Spring til indhold

Arbejde, værdiskabelse og parforhold

  • Anslået læsetid: 3 min read

værdiVærdi

Hjem >> Økonomi >> Arbejde, værdiskabelse og parforhold


I dag er det sådan, at de fleste mennesker definerer sig selv ud fra deres arbejde. Tænk bare på indledende høflige spørgsmål som: ”Hvad laver du? Hvad lever du af? Hvad arbejder du med?”

Vi har titler som fx direktør, bogholder, murer eller arbejdssøgende. Men er tiden ved at løbe fra denne måde at identificere sig selv og andre på?

Måske skal vi i virkeligheden til at omdefinere begrebet ARBEJDE? I Danmark er der temmelig mange mennesker på overførselsindkomster. I stedet for et arbejde, kunne det være spændende, hvis vi som noget nyt definerede os selv i forhold til den værdi, vi tilfører andre mennesker.

En kunstner der maler vidunderlige malerier, tjener penge på det – hvis folk synes, at det har værdi. At rydde op og gøre rent har også en værdi. Giver det, vi laver, mening, og skaber det værdi?


Mikael Hoffmann


Jeg selv har en hobby, som jeg virkelig går op i, og bruger meget tid på, og samtidig lever jeg af denne hobby. Jeg er parterapeut og business-coach. Jeg hjælper mennesker med at få det bedre, og det tjener jeg en hel del penge på. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og for alle selvstændige gælder det om at tilføre værdi til andre mennesker.

At disse opfatter det som værdifuldt og mærker en værdiforøgelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at det kun er afsenderen selv, der ser det som værdifuldt. Et gammelt mundheld siger: ”Man skal ikke kaste perler for svin”.

Du har de mest vidunderlige, smukke, kostbare perler, men hvis du giver dem til svin, som hellere ville have haft en gulerod, så har det ingen værdi for modtageren. Mange kaster deres perler, og lige så mange opfører sig som svin.

Hele værdidebatten kan overføres lidt til, at vi alle sammen skal til at tage mere ansvar og opfatte os selv som en slags selvstændige erhvervsdrivende. Hvis jeg som selvstændig ikke skaber værdi for mine kunder/klienter, har jeg ingen indtægt.

At skabe værdi har intet at gøre med et flot diplom eller en bestemt titel. Mine klienter er totalt ligeglade med mine eksamener og papirer. Det eneste, der interesserer dem, er, om de oplever en værdiforøgelse i deres liv. Om deres investering i form af ressourcer, tid og penge er det værd.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Parforholdet

Også parforholdet handler om værdi. Hvis man kun ønsker at få noget ud af parforholdet og vil føle en bestemt følelse, vil man gå alvorligt galt i byen. At vide, hvordan man skaber værdi, er fx at tænke: ”Hvad kan jeg tilføre mit parforhold af værdi?” Når begge parter gør det, så føler de kærlighed, nærhed og opmærksomhed. Men hvis man derimod kun vil have noget ud af sit parforhold, er man ligesom en samfundsnasser, der kun vil nyde uden at yde. Hvis man kun er ude på at hæve sin kontanthjælp, beskytte sine rettigheder og ville ha’, ha’, ha’, kan det få nogle alvorlige konsekvenser.

Efter min mening skal vi hele tiden forsøge at skabe værdi alle vegne. Som en slags mantra. Ikke mindst i parforholdet. Først da bliver det godt – og bliver ved med at være det. Det kræver selvfølgelig en indsats og en holdningsændring, og det kræver en hel masse, som kan være utrolig svært, men det kan godt lade sig gøre.


Nick Vvujicic

Hvad ER det egentlig vi brokker os så gevaldigt meget over….

14:53 minutter


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.