Er din partner meget negativ?

min mand er sur og negativOversigt:
I denne artikel vil jeg give en forklaring på, hvorfor din partner er så (pisse) negativ – eller måske i den modsatte grøft og er overdreven positiv – og hvad du kan gøre ved det, hvis det er et problem!

Det handler meget om, hvad der motiverer os hver især, mænd såvel som kvinder.

Ikke fordi der er noget, der er rigtigt eller forkert, eller godt eller skidt. Udelukkende fordi det bare ER sådan!

Jeg vil beskrive, hvordan du kan skabe balance mellem det følelsesmæssige og det tankemæssige, så livet og relationerne bliver lettere.

Jeg kommer også ind på, hvad surhed og negativitet gør ved børn efter skilsmisse.

Midt i artiklen har jeg anvist nogle helt konkrete løsningsforslag, hvis din partner er meget vred eller rasende.

Jeg beskriver også, hvad der kan gøres, og hvad man absolut ikke må gøre, hvis man lever sammen med en meget vrangvillig og negativ person.


Naturligt og nødvendigt

Negativiteten er lige så naturlig og nødvendig som positiviteten. De to skal helst afbalancere hinanden. Hver ting til sin tid. Begge dele har en funktion, men “for meget og for lidt fordærver alting”.

Du skal tage ansvar for dig selv, og finde ud af, hvad det var, der i første omgang skabte den situation, du sidder i lige nu. Hvorfor tiltrak du dig negativiteten, og hvordan kan du afbalancere den?

Først en kort, konkret løsningsmodel som en appetitvækker til resten af artiklen: Et menneske (mand eller kvinde), der er i sine følelsers vold (og er meget negativ), er lige som et lille barn, og skal behandles derefter.

 1. Lad være med at ignorere eller straffe
 2. Sæt ord på og gør tingene tydelige. Det vil sige, at du tydeligt skal vise, at du lytter (og måske forstår)
 3. Kommuniker dine grænser (klogt, høfligt, diplomatisk og hensigtsmæssigt)

…og find derefter ud af, hvad der skabte negativiteten. Typisk er det et tegn på utryghed. Hvad har du gjort, som har skabt en følelse af tryghed for din partner?

Hvad er det, der får et menneske til at være negativ og kritisere sin partner på en nedværdigende måde?

min kæreste er altid negativ

Hvad hvis din partner fremhæver alt det, der er gået galt, og det du kunne have gjort bedre, men ikke nævner noget som helst, som går godt?
Hvordan føles det, hvis din partner indleder alle sætninger med Nej eller Men, og altid er på tværs og i opposition?

Hvad hvis din partner forlanger, at du skal være rummelig, tage tingene med humor og et gran salt – men ikke gør det selv?
Hvad hvis han/hun med den største selvfølgelighed nævner, hvad du har gjort forkert – mens børnene hører på det – i stedet for at bakke op om beslutninger og ytringer eller forholde sig neutral, indtil I er kommet i enrum?
Eller din partner tager for givet, at du har gjort noget galt, hvis dit barn slår sig, mens du leger med det?
Eller han/hun konstant er vrissen, sur, vred, frustreret eller voldelig – eller behandler dig som sin terapeut eller forælder?

Hvis du genkender et eller flere af ovennævnte scenarier, så læs videre for at se, hvad du kan gøre.


De kritiske er de mest realistiske,
men de positive har det sjovere og lever længere og bedre!!!


Et helt ocean med vand kan ikke sænke et skib – medmindre vandet kommer ind i skibet.

På samme måde kan negativitet i verden heller ikke få dig til at gå ned – medmindre du lader negativiteten trænge ind i dig.

Hvis din partner er uudholdeligt negativ og destruktiv, skal du arbejde med din grænsesætning (og eventuelt også dit selvværd og selv-accept), så vand og negativitet kan holdes ude. Jo stærkere du er, jo tættere er dit skrog. Både styrke og modstandsdygtighed kan heldigvis læres.

yin og yangBemærk venligst, at et skib ikke kan sejle uden vand. Det er som dualiteten i yin og yang. Positiv og negativ har hver sine berettigelser, styrker og svagheder.

Du kan nyde vinterens forfriskende kulde, fordi du kender sommerens hede.

Og du kan nyde sommerens dejlige varme, fordi du kender vinterens bidende kulde.

Følelser

Til forskel fra et venskab eller i arbejdsrelationer er vi i parforholdet tæt på hinanden, og der er følelser blandet ind. Derfor ser vi vores partner gennem et tykt filter af livets erfaringer, og vi risikerer tilligemed at tage hinanden for givet. Tilliden, trygheden og respekten kan fordufte ganske langsomt.Den måde, en mand eller kvinde retter sin partner på i en negativ og vrængende tone, ville vedkommende (forhåbentlig) aldrig gøre over for andre, men vi gør det over for vores egen partner, uden at det rører os spor.

Jeg har hørt kvinder sige: ”Jeg retter på min kæreste, indtil han er en rigtig mand. Jeg har ikke respekt for ham, før han opfører sig som en mand.” Men bliver man mere mand af at blive rettet på? Eller at der er en negativ stemning? Er det ikke lige som at tisse i bukserne i frostvejr – eller at forsøge at slukke en ildebrand med benzin?

Kærlighed

Der er en anden lille tvist til synet på den negative, der måske også skælder ud. Muligvis kommer det bag på dig, men uhyrlighederne kan faktisk  være en stor kærlighedserklæring til dig. Husk på, at teenagere kan være enormt strenge mod deres forældre – fordi de véd, at forældrene altid vil elske dem, uanset hvad de gør og er. Derfor bruger de forældrene til at spille deres bold op ad.

Samtidig kommer al vreden nede fra samme sted (Hara-shakrat), som kærligheden også kommer fra. Egentlig skal du være betydeligt mere nervøs for jeres parforhold, hvis der er ligegyldighed eller foragt, end hvis der er vrede og negativitet.

Motivation

Det er forskellige ting, der motiverer mænd og kvinder – eller rettere det maskuline og feminine i begge køn. Når jeg skriver mænd og kvinder, kan det godt være, at det er lige modsat i JERES parforhold……

Typisk kan en mand (det maskuline) godt lide at blive rost for alt dét, han gør. Især dét, han gør for sin kvinde for at gøre hende glad og tilfreds. Ros motiverer mænd.

Typisk kan en kvinde (det feminine) ikke lide, når noget ikke er i orden. Hun vil gerne forbedre ting, og de skal helst være tæt på det perfekte. Så hvis nogen kritiserer hende, motiverer det hende stærkt til at ændre noget.

Problemet er, at kvinder fejlagtigt tror, at hvis de bare kritiserer deres mænd, så vil mændene ændre og forbedre sig. Men det har ofte den stik-modsatte effekt på mændene. De bliver demotiverede af kritik. Det er jo ikke fordi kvinderne er dumme. Tværtimod er de både smarte og kloge – men også uvidende. De aner ikke, at de gør dét ved deres mænd, som kun virker på dem selv. De TROR, at mændene er ligesom dem selv. Stor fejltagelse. Mænd er mænd, og kvinder er kvinder.

Mændene tror fejlagtigt, at når deres kvinde kritiserer dem, er det personligt ment. De føler sig krænkede og går til modangreb eller tager offer-rollen. Stor fejltagelse. Hvad mændene ikke er klar over, er at det fra kvindens side blot er tegn på kærlighed og omsorg. Hun bekymrer sig for ham, og vil ham det bedste. Det er ikke mandens dumhed men derimod uvidenhed. Mændene tror, at kvinderne er ligesom dem selv, og måler dem med deres egen målestok. Det er primært dét, der skaber flest problemer i ethvert parforhold.

Se en anden stor forskel mellem “mænd” og “kvinder” på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/psykologi/to-velbevarede-hemmeligheder

Parforholdet og negging (positiv-negativ)

På dr.dk er der en artikel om negging med en ganske glimrende forklaring på, hvad det betyder. Det er nemlig først at være positiv og derefter at vende det til noget negativt, for at kunne styre og kontrollere den anden.

www.dr.dk/nyheder/kultur/deltager-i-populaert-realityprogram-beskyldes-negging-men-hvad-betyder-det-egentlig

Tilsyneladende er det før ægteskabet mændene, der mestrer negging, men efter ægteskabet er det typisk kvinderne, der er ”bedst” til denne desciplin.

Når en mand og kvinde gifter sig, håber manden, at kvinden aldrig vil ændre sig. Men det gør hun.

Og kvinden håber, at manden efter brylluppet vil forbedre sig. Men det gør han ikke. Og i bestræbelserne på at forbedre ham, negger hun (naturligvis ubevidst). Hun fortæller ham først, hvad han er god til, og så påpeger hun fejl og mangler ved ham. Hvis manden ikke er følelsesmæssigt og mentalt stærk, vil det påvirke ham (og parforholdet) negativt.

Det er godt, at disse ting kommer frem og bliver bevidstgjort og synlige. Ingen ønsker at negge, men vi kan alligevel komme til at gøre det.

Grænser

Hvis du fra begyndelsen af parforholdet har været i stand til på en moden måde at sætte sunde naturlige grænser over for urimeligheder, kommer du slet ikke ud i situationer, hvor du er nødt til at blive negativ, sur og råbe op – eller blive råbt ad.

En positiv person synes, at det er hamrende irriterende altid at blive trukket ned i negativitetens hængedynd.
En negativ person synes, at det er hamrende irriterende med den lalleglade overfladiske partner.

Læs mere om grænsesætning på www.parforhold-parterapi.dk/parforhold/misforstaelser/graenser-og-behov

Fodbold

Landsholdskamp i Parken!
Hvis fodboldkampen tabes, er det HOLDET, der har tabt.
Hvis kampen vindes, er det OS, der har vundet.

Hvorfor er det ofte således, at det først er tredje gang, at man forsøger med USB-stikket, at det kommer i?

Der er altid noget galt for den negative (partner):

 • “Hvis du kommer for tidligt til en aftale, er du paranoid og neurotisk.”
 • “Hvis du kommer for sent, er du kontrollerende og kontrolfreak.”
 • “Hvis du kommer til tiden, er du perfektionist og fanatisk med tvangstanker.”

Der vil altid være noget galt med dig….

Nogle mennesker (og nogle terapeuter) tror, at der er noget “gået i stykker”, som kan fixes eller repareres. Når bare dét, der ikke fungerer, bliver lavet (med forskellige former for terapi), er alting godt.
WRONG!!!
Der er en god grund til alting – ligesom at man fryser, når det er koldt.

Ens opfattelse afhænger også enormt meget (udelukkende!!!) af ens erfaringer og hvad der er sket forinden.
Her er et morsomt eksempel på dette i videoen fra “Yes Prime Minister”, hvor Sir Humphrey Appleby tydeligt viser, hvordan ledende spørgsmål kan føre til et bestemt svar.


2:15 minutter


Forskel på JA og NEJ

Læg mærke til forskellen:

A: “Vil du med på museum?”

B: “Nej, men måske til vinter.”

B: “Ja, men først til vinter.”


4:39 minutter

Brugen af ordet MEN

Læg mærke til forskellen:

“Det var en dejlig sommer, men det regnede.”

“Det regnede, men det var en dejlig sommer.”

Det er ikke ligegyldigt med rækkefølgen…


Hvor kommer negativiteten fra?

Der er også en (mere eller mindre god) grund til negativitet. Den har en funktion, og vi skal helt tilbage til urtiden og vores krybdyr-hjerne for at finde forklaringen.

negativForestil dig for mellem cirka 10.000 og cirka 70.000 år siden, hvor mandens job var at bringe mad hjem og beskytte familien, og kvindens var at passe afkommet (i tiden mellem Homo Sapiens oprindelse og Agerbrugsrevolutionen).

To familier går inde i en mørk skov, og pludselig kommer de frem til en lysning, hvor solen skinner og det er dejligt varmt.

– I den ene familie siger kvinden glad: “Ih, hvor er her dog skønt. Jeg sætter mig lige hen og nyder den dejlige sol.

– I den anden familie ser kvinden mistroisk op mod himlen og siger: “Kan vi mon blive angrebet fra luften af et flyvende rovdyr, og hvad mon der ligger bag den sten? Er der sikkert at være her?

I hvilken familie ville overlevelseschancen mon være størst?

Mændene i de to familier gik på jagt. Men de var ikke altid lige heldige. De fleste gange slap dyret væk. Kun en gang imellem blev der nedlagt et bytte.

– I den ene familie siger manden mismodigt: ”De fleste gange lykkes det mig ikke. Jeg er ikke nogen stor jæger. Jeg duer ikke til det her.”

– I den anden familie siger manden med begejstret stemme: ”Så du hvordan jeg nedlagde byttet? Det var fantastisk godt. Jeg er en stor og dygtig jæger!”

I hvilken familie er sandsynligheden størst for at de går mætte til ro om aftenen?

Så naturen udstyrede manden med et positiv (og optimistisk) holdning, og kvinden med en negativ (og skeptisk).

Når vi føler os pressede, overtager vores krybdyrhjerne allerbagerst i hjernen vores beslutninger og adfærd, og vi reagerer automatisk – også selv om det ikke er særligt fornuftigt eller rationelt i den tid, vi lever i nu.

Negativiteten er et af vores overlevelsesværktøjer – men ligesom andre psykologiske værktøjer og handlemønstre kan det være temmelig uhensigtsmæssigt i visse situationer. Noget, som ikke virker godt, skal aflæres, og der skal læres noget andet, der kan give os det, vi egentlig gerne vil have. Vi skal modnes gennem læring, så vi ikke opfører os som børn eller hule-mennesker over for vores partner.

Læs også en ph.d.-afhandling af Mette Bisgaard www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/far-foeler-sig-bagud-paa-point-mette-forsker-i-foraeldres-adfaerd-i, hvor hun beskriver forskellen mellem mænd og kvinder. Cirka midt i artiklen står der:

“Ved mødet [i Familieretshuset] fremhæver fædrene ofte de positive historier ved samværet, fordi de gerne vil øge samværet, mens mødrene oftere peger på ting, som fungerer mindre godt under samværet.

Det skyldes, at mødrene gerne vil beholde den nuværende samværsordning eller øge den til deres egen fordel, fortæller forskeren.”

Det er den grundlæggende forskel mellem mænd og kvinder, der bliver fremhævet, når situationer spidser til.


Feedback fra klienterSe klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Smertepåførelse

min kæreste kritiserer mig hele tidenEt andet vigtigt aspekt af negativiteten er, at hvis man føler en stor smerte, og man har på fornemmelsen, at partneren ikke kan mærke denne smerte, så vil man (ubevidst og barnligt) påføre en smerte – “for så MÅ han/hun da kunne MÆRKE, hvor ondt det gør på mig…..
Dels tror man, at den anden bedre forstår ens egen smerte, og dels letter en smertepåførelse på andre ens egen smerte-oplevelse.

Men det er selvsagt en uhensigtsmæssig adfærd, som hører hjemme i børnehaven, og ikke i et modent parforhold!

Den negatives logik

En negativ person kan finde på at sige:

 • “Høflighed er spild af tid.”
 • “Taknemmelighed er noget opreklameret l…”
 • “At sige undskyld er udtryk for svaghed.”
 • “Empati er unødvendigt. Man skal bare gøre, hvad der skal gøres.”
 • ”Jeg har lov til at være morgensur, for sådan er jeg bare.”
 • …og lignende

Søfolk

Jeg startede min erhvervskarriere til søs, hvor jeg først var styrmandselev, inden jeg blev styrmand og efter 12 år til søs endte som kaptajn.

Jeg husker tydeligt en situation fra mit første skib, hvor en af matroserne altid brokkede sig over alting. Blandt andet at han tjente for få penge. En dag var situationen under et havneanløb sådan, at han i stedet for almindelig løn for en nattevagt tjente overtid for nøjagtigt det samme arbejde. Det vil sige at han i en uge pludselig tjente styrtende med penge uden at gøre noget som helst anderledes. Jeg spurgte ham, om han ikke var glad nu, hvortil han svarede, at det var han bestemt ikke, for nu skulle han jo betale en masse i skat. Skatteprocenten var den samme (sømandsskat dengang), men det var beløbet, han fokuserede på. Ikke de ekstra penge, han havde til sig selv.

Bevidsthed

En af mine mandlige klienter fortalte, at hans kæreste havde læst den samme bog om personlig udvikling som han selv. Hun kunne huske alle de områder, hvor hun var uenig med forfatteren, og synes at det var en forfærdelig bog. Han kunne derimod kun huske alle de områder, hvor han havde været enig, og synes at det var en rigtig god bog.

Da hun læste op af et afsnit, hun var uenig i, kunne han slet ikke huske at have læst det. Det var helt forbigået hans opmærksomhed. Han havde kun fokuseret på det, han kunne bruge. De spejlede hver især, hvad de selv indeholdt, og hvor deres bevidsthed var. Hun var grundlæggende negativ i sit livssyn, og han var positiv.

Den meget negative person kan være vrissen, kritisk, bebrejdende, fejlfinder – og kan være voldelig.

Den meget positive kan være medløber, naiv, lalleglad og ja-ja-ja-siger.

Begge dele er yderpunkter og lige slemt.

Surhed og vold

At være sur og vrangvillig over for sin partner er lige så slemt og skadeligt som vold. Men psykisk og følelsesmæssig surhed efterlader ingen synlige fysiske blå mærker på kroppen. Der kommer “kun” smertefulde ar på følelses-legemet og sjælen.

Resultatet med den psykiske vold er i sidste ende det samme som med den fysiske vold. De to ting hænger sammen. Den sure partner tirrer den voldelige partner. Og den voldelige partner gør den anden sur og indelukket. De “danser en dans” med hinanden, eller “leger en leg” om man vil.

I vores samfund er vi først nu så småt begyndt at få øjnene op for, at psykisk vold er lige som slemt som fysisk vold. Det svarer til, at hvis man forurener med olie, kan det tydeligt ses, men hvis man forurener med stråling, er det “usynligt”. Det er kun konsekvenserne, der er tydelige, men forureneren vil gerne bortforklare og ansvarsfralægge sig.


Psykologiske forsvarsmekanismer

Negativitet er en af de psykologiske forsvarsmekanismer (og hører under devaluering):

Adfærd: Beskrivelse:
Fortrængning Fortrængning er den mest almindelige forsvarsmekanisme. Man ignorerer ubehagelige kendsgerninger som bortfiltreres, fordi de strider mod ens selvopfattelse, fordomme og forudfattede opfattelser af andre og af verden. Den ubehagelig oplevelse flyttes fra bevidstheden over i det ubevidste.
Benægtelse Benægtelse er en form for fortrængning. Fx at medarbejderen benægter en fyring eller sit barns død. Herunder hører også bagatellisering og romantisering.
Projektion Projektion er når man tillægger andre de tanker, følelser og motiver, som man selv indeholder. ”Tyv tror at hver mand stjæler”. Hjernen vil helt automatisk sortere i den kæmpestore inputs-mængde, den hvert eneste sekund modtager, og fremhæve det, den mener er vigtigt, nemlig det kendte.
Devaluering Devaluering, hvor man tilskriver andre (eller sig selv) negative eller ringere egenskaber. Dette gøres for at straffe en person eller forhindre en truende indflydelse. Når man devaluerer sig selv, er det en selvdestruktiv handling, der typisk skal få andre til at sige det modsatte. Negativitet hører under devaluering.
Aggression Aggression er når man med sin attitude truer andre til at gøre eller være noget bestemt.
Mobning Mobning sker både blandt børn og voksne. Når vi ikke kan konfrontere de virkelige kilder til vores frustration, smerte og misundelse, er vi tilbøjelige til at lade det gå ud over en svagere, og dermed mindre truende, person. Mobning kommer typisk af et lavt selvværd.
Afvisning Afvisning. Man afviser andre, for ikke selv at mærke smerten og skuffelsen. En afvisning kan også være en skjult hævn for tidligere afvisninger, der intet har med den nuværende afviste at gøre.
Generalisering Generalisering. At alt og alle bliver skåret over én kam.
Rationalisering Rationalisering er defineret som “at skabe falske men plausible undskyldninger for at retfærdiggøre en uacceptabel adfærd.” Forklaringer er ikke usande, men der er bare flere ting med i det end man fortæller om.
Intellektualisering Intellektualisering er en afart af rationalisering og en form for bortforklaring. Man kommer med lange ”kloge” begrundelser for sine valg og handlinger i stedet for at stå ved sine følelsesmæssige grunde.
Reaktionsdannelse Reaktionsdannelse er når vi opfører os helt i modstrid med, hvordan vi virkelig føler. Fx når man skriger ”Jeg hader dig”, og man i virkeligheden føler at man savner vedkommende og holder af.
Identifikation Identifikation er at styrke sit selvværd ved at danne en imaginær eller reel alliance med en bestemt person eller gruppe. Dette ses især i usikre mennesker. Det kan være religion, politik, et sportshold, et broderskab eller en social klike.
Projektiv identifikation Projektiv identifikation er når man fremlægger sine egne problemer for andre, så de kan løse dem for en selv på en måde, man selv ønsker det, i stedet for at finde ud af hvordan man har det med den ubehagelige situation. Denne funktion flytter problemerne over i andre mennesker, så man selv har lettere ved at være i situationen. “Hun fik mig til at gøre det!” er den projektiv identifikations kampråb.
Splitting Splitting er når man med devaluering, idealisering og projektiv identifikation inddrager andre mennesker i sine egne problemer på en måde, der læsser problemerne over på de andre, så de får det dårligt.
Regression Regression er at vende tilbage til umodne adfærdsmønstre. Fx en teenager, der smider sig på gulvet og skriger og græder, fordi han/hun ikke kan få lov til noget bestemt. Teenageren kan også vende tilbage til spædbarnsadfærd for at få sympati fra hans eller hendes forældre.
Idealisering Idealisering er når man tilskriver andre eller sig selv overdrevne positive træk. At være positivt er godt, men kun hvis de tilskrevne egenskaber til sig selv og andre er reelle, og funderet i en solid opfattelse af, hvad der er sandt og hvad der ikke er.
Fantaseren Fantaseren. Alle fantaserer nu og da og det er sundt og godt. Men hvis fantasien bliver et centralt element i konflikter, er det et usundt forsvar. Narcissister forestiller sig selv meget bedre, end deres resultater og evner viser. Den slags fantasi kan forsinke personlig vækst og udvikling, fordi det kan erstatter reel håndtering af livet.

Se nøgleordene herover for at få forklaringen på nogle af de psykologiske forsvarsmekanismer,

og læs mere om dem på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/psykologi


En rigtig dræber i ethvert parforhold:

”Jeg er sikker på, at jeg véd, hvad du vil have, og derfor giver jeg dig det!
Samtidig forventer jeg, at du véd, hvad jeg vil have, og at du giver mig det!”
Eller sagt på en anden måde:
– Du tror, at du véd, hvad han gerne vil have. Og dermed forventer du, at han naturligvis også véd, hvad du gerne vil have!

Hvis man er ægtefælle med den holdning, går det ofte (altid?) galt.
Hvis man ikke sørger for at der er god kommunikation, der leder til forståelse, så det giver mening (for begge parter), forårsager det ofte skuffelse, frustration og smerte.

Det er når man har kendt hinanden i mange år, at man risikerer at falde i den fælde. Der er forventninger, der oftest bliver vendt til skuffede forventninger – og så tror den første (fejlagtigt), at det er den andens skyld, at vedkommende har det skidt og er ked af det og vred. Og den anden aner måske ikke sine levende råd, men har en hysterisk uudholdelig ægtefæl(d)e.


11:00 minutter


Løsrivelse

Hvorfor ødelægger børn deres eget legetøj, siger nej, er negative og obstruerer? Det er en naturlig løsrivelsesproces, der starter omkring to-års-alderen og kan være relativt kort eller lang. Nogle børn får aldrig gjort deres løsrivelse fra forældrene færdig, men fører den i stedet over på deres (skiftende) partner(e).

Negativ magt

min mand bliver hurtigt surDer er en stor magt i at skælde ud og være sur og negativ. Man kan kontrollere situationer og mennesker omkring sig. Men den anden kan kun lade sig skælde ud, hvis personen slipper ansvaret og lader det ske. For begges vedkommende har de lært det, de hver især gør, nemlig henholdsvis at skælde ud og at bøje nakken/rette ind.

Forestil dig, at I kommer gående hen ad fortovet ved siden af hinanden. Der kommer en modgående på samme fortov, og din partner siger til dig: ”Gå ind til siden”. Så siger du måske ”Hvorfor siger du det?” eller ”Det kan jeg da godt selv finde ud af”. – ”Jamen, jeg vil bare hjælpe dig” svarer din partner. Det er imidlertid ikke hjælp, men en fejl­program­mering. Det er en negativ ladet kontrolmekanisme, som er både skadelig og ødelæggende for et godt parforhold. Ingen bryder sig om hele tiden at blive rettet på, med mindre man selv har en alvorlig brist, hvor man har det bedst med at blive kritiseret.

Det hjælper IKKE at rase ud. Rent faktisk viser det sig, at det bare giver lyst til at rase endnu mere.

Konstant negativitet er lige så behandlingskrævende som en alvorlig helbredsmæssig udfordring. Behandlingen består i holdnings­ændring og delvis ændring af miljøet for begge parter. I behøver ikke at blive skilt, men der skal ske markante forandringer, for at I kan få et godt samliv og parforhold.

Når man er negativ, er alting negativt:

Den positive: “Lad være med at rette på mig!”
Den negative: “DU skal ikke kommandere med MIG.”

Den positive: “Jeg har det dårligt med at blive rettet på.”
Den negative: “Jeg gider ikke høre om dig og alle dine følelser.”

Den positive: “Jeg ønsker ikke at blive rettet på.”
Den negative: “Du er egoistisk og tænker kun på dig selv”

Den positive: “Vil du holde op med at rette på mig?”
Den negative: “Nu dutter du mig.”

Den positive: “Vil du være sød ikke at rette på mig?”
Den negative: “Al det blød-sødenhed-pis giver mig kvalme”

Den positive: “Hvad er det, der får dig til at rette på mig?”
Den negative: “Du skal ikke terapeutisere mig.”

Så når du lever sammen med en negativ person, kan alt, hvad du siger og gør, blive vendt imod dig. Det er ligesom en spiseforstyrret: Hvis du vil rose vedkommende og siger: “Hvor ser du godt ud i dag”, vil den spiseforstyrrede svare: ”Så jeg da forfærdelig ud i går?” En spiseforstyrret forsøger at styre kaos med kontrol. Din negative partner er lige så syg og gør nøjagtigt det samme. Begge har en psykisk forstyrrelse, som er resultatet af enten et traume eller en oplevet negativ langtids­påvirkning. Og den påvirkning kan du med din adfærd og holdning have været med til at forstærke….. Du skal tage ansvar for, hvad du oplever, men det kommer jeg ind på lidt senere.


Mange mænd har med god grund ikke spor lyst til at gå i parterapi med deres kone/kæreste!

Læs her om grunden, idet den maskuline og den feminine metode er to vidt forskellige retninger i par-terapi og par-coaching.

Klik også her for at læse mere om mine systematiske arbejdsmetoder med en 5-punkts plan for et eventuelt samarbejde om at forbedre jeres parforhold.


Forskellige reaktioner på parterapeutens ægteskabelige status:

En negativ klient siger til den fraskilte eller gifte parterapeut:

– “Du er skilt, så derfor er du utroværdig som parterapeut!”

– “Du er lykkeligt gift, så du har aldrig prøvet livets hårde realiteter.”

En positiv og ressourcestærk klient siger til sin fraskilte eller gifte parterapeut:

– “Du er skilt, så du må have masser af erfaring med parforhold i forskellige afskygninger. Du må kende smerten, og dermed kunne sætte dig ind i min situation.”

– “Du er lykkeligt gift, så du må da vide noget om parforhold, og hvad der kan få det til at holde.”

Så terapeutens personlige forhold har intet med vedkommendes faglige dygtighed, parterapien eller udbyttet at gøre. Både den fraskilte og den gifte parterapeut kan være hamrende dygtig eller inkompetent og uduelig. Det er noget helt andet end de personlige forhold, der er vigtige.

Forskellige resultater af første session hos parterapeuten

En negativ klient føler:

– “Lige efter terapi-sessionen havde vi et kæmpe skænderi. Så parterapien virker jo ikke!”

– “Vi har slet ikke skændtes, så vi behøver ikke noget parterapi.”

En positiv og ressourcestærk klient føler:

– “Lige efter den første sessionen havde vi et kæmpe skænderi. Så vi har enormt stort behov for parterapi.”

– “Vi har slet ikke skændtes, og det vil vi gerne blive ved med. Derfor fortsætter vi med forløbet og får lært det, der skal læres.”

Så hvordan I reagerer efter en terapi har intet med terapeutens faglige dygtighed, parterapien eller udbyttet at gøre. Det er noget helt andet, der er vigtigt, nemlig jeres egen indstilling.

Autentisk eller uautentisk

Den autentiske stemme: ”Skete der det, jeg ønskede skulle ske? Nej. Det betyder, at mit mål eller mine strategier og metoder var forkerte. Jeg har stadig noget at lære.”

Den uautentiske stemme: ”Skete der det, jeg ønskede skulle ske? Nej. Og derfor er verden uretfærdig. Min partner er for dum. Han/hun fatter ikke, hvad jeg mener. Hun/han er kold og kynisk eller hysterisk og modbydelig. Det er de andres skyld. De er forkerte.”


Børn – surhed og kræsenhed

min mand kritiserer mig hele tidenDet er ikke naturligt for børn at være morgensure. Det er noget, de har lært (af de voksne). Hvis du har et barn, der er morgensur, må du først kigge på din egen (og din partners) holdning om morgenen.

Dernæst kan du belønne dit barn for at være positiv om morgenen – bare du ikke forkæler eller ”køber” det.

Hvis enten din partner eller dit barn er nej-siger, kan du foreslå, at nej-hatten bliver hængt på knagen i entreen, inden vedkommende kommer ind i huset.

Kræsenhed er heller ikke noget, der er naturligt for det lille barn, medmindre noget er giftigt, eller barnet er mæt. Kræsenhed i forbindelse med gode sunde madvarer er noget, barnet har lært af sine forældre, som selv har lært det, og som måske har svært ved at tage livet ind og nyde det. Denne holdning kan udmønte sig i deres børns kræsenhed og en negativ holdning. Vores børn er spejlbilleder af os voksne.

Skilsmisse med børn og en ressource-svag eks'

Hvad gør du, hvis I er skilt og din eks-partner er negativ, psykisk syg, alkoholiker eller misbruger – og I har børn sammen? Det absolut eneste, du kan gøre, er at arbejde med dig selv og dine egne overbevisninger, det vil sige styrke dig selv, så du bliver en god støtte for dit barn. Husk, at der bare skal en enkelt ressourceperson til i et barns liv, for at dette barn vil kunne klare sig. Du er den person!

Medmindre din eks fysisk slår jeres barn, er myndighederne meget tilbageholdende med at give dig forældremyndigheden. Psykisk og følelsesmæssig terror er meget diffust og svært at bevise. Hvis din eks er negativ eller lignende psykisk syg, kan du kun gøre dit bedste og håbe på, at jeres barn står igennem udfordringerne uden alt for store mén.

En positiv og konstruktiv nyhed er, at et barn med så store udfordringer som en negativ forælder på mange måder kan stå stærkere i sit liv, end børn, der ikke har oplevet væsentlige udfordringer.

Hvad gør du rent praktisk med en negativ og destruktiv eks-partner? Du skal glide af. Undgå at tage kampen. Vær klog. Men sæt sunde naturlige grænser.

Giv efter – giv efter – giv efter – sæt grænser – giv efter – giv efter – giv efter – sæt grænser – osv

Søg kvalificeret rådgivning og coaching. Lad være med at stå alene med det. Få andre til at læse dine mails og SMS’er, inden du sender dem.

Optag alle jeres samtaler på bånd og mobiltelefon.

Husk hele tiden på, at det var dig selv, der oprindeligt valgte denne partner. Der er noget, du skal lære af situationen. Lad være med at tørre det hele af på din partner.

Dit barn har fået en ekstra udfordring i sit liv, og det er sådan, det er. Det er der ikke noget at gøre ved, og det vil være svært at ændre på. Ikke umuligt, men svært. Få det bedste ud af situationen – for barnets skyld. Og arbejd med dine egne holdninger og overbevisninger.

Forhistoriens betydning

Højlydte og voldsomme meningsudvekslinger mellem to mennesker i et forhold er godt, og de kan være forløsende og opklarende. Alt, hvad der i hverdagen lå under bagatelgrænsen, kommer frem i lyset, og det er godt. Men en følelsesmæssig og verbal skraldespand hører ikke hjemme i et parforhold. Du må ikke blive ved med at finde dig i alt muligt snavs. Det skal stoppes.

En pessimist og negativ person ser udfordringer i enhver mulighed.
En optimist og positiv person ser muligheder i enhver udfordring.
Sir Winston Churchill

– Optimist lyder som noget, der går opad.
– Pessimist lyder som noget pis…..

Hvis din partner ikke har fået løbet hornene af sig som teenager, fordi hans eller hendes forældre ikke var i stand til at håndtere adskillelses­processen fra barnet, kan din partner sidde fast i gamle mønstre. Imidlertid er det hverken rimeligt eller sundt, at du er skydeskive for dette, for det har med stor sandsynlighed kun lidt med dig at gøre – bortset fra at det jo var dig, der valgte denne partner. Der er åbenbart et-eller-andet, du har brug for at lære om dig selv, og det har din “umulige” partner velvilligt valgt at stille op til. Når du har lært lektien, holder udfordringerne op.

Lad være med nogensinde at påtage dig forældrerollen over for din partner. Det er en svær balancegang, fordi du ER den af jer med overblikket og ressourcerne. Du GØR jo noget (blandt andet læser denne artikel).

Løsningen på jeres udfordringer er, at du skal blive ved med at udvikle dig personligt, sætte flere sunde grænser over for din partner, have rimelige ønsker, bevidstgøre adfærden på en respektfuld og kærlig måde, give dig selv plads til at også du kan begå fejl – og samtidig ikke finde dig i hvad som helst. Hold dig på toppen af prioriteringstrekanten. (Øverst er du selv, hvilket betyder at du mærker efter, hvad du vil have, og siger det højt. Nummer to er din partner. Nummer tre er partner og job. Nummer fire er alt muligt andet og alle mulige andre)

Se video om prioriteringstrekanten herunder


8:37 minutter


Salg

Jeg arbejdede engang som sælger. Der opdagede jeg, at i mit firma havde nogle af mine kollegaer en helt anden strategi end mig. Hvis kunden spurgte om prisen, sagde sælgeren at det var billigt, og kostede for eksempel 1.000 kroner. Når så kunden hev en 1000-krone-seddel frem, sagde sælgeren, at det kostede 1.100 kroner. Kunden spurgte forbavset hvorfor, hvortil sælgeren svarede, at der jo selvfølgelig også kom transport oveni.

Når folk spurgte mig om hvad produktet kostede, sagde jeg med det samme, at det var et dyrt produkt, og at det kostede 1.100 kroner (selv om der stod 1.000 kroner på prisskiltet).

Mine kollegaer havde en masse en-gangs-købere, som desværre var skuffede og utilfredse, hvilket betød, at de ikke anbefalede produktet til andre.

Jeg selv havde færre kunder, men de kom tilbage og købte mere igen og igen, fordi de fra starten af havde fået en god følelser. Jeg overdrev ulemperne og underdrev fordelene. Jeg havde masser af succes som sælger – og mine kollegaer kunne ikke forstå det.

Da jeg i sin tid læste til Merkonom, lærte jeg “Forsigtighedsprincippet“, der går ud på at overdrive budgettets udgifter og underdrive indtægterne. På den måde er der god sandsynlighed for at man skaber sig en god og sund forretning.


Den negative spiral

Er du kommet ind i en negativ spiral med et brokkehoved af en partner, skal du først og fremmest sætte dig selv på plads.
Dernæst skal du sætte din partner på plads.

Hvis du spørger din partner om noget, og får et næsvist svar, så skal det påpeges stille og roligt lige med det samme. Lad være med at rumme, og rumme, og rumme, og rumme, og rumme partneren for så til sidst at koge over og eksplodere i raseri.

Hvis du er i ubalance, vil din partner altid kunne finde “revner” og “sprækker” i dig, som han/hun kan stikke sin “kniv” ind i.

Grunden til, at dine fejl og mangler bliver eksponeret, er imidlertid med stor sandsynlighed, fordi din partner er utryg – fordi du ikke er i balance eller har en uhensigtsmæssig holdning og adfærd. Det bider sig selv i halen.

Så hvad gør du, hvis din partner bliver ved med at være negativ og umulig?

To do and not to do

min mand er sur og negativMåske har du lyst til at sige til din negative partner:

“Hallooo, er der hul igennem? Leger du Rain Man igen?”
Eller: “Er det smitsomt?” (Din negative partner kigger uforstående på dig). Du fortsætter: “For dén negativitet er da sygelig, så jeg håber bestemt ikke, at det er smitsomt.”
Eller: ”Luk r…. og ring til din terapeut!”

Lad være! Gør det ikke!

Løsningsforslag

I stedet kan du for eksempel sige:

“Kom her, skat, og sæt dig ned sammen med mig. Har du haft en hård dag? Hvordan er det gået? Hvad er det, du mener er hårdest? Og hvad skete der så? Gjorde han det? Sagde hun virkelig det? Og hvad gjorde du så? Det kan jeg godt forstå. Det er der ikke noget at sige til.”

Eller træk dig tilbage, for at forhindre at situationen eskalerer.

Måske skal du ikke sige noget til din partner. Hvis din partners kærlighedssprog er andet end ORD, skal du gøre noget andet. Læs mere om kærlighedssprogene på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/kaerlighedssprog

Video med “Det Hårde Stopsignal“:


8:24 minutter

Læs mere om dette chrash-stopsignalwww.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/stopsignal under afsnittet “Ragnarok”.

Et af de blidere kommunikationsværktøjer, jeg underviser i, er “Surfing, hvilket betyder at lytte nærværende efter nøgleord (de vigtige ord), og gentage disse. Du må endelig ikke begynde at argumentere eller modsige. Når din partner hører de vigtige ord, føler vedkommende sig hørt, og falder hurtigere ned på jorden igen.

Det allerbedste vil imidlertid være, hvis I i forvejen, når I har det godt sammen, aftaler, hvad I hver især skal gøre for partneren, når vedkommende er ophidset og vred. Det værktøj har jeg valgt at kalde “Det Hvide Flag“. Det vil fjerne alle gætterierne (for oftest gætter vi jo forkert…..). På den måde giver vi vores partner udelukkende dét, vedkommende ønsker sig – i stedet for at vi giver vores partner dét, vi selv helst vil have.

Du kan endvidere bruge “Hulen/Elastikken, hvor du inden du trækker dig tilbage skal sige “Jeg elsker dig” samt hvor længe du har tænkt dig at være væk. Det vil gøre din partner tryg at vide.

I samme artikel har jeg også beskrevet “Den sikre Sti (Brønden)“, som giver dig mulighed for at udtrykke dig helt frit over for din partner, uden at nogen af jer kommer til skade. Du vil med “Brønden” få luft for dine frustrerede følelser på en selvansvarlig måde, og du vil samtidig modtage fra din partner, hvad du har brug for (uden at din partner skal gætte – og gætte forkert).

Hvis intet af ovenstående hjælper, må du bruge “Det Hårde Stopsignal“, som deler sig i tre dele.
Ligesom de foregående kommunikationsværktøjer skal også dette naturligvis øves i forvejen, så I begge er klar over, hvad der foregår, og at det bliver håndteret på den bedste og mest trygge måde.
Først siger du: “Jeg vil gerne have, at du stopper nu!“.
Hvis partneren bare kører videre hen over dig, siger du: “Hvis du ikke stopper nu, går jeg!“.
Hvis det heller ikke hjælper noget, siger du: “Nu går jeg!” – og så GÅR du. Ingen tomme trusler.
Det vil måske være en god idé, at du i forvejen har forberedt dig med altid at have en taske stående med tandbørste, nattøj og kontanter, så du kan komme ud af døren i en fart.
Og du skal helt væk, så man ikke kan få fat på dig.

Men det vigtigste og mest effektive kommunikationsværktøj er formentlig “Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog“, som også (i hvert fald i begyndelsen) er det mest komplicerede at bruge. “Dialogen” er rygraden i den par-coaching, jeg laver med folk, der ønsker et bedre og lykkeligere parforhold.

Det kræver alt sammen en masse forudgående viden, øvelse og færdigheder. Hvis det havde været nemt for jer at gøre, havde I jo nok gjort det for længst….


1:57 minutter

Flere løsningsforslag:

Hvis du er mand, skal du tilgive hende, og finde MANDEN frem i dig. Lad være med at lege den lille dreng, der vil gøre mor glad. Begær den kvinde, du er sammen med, og respekter hende.

Hvis du er kvinde, skal du tilgive ham, og være klar over, at din mand har en meget stærk feminin side, der styrer ham på en uhensigtsmæssig måde. Du skal hjælpe ham til at blive mere maskulin, ved at du selv bliver mere feminin. Anerkend ham for alt, hvad han gør for dig.

Læs mere om tilgivelse på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/psykologi/tilgivelse-forloeser

Der skal to til at føre krig.
Men der skal kun én til at stoppe den.

Når det rigtigt brager, kan du stille spørgsmål til din partner på en rolig og opklarende måde (medmindre at dette i sig selv vil provokere partneren endnu mere), og du skal bevidstgøre ham/hende i, hvad det er, vedkommende gør. Det kan du gøre ved at fortælle, hvad situationen gør ved dig, hvor ked af det du bliver, hvor meget det sårer dig og så videre.

Fortæl din partner, hvad du har brug for næste gang, for eksempel positiv kritik, og kig på din egen andel af negativiteten.

Kærlighed er at vælge at give det, den anden gerne vil have. Det kan nogle gange være rigtig svært. Men når begge gør dette, mærker de kærligheden. Jo større anstrengelse, jo større kærlighed.


5:08 minutter

Kuren mod negativitet kunne være, at manden/det maskuline tager lederskabet i parforholdet, eller at kvinden/det feminine slipper det. Det kan måske også ske med grænsesætning, opmærksomhed, udfordring, mening, samt mere tillid, tryghed og respekt for hinanden. At der kommer fokus på de fem kærlighedssprog vil formentlig heller ikke skade noget:

 • ord
 • tid til hinanden
 • tjenester
 • gaver
 • fysisk berøring

Det irrationelle rationale

Det irrationelle ræsonnement: “Det gør ondt på mig. Derfor skal det også gøre ondt på dig, så du kan mærke min smerte.”

En af de største udfordringer er balancen mellem at sætte grænser, og samtidig være rummelig og lære nye vaner og færdigheder.

Jeg havde en midaldrende klient, hvis jævnaldrende kone var meget negativ. Hun var som barn blevet opdraget af sin farmor, en gammel bitter dame, og på den måde havde hun fået et livssyn, der igennem hele sit liv havde bragt hende mange sorger og meget modgang.

Min klient troede i begyndelsen af parforholdet, at han kunne frelse hende. Men fordi hun ikke ville reddes og befandt sig bedst i sin negative verden, med mangel på kærlighed, penge, overskud og succes, havde han mistet troen på at kunne gøre noget godt for hende.

Jeg hjalp min klient med at få sat nogle grænser og finde sig selv, så parforholdet efterhånden kom på ret køl igen, men det var et langt sejt træk, fordi hans kone ikke ville i parterapi eller terapi.

Overgreb

Et par kom til mig, hvor kvinden gennem hele sin barndom havde været trynet af sin storesøster. Som voksne havde de imidlertid fået etableret et godt forhold til hinanden. Men overgrebene havde sat dybe spor og udmøntede sig i raseri mod hendes kæreste, der var et par år ældre.

Selv om kæresten gjorde alt, hvad han kunne for at imødekomme hende, var hun ikke i stand til at tage imod hans kærlighed, og det endte med, at de blev skilt.

I sidste ende var hun ikke tilstrækkeligt motiveret til at gøre noget ved sine overbevisninger og valgte at ofre parforhold og deres fælles barn til fordel for familie-forholdet til søsteren.

Det er på en måde som Stockholm-syndromet (et gidsel forsvarer sin fangevogter, og bliver måske oven i købet forelsket i denne), hvor hun ønskede at bibeholde kontakten til søsteren, og jeg som terapeut ikke var i stand til at få hende til at se, at et tilvalg af partneren ikke automatisk var et fravalg af søsteren.

Der er noget galt

Negativitet er en behandlingskrævende helbredsmæssig udfordring (jeg er ikke læge om må derfor ikke bruge et ord, der starter med S…..) på linje med skørbug, der jo som bekendt er C-vitamin-mangel. Et eller andet mangler i parforholdet, der betyder, at denne invaliderende tilstand har holdt sit indtog.

Negativiteten kan også betragtes som en forgiftning. At der er noget, man har fået for meget af, hvilket kunne være medløberi, omklamring, forkælelse eller eftergivenhed. Det kan også være kvalmende forståelse, hensyns­betændelse, eller at partneren ligner én selv alt for meget og gør de samme ting.


Læs også om kurset i at håndtere sin vrede på www.håndteringafvrede.dk


2:26 minutter


Spørg!

Når din partner er frustreret, vred eller ked af det, er det klogt at spørge ind til problemet – i ligeværdig øjenhøjde og med respekt.

Hvis du oplever en vanskelighed, der ikke holder op, eller som bliver ved med at gentage sig på forskellig vis, så er det sandsynligvis, fordi I begge to bliver ved med at gøre det samme og har den samme adfærd og holdning. Der skal en ydre eller ny påvirkning til, for at ændre det.

Det kan være svært at gøre noget andet, end du er vant til. Det er sjældent tilstrækkeligt at gøre noget, du har det godt med eller er tryg ved.

Ofte skal du bevæge dig lidt uden for din tryghedszone, hvilket kan være skræmmende og måske oven i købet farligt.

Hvad jeg gør i min terapi-praksis, er, at jeg hjælper mine klienter med at udvide deres tryghedszone, så den bliver større, og dermed får de løsningsmetoderne inden for rækkevidde.


Klik her for at læse mere om mine systematiske arbejdsmetoder med en 5-punkts plan for et eventuelt samarbejde om at forbedre jeres parforhold.


Ansvar for tryghed

Tryghed er essentielt i ethvert forhold, men det er samtidig et tveægget sværd. Tryghedsansvaret deler sig i to:

1) Dit ansvar: Tag først og fremmest ansvar for dig selv. Hvis din partner ikke er tryg, vil han/hun brokke sig (over alt muligt) eller lukke sig inde, så dernæst er det dit ansvar at give ham/hende den tryghed, han/hun har brug for. Det være sig både fysisk, social, økonomisk og følelsesmæssig tryghed.

Hvis din partner er tryg og i balance, har du selv et godt og lykkeligt liv.

Jeg er kun ansvarlig for, hvad jeg siger.
Jeg er ikke ansvarlig for, hvad du opfatter, hører, føler eller forstår.
Jeg udtrykker mine tanker, følelser og holdninger så klart og tydeligt, som det er mig muligt.
Hvis vi ikke forstår hinanden, har vi et fælles ansvar for, at det kan lade sig gøre fremadrettet.
Vi må finde og lære et fælles sprog, nogle fælles kommunikationsværktøjer, samt strategier, der kan få os til at forstå hinanden, så det giver mening for os begge.
Vi behøver over hovedet ikke at være enige.
Bare vi kan forstå de gode hensigter.
Hvis vi så oven i købet også kan forstå den bagvedliggende årsag til symptomerne med den eventuelt uhensigtsmæssige holdning og adfærd, vil det være helt fantastisk.

2) Din partners ansvar: Hvis du har gjort, hvad du kunne, og din partner bliver ved med at brokke sig, skal du først og fremmest beskytte dig selv.

Paradokset er, at hvis din partner føler sig tryg, men selv har en masse ”skeletter i skabet”, vil han/hun desværre bruge den trygge havn, du har skabt, til at hele sine egne sår på en særdeles uhensigtsmæssig måde. Det kan være ved at turde udfolde sig negativt på sikker grund og brokke sig over alt det, som han/hun tidligere har været udsat for, men hidtil ikke har turdet eller kunnet åbne op for.

Egentlig burde det foregå hos en professionel psykoterapeut eller psykolog, der kan håndtere det på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde, men da du jo er lige i nærheden, kommer det i stedet til at gå ud over dig.

Jeg har ofte set, at mennesker behandler deres nye partner lige så dårligt, som de selv blev behandlet i det forrige parforhold (eller i deres barndom). Det er selvsagt temmelig ufornuftigt og uhensigts­mæssigt, men på det bevidste plan er han/hun ikke selv i stand til at se, at det gøres for at hele de sår, vedkommende tidligere har pådraget sig.

Følelserne snyder dig, når du tror, at alt, hvad du ser, foregår i nuet. Sandheden er, at hvad vi ser og opfatter, er det filter af erfaringer, vi har foran øjnene.

Ønsker eller krav

Forskellen mellem krav og ønsker er sårbarhed. Det er sårbart at fremsætte ønsker. Du taler om dig selv og ud fra dig selv. Nogle mennesker mener, at sårbarhed er et svaghedstegn, men det er tværtimod et tegn på styrke. Det kræver nemlig et kæmpestort mod at kunne fortælle om sine inderste tanker og følelser – uden at ane, hvordan de bliver opfattet og ikke mindst reaktionen på dem. Det kræver styrke at være parat til smerten og usikkerheden ved andres opfattelse af en selv. Man beretter om sig selv, og ikke om alle mulige andre. Man viser sit sande ansigt.

Med krav bruger man ordet DU og taler om den anden. Man smider bolden over på den andens banehalvdel. Man tørrer ansvaret af på den anden. Eller der er noget, man vil have fra den anden. Når man gør det, kan man nemt komme til at lyde både negativ, kritiserende og bebrejdende – og så har man med stor sandsynlighed afskåret sig fra at få sine ønsker opfyldt – medmindre man er i en magtposition i forhold til den anden. Men så har det ikke noget med et ligeværdigt og respektfuldt parforhold at gøre.

Stop det

Du skal være på mærkerne hele tiden i dit parforhold – lige fra første dag, I er sammen. Hver dag! Hvis du slapper af, kører du ned ad bakke. Så kan det blive meget vanskeligt at komme op igen.

Hvis du tager det for meget med ro og rummer for meget, kan det blive svært at ændre kursen.

Derfor skal negativiteten stoppes med det samme. Negativitet er som en virus, der vil æde dig op indefra, både den negativitet, der kommer fra din partner og fra dig selv.

Det er DIT ansvar at stoppe over­grebene, inden du reagerer uhensigtsmæssigt. Du må aldrig lade det komme så vidt, at du går over stregen.

Grænsen for hvad man vil finde sig i er forskellig fra menneske til menneske og fra situation til situation, og det gør ikke noget, at man bevæger sig lidt frem og tilbage.

Men hvis du overvejer skilsmisse eller mord, er du kommet alt for langt uden for din tryghedszone – og formentlig også din partners.


Vilfredo Pareto

80 % af indsatsen giver 20 % afkast, og 20 % af indsatsen giver 80 % afkast.
Vilfredo Pareto

Paretos lov

Negativiteten er en svøbe for mange mennesker. Vi er alle udsat for en række oplevelser dagligt, som er både “negative” og “positive”.

Det negative sind vil tage de 20 % negative oplevelser og forstørre dem, så de fylder 80 % af bevidstheden, hvorimod en velfungerende succesfuld person vil tage de 20 % positive oplevelser og få dem til at “fylde” 80 %.

På denne måde forstærker en positivt indstillet person sine oplevelser, og får endnu flere positive oplevelser og dermed et bedre liv.

Misbrug og afhængighed

Kokain øger vores humør, og gør os kort fortalt gladere. En negativ holdning kan give den samme følelse (af at være “bedre” end andre, og at have “ret”). Men det er højt at flyve og dybt at falde. Efter den “gode” følelse, kommer den dårlige med konsekvenserne. Og begge dele er lige afhængighedsskabende.

Negativ kritik

Hvis du synes, at du bliver kritiseret (for meget), så skal du først kigge på din egen indre kritiker. Hvis du behandler dig selv hårdt, er der stor sandsynlighed for, at andre også behandler dig hårdt. Der opstår en resonans.

Og tingene hænger sammen.

Hvis du mener, at du i forvejen behandler dig selv godt, og du oplever, at andre alligevel kritiserer dig, så du bliver såret af det, kan det være, at du skal have justeret dit eget selvbillede.

Måske opfatter du, som for eksempel det at købe ting eller at spise junk food, som at behandle dig selv godt, men disse ting behøver ikke at have noget som helst med autentisk selvomsorg at gøre.


2:25 minutter

Resultater

Hvis jeg selv er i tvivl, kigger jeg på resultaterne omkring mig, på min krop, mit humør, mine relationer og den succes, jeg har med min virksomhed/karriere. Hvis jeg ikke er tilfreds med resultatet, må jeg ændre på mine holdninger til mig selv. Måske skal jeg også være bedre til at sætte grænser over for andre.

Hvis du er typisk mand, så har du lyst til at gå din vej, når tingene spidser til. Øv dig i det modsatte, nemlig at lade være.

Hvis du er typisk kvinde, så har du lyst til at diskutere, når tingene spidser til. Øv dig i i det modsatte, nemlig at lade være.

Mand, bliv sammen med din partner og rum det!

Kvinde, hold mund over for din partner og lyt!

Hvis man vil HAVE noget andet, end dét, man har haft indtil nu, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man har gjort hidtil…….

Det er dig, der læser denne artikel, så sandsynligvis er det også dig, der er ressourcepersonen i din familie. Derfor må du også påtage dig din del af ansvaret og tage initiativ til at løfte jer op. Men du skal ikke finde dig i kritik og bebrejdelser fra din partner.

Rollemodeller for børnene

Det er vigtigt at vise børnene, hvordan et godt parforhold bør fungere.

Hvis din partner mener, at det er fantastisk at leve i bofællesskab uden kærlighed, berøring, intimitet, nærhed, tillid, tryghed, respekt og fællesånd, er det dit ansvar at løfte parforholdet op til et sted, hvor I er gode rollemodeller for børnene. Ønsker du, at din datter som voksen kritiserer jeres svigersøn, eller at din søn lader sig kue af jeres svigerdatter?

Den person, der virker stærk, skal også kunne vise sin svaghed for at være på vej til balance. Når den, der virker svag, tør tage sin styrke ind og integrere den, så kommer balancen.

I to skal vise børnene, hvordan man er sammen som forældre og par. Børnene skal se og lære, hvordan man rører ved hinanden, respekterer hinanden, anerkender hinanden, sender et varmt blik, har varme i stemmen når man taler sammen og så videre. Kort sagt hvordan et ideelt parforhold fungerer. Det kan de ikke lære andre steder. Så det skal ikke kun være for din egen skyld, at du skal stoppe din partners ødelæggende negativitet.

En “rigtig” mand og en “rigtig” kvinde ville aldrig tillade grænse­overskridelser fra sin partner. Så hvis du oplever noget, der er ubehageligt, må du først og fremmest arbejde med dig selv og dine overbevisninger. Lad være med at skyde skylden på din partner; Du har ladet det ske, og du er den, der ikke har magtet eller turdet stoppe det – endnu.


Negativ snak

Det er en dårlig idé at dele sine parforholdsudfordringer med familie­medlemmer, fordi det kan sætte dem i et loyalitetsdilemma. Brug hellere dine venner, veninder eller en professionel psykolog/terapeut. En person udefra, der ikke er involveret i jeres forhold, kan se ”usynlige” ting, forklare sammen­hænge og rede trådene ud, og det kan ofte være den hurtigste og letteste måde at få klaret problemerne på.

“Det er partnerens skyld”

Hvad gør du, når du er blevet klar over projektioner, men din partner stadig mener, at det alt sammen er din skyld og skælder ud? Du skal ”blot” fortsætte din personlige udvikling. Der skal bevidstgørelse og konsekvens til. Sæt grænser. Selvfølgelig er det ikke let for dig. Hvis det havde været nemt, havde du jo gjort det, der skulle gøres, for længst!

Hvis det så viser sig, at din partner har det bedst i ”rendestenen” med hensyn til humør, helbred, økonomi, karriere, sexliv og så videre, må du ikke forsøge at løfte vedkommende op eller ”hjælpe”/redde denne partner. Det kan give et ubehageligt bagslag senere, hvis du prøver at tvinge nogen til noget, de ikke ønsker, for eksempel at skubbe dem ud af deres tryghedszone og ind i at få det bedre.

Hvis du ikke kan leve med en partner, der ikke ønsker at arbejde med sig selv og sine negative overbevisninger, så må du overveje at slutte parforholdet.

Også i forhold til børnene er det problematisk med en partner, der modarbejder parforholdet. Hvordan kan børnene lære noget om nærhed, tryghed, tillid og respekt, hvis din partner ikke ønsker at LEVE det? Så er det måske bedre, at du arbejder videre med dig selv og finder dig en ny partner, så I er i stand til at vise børnene, hvordan et godt parforhold skal leves.

Når du lytter til dine kritikere, så tage det ikke personligt, men lær af det. Sorter og pluk ud, hvad du kan bruge, og lade resten ligge.

ekslibris
Eks Libris illustration brugt med ophavsmandens tilladelse. Ide/tekst: Frank Madsen. Illustration: Sussi Bech.
Klik på billedet for at se det i stor størrelse.

Dilemma:

Din partner vil aldrig indrømme en fejl eller undskylde. Som regel retfærdiggør han/hun sig selv på en aggressiv og negativ måde. Til gengæld er din partner god til at kritisere dig. Hvad vælger du at gøre?

min mand er altid sur og negativ


Denne artikel står også i kapitel 3.17 i min bog Partner for livet


Corona-krisen med hjemme-karantænen

Usikkerhed og manglende viden skaber utryghed.

Jeg har ladet mig fortælle, at en amerikansk general har fortalt om, hvad han erfarede, der skulle til, for ikke at knække i krigsfangenskab, nemlig det modsatte af håb. Det kan lyde lidt selvmodsigende, men her kommer forklaringen: De krigsfanger, der håbede på, at lige om et øjeblik ville de blive sluppet fri og komme hjem, naturligvis blev enormt skuffede, når det alligevel ikke skete. “Måske til jul” og lignende forhåbninger.

Hvis man derimod tager udgangspunkt i det, der er lige nu, og ikke forventer at det ændrer sig foreløbig, kan man holde til presset – når det ubehagelige og utrygge bliver ved og ved og ved og ved. Samtidig forbereder man automatisk forskellige strategier for at kunne holde det ud og afbøde ubehaget.

Det er grunden til, at “den negative” har meget vigtig funktion – ved siden af den positive. For man skal selvfølgelig ikke kun være negativ. Det handler om et bestemt mindset, som er en balance af mange forskellige ting.

corona isolering

For 100 år siden kostede Den Spanske Syge millioner af mennesker livet. Det viste sig, at bølge nummer to blev betydeligt værre end den første.

Med Corona-epidemien kan det være, at de forretninger og virksomheder og parforhold og skolebørnsforældre, der forbereder sig på, at nedlukningen kommer til at vare længe – meget længe – vil klare sig bedst i det lange løb. Hvis det så viser sig, at det kommer til at vare kortere tid, vil det jo kun være en glædelig nyhed.

Sandsynligheden for, at der efter Coronaen kommer endnu en epidemi er ret stor. Tænk blot på Ebola, SARS og så videre. Vi har nok ikke set det sidste endnu. Og det bliver formentlig kun værre og værre.

Online-parterapi

Jeg selv har lavet online-parterapi i mere end 10 år, fordi jeg løbende har haft danske klienter fra hele verden. Da nedlukningen satte ind, omlagde jeg derfor relativt nemt hele min forretning til online-sessioner. Samtidig overvejede jeg, hvad jeg sideløbende kunne gøre, hvis min strategi A med at lave parterapi slog fejl. Så jeg begyndte at udvikle et stress-kursus som strategi B – hvilket har vist sig ikke at blive nødvendigt alligevel. Det har nemlig i 2020 bogstaveligt talt væltet ind med nye klienter, fordi parforholdet med hjemme-karantænen og selv-isolationen for mange er blevet rigtigt svært.

Så nu er en del af min hjælp til mennesker med udfordringer i parforholdet også at udvikle modstandsdygtighed, når det velkendte og trygge grundlag med ét forsvinder under en.

Når forandringens vinde blæser, er der nogen, der bygger læskure, mens andre bygger vindmøller

Vi har forskellige roller i parforholdet (og på arbejdet og i samfundet), som alle er vigtige og har en funktion. Se blot eksemplet med “den ødsle og den nærige” på www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/forskellige-roller-i-parforholdet. Det handler primært om at forstå sig selv og hinanden, så det giver mening. For at skabe forståelse, må man kunne kommunikere. Ikke bare udveksle ord og holdninger, men derimod at kunne sætte sig ind i, hvordan verden ser ud fra modtagerens synsvinkel. Forståelsen giver tillid, tryghed og respekt for hinanden.


Læs nogle klient-udtalelser her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger2:05 minutter

Læs mere om vredewww.parforhold-parterapi.dk/parterapi/undga-skilsmisse/hvordan-vrede-kan-oedelaegge-et-godt-parforhold

Få et godt overblik over de forskellige kommunikationsværktøjerwww.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet


4:06 minutter


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Undgå skilsmisse

Psykologi


Links til andre artikler om psykologi i parforholdet:

7 usunde vaner
Alderens påvirkning
Dårlige vaner
Følelsernes tyranni
Forandring
Selvansvarlighed
Kærlighed er vilje
Lyver din partner
Midtvejskrise
Myter parforhold
Negativ
Prioritering
Straf/konsekvens
Tilknytning

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

 • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
 • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
 • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, skilte, vigeregler, koblingspunkt, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man efter erhvervelsen af kørekortet finder sin egen kørestil i sin egen type køretøj. Uanset om det er “en lille Fiat” eller “en kæmpestor 18-hjuls lastbil”. Hvis I kender ”Parforholdets Færdselsregler” og kan håndtere jeres køretøj, kommer I trygt og sikkert frem på “landevejen”.


5:47 minutter

.

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann