Manglende respekt i parforhold

Hvad er respekt? Kan det opfattes forskelligt?

respekt for hinanden

Jeg har lige været til familie-sammenkomst med omkring 100 familie-medlemmer. De fleste var voksne, men der var også små og store børn med.

Efter at vi havde spist frokost, var der en, der holdt tale for forsamlingen. Det var et enormt spændende emne, og talen varede omkring et kvarter.

Imidlertid var der et lille barn, der blev ved med at græde højt bagest i lokalet. Fra start til slut. De fleste var irriterede over barnets gråd, både fordi det var frustrerende at høre på, men også fordi det gjorde det svært at høre, hvad taleren sagde. Han talte ikke særligt højt, og han brugte ikke mikrofon/højttaler. Ingen sagde noget til forældrene, hverken højt eller lavmælt, måske af høflighed.

Bagefter fik jeg lejlighed til at tale med barnets forældre om oplevelsen. Jeg var nysgerrig efter at finde ud af, hvorfor en af dem ikke havde taget det grædende barn med udenfor. I mine øjne ville det havde været respektfuldt både over for taleren og for de tilstedeværende 100 mennesker.

Stor var min overraskelse, da de sagde, at de syntes, at de viste taleren respekt ved at blive der, for at høre ham. Talen var så spændende, at de mente, at det var af mindre betydning, at barnet blev ved med at græde højt.

Så begrebet Respekt kan opfattes på rigtigt mange forskellige måder.

Toilet-sædet

Da jeg gik for Teknikum for at blive ingeniør, skulle en af mine studiekammerater i praktik. Han var normalt en bramfri fanden-i-voldsk type, men efter at han havde været i praktik på fabrikken, der fremstillede toilet-sæder, brugte han aldrig mere udtrykket “lokums-bræt”. Han lærte respekt for produktet og ændrede sit sprogbrug.

Respekt i parforholdet

Manglende respekt i parforhold

I nogle kulturer er det høfligt og respektfuldt at bøvse efter måltidet. Det viser, at man har fået nok at spise.

I andre kulturer er det uhøfligt og disrespektfuldt at bøvse efter måltidet – eller på andre tidspunkter.

I bund og grund ved man ikke, om ens adfærd er respektfuld eller ej, før man har kommunikeret og forstået, hvad der betyder noget for den anden, og hvad der er ligegyldigt.


For et stykke tid siden havde jeg i min klinik et ældre ægtepar, der havde været sammen i mange år. De kom til mig, blandt andet fordi de syntes, at der ikke længere var accept og respekt mellem dem. De syntes hver især, at den anden var altid sur og negativ.

På et tidspunkt fortalte kvinden, at når manden pruttede, var hun voldsomt irriteret over det. Imidlertid havde hun aldrig sagt det direkte til ham, blandt andet fordi hun var bange for hans reaktion. Han havde en gang imellem et iltert temperament.

Manden blev overrasket over at høre, at hun havde det på den måde med hans prutteri. Han havde aldrig været klar over, at det irriterede hende.

For at få folk til at forstå hinanden i en meningsfuld sammenhæng, har jeg udviklet et helt konkret kommunikations-værktøj, hvor der er bestemte regler og procedurer, der omhyggeligt skal følges, for at man kan finde forståelsen. Redskabet giver begge parter mulighed for at forstå og føle sig forstået. Jeg har valgt at kalde det Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog (eller Hoffmann Metoden, fordi det er mig, der har fundet på det), og det er en meget struktureret og super-effektiv måde at tale sammen på.

At føle sig kritiseret eller bebrejdet

Ingen bryder sig om at blive kritiseret og bebrejdet. Ovennævnte strukturerede dialog sikrer, at der er åbenhed og ærlighed på en tryg og tillidsfuld måde for begge parter.

Da vi på par-sessionen med det ældre ægtepar brugte Den Anerkendende Selvansvarlig Dialog, viste det sig, at manden selv mente, at han tydeligt viste sin kone, at han med prutteriet følte sig tryg i hendes selskab. Han var nemlig fra sit barndomshjem vant til dette. I hans optik var det en kærlighedserklæring at slippe en vind, når han havde trang til det.

Kvinden blev overrasket over baggrunden for hans adfærd, men forstod den pludseligt og ændrede dermed holdning til hans prutteri. Det betød jo noget helt andet, end hun troede.

Dis-respekt

Parterapi, der virkerDa det efterfølgende var kvindens tur til at fortælle om sit personlige syn på det samme emne, fortalte hun, at hun havde følt det respektløst og nedværdigende, når andre pruttede åbenlyst. Det var for hende som at være ligeglad med andres følelser. I hendes barndomshjem måtte man bestemt ikke prutte, for der var det enormt uhøfligt og vulgært.

Det kom fuldkommen bag på manden, at hun havde det sådan, men da han pludselig forstod det, ændrede han sin holdning til det og dermed også sin adfærd. Han ønskede ikke at såre eller krænke sin kone. Det var derfor at de var begyndt på parterapi (i stedet for at opsøge en skilsmisse-advokat).

Øjenåbner

Det var en stor øjenåbner for både manden og kvinden, at deres partner havde så vidt forskellige opfattelser af den samme situation. Dermed blev de begge bevidste om nogle mønstre hos sig selv og partneren. Da de blev i stand til at lære den andens holdning og indstilling at kende, kunne de pludselig acceptere og respektere partneren på en helt ny måde.


Psst… Gør som flere end 1.700 andre besøgende på denne hjemmeside om parforhold allerede har gjort. Tilmeld dig mit nyhedsbrev, som trin for trin vil vise dig, hvordan du får dig det parforhold, du ønsker dig og længes efter.


Problemerne landes og løses

Efterfølgende holdt manden igen med sine prutter, og undskyldte, hvis han en gang i mellem kom til at slippe en vind.

Kvinden var på sin side klar over, at når manden pruttede, havde han det godt og var tryg og glad. Derfor kunne hun lettere bære over med det.

Dialogen

Styrken i kommunikations-værktøjet Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog (Hoffmann Metoden) er:

  • Begge parter får lejlighed til at fortælle om, hvordan de anskuer verden
  • Man kommer ikke til at såre eller krænke den anden – eller lyde kritiserende eller bebrejdende
  • Man lytter nysgerrigt og åbent til den anden, for at forstå, hvad partneren mener, uden at føle sig såret eller kritiseret
  • Partnerens adfærd og holdninger giver mening i en større sammenhæng
  • Man bliver motiveret til at ændre sin egen adfærd for partnerens skyld

Forståelse

Begge får med Hoffmann Metoden lejlighed til at forstå – og føle sig forstået. For at have et godt parforhold er det i øvrigt af mindre betydning om man er enige med hinanden. Men forståelse er altafgørende.

Øvelse gør mester

respekt i parforholdDe kommunikations-værktøjer, jeg underviser i, er enkle og effektive. De har hver deres funktion i forskellige sammenhænge i hverdagen.

Imidlertid er det erfaringsmæssigt ikke nok blot at beskrive en situation for sin partner, og så forudsætte, at vedkommende kan forstå, hvad der menes. Sådan fungerer verden ikke.

Mine mange kommunikations-værktøjer i Hoffmann Systemet er enkle og ser enkle ud. Det er let at få indtryk af, at ”det kan man da sagtens gøre uden problemer”. Blot er det vigtigt fra begyndelsen af lære rammerne at kende og følge retningslinjerne meget omhyggeligt og konkret.

Hvis man bruger værktøjerne forkert, eller i en forkert rækkefølge, eller springer trin over, risikerer man at få et helt andet resultat end det forventede og ønskede.

Hvis man kommer til at øve sig i noget forkert eller uhensigtsmæssigt fra starten af, lærer man blot en ny dårlig vane til erstatning for de gamle dårlige vaner.

Derfor anbefaler jeg, at man sætter sig grundigt ind i Parforholdets Færdselsregler, og øver hvert enkelt værktøj på den rigtige måde og tilstrækkeligt mange gange, så det til sidst sidder på rygraden.

Når livet så en gang imellem spidser til, vil det være de nye gode vaner, man automatisk griber til, i stedet for de gamle dårlige. Det giver det bedste parforhold.

2:39 minutter


Links til fire andre områder inden for manglende respekt i parforhold:

Et godt parforhold

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Kommunikation i parforholdet


Jeg hjælper jeres parforhold tilbage på sporet igen.
Klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50) for en gratis afklarende samtale

Manglende respekt i parforhold

.

 

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann