Spring til indhold

Spørgsmål#21 – Hvad er forskellen mellem en psykolog, psykoterapeut og en coach?

 langdistancevandring

Lidt alvor og sjov

Som jeg opfatter det, er uddannelsen til psykolog mere teoretisk og klinisk baseret, mens en psykoterapeut-uddannelse er mere praktisk baseret.
Jeg selv har en 4-årig psykoterapeut-uddannelse, og det er nok ikke helt tilfældigt, for jeg er mere optaget af, HVAD der virker, end HVORFOR det virker.

Hvis man skal være lidt morsom og grovkornet, kan man lidt firkantet sige, at en psykolog kan have gennemgået hele sin uddannelse uden nogensinde at have set en klient eller prøveklient.
En terapeut kan have gennemgået hele sin uddannelse uden nogensinde at have åbnet en bog.

Der er selvfølgelig aldrig noget, der kun er sort-sort eller hvidt-hvidt.
Der er psykologer, der efteruddanner sig som psykoterapeuter, og der er terapeuter, der bliver optaget på psykologistudiet.
De fleste i begge grupper er imidlertid gode, solide folk med et godt fundament, og som er dygtige til deres håndværk.


Lidt mere alvorligt

Titlerne kan variere afhængigt af sted og uddannelsesbaggrund, men her er nogle generelle forskelle:

1. Psykolog:

– En psykolog er en person med en akademisk uddannelse inden for psykologi, normalt på universitetsniveau.
– Psykologer har en bred vifte af kompetencer og kan arbejde inden for forskning, undervisning eller klinisk praksis.
– De kan behandle psykiske lidelser og tilbyde terapeutisk støtte. Nogle psykologer specialiserer sig i bestemte områder som klinisk psykologi, sundhedspsykologi eller organisationspsykologi.

2. Psykoterapeut:

– En psykoterapeut er en professionel, der er specialiseret i psykoterapi, en form for samtaleterapi.
– Psykoterapeuter kan have forskellige uddannelser som psykologi, socialt arbejde eller psykiatri. Nogle har specifikke uddannelser som ægteskabs- og familieterapi eller kognitiv adfærdsterapi.
– De arbejder med klienter for at løse psykiske og emotionelle udfordringer ved hjælp af samtale og terapeutiske metoder.

3. Terapeut:

– “Terapeut” er en bred betegnelse, der kan omfatte både psykologer og psykoterapeuter samt andre sundhedsprofessionelle.
– Det kan også referere til specialiserede fagfolk som fysioterapeuter eller taleterapeuter, afhængigt af konteksten.

4. Coach:

– En coach fokuserer normalt på at støtte klienter i at nå specifikke mål og opnå personlig, familiemæssig eller professionel udvikling.
– Coaching kan dække forskellige områder som livscoaching, karrierecoaching, erhvervscoaching eller parcoaching.
– Mens psykologer og terapeuter ofte arbejder med psykiske udfordringer, er coaching mere rettet mod at hjælpe en person eller et par med at opnå succes og opfyldelse.

Det er vigtigt at bemærke, at betegnelserne ikke altid er beskyttede, og derfor kan der være variation i, hvordan de anvendes af organisationer og enkeltpersoner.
Ovenstående er i store træk den grove opdeling mellem disse faggrupper.

01:38 minutter

Klik også ind på YouTube Playlisten “Spørgsmål & Svar” (eller Kategorien med Spørgsmål & Svar her på hjemmesiden), hvor jeg på min langdistancevandring i sommeren 2018 optog flere end 50 korte videoer.
.

 
Klik her for at se flere anmeldelser