Spring til indhold

Hvad skal der til, for at få succes?

  • Anslået læsetid: 3 min read

dreamstimemedium_36005888Hjem >> Parforholdet >> Hvad skal der til, for at få succes?


For en del år siden ønskede nogle amerikanske forsikringsselskaber at finde ud af, hvad som virkede bedst i enhver form for behandling. Grunden var, at de ikke var interesserede i at bruge penge på behandlingsmetoder, som ikke virkede. Grundige undersøgelser viste efterfølgende, at der var fire områder, der gjorde sig gældende i bestræbelserne på at få et succesfuldt behandlingsforløb:

1. Det vigtigste er klientens motivation og vilje til at forandre sig, samt klientens ressourcer i mere bred forstand. Denne del af virkningen anslås til cirka 40%. Hvis motivationen ikke er til stede, er der intet, der hjælper. Det er formentlig en af grunden til, at fx aktiveringskurser ingen nævneværdig effekt har. Det kan være nok så dygtig en underviser med nok så godt et program. Hvis deltagerne ikke er motiverede, er der intet, der hjælper.

2. Relationen mellem behandler/psykolog/coach/terapeut og klienten er næstvigtigst. At der finder et reelt møde sted, og at der er en direkte, hjertelig og ærlig kommunikation. Det betyder altså noget om behandler/psykolog/coach/terapeut og klient kan lide hinanden som mennesker, og at der er nærvær i mødet mellem dem. Denne del af virkningen til et succesfuldt resultat anslås til cirka 30%.


Mikael Hoffmann


Så disse to første punkter står altså for intet mindre end 70%!

De sidste 30% fordeler sig som følger:

3. 15% af virkningen er, at både klient og behandler/psykolog/coach/terapeut har tillid til selve processen. At der er en forventning om helbredelse og klaring. Behandleren/coachen/terapeuten skal desuden have en vis faglig dygtighed og professionalisme og kunne give en sandsynlig og troværdig forklaring på klientens problemer, samt opstille en rimelig tese om hvordan de kan (op)løses.

4. Det sidste, der kræves for at få en succesfuldt behandling, er de specifikke teknikker og metoder, der indgår i selve behandlingen, og de tegner sig for de sidste 15% af virkningen.

Parterapi, der virker

Fjerde og sidste punkt viser altså, at det er ret ligegyldigt om det er NLP, kognitiv psykologi, gestaltterapi, krystalhealing eller noget helt andet, der bliver brugt som værktøj og behandlingsmetode. Det vægter alligevel kun med omkring 15% i bestræbelserne på at få succes med det, man ønsker hjælp til. Det vigtigste er helt klart ens egen motivation og parathed. Hvis den person man vælger som vejleder og hjælper så samtidig er dygtig og har nogle effektive metoder og teknikker, skulle succesen være i hus

Grunden til, at det er vigtigt at finde en terapeut, som matcher en selv, er fordi behandleren er som et instrument, der spiller en melodi. Er det et klaver, en tuba eller en triangel? Du skal blot finde det ”instrument”, der passer med din klang, så du kan blive ”stemt” og lyde rent og klart.

Konklusionen er, at hvis man føler sig top-motiveret til at ændre nogle uhensigtsmæssigheder i livet, handler det primært om at finde den rigtige person til at hjælpe sig. Så enkelt er det at bearbejde uhensigtsmæssigheder og få succes…

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

2:53 minutter

.
Kilde: Lambert, M.J. (1992). Implications of outcome research for psychotherapy integration. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds.) Handbook of psychotherapy integration (pp. 94 – 129). New York: Basic Books – gengivet i: “The heart and soul of change”.
http://www.amazon.com/Heart-Soul-Change-Delivering-Therapy/dp/1433807092/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1414264632&sr=1-1&keywords=heart+and+soul+of+change

.


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.