Spring til indhold

Krisers påvirkning på parforholdet

  • Anslået læsetid: 10 min read

Der vil komme flere bryllupper og skilsmisser efter Coronaen

bryllup corona

Vi befinder os lige nu i en temmelig anderledes tid. Mange er udfordret på forskel vis. Den hverdag, vi kendte før krisen, kommer med stor sandsynlighed nok aldrig tilbage i samme form.

I ugevis har mange af os været mere eller mindre spærret inde sammen med vores familie.

Nogle parforhold har udviklet sig positivt under hjemme-karantænen. Det er typisk de mennesker, der i forvejen havde det godt sammen. Deres relation er blevet styrket af det tætte samvær og fællesskabsoplevelsen.

Men for andre har det været en hård periode.

De fleste er enige om, at det er godt for parforholdet at være sammen. Lidt ironisk har mange mennesker længe ønsket sig fridage fra arbejde for at have kvalitetstid sammen med ægtefælle og børn.

Men at være tvunget til at være meget tæt sammen i meget lang tid uden at vide hvor længe, var formentlig ikke en del af drømme-scenariet. Det viste sig, at man ikke kun fik kærestetid, men også børnepasning, skoleundervisning, ældreomsorg og lignende oveni. Dette, sammen med uvisheden om hvor lang tid, det ville vare, har været en stor belastning for mange. At være tvunget til at være sammen på ubestemt tid kan have den modsatte effekt. Faktisk kan det være lidt ligesom at være i fængsel.

Men samtidig har hjemmekarantænen også givet mulighed for udvikling og udforskning af nye områder i parforholdet. For de fleste er alting blevet mere klart og tydeligt.

corona

Påvirkningen på parforholdet

Alle er på en eller anden måde blevet påvirket af nedlukningen. Vi har været vant til et nogenlunde genkendeligt miljø, og nu er det meste i vores hverdag anderledes og ukendt. For mange er bekymring om helbredet, økonomien, eller bare hverdagen en belastning.

Normalt skiftes man til at være stressede, og kan tage af for hinanden. Man er en slags buffer, der kan rumme den anden, når det en gang imellem bliver for meget. Men hvis begge i parforholdet er stressede, kan det være hårdt for romantikken.

Under hjemme-karantænen kan begge have oplevet et voldsomt pres, som kan være svært at håndtere, og bufferen har manglet. ”Båndbredden” til udfordringerne har været mindre.

Målelig effekt

orkan parforholdOrkanen Hugo hærgede i 1989 i Caribien, hvilket gav myndighederne lejlighed til at sammenligne indbyggernes adfærd og reaktioner med samme perioder de foregående år. Det viste sig, at der umiddelbart efter katastrofen kom en markant stigning i skilsmisser og bryllupper, og 9 måneder senere blev der født betydeligt flere børn. Vi kommer formentlig også til at opleve lignende udsving den næste måneds tid – og til jul.

Eksempelvis har jeg fået betydeligt flere henvendelser fra par i slutningen af og lige efter hjemme-karantænen. Mange parforhold befinder sig i krise.


Mikael Hoffmann


Håndtering af uvisheden

Jeg har ladet mig fortælle, at en amerikansk general havde siddet i krigsfangenskab i Vietnam en række år og var kommet godt over det. Han opdagede i sit fangenskab, at når der er uvished, vil optimisterne knække først. Hvis man håber på at komme hjem inden jul, og ikke gør det, kan der ske et psykisk dyk. De, der ikke håbede på nogen positiv ændring, men tog udgangspunkt i det, der var, kom bedst igennem krigsfangenskabet. De sidstnævnte mennesker var også dem, der gjorde noget, fx dyrkede motion, holdt hjernen i gang og lignende.

Denne viden kan vi bruge til at komme bedst muligt igennem alvorlige kriser med eksempelvis nedlukning og karantæne. Lad være med at håbe, at Corona-situationen snart er overstået. Tag udgangspunkt i dét, der er lige nu, og forbered dig på, at det vil vare længe. Gør noget. Der kan nemlig godt risikere at komme en bølge nummer to. Eller måske ikke. Ingen ved det. Men med stor sandsynlighed er det ikke den sidste pandemi, vi har oplevet. Det virker som om at de kommer oftere og voldsommere.

Corona

Forventninger

forventninger parforholdForventninger er både godt og skidt. Et gammelt mundheld siger, at for meget og for lidt fordærver alting. Det gælder også med forventninger.

Forventningerne i parforholdet skal justeres, og det har vi chancen for at få gjort i forbindelse med Corona-krisen.

Inden isolationen for et par måneder siden var der ikke den helt store motivation til at ændre noget som helst. Dette har imidlertid lynhurtigt ændret sig for de fleste.

Alt for store forventninger kan give skuffelser og frustrationer, fordi de ikke kan eller vil blive indfriet.

Men hvis der på den anden side ikke er nogen forventninger, risikerer vi helt at holde op med at gøre noget. Vi forsøger ikke engang.

Så nogle forventninger skal skrues op, mens andre skal skrues ned.

6:17 minutter

Ægteskabet

balance parforholdIndtil for et par hundrede år siden giftede folk sig ikke af kærlighed. Det var mere en praktisk foranstaltning, for at skabe sikkerhed og tryghed i hverdagen og for fremtiden.

Manden var forsørger og arbejdede, mens kvinden gik hjemme og passede hus og børn.

Så kom verdenskrigene, hvor kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Det satte gang i helt nye forventninger til parforholdet.

Senere havde vi 68-oprøret, som satte dybe spor i vores samvær, ikke mindst i parforholdet.

I dag forventer vi en hel del mere af parforholdet, end man tidligere har gjort. ”Du skal gøre mig til en bedre person og komplementere mig.” Vi lægger mere vægt på personlig udvikling og et personligt selvudtryk. Vi skal også være både ven med, elsker, støtte, udfordrer, tryghed og meget mere med den person, vi lever sammen med.

Endvidere har vi i disse år en masse muligheder for udfoldelse, som ikke eksisterede tidligere.

Men alligevel er mange mennesker utilfredse med deres parforhold. Det er værd at hæfte sig ved, at dét, vi er utilfredse med i dag, ville have været helt fint og i orden på vores bedsteforældres tid. Men i dag duer det ikke længere. Vi vil have meget mere ud af parforholdet og livet.

Klik her - for at læse min nye artikel om hvordan I får bedre sex i parforholdet.

Hvad er det, de godt fungerende parforhold gør?

godt parforholdDet viser sig, at de bedst fungerende parforhold i dag er virkelig gode, mens de gennemsnitlige parforhold har det værre end tidligere, med en relativt høj skilsmisserate.

For de, der har forstået, hvordan man skaber et godt parforhold, er belønningen enormt stor.

Det kræver en indsats at forandre en situation. En indsats i form af ressourcer med både viden, tid og kræfter.

Hvis man bliver ved med at gøre dét, man hele tiden har gjort, bliver man nok også ved med at få det, man hele tiden har fået. Så for at ændre en dårlig situation i parforholdet til en bedre, må man gøre noget ANDET. Og dette andet er pr definition enten ukendt eller kunstigt eller tåbeligt, for hvis det havde været velkendt, naturligt og fornuftigt, havde man jo nok gjort det for længst.

Egentlig består en handlingsplan til et bedre parforhold sig af to ting:

  1. kig på, hvordan det var i starten af jeres parforhold, og
  2. lær nye strategier og kommunikationsværktøjer

1. Starten af parforholdet

forelsketHvad gjorde I, da I startede sammen og var forelskede? Hvad nød I? Hvad gjorde I meget af?

Første del af handlingsplanen er at gøre mere af det nu.

”Er der noget, vi kan gøre sammen, som er dejligt? Noget, vi ikke har gjort længe?”

Tag også ved lære af det, I tidligere gjorde, der ikke virkede godt. Hold op med det og undgå det. Der er ingen grund til at begå de samme fejl igen og igen.

Hvis man har det svært sammen, kan det godt være svært at komme i tanker om alle de gode ting, I havde og gjorde sammen. Måske har I brug for professionel hjælp udefra til at grave det frem og forstærke det.

2. Nye strategier og værktøjer

Hvis man vil have noget andet, må man også gøre noget andet – men hvad kunne dette være?

kørekort til parforholdetSom parterapeut er jeg en slags kørelærer. For at I ikke kommer galt af sted i trafikken, skal I lære nogle grundlæggende færdselsregler. Hvis man tager til England, og insisterer på at køre i højre side, går det helt sikkert galt. Derfor skal man lære både teori og praktiske ting, såsom skilte, vigeregler, parallelparkering, koblingspunkt og manøvrer, inden man bliver sluppet løs i trafikken med et kørekort. Og så er det i øvrigt ligegyldigt om man kører i en lille Fiat eller en kæmpestor lastbil. Hvis man kender og overholder færdselsreglerne, kommer man trygt og sikkert frem.

Men med parforhold er det for mange underligt nok helt anderledes end bil og trafik. Man er mere privat omkring sit parforhold, og mange føler, at ”det må man da selv kunne klare og finde ud af”.

Hvis parforholdet er gået helt i hårdknude, kan det være en god ide at få en tredje-person med på sidelinjen, til at oversætte, så begge forstår, hvad partneren siger og mener. Der skal også læres nye kommunikationsværktøjer til lettere forståelse af hinanden i hverdagen.

Når man har opnået dette, kan belønningen blive helt fantastisk stor. Resten af ens liv.

Under alle omstændigheder skal du og I sørge for at forberede jer til næste krise. Det vil være en god idé efter nedlukningen at styrketræne 10% mere, at forbedre konditionen med 10%, at komme 10% mere i følelsesmæssig balance, at skærpe tankerne med 10%, at spare 10% mere op til en reserve, tage 10% mere efteruddannelse for at dygtiggøre dig, samt at putte 10% mere værdi ind i parforholdet. På den måde kan I forberede jer grundigt til den næste gang. Ikke HVIS, men NÅR næste krise uanmeldt kommer buldrende.


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Kommunikation i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Krise i parforholdet


Links til andre artikler om kriser i parforhold:


Afhængighed

Anerkendelse

Ansvarsfordeling

At slå

Bekymringer

Jaloux

Jalousi

Det værste

Tro

Bank

Konflikt

Vrede

Skænderi

Undgå skænderier

Udfordringer

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

  • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
  • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
  • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler” (psykoeduktion). På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!
parterapi Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann

Klik på knappen herunder:

Læs her om hvordan du i kun 7 lette trin kan forbedre dit parforhold.

.