Skadelig adfærd eller vaneændring

Tanker på vandringInd imellem sker det, at vores adfærd over for vores partner viser sig at være sårende eller skadelig. Ofte var det bestemt ikke vores hensigt, men heldigvis kan det lade sig gøre at udbedre skaden og ændre resultatet.

Skadelig adfærd i parforholdet kan illustreres med et billede fra et helt andet område, nemlig et rådyrkids adfærd i høsttiden. Rådyret vil helt automatisk trykke sig ned og gemme sig, hvis der er larm og fare på færde. Det er rigtigt smart, hvis der er en ræv eller en jæger i nærheden. Men hvis det er en mejetærsker i en kornmark, kan nøjagtigt den samme adfærd forårsage rådyrets død. Rådyret vil instinktivt trykke sig ned, og tror, at det er den eneste løsning for at overleve, men hvad der er godt i den ene situation kan vise sig at være rigtigt skidt i en anden. Landmanden er ikke ude på at dræbe rådyret, men kommer alligevel til at forårsage dets død, når det gemmer sig i marken, og han ikke kan se det. Tværtimod vil landmanden helst være fri for at få blod, hud og knogler ind i mejetærskeren, hvor det blandes sammen med kornet.

Ingen ønsker indledningsvis at skade hinanden, men vi kan let komme til at gøre det helt uforvarende og uden at vi er klar over det.

Da dyr jo handler på deres instinkter, kan det være svært for dem at lære en ny adfærd – men det er ikke umuligt. Havmågerne på Storebæltsbroen lærte også at holde sig væk, da broen åbnede. Men i begyndelsen døde en masse, fordi de bare blev siddende på kørebanen, som de plejede. Vi mennesker er jo tænkende bevidste væsener, så vi burde kunne gøre noget ved uhensigtsmæssighederne, hvis vi vil. Men det kræver, at vi er klar over, at vores adfærd er skadelig, og at der skal gøres noget ved det. Ofte snyder vores følelser os, og fortæller os, at vi selv har fuldkommen ret, men at det er vores partner, der er helt gal på den.

pil på CaminoenFor at kunne gøre noget ved et problem, skal der først skabes noget bevidsthed om, hvad der foregår. Dernæst skal der læres nye færdigheder, og det skal vel at mærke være hensigtsmæssige færdigheder. Det er ikke nogen god idé at lære en dårlig vane, og at øve sig i den. Og det er heller ikke nok bare at gøre noget andet, end det, man har gjort hidtil. Det er vigtigt at vælge at gøre det ”rigtige” og mest optimale. Til sidst skal de nye gode vaner bankes fast. Hvis man ikke får grundfæstet de nye vaner, risikerer man lynhurtigt at falde tilbage på de gamle dårlige vaner, når livet uundgåeligt spidser til.

Hvad der er god adfærd i én situation, kan være skadelig adfærd i en anden. Det handler om at lære at skelne. Når rådyrlammet hører mejetærskere, skal det løbe væk fra lyden. Hvis det derimod er en klapjagt, skal det løbe hen mod lyden af klapperne for at undgå jægerne. Livet er komplekst, det kan være svært, og det er fyldt med nye spændende situationer. Der er som regel aldrig noget, der bare er let, og altid er det samme. Men hvis man kan lære det af en, der har erfaring og overblik, går det ofte lettest.

Imidlertid er der ingen facitliste til livet. Kun en slags grundbog. Vi er her for at lære nogle grundlæggende færdigheder og teknikker, så vi kan klare os i for eksempel et parforhold. Vi kan mere eller mindre forberede os på de udfordringer, parforholdet og livet byder os hen ad vejen. Det allerbedste er naturligvis en god, tryg og lærerig barndom, men selv hvis vi ikke har haft det, kan vi stadig nå at få et lykkeligt liv. Færdighederne kan læres, og holdningerne kan justeres, men for nogle mennesker kan der gå rigtigt mange år, inden de får lært de grundlæggende ”færdselsregler” i parforholdet. Hvis man ikke selv har haft en god barndom, eller udelukkende har dårlige erfaringer med parforhold, vil det være en god idé at få tilegnet sig de hensigtsmæssige holdninger og den nødvendige adfærd gennem for eksempel selvstudium, læringsgrupper, en mentor-coach, terapi eller noget helt andet.

Ingen kan forvente at være god til noget første gang. Ej heller må man forvente, at partneren kan eller vil ændre sin adfærd, blot fordi man har påpeget noget generende en enkelt gang. Sådan opdrager man heller ikke sine børn. Som forælder ved man, at man må have tålmodighed og sige tingene nogle gange, indtil den nye vane er etableret. Det skal give mening, før man kan forstå det. Ligeledes bør man heller ikke stille for store krav til sig selv, men have tålmodighed med processen. Tal lige så blidt til dig selv, som du taler med den allerbedste ven. Og tal på samme måde til din partner. Så er du godt på vej.


6:43 minutter https://youtu.be/OdL1kFLnKbY

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tanker på vandring! Kærlighedens veje og vildveje.
Langdistancevandring – med refleksioner uden filter.
Flere videoer på www.parforhold-parterapi.dk/tanker-paa-vandring

Læs en relateret artikel på
www.parforhold-parterapi.dk/7vaner

.

Jeg hjælper jeres parforhold tilbage på sporet igen.
Klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50) for en gratis afklarende samtale

.

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann