Spring til indhold

De fem lag kommunikation i parforholdet

  • Anslået læsetid: 15 min read

– Hvordan I rent praktisk og effektivt kan forbedre jeres parforhold!

Parterapi, der virker, med strategi og teknik og konkrete værktøjer

Overblik:
De fleste parterapeuter hjælper par i krise med generelle følelsesmæssige problemer. Det er der naturligvis intet i vejen for, og det er helt i orden. Der er i tusindvis af parterapeuter fordelt over hele landet.

Imidlertid håndterer jeg mine klienters parforholds-udfordringer en hel del anderledes, som er meget mere gennemtestet, konkret og systematisk.

Jeg tager udgangspunkt i jeres målsætning og styrker sammen, og jeg lærer jer at kommunikere med hinanden, så I forstår hinanden, så det giver meningfor jer begge to.

Det handler om at få aftalt helt faste trygge rammer i kommunikationen, så I kan forstå hinanden og udtrykke jer helt frit og ærligt.
Hvis der ikke er aftalte rammer og regler i parforholdet, kan misforståelser nemt opstå, når man snakker om følelser.

Jeg har gennem 28 år som selvstændig par-coach udviklet forskellige særdeles effektive kommunikations-værktøjer til de forskellige udfordringer i parforholdet. Der er selvsagt stor forskel på stress-niveauet med enten ro og harmoni i den ene ende af skalaen, over til misforståelser, kaos og følelsesmæssig smerte i den anden ende af skalaen.

I denne artikel har jeg grundigt beskrevet nogle konkrete kommunikations-strategier og -værktøjer – afhængigt af hvor godt eller svært I har det med hinanden i givne situationer.


Parterapi handler primært om kommunikation mellem parterne.
Jeg kan som parterapeut ikke løse jeres problemer – men jeg kan hjælpe jer til, at I selv bliver i stand til at løse jeres egne problemer.
Det gør jeg ved at lære jer nye færdigheder og strategier, og jeg hjælper jer med at kommunikere bedre med hinanden, så I bliver i stand til at forstå hinanden.

Der er fem lag af kommunikation, som er en del af HOFFMANN SYSTEMET©. De kan bruges i forskellige sammenhænge:

  1. Flow (den dagligdags måde at tale sammen på)
  2. Surfing (når det er dig, der er ressource-personen)
  3. Ønskebrønden (når du har VIRKELIG brug for at udtrykke din frustration)
  4. Anerkendende Selvansvarlig Dialog (som er det store forkromede kommunikationsværktøj)
  5. En-til-en (når det er rigtigt slemt)

Det beskriver jeg grundigt i det følgende, samt også i videoen herunder.

7:47 minutter


1 – Flow

Den mest optimale daglige kommunikation skal være som en slags dans, hvor I er i flow med hinanden. Det betyder en legende let samtale mellem dig og din partner, hvor DU fortæller om noget, der ligger DIG på sinde og derefter stiller et spørgsmål. Din partner svarer på spørgsmålet, fortæller om SIN holdning og stiller et spørgsmål.

Sådan går det frem og tilbage. Mens man selv taler, får man udtrykt sig og hører sig selv. Og mens partneren taler, mærker og hører man den andens holdning og mening – og kan derved fornemme, om man er på samme spor.

Flow er som et uendelighedssymbol, et liggende ottetal, der bølger frem og tilbage mellem parterne: Tal ud fra dig selv – stil et kort spørgsmål – lyt – svar – tal ud fra dig selv, og så videre.

Denne letteste type kommunikation bør være den daglige måde at tale sammen må.

Denne teknik er skabt af en mand (mig) til mænd (!)1 – fordi kvinder i forvejen normalt er rigtigt gode til at stille spørgsmål…..

Se også www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/5-niveauer-af-kommunikation-i-parforholdet


Mikael Hoffmann2 – Surfing

Flow i parforholdetHvis du er ressourcepersonen, og din partner er vred eller ked af det, skal du bruge en teknik, der hedder surfing.

Det er den maskuline måde med at være KLIPPEN, som den feminine hamrer løs på. Det gælder både mænd og kvinder.

Du lytter efter nøgleordene i det, din partner siger, hvilket betyder essensen af det sagte. Derefter siger du noget, der har med dette ord/emne at gøre, og slutter af med et spørgsmål. Din partner fortsætter med sine frustrationer, og du lytter videre efter det næste nøgleord.

Når du er i stand til nogenlunde at gengive det sagte, UDEN at fortolke eller forklare, vil din partner føle sig hørt, set og forstået – og hurtigere falde ned på jorden igen.

Man kan surfe fra det ene emne til det andet, og der behøver ikke at være meget mening i det. Det vigtigste er din forståelse og medfølelse.


I det følgende eksempel har jeg fremhævet nøgleordene med fed:

A: Jeg er vred, over at du kom for sent til vores aftale.

B: Ja, jeg er klar over, at jeg kom for sent, og det er jeg ked af. Der er ikke noget at sige til, at du blev vred. Var der noget, du følte at du gik glip af?

A: Ja, vi nåede ikke at se det første indslag, hvor hun snakkede om boligindretning, og det havde jeg sådan glædet mig til.

B: Jeg var ikke klar over, at det betyder så meget for dig med indretning af boligen. Hvorfor var det specielt vigtigt?

A: Det var bare vigtigt. Jeg er gal over, at du ikke synes, at det, der er vigtigt for mig, også er vigtigt for dig.

B: Vi har åbenbart ikke helt de samme interesser. Hvorfor er det vigtigt for dig, at vi interesserer os for det samme?

A: Jeg føler, at jeg bliver underprioriteret af dig, og at du ikke viser mig nok respekt ved for eksempel altid at komme for sent til vores aftaler.

B: OK, jeg gør hvad jeg kan, for at prioritere dig og vise dig respekt, men jeg gør det nok ikke tydeligt nok. Hvordan kan jeg gøre det anderledes? Hvad har du allermest brug for?

A: Jeg har brug for, at vi er noget mere sammen, og at vi for eksempel tager på kæresteweekend en gang imellem.

B: Det lyder som en god idé. Jeg vil gerne arrangere en kæresteweekend. Hvad med om to uger?

Osv, osv…..

A vil på denne måde bedre føle sig hørt og forstået, fordi B surfer fra det ene emne til det andet – på A’s betingelser.

Det er B, der på dette kommunikationsniveau er den ressourcestærke af de to.

Bemærk, at det ikke er nok for B blot at sige: “Det forstår jeg godt” i det uendelige. Det kan gøre A mere frustreret. B skal i stedet lytte omhyggeligt og gentage nøgleordene, uden at forsøge at løse A's problemer, uden at fixe A, uden at argumentere på en rationel måde, uden at gå til modangreb, uden at føle sig kritiseret (også selv om A kommer med modbydelige nedrige angreb), og B må heller ikke bare stoppe A's udgydelser (selv om de kan blive uudholdelige).

Når A efter et stykke tid føler sig set, hørt og forstået (i sit følelsesmæssige vanvid), falder A til ro igen.


Læs mere om Surfing på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/laer-at-haandtere-din-partner-surfing


3 – Ønskebrønden

Hvis det er dig, der mærker et eller andet ubehageligt, eller får en følelse, eller er rasende, frustreret eller trøstesløs, bruger du den feminine teknik med at gå ned i Ønskebrønden.

Det gælder både for mænd og kvinder.

På vej ned lufter og udtrykker du alle dine frustrerede følelser næsten helt frit, og når du er kommet helt ned på bunden, får du afsæt til at komme op til overfladen igen.

Det kræver øvelse i forvejen fra begge at kunne bruge Ønskebrønden. Teknikken er, at den du beder om tilladelse til at gå i Brønden. Når du har fået den, siger du de fem magiske ord: “Det er ikke din skyld“, hvilket vil få din partner til at slappe af og lytte, uden at risikere at føle sig bebrejdet eller kritiseret.

Derefter instruerer du omhyggeligt og grundigt din partner i hvordan han/hun skal forholde sig. Både mens du taler, og når du er færdig.

På den måde skal din partner ikke gætte (og formentlig for det meste gætte forkert, hvad du har brug for).

Når du efterfølgende udtrykker dine følelser helt frit, må du under ingen omstændigheder bruge ordet “DU”. Kun tale ud fra dig selv og beskrive dine egne følelser. Med jævne mellemrum skal du forsikre din partner om, at det ikke er partnerens skyld, at du har det, som du har det.

Når I har øvet denne metode tilstrækkeligt mange gange, er det en særdeles effektiv måde lynhurtigt at få bilagt en frustration og komme tilbage på sporet igen. Den frustrerede part føler sig hørt og forstået, og kan lynhurtigt få det ud. Den anden part kan i fred og ro give sin partner NØJAGTIGT det, partneren har brug for i det øjeblik – for vedkommende har lige i detaljer beskrevet det. Og alle er glade 🙂

Men det er vigtigt at øve den, mens det stadig ikke er nødvendigt eller alvorligt, INDEN det rigtigt brænder på og bliver slemt. Dels skal du kunne mestre teknikken og huske de forskellige trin, og dels skal du i forvejen “programmere” din partner til at kunne lytte på den måde, du har brug for.

Læs mere om Ønskebrønden på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/bronden-og-elastikken

Se video om Brønden her:

6:45 minutter

Klik her - for at læse min nye artikel om hvordan I får bedre sex i parforholdet.


4 – Hoffmann Metoden ©

Hoffmann Metoden til parforholdetNår emnet er følsomt, og samtalen bliver svær, skal I bruge Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog, som er velegnet til at få bearbejdet ømtålelige emner – måske mange timer eller dage efter at de har været aktuelle.

Der er her en helt bestemt procedure eller “ramme” for at tale, lytte og forstå. Begge kan trygt fortælle om det, der rører sig, og partneren vil være i stand til åbent og nysgerrigt at lytte, forstå – og senere selv blive forstået med nøjagtigt det samme emne.

Først taler den ene, og den anden kvitterer, ved at gentage det sagte. På den måde er man i stand til at forstå – og føle sig forstået.

Når “afsenderen” er færdig med at beskrive sin frustration, vil vedkommende trække tråde tilbage til tidligere lignende oplevelser (før de mødtes og dannede par).

På den måde tager man ansvar for sine egne ting, får et overblik over sine reaktionsmønstre, samt healer eventuelle gamle sår.

Derefter bytter man roller, og nu er det den anden, der tager udgangspunkt i nøjagtigt samme situation – blot set fra ens egen synsvinkel, så den anden bliver i stand til at forstå, hvorfor adfærden eller reaktionen var sådan.

Også her slutter man af med at trække tråde tilbage, måske langt tilbage, for at tage ansvar og forstå.

Det er et større projekt, som der skal afsættes rigeligt tid til at gennemføre, men det er særdeles effektivt til at få løst og opløst alle slags problemer.

22:42 minutter

Også her er det vigtigt at I øver jer mange gange, inden I kan gøre det effektivt og få det bedste ud af det.

Læs mere om den anerkendende dialog på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/anerkendende-selvansvarlig-dialog


5 – En-til-en

Hvis kommunikationen mellem parterne er rigtigt svær, og de i deres frustration og raseri fx dårligt kan se hinanden i øjnene, kan jeg som parterapeut i min klinik skabe et fortroligt og trygt rum med en samtale med hver af dem.

Kommunikationsniveauet her kaldes En-til-en.

Det kan udfolde sig som følger:

Jeg taler med den ene, og gentager det, jeg hører. Så gentager jeg det til den anden, måske med lidt andre ord, og siger: ”Det er det, jeg hører din partner sige”.
Derefter lytter jeg til nummer to, og gør det samme ved nummer et.
Sådan kan det bølge det frem og tilbage.
Når det går gennem mig, føles til ikke kritiserende, bebrejdende og direkte.
Jeg sørger for at det bliver blødere og lettere at lytte til, og dermed forstå.

Man hører også, hvad man selv siger, og man er i stand til at høre, hvad der bliver sagt, igennem mig.

Det kan også være, at jeg har en lang samtale med den ene, hvor den anden bare lytter.
Senere er det den andens tur.

Når jeg sidder og taler med den enkelte klient, virker det som om at der kun er os to i hele verden – selv om partneren sidder en armslængde derfra.

På den måde kan vi på en enkel og dyb måde få endevendt selv de allermest smertefulde og sårbare emner, uden at den anden føler sig angrebet eller kritiseret.

Måske får den lyttende partner en masse interessante ting at vide, som vedkommende ikke har været bevidst om før.

Endvidere kan jeg hjælpe med at få sat ord på det, der er svært at formulere, samt se nye vinkler på de samme situationer.

Denne teknik kræver en erfaren terapeut.

Det kan være enormt forløsende og opklarende, hvis der er store indbyrdes problemer i parforholdet.

Teknikken er på en måde lidt ligesom Det Reflekterende Team.


ParterapiLæring og øvelse

De fire førstnævnte måder at kommunikere på skal læres og øves grundigt.

Dels skal man øve sig, for at strategierne og redskaberne kan blive til gode vaner, så det er dét, man automatisk kommer til at gøre, når livet spidser til. At man ikke alt for let falder tilbage i de gamle adfærdsmønstre og uhensigtsmæssige vaner.

– Dels er det for at omprogrammere sig selv og sin partner. Ligesom Pavlovs hunde med de betingede reflekser. Når en klokke ringede, begyndte hundene at savle, fordi de mange gange i forvejen havde vænnet sig til, at klokken betød mad.

– Det er vigtigt først at øve sig på “ufarlige emner”. Da jeg i sin tid sejlede som styrmand, havde vi hver eneste lørdag formiddag brandøvelse. Men i løbet af de 12 år, jeg sejlede, har jeg kun oplevet brand om bord to gange. Alligevel øvede vi os en gang om ugen hver eneste måned, hvert eneste år. Det blev til rigtigt mange gange, så vi holdt os oppe på mærkerne.

– Når vi øvede os i brandslukning, skibsforlis og mand-over-bord, opbyggede vi dels nogle færdigheder for os selv, men mindst lige så vigtigt opbyggede vi også tillid til hinanden. Når man til brandøvelse går frem mod flammerne, skal man være sikker på, at makkeren bag ved følger efter og ikke løber sin vej, fordi han bliver bange.

– Når man har øvet sig mange gange sammen, vil der herske en tryghed i den måde, man kommunikerer på. Der kommer ingen overraskelser Man tør være sårbar og lytte for at forstå. Og når man har øvet sig, bliver man god til ikke at lyde kritiserende eller bebrejdende i partnerens ører.

– Det er vigtigt, at man øver sig i DET RIGTIGE. Altså siger de “rigtige” ord i den rigtige rækkefølge. Eksempelvis lader være med at bruge ordet “DU” – med mindre det er i forbindelse med “Jeg elsker dig” og “Hvor er du dejlig”. Det er også vigtigt at man først starter med en indledning, og til sidst slutter med en afslutning.

4:06 minutter

Det er lidt ligesom et nyt sprog, et “parforholds-sprog”, der skal læres for at kunne anvendes ordentligt. Det femte niveau af kommunikation kan selvsagt kun foregå i par-terapien samme med terapeuten i klinikken.

I begyndelsen skal I øve jer, specielt når det ikke er nødvendigt.

Det er jo heller ikke når ilden buldrer løs, at man skal til at sætte sig ind i, hvordan brandslukkeren fungerer. Brandøvelserne skal foregå INDEN det brænder rigtigt.

Instruktion og justering af kursen kunne være en god idé, så man får de ønskede resultater.


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Kommunikation


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi:

Keywords: Description:

Ærlighed

Bevidsthedsøvelse

Brønden og elastikken

Dårlig kontakt

Effektiv kommunikation

Forstå og bliv forstået

Kærlighedssprog

Fem lag af kommunikation

Færdselsregler

Ti spørgsmål

Tre trin

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklenFeedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter. og www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.

27:23 minutter


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

  • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
  • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
  • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, skilte, vigeregler, koblingspunkt, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man efter erhvervelsen af kørekortet finder sin egen kørestil i sin egen type køretøj. Uanset om det er “en lille Fiat” eller “en kæmpestor 18-hjuls lastbil”. Hvis I kender ”Parforholdets Færdselsregler” og kan håndtere jeres køretøj, kommer I trygt og sikkert frem på “landevejen”.
parterapi Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann

Klik på knappen herunder:

Læs her om hvordan du i kun 7 lette trin kan forbedre dit parforhold.

.