Spring til indhold

Maskulin og feminin parterapi

  • Anslået læsetid: 10 min read

Der er både en maskulin og en feminin måde, at par-terapi og par-coaching kan foregå på.

Hjem >> /parterapi >> /hvad-er-det parterapi >> Maskulin og feminin parterapi


Og så er der dén måde, jeg arbejder på, som er en blanding af de to retninger.

Mange mænd viger tilbage for at gå i parterapi, hvilket der faktisk ikke er noget at sige til. Imidlertid bunder modviljen oftest i manglende kendskab til, hvad parterapi reelt er – og især hvad det IKKE er.

Endvidere ville flere nok være interesserede i at gøre noget ved det skrantende parforhold, hvis de vidste, at med den rette hjælp er succesraten tårnhøj.

Par-coaching og parterapi

Der er i realiteten to forskellige måder at parterapi kan foregå på:

Den feminint baserede parterapi er meget føle-føle med hvad man sanser og mærker og oplever og fornemmer. De fleste kvinder er normalt gode til dette, og de har nemt ved at sætte ord på deres følelser. Men tanker og følelser er flygtige størrelser, som kan være meget irrationelle og emotionelle.

Den maskulin parterapi er derimod meget rationel med maskuline værdier, hvor begreber er enkle og gennemskuelige, og problemer bliver løst. De fleste mænd har det fantastisk godt med dette.

I min verden er det direkte uetisk at forsøge at få den ene eller begge af parterne overbevist om, at de skal lade sig skille (fra den umulige partner), alene fordi relationen FØLES håbløs og forkert. Den maskulint baserede parterapeut arbejder derimod målrettet på at få problemerne løst, så alle bliver glade. Langt de fleste par (omkring 80%), der kommer hos mig, får deres parforhold til at fungere igen og lykkes. Ikke mindst til glæde og gavn for børnene.

Typisk er kvinder gode til at sætte ord på deres følelser og holdninger. Det maskuline (i begge køn) har en længere ”reaktionstid” end det feminine. Derfor kan mange mænd føle, at benene bliver fejet væk under dem i parforholdet, og de reagerer efterfølgende uhensigtsmæssigt.

Vi skal tage hensyn til hinandens følelser.
Og vi skal vise respekt for hinandens følelser.
Men vi hverken kan eller skal tage ansvar for andres følelser.

Endvidere har de fleste mænd fra naturens side fået en overbevisning om, at de helst vil gøre tingene selv og de vil gerne fixe alting. Dette er med til at stive mandens selvværd og selv-accept af. Ingen skal komme og sige noget til ham eller fortælle ham noget. Han løser helst selv problemerne.

Men samtidig føler mange mænd i disse årtier sig grænseoverskredet og måske oven i købet følelsesmæssigt forulempet og manipuleret med af deres kvinde. Mændene har i mange tilfælde ikke lært hjemmefra, hvad det vil sige, at være en rigtig MAND, som deres kvinde kan beundre og se op til. De famler sig frem i livet, fordi det kan være meget forvirrende både at skulle være stærk og svag på én gang. De mangler måske at have set en god rollemodel i deres egen (fraværende) far.


Mikael Hoffmann


Hos mig sikrer jeg mig, at begge parter bliver respekteret som den, de er, såvel kvinder som mænd, uanset hvem af dem der har mest maskulin eller feminin energi i sig.

parterapiI min parterapi-praksis risikerer manden ikke at blive forkert-gjort for ikke at kunne føle det samme som kvinden, eller fordi han ikke opfører sig som en kvinde, eller er en kvinde. Det er ikke spor rart at blive kritiseret og bebrejdet. Specielt ikke for mænd. Vi er meget ærekære, stolte – og også sårbare. Vi hader kritik og elsker ros og anerkendelse.

Og kvinden i min parterapi føler sig hørt, set og forstået med alle de forskellige følelser, hun har, og som hun nysgerrigt udforsker.

Jeg lærer manden og kvinden (eller rettere det maskuline og det feminine i os alle sammen) at forstå hinanden – uden nødvendigvis at være eller blive enige.

Hvem vil helst gå i parterapi?

Når der er brug for hjælp til udfordringer i parforholdet er det dog flest kvinder, der på parforholdets vegne kontakter mig. Et blik i mit klient-kartotek viser mig, at det drejer sig om dobbelt så mange kvinder som mænd. At relativt mange mænd så også kontakter mig, er nok fordi jeg har den meget maskuline tilgang til parterapien.

Kvinderne, der ringer til mig, har formentlig på fornemmelsen, at jeg måske er den parterapeut, som deres mand med størst sandsynlighed vil gå med hende i parterapi.

Heldigvis er der noget at hente i parterapien for både manden og kvinden, fordi jeg adresserer både den maskuline og den feminine side i begge køn i den måde, jeg arbejder på.

De fleste mennesker har haft et, to tre eller måske fire parforhold. Jeg har haft flere end 400, så jeg har en hel del erfaring med dette emne.
Dog skal det lige nævnes, at det er 800 mennesker i parforhold, jeg har haft gennem min klinik de seneste 10 år, hvor jeg har specialiseret mig som parterapeut.
Men dette er måske også grunden til min høje succesrate.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Den anderledes måde, jeg laver parterapi på

Målet med parterapien er ikke, at parret for enhver pris skal blive ved med at være sammen, men derimod at de skal kunne fungere i et kærligt parforhold. Om de efter at have lært de nye færdigheder hos mig vælger at forblive sammen eller ej, lader jeg være helt op til dem selv, men de fleste af mine klienter får deres parforhold til at blive en succes igen.

Man skal ikke behandle andre, som man ønsker selv at blive behandlet.
Man skal derimod behandle andre, som man ønsker, at de skal opføre sig.
Hvis man kun giver andre, hvad man selv helst vil have, og fejlagtigt tror, at andre er ligesom en selv, kan man risikere at begå overgreb på andre.

Jeg gør beviseligt tingene på en helt anden måde end langt de fleste andre parterapeuter. Hos mig lærer mine par blandt andet at respektere hinandens forskelligheder. At der er forskel på det maskuline og feminine, på kvinder og mænd, og at det ene ikke er bedre eller mere rigtigt end det andet. Det handler om at forstærke hver vores styrker, og komplementere hinandens svagheder.

Eksempelvis tillader jeg ikke, at folk sidder og skændes i mit klinik-lokale. Derimod skaber jeg nogle trygge og sikre rammer, hvor der er anerkendelse og tillid, så vi kan holde fokus på det, der er godt og trygt mellem parterne. Jeg lærer folk teknikker og strategier, så de ikke kommer til at lyde hverken kritiserende eller bebrejdende i den andens ører.

Jeg er endvidere meget systematisk og struktureret i min måde at arbejde på. Parrene lærer nogle helt konkrete strategier og kommunikationsværktøjer, der hjælper dem både i processen og efter parterapien fremover med at kunne løse deres egne problemer i parforholdet.Forståelse og accept med respekt for hinanden og rollefordelingen, så det giver mening (uden nødvendigvis at være enige) er i min verden nøglen til et godt parforhold.

Kort sagt hjælper jeg den rationelle mand med at komme tættere på sine følelser, og jeg hjælper den emotionelle kvinde med at komme tættere på sin rationelle bevidsthed.

4:06 minutter

Hoffmann Systemet ©

I det kommunikations-system, jeg har skabt, lærer mine par for eksempel

  • at stoppe en eskalerende konflikt,
  • at udtrykke sine følelser åbent og frit (indenfor bestemte aftalte rammer),
  • at forventningsafstemme med hinanden,
  • at udtrykke sine ønsker og behov, så man i højere grad kan få dét, man gerne vil have,
  • samt mange flere færdigheder.

parterapiBlandt andet lærer jeg mine klienter et meget vigtigt kommunikationsværktøj, der betyder, at man præcist véd, hvordan man giver sin partner dét, partneren ønsker sig, uden at skulle gætte og gætte – og gætte forkert igen og igen. Jeg kalder det ”Ønskebrønden”, og det er mine klienters yndlingsværktøj, fordi det er så hurtigt, enkelt og effektivt at bruge.

Ville det ikke være skønt, hvis du som mand kunne give din kvinde et maskulint modspil, hvor du på en god måde tog ansvar for parforholdet, satte hende i centrum, begærede hende, kerede dig om hende (så hun tydeligt kunne mærke det), rummede hende og hendes følelser når hun eksploderede i sit emotionelle ”vanvid”, og efterfølgende kunne tale hende ned på jorden igen, at du kunne udtrykte dine behov og følelser tydeligt (for hende), at du uden anstrengelse kunne prioritere hende før andre, og i det hele taget bare var en kærlig og selvsikker MAND? Altså at det ikke kun var dig selv, der mente det, men at også din kvinde kunne både se, mærke, føle og udtrykke det!

Og hvad hvis hun, fordi hun mærker din kærlighed til hende, beundrer dig, er din største fan, rækker ud efter dig, roser dig, kigger på dig med sine smukke og kærlige øjne, giver dig ret, og synes at du er det bedste, der nogensinde er sket for hende i hele hendes liv? Også at hun bliver VED med at gøre dette resten af livet. Hvordan ville det mon være for dig? Happy wife – happy life!

Kærlighed er ikke en følelse.
Kærlighed er en aktiv HANDLING,
der skaber en (dejlig) følelse.

Kørekort til parforhold

Faktisk er jeg som en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”.

Når man vil tage kørekort, er der både noget teori og nogle praktiske færdigheder, der skal læres. Der er vigeregler og skilte-forståelse. Man skal vide, at her i landet kører vi i højre side, stopper for rødt og kører for grønt. Der er det rent praktiske med koblingspunkt, parallelparkering, glatbane, natkørsel og bykørsel.

Og når kørekortet er erhvervet, skal man lære at køre på sin helt egen måde, uanset om man kører i en lille bitte by-bil eller i en kæmpestor 18-hjuls lastbil.

Når alle kender og overholder færdselsreglerne, kommer alle trygt og sikkert frem i trafikken.

Hos mig betyder ”Parforholdets Færdselsregler”, at I kommer til at forstå og acceptere hinanden på et dybere plan. Faktisk behøver man i parforholdet ikke at være enige, for at mærke kærligheden, tilliden, trygheden og respekten for hinanden. Men forståelse, så det giver mening for begge parter, er alt-afgørende.

Det er nok grunden til, at næsten samtlige par, der kommer hos mig, får deres parforhold til at fungere godt igen, hvilket jeg er udmærket tilfreds med.


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Kommunikation

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Hvad er parterapi


Links til andre artikler om hvad parterapi er:

Underkastelse og dominans i parforholdet
7 tips og gode råd til mænd og kvinder – vedrørende sommerferien
Ændring i parforholdet
Hvad er idéen i at gå i parterapi?
Forelskelse og kærlighed – baggrundsviden
Ændring
At se sig selv udefra
Det modsatte
Er det let eller svært

Teknisk forklaring på kærlighed

Forventningsafstemning

Grænser

Handling

Hvorfor gå i parterapi

Hvordan får man et bedre parforhold

Hvordan virker det

Min ægtefælle vil ikke

Min partner vil ikke

Lære sig selv at kende

Parterapi hjemme

Udtrykke behov

Underkastelse og dominans

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


 


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.