Spring til indhold

At skabe værdi

  • Anslået læsetid: 5 min read

LangdistancevandringHjem >> Tanker på vandring >> At skabe værdi


Jeg er ude at gå på Hærvejen, og overnattede en nat på et af herbergerne. Om morgenen spurgte en ni-årig dreng mig, hvad det var, jeg havde om maven. Jeg svarede, at det var mit mavebælte, som jeg blandt andet har mine penge i. Han spurgte, om han måtte få nogle af dem, og jeg svarede, at han kunne tjene nogen. “Hvordan tjener man penge?” ville han gerne vide. Jeg svarede: ”Det gør man ved at skabe værdi for andre. Ved at gøre noget, som andre opfatter som værdifuldt.” Det så ud til at gøre indtryk på ham, og måske også hans mor, der stod lige i nærheden.

For mig selv spandt jeg videre på det, jeg havde sagt til knægten. Hvis man for eksempel er kunstmaler, kan man sælge sine malerier og få penge for dem til sine udgifter, men kun hvis køberne anser billederne for at være værdifulde i sig selv og for dem selv. Det er ikke tilstrækkeligt, at det kun er maleren, der er overbevist om, hvor værdifulde, de er.

I vores samfund er penge en måde at måle værdi på. Vi bruger pengene som målestok for udveksling af en form for værdi. Før pengesedlerne brugte man metaller, og før det var det geder og kvæg, der blev handlet med, når man ville have noget andet, end det, man selv havde produceret, fx korn eller en plov.


Mikael Hoffmann


Penge har deres værdi i kraft af, at vi er enige om, at en seddel er mere værd, hvis der er mange nuller efter 1-tallet end få. Det samme gælder kontoudtoget fra banken. Så for at udveksle værdi, skal vi være enige om værdien af det udvekslede. Derfor er et kilogram guld mere værd end et kilogram jord – for nogen. For andre er det anderledes og måske modsat. I fremtidsfilmen ”Water World” er der mest vand i verden, så jord er rigtigt meget værd.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Et gammelt mundheld siger, at man ikke skal kaste perler for svin. Nogle gange sker der det, at man kommer med sine dyrebareste perler til grisebassen, der hellere vil have en gulerod…. Vi kan let komme til at opfatte værdi forskelligt.

LangdistancevandringFor at parforholdet kan fungere, og kærligheden var ved, må vi give vores partner noget, som partneren anser som værdifuldt. Det er ikke tilstrækkeligt eller klogt kun at give partneren det, man selv vil have, men ikke desto mindre er det ofte det, der sker. Nogle elsker søde ord, andre holder af tid tilbragt sammen, eller tjenester eller gaver eller berøring og sex.

Kærlighed er, foruden forståelse, at vælge at give den anden, hvad den anden gerne vil have. Når begge gør dette, mærker de kærligheden. Jo større anstrengelse, jo større kærlighed. Kærlighed er at give – ikke at få. Så find ud af, hvad din partner gerne vil have. Ellers er risikoen, at I til Sølvbrylluppet måske indser, at det var noget helt andet, I hver især gerne ville have haft fra jeres partner, men at I aldrig tydeligt fik kommunikeret det til vedkommende. Så vi skal lære at kommunikere på en hensigtsmæssig måde og være ærlige på en ordentlig måde. Husk at ærlighed er fleksibel og handler om timing, måden det bliver sagt på, kropssprog og selvfølgelig også selve ordene.

Sørg for at skabe værdi for alle de mennesker, du omgiver dig med. For din partner, din arbejdsgiver, dine kunder, dine forældre, dine børn – alle levende skabninger. Det vil helt sikkert få dem til at have lyst til at give dig, hvad du har brug for og lyst til. Hvis du ikke føler, at du fra andre får noget, som du selv anser for værdifuldt, er det nok fordi du ikke selv har sendt noget godt ud til andre. Helt ubevidst kan du for eksempel komme til at tale nedladende til din partner, selv om du selv opfatter det som neutralt. Hvis en kvinde til sin mand siger: “Kan du gå ned med skraldespanden?” føler hun måske, at det er et neutralt venligt spørgsmål, men manden kan opfatte det som om at hun sætter spørgsmålstegn ved hans evner til at gøre det. I stedet kunne hun sige: “Vil du gå ned med skraldespanden?”. For hende er de to sætninger ens, men for manden giver den sidste sætning ham et valg, som han naturligvis gerne vil opfylde for sin kvinde. Især hvis hun er taknemmelig for alt det, han gør for hende. Det er vigtigt at være bevidst om sin kommunikation, for at sikre, at den bliver opfattet, som den er ment.

Så sørg for at skabe værdi for alle omkring dig, for så vender det positivt tilbage til dig igen.


8:14 minutter


Tanker på vandring! Kærlighedens veje og vildveje.
Langdistancevandring – med refleksioner uden filter.
Flere videoer på www.parforhold-parterapi.dk/tanker-paa-vandring

Læs relaterede artikler på
www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/tid-og-vaerdi
og www.parforhold-parterapi.dk/okonomi-2/arbejde-vaerdiskabelse-og-parforhold
og www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/vaerdi
.


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden..