Parforhold parterapi

Kommunikation og Teknik i parforholdet

dreamstimelarge_3078960

HOFFMANN SYSTEMET ©

Parterapi handler primært om kommunikation mellem parterne. Jeg kan som parterapeut ikke løse jeres problemer – men jeg kan lære jer nogle nye færdigheder og hjælpe med at lære jer at kommunikere bedre, så I derefter i højere grad vil være i stand til at løse jeres problemer selv.

Her kommer fem lag af kommunikation, som kan bruges i forskellige sammenhænge.

1 – Flow

Den mest optimale daglige kommunikation skal være som en slags dans, hvor I er i flow med hinanden. Det betyder en legende let samtale mellem dig og din partner, hvor DU fortæller om noget, der ligger DIG på sinde og derefter stiller et spørgsmål. Din partner svarer på spørgsmålet, fortæller om SIN holdning og stiller et spørgsmål. Sådan går det frem og tilbage. Mens man selv taler, får man udtrykt sig og hører sig selv. Og mens partneren taler, mærker og hører man den andens holdning og mening – og kan derved fornemme, om man er på samme spor. Flow er som et uendelighedssymbol, et liggende ottetal, der bølger frem og tilbage mellem parterne: Tal ud fra dig selv – stil et kort spørgsmål – lyt – svar – tal ud fra dig selv, og så videre.

Denne letteste type kommunikation bør være den daglige måde at tale sammen må. Se et eksempel på dette i videoen herunder.

I videoen herunder har jeg endvidere beskrevet alle fem lag af kommunikation.
.

7:47 minutter https://youtu.be/3v8zuDwsOf0

2 – Surfing

Hvis du er ressourcepersonen, og din partner er vred eller ked af det, skal du bruge en teknik, der hedder surfing. Det er den maskuline måde med at være KLIPPEN, som den feminine hamrer løs på. Det gælder både mænd og kvinder. Du lytter efter nøgleordene i det, din partner siger, hvilket betyder essensen af det sagte. Derefter siger du noget, der har med dette ord/emne at gøre, og slutter af med et spørgsmål. Din partner fortsætter med sine frustrationer, og du lytter videre efter det næste nøgleord. Når du er i stand til nogenlunde at gengive det sagte, UDEN at fortolke eller forklare, vil din partner føle sig hørt, set og forstået – og hurtigere falde ned på jorden igen. Man kan surfe fra det ene emne til det andet, og der behøver ikke at være meget mening i det. Det vigtigste er din forståelse og medfølelse.

I det følgende eksempel har jeg fremhævet nøgleordene med fed:

A: Jeg er vred, over at du kom for sent til vores aftale.

B: Ja, jeg er klar over, at jeg kom for sent, og det er jeg ked af. Der er ikke noget at sige til, at du blev vred. Var der noget, du følte at du gik glip af?

A: Ja, vi nåede ikke at se det første indslag, hvor hun snakkede om boligindretning, og det havde jeg sådan glædet mig til.

B: Jeg var ikke klar over, at det betyder så meget for dig med indretning af boligen. Hvorfor var det specielt vigtigt?

A: Det var bare vigtigt. Jeg er gal over, at du ikke synes, at det, der er vigtigt for mig, også er vigtigt for dig.

B: Vi har åbenbart ikke helt de samme interesser. Hvorfor er det vigtigt for dig, at vi interesserer os for det samme?

A: Jeg føler, at jeg bliver underprioriteret af dig, og at du ikke viser mig nok respekt ved for eksempel altid at komme for sent til vores aftaler.

B: OK, jeg gør hvad jeg kan, for at prioritere dig og vise dig respekt, men jeg gør det nok ikke tydeligt nok. Hvordan kan jeg gøre det anderledes? Hvad har du allermest brug for?

A: Jeg har brug for, at vi er noget mere sammen, og at vi for eksempel tager på kæresteweekend en gang imellem.

B: Det lyder som en god idé. Jeg vil gerne arrangere en kæresteweekend. Hvad med om to uger?

Osv, osv…..

A vil på denne måde bedre føle sig hørt og forstået, fordi B surfer fra det ene emne til det andet – på A’s betingelser.

Det er B, der på dette kommunikationsniveau er den ressourcestærke af de to.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/raketten

3 – Brønden

Hvis det er dig, der er rasende eller trøstesløs, bruger du den feminine teknik med at gå ned i Brønden. Det gælder både for mænd og kvinder. På vej ned lufter og udtrykker du alle dine frustrerede følelser næsten helt frit, og når du er kommet helt ned på bunden, får du afsæt til at komme op til overfladen igen. Det kræver øvelse i forvejen fra begge at kunne bruge “Brønden”. Teknikken er, at den du beder om tilladelse til at gå i Brønden. Når du har fået den, siger du de fem magiske ord: “Det er ikke din skyld”, hvorefter du omhyggeligt instruerer din partner i hvordan han/hun skal forholde sig. Når du efterfølgende udtrykker dine følelser helt frit, må du under ingen omstændigheder bruge ordet “DU”. Det er helt forbudt. Med jævne mellemrum skal du forsikre din partner om, at det ikke er partnerens skyld, at du har det, som du har det. Jeg har skrevet mere om det i artiklen på www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/bronden-og-elastikken.

4 – Hoffmann Metoden ©

Når emnet er følsomt, og samtalen bliver svær, skal I bruge Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog, som er velegnet til at få bearbejdet ømtålelige emner – måske mange timer eller dage efter at de har været aktuelle. Der er her en helt bestemt procedure eller “ramme” for at tale, lytte og forstå, som er beskrevet på www.parforhold-parterapi.dk/anerkendende-dialog. Begge kan trygt fortælle om det, der rører sig, og partneren vil være i stand til åbent og nysgerrigt at lytte, forstå – og senere selv blive forstået med nøjagtigt det samme emne.

5 – En-til-en

Hvis kommunikationen mellem klienterne er rigtigt svær, og de i deres frustration og raseri fx dårligt kan se hinanden i øjnene, kan jeg som parterapeut skabe et fortroligt rum med en samtale med hver af dem. Kommunikationsniveauet her kaldes En-til-en. Når jeg sidder og taler med den enkelte klient, virker det som om at der kun er os to i hele verden – selv om partneren sidder en armslængde derfra og lytter med. På den måde kan vi på en enkel og dyb måde få endevendt selv de allermest smertefulde og sårbare emner, uden at den anden føler sig angrebet eller kritiseret. Måske får den lyttende partner en masse interessante ting at vide, som vedkommende ikke har været bevidst om før. Endvidere kan jeg hjælpe med at få sat ord på det, der er svært at formulere, samt se nye vinkler på de samme situationer. Når jeg har talt med den ene på denne måde, skifter jeg over til den anden, og taler med vedkommende på samme måde. Derefter kan jeg skifte tilbage igen. Denne teknik kræver en erfaren terapeut, og det kan være enormt forløsende og opklarende, hvis der er store indbyrdes problemer i parforholdet.

.
De fire førstnævnte måder at kommunikere på skal læres og øves grundigt for at kunnes. Øvelsen skal foregå i det daglige, så værktøjerne kan bruges, når det virkelig gælder. Det er lidt ligesom et nyt sprog, et “parforholds-sprog”, der skal læres for at kunne anvendes. Det femte niveau af kommunikation kan selvsagt kun foregå i par-terapien samme med terapeuten.

I bliver nødt til at øve jer – i begyndelsen specielt når det ikke er nødvendigt. Det er jo heller ikke når ilden buldrer løs, at man skal til at sætte sig ind i, hvordan brandslukkeren fungerer. Brandøvelserne skal foregå INDEN det brænder rigtigt. Det er først når man har øvet sig et vist antal gange (mange gange), at man hurtigt og selvsikkert kan bruge teknikkerne, og dermed kan man forhindre, at hele huset brænder ned, fordi nøjagtigt det samme gør sig gældende med problemerne i parforholdet.

.

 

Bøger om parforhold
7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet
Følg på de sociale medier
Videoer
Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi
Gratis uddrag
fra en af mine bøger


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic
Seneste artikler: