Spring til indhold

Bøddel, offer og redder

 

Dramatrekanten

Vi spiller alle sammen hele tiden spil med hinanden.
Ikke mindst i parforholdet.
Det er et socialt fænomen. Nogle gange er det godt, fordi det får tingene til at glide, for eksempel til en fest, når vi er høflige mod hinanden (inden folk bliver fulde).
Andre gange er det mindre hensigtsmæssigt, når der kommer uærlighed ind.

Hvis det er for svært at ændre på dynamikkerne i parforholdet, kunne det måske være en god idé at rette henvendelse til en parcoach for at få hjælp.
for hvis det havde været nemt og let at foretage de nødvendige ændringer, havde man jo nok gjort det for længst….

Man taler i psykologien om Dramatrekanten, der indeholder 3 standard-roller:
Langdistancevandring

 • Bødlen
 • Offeret
 • Redderen

Der er ikke noget i de tre roller, der hverken er rigtigt eller forkert, eller godt eller dårligt.
Det er blot roller, og de har hver især både en positiv og en negativ side.

De negative sider af rollerne er:

 • Den negative bøddel ”hugger hovedet” af andre.
 • Det negative offer er selvmedlidende og ser sig selv som en stakkel, der vil reddes af andre.
 • Den negative redder kan eksempelvis være den curling-forælder, der ikke tør opdrage sit barn, men bare lader stå til.
  Det kan også være en hundeejer, der ikke kender nok til hundepsykologi.
  Når han går tur med sin hund, og de møder en stærkere hund, hiver han i sin hund for at redde den.
  Han er ikke klar over, at hvis han havde ladet sin hund få lang nok snor, ville den rulle om på ryggen og underkaste sig, og dermed undgå konflikt og hundeslagsmål.
  Hundeejeren tror, at han hjælper sin hund bedst, ved at holde den i kort snor – men han tager fejl.

Og på de positive sider af rollerne:

 • Den positive bøddel er den person, der slukker for TV’et om aftenen, når det er sengetid, i stedet for at fortsætte til alt for sent.
  Den, der siger: “Nu stopper vi!”
  Det er fx også den virksomhedsejer der siger, at økonomien ikke kan løbe rundt med den nybyggede fabrikshal, så for at sikre økonomien vælger han at lukke den, allerede inden den er taget i brug.
 • Det positive offer er den person, der kan hengive sig i fx sexual-akten, hvor vedkommende tør slippe kontrollen.
 • Den positive redder sørger for, at tingene fungerer ved at mægle og glatte ud.

Så der er ikke noget, der hverken er godt eller skidt – eller rigtigt eller forkert. Alt har en funktion.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Filmen “Inderst inde”

Jeg så for nyligt filmen ”Inderst Inde”, der fint demonstrerer, at alle følelserne har en funktion.

En 11-årig pige, der skal flytte med sin familie, hvilket giver pigen nogle følelsesmæssige udfordringer. Inde i pigens hoved finder man fem personificerede følelser: Frygt, vrede, afsky, glæde og tristhed.
Alle følelserne har en berettigelse og funktion.
De melder sig efter behov, og hjælper hende til at navigere igennem svære tider.

I filmen ved ingen, hvad Tristheden skal bruges til, men til sidst i filmen viser det sig, at Triste får hovedpersonen til at lade være med at løbe hjemmefra, og dermed redder hende.
Så alting har en funktion. Fx er det også vigtigt at lytte til brandalarmen og få slukket ildebranden – frem for bare at slukke for lyden fra klokken.
Det vil nemlig ikke stoppe ødelæggelserne. Følelsen af, at et eller andet gør ondt, er en alarm, der skal gøre os opmærksom på, at noget er galt eller ude af balance.
Det kan være enten fysiske, tankemæssige eller følelsesmæssige alarmer.
Når vi giver ”alarmklokker” opmærksomhed og reagerer på den, er vi i stand til at stoppe en ødelæggelse på et af planerne.

Langdistancevandring

Følelser er ord, som vi bruger til at give oplevelser mening, og som styrer vores ageren i livet.

En ubalance, der afstedkommer en alarm, kan være enten en forgiftning eller en mangeltilstand, hvilket vil sige enten for meget eller for lidt af noget.

Eksempelvis kan for lidt kærlighed i livet få en til at føle, at der mangler noget, og man mærker tomhed eller meningsløshed.
Hvis man derimod føler sig omklamret eller kontrolleret, er der tale om en forgiftning og for meget.

For lidt og for meget

Hvis du får for lidt ilt, bliver du kvalt.
Hvis du får for meget, holder dine organer op med at fungere.

Hvis du får for lidt mad, dør du af sult.
Hvis du får for meget, bliver du overvægtig og får livsstilssygdomme.

Hvis du mangler mening med livet, kan ubalancen måske få dig til at søge mod fx bande-kriminalitet.
Hvis der er alt for meget mening, får du stress og brænder ud.
Ligeglade mennesker får aldrig stress.

Ubalancer på et plan (eksempelvis det følelsesmæssige) kan skabe symptomer på et andet plan (eksempelvis det fysiske).
Meget behandling i det etablerede system handler desværre om symptombehandling i stedet for årsagsbearbejdning.

Alle de roller, vi spiller i livet, har en funktion.
Vi kan vælge at blive bevidste og lære at bruge rollerne fornuftigt, for få noget godt ud af det.
Eller vi kan vælge at lade være. Det er alt sammen et valg.


Video #15 – Bøddel, offer og redder

6:22 minutter


Tanker på vandring! Kærlighedens veje og vildveje

Langdistancevandring – med refleksioner uden filter.
Flere videoer på www.parforhold-parterapi.dk/tanker-paa-vandring

Læs en relateret artikel på
www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/hvad-er-selvansvarlighed

Hvis du ønsker at finde ud af, om jeg kan hjælpe dig og jer, så ring til mig på telefon 21 79 18 50

.