Hvad betyder ærlighed i parforholdet?

Hvordan kan vi være uenige om, hvad ærlighed er for en størrelse?

Nogle aspekter af ærlighed er meget faste og målbare. Andre er mere diffuse og diskutable.

Ærlighed er i bund og grund evnen til at stå ved sig selv uden at skulle bortforklare, skjule eller undskylde. Det er evnen til at se sig selv og sin eksistens, præcist som den er, på et hvilket som helst givet tidspunkt.

Ærlighed er ikke bare at snakke om alt, hvad der lige går igennem hovedet på en. Det er ikke ufiltreret at krænge alle sine følelser ud over andre. Det er vigtigt og nødvendigt at kunne skelne, mellem hvad der er ens eget stof, og hvad der ikke er. Tanker og følelser er bio-kemi, bio-magnetisme og bio-elektricitet, der foregår INDE i en selv. Nogle gange har disse ting absolut intet med den ydre realistiske verden at gøre.

Ærlighed er at kunne se sig selv i forhold til andre.

Ærlighed har altså ikke ret meget at gøre med andre mennesker. Det handler nemlig om dig selv!

Ytringsfrihed

ytringsfrihedÆrlighed forveksles nogen gange med ytringsfrihed. Eller den betragtes som fribillet til at manipulere og tromle andre med ens egne personlige opfattelser og holdninger. Eksempelvis vil det være både krænkende og ansvarsfraskrivende at sige: ”Jeg har allerede ærligt fortalt dig, at jeg har været i seng med kollegaen, så hvad brokker du dig over?” eller ”Vi har jo aftalt at sige alt til hinanden, så hvorfor er det nu også galt?” Ytringsfrihed er en ret. IKKE en pligt. Ytringsfriheden skal behandles på en selvansvarlig måde med omtanke og respekt for andre. Både i parforholdet og alle andre steder.

Lyst til

Ærlighed er evnen og villigheden til først og fremmest at finde ud af, hvad man selv har lyst til og gerne vil have. Man kan vælge at fortælle om det, eller man kan vælge at lade være. Til hver en tid skal man selv vurdere og vælge, hvad man vil sige, hvordan det siges, og hvad man efterfølgende vil gøre.

Ærlighed betyder, at man ikke direkte lyver om noget. Men samtidig behøver man jo heller ikke at fortælle alt. Man er heller ikke tvunget til at tale om noget, man ikke har lyst til at tale om.

Man er altid selv ansvarlig for det, man udtrykker – uanset om det er ens tanker eller følelser.

Soveværelset og festen

Ærlighed er en relativ størrelse. Forestil dig, at du er kvinde og har købt en rigtig flot balkjole. Lige inden festen står du i soveværelset og vender og drejer dig foran spejlet i din fine kjole. Let henkastet siger du til din mand: ”Hvad synes du om min figur, skat?” Har du mon lyst til at høre hans helt ærlige mening lige dér? Hvad hvis han siger: ”Ærligt talt synes jeg, at du har fået nogle ekstra deller på sidebenene. Det kan man godt se i den kjole. I forhold til din bedste veninde er du faktisk kommet til at se ret kraftig og overvægtig ud…..” Den slags ”ærlighed” har du formentlig ikke lyst til at stå model til, vel? Og det gælder naturligvis begge veje.

Så begrebet Ærlighed er en relativ størrelse.

DU!

ærlighed duPas enormt meget på brugen af ordet ”DU”. Det er formentlig verdens farligste ord. Det er naturligvis helt i orden, hvis du siger: ”Jeg elsker dig!” eller ”Hvor er du dejlig!” Men lige så snart emnet er enten neutralt, eller måske kan virke direkte kritiserende, kan det være som dynamit. Lad være med at være ”ærlig” om andre, hvis de ikke har bedt om det. Tal i stedet ud fra dig selv, hvilket vil sige at du skal fortælle om din oplevelse og dine personlige følelser. Eksempelvis: ”Jeg føler mig krænket” i stedet for ”Du krænker mig”.

Et nyt sprog

Hensigtsmæssig ærlighed er som en slags nyt ”sprog”, der skal læres. Næsten bogstaveligt sagt. Der er nogle ord og kommunikations-rammer, vi skal være enige om, for ikke at komme galt af sted med misforståelser og smerte.

Hvis man vælger at ændre sit liv til noget mere konstruktivt og positivt, kan det i begyndelsen virke både kunstigt og mærkeligt. Sådan er det også, når man fx første gang skal lære at køre bil. Men efter et stykke tid, når man har lært teknikken og øvet sig, føles det både nemt, naturligt og meningsfyldt.

Når man skal tage kørekort, får man normalt en professionel kørelærer til at vejlede og rådgive sig, så man er sikker på, at man får lært alt dét, der skal til og er nødvendigt. Det er vigtigt, at man øver sig i de ”rigtige” ting, så det bliver til gode vaner. Det vil være tåbeligt at blive ved med at øve sig i noget, der ikke giver de ønskede resultater. Hvis man vil have noget andet, end dét, man har haft indtil nu, bliver man jo nok nødt til at gøre noget andet, end dét, man har gjort hidtil. Og dette andet er enten ukendt eller besværligt eller kunstigt – for hvis det havde været kendt og let, havde man jo nok gjort det for længst, ikke?

Masker

Vi har alle brug for roller i vores liv. Rollen som ægtefælle/partner, mor/far, vært/gæst, kollega, chef og så videre. Med rollerne tilpasser vi os til den situation, vi befinder os i, for at livet kan fungere. Når vi påtager os en rolle, betyder det ikke, at vi spiller komedie. Vi følger blot bestemte aftalte ”færdselsregler”, som er særdeles nyttige i bestemte situationer. En rolle er en slags ”maske”, vi kan tage på, når vi skal fungere, både til dagligt, men også i nye, ukendte situationer. Det er nogle regler og rammer, vi i forvejen har lært og indøvet – forhåbentlig allerede i barndommen. Rollerne er noget, vi kan bruge som støtte, for at undgå at komme galt af sted, og for ikke at være pinlige eller komme til at træde andre over tæerne. Det er selvfølgelig også at passe godt på sig selv.

Det er altid svært at se sig selv og sine egne mønstre. Disse foregår oftest helt automatisk på et meget dybt underbevidst plan. En del af vores psykologiske forsvar er at vi er blinde for vores egne uhensigtsmæssigheder.

Derimod er det oftest relativt let at se sin partners og andres mønstre og masker – bortset fra i forelskelsesfasen!

Forandring

Hvis man på et tidspunkt i sit liv måske når til et punkt, hvor man er parat og villig til at stoppe det uhensigtsmæssige maskespil med de ubehagelige situationer og ydmygende skænderier, så kommer man ikke uden om at se på realiteterne, både de bevidste og de ubevidste.

Men først og fremmest skal man holde op med at forsøge at rive masken af sin partner, og ”afsløre” ham eller hende. Man skal lade partneren være i fred. Koncentrer dig i stedet om dig selv og dit eget. Når du starter med at forandre dig selv, kan det være, at din partner måske også får lyst til at forandre sig. Ingen bryder sig jo om at ”blive forandret på”.

Man kan jo ikke sige til en brændeovn: ”Når du har givet mig varme, så giver jeg dig brænde!” Tværtimod skal man starte med omhyggeligt at tænde op i brændeovnen. Det er heller ikke nok bare kaste brændestykker ind i ovnen og sætte en tændstik til. Det kommer der ikke noget varme ud af. Det skal gøres det på en bestemt måde, og når du gør dét, vil du efter nogle minutters indsats nyde den livgivende varme.

Forsøg at få øje på og anerkend din partners værdier og gode egenskaber. Du skal samle på disse, ligesom nogle mennesker samler på fx frimærker. Glæd dig, hver gang du finder et nyt spændende frimærke, og sæt det i system og orden.

Beundring

ærlighed beundringAlle mennesker har brug for at blive beundret. Også at beundre andre, som de ser op til. Ikke mindst i parforholdet er dette vigtigt, og det gælder hele livet igennem for begge to.

Når du gør og er noget, som du opfatter som en kvalitet og værdi, har du på et dybere plan brug for, at din partner ser og anerkender dig for det. Imidlertid er det en forudsætning, at du selv opfatter det værdifuldt, for ellers er du ikke i stand til at modtage anerkendelsen. Når du har et højt selvværd og har gjort noget godt, vil du med fryd modtage din partners bifald, som kunne være eksempelvis ros, beundring, smil, kys eller sex. Endnu mere effektfuldt vil det være, hvis din partner praler med dig over for andre mennesker.

Når du på den anden side gør noget, der er knap så godt, eller du dummer dig, har du brug for, at din partner giver dig nyttig feedback. Det er en af styrkerne ved et godt parforhold. Men det kræver to ting.

  • Først og fremmest at du er rummelig nok, til at kunne modtage feedback.
  • Det kræver også, at kritikken bliver leveret på en hensigtsmæssig måde, det vil sige inden for bestemte aftalte trygge kommunikations-rammer.

Begge dele forudsætter forberedelse og øvelse. Det er lidt ligesom at tage kørekort. Der skal læres både teori og praktiske færdigheder, hvilket blandt andet betyder vigeregler, skilte, parallelparkering, koblingspunkt, glatbane, natkørsel og så videre. Når alle bilister har taget kørekort, er der rimelig chance for, at vi alle kan komme trygt og sikkert frem på vejen.

Når I kender og bruger ”Parforholdets Færdselsregler”, og kan give hinanden ærlig respons, kan det give jer en følelse af fast grund under fødderne og solidaritet i en tæt og tillidsfuld tilknytning.

Hvis man ikke selv tør eller er i stand til at se og vurdere sine mangler og begrænsninger, og man uopfordret bliver gjort opmærksom på dem, kan man føle sig ydmyget og rasende. For at afbøde smerten, kan nogen ty til psykiske forsvarsmekanismer som eksempelvis benægtelse, frontalangreb eller at komme med dårlige undskyldninger.

Krigen i parforholdet

Der skal to til at gøre krig – men der skal kun én til at afslutte den.

ærlighedDet ideelle er naturligvis, at begge parter ønsker fred og målrettet går efter det. Men selv om det kun er den ene, der aktivt arbejder for fredsprocessen, kan det godt lade sig gøre af afslutte krigshandlingerne alligevel. Det tager bare erfaringsmæssigt meget længere tid og kræver betydeligt flere ressourcer, mere viden, og flere færdigheder at gøre det alene.

Selv om det gamle automatiske forsvar opgives, betyder det ikke, at man ikke mere skal have nogen forsvarsværker. Disse skal bare være mere hensigtsmæssige. Det kræver både erfaringsindsamling, god rådgivning, samt øvelse, at ændre gamle dårlige vaner til nye gode vaner. Den nye virkelighed skal opfanges, identificeres og udtrykkes, og man skal kunne navigere i den på en hensigtsmæssig måde.

Grunden til, at det er så svært for os at ændre gamle mønstre og vaner, er trygheden i det velkendte. Også selv om vi er meget bevidste om, at det velkendt skader os, og at vores adfærd og holdninger skader vore kære.

Ingen udvikling kan foregå smertefrit. Dog kan det være langt mere smertefuldt at sidde fast i sit gamle liv uden at udvikle sig, fordi det kan komme til at føles, som om man er halvdød i levende live. Det kan have konsekvenser både for parforholdet, børnene, karrieren og helbredet at sidde fast i livet.

Humor om ærlighed

If Couples Were Honest

Et godt parforhold

Der er udvikling i at være i et forpligtende parforhold. Det optimale er, at det både er et trygt sted at være, og at det en gang imellem også kan slå gnister. Et parforhold er et sammenstød mellem to forskellige mennesker, måske med forskellige opfattelser af hvad der er godt og skidt, rigtigt og forkert, normalt og unormalt, samt forskellig baggrund, kultur, religion og social status. Udviklingen består i at lære noget nyt og få en oplevelse af sammenhæng og mening i tilværelsen.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/aerlighedFeedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter. og www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.

27:23 minutter


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Et godt parforhold


Links til andre artikler om et godt parforhold (de seks af dem ses herunder):

Keywords: Description:

Ressoursestærke

Hvile i sig selv

Velstand

God til at kysse

Dele seng

Soulmates

Grine sammen

Fast forhold

Sove i ske

Humor

Husk at date

Ritualer

Kæresteweekend

Varigt forhold

Taknemmelighed

Taknemmeligheden

Tillid, tryghed og respekt

Tre gode vaner

Værdi i forholdet

Værdien

Vedligeholdelse

Faste regler

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler.


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

  • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
  • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
  • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, skilte, vigeregler, koblingspunkt, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man efter erhvervelsen af kørekortet finder sin egen kørestil i sin egen type køretøj. Uanset om det er “en lille Fiat” eller “en kæmpestor 18-hjuls lastbil”. Hvis I kender ”Parforholdets Færdselsregler” og kan håndtere jeres køretøj, kommer I trygt og sikkert frem på “landevejen”.
parterapi Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann

Klik på knappen herunder:

.

 

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann