Spring til indhold

Følelser

  • Anslået læsetid: 5 min read

Vrede følelser i parforholdetHvorfor har vi følelser?

Hvad skal de bruges til?
Hvad var Naturens hensigt med at forsyne os med følelser?

Hjem >> /parforhold >> Følelser


Følelser er både fysisk og ikke-fysisk.

Rent fysisk består vores sanse-apparat af tre ting:

  • bio-kemi
  • bio-elektricitet
  • bio-magnetisme

hvilket også er psykologi med ”færdselsregler” og forsvarsmekanismer. Alt i alt er følelser en meget flygtig størrelse, hvor det fysiske og ikke-fysiske vikler sig ind i hinanden.

Men først og fremmest er følelserne vores overlevelsesmekanisme. En følelse gav urmennesket en fornemmelse af, om et rovdyr lå på lur og var farligt. Følelser kan få os til at forsvare os i vrede. Følelser afstedkommer også, at vi formerer os – og er sammen i lang tid (18 år), så vores afkom kan lære alt det, der kræves af et levende væsen på et højt udviklingsniveau.


Mikael Hoffmann


I løbet af de seneste få hundrede år har følelserne imidlertid fået flere andre betydninger og kan bruges til mere, fx udvikling og intuition. Det er følelser, der byggede Storebæltsbroen og sendte raketter ud i de ydre rum – ikke logisk tænkning. Vi retfærdiggør vores følelser med den rationelle tænkning, men følelserne kommer altid først, og det er følelserne der bestemmer.

Her kommer noget, der måske kommer bag på de fleste: Vi ER ikke vores følelser. Vi ER heller ikke vores tanker eller vores krop. Det er alt sammen noget, vi har fået til låns. Følelser er et værktøj – eller en frakke, som vi kan tage af eller på. Hvis man er i god kontakt med sig selv, sin krop og sine følelser, så kan man mærke, eksempelvis når bægeret er ved at være fyldt, og der ikke er plads til mere. Når rummeligheden er ved at være udtømt, er det vigtigt at kunne sige fra.

3:55 minutter

Hvorfor bliver vi egentlig trætte en gang imellem? Både fysisk, følelsesmæssigt og mentalt?

Det er fordi vi er som et batteri, der skal lades op, efter at det er blevet afladet. Specielt unge mennesker har normalt masser af ressourcer og godt med batterikraft. Jeg selv kan huske, da jeg som ung sejlede som styrmand, hvor jeg kunne klare det mest umenneskelige. Det var ekstremt lange og hårde dage med skifteholdsarbejde hele døgnet rundt, og jeg klarede det. Men vi er stadig alle sammen som et batteri. Når vi er kommet ned på tyve procent, lyser ”en rød advarsels-lampe” i form af fx irritation, manglende overbærenhed osv. Hvis vi ikke sørger for at få ladet op, så træder en eller flere af overlevelsesmekanismerne i kraft med eksempelvis uhensigtsmæssige følelser, hvor vi kan være urimelige, vrede eller rasende. Det er vigtigt at kunne mærke vores følelser, men hvis de ”tager” os og styrer os, er vi deres slave.

Video om følelser og spejlbilleder

3:36 minutter

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.


Signaler

Det er nogle principper, eller ”færdselsregler” om man vil, i alle vores relationer, ikke mindst i parforholdet. Det er vigtigt at kende – og i det store og hele at følge – disse principper. Ellers kan det gå galt. En af reglerne er et signal, som skal aftales indbyrdes i forvejen, om hvad der skal til, for at partneren forstår, at der ikke er mere strøm tilbage på batteriet. Først skal man selv kunne mærke, hvor langt nede ”batteriet” er. Derefter skal man kunne fortælle om og udtrykke det på en hensigtsmæssig måde. Til sidst skal man respektere og forstå, at nu vil det være en god idé, hvis partneren ikke stiller krav, ikke spørger, eller i det hele taget ikke gør det, der normalt er rigeligt ”batteri-kapacitet” til. Når man er i stand til at navigere i disse signaler, så karambolerer man ikke med hinanden. Man kan nå at få ladet op, så de store skænderier med udmagrende, opslidende situationer undgås, hvor man er gået langt ud over sine egne grænser.

Ofte er det sådan, at når man i parforholdet bliver sure og gale på hinanden, så har det i realiteten ikke ret meget med partneren at gøre, men det tror man, fordi følelserne fortæller en, at det er den andens SKYLD. Men følelserne snyder en, når man ikke er i balance med sig selv. Det er ens egne spejlinger (eller projektioner), man er irriteret på. Når man bliver klar over det, og lærer at håndtere sig selv og sine EGNE ting, så bliver mange ting meget lettere i livet.

…og så er det ”blot” et spørgsmål om at lære nogle grundlæggende ”færdsels-regler”, samt at have god forbindelse med hinanden, hvilket vil sige at kunne kommunikere godt, så man kan FORSTÅ hinanden.


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet


Links til andre artikler om parforhold:


Børn

Den sociale kapital

Energiudveksling

Følelser

Genvind tilliden

Vedligeholdelse

Mere lyst til sex

Investering og udbytte

Modenhed

Overskud eller egoisme

Sex og polaritet

Sommerferie

Tennisbanen

Tid og værdi

Ti handle-punkter

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklenMikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.