Spring til indhold

Kærlighed

  • Anslået læsetid: 5 min read
Hjem >> Parforholdet >> Kærlighed

Hvad er kærlighed i parforholdet egentlig?

.
Hvordan føles kærlighed? Har brændende kærlighed noget med forholdet mellem mennesker at gøre, eller er det mere en gryderet med kartoffelmos?

Man kunne også spørge om hvordan nærvær(d)et kan øges? Hvordan kan man undgå skilsmisse?

Hvis nogen har svært ved at blive ved med at føle den store brændende kærlighed, er der måske tre hovedårsager til dette:

  • Overstimulering. Der sker en snærende omklamring eller at forventningerne er steget til urealistiske højder.
  • Man lever i enten fremtiden eller fortiden. Hvis man ikke er i stand til at leve i nuet, kan man heller ikke være lykkelig eller mærke kærligheden nu. Når man er opslugt af fremtiden, lever man i forventningen, og når man kun beskæftiger sig med fortiden, lever man i erindringen.
  • Mangel på taknemmelighed. Ikke at være i stand til at være glad for det, der er, men derimod jagte noget, som ikke er endnu. Måske ved man slet ikke, hvordan den kærlighed, man jagter, er, eller hvordan man får fat på den, for når man fanger den, forsvinder den, og man jagter videre.

Hvornår er kærligheden tilsyneladende, og hvornår er den blivende?

I Benjamin Franklins selvbiografi fortæller han, at lykken og kærligheden handler om følgende syv ting:


Mikael Hoffmann


1) Forventninger

franklinFor 100 år siden var det almindeligt med et etværelses til en hel familie med 5 medlemmer. I dag lever de fleste mennesker med tårnhøje forventninger til sig selv og andre. Både fysiske og ikke-fysiske forventninger.

2) Taknemmelighed

Vær glad for det du har. Det er den sikreste vej til lykke og kærlighed.

3) Målsætning

Vid, hvad du vil have. Hvis du ikke er klar over det, og er i stand til at udtrykke det, kan det være rigtigt svært at få fat på.

4) Konsekvens

Den bedste måde at lære på, er at blive bevidst om sammenhængen mellem valg/beslutning/handling og så de tilhørende konse­kvenser. Hvis man samtidig kan forkorte afstanden/tiden mellem valget og konsekvensen, går læringen hurtigst.

5) Sammenhæng

Hvis man ikke er i stand til at se en helhed og sammenhæng i det, man foretager, bliver det meningsløst. Det gælder både parforhold, arbejde og andet.

6) Frihed

At kunne gøre, hvad man har lyst til er det, de fleste (bevidst eller ubevidst) stræber efter.

7) Ansvar

At tage ansvar er uløseligt knyttet til det at være menneske.

Dyder

Benjamin Franklins definition på dyder kan også bruges til at fokusere på hvad brændende kærlighed er:

1) Mådehold

Spis dig ikke overmæt; drik ikke, til du bliver lystig

2) Tavshed

Sig kun det, der kan gavne andre eller dig selv; undgå tom tale

3) Orden

Lad hver ting have sin plads; udfør hver ting til sin tid

4) Beslutsomhed

Beslut at udføre, hvad du bør; udfør nøjagtigt, hvad du har besluttet

5) Sparsommelighed

Giv ikke noget ud uden for at gavne andre eller dig selv; det vil sige: anvend intet til unytte

dreamstimemaximum_260517346) Flid

Spild ikke tiden; hav altid noget nyttigt for; undgå alle unyttige handlinger

7) Ærlighed

Brug ikke skadelig svig; tænk gode og retskafne tanker; og taler du, lad så din tale være som dine tanker

8 ) Retfærdighed

Gør ikke uret mod nogen, hverken ved at gøre ondt eller ved at undlade at gøre det gode, som det er din pligt at gøre

9) Beherskelse

Gå ikke til yderligheder; bær over med fornærmelser lige så meget, som du mener , de kan fortjene det

10) Renlighed

Tål ingen urenlighed, hverken hvad legeme, klæder eller bolig angår

11) Sindsro

Lad ikke småting eller dagligdags og uundgåelige hændelser forurolige dig

12) Kyskhed

13) Ydmyghed

Efterlign Jesus og Sokrates

Trosbekendelsen:

Igen vil jeg gerne citere Benjamin Franklin, fordi han har sagt så mange kloge ting:

–   Der er én Gud, som skabte alle ting.

–   Han styrer verden ved sit forsyn.

–   Han bør dyrkes ved tilbedelse, bøn og taksigelse.

–   Men den gudsdyrkelse, der er Gud mest velbehagelig, er at gøre godt mod sine medmennesker.

–   Sjælen er udødelig.

–   Og Gud vil sikkert belønne dyden og straffe lasten, enten her eller hisset.

Mere kærlighed

En af måderne til større kærlighed, et fastere forhold og mere tryghed og varme er at prioritere hinanden i parforholdet tilstrækkeligt højt.

Vi bestemmer selv, hvor lykkelige vi vil være og hvor meget kærlighed vi vil give og modtage. Det skal nemlig læres.

brændende kærlighed kan (gen)findes, når man opøver de færdigheder, der skal til for at kunne modtage og give den.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.