min mand er sur og negativHvad er det, der får et menneske til at være negativ og kritisere sin partner på en nedværdigende måde?

Hvad hvis din partner fremhæver alt det, der er gået galt, og det du kunne have gjort bedre, men ikke nævner noget som helst, som går godt?
Hvordan føles det, hvis din partner indleder alle sætninger med Nej eller Men, og altid er på tværs og i opposition?

Hvad hvis din partner forlanger, at du skal være rummelig, tage tingene med humor og et gran salt – men ikke gør det selv?
Hvad hvis han/hun med den største selvfølgelighed nævner, hvad du har gjort forkert – mens børnene hører på det – i stedet for at bakke op om beslutninger og ytringer eller forholde sig neutral, indtil I er kommet i enrum?
Eller din partner tager for givet, at du har gjort noget galt, hvis dit barn slår sig, mens du leger med det?
Eller han/hun konstant er vrissen, sur, vred, frustreret eller voldelig – eller behandler dig som sin terapeut eller forælder?

Hvis du genkender et eller flere af ovennævnte scenarier, så læs videre for at se, hvad du kan gøre.

Følelser

Til forskel fra et venskab eller i arbejdsrelationer er vi i parforholdet tæt på hinanden, og der er følelser blandet ind. Derfor ser vi vores partner gennem et tykt filter af livets erfaringer, og vi risikerer tilligemed at tage hinanden for givet. Tilliden, trygheden og respekten kan fordufte ganske langsomt.

min kæreste er altid negativDen måde, en mand eller kvinde retter sin partner på i en negativ og vrængende tone, ville vedkommende (forhåbentlig) aldrig gøre over for andre, men vi gør det over for vores egen partner, uden at det rører os spor.

Jeg har hørt kvinder sige: ”Jeg retter på min kæreste, indtil han er en rigtig mand. Jeg har ikke respekt for ham, før han opfører sig som en mand.” Men bliver man mere mand af at blive rettet på? Eller være negativ? Er det ikke lige som at tisse i bukserne i frostvejr – eller at forsøge at slukke en ildebrand med benzin?

Sandheden er, at hvis du fra begyndelsen af parforholdet har været i stand til på en moden måde at sætte sunde naturlige grænser over for urimeligheder, kommer du slet ikke ud i situationer, hvor du er nødt til at blive negativ, sur og råbe op – eller blive råbt ad.

En positiv person synes, at det er hamrende irriterende altid at blive trukket ned i negativitetens hængedynd.
En negativ person synes, at det er hamrende irriterende med den lalleglade overfladiske partner.

Fodbold

Landsholdskamp i Parken!
Hvis fodboldkampen tabes, er det HOLDET, der har tabt.
Hvis kampen vindes, er det OS, der har vundet.

Et menneske (mand eller kvinde), der er i sine følelsers vold (og er meget negativ), er lige som et lille barn, og skal behandles derefter.

 1. Lad være med at ignorere eller straffe
 2. Sæt ord på og gør tingene tydelige
 3. Kommuniker dine grænser (klogt og hensigtsmæssigt)

Hvor kommer negativiteten fra?

Der er altid en grund til alting – også til negativitet. Den har en funktion, og vi skal helt tilbage til urtiden og vores krybdyr-hjerne for at finde forklaringen.

Forestil dig for 30.000 år siden, hvor mandens job var at bringe mad hjem og beskytte familien, og kvindens var at passe afkommet. To familier går inde i en mørk skov, og pludselig kommer de frem til en lysning, hvor solen skinner og det er dejligt varmt.

– I den ene familie siger kvinden glad: “Ih, hvor er her dog skønt. Jeg sætter mig lige hen og nyder den dejlige sol.

– I den anden familie ser kvinden mistroisk op mod himlen og siger: “Kan vi mon blive angrebet fra luften af et flyvende rovdyr, og hvad mon der ligger bag den sten? Er der sikkert at være her?

I hvilken familie ville overlevelseschancen mon være størst?

Mændene i de to familier gik på jagt. Men de var ikke altid lige heldige. De fleste gange slap dyret væk. Kun en gang imellem blev der nedlagt et bytte.

– I den ene familie siger manden mismodigt: ”De fleste gange lykkes det mig ikke. Jeg er ikke nogen stor jæger. Jeg duer ikke til det her.”

– I den anden familie siger manden med begejstret stemme: ”Så du hvordan jeg nedlagde byttet? Det var fantastisk godt. Jeg er en stor og dygtig jæger!”

I hvilken familie er sandsynligheden størst for at de går mætte til ro om aftenen?

Så naturen udstyrede manden med et positiv (og optimistisk) holdning, og kvinden en negativ (og skeptisk).

Når vi føler os pressede, overtager vores krybdyrhjerne allerbagerst i hjernen vores beslutninger og adfærd, og vi reagerer automatisk – også selv om det ikke er særligt fornuftigt eller rationelt i den tid, vi lever i nu.

Negativiteten er et af vores overlevelsesværktøjer – men ligesom andre psykologiske værktøjer og handlemønstre kan det være temmelig uhensigtsmæssigt i visse situationer. Noget, som ikke virker godt, skal aflæres, og der skal læres noget andet, der kan give os det, vi egentlig gerne vil have. Vi skal modnes gennem læring, så vi ikke opfører os som børn eller hule-mennesker over for vores partner.

Smertepåførelse

min kæreste kritiserer mig hele tidenEt andet vigtigt aspekt af negativiteten er, at hvis man føler en stor smerte, og man har på fornemmelsen, at partneren ikke kan mærke denne smerte, så vil man (ubevidst og barnligt) påføre en smerte – “for så MÅ han/hun da kunne MÆRKE, hvor ondt det gør på mig…..
Dels tror man, at den anden bedre forstår ens egen smerte, og dels letter en smertepåførelse på andre ens egen smerte-oplevelse.

Men det er selvsagt en uhensigtsmæssig adfærd, som hører hjemme i børnehaven, og ikke i et modent parforhold!

Den negatives logik

En negativ person kan finde på at sige:

 • “Høflighed er spild af tid.”
 • “Taknemmelighed er noget opreklameret l…”
 • “At sige undskyld er udtryk for svaghed.”
 • “Empati er unødvendigt. Man skal bare gøre, hvad der skal gøres.”
 • ”Jeg har lov til at være morgensur, for sådan er jeg bare.”

Bevidsthed

En af mine mandlige klienter fortalte, at hans kæreste havde læst den samme bog om personlig udvikling som han selv. Hun kunne huske alle de områder, hvor hun var uenig med forfatteren, og synes at det var en forfærdelig bog. Han kunne derimod kun huske alle de områder, hvor han havde været enig, og synes at det var en rigtig god bog.

Da hun læste op af et afsnit, hun var uenig i, kunne han slet ikke huske at have læst det. Det var helt forbigået hans opmærksomhed. Han havde kun fokuseret på det, han kunne bruge. De spejlede hver især, hvad de selv indeholdt, og hvor deres bevidsthed var. Hun var grundlæggende negativ i sit livssyn, og han var positiv.

Den meget negative person kan være vrissen, kritisk, bebrejdende, fejlfinder – og kan være voldelig.

Den meget positive kan være medløber, naiv, lalleglad og ja-ja-ja-siger.

Begge dele er yderpunkter og lige slemt.


Psykologiske forsvarsmekanismer

Negativitet er en af de psykologiske forsvarsmekanismer (og hører under devaluering):

Generalisering. At alt og alle bliver skåret over én kam.
Devaluering, hvor man tilskriver andre (eller sig selv) negative eller ringere egenskaber. Dette gøres for at straffe en person eller forhindre en truende indflydelse. Når man devaluerer sig selv, er det en selvdestruktiv handling, der typisk skal få andre til at sige det modsatte. Negativitet hører under devaluering.
Benægtelse er en form for fortrængning. Fx at medarbejderen benægter en fyring eller sit barns død. Herunder hører også bagatellisering og romantisering.
Afvisning. Man afviser andre, for ikke selv at mærke smerten og skuffelsen. En afvisning kan også være en skjult hævn for tidligere afvisninger, der intet har med den nuværende afviste at gøre.
Idealisering er når man tilskriver andre eller sig selv overdrevne positive træk. At være positivt er godt, men kun hvis de tilskrevne egenskaber til sig selv og andre er reelle, og funderet i en solid opfattelse af, hvad der er sandt og hvad der ikke er.
Mobning sker både blandt børn og voksne. Når vi ikke kan konfrontere de virkelige kilder til vores frustration, smerte og misundelse, er vi tilbøjelige til at lade det gå ud over en svagere, og dermed mindre truende, person. Mobning kommer typisk af et lavt selvværd.
Projektion er når man tillægger andre de tanker, følelser og motiver, som man selv indeholder. ”Tyv tror at hver mand stjæler”. Hjernen vil helt automatisk sortere i den kæmpestore inputs-mængde, den hvert eneste sekund modtager, og fremhæve det, den mener er vigtigt, nemlig det kendte.
Intellektualisering er en afart af rationalisering og en form for bortforklaring. Man kommer med lange ”kloge” begrundelser for sine valg og handlinger i stedet for at stå ved sine følelsesmæssige grunde.
Projektiv identifikation er når man fremlægger sine egne problemer for andre, så de kan løse dem for en selv på en måde, man selv ønsker det, i stedet for at finde ud af hvordan man har det med den ubehagelige situation. Denne funktion flytter problemerne over i andre mennesker, så man selv har lettere ved at være i situationen. “Hun fik mig til at gøre det!” er den projektiv identifikations kampråb.
Regression er at vende tilbage til umodne adfærdsmønstre. Fx en teenager, der smider sig på gulvet og skriger og græder, fordi han/hun ikke kan få lov til noget bestemt. Teenageren kan også vende tilbage til spædbarnsadfærd for at få sympati fra hans eller hendes forældre.
Reaktionsdannelse er når vi opfører os helt i modstrid med, hvordan vi virkelig føler. Fx når man skriger ”Jeg hader dig”, og man i virkeligheden føler at man savner vedkommende og holder af.
Splitting er når man med devaluering, idealisering og projektiv identifikation inddrager andre mennesker i sine egne problemer på en måde, der læsser problemerne over på de andre, så de får det dårligt.
Fortrængning er den mest almindelige forsvarsmekanisme. Man ignorerer ubehagelige kendsgerninger som bortfiltreres, fordi de strider mod ens selvopfattelse, fordomme og forudfattede opfattelser af andre og af verden. Den ubehagelig oplevelse flyttes fra bevidstheden over i det ubevidste.
Aggression er når man med sin attitude truer andre til at gøre eller være noget bestemt.
Rationalisering er defineret som “at skabe falske men plausible undskyldninger for at retfærdiggøre en uacceptabel adfærd.” Forklaringer er ikke usande, men der er bare flere ting med i det end man fortæller om.
Identifikation er at styrke sit selvværd ved at danne en imaginær eller reel alliance med en bestemt person eller gruppe. Dette ses især i usikre mennesker. Det kan være religion, politik, et sportshold, et broderskab eller en social klike.
Fantaseren. Alle fantaserer nu og da og det er sundt og godt. Men hvis fantasien bliver et centralt element i konflikter, er det et usundt forsvar. Narcissister forestiller sig selv meget bedre, end deres resultater og evner viser. Den slags fantasi kan forsinke personlig vækst og udvikling, fordi det kan erstatter reel håndtering af livet.

Klik på nøgleordene herover for at få forklaringen på nogle af de psykologiske forsvarsmekanismer,

og læs mere om dem på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/psykologi


Løsrivelse

Hvorfor ødelægger børn deres eget legetøj, siger nej, er negative og obstruerer? Det er en naturlig løsrivelsesproces, der starter omkring to-års-alderen og kan være relativt kort eller lang. Nogle børn får aldrig gjort deres løsrivelse fra forældrene færdig, men fører den i stedet over på deres (skiftende) partner(e).

Negativ magt

min mand bliver hurtigt surDer er en stor magt i at skælde ud og være sur og negativ. Man kan kontrollere situationer og mennesker omkring sig. Men den anden kan kun lade sig skælde ud, hvis personen slipper ansvaret og lader det ske. For begges vedkommende har de lært det, de hver især gør, nemlig henholdsvis at skælde ud og at rette ind.

Forestil dig, at I kommer gående hen ad fortovet ved siden af hinanden. Der kommer en modgående på samme fortov, og din partner siger til dig: ”Gå ind til siden”. Så siger du måske ”Hvorfor siger du det?” eller ”Det kan jeg da godt selv finde ud af”. – ”Jamen, jeg vil bare hjælpe dig” svarer din partner. Det er imidlertid ikke hjælp, men en fejl­program­mering. Det er en negativ ladet kontrolmekanisme, som er både skadelig og ødelæggende for et godt parforhold. Ingen bryder sig om hele tiden at blive rettet på, med mindre man selv har en alvorlig brist, hvor man har det bedst med at blive kritiseret. Der er jo en grund til, at for eksempel folk med masochistiske tilbøjeligheder lader sig piske.

Det hjælper IKKE at rase ud. Rent faktisk viser det sig, at det bare giver lyst til at rase endnu mere.

Konstant negativitet er lige så behandlingskrævende som en alvorlig helbredsmæssig udfordring. Behandlingen består i holdnings­ændring og delvis ændring af miljøet for begge parter. I behøver ikke at blive skilt, men der skal ske markante forandringer, for at I kan få et godt samliv.

Når man er negativ, er alting negativt:

Den positive: “Lad være med at rette på mig!”
Den negative: “Du skal ikke kommandere med mig.”

Den positive: “Jeg har det dårligt med at blive rettet på.”
Den negative: “Jeg gider ikke høre om dig og dine følelser.”

Den positive: “Vil du ikke lade være med at rette mig?”
Den negative: “Nu dutter du mig.”

Den positive: “Hvad er det, der får dig til at rette på mig?”
Den negative: “Du skal ikke terapeutisere mig.”

Så når du lever sammen med en negativ person, kan alt, hvad du siger og gør, blive vendt imod dig. Det er ligesom en spiseforstyrret: Hvis du vil rose vedkommende og siger: “Hvor ser du godt ud i dag”, vil den spiseforstyrrede svare: ”Så jeg da forfærdelig ud i går?” En spiseforstyrret forsøger at styre kaos med kontrol. Din negative partner er lige så syg og gør nøjagtigt det samme. Begge har en psykisk forstyrrelse, som er resultatet af enten et traume eller en oplevet negativ langtids­påvirkning.


Forskellige reaktioner på parterapeutens ægteskabelige status:

En negativ klient siger til den fraskilte eller gifte parterapeut:

– “Du er skilt, så derfor er du utroværdig som parterapeut!”

– “Du er lykkeligt gift, så du har aldrig prøvet livets hårde realiteter.”

En positiv og ressourcestærk klient til sin fraskilte eller gifte parterapeut:

– “Du er skilt, så du må have masser af erfaring med parforhold i forskellige afskygninger. Du må kende smerten, og dermed kunne sætte dig ind i min situation.”

– “Du er lykkeligt gift, så du må da vide noget om parforhold, og hvad der kan få det til at holde.”

Så terapeutens personlige forhold har intet med vedkommendes faglige dygtighed, parterapien eller udbyttet at gøre. Både den fraskilte og den gifte parterapeut kan være hamrende dygtig eller inkompetent og uduelig. Det er noget helt andet end de personlige forhold, der er vigtige.


Børn

min mand kritiserer mig hele tidenDet er ikke naturligt for børn at være morgensure. Det er noget, de har lært (af de voksne). Hvis du har et barn, der er morgensur, må du først kigge på din egen (og din partners) holdning om morgenen.

Dernæst kan du belønne dit barn for at være positiv om morgenen – bare du ikke forkæler eller ”køber” det.

Hvis enten din partner eller dit barn er nej-siger, kan du foreslå, at nej-hatten bliver hængt på knagen i entreen, inden vedkommende kommer ind i huset.

Kræsenhed er heller ikke noget, der er naturligt for det lille barn, medmindre noget er giftigt, eller barnet er mæt. Kræsenhed i forbindelse med gode sunde madvarer er noget, barnet har lært af sine forældre, som selv har lært det, og som måske har svært ved at tage livet ind og nyde det. Denne holdning kan udmønte sig i deres børns kræsenhed og en negativ holdning. Vores børn er spejlbilleder af os voksne.

Skilsmisse med børn

Hvad gør du, hvis I er skilt og din eks-partner er negativ, psykisk syg, alkoholiker eller misbruger – og I har børn sammen? Det absolut eneste, du kan gøre, er at arbejde med dig selv og dine egne overbevisninger, det vil sige styrke dig selv, så du bliver en god støtte for dit barn. Husk, at der bare skal en enkelt ressourceperson til i et barns liv, for at dette barn vil kunne klare sig. Du er den person!

Medmindre din eks fysisk slår jeres barn, er myndighederne meget tilbageholdende med at give dig forældremyndigheden. Psykisk terror er meget diffust og svært at bevise. Hvis din eks er negativ eller lignende psykisk syg, kan du kun gøre dit bedste og håbe på, at jeres barn står igennem udfordringerne uden alt for store mén.

Den gode nyhed er, at et barn med så store udfordringer som en negativ forælder på mange måder kan stå stærkere i sit liv, end børn, der ikke har oplevet væsentlige udfordringer.

Hvad gør du rent praktisk med en negativ og destruktiv eks-partner? Du skal glide af. Undgå at tage kampen. Vær klog. Men sæt sunde naturlige grænser.

Søg kvalificeret rådgivning og coaching. Lad være med at stå alene med det. Få andre til at læse dine mails og SMS’er, inden du sender dem.

Optag alle jeres samtaler på bånd og mobiltelefon.

Husk hele tiden på, at det var dig selv, der oprindeligt valgte denne partner. Der er noget, du skal lære af situationen. Lad være med at tørre det hele af på din partner.

Dit barn har fået en ekstra udfordring i sit liv, og det er sådan, det er. Det kan der ikke ændres på. Få det bedste ud af situationen – for barnets skyld.

Forhistoriens betydning

Højlydte og voldsomme meningsudvekslinger mellem to mennesker i et forhold er godt, og de kan være forløsende og opklarende, men en følelsesmæssig og verbal skraldespand hører ikke hjemme i et parforhold. Du må ikke blive ved med at finde dig i alt muligt snavs. Det skal stoppes.

En pessimist og negativ person ser udfordringer i enhver mulighed.
En optimist og positiv person ser muligheder i enhver udfordring.
Sir Winston Churchill

– Optimist lyder som noget, der går opad.
– Pessimist lyder som noget pis…..

Hvis din partner ikke har fået løbet hornene af sig som teenager, fordi hans eller hendes forældre ikke var i stand til at håndtere adskillelses­processen fra barnet, kan din partner sidde fast i gamle mønstre. Imidlertid er det hverken rimeligt eller sundt, at du er skydeskive for dette, for det har med stor sandsynlighed ikke ret meget med dig at gøre.

Lad være med at påtage dig forældrerollen over for din partner. Det er en svær balancegang, fordi du ER den af jer med overblikket og ressourcerne. Du GØR jo noget (blandt andet læser denne artikel).

Løsningen på jeres udfordringer er, at du skal blive ved med at udvikle dig personligt, sætte flere sunde grænser over for din partner, stille rimelige krav, bevidstgøre adfærden på en respektfuld og kærlig måde, give dig selv plads til at også du kan begå fejl – og samtidig ikke finde dig i hvad som helst. Hold dig på toppen af prioriteringstrekanten.

Den negative spiral

Er du kommet ind i en negativ spiral med et brokkehoved af en partner, skal du først og fremmest sætte dig selv på plads. Dernæst skal du sætte din partner på plads.

Hvis du spørger din partner om noget, og får et næsvist svar, så skal det påpeges stille og roligt lige med det samme. Lad være med at rumme, og rumme, og rumme, og rumme, og rumme partneren for så til sidst at koge over i raseri.

Hvis du er i ubalance, vil din partner altid kunne finde “revner” og “sprækker” i dig, som han/hun kan stikke sin kniv ind i.

Grunden til, at dine fejl og mangler bliver eksponeret, er imidlertid med stor sandsynlighed, fordi din partner er utryg – fordi du ikke er i balance. Det bider sig selv i halen.

Så hvad gør du, hvis din partner bliver ved med at være negativ og umulig?

Hvis du er mand, skal du tilgive hende, og finde MANDEN frem i dig. Lad være med at lege den lille dreng, der vil gøre mor glad. Begær den kvinde, du er sammen med, og respekter hende.

Hvis du er kvinde, skal du tilgive ham, og være klar over, at din mand har en meget stærk feminin side, der styrer ham på en uhensigtsmæssig måde. Du skal hjælpe ham til at blive mere maskulin ved, at du selv bliver mere feminin. Anerkend ham for alt, hvad han gør for dig.

Der skal to til at føre krig.
Men der skal kun én til at stoppe den.

Når det rigtigt brager, kan du stille spørgsmål til din partner på en rolig og opklarende måde (medmindre at dette i sig selv vil provokere partneren endnu mere), og du skal bevidstgøre ham/hende i, hvad det er, vedkommende gør. Det kan du gøre ved at fortælle, hvad situationen gør ved dig, hvor ked af det du bliver, hvor meget det sårer dig og så videre.

Fortæl din partner, hvad du har brug for næste gang, for eksempel positiv kritik, og kig på din egen andel af negativiteten.

To do and not to do

min mand er sur og negativMåske har du lyst til at sige til din negative partner:

“Hallooo, er der hul igennem? Leger du Rain Man igen?”
Eller: “Er det smitsomt?” (Din negative partner kigger uforstående på dig). Du fortsætter: “For dén negativitet er da sygelig, så jeg håber bestemt ikke, at det er smitsomt.”
Eller: ”Luk r…. og ring til din terapeut!”

Lad være! Gør det ikke!

I stedet kan du for eksempel sige:

“Kom her, skat, og sæt dig ned sammen med mig. Har du haft en hård dag? Hvordan er det gået? Hvad er det, du mener er hårdest? Og hvad skete der så? Gjorde han det? Sagde hun virkelig det? Og hvad gjorde du så? Det kan jeg godt forstå. Det er der ikke noget at sige til.”

Eller træk dig tilbage, for at forhindre at situationen ekskalerer.

Det irrationelle ræsonnement: “Det gør ondt på mig. Derfor skal det også gøre ondt på dig, så du kan mærke min smerte.”

En af de største udfordringer er balancen mellem at sætte grænser, og samtidig være rummelig og lære nye vaner og færdigheder.

Jeg havde en midaldrende klient, hvis jævnaldrende kone var meget negativ. Hun var som barn blevet opdraget af sin farmor, en gammel bitter dame, og på den måde havde hun fået et livssyn, der igennem hele sit liv havde bragt hende mange sorger og meget modgang.

Min klient troede i begyndelsen af parforholdet, at han kunne frelse hende. Men fordi hun ikke ville reddes og befandt sig bedst i sin negative verden, med mangel på kærlighed, penge, overskud og succes, havde han mistet troen på at kunne gøre noget godt for hende.

Jeg hjalp min klient med at få sat nogle grænser og finde sig selv, så parforholdet efterhånden kom på ret køl igen, men det var et langt sejt træk, fordi hans kone ikke ville i parterapi eller terapi.

Overgreb

Et par kom til mig, hvor kvinden gennem hele sin barndom havde været trynet af sin storesøster. Som voksne havde de imidlertid fået etableret et godt forhold til hinanden. Men overgrebene havde sat dybe spor og udmøntede sig i raseri mod hendes kæreste, der var et par år ældre. Selv om kæresten gjorde alt, hvad han kunne for at imødekomme hende, var hun ikke i stand til at tage imod hans kærlighed, og det endte med, at de blev skilt. Hun var i sidste ende ikke tilstrækkeligt motiveret til at gøre noget ved sine overbevisninger og valgte at ofre parforhold og deres fælles barn til fordel for familie-forholdet til søsteren.

Det er på en måde som Stockholm-syndromet (et gidsel forsvarer sin fangevogter, og bliver måske oven i købet forelsket i denne), hvor hun ønskede at bibeholde kontakten til søsteren, og jeg som terapeut ikke var i stand til at få hende til at se, at et tilvalg af partneren ikke automatisk var et fravalg af søsteren.

Der er noget galt

Negativitet er en behandlingskrævende helbredsmæssig udfordring (jeg er ikke læge om må derfor ikke bruge et ord, der starter med S) på linje med skørbug, der jo som bekendt er C-vitamin-mangel. Et eller andet mangler i parforholdet, der betyder, at denne invaliderende tilstand har holdt sit indtog. Negativiteten kan også betragtes som en forgiftning. At der er noget, man har fået for meget af, hvilket kunne være medløberi, omklamring, forkælelse eller eftergivenhed. Det kan også være kvalmende forståelse, hensyns­betændelse, eller at partneren ligner én selv alt for meget og gør de samme ting.

Kærlighed er at vælge at give det, den anden gerne vil have. Det kan nogle gange være rigtig svært. Men når begge gør dette, mærker de kærligheden.

Kuren mod negativitet kunne være, at manden/det maskuline tager lederskabet i parforholdet, eller at kvinden/det feminine slipper det. Det kan måske også ske med grænsesætning, opmærksomhed, udfordring, mening, samt mere tillid, tryghed og respekt for hinanden. At der kommer fokus på de fem kærlighedssprog vil formentlig heller ikke skade noget:

 • ord
 • tid til hinanden
 • tjenester
 • gaver
 • fysisk berøring

Spørg!

Når din partner er frustreret, vred eller ked af det, er det klogt at spørge ind til problemet – i ligeværdig øjenhøjde og med respekt.

Hvis du oplever en vanskelighed, der ikke holder op, eller som bliver ved med at gentage sig på forskellig vis, så er det sandsynligvis, fordi I begge to bliver ved med at gøre det samme og har den samme adfærd og holdning. Der skal en ydre eller ny påvirkning til, for at ændre det. Det kan være svært at gøre noget andet, end du er vant til. Det er sjældent tilstrækkeligt at gøre noget, du har det godt med eller er tryg ved. Ofte skal du bevæge dig lidt uden for din tryghedszone, hvilket kan være skræmmende og måske oven i købet farligt. Hvad jeg gør i min terapi-praksis, er, at jeg hjælper mine klienter med at udvide deres tryghedszone, så den bliver større, og dermed får de løsningsmetoderne inden for rækkevidde.

Ansvar for tryghed

Tryghed er essentielt i ethvert forhold, men det er samtidig et tveægget sværd. Tryghedsansvaret deler sig i to:

1) Dit ansvar: Tag først og fremmest ansvar for dig selv. Hvis din partner ikke er tryg, vil han/hun brokke sig (over alt muligt) eller lukke sig inde, så dernæst er det dit ansvar at give ham/hende den tryghed, han/hun har brug for. Det være sig både fysisk, social, økonomisk og følelsesmæssig tryghed.

Hvis din partner er tryg og i balance, har du selv et godt og lykkeligt liv.

Jeg er kun ansvarlig for, hvad jeg siger.
Jeg er ikke ansvarlig for, hvad du hører og opfatter.

2) Din partners ansvar: Hvis du har gjort, hvad du kunne, og din partner bliver ved med at brokke sig, skal du først og fremmest beskytte dig selv.

Paradokset er, at hvis din partner føler sig tryg, men selv har en masse ”skeletter i skabet”, vil han/hun desværre bruge den trygge havn, du har skabt, til at hele sine egne sår på en særdeles uhensigtsmæssig måde. Det kan være ved at turde udfolde sig negativt på sikker grund og brokke sig over alt det, som han/hun tidligere har været udsat for, men hidtil ikke har turdet eller kunnet åbne op for.

Egentlig burde det foregå hos en professionel psykoterapeut eller psykolog, der kan håndtere det på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde, men da du jo er lige i nærheden, kommer det i stedet til at gå ud over dig.

Jeg har ofte set, at mennesker behandler deres nye partner lige så dårligt, som de selv blev behandlet i det forrige parforhold (eller i deres barndom). Det er selvsagt temmelig ufornuftigt og uhensigts­mæssigt, men på det bevidste plan er han/hun ikke selv i stand til at se, at det gøres for at hele de sår, vedkommende tidligere har pådraget sig.

Følelserne snyder dig, når du tror, at alt, hvad du ser, foregår i nuet. Sandheden er, at hvad vi ser og opfatter, er det filter af erfaringer, vi har foran øjnene.

Stop det

Du skal være på mærkerne hele tiden i dit parforhold – lige fra første dag, I er sammen. Hver dag! Hvis du slapper af, kører du ned ad bakke. Så kan det blive meget vanskeligt at komme op igen. Hvis du tager det for meget med ro og rummer for meget, kan det blive svært at ændre kursen. Derfor skal negativiteten stoppes med det samme. Negativitet er som en virus, der vil æde dig op indefra, både den negativitet, der kommer fra din partner og fra dig selv.

Det er DIT ansvar at stoppe over­grebene, inden du reagerer uhensigtsmæssigt. Du må aldrig lade det komme så vidt, at du går over stregen. Grænsen for hvad man vil finde sig i er forskellig fra menneske til menneske og fra situation til situation, og det gør ikke noget, at man bevæger sig lidt frem og tilbage. Men hvis du overvejer skilsmisse eller mord, er du kommet alt for langt uden for din tryghedszone – og formentlig også din partners.


Vilfredo Pareto

80 % af indsatsen giver 20 % afkast, og 20 % af indsatsen giver 80 % afkast.
Vilfredo Pareto

Paretos lov

Negativiteten er en svøbe for mange mennesker. Vi er alle udsat for en række oplevelser dagligt, som er både “negative” og “positive”.

Det negative sind vil tage de 20 % negative oplevelser og forstørre dem, så de fylder 80 % af bevidstheden, hvorimod en velfungerende succesfuld person vil tage de 20 % positive oplevelser og få dem til at “fylde” 80 %.

På denne måde forstærker en positivt indstillet person sine oplevelser, og får endnu flere positive oplevelser og dermed et bedre liv.

Misbrug og afhængighed

Kokain øger vores humør, og gør os kort fortalt gladere. En negativ holdning kan give den samme følelse (af at være “bedre” end andre, og at have “ret”). Men det er højt at flyve og dybt at falde. Efter den “gode” følelse, kommer den dårlige med konsekvenserne. Og begge dele er lige afhængighedsskabende.

Negativ kritik

Hvis du synes, at du bliver kritiseret (for meget), så skal du først kigge på din egen indre kritiker. Hvis du behandler dig selv hårdt, er der stor sandsynlighed for, at andre også behandler dig hårdt.

Tingene hænger sammen.

Hvis du mener, at du i forvejen behandler dig selv godt, og du oplever, at andre alligevel kritiserer dig, så du bliver såret af det, kan det være, at du skal have justeret dit eget selvbillede.

Måske opfatter du, som for eksempel det at købe ting eller at spise junk food, som at behandle dig selv godt, men disse ting behøver ikke at have noget som helst med autentisk selvomsorg at gøre.

Resultater

Hvis jeg selv er i tvivl, kigger jeg på resultaterne omkring mig, på min krop, mit humør, mine relationer og den succes, jeg har med min virksomhed/karriere. Hvis jeg ikke er tilfreds med resultatet, må jeg ændre på mine holdninger til mig selv. Måske skal jeg også være bedre til at sætte grænser over for andre.

Hvis du er typisk mand, så har du lyst til at gå din vej, når tingene spidser til. Øv dig i at lade være.Hvis du er typisk kvinde, så har du lyst til at diskutere, når tingene spidser til. Øv dig i at lade være.Mand, bliv sammen med din partner og rum det!Kvinde, hold mund over for din partner og lyt!

Husk, at alt hvad du ser i den ydre verden, er spejlbilleder af din indre verden.

Det er dig, der læser denne bog, så sandsynligvis er det også dig, der er ressourcepersonen i din familie. Derfor må du også påtage dig din del af ansvaret og tage initiativ til at løfte jer op. Men du skal ikke finde dig i kritik og bebrejdelser fra din partner.

Rollemodeller for børnene

Det er vigtigt at vise børnene, hvordan et godt parforhold bør fungere. Hvis din partner mener, at det er fantastisk at leve i bofællesskab uden kærlighed, berøring, intimitet, nærhed, tillid, tryghed, respekt og fællesånd, er det dit ansvar at løfte parforholdet op til et sted, hvor I er gode rollemodeller for børnene. Ønsker du, at din datter som voksen kritiserer jeres svigersøn, eller at din søn lader sig kue af jeres svigerdatter?

Den person, der virker stærk, skal også kunne vise sin svaghed for at være på vej til balance. Når den, der virker svag, tør tage sin styrke ind og integrere den, så kommer balancen.

I to skal vise børnene, hvordan man er sammen som forældre og par. Børnene skal se og lære, hvordan man rører ved hinanden, respekterer hinanden, anerkender hinanden, sender et varmt blik, har varme i stemmen når man taler sammen og så videre. Kort sagt hvordan et ideelt parforhold fungerer. Det kan de ikke lære andre steder. Så det skal ikke kun være for din egen skyld, at du skal stoppe din partners ødelæggende negativitet.

En “rigtig” mand og en “rigtig” kvinde ville aldrig tillade grænse­overskridelser fra sin partner. Så hvis du oplever noget, der er ubehageligt, må du først og fremmest arbejde med dig selv og dine overbevisninger. Lad være med at skyde skylden på din partner; Du har ladet det ske, og du er den, der ikke har magtet eller turdet stoppe det – endnu.

Negativ snak

Det er en dårlig idé at dele sine parforholdsudfordringer med familie­medlemmer, fordi det kan sætte dem i et loyalitetsdilemma. Brug hellere dine venner, veninder eller en professionel psykolog/terapeut. En person udefra, der ikke er involveret i jeres forhold, kan se ”usynlige” ting, forklare sammen­hænge og rede trådene ud, og det kan ofte være den hurtigste og letteste måde at få klaret problemerne på.

“Det er partnerens skyld”

Hvad gør du, når du er blevet klar over projektioner, men din partner stadig mener, at det alt sammen er din skyld og skælder ud? Du skal ”blot” fortsætte din personlige udvikling. Der skal bevidstgørelse og konsekvens til. Sæt grænser. Selvfølgelig er det ikke let for dig. Hvis det havde været nemt, havde du jo gjort det, der skulle gøres, for længst!

Hvis det så viser sig, at din partner har det bedst i ”rendestenen” med hensyn til humør, helbred, økonomi, karriere, sexliv og så videre, må du ikke forsøge at løfte vedkommende op eller ”hjælpe”/redde denne partner. Det kan give et ubehageligt bagslag senere, hvis du prøver at tvinge nogen til noget, de ikke ønsker, for eksempel at skubbe dem ud af deres tryghedszone og ind i at få det bedre.

Hvis du ikke kan leve med en partner, der ikke ønsker at arbejde med sig selv og sine negative overbevisninger, så må du overveje at slutte parforholdet.

Også i forhold til børnene er det problematisk med en partner, der modarbejder parforholdet. Hvordan kan børnene lære noget om nærhed, tryghed, tillid og respekt, hvis din partner ikke ønsker at LEVE det? Så er det måske bedre, at du arbejder videre med dig selv og finder dig en ny partner, så I er i stand til at vise børnene, hvordan et godt parforhold skal leves.

Når du lytter til dine kritikere, så tage det ikke personligt, men lær af det. Sorter og pluk ud, hvad du kan bruge, og lade resten ligge.

ekslibris
Eks Libris illustration brugt med ophavsmandens tilladelse. Ide/tekst: Frank Madsen. Illustration: Sussi Bech.

Dilemma:

Din partner vil aldrig indrømme en fejl eller sige undskyld. Som regel retfærdiggør han/hun sig selv på en aggressiv og negativ måde. Til gengæld er din partner god til at kritisere dig. Hvad vælger du at gøre?

.

min mand er altid sur og negativ


Denne artikel står også i kapitel 3.17 i min bog “Partner for livet


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Undgå skilsmisse

Psykologi


Links til andre artikler om psykologi i parforholdet:

7 usunde vaner
Alderens påvirkning
Dårlige vaner
Følelsernes tyranni
Forandring
Selvansvarlighed
Kærlighed er vilje
Lyver din partner
Midtvejskrise
Myter parforhold
Negativ
Prioritering
Straf/konsekvens
Tilknytning

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
.

 

Written by Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann