Spring til indhold

Hvor bliver din tid af?

 • Anslået læsetid: 10 min read
Hjem >> Parforholdet >> Hvor bliver din tid af?

parforholdTids- og målstrategier

“Den bedste måde at forudsige fremtiden på – er at skabe den selv…”

Den største forskel mellem folk, som får, hvad de vil, og dem, som ikke gør det, har meget lidt med intelligens, uddannelse, social status, udseende, forbindelser og ønsker at gøre. Det er derimod tiden, der gør den store forskel – og hvordan man forvalter den. Det er ikke blot det antal timer, man bruger på sin indsats, men hvad man foretager sig i disse timer. Hvordan planlægger, organiserer, styrer og kontrollerer du selv din tid?

Dine evner til at administrere din tid vil bestemme mere end noget andet, om du får succes eller nederlag. Tiden er den mest uundværlige og uerstattelige ressource, når det gælder fuldførelse af resultater. Tiden kan ikke spares op, og den kan ikke generhverves, når den er gået tabt. Alle dine gøremål kræver tid, og jo bedre du udnytter din tid, jo mere vil du opnå, og jo større bliver din belønning.

Dette gælder jo ikke mindst i dit parforhold og sammen med din familie. Hvis du er i stand til at nå mere arbejde på kortere tid, har du skabt mulighed for at få mere tid sammen med de mennesker, du holder af.


Mikael Hoffmann


Et spørgsmål om holdning

Hvordan du vælger at bruge din tid er et spørgsmål om holdning. Din holdning til dig selv, dit liv og dine aktiviteter bestemmer din holdning til tidsstyring. Din holdning og dét, du gør i praksis, er uadskilleligt. Din holdning bestemmes af dit selvbillede. Du kan skabe et nyt selvbillede ved konstant at tænke på dig selv som den, du gerne vil være. Når du har skabt et tydeligt billede af dig selv, vil dine ydre vaner og adfærd have en tendens til, at svare til dette billede.

Anvend 80/20-reglen

Nogle mennesker sætter faktisk en ære i at være skødesløse, hvad angår deres arbejdsvaner. De føler, at dette gør dem mere naturlige og spontane. Men jo mere organiseret og effektiv man er, inden for de områder, som kræver kontrol og styring, jo mere naturlig og spontan kan man være i situationer, hvor dette er passende. Folk, som retfærdiggør deres mangel på orden og organisation, narrer kun sig selv, og sædvanligvis bakkes dette op af deres (mangel på) resultater.

På den anden side kan ”skindet bedrage”. Nogle mennesker har et afslappet og uorganiseret image, og i virkeligheden er de ekstremt fokuseret på deres mål. Disse mennesker forstår at anvende 80/20-reglen. De ved, at 80% af deres resultater kommer fra 20% af deres arbejdsindsats.

Vi lever i en verden, hvor alt går meget hurtigt, og derfor bliver der lagt meget vægt på at være i aktivitet. Den person, som har meget travlt, som konstant taler i mobiltelefon og har en overfyldt kalender, bliver betragtet som en person med succes.

I mange tilfælde ligger denne opfattelse dog meget langt fra sandheden. Denne person er simpelthen blot forfalden til aktivitet – han eller hun er en arbejdsnarkoman. (Se www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/arbejdsnarkomani-og-perfektionisme)

På den anden side – en person, som forstår 80/20-reglen, interesserer sig kun for resultater. Han eller hun prioriterer kun de opgaver, som er relateret til målet. Med andre ord har de en tids- og målstrategi. Hvis de har en ubehagelig arbejdsopgave, får de den af vejen hurtigt, de gør det værste først. De har lært at sige nej, og de har lært at uddelegere de arbejdsopgaver, som ikke er relateret til deres mål.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

“Effektivitet er en intelligent form for dovenskab.”

Spild af tid

Den person, som spilder din tid mest – er dig selv. Folk, som spilder vores tid, er tidsrøvere. Du er selv din største tidsrøver. Der er kun de to typer tidsrøvere: Dig selv (forårsaget af indre kræfter) og andre (forårsaget af ydre kræfter).

Interne kræfter

Se på den følgende liste over interne kræfter, og afkryds dem, som du synes passer til dig:

Eksterne kræfter

Se på den følgende liste over eksterne kræfter, og afkryds dem, du synes passer til din situation:

 • Accepterer at andre afbryder en
 • Accepterer at andre sinker en
 • Har ikke kontrol over andre
 • Generes af andres dårlige planlægning
 • Generes af andres mangel på hensyntagen
 • Andre arbejder ikke hurtigt nok
 • Bliver domineret af andre
 • Andre er ikke aktive nok

Der er selvfølgelig mange flere interne og eksterne kræfter på spil end angivet ovenfor. Se på dem, du har krydset af, og begynd øjeblikkeligt at gøre noget ved dem.

Gør det ikke, hvis det ikke er umagen værd

Den værste form for spildtid er at blive bedre og bedre til noget, som man overhovedet ikke burde beskæftige sig med. Husk, at hvis det ikke er værd at gøre, er det med stor sandsynlighed ikke værd at gøre rigtigt. Mange mennesker spilder deres tid med et job på grund af økonomi alene.

En af de bedste opskrifter på et ulykkeligt liv er at beskæftige sig med noget, blot fordi man bliver betalt for det. En anden tidsrøver er at beskæftige sig med noget, som man ikke har tilstrækkelige evner eller kompetence til at gøre.

Du vil begynde at miste kontrollen over din tid, hvis du begynder at arbejde med ting, som haster, men som ikke er vigtige. Ting, som er vigtige, har en potentiel langtidsindvirkning på din fremtid. Ting, som ikke er vigtige, har kun lidt eller ingen potentiel indvirkning. Hvis du vil have kontrol over dit arbejde og din tid, gør du bedst i at lave en liste over de ting, som er nødvendige at gøre i henholdsvis dit personlige og professionelle liv.


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


En nøjagtig diagnose er mindst halvdelen af behandlingen

Prøv i en periode at dele din dag ind i 30 minutters afsnit og skriv ned, hvilken hovedaktivitet der fandt sted inden for hver af dem. Du opdager måske, at det er de samme mennesker, som stjæler din tid igen og igen? Måske har du en vane med at gøre noget, som konstant stjæler din tid? Uanset hvad du observerer, vil du være i stand til at diagnosticere synderne og effektuere en passende behandling.

Hvad angår tid, vil de fleste mennesker forsøge at få deres egne behov opfyldt først. Nogle mennesker er bevidst ufølsomme, og andre er ubevidst følsomme, men uanset hvad de er, stjæler de din tid. De bliver bare nødt til at tale med dig, uanset hvad du i det øjeblik beskæftiger dig med. De vil blive ved med at afbryde dig, indtil du lærer at få kontrol over afbrydelser eller lærer at kanalisere dem.

Jeg kender en, som kun har sit navn og sin e-mail adresse på sit visitkort. På denne måde kanaliserer han sine afbrydelser og kan besvare henvendelserne, når han ønsker det, og ikke når alle andre ønsker det.

Jeg kender en anden, som bruger sin elektroniske sekretær uafbrudt. Denne elektroniske sekretær er selvfølgelig hendes telefonsvarer. Mens hun arbejder, sorterer hun sine opkald ved at lytte til beskeden, og hvis det drejer sig om en vigtig sag, tager hun telefonen.

Jeg kender en tredje, som har en besked på sin fastnettelefonsvarer, som lyder noget i denne retning: “Jeg ved, du har lige så travlt som mig, så jeg vil ikke spilde din tid. Jeg er optaget i øjeblikket. Da jeg har både e-mail og fax, beder jeg dig bruge disse, hvis din besked er vigtig. Min e-mail adresse er… mit fax-nummer er … og mit mobilnummer er… Vær venlig kun at indtale en besked, hvis du hverken har e-mail eller mobil. Ha´ en god dag.”

Tidsstrategier

parforholdDen hurtigste måde at spare tid på er at beslutte dig til, hvilket resultat du ønsker, inden du gør noget som helst. Inden du fx foretager et telefonopkald, skriver du ned, nøjagtigt hvad du ønsker at opnå med det. Du kan bruge samme teknik inden møder, diskussioner og andet.

Du kan lave en daglig liste over dine gøremål. Mange mennesker har en masse ting, de skal have gjort, men efter en uges forløb er mange af tingene ikke udført, simpelthen fordi de er blevet glemt. Skriv en liste over, hvad du skal have gjort i dag og læg listen i lommen eller et andet sted, hvor du vil lægge mærke til den dagen igennem.

Efterhånden som tingene bliver gjort, streger du dem ud, og hvis du kommer i tanker om noget nyt, føjet du det til. Når dagen er slut, fører du de ikke udførte ting over på næste dags liste.

Prioriter dine opgaver. Når du står over for en hel mængde opgaver, klassificerer du dem på grundlag af to ting: Hvornår opgaven skal være færdig, og hvor meget opgaven er værd. I stedet for at vælge tilfældigt fra listen, vælger du den første (og dermed vigtigste) opgave. Koncentrerer dig udelukkende om den, og beskæftiger dig overhovedet ikke med de andre. Når opgaven er så færdig, som den kan blive, koncentrerer du dig om den næste.

Planlægning

Det kan betale sig at ”spilde” tid på at planlægge tingene. Somme tider har du så meget at lave, at du har en tendens til bare at springe ud i det. Lad være med det! Det tager kun et par minutter at lægge en slagplan. Hermed kan du spare 15-20 minutters ørkesløs vandren frem og tilbage.

Som hovedregel bør du gøre det følgende dagligt:

 • Prioriter dine opgaver
 • Lav en daglig liste over dine gøremål
 • Spørg dig selv: Hvordan bruger jeg bedst min tid lige nu?
 • Gør din opgave 80% færdig
 • Gør det nu

De sidste 20% af en opgave er som regel de mest ressourcekrævende og tidsslugende. Hvis du gør opgaver 80% færdige og lader dem ligge lidt, vil mange ting have formet sig omkring dem, så de sidste 20% hurtigt er overstået eller har løst sig selv. Hvis jeg fx har skrevet en artikel, lader jeg den ligge til dagen efter. Når jeg kigger på den en sidste gang med friske øjne og rettet den til, er den klar til udsendelse.

Tiden er en forgængelig og kostbar vare. De fleste mennesker kan med fordel tage en pause i arbejdet og reflektere over, hvordan de bruger deres tid. Dette giver dem mulighed for:

 • At sætte sig klare, præcise mål
 • At prioritere arbejdet
 • At koncentrere sig bedre om vigtige opgaver
 • At fjerne tidsrøvere
 • At opnå flere produktive timer hver dag
 • Ikke at udsætte tingene
 • At få mere energi, større entusiasme og højere produktivitet
 • At opnå en bedre balance mellem privat- og arbejdsliv

Tidsstyring er af afgørende betydning for din personlige effektivitet. I hvor høj grad du føler, du har kontrol over din tid, har meget stor indflydelse på din indre fred, harmoni og mentale velvære. Modsat er det sådan, at hvis du har en fornemmelse af, at du ikke har magt over din tid, kan dette medføre stress, bekymring og forringet livslyst.

Ved at udvikle og praktisere gode time management færdigheder, er det muligt for dig at indvinde to produktive timer hver dag eller endda fordoble dine resultater og din produktivitet.

Jo bedre du kan organisere dit liv, jo bedre vil du føle dig tilpas, jo mere energi vil du have, jo bedre kan du sove om natten, jo mere vil du få udrettet, og jo mere tid vil du have sammen med din familie.


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.