Spring til indhold

The Force Awakens

 

havening (76)Hvornår vækkes Kraften?

I (alle) parforhold huserer der gamle spøgelser. Igen og igen viser det sig, at en kraftig og uhensigtsmæssig respons kan opstå, uden at man er klar over, at det er minder, der vækkes til live af hændelser i ens liv. Det kan være en stor ting, som for eksempel at starte et nyt parforhold, eller at man får et barn sammen. Det kan også være noget enklere, fx at barnet når en alder, hvor man selv oplevede et eller andet traumatisk, da man var i samme alder.

Eller måske når man selv den alder, som en af forældren havde, da vedkommende blev alvorligt syg eller døde. Det kan sætte gang i nogle voldsomme processer, som er næsten umulige at styre. Ofte har man svært ved at forbinde symptomet (den følelsesmæssige eller kropslige reaktion) med årsagen, og det kan være enormt belastende, både for omverdenen og en selv.

Hospital

Hvis man eksempelvis som 5-årig blev hospitalsindlagt, eller ens forældre blev skilt og ikke efterfølgende kunne samarbejde, er det ikke ualmindeligt, at når ens eget barn når 5 års-alderen, kan man risikere pludselig at føle en uforklarlig smertefuld adskillelse. Det kan være stor jalousi over for partneren, eller at man er panisk angst for at miste sit job, eller man bliver bange for sygdom eller andet.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Sygdom

Et andet eksempel kan være, at enten ens forældre eller en søskende i ens barndom blev alvorligt sygt og måske oven i købet døde af det. Så kan du risikere, at hvis din partner eller barn bliver sygt, uanset om det så bare er en harmløs forkølelse, så kan angsten gribe dig, og det kan blive meget voldsomt. Det sidste har jeg selv personligt oplevet med en kæreste. Jeg er sjældent syg, og var det kun en enkelt gang i de år, vi var sammen. Men det blev et kæmpe drama, som jeg ikke kunne forstå på det tidspunkt. Jeg kunne ikke få lov til bare at blive liggende i min seng og blive rask. Min kæreste skældte og smældte.

Senere, efter min uddannelse til terapeut og en masse praktisk erfaring med mine klienter, er jeg blevet klar over, hvad det var, der antændte min daværende kærestes dybe eksistentielle frygt, da jeg lå syg i soveværelset, nemlig hendes fars død. Ofte – om ikke altid – tror vi, at frygten handler om noget uden for os selv. Imidlertid er det blot indre spøgelser, der forpester vores liv – og andres.

Løsning

havening (73)Hvad skal der så til, for at ændre på situationen og følelserne? Jeg kan afsløre, at det IKKE er at lære ny færdigheder. Det drejer sig heller ikke om, at man tilegner sig nogle nye handlemønstre, der kan få ægtefællen til ikke at blive vred, eller børnene til ikke at være umulige, eller chefen til ikke at ignorere en. Hvis man kun lærer nye færdigheder gennem coaching og psykologi, risikerer man at blive en cirkusabe, der kun kan lave kunster for et publikum, og det vil i længden kun gøre ondt værre. Hvad der skal til for at ændre situationen til det bedre og få et lykkeligere og lettere liv i større overensstemmelse med sig selv, er, at man rent praktisk opløser blokeringerne ved deres rod. Det handler ikke så meget om at lægge ekstra lag på (dvs lære nye færdigheder), som det handler om at skralde lag af (dvs opløse blokeringerne).

Ved hjælp af kroppen og sanserne skal der skabes nye kommunikationsveje i hjernen. Terapeuten kan hjælpe klienten med at blive mere autentisk og komme ind til de mere ægte lag i sig selv. Dette vil på sigt føles bedre for den enkelte, og samtidig vil det også få omverdenen til at reagere mere hensigtsmæssigt på ens adfærd. Altså en win-win situation. Naturligvis kan det være temmelig svært at ændre gamle vaner og indgroede mønstre og overbevisninger. Hvis det havde været let, havde man jo selv gjort det længe forinden. Derfor kan hjælp fra en professionel være nødvendigt for at komme ned til de dybe lag og få helet sårene. Et af værktøjerne er Havening, som ændrer på hjernens kommunikationsveje, så de uhensigtsmæssige følelser bliver adskilt fra de oplevede hændelser. Dermed kan man stadig huske oplevelserne, men uden den følelsesmæssige smerte og blokering. Læs mere om dette på www.havening.dk.

.