Spring til indhold

10 (usande) myter om parforholdet

  • Anslået læsetid: 11 min read

symbiotisk forhold

Diskussioner i parforholdet

Hjem >> /parterapi >> /psykologi parterapi >> 10 (usande) myter om parforholdet


Misforståelser og dårlig kommunikation er den største årsag til de fleste problemer i parforholdet.

Men den næststørste årsag er de myter, der gennem tiden er skabt, og som mange tror er ”sandheden”.

For at du og din partner kan blive ved med at have et godt parforhold, når forelskelsen har lagt sig og hverdagen maser sig ned over jer, er det vigtigt at I fokusere på de sandheder, der bidrager til, at I begge tager ansvar for jer selv og hinanden, i stedet for at lade myter om parforholdet underminere samværet.

De følgende ti myter passer ikke. Jeg håber, at mine postulater vil få dig til at se på dit parforhold med større bevidsthed og nærvær.

11:49 minutter


Mikael Hoffmann
1. “Der er kun én person i hele verden, der er den helt rigtige for mig.”

Sandheden er, at den person, du vælger at være sammen med, er den person, du har valgt at have dine problemer med – og du er selv med til at skabe/forme denne person. Både på “godt” og “ondt”. I er fælles om at få parforholdet til at fungere. Din partner vil respondere på dig og din væren – og vice versa. Så du er altid sammen med den helt rigtige. Også når du føler, at det giver dig store problemer. Vedkommende er der for at lære dig noget om dig selv. Du vælger selv, om du vil lære på den hårde eller blide måde.

2. ”To mennesker i et godt parforhold vil med tiden automatisk vokse tættere sammen uden at de behøver at gøre noget videre for det.”

Biler, skibe, huse, kæledyr, børn og parforhold skal alle vedligeholdes, hvis man vil undgå at de holder op med at fungere ordentligt. Der er vist ikke nogen, der er i tvivl om bilen og skibet, men at parforholdet skal vedligeholdes kommer måske bag på nogle enkelte mennesker. Nogen har en underlig form for logik: De vedligeholder deres bil bedre end deres helbred og parforhold. Men bilen kan skiftes ud uden de store omkostninger. Det koster kun en pose penge. Derimod kan både helbred og parforhold have store økonomiske og følelsesmæssige omkostninger, hvis der skal repareres eller skiftes ud.

3. ”Diskussioner og skænderier ødelægger ægteskabet.”

diskussioner i parforholdI sunde parforhold har man en gang imellem “skænderier” eller rettere sagt højlydte diskussioner og meningsudvekslinger. Det er et sundhedstegn. At der bliver talt om tingene på en højrøstet måde, skader ikke forholdet. Det bringer småtingene, der i hverdagen befinder sig under bagatel-grænsen, op til overfladen. Hvis du ikke har det godt med skænderier, er det ikke parforholdet, der er noget i vejen med, men derimod din holdning til højlydte diskussioner, din utryghed og din selvtillid. Det må du arbejde med selv, for at få dit parforhold til at fungere.

4. ”At forfølge sine egne individuelle interesser og behov er uforeneligt med et sundt og stærkt ægteskab.”

Det er vigtigt at have en fællesbase OG at have/gøre noget hver for sig i parforholdet. Men for meget og for lidt fordærver alting. Det gælder også i parforholdet. Hvis man fx kommer til at leve et symbiotisk forhold, hvor man gør alting sammen, vil det have nogle andre konsekvenser, end hvis man aldrig laver noget som helst sammen. En passende blanding er det sundeste, og det kræver god kommunikation at finde denne balance.

5. ”Der er overhovedet ingen sammenhæng mellem vores ægteskabelige konflikter og andre områder af vores liv, fx job, børn, økonomi og lignende.”

Alting hænger sammen. Det er min erfaring, at hvis det går godt på ét område, smitter det helt automatisk af på andre områder af tilværelsen. Det modsatte forekommer også. Hvis det begynder at gå skævt med fx jobbet, kan det godt efterhånden gå ud over ægteskab, økonomi og forholdet til børnene. Fx vil børnene blive “umulige“, hvis der er en konflikt i parforholdet. Imidlertid spejler de kun forældrenes ubalance. Når konflikten ophører, falder børnene erfaringsmæssigt til ro igen.

Den gode nyhed er, at hvis man er i stand til at forbedre situationen på ét område, vil det også efterhånden smitte af på alle de andre områder af livet.

6. ”Parterne i et ægteskab er i stand til (og skal) udfylde hinandens følelsesmæssige og fysiske mangler.”

problemer i ægteskabetHvis man forestiller sig, at det er ens partner, der skal udfylde de tomme huller, man selv indeholder, så kan man risikere at blive enormt skuffet og frustreret. Ingen bryder sig om (i det lange løb) at skulle tage en rolle, man ikke ønsker. Hvis den ene par føler sig presset ned i et bestemt mønster, vil vedkommende reagere på en eller anden (uhensigtsmæssig) måde. Dette kaldes “problemer i parforholdet“.

7. ”Formålet med ægteskabet er, at man får præcis, hvad man ønsker sig og længes efter.”

Dette er meget sjældent virkeligheden. Til at begynde med kan det godt virke sådan, fordi man er forelsket i det, man savnede (hos sig selv dybt nede i underbevidstheden), men efter et stykke tid melder hverdagen sig. Naturen har designet forelskelsen til at tiltrække en partner (i tilstrækkelig lang tid til at det kan komme et afkom ud af det). Kærligheden skulle gerne afløse forelskelsen, og få parforholdet til at holde. Kærligheden kommer ikke af sig selv, men er et bevidst valg.

8. ”Dét, jeg selv helst vil have, er det samme som min partner vil have, så derfor giver jeg ham/hende det.”

diskussioner i parforholdMænd og kvinder har typisk vidt forskellige behov, ønsker og indstillinger. Det er en af grundene til, at vi bliver forelskede og finder sammen. Modsætninger mødes, siges der. Imidlertid er det en stor fejltagelse at tro, at man kender hinanden så godt, at man ikke behøver at kommunikere sine ønsker til den anden. Det er kun meget få mennesker, der har den slags clairvoyante evner. Lad være med at tro, at du ved, hvad din partner vil have. Og lad være med at forvente, at din partner kan regne ud, hvad du ønsker dig. Mange frustrationer kommer sig af, at man ikke får, hvad man gerne vil have, samtidig med at man af sit hjertes godhed giver den anden alt dét, man gerne selv vil have. Det samme gør sig med stor sandsynlighed også gældende modsat, og på den måde kan begge parter føle sig i underskud og svigtede.

Måde at få løst dette problem på, er åben og ærlig kommunikation, der giver den nødvendige forståelse for forskellighederne. Hvis man i årevis har forsøgt sig alt hvad man kunne, er det måske strategien, der ikke er optimal. For at FÅ noget andet, end det, man har haft hidtil, er man nok nødt til at GØRE noget andet, end det, man har gjort indtil nu. Og dette ANDET er af gode grunde ukendt, svært, kunstigt og lignende. Hvis det havde været åbenlyst og let havde man jo nok gjort det forlængst…

9. ”Min ægtefælle og jeg er helt ens. Bogen ”Mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus” passer ikke. Hvis blot vi elsker hinanden højt, kan vi sammen overkomme og overvinde alle problemer.”

Hvis du ikke allerede har læst ovennævnte bog, så læs den! Men lad være med at tvinge din partner til at læse den. Min erfaring er, at hvis man ikke selv er motiveret til at læse bogen og lære af den, har den overhovedet ingen effekt – måske snarere tværtimod.

Bogen er skrevet for temmelig mange år siden, og John Grey bruge udtrykkene MAND og KVINDE. Det faldt en del mennesker for brystet. I min egen bog bruger jeg udtrykkene DET MASKULINE og DET FEMININE, fordi både mænd og kvinder indeholder både det maskuline og det feminine. Blot har de fleste mænd mest af den maskuline energi, og de fleste kvinder har mest af den feminine energi. Min egen bog hedder “Partner for livet”.

10. ”Hvis noget går galt, er det min partners skyld.”

diskussioner i parforholdNår du peger, er der een finger der peger fremad (mod din partner), tre fingre der peger bagud (mod dig selv), og een finger der peger opad (mod “skæbnen” eller tilfældighederne). Så de fleste fingre peger tilbage mod dig selv…

Hvor fedt synes du at det er, når din partner giver dig skylden for at muligt? Hvor rart er det at blive kritiseret og bebrejdet? DERFOR skal I BEGGE holde op med den destruktive kritik. Imidlertid er det en af de psykologiske forsvarsmekanismer, som er helt naturlige – men temmelig uhensigsmæssige.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

parterapeut Mikael Hoffmann


Jeg mener, at ingen af ovennævnte ti myter er rigtige. De er alle sammen konstruktioner og overbevisninger, som er tillært – primært fra vores forældre, hvilket vil sige at de er nedarvede gennem generationer. Men når myterne bliver antaget for at være sandheder, kan det lede til misforståelser, konflikter, smerter, frustrationer – og skilsmisser.

Et er at vide, at ovennævnte ti myter er skadelige for parforholdet. Et andet er at få gjort noget ved problemerne, så parforholdet kommer på fode igen, og bliver meget bedre.

For alle mennesker er det svært at se sig selv. Man kan forholdsvis let få øje på symptomerne i det dårligt fungerende parforhold i form af ubehag og smerte, men det kan være vanskeligt at få øje på årsagerne til problemerne. Hvis det havde været let, havde de naturligvis gjort det længe forinden.

  1. Først skal man blive bevidst om, hvor skoen trykker. Problemet skal identificeres
  2. Derefter skal der læres nye strategier, kommunikationsværktøjer og færdigheder (for at få et andet resultat)
  3. Til sidst skal de nye vaner sidde på rygraden, så det er dem, og ikke de gamle uhensigtmæssige, man bruger, når livet påny bliver vanskeligt.

Dette er grunden til, at flere og flere benytter sig af professionel hjælp hos uddannede par-coaches og par-terapeuter, der har både erfaringen og det professionelle overblik, med stor viden om, hvad der skal gøres, for at få et betydeligt bedre parforhold.

Ord-forklaring på udtryk fra parterapien

Parterapi Parterapi giver jer chancen for at lære at kommunikere, så I kommer til at forstå hinanden – og føler sig forstået af partneren. Det er helt konkrete værktøjer og strategier, der skal læres og bruges.
Krise i forholdet Det er sjældent for sent at gøre noget, for at redde parforholdet – selv om situationen ser ret sort ud. Hvis I altså er motiverede for det.
Redde forholdet? Især hvis I har fælles børn, er det en god ide at gøre, hvad I kan, for at få parforholdet til at fungere igen. Det kræver som regel en indsats – jo længere tid, I har ventet, jo større indsats.
Problemer Alle har problemer. Især i parforholdet. Det er måden I håndterer udfordringerne på, der afgør, om det er let eller svært. Om det gør ondt, eller om det er til at overkomme.
Skænderier Der er intet i vejen for at have en højlydt meningsudveksling en gang imellem og være vrede på hinanden. Dog skal I lære stadig at opføre jer ordentligt over for hinanden.
Myter Overbevisninger, som ikke behøver at have noget med virkeligheden at gøre

Klik på ordet for at læse forklaringen

Læs om flere myter på:
https://www.parforhold-parterapi.dk/parforhold/misforstaelser/10-usande-myter-om-det-lykkelige-parforhold
https://www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/fem-myter-om-terapi


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Undgå skilsmisse

Psykologi


Links til andre artikler om psykologi i parforholdet:

7 usunde vaner
Alderens påvirkning
Dårlige vaner
Følelsernes tyranni
Forandring
Selvansvarlighed
Kærlighed er vilje
Lyver din partner
Midtvejskrise
Myter parforhold
Negativ
Prioritering
Straf/konsekvens
Tilknytning
Parforholds-livshjulet

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen.Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.