Udfordringer med relationerne

dreamstimemedium_20463839Når livet går let, er der som regel ingen problemer i parforholdet, og det er samtidig nemt at være rummelig og positiv. Jeg selv ved ikke noget bedre, end når min kvinde smiler og er i godt humør.

Det er, når vi bliver pressede, at tingene bliver svære og skal stå deres prøve.

Ingen har lyst til problemer, men alle har dem. Både mange-millionæren og manden på bænken med guld-bajerne. Egentlig er det ikke problemet, der er problemet. Det er derimod måden, vi opfatter og håndterer de svære situationer på, der er det reelle problem.

Når vi er pressede, er det relativt let at være negativ – og svært at holde sig positiv. Selv om det ikke gør situationen lettere, er det den negative følelse, der fylder og måske har magten over os.

Hvis man i parforholdet brokker sig, kan man risikere, at beklagelserne ender med at blive selvopfyldende profetier, og at man senere vil få god grund til at være negativ.

Men faktisk er det, når det er svært og tungt, at det er vigtigst at kunne trække sig op af hængedyndet og være positiv. Det er dér, der er aller­mest brug for det.

Hvad kan du gøre, hvis din partner er kritisk og negativ?

Du kan tale ud fra dig selv, udtrykke dine følelser – og være konsekvent. En af mine klienter på 67 år har følgende erfaring: Han og jeg havde i nogle måneder arbejdet med hans grænsesætning i forhold til hans familie og job. Han og hans kone delte husarbejdet ligeligt, og et af hans områder var at gøre badeværelset rent, hvilket han ikke havde spor imod. Typisk spuler en mand badeværelset på en maskulin måde. Ikke noget med at tjatte rundt med en klud. Hans kone var ikke god til at rose og anerkende, men var “fejlfinder”, og på et tidspunkt brokkede hun sig over, at han ikke havde fået vasket kalkpletter af skabslågen. Ved hjælp af rollespil og øvelser hjalp jeg ham med at kunne udtrykke sin frustration til hende over, hvad han opfattede som rettelser og beklagelser, og han blev i stand til at fortælle hende, at han havde besluttet sig for ikke mere at ville gøre badeværelset rent. Derefter rørte han det ikke i en hel måned. Efter et stykke tid bemærkede han, at hans kone var begyndt at blive mere positiv og anerkendende, så han besluttede sig for igen at ordne badeværelset, fordi det passede naturligt ind i logistikken hos dem. Min klient fortalte mig efterfølgende, at der aldrig mere var brok fra hendes side, men at hun derimod i højere grad påskønnede, hvad han i øvrigt gjorde for parforholdet.

Vær opmærksom på forskellen mellem mandens og kvindens opfattelse af belønning. Manden vil gerne have sin kones glæde, anerkendelse og påskønnelse af ham som mand. Derimod opfatter kvinden meget belønningen i parforholdet som sikkerhed, beundring fra manden af hendes kvindelighed, samt hans opmærksomhed og begær.

Ofte er vi ikke klar over disse forskelle, men giver den anden dét, vi selv gerne ville have. Det kan resultere i en nedadkørende spiral, og det kan blive en tung byrde at skulle løfte parforholdet ud af negativiteten.

Relative udfordringer

Når det i et parforhold alligevel kan se helt håbløst ud, er det, som med så meget andet, kun en illusion, der er farvet af vores holdninger og erfaringer. Der er altid en udvej. Det er blot et spørgsmål om at få øje på dét, vi ønsker at fokusere på, og som vi vil have mere af.

Vi har selv skabt vores problemer, men for at komme ud af dem, er det sjældent tilstrækkeligt at bruge de samme værktøjer til at løse dem, som oprindeligt skabte problemerne. Hvis du sidder fast, kan det måske være en god idé at få hjælp udefra til at klare skærene, og få et nyt syn på fastlåste situationer.

Husk, at der i enhver “umulig” og “håbløs” situation ligger en skat gemt, som vi bare ikke har fået øje på endnu. Utrygheden, vreden og sorgen må selvfølgelig ikke underkendes, for de har deres berettigelse og skal gennemleves. Men måden, vi håndterer oplevelserne på, bestemmer kursen af resten af vores liv.

Sorgen og smerten kan ikke fjernes eller bortforklares, men skal leves igennem, for at vi kan finde ud af, hvad læreprocessen handler om. Hvis man kritikløst tager hovedpine­piller uden at være klar over, at hovedpinen kommer fra for eksempel væskemangel, og man ikke får drukket tilstrækkeligt vand, har man ikke lært lektien. Hvis man ikke er i stand til at lære af en skilsmisse, men udelukkende giver den anden part skylden, risikerer man at havne i samme suppedas igen – indtil man endelig påtager sig ansvaret for sit liv, lærer lektien og finder en mere hensigtsmæssig adfærd og overbevisning. Husk, at vi tiltrækker det, der matcher os i det pågældende øjeblik. Alt er projektioner. Livets love er ligeså reelle som tyngdeloven.

Der er en mening med og læring i alting. Jo hurtigere vi finder ud af, hvad det drejer sig om, jo hurtigere får vi et “lettere”, “heldigere” og lykkeligere liv.

.

Jeg hjælper jeres parforhold tilbage på sporet igen.
Klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50) for en gratis afklarende samtale

 

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann