Parterapi på Frederiksberg, i København (og også online)

♥ Forbedring af parforholdet ♥

parterapi Frederiksberg
For at have et godt parforhold, må man kunne forstå hinanden – uden nødvendigvis at være enige.

For at kunne forstå hinanden, må man kunne kommunikere ordentlig sammen. Ikke blot udveksle ord og meninger, men at have en dialog i aftalte, faste, trygge rammer, så ingen “kommer til skade” ved at føle sig afviste, sårede eller vrede.

Forståelsen skal give meningfor begge parter. Det er ikke tilstrækkeligt at det kun giver mening for den ene.

Forståelse i parforholdet

Mange par oplever udfordringer med at kunne forstå hinanden.

Så hvordan forbedrer I jeres parforhold?

Hvis det havde været nemt og let selv at løse problemerne, havde I jo nok gjort det for længst.

Hvis bilen går i stykker, eller tænderne gør ondt, så opsøger man jo helt automatisk en dygtig mekaniker eller en dygtig tandlæge.

Hvad så hvis det gør ondt i parforholdet, eller det er ved at gå i stykker?

Jeg har en helt klar og systematisk plan for, hvad jeg gør med mennesker, der har udfordringer i parforholdet.

11:10 minutter


Her er min plan (hvilket ganske godt illustrerer den måde, jeg arbejder på)

En fast køreplan i 5 trin fra Dårligt til Godt parforhold:

parterapi
Mikael Hoffmann
Første skridt er at vi taler kortvarigt sammen over telefonen.
Ring til mig på nummer 21 79 18 50.
Jeg vil stille dig nogle konkrete spørgsmål om eksempelvis hvor I bor i landet, hvor gamle I er, hvor længe I har været sammen og arten af jeres udfordringer.

Derefter aftaler vi en dato for den gratis afklarende coaching-samtale (punkt #2).


Gratis afklarende coaching-samtale

parterapi københavn

gratis coaching samtale

Denne gratis samtale over telefonen varer erfaringsmæssigt omkring 45 minutter og indeholder følgende 4 punkter:

  1. Vi får alle tre et overblik over, hvad det er, I ønsker jer, i jeres liv og med jeres parforhold
  2. Vi taler om hvilke udfordringer du og I har. Hvad der ikke virker for jer
  3. Vi lægger en plan for hvordan I kan komme herfra hvor I er havnet nu – over til dér hvor I gerne vil være, og dét I gerne vil have med jeres parforhold
  4. Vi finder ud af, om jeg er den rette til at hjælpe jer, eller om det er noget andet I har brug for

parterapi Frederiksberg
parterapeut København

Hvis vi er enige om at ses til den første parsession på 1½ time i min klinik i København eller online, aftaler vi et tidspunkt.


Den første par-session
parterapi psykologi

den første parsession (1½ time) vil følgende tre ting finde sted:
Parterapi Frederiksberg

  1. Først taler vi lidt historik, så jeg får et overblik over, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer. I vil automatisk også komme til at høre jer selv og hinanden, og dermed kan I måske selv gennemskue, hvad det er for mekanismer fra tidligere, der har skabt jeres indbyrdes problemer.
  2. Jeg vil derefter introducere jer for, og lære jer, et helt konkret kommunikations-redskab, der vil gøre jer i stand til at høre og forstå hinanden, og at I kan føle jer hørt og forstået af partneren. Ikke nødvendigvis for at blive enige, men derimod for at I hver især kan sætte jer ind i, hvad den anden siger og mener. Jeg kalder det for “Den Anerkendende Selvansvarlig Dialog” (eller Hoffmann-Metoden©, for det er mig, der er har fundet på den). Det er et fantastisk effektivt kommunikations-værktøj til at forstå hinanden og ikke mindst føle sig forstået. En åben og tillidsfuld dialog er vigtig i alle sunde relationer.
  3. Den sidste halve time af den første par-session vil vi på grundlag af dét, I har fortalt, samt mine analyser og min erfaring, kigge på, om I mon har fået skabt jer nogle vaner og rutiner i hverdagen, som enten er uhensigtsmæssige, eller måske ligefrem ødelæggende, for et godt parforhold. Ofte har I brug for at lære nogle nye strategier og kommunikations-værktøjer, for at I kan få et andet resultat end dét, I har haft hidtil. Og ogfte er der tale om små-justeringer. Men man skal selvfølgelig vide HVILKE justeringer og HVORDAN!

Læs mere om den første parsession og parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi


parterapi kommunikation
parterapi forløb Mikael Hoffmann

Efter den første par-session skal vi hver især overveje, om der er basis for et videre Forløb. Dette strækker sig typisk over tre måneder, hvor der kommer til at ske følgende:

  1. Bevidstgørelse, så vi først og fremmest véd, hvad der skal arbejdes med
  2. Færdighedslæring, hvor I derefter vil lære nye strategier og kommunikations-værktøjer, så I får et andet resultat med jeres parforhold
  3. Vanedannelse, hvor de nye vaner til sidst bliver banket godt fast, så det er dét, I helt automatisk kommer til at gøre, når livet og familien igen spidser til

I skal naturligvis ikke “købe katten i sækken”, så derfor er det vigtigt at I på den første session lærer mig som par-coach at kende og mærker hvor effektiv min par-coaching er.
Først derefter kan vi eventuelt aftale et Forløb.
Grunden til, at jeg kun arbejder i Forløb, er fordi det er det mest effektive.
Da jeg for mange år siden lod mine klienter selv bestemme, hvornår, hvor længe og hvor mange gange de gik i parterapi, oplevede jeg ofte, at de efter relativt få gange følte, at de allerede havde fået rigtigt meget ud af parterapien.
Så valgte de at stoppe, men sandheden var, at de kun var blevet introduceret til nogle særdeles effektive kommunikationsværktøjer.
Imidlertid var disse ikke blevet banket fast som nye vaner, så når hverdagen igen indfandt sig for dem, risikerede de at falde tilbage i deres gamle uhensigtsmæssige vaner og mønstre – og så var hele deres investering i parterapien spildt.
DERFOR siger jeg, at JEG er eksperten, der véd, hvad der skal til, for at folk kan få et godt parforhold igen.
Hvis de selv havde vidst det, havde de jo nok gjort det for længst…..

Gennem mine mange års erfaring med parforholds-området har jeg opdaget, at det kræver en dedikeret, vedholdende og målrettet indsats i tre måneder at ændre gamle vaner til nye.
Det tager også typisk tre måneders hårdt arbejde at lære et nyt sprog, så man kan bruge det til noget fornuftigt.

Samtidig er det også min erfaring, at det heller ikke må vare ret meget længere end tre måneder.
Hvis der ikke er nogen “bagkant” på et forløb, eller det skal vare halve eller hele år, er det næsten ikke til at se sig igennem eller holde ud.

Så erfaringsmæssigt kan man ændre et dårligt fungerende parforhold til et godt og lykkeligt parforhold ved at følge mine råd og anvisninger i et fokuseret og gennemtestet forløb på tre måneder.
Det er igennem rigtigt mange år sket for størstedelen af de par, jeg har arbejdet med.

Flere grunde til Forløbet

Jeg har udviklet forskellige kommunikationsværktøjer til forskellige situationer i parforholdet (og alle mulige andre steder i tilværelsen).
Der er flere grunde til, at det i begyndelsen er overordentligt vigtigt at øve sig i dem, så de kan bruges på den bedste måde, uden at man behøver at tænke sig grundigt om, hver gang man skal bruge dem.

Her kommer 6 af de vigtigste grunde:

1) Dels skal man øve sig, for at få nogle nye gode vaner. Og strategierne og redskaberne skal øves mange gange, for at det er dem, man automatisk bruger, når livet spidser til.
At man ikke alt for let falder tilbage i de gamle adfærdsmønstre og uhensigtsmæssige vaner.

2) Dels er det for at omprogrammere både sig selv og sin partner.
Når I har øvet jer mange gange, vil det være ligesom Pavlovs hunde med de betingede reflekser.
Når en klokke ringede, begyndte hundene at savle, fordi de mange gange i forvejen havde vænnet sig til, at klokken betød mad.
Når I har øvet jer nok, vil I gøre noget automatisk, når “knappen bliver tændt”.

3) Det er vigtigt indledningsvist at øve sig på “ufarlige emner”.
Da jeg for mange år siden sejlede som styrmand, havde vi brandøvelse en gang om ugen.
Men i løbet af de 12 år, jeg sejlede, har jeg kun oplevet brand om bord to gange.
Alligevel øvede vi os hver eneste uge, hver eneste måned, hvert eneste år.
Og vi øvede os på ufarlige ting.
Eksempelvis legede vi, at der var ild i kabyssen eller maskinrummet – uden at tænde rigtig ild.

4) Når vi øvede os i brandslukning om bord, opbyggede vi dels nogle færdigheder for os selv, men mindst lige så vigtigt opbyggede vi også tillid til hinanden.
Når man går frem mod flammerne, skal man være sikker på, at makkeren bag ved følger med, og ikke bare løber sin vej fordi han bliver bange.

5) Når man har øvet sig rigtigt mange gange sammen, vil der herske en tryghed i den måde, man kommunikerer på.
Der kommer ingen overraskelser, eller noget der kunne minde om bagholdsangreb.
Man tør være sårbar.
Man har lyst til at lytte for at forstå.
Og når man har øvet sig, bliver man god til ikke at lyde kritiserende eller bebrejdende i partnerens ører.

6) Det er vigtigt, at man øver sig i DET RIGTIGE.
Altså siger de “rigtige” ord i den rigtige rækkefølge.
Eksempelvis lader være med at bruge ordet “DU” (med mindre det er i forbindelse med “Jeg elsker dig” og “Hvor er du dejlig”).
Det er også vigtigt, at man først starter kommunikationen med en indledning, og til sidst slutter med en afslutning.

Øvelse og øvelse

Hvis man ikke har forstået instruksen eller værktøjet korrekt, og under øvelserne igen og igen bruger det forkert, vil det naturligvis ikke virke ordentligt, når det rigtigt går løs.
Strategierne, færdighederne og værktøjerne skal under supervision rettes til, så de virker efter hensigten.
Det gælder både med brandøvelserne til søs, og det gælder med kommunikationen i parforholdet.

Dette er nogle af grundene til, at jeg, på basis af min mangeårige erfaring som par-coach og -terapeut, kun arbejder i Forløb med mine klienter.
Det kræver en indsats over en periode at forandre dårlige vaner til gode vaner.
Det er lidt ligesom at lære et nyt sprog. Det kræver også en ikke-ubetydelig indsats med indlæring, øvelser og gentagelser sammen med en person/lærer/supervisor, der både véd, hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres.

Hvis man vil HAVE noget andet, end dét, man hidtil har haft, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man har gjort indtil nu.
Og dette ANDET er pr definition blandt andet ukendt, svært, kunstigt og langsommeligt.
For hvis det havde været kendt og let, havde man jo nok gjort det for længst, mon ikke?…


Læs nogle klient-udtalelser her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Psst… Gør som flere end 1.700 andre besøgende på denne hjemmeside om parforhold allerede har gjort. Tilmeld dig mit nyhedsbrev, som trin for trin vil vise dig, hvordan du får dig det parforhold, du ønsker dig og længes efter.


Parterapi på Frederiksberg

1:11 minutter

Jeg er meget struktureret og systematisk i min måde at arbejde på, og det har jeg stor succes med.

I sommeren 2022 har jeg 28-års jubilæum som selvstændig par-terapeut og -coach, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach, med flere end 10.000 klienttimer bag mig.

De fleste voksne mennesker har haft 1, 2, 3 eller måske 4 forskellige parforhold i deres liv. Jeg har haft flere end 400!!! – så jeg VED noget om dette emne….

Min succes-rate som parterapeut er temmelig høj, hvilket betyder, at omkring 80% af de par, der kommer til mig, får deres parforhold til at lykkes igen.

Og 100% af dem, der laver deres hjemmearbejde og er dedikerede til at ville en positiv forandring lykkes med deres parforhold. De opnår de mål, de har sat sig, både hver for sig og sammen.

Jeg er uddannet og certificeret psykoterapeut fra www.IDacademy.dk.
Samt uddannet og certificeret Chok-traume-terapeut på www.havening.org (www.havening.dk)

Jeg har indtil nu udgivet fem bøger om parforhold:

Se også et væld af korte videoer, jeg selv har optaget om parforhold og parterapi.


Spørgsmål og svar

Hvad er parterapi?
Parterapi handler om at øge forståelsen mellem jer, via læring af forskellige kommunikations-værktøjer og strategier

Hvor ofte?

Jeg anbefaler, at man i begyndelsen kommer med cirka en uges mellemrum, så de nye færdigheder og strategier kan læres og indøves.
I skulle jo gerne øve jer mellem sessionerne i den rigtige måde at gøre det på.
Senere kan der gå flere uger imellem sessionerne.
Det afhænger af hvor alvorlig situationen er, og hvor hurtigt I ønsker at få det bedre.

Hvor lang tid skal der afsættes?

Efter første par-session skal vi i fællesskab beslutte os for, om I skal gå videre med et tre måneders forløb.
Det er en overskuelig periode, og det er tilstrækkeligt til at få lært de nye strategier, og få banket de nye vaner godt fast.
Ligesom når man skal lære et nyt sprog, må det hverken gå for hurtigt eller for langsomt.

Forløb?

På grundlag af min mangeårige erfaring har jeg lavet 3-måneders forløbet, der i en struktureret form gennemløber nogle bestemte faser i parforholdets udvikling.
Det er en særdeles effektiv måde at lære de nødvendige færdigheder og kommunikations-værktøjer på.

Er der redskaber og værktøjer?

Jeg har samlet en hel række værdifulde kommunikations-metoder, som tilsyneladende er ret enkle, men de er særdeles effektive til at give jer en bedre forståelse for hinanden.
Når man begge to følger “Parforholdets Færdselsregler” går alting meget bedre i parforholdet.
Forståelse og mening er betydeligt vigtigere end lighed og enighed.

Har du et System?

Jeg har udviklet et helt system (Hoffmann Systemet©), der hænger meningsfuldt sammen og er meget struktureret, systematisk og effektivt til at forbedre parforhold.
Det består af en overordnet strategi med en lang række underliggende kommunikations-værktøjer og -metoder, der vil gøre jer i stand til at forstå hinanden, så I kan genfinde accepten, tilliden, trygheden og respekten for hinanden i parforholdet.


Frederiksberg

I Valby lige syd for Frederiksberg ligger min klinik (se adresse).

www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/hvad-er-det

Se også videoen herunder med hvad jeg laver i min praksis.

Mikael Hoffmann, parterapeut København

5:47 minutter

Har I brug for hjælp i jeres parforhold til at få det bedre med hinanden, så klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50)

.