Spring til indhold

Parterapi og par-coaching på Frederiksberg og i København – og også online

Hjem >> Parterapi og par-coaching på Frederiksberg og i København – og også online

♥ Forbedring af parforholdet ♥

Parterapi med Mikael Hoffmann
For at have et godt og dejligt parforhold, må man kunne forstå og anerkende hinanden – uden nødvendigvis at være enige.
Det er rigtigt dejligt at føle sig forstået og anerkendt.

Men for at kunne forstå hinanden, må man kunne kommunikere ordentlig sammen.

Ikke blot udveksle ord og meninger, men at have en dialog i aftalte, faste, trygge rammer, så ingen “kommer til skade” ved at føle sig afviste, sårede eller vrede.

Forståelsen skal give meningfor begge parter.
Det er ikke tilstrækkeligt at det kun giver mening for den ene.

Forståelse i parforholdet

Så hvordan forbedrer I jeres parforhold?

Klik her for at læse den korte version af, hvad par-coaching (parterapi) handler om. I skal lære nogle kommunikations-værktøjer, og I skal også bedre kunne kende forskellene mellem kønnene.

Hvis det havde været nemt og let selv at løse problemerne, havde I jo nok gjort det for længst.

Hvis bilen går i stykker, eller tænderne gør ondt, så opsøger man jo helt automatisk en dygtig mekaniker eller en dygtig tandlæge.

Hvad så hvis det gør ondt i parforholdet, eller det er ved at gå i stykker?

Jeg har en helt klar og systematisk plan for, hvad jeg gør med mennesker, der har udfordringer i parforholdet.


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Ti spørgsmål til jeres parforhold

/undga-skilsmisse parterapi

Årligt tjek af parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Stop gætterierne i dit parforhold

/hvad-er-det parterapi

De grundlæggende værdier i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Trappen

/parterapi

Motivation og inspiration

/undga-skilsmisse parterapi

Sidespring og utroskab

/psykologi parterapi

Dårlige vaner i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Hulen og Ønskebrønden

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Parforholdets 7 Gyldne Leveregler

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Grænser eller krav?

/psykologi parterapi

Håndtering af vrede i parforholdet

/psykologi parterapi

Syv typer gentagne udfordringer

/parterapi

Ti nøgler til selvtillid

/psykologi parterapi

Prioritering i parforholdet

/parterapi

Hvad motiverer dig i dit parforhold?

/psykologi parterapi

Tilgivelse forløser

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

5 niveauer af kommunikation – i parforholdet

/psykologi parterapi

Følelsesmæssig afpresning i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Den svære kommunikation


11:10 minutter


Her er min plan for jer (hvilket ganske godt illustrerer den måde, jeg arbejder på)

Det er i bund og grund en 5-trins køreplan fra Dårligt til Godt parforhold:

Jeg er nemlig meget struktureret, velorganiseret og resultatorienteret, hvilket har stor betydning for den høje succes-rate med par-coachingen.

parterapi
Mikael Hoffmann
Første trin er at vi kortvarigt taler sammen over telefonen.
Ring gerne på nummer 21 79 18 50.
Jeg stiller dig nogle konkrete spørgsmål om faktuelle ting.

Derefter aftaler vi en dato for den gratis afklarende coaching-samtale (punkt #2).


Gratis afklarende coaching-samtale

parterapi københavn

gratis coaching samtale

Denne gratis samtale over telefonen varer erfaringsmæssigt omkring 45 minutter og indeholder følgende 4 punkter:

  1. Vi får alle tre et overblik over, hvad det er, I ønsker jer, i jeres liv og med jeres parforhold
  2. Vi taler om hvilke udfordringer du og I har. Hvad der ikke virker for jer
  3. Vi lægger en plan for hvordan I kan komme herfra hvor I er havnet nu – over til dér hvor I gerne vil være, og dét I gerne vil have med jeres parforhold
  4. Vi finder ud af, om jeg er den rette til at hjælpe jer, eller om det er noget andet I har brug for

parterapi Frederiksberg
parterapeut København

Hvis vi er enige om at ses til den første parsession på 1½ time i min klinik i København eller online, aftaler vi et tidspunkt.


Den første par-session
parterapi psykologi

den første parsession (1½ time) vil følgende tre ting finde sted:
Hvad er parterapi?

  1. Først taler vi lidt historik, så jeg får et overblik over, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer. I vil automatisk også komme til at høre jer selv og hinanden, og dermed kan I måske selv gennemskue, hvad det er for mekanismer fra tidligere, der har skabt jeres indbyrdes problemer.
  2. Jeg vil derefter introducere jer for, og lære jer, et helt konkret kommunikations-redskab, der vil gøre jer i stand til at høre og forstå hinanden, og at I kan føle jer hørt og forstået af partneren. Ikke nødvendigvis for at blive enige, men derimod for at I hver især kan sætte jer ind i, hvad den anden siger og mener. Jeg kalder det for “Den Anerkendende Selvansvarlig Dialog” (eller Hoffmann-Metoden©, for det er mig, der er har fundet på den). Det er et fantastisk effektivt kommunikations-værktøj til at forstå hinanden og ikke mindst føle sig forstået. En åben og tillidsfuld dialog er vigtig i alle sunde relationer.
  3. Den sidste halve time af den første par-session vil vi på grundlag af dét, I har sagt, samt mine analyser og min erfaring, kigge på, om I mon har fået skabt jer nogle vaner og rutiner i hverdagen, som enten er uhensigtsmæssige, eller måske ligefrem ødelæggende, for et godt parforhold. Ofte har I brug for at lære nogle nye strategier og kommunikations-værktøjer, for at I kan få et andet resultat end dét, I har haft hidtil. Og ogfte er der tale om små-justeringer. Men man skal selvfølgelig vide HVILKE justeringer og HVORDAN!

Læs mere om den første parsession og parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi


parterapi kommunikation
parterapi forløb Mikael Hoffmann, Frederiksberg

Efter den første par-session skal vi hver især overveje, om der er basis for et videre Forløb. Dette strækker sig typisk over tre måneder, hvor der kommer til at ske følgende:

  1. Bevidstgørelse, så vi først og fremmest véd, hvad der skal arbejdes med
  2. Færdighedslæring, hvor I derefter vil lære nye strategier og kommunikations-værktøjer, så I får et andet resultat med jeres parforhold
  3. Vanedannelse, hvor de nye vaner til sidst bliver banket godt fast, så det er dét, I helt automatisk kommer til at gøre, når livet og familien igen spidser til

I skal naturligvis ikke “købe katten i sækken”, så derfor er det vigtigt at I på den første session lærer mig som par-coach at kende og mærker hvor effektiv min par-coaching er.
Først derefter kan vi eventuelt aftale et Forløb.
Grunden til, at jeg kun arbejder i Forløb, er fordi det er det mest effektive.
Da jeg for mange år siden lod mine klienter selv bestemme, hvornår, hvor længe og hvor mange gange de gik i parterapi, oplevede jeg ofte, at de efter relativt få gange følte, at de allerede havde fået rigtigt meget ud af parterapien.
Så valgte de at stoppe, men sandheden var, at de kun var blevet introduceret til nogle særdeles effektive kommunikationsværktøjer.
Imidlertid var disse ikke blevet banket fast som nye vaner, så når hverdagen igen indfandt sig for dem, risikerede de at falde tilbage i deres gamle uhensigtsmæssige vaner og mønstre – og så var hele deres investering i parterapien spildt.
DERFOR siger jeg, at JEG er eksperten, der véd, hvad der skal til, for at folk kan få et godt parforhold igen.
Hvis de selv havde vidst det, havde de jo nok gjort det for længst…..

Gennem mine mange års erfaring med parforholds-området har jeg opdaget, at det kræver en dedikeret, vedholdende og målrettet indsats i tre måneder at ændre gamle vaner til nye.
Det tager også typisk tre måneders hårdt arbejde at lære et nyt sprog, så man kan bruge det til noget fornuftigt.

Samtidig er det også min erfaring, at det heller ikke må vare ret meget længere end tre måneder.
Hvis der ikke er nogen “bagkant” på et forløb, eller det skal vare halve eller hele år, er det næsten ikke til at se sig igennem eller holde ud.

Så erfaringsmæssigt kan man ændre et dårligt fungerende parforhold til et godt og lykkeligt parforhold ved at følge mine råd og anvisninger i et fokuseret og gennemtestet forløb på tre måneder.
Det er igennem rigtigt mange år sket for størstedelen af de par, jeg har arbejdet med.

Hvis man vil HAVE noget andet, end dét, man hidtil har haft, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man har gjort indtil nu.
Og dette ANDET er pr definition blandt andet ukendt, svært, kunstigt og langsommeligt.
For hvis det havde været kendt og let, havde man jo nok gjort det for længst, mon ikke?…


Læs nogle klient-udtalelser her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger

Par-coaching på Frederiksberg

1:11 minutter

Jeg er meget struktureret og systematisk i min måde at arbejde på, og det har jeg stor succes med.

I mere end 30 år (siden 1994) som selvstændig par-terapeut og -coach, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach, har jeg haft flere end 10.000 klienttimer bag mig.

De fleste voksne mennesker har haft 1, 2, 3 eller måske 4 forskellige parforhold i deres liv. Jeg har haft flere end 400!!! – så jeg VED noget om dette emne….

Min succes-rate som parterapeut er temmelig høj, hvilket betyder, at omkring 80% af de par, der kommer til mig, får deres parforhold til at lykkes igen.

Og 100% af dem, der laver deres hjemmearbejde og er dedikerede til at ville en positiv forandring lykkes med deres parforhold. De opnår de mål, de har sat sig, både hver for sig og sammen.

Jeg er uddannet og certificeret psykoterapeut fra www.IDacademy.dk.
Samt uddannet og certificeret Chok-traume-terapeut på www.havening.org (www.havening.dk)

Jeg har indtil nu udgivet fem bøger om parforhold:

Se også et væld af korte videoer, jeg selv har optaget om parforhold og parterapi.


Spørgsmål og svar

Hvad er parterapi?
Parterapi handler om at øge forståelsen mellem jer, via læring af forskellige kommunikations-værktøjer og strategier

Hvor ofte?

Jeg anbefaler, at man i begyndelsen kommer med cirka en uges mellemrum, så de nye færdigheder og strategier kan læres og indøves.
I skulle jo gerne øve jer mellem sessionerne i den rigtige måde at gøre det på.
Senere kan der gå flere uger imellem sessionerne.
Det afhænger af hvor alvorlig situationen er, og hvor hurtigt I ønsker at få det bedre.

Hvor lang tid skal der afsættes?

Efter første par-session skal vi i fællesskab beslutte os for, om I skal gå videre med et tre måneders forløb.
Det er en overskuelig periode, og det er tilstrækkeligt til at få lært de nye strategier, og få banket de nye vaner godt fast.
Ligesom når man skal lære et nyt sprog, må det hverken gå for hurtigt eller for langsomt.

Forløb?

På grundlag af min mangeårige erfaring har jeg lavet 3-måneders forløbet, der i en struktureret form gennemløber nogle bestemte faser i parforholdets udvikling.
Det er en særdeles effektiv måde at lære de nødvendige færdigheder og kommunikations-værktøjer på.

Er der redskaber og værktøjer?

Jeg har samlet en hel række værdifulde kommunikations-metoder, som tilsyneladende er ret enkle, men de er særdeles effektive til at give jer en bedre forståelse for hinanden.
Når man begge to følger “Parforholdets Færdselsregler” går alting meget bedre i parforholdet.
Forståelse og mening er betydeligt vigtigere end lighed og enighed.

Har du et System?

Jeg har udviklet et helt system (Hoffmann Systemet©), der hænger meningsfuldt sammen og er meget struktureret, systematisk og effektivt til at forbedre parforhold.
Det består af en overordnet strategi med en lang række underliggende kommunikations-værktøjer og -metoder, der vil gøre jer i stand til at forstå hinanden, så I kan genfinde accepten, tilliden, trygheden og respekten for hinanden i parforholdet.


Frederiksberg

I Valby lige syd for Frederiksberg ligger min klinik (se adresse).

www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/hvad-er-det

Se også videoen herunder med hvad jeg laver i min praksis.

Mikael Hoffmann, parcoach København

5:47 minutter


.