Spring til indhold

Fem barrierer til din ægtefælles hjerte

  • Anslået læsetid: 5 min read

Tavshed i parforholdetKonflikthåndtering i parforholdet

Hjem >> /parforhold >> /kommunikation parforhold >> Fem barrierer til din ægtefælles hjerte


Oplever du ind imellem, at din partner reagerer overraskende negativt, når du stiller et neutralt spørgsmål? Er der dårlig stemning i forholdet, uden at du aner hvorfor? Oplever du tavshed som straf? Er der mange konflikter i jeres parforhold? Så handler det muligvis om, at du utilsigtet har antændt en trusselsrespons. Læs denne artikel for at finde ud af, hvad der kan gøres.

I vores hjerne har vi noget, der hedder amygdala. Den håndterer blandt andet frygt og forsvarsreaktioner. Hver gang vi modtager en impuls i form af indtryk fra omverdenen, vurderer amygdala, om der er tale om en gevinst eller en trussel. Hvis vores partners amygdala vurderer, at det er en potentiel gevinst, går den ikke i alarmberedskab. Vi får mere kærlige og imødekommende følelser fra ham eller hende. Men hvis hjernen opfatter situationen som en potentiel trussel, blokerer den. Det betaler sig derfor at være bevidst om, hvad der tænder amygdalabåde positivt og negativt.

David Rock, som er forfatter til Your Brain At Work, beskriver fem faldgruber, hvor amygdala kan skabe en uhensigtsmæssig forsvarsreaktion. Hans fokus er virksomheder og ledelse, men hans teorier kan let overføres til parforholdet.


Mikael Hoffmann


Du kan undgå trusselsrespons ved at være bevidst om følgende fem faldgruber:

  1. Status
  2. Forudsigelighed
  3. Selvstændighed
  4. Samvær
  5. Retfærdighed

1) Status

Status drejer sig om, hvordan vi vurderer os selv i forhold til andre. Føler vi, at vores status som mand eller kvinde er truet, aktiveres de samme netværk i hjernen, som er aktive, når vores liv er i fare. Desværre er det overraskende nemt at komme til at true din ægtefælles/partners status – også helt utilsigtet. Når du taler med din partner, er det vigtigt at være anerkendende og fjerne frygten for kritik og bebrejdelser. Så tænk over hvad du siger og hvordan din tone er.


2) Forudsigelighed

Hjernen kan godt lide forudsigelighed og rutine. Ved at genkende og gentage kendte mønstre sparer hjernen masser af energi. Når genkendelige mønstre bliver afbrudt, kan det opleves som en trussel. Hver gang du kommer med nye ideer – fx når I planlægger næste ferie eller at flytte om i stuen – påvirker du din partners hjernes behov for genkendelighed og tryghed, og derved risikerer du samtidig, at amygdala skaber problemer. Frem for at præsentere nye ideer som helt anderledes end alt, hvad I tidligere har lavet sammen, kan det være en god idé at nedtone det forandrende element. På den måde bliver hjernen tryg ved forandringerne.

3) Selvstændighed

Konflikter i parforholdetDog ønsker hjernen ikke så meget tryghed, at det bliver kedeligt. Den vil også selv bestemme. Vi har brug at have kontrol over vores egen situation, men samtidig vil hjernen gerne udfordres. Det betyder, at du skal finde en balance i din kommunikation, så din ægtefælle oplever både tryghed og frihed.

4) Samvær

For rigtigt mange år siden var enhver fremmed person en potentiel fjende, og det er årsagen til, at hjernen stadig sorterer alle nye mennesker i grupper af venner eller fjender. I følge hjerneforskere er vores behov for samvær og social tryghed lige så stort som vores behov for varme, mad og drikke. Føler din partner sig overset eller ignoreret, er risikoen for at gå i trusselrespons stor, og dermed bliver kommunikationen sværere.

5) Retfærdighed

Hvis din partner mener, at dine ønsker og krav er uretfærdige, aktiveres den del af hjernen, som tager sig af de meget intense følelser, som fx vrede. Hjernen kan ligefrem få en gevinstoplevelse, hvis vi føler, at andre straffes for deres uretfærdige opførsel.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

4:56 minutter


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.Links til fire andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Kommunikation i parforholdet


Links til andre artikler om kommunikation i parforhold (de seks af dem ses herunder):

Keywords: Description:

Konflikter

Et afskedsbrev

Belønning og straf

Den kinesiske bonde

Barrierer

Bliv glad

Kontakten

Kritik og bebrejdelser

Brok

Positiv og negativ

Sig JA

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler.


Konklusion

Det bedste grundlag for et godt parforhold er, at du anerkender og respekterer din partner, at I bekræfter hinandens status, at I skaber tryghed i forbindelse med forandringer, at I giver hinanden frihed, at I optræder socialt og inkluderende, samt at I er fair og retfærdige. Det lyder logisk og let, men utallige ægteskabelige konflikter tyder på noget andet. Det kan være svært selv at se, hvad man kan gøre ved det.
.
Klik her for at kontakte mig for at booke en gratis afklarende coaching-samtale med mig.
.