Spring til indhold

Hvordan virker parterapi?

  • Anslået læsetid: 4 min read

Hvordan foregår parterapi?

Alle parforhold har udfordringer. Det er værd at huske på, at ens ægtefælle er den person, man har valgt at have sine problemer med.

parterapiVi oplever alle udfordringer med det, vi beskæftiger os med. Når vi har valgt at leve sammen med et andet menneske, er der forskelligheder, som i begyndelsen virkede charmerende, men som på sigt kan ændre sig til irritationsmomenter.

Vi kan risikere at vokse fra hinanden, det vil sige at den ene udvikler og forandrer sig, mens den anden ”står stille” eller ”sidder fast”.


Mikael Hoffmann


Essensen af et godt parforhold er, at man er gode til at lytte til hinanden. FORSTÅELSE er super-vigtigt. Enighed betyder langt mindre. Når man lytter, skal man virkelig høre, hvad den anden siger, til forskel fra hvad man tror vedkommende siger.

Kommunikationen er livsnerven i alle former for relationer mellem mennesker. Det kræver færdigheder, medfølelse og forståelse at kunne kommunikere ordentligt med andre mennesker. Det kommer ikke af sig selv, men skal læres.

Når ægtepar/kærestepar kommer i min klinik for at få hjælp, fordi udfordringerne er blevet for store, understreger jeg altid, at jeg ikke kan løse nogen som helst problemer. Hvad jeg derimod kan gøre, er at hjælpe dem med at forbedre deres kommunikation, så de kan forstå hinanden, og dermed selv kan løse problemerne.

Det handler om, at de får lejlighed til virkelig at se og forstå den anden part. At kunne se igennem deres egne følelsesmæssige filtre, det vil sige de gamle overbevisninger, som spærrer for udsynet. Når et filter er opløst, ser man tingene i et mere klart lys.

Udfordringer

Alle, der har levet tæt sammen med et andet menneske, har oplevet problemer. Store såvel som små.

Jeg mener, at alle parforholdsudfordringer kommer af to ting:

  • Dårlig eller mangelfuld kommunikation
  • Gamle oplevelser, der stadig forstyrrer

Misforståelser

Der er mange misforståelser mellem kønnene – fordi vi er så forskellige. Mange diskussioner kommer af tidligere erfaringer fra ex’er, hvor man genkender et mønster, og at det tænder ens frustration eller vrede. Det kan have meget lidt at gøre med den nuværende situation, men erfaringerne og ”brillernes filter” forstyrrer den rationelle logik.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Hvordan?

  1. Bevidstgørelse
  2. Færdighedslæring
  3. Vanedannelse

Formålet med parterapi er først og fremmest at bevidstgøre, hvad der foregår mellem de to parter. Det er ikke, hvad der foregår i hver især af dem. Der bliver ikke revet et gulvtæppe væk under den ene eller begge to.

Dernæst skal I lære nogle nye strategier og værktøjer, så I kan få et andet resultat i jeres parforhold.

Til sidst skal de nye vaner bankes godt fast, så det er dem, I griber til, når livet en gang imellem spidser til.

Parterapeuten er ikke en dommer, men en uvildig facilitator/mediator, der stiller spørgsmål og derved sorterer virkeligheden fra overbevisningerne. Det handler ikke om at parterne har ret eller uret, men om at lytte og forstå hinandens forskelligheder.

1:30 minutter


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.Links til fire andre områder inden for parterapi:

Kommunikation

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Hvad er parterapi


Links til andre artikler om hvad parterapi er (de seks af dem ses herunder):

Keywords: Description:
Ændring
At se sig selv udefra
Det modsatte
Er det let eller svært

Teknisk forklaring på kærlighed

Forventningsafstemning

Grænser

Handling

Hvorfor gå i parterapi

Hvordan får man et bedre parforhold

Hvordan virker det

Min ægtefælle vil ikke

Min partner vil ikke

Lære sig selv at kende

Parterapi hjemme

Udtrykke behov

Underkastelse og dominans

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler.


.