Spring til indhold

Anerkendelse og selvværd

lavt selvværd parforholdDagens dilemma:

 Din partner higer efter anerkendelse, både fra dig og fra alle mulige andre. Ofte krummer du tæer over den måde, at din partner igen og igen fremhæver sine egne fortræffeligheder på.

Hvad gør du med din pinlige partner?

  1. straffer?
  2. skam-roser?
  3. kommunikerer?
 
Klik her for at se flere anmeldelser

2:05 minutter

Mulighed 1:

Du er efterhånden blevet så irriteret og vred, at du både bevidst og ubevidst straffer din partner ved at ignorere vedkommende, håne, blive sur, vrisse, komme med spydige bemærkninger, eller at ydmyge vedkommende offentligt, når opførslen har været ekstra selvoptaget og egoistisk. I det hel taget gør du alt, hvad du kan, for at pille din partner ned fra den høje hest, så vedkommende kan komme ned på jorden og blive til at være sammen med igen.

Mulighed 2:

Du vælger at give din partner alt det, som han/hun hungrer efter, så du nærmest skam-roser vedkommende. Du fokuserer på alle fortræffelighederne og fremhæver dem på en venlig og overbærende måde. Du bekræfter din partner i alt det fantastiske, partneren har gjort og gør. Også offentligt fremhæver du alle de positive sider, og nævner regelmæssigt alt det, vedkommende gør for dig og jer.

Mulighed 3:

Du lader som ingenting, men stille og roligt anerkender din partner for de ting, du kan lide. Hvis du føler, at dine partner er så selvfremhævende, at dine grænser bliver overskredet og at det bliver pinligt, fortæller du ved en passende lejlighed partneren, hvordan du selv har det i den konkrete situation. Når du taler med din partner om de svære emner, har du sørget for at sætte en tryg, fast ramme op omkring jer med aftalte regler for jeres kommunikation. Du lægger ikke skjul på, at det er dine følelser og opfattelser, det drejer sig om. Du understreger, at der ikke er noget galt med partneren. Du gør alt, hvad du kan, for først og fremmest at forstå din partner, og dernæst selv at blive forstået.

Hvilke af de tre muligheder virker mon bedst? Både i det lange løb, og på den korte bane?


Forklaring

Det er sundt at kende sit eget værd, og det er naturligt at kunne udtrykke det på en ordentlig måde. Men hvis en person fremhæver sig selv på en dominerende og usund måde, kan der være to forklaringer på det: Enten har fremhæveren et lavt selvværd – eller også er det lytteren, der har det.

hige efter Den førstnævnte måde at gribe tingene an på ville helt klart tilgodese dine egne behov for at alt det mega-pinlige skal stoppes. Du har måske en egoist-idiot af en partner, som du mener bør sættes på plads ganske eftertrykkeligt. Den mulighed stopper formentlig pinlighederne, men har nogle langsigtede særdeles negative konsekvenser. Samtidig bør du også overveje, hvorfor du i første omgang blev tiltrukket af præcis den person og blev partner med vedkommende…

Med mulighed nummer to bør du kigge på dine egne grænser og dit eget selvværd og din selv-accept. Du leger formentlig usikker-lærer/forældre for et umodent ”barn”, men det kan give alvorligt bagslag og nogle uhensigtsmæssigheder på længere sigt for jer begge.

Mulighed tre er den modne tilgang med overblik og overskud. Du går efter ”bolden” og ikke efter manden/kvinden. I har med stor sandsynlighed en god kommunikation med stor forståelse og er trygge ved hinanden. I accepterer og respekterer hinanden. Din partners adfærd er måske en indikation af, at du ikke tydeligt nok i det daglige udtrykker din anerkendelse og kærlighed til vedkommende. Eller også har din partner nogle udfordringer med sit selvværd og sin selv-accept og selvtillid, som i sig selv er en udfordring. Hvis I begge to har samme indstilling til personlig udvikling, vil I kunne vokse både hver især og sammen, i et fantastisk parforhold resten af jeres liv. Den modne måde at vælge at gribe tingene an på er selvsagt besværligt på kort sigt, og kan virke både kunstig, og måske oven i købet gå stik imod dine følelser og dine umiddelbare impulser, men på længere sigt vil du opleve de største fordele og positive konsekvenser. Ikke mindst hvis I har børn sammen.

6:45 minutter

Endnu vigtigere end selvværd er selv-accept. Selv-accept betyder, at du har det godt med at være den, du er. At du behandler dig selv venligt med respekt og omsorg. At du accepterer dig selv, som du er, med både fejl og mangler, samt de helt vidunderlige sider af dig. Det betyder også, at du lytter til dine kritikere, plukker dét, du kan bruge, og lader resten ligge. Du erkender dine styrker og svagheder. At du er i stand til at sige undskyld, når du har dummet dig. At du gør alt, hvad du kan, for at være det menneske, du gerne vil være. At dine handlinger afspejler dit værdisæt i livet.


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Kommunikation i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Krise i parforholdet


Links til andre artikler om kriser i parforhold (de seks af dem ses herunder):

Keywords:Description:

Afhængighed

Anerkendelse

Ansvarsfordeling

At slå

Bekymringer

Jaloux

Jalousi

Det værste

Tro

Bank

Konflikt

Vrede

Skænderi

Undgå skænderier

Udfordringer

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen.