Spring til indhold

Forskellen mellem terapi, par-terapi og par-coaching

Hjem >> Parcoaching – parterapi >> Forskellen mellem terapi, par-terapi og par-coaching


Ofte får jeg stillet velovervejede og fornuftige spørgsmål om psykoterapi og parterapi, som jeg meget gerne besvarer.

Lad mig først slå fast, at der er forskel på psykoterapi, parterapi og par-coaching. STOR forskel.

* Psykoterapi handler om ens egne overbevisninger og adfærd.
Det er meget indadvendt, hvor man vender blikket indad.
På mange måder er det også “egoistisk”, hvor man bliver god til at føle og føle og føle.
Det er naturligvis vigtigt for de mennesker, der ikke kan det i forvejen.

* Par-terapi eller par-coaching handler derimod om at vende blikket udad og være mere udadvendt.
Det er at være sammen med andre mennesker i et fællesskab.
Om kommunikation., forståelse, empati og samarbejde.
Det er måden, vi taler sammen på, så vi kan få relationerne til at fungere godt.

HVORFOR!

Psykoterapeuters terapi og psykologers psykologi handler meget om hvorfor, hvor man går bag om og ned i forklaringerne HVORFOR det er gået galt. Hvad de teoretiske begrundelser er.

Mange mennesker tror, at hvis de bare kan finde ud af, hvorfor de har det, som de har det, vil det løse deres problemer og fjerne dem.

Imidlertid virker denne strategi kun på mekaniske ting, såsom når man fixer bilen eller vaskemaskinen.

Din hjerne og jeres parforhold arbejder på en helt anden måde.

Hvis man blot prøver at finde ud af, hvad der forårsagede problemet, i håbet om at løse det, får man det ikke løst i det lange løb.

Det, der udløser den uhensigtsmæssige adfærd, er et resultat af noget, vi har lært, hvilket vi forbinder med en stimulus, altså en belønning eller straf.

Udløseren af dette kan være hvad-som-helst. Det kan være noget vi har set, hørt, smagt, lugtet, rørt ved eller lignende. En følelse eller en tanke kan også udløse en reaktion hos os.

Det er ikke ualmindeligt, at man tror, at hvis man bare kan finde ud af, hvad der udløser problemerne, og man i fremtiden undgår disse situationer, så vil det ikke mere opstå.
På den måde hænger vi fast i fortiden og forsøger at fixe den.
Men vi kan ikke ændre fortiden. Vi kan kun lære af den og ændre vores holdning, så vi ændrer vores adfærd over for hinanden, både i nutiden og fremtiden.


Mikael Hoffmann


Parterapeut Mikael HoffmannHVORDAN!

Som par-coach fokusere jeg i meget højere grad på HVORDAN man rent praktisk forbedrer sit parforhold og sine relationer.
Jeg hjælper mine klienter med at kigge fremad og finde måder og strategier og nye vaner, der kan få hverdagen til at fungere og parforholdet til at blive lykkeligt.

Jeg er helt klart praktikeren, der med enkle og relativt nemme strategier og kommunikationsværktøjer kan genskabe det gode parforhold, så I kan få det liv, i drømmer om og ønsker jer.


Hvad er terapi, og hvad er det ikke? De fem myter

Foruden par-coaching har jeg ind imellem også individuelle klienter, men jeg har gennem årene opdaget, at der er fem typer spørgsmål i forbindelse med psykoterapi, som bunder i nogle alvorlige misforståelser. Disse fem myter vil jeg gerne punktere her:

1) Jeg har ikke brug for en terapeut. Jeg løser selv mine egne problemer

Vi har alle sammen vores blinde pletter. Det har intet med færdigheder eller intelligens at gøre. En god terapeut vil ikke fortælle dig, hvad du skal gøre, eller hvordan du skal leve dit liv. Vedkommende vil derimod med sine spørgsmål og øvelser hjælpe dig med at få en bedre selvindsigt og et andet perspektiv på livet, så du fremover kan træffe bedre valg på grundlag af dine nye strategier. Hvis man bliver ved med at gøre det, man hele tiden har gjort, bliver man nok ved med at få det samme, som man hele tiden har fået.

Se en video om holdningsændring her:

6:09 minutter

2) Kun syge mennesker har brug for terapi

Terapi (både individuel- og par-terapi) er for folk, der har tilstrækkeligt med ressourcer og selvbevidsthed til at indse, at de har brug for en hjælpende hånd. De ønsker at lære nye værktøjer og teknikker, som kan gøre dem mere selvsikre og følelsesmæssigt afbalancerede. Kun selvmotiverede mennesker kan gå glæde af terapi. Uden motivation er der intet, der hjælper, og jeg ønsker kun at arbejde sammen med top-motiverede mennesker.

3) Terapeuter ønsker kun at tale om ens fortid og forældre
Mistet følelser for partner

Undertiden kan det være gavnligt at bevidstgøre familieforhold og tidligere relationer, hvilket vil kunne afklare tanker, følelser og adfærd, men det er bestemt ikke det eneste arbejdspunkt i terapien.
Det primære fokus er dig og dine motivation til at ændre på de usunde og uhensigtsmæssige mønstre i dit liv.
Terapi handler om at tage ansvar, og ikke om at skyde skylden på fx sine forældre eller at dvæle ved fortiden.
I min klinik handler det meget om at lære nye færdigheder og få nye vaner, så man kan forme sig en ny type liv for sig selv.

4) Man mister sig selv og bliver en anden ved terapi

Vores følelser og tanker er noget, vi ”tager på” som en frakke, der passer til lejligheden. Det er blandt andet bio-kemi og bio-elektricitet.
Terapien vil gøre dig mere autentisk og ægte, og altså få dig til at finde ind til din inderste kerne, i stedet for at have nogle roller og overbevisninger, som du har lært af andre, og som er uhensigtsmæssige for dig i dit liv.

5) Terapi er for selvoptagede mennesker, som beklager sig og gør sig selv til ofre

Terapi er hårdt arbejde.
Hvis det havde været let, havde du jo selv gjort det længe forinden.
Derfor vil beklagelser og dårlige undskyldninger ikke hjælpe dig.
Forbedringer i livet starter med bevidstgørelse og et mere realistisk syn på sig selv, for at kunne tage ansvar for ens egne handlinger.
Selv om din terapeut vil gøre alt, hvad vedkommende kan, for at hjælpe dig, er du i sidste ende den, der skal gøre langt det meste af arbejdet.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.


Disse 5 myter (overskrifterne) passer ikke med virkeligheden, men er ikke desto mindre, hvad en hel del mennesker tror.
Ofte handler misforståelsen om frygten for det ukendte, hvilket afholder mange mennesker fra at gøre noget positivt og konstruktivt ved deres liv og parforhold.
Det er ærgerligt, fordi det kunne blive så meget bedre, end det er i forvejen.

Min strategi i klinikken, både når jeg laver individuel psykoterapi (psyko-education) og par-coaching (par-terapi) er kort fortalt:

  • Først skal vi have bevidstgjort udfordringerne.
  • Dernæst skal der læres nye færdigheder, værktøjer, strategier og måske skal der justeres på nogle holdninger.
  • Til sidst skal de nye vaner bankes godt fast, så det er dem (og ikke de gamle dårlige vaner) man automatisk bruger, når livet en gang imellem spidser til.

Og jeg har ret stor succes med at hjælpe folk med at få et bedre liv og parforhold.

Læs om flere myter i parforholdet og med par-coaching på:
https://www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/psykologi/myter-om-parforholdet
https://www.parforhold-parterapi.dk/parforhold/misforstaelser/10-usande-myter-om-det-lykkelige-parforhold


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse


Links til mange andre artikler om parterapi:

Byg et lejrbål
Fem faser
Fem myter
Vedligeholdelse
Motivation
Nøglen
Selvtillid

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklenMikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.