fbq('track', 'ViewContent');

roller

Efter ferien

I ferien er du og din ægtefælle/partner måske kommet så tæt på hinanden, at det kan have skabt en alvorlig stressfaktor for parforholdet. Pladsen på hotelværelset eller i sommerhuset er mindre end i dagligdagen, og man er sammen i længere tid ad gangen. I hverdagen finder man ofte en måde at være sammen på, hvor der er en klar rollefordeling og komfortabel plads til den enkelte. Men på en familieferie ændres rammerne, og der kan komme nogle følelsesmæssige og praktiske ting ind over, som kan gøre det svært at opretholde en facade. Du kan føle dine grænser invaderet af din partner og dine børn, hvilket kan skabe frustration og ubehagsfølelse. Det er ret normalt, at antallet af skilsmisser øges efter en ferieperiode. Det er en helt naturlig konsekvens af den måde, mange har valgt at leve på. Imidlertid er efter-ferie-tiden et godt tidspunkt at søge hjælp, hvis udfordringerne bliver for store.

Der er ikke noget skidt, uden at det er godt for noget. Skænderier, kampe og oplevelsen af håbløshed kan motivere til at kigge alvorligt på sin situation og sit liv. Det kan måske betyde vendepunktet og en ny begyndelse for det eksisterende parforhold. Det allerbedste vil være, hvis man tager udfordringerne op i fællesskab. Hvis man er klar over, at der ikke er noget galt med nogen af parterne, men at der måske er nogle forventninger, der trænger til at blive afstemt. Ofte er det dårlig eller manglende kommunikation, der udløser problemerne. Det kan heldigvis afhjælpes – hvis det bliver grebet rigtigt an.

Hvis man har ondt i en tand, fordi man for længe ikke har brugt tandtråd eller måske har børstet tænderne forkert, er det en god ide at gå til tandlæge og få repareret hullerne og måske lære nye tandrengøringsteknikker.

Hvis man har ondt i parforholdet, går man til en parterapeut. Næsten altid handler uoverensstemmelser i parforholdet om dårlig kommunikation, misforståelser og manglende forventningsafstemning. Disse udfordringer håndteres bedst sammen med en uvildig professionel tredjepart som bisidder. Husk, at der ikke er noget skidt, uden at det er godt for noget.


www.e-pages.dk/lokalavisenfrb/199/

Klik på artiklen for at se den i fuld størrelse:

 

Havening – i praksis

havening
Tilbage til forsiden
havening-baggrund
havening-teknisk-forklaring
havening-hvorfor-er-det-ukendt
havening-disclaimer
havening-praktiske-erfaringer
havening-uddannelse
Tilbage til forsiden

Myndighedskrav: Klik her – inden du læser nedenstående side!)

På denne side beskriver jeg, hvordan Havening foregår i praksis.

Terapeuten behøver ikke at kende årsagen til traumet eller stressen. Hvis klienten er flov over en hændelse, eller overhovedet ikke kan huske noget fra oplevelsen, gør det ingen forskel i behandlingen med Havening


Der er tre aspekter af Havening-teknikkerne. Det første er at fremfinde hændelsen ved at huske på den og mærke følelserne. Dette aktiverer de phosphorylerede AMPA-receptorer, som oprindeligt er blev indkodet på tidspunktet for hændelsen.

Det andet er, at når aktiveringen er i gang, berøres overarme, håndflader og bestemte områder i ansigtet nænsomt og beroligende med den blide Havening-berøring. Denne berøring kan udføres enten af terapeuten eller klienten selv. Denne betryggende og beroligende berøring skaber en unik følelse af sikkerhed, på samme måde som når en mor blidt rører ved sit nyfødte barn for at berolige det. Det nyfødte barn har en medfødt frygt for at blive efterladt, der får det til at græde. Moren, hvis hjerne er fyldt med hormonet Oxytocin (det fødselsfremkaldende hormon, der også former menneskelige relationer), hører denne gråd. Lyden får moren til at holde, kærtegne og berolige sin nyfødte. Barnet opfatter, at det er i sikkerhed, gråden aftager, og både mor og barn beroliges. Denne teknik med forholdet mellem beroligende berøring og sikkerhed, virker hele livet.

Det tredje aspekt er distrahering og chanting/fremsigning samtidig med Havening-berøringen. Distrahering afskærer i bevidstheden smerterne fra hændelse og forhindrer en kontinuerlig aktivering af amygdalaen. Normalt forhindrer denne distrahering andre stressende tanker fra at ændre bevidstheden, men ikke altid. Distraheringsteknikker kan være visuelle, med lyd eller kognitivt; fx ved at forestille sig at man går op ad en trappe, ved at nynne en melodi, eller ved at tælle baglæns. Selv om hele processen kan synes mærkværdig, er effekten næsten øjeblikkelig, dybtgående og vedvarende.


Der findes flere typer Havening som behandling af traumer, blokeringer, fobier og uhensigtsmæssige følelser, samt til at styrke selvtilliden og selvværdet:

– Event Havening (Oplevelse eller Begivenhed)
– Transpirerende Havening
– Affirmations Havening (Bekræftelse)
– Håbefuld Havening
– Resultat-orienteret Havening
– Rolle Havening

De førstnævnte to typer (Event og Transpirerende) er de grundlæggende, mens de følgende er mere afslutningsorienterede.

Alle seks  typer beskrives i det følgende:

 

Event Havening (Oplevelse eller Begivenhed)

Event Havening opløser et oplevet traume, en fobi, en blokering eller en stress-tilstand. Det sker ved først at aktivere det sted i hjernen, hvor de stærke forbundne følelser sidder. Herefter sker der en distraktion (forstyrrelse) af hjernen, der som en kniv skærer igennem følelserne. Rent praktisk aktiveres andre områder af hjernen gennem visuelt/rumligt, auditivt/fonologisk og kognitivt/erkendelsesmæssigt input, fx at tælle baglæns, at nynne, at bevæge øjnene og lignende. Dette skærer “neuro-stierne” i hjernens Amygdala over. Samtidig vil terapeuten berøre kropsområder, som videnskabeligt bevist har den mest beroligende effekt på mennesker. Det drejer sig om skuldre, arme, håndflader og området omkring øjnene. Det er de samme områder, som moderen berører det lille barn på, for at berolige det. Med forstyrrelse og berøring vil der i hjernen ske en adskillelse af den oplevede begivenhed og den tilhørende smerte. Efter et vist antal minutters behandling vil stress-niveauet dale, ofte helt ned til nul. Klienten vil efterfølgende være i stand til at tænke på den ubehagelige oplevelse uden længere at føle smerten/angsten.

 

Transpirerende Havening
Transpirere betyder at udskille sved gennem hudens porer.
Trans- kommer af latin og betyder ”På den anden side af…..”
Spirare kommer af ”At ånde og trække vejret”.

Transpirerende Havening kan sammenlignes lidt med den måde, som vand bevæger sig fra rødderne gennem en plante, for til sidst at fordampe i bladene. Forestil dig, at erindringerne gemmer sig i jorden. Et af plantens rødder forbinder sig med en negativ oplevelse (i jorden/underbevidstheden), som har en følelsesmæssigt tilknytning. Der er mange rødder, som hver forbinder sig med en given følelse. Vand flyder op gennem planten fra rødderne gennem stammen og grenene, for til sidst at blive transpireret gennem bladene og forsvinde.

Målet med Transpirerende Havening er at tillade underbevidstheden på en aktiv måde at frigøre de uhensigtsmæssige og negative følelser. Rent billedligt bliver “spanden” med følelser “tømt”.

Rent praktisk skal klienten først skaffe sig adgang til den del af hukommelsen, hvor følelsen huskes. Dernæst siges de ord, der kommer af denne følelse. Ordene gentages af klienten mange gange efter hinanden, samtidig med at terapeuten foretager Havening berøring af arme og ansigt. I processen kan der transpireres adskillige følelser, som er forbundet med hinanden. Klienten gentager ordene, indtil de ikke længere føles. Hvis en følelse sidder fast, kan en af de andre typer Havening bruges midlertidigt. Når de uhensigtsmæssige følelser er væk, er klienten helt stille et øjeblik. Erindringerne er på dette tidspunkt neutraliserede og er ikke længere følelsesmæssigt koblet sammen.


Aktivering af symptomer i form af stress, chok og traumer er afhængigt af hjernens “landskab”. To mennesker kan opleve det samme, og kun den ene får et chok. Eller et menneske kan den ene dag blive stresset, men den næste dag ikke.
Når man fjerner de negative emotionelle komponenter af en traumatisk begivenhed, vil “landskabet” ændres. Imidlertid er det vigtigt at tilføje noget andet, som styrker modstandskraften mod at symptomerne kommer tilbage eller ny traumatisering. Dette gøres gennem psykoterapi (holdnings- og adfærdsændring), samt de følgende fire Havening typer:

 

Affirmations Havening (Bekræftelse)

Bekræftelserne betyder, at klienten forbinder sig med den indre følelse af positiv formålstjenelig handling og håb, mens terapeuten laver Havening-berøring. Målet med denne Havening er at forbinde og forstærke de positive kvaliteter.

 

Håbefuld Havening

I slutningen af sessionen vil klienten sige ordet “Håb”, samt andre positive bekræftelser, mens terapeuten laver Havening-berøring.

 

Resultat-orienteret Havening

Med Resultat-orienteret Havening vil klienten være i stand til at tage kontrol over begivenhederne ved at forestille sig et positivt udfald af oplevelserne. Hjernen er ikke i stand til at kende forskel på noget, der virkelig er sket, og noget den bare forestiller sig. På den måde kan man radikalt ændre oplevelser. Se www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/toget. Der findes ingen objektive sandheder. Der er kun det antal subjektive sandheder, som der er mennesker. Formålet med denne type Havening er at ændre udfaldet af en oplevelse, så det giver nye mening og der skabes en flugtvej. Der findes en ny afslutning og skabes frihed. På denne måde kan klienten komme videre i livet uden at være bundet af traumet.

 

Rolle Havening

Dette er en meget anderledes type Havening, som lægger sig meget op ad psykoterapi. Her vil terapeuten kunne bringe sig selv i spil ved at være en del af problemet. Det kan være ved at spille en rolle, eller bytte rolle med klienten, og på den måde bringe skjulte ting op til bevidstheden, og ændre oplevelsen af begivenhederne. Efterfølgende vil rollerne være en del af løsningen på problemerne med blandt andet tilgivelse.

 


Efter Havening-sessionen
Efter Havening-sessionen (eller sessionerne) kan der ske følgende:
1. Oplevelsen er blokeret og ikke tilgængelig
2. Oplevelsen er forvirret og ukomplet
3. Oplevelsen ses fra en distance og som fra en tilskuer, der ikke har nogen følelsesmæssig tilknytning til hændelsen
4. Oplevelsen er mere tydelig og klar, men uden den følelsesmæssige tilknytning og smerte, eller
5. Bevidstheden løser problemet ved hjælp af metaforer.

Efter en succesfuld Havening-session bliver neuro-kemikalierne ikke længere frigjort i hjernen, og der er derfor ikke en følelsesmæssig respons på lignende oplevelser. Komponenterne er ikke længere forbundet.

.

Tilbage til forsiden

havening-baggrund

havening-teknisk-forklaring

havening-hvorfor-er-det-ukendt

havening-disclaimer

havening-praktiske-erfaringer

.

 

Identifikation

dreamstimemedium_21084218Hvis vi vil have et godt liv og parforhold, er det vigtigt, at vi ikke identificerer os med noget, hverken vores job, parforhold eller forældrerollen. Det kan i manges ører lyde underligt, så jeg vil forsøge at forklare det her: Hvis jeg er professor, kok, direktør, jurist, læge eller psykoterapeut, så er det en profession, som jeg er i relation til mine kunder, kollegaer, medarbejdere, patienter, klienter, elever eller bestyrelses-medlemmer. Hvis jeg tror, at jeg er det samme, når jeg kommer hjem, så vil min ægtefælle og børn med god grund protestere. I hjemmet har jeg forhåbentlig en helt anden måde at være på. Der er andre ting, der er vigtige. Sandheden er, at jeg ikke ER professor. Mit job er at være professor. Hvis jeg identificerer mig med mit job og tager det med hjem, så går det galt. Jeg ER heller ikke ingeniør. Jeg har taget en ingeniøreksamen og arbejder som ingeniør. Jeg ER ikke vred. Jeg har vrede tanker og følelser, fordi jeg har været udsat for en negativ påvirkning, men vrede bør ikke være min identitet, hvis jeg vil have et lykkeligt liv. Jeg ER heller ikke syg. Jeg har nogle helbredsmæssige udfordringer og symptomer, som er forårsaget af nogle årsager. Jeg ER ikke mor eller far. Jeg har mit barn (til låns). Efter et stykke tid (nogle år) skal barnet sættes fri og leve sit eget liv. Jeg ER heller ikke mit parforhold. Jeg HAR et parforhold sammen med min partner. Vi skaber det i fællesskab.


Lokalavisen Frederiksberg marts 2015
lokalavisen-marts2014
http://ftp-lokalavisen-frb.dk/arkiv/1155/#p=15

.

 

Hvorfor bevæger vi os i modsatte retninger?

dreamstimemedium_240294Hvad kan det være, at man nogle gange oplever, at ens partner tilsyneladende gør alt, hvad det er muligt, for at trække sig i den modsatte retning af en selv?

Mit bud på dette kan læses i artiklen på www.parforhold-parterapi.dk/vippen om hvordan relationer er som en vippe på en legeplads. Jo længere, man bevæger sig baglæns, jo længere vil der være til ens partner, fordi der hele tiden er balance.

I artiklen beskriver jeg også hvordan vi påtager os nogle roller, som det kan være særdeles svært at komme ud af igen.

www.parforhold-parterapi.dk/vippen

.

 

Underkastelse og dominans i parforholdet

Hvad skal der til, for at skabe et lykkeligt parforhold for begge parter?

dreamstimelarge_22485221Vi bliver mere og mere bevidste om, at vi ikke vil have det dårligt.

Heldigvis lever mange mennesker et lykkeligt liv, men der er stadig omkring 40%, der har det så elendigt i deres parforhold, at de bliver skilt.

Andre finder sig i det mest horrible – måske fordi alternativerne synes for skræmmende.

I omkring 40 år har det været moderne med den bløde mand. Egentlig var det oprindeligt en modreaktion mod den tidligere patriarkalske faderskikkelse, der bestemte alting på en egenrådig og tromlende måde.

Men i dag er mange mænd og kvinder ikke tilfredse med de roller, der er skabt, og resultatet er vanskelige familierelationer eller skilsmisser.

Hvad er det, der gør, at nogen mænd er tøffelhelte, mens konen er tyran?

Her er, hvad der normalt sker, når det går galt:

Læs mere...

Bøger om parforhold

7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet

Følg på de sociale medier

Videoer

Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi

Gratis uddrag fra bogen


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic