-som-helst. Hoffmann Systemet består af en overordnet strategi med en lang række underliggende værktøjer og metoder, der vil gøre jer i stand til at forstå hinanden, så I kan genfinde meningen, accepten, tilliden, trygheden og respekten for hinanden i parforholdet.
Jeg anbefaler, at man i begyndelsen kommer med cirka en uges mellemrum, så vi hurtigt får gang i de nye færdigheder og strategier, og at I ikke mellem sessionerne øver jeg i noget forkert. Jeg vil hjælpe jer med at justere kursen. Senere kan der gå flere uger imellem sessionerne. Det afhænger lidt af hvor alvorlig situationen er, og hvor hurtigt I ønsker at få det bedre.

Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se flere spørgsmål og svar.


www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/hvad-er-det
.

5:47 minutter
.

En gratis uforpligtende samtale

parterapi KøbenhavnEn af måderne at “reparere” et vanskeligt parforhold på, er at få hjælp til konkrete løsninger på udfordringerne hos en psykolog eller parterapeut. Læs mere om det på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi

Ring og bestil en uforpligtende gratis afklarende coaching-samtale med mig på telefon 21 79 18 50.

.