Spring til indhold

Statisk og dynamisk ansvar

  • Anslået læsetid: 3 min read

Ansvar er ikke bare ansvar

Se www.parforhold-parterapi.dk/selvansvarlighed

Statisk og dynamisk ansvarVi skal passe på ikke at blande begreberne sammen.

Når man ser statisk på de uheldiges situation, fx de fattige, er det naturligvis synd for dem, at de ikke har råd til alt det, de har brug for og gerne vil have. De har et helt legitimt her-og-nu-behov for mad, bolig, tøj o.s.v.

En mere langsigtet anskuelse af problematikken er, at det er deres (dynamiske) vaner og valg, som har ledt de fattige og ”uheldige” frem til deres nuværende (statiske) situation.

Et kortsigtet behov er fx et barn, der vil have en is, hvilket ikke er unaturligt for et barn. Men den ansvarlige forældre vil sige, at der kun er et kvarter til aftensmad, og at barnet derfor ikke får is. Forældre har et opdrageransvar. De bør have et overblik og kunne se, hvad der er bedst for barnet – selvfølgelig afbalanceret både på den korte og lange bane.

Lederansvar er at kunne se længere end medarbejderne, og have et ansvarligt overblik for helheden.

Parforholdsansvar er at sætte fælles langsigtede værdier højere, end frustrerede følelser og kortsigtet behovsdækkelse.


Mikael Hoffmann


matthæus effektenRigdom og overflod

Lad os forestille os, at alle penge i hele verden bliver lagt sammen og delt ligeligt ud til alle mennesker. Ville det skabe lighed og balance? På kort sigt, ja. Men sandheden er, at der i løbet af relativt kort tid ville ske det, at de, der før var rige, igen vil være rige, og de, der før var fattige, igen er fattige. Rigdom og fattigdom handler mindre om materielle goder, mad og penge, end om overbevisninger, vaner og valg.

Det er som Matthæus-effekten (efter Matthæus-evangeliet kapitel 25, vers 29: ” For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har”). Det er overbevisningerne og valgene, der fører frem til enten økonomisk velstand eller fattigdom.

Den bedste måde at lære på, er at kunne se sammenhængen mellem vores valg og deres konsekvenser. Og den hurtigste måde er, at der er (tidsmæssig) kort afstand mellem valg og konsekvenser.

Klik her - for at læse min nye artikel om hvordan I får bedre sex i parforholdet.

Parforhold

I fx parforhold og børneopdragelse er der lang afstand mellem disse to, og i computerspil og ved bilkørsel er der kort afstand. Når man trykker på en tast i et computerspil, ser man en reaktion med det samme. Hvis man ignorer et barn, kan der gå flere år, inden man mærker virkningen af dette, fx i form af barnets lave selvværd, kriminalitet, misbrug osv. Og at forbryde sig imod parforholdets færdselsregler kan få konsekvenser i form af mistrivsel, utryghed, skilsmisse eller mord.

Det handler om viden, overblik og prioritering. Forhåbentlig har både vores politikere, ledere, ægtefælle, os selv og alle andre dét, der skal til, for at få det bedste resultat – både på kort og langt sigt.

Læs her om hvordan du i kun 7 lette trin kan forbedre dit parforhold.

.