Spring til indhold

Parforhold i krise

Hjem >> Parforholdet >> Parforhold i krise

Tegn på krise i parforhold

parterapiEt parforhold kræver lige så stor en indsats som fx arbejde, karriere og børneopdragelse, men det kræver også en fælles forpligtelse til sammen at møde de små og store problemer.

Små daglige stressfaktorer kan lægge pres på det intime forhold, og store stress-fyldte udfordringer kan true forholdets stabilitet.

Så længe I begge er villige til at tackle de aktuelle situationer og deltage engageret i løsning af udfordringerne, er de fleste parforholds-problemer håndterbare.

Men hvis I har uhensigtsmæssige strategier og  udvikler dårlige vaner, og ikke får løst problemerne, kan parforholdets sundhed og liv bringes i fare.


Mikael Hoffmann


Oplever du en gang imellem ubehagelige situationer med din partner, som lige inden var din højt elskede? Det store spørgsmål er først og fremmest, hvordan man vil behandle de uundgåelige kriser – ikke om de vil komme.

 • Vigtigste signal til en konflikt viser sig tit på det seksuelle plan og i romantikken. Hvordan er jeres sexliv?
  Er I stadig lige romantiske? Skiftes I til at tage initiativ til at gå i seng med hinanden?
 • Er det afvisning, eller er der dræbende kampe, som tærer på kræfterne?
 • Er det dig, der er misundelig på din partner, – eller er det den anden vej?

Konfliktens opståen

Krise i parforholdetEn konflikt i et parforhold kan være startet af en lang række forskellige faktorer. Især hvis man begynder at tage hinanden for givet, risikerer mange at give op.

Kontroverser mellem mænd og kvinder i parforhold er først og fremmest deres måde at tale med hinanden på.

De fællestræk, der holder et parforhold sammen, kan være mange forskellige ting.

Måske er det tiden til sport, hvor I hepper på jeres barn, eller måske er det at komme ud til en hyggelig middag og musik.

Find nogle aktiviteter, der kan lime jer sammen, så I føler jer elsket og opfyldt af hinanden.

Uanset krisens omfang har du og I mulighederne for at gøre noget ved det og korrigere kursen.

Det kommer udelukkende an på hvad I er enige om, hvad I gør, og hvordan I tackler det.

Der er intet i vejen for at være vred på sin partner – en gang imellem.

I ethvert sundt parforhold er der uenigheder og kontroverser, men det er MÅDEN, at disse sammenstød bliver håndteret på, der er forskellen mellem et lykkeligt og et ulykkeligt parforhold.

Krisens udvikling

En krisesituation kan udvikle sig, når man i parforholdet føler, at livet sammen bliver mere og mere dikteret af omstændigheder udefra.

Der er færre og mindre muligheder for selvstændig styrkelse af forholdet og den måde, man lever sammen på.

Udefra kommende påvirkninger kan omfatte:

 • Økonomiske begrænsninger, mangel på penge eller mangel på jobsikkerhed
 • Alvorlige sygdom og/eller behov for pleje
 • Meget krævende job eller selvstændig virksomhed, der er drænende og/eller sætter begrænsninger på fleksibilitet og muligheder
 • At leve adskilt i et langdistance-forhold
 • Og også positive begivenheder, som fx et barns fødsel, en forfremmelse eller pensionering

Netop i de hårde perioder kan vi ofte mangle styrken og evnen til at fokusere på vores partner og tage behørigt hensyn til hans eller hendes behov.

2:41 minutter (Undskyld, at lyden er så dårlig. Det er en gammel video)


Læs nogle klient-udtalelser her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Hjælp til krise i parforhold

Parterapi, hvis der er krise i parforholdetFor cirka 100 år siden i Tyskland begyndte dét, vi i dag kender som parterapi eller parcoaching. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Couples_therapy

Par søger ofte par-coaching eller -terapi (eller ægteskabsrådgivning), når problemerne i parforholdet begynder at påvirke dagligdagen negativt, eller når partnerne er usikre på at fortsætte forholdet.

Når man kontakter en parterapeut, har man en forventning om, at vedkommende kan hjælpe på en eller anden måde – selv om man muligvis ikke helt er klar over, hvordan det skulle kunne lade sig gøre.

Nogle par ønsker måske at udvikle bedre kommunikationsevner, lære nye værktøjer og redskaber til at kunne forstå hinanden, forbedring af intimiteten eller blot lære at navigere i nyt terræn i deres liv.

Andre par forventer imidlertid, at terapeuten agerer mægler i deres deres stridigheder, eller tager tager parti for den ene, og forsøger at lave den anden om.

Dette vil aldrig ske. En parterapeut er ikke dommer.

Han/hun kan ikke løse jeres problemer, men til gengæld kan en dygtig parterapeut lære jer selv at kunne løse jeres egne problemer.

Giv en mand en fisk, og han har aftensmad.
Lær en mand at fiske, og han har aftensmad resten af sit liv.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Parforhold i krise

Et forhold i krise behøver på ingen måde at være afslutningen på ægteskabet.

Det centrale er, hvordan du og I REAGERER på krisen, så vær parat, når den rammer jer.

Gør klar til at gøre et stort stykke arbejde med jeres relation og arbejde jer igennem udfordringerne.

Men begge parter skal yde en indsats.

Selvfølgelig kan det være svært at ændre kursen. Det letteste er jo at blive ved med at gøre det, man hele tiden har gjort.

Og ofte aner man ikke, hvad man kan gøre anderledes, for hvis man havde vidst det, havde man gjort det for længst.

Derfor kan professionel hjælp udefra med gode råd måske være løsningen. Men betaler en ekspert for rådgivning og vejledning.

I skal have gjort ansvarsfordelingen tydelig (lige meget til hver). Man selv kan føle, at det meste eller hele ansvaret for problemerne ligger hos partneren.

Derfor har I brug for en parterapeut til at fortælle jer, hvordan I hver især tager ansvar for situationen, så den kan ændres til det bedre.

Samtidig vil en tredje-person også have lettere ved at dæmpe eventuelle voldsomme følelser hos begge parter, som er skabt efter mange års (dårlige) erfaringer med hinanden.

Parterapi er investering i fremtiden. Tænk, hvis den sidste del af jeres liv kunne blive bedre, end den første del var?

Få et godt overblik over de forskellige kommunikationsværktøjerwww.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet

Hvad er parterapi?

6:28 minutter


Links til tre andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Kommunikation i parforholdet

Misforståelser i parforholdet


Links til andre artikler om kriser i parforhold:


Afhængighed

Anerkendelse

Ansvarsfordeling

At slå

Bekymringer

Jaloux

Jalousi

Det værste

Tro

Bank

Konflikt

Vrede

Skænderi

Undgå skænderier

Udfordringer

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

 • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
 • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
 • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!
parterapi Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann

Klik på knappen herunder:


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.