Krise i parforholdet

Det hvide flag

De færreste mennesker bryder sig om at skændes.
Især ikke skænderier med nogen, man holder af eller elsker.

Men det sker alligevel fra tid til anden.

Højlydte meningsudvekslinger kan normalt ikke undgås, og fordelen ved dem er, at det er en sikkerhedsventil, så hverdagens irritationsmomenter under bagatelgrænsen kan komme frem i lyset.

Samtidig giver det på sigt også en tryghed, når I er i stand til en gang imellem at råbe højt og vredt til hinanden, fordi det øger bevidstheden om, at der ikke holdes noget skjult, som pludselig en dag kommer buldrende ud af det blå og vælter hele læsset.

Det er vigtigt, at I har tillid til, at I kan udtrykke ubehagelige følelser over for hinanden uden fx at føle jer kritiseret, ydmyget eller blive forladt af partneren.

Men hvis skænderiet bliver meget ubehageligt, med eksempelvis personlige perfide angreb, kan man på et tidspunkt ønske at afslutte konflikten.

Derfor signalerer man klart og tydeligt en afslutning til sin partner….. synes man i det mindste selv, at man gør. Man vil gerne stoppe smerten og ubehaget, men det kan tilsyneladende ikke lade sig gøre. Partneren tordner bare videre, og situationen udvikler sig måske værre og værre.

Det Hvide Flag er blevet hejst, for at stoppe konflikten, men det er hverken blevet set eller opfattet, som det var hensigten.

Det hvide flag

Hvor god er du egentlig til selv at opdage det hvide flag hos din partner?
Lægger du mærke til freds-signalerne, når du selv er vred?
Er du i stand til at reagerer hensigtsmæssigt på signalerne udefra?

Vi sender hele tiden signaler til hinanden, men alt for ofte bliver de desværre misforstået.

Det er primært på grund af erfaringer og følelser.

Hver følelse har sin egen praktiske funktion. Naturen var genial, da følelserne blev udviklet. Disse har nemlig gjort os til Verdens Herskere. Eksempelvis skal frygten forhindre os i at blive ædt af vilde dyr eller falde ud over en klippe. De kærlige følelser skal få os til at holde sammen, formere os og passe på afkommet. Vreden kan hjælpe os i livstruende situationer med forsvar og kamp. Der findes ingen ”dårlige” eller “forkerte” følelser, men nogen gange kan følelserne være upassende eller uhensigtsmæssige.

Ubevidst sender vi med kroppen hele tiden mange små signaler til hinanden, og hvis man har trænet sig op til det, kan man tydeligt se og forstå dem. Men de fleste mennesker har enten ikke lært at tolke signalerne korrekt, eller også har de så travlt i deres liv, at de små signaler forsvinder i den brølende larm. Det svarer lidt til at forsøge at høre fuglefløjt tæt op ad en motorvej.


Klik her for at læse artiklen, hvor jeg afslører to hemmeligheder fra parforholdet

Krig og fred

Skænderier i parforholdMåske ser man signalet fra partneren, men misfortolker det.

Et hvid flag har i krig altid været symbolet på overgivelse og fredsopfordring.

Hvad sker der, hvis det hvide flag bliver fejlfortolket og opfattet som fx krudtrøg? Så har det hvide flag den stik modsatte effekt, og kan føre til flere aggressioner. ”Det er hvidt, så det må være røg fra kanonen, der skyder mod mig! Derfor skyder jeg tilbage!

Hvis din vrede partner er meget såret, kan vedkommende måske føle sig i sin gode ret til at bruge din hvide dug som en tydeligere skydeskive, der er lettere at ramme.

Modsat er synet af en kampvogn normalt tegn på, at man skal passe på ikke at blive kørt ned, angrebet eller skudt. Men hvis ankomsten af kampvognen bliver misfortolket og i stedet skaber følelsen af en tryg mulighed for et hurtigt lift hjem, kan også dét få fatale konsekvenser.


6:17 minutter

Parforholdets Færdselsregler

Det er vigtigt at kunne kende forskel på de forskellige signaler i parforholdet og psykologien bag. Det kræver blandt andet viden om ”Parforholdets Færdselsregler”, det kræver opmærksomhed, det kræver god kommunikation, og ofte kræver det også nye strategier og vaner, for at man ikke igen og igen støder ind i de samme mønstre og problemer.

Når vi oplever frustrationer og smerte i parforholdet, er det tit fordi vi tror, at partneren er lige som os selv, og tænker på samme måde som vi gør. Vi tror, at begivenheder, situationer og ord bliver opfattet lige som vi selv ser dem. Ofte er grunden til denne misforståelse den indledende forelskelses-fase. I den første tid sammen følte vi os enormt ens, og vi forstod hinanden SÅ godt.

Men efter 1 til 2 år ebber endorfinerne ud og hverdagen melder sin ankomst. Imidlertid er det præcist DER, at vi skal lære hinanden at kende, nøjagtigt som vi ER. Det autentiske jeg. Det VIRKELIGE menneske, vi har valgt at leve sammen med og have vores problemer med.

Vi ER naturligt nok forskellige. Nogen gange MEGET forskellige. Men det behøver ikke at forhindre os i at få et godt parforhold. For at få tillid, tryghed, accept, kærlighed og respekt i parforholdet, må vi skabe meningsfuld forståelse for hinanden.

Vi skal have aftalt nogle klare faste rammer for kommunikationen, så vi FORSTÅR partneren. Specielt når livet spidser til, og det VIRKELIG gælder.


Psst… Gør som flere end 1.600 andre besøgende på denne hjemmeside om parforhold allerede har gjort. Tilmeld dig mit nyhedsbrev, som trin for trin vil vise dig, hvordan du får dig det parforhold, du ønsker dig og længes efter.


Det Hvide Flag som et konkret værktøj

ParterapiI stedet for at gætte på, hvad den anden gerne vil have, eller at gøre dét ved partneren, man selv ønsker at partneren skal gøre, skal I blive enige om at aftale to forskellige signaler. Et til hver.

Og det er dig selv, der vælger hvilket signal din partner skal bruge, ligesom din partner vælger, hvilket signal, du skal bruge.

Jeg har valgt at kalde dette kommunikations-værktøj for ”Det Hvide Flag”.

Her er, hvad jeg viser med mine klienter og træner med dem:

  1. Stå over for hinanden
  2. Den ene (A) beskriver, hvad vedkommende gerne vil have, at partneren (B) gør, når partneren har det dårligt over et eller andet, A har sagt, gjort eller været. Dette er Det Hvide Flag (eller opmærksomhedssignal), som vil få A til at falde til ro og lytte, når B bruger det.
  3. A og B bytter derefter plads på gulvet, og A ”leger” B. A viser rent fysisk og verbalt, hvad A gerne vil have B til at gøre. Det kan være et håndsignal, eller nogle ord, eller en bevægelse eller noget helt andet.
  4. Så bytter de plads igen, og B gør præcis det, som A beskrev. A har her chance for at justere, og når Det Hvide Flag er nøjagtigt som A gerne vil have det, skriver B det omhyggeligt og detaljeret ned (for ikke at glemme det). Det kan være på et stykke papir, eller i en lommebog, eller i mobiltelefonen.
  5. Derefter bytter de roller, og nu er det B’s tur til at gentage ovennævnte procedure for A.

Det kunne også være at du spørger din partner: “Hvad vil gøre dig tryg?

Ofte giver man sin partner dét, man selv ønsker sig, og som gør en selv tryg, men det behøver jo bestemt ikke at være det samme, som gør partneren tryg.

Når I har fundet ud af, hvad der er partnerens signal som Hvidt Flag, skal I begge øve jer mange gange i at bruge det. Især hvis det føles meget kunstigt og underligt, fordi det måske er noget helt andet, end det, man er vant til at gøre. Men det er vilkårene, hvis du vil have et andet resultat, end dét, du hidtil har haft.

Selvfølgelig skal dét, du beder din partner om at gøre, være inden for rimelighedens og etikkens grænser.

For at I kan genkende og respektere Det Hvide Flag hos hinanden, når bølgerne går højt, anbefaler jeg, at I øver det mindst 25 gange, og det skal være i situationer, hvor det ikke er nødvendigt – for at I kan bruge det let og naturligt, når der virkelig er brug for det.


Det Hvide Flag kan også bruge inden for andre områder. Det er lidt ligesom en “IF…THEN…” sætning i et computer-program. Du kan putte alt muligt i det i forskellige sammenhænge.

Hvis du for eksempel er i tvivl om, hvad din partner gerne vil have, når I sidder sammen i sofaen og ser TV. Bliv enige om at lave Det Hvide Flag. Fortæl og vis, hvad du selv ønsker dig. Og få din partner til at gøre det samme. Måske bliver du overrasket over, at det måske er noget helt andet, end dét, du regnede med.

Eller måske er der noget, din partner tit gør, som irriterer dig. Så kan I aftale at bruge Det Hvide Flag, så du kan finde ud af, hvad du skal gøre, for at gøre din partner opmærksom på, at noget irriterer dig. På den måde vil din partner selv bede om præcis den måde, du vil gøre opmærksom på problemet. Slut med gætterierne og surheden over “overgreb”, “ydmygende behandling”, “uklare signaler” og lignende.


“Jeg dyrker masser af motion, men det er mit helbred ikke blevet bedre af.
Den første dag i måneden løber jeg 42 kilometer, og resten af måneden er jeg totalt smadret.
Så jeg tror ikke, at motion er godt for helbredet.”

“Jeg har gået i parterapi, men det er mit parforhold ikke blevet bedre af.
Vi var der en enkelt gang og fik nogle gode råd, som lød meget fornuftige. Men til trods for det, bliver min partner ved med at være sur og umulig.
Så jeg tror ikke, at parterapi er godt for parforholdet.”


parterapiHvorfor det er nødvendigt at øve sig

Jeg har udviklet mange forskellige kommunikationsværktøjer til forskellige situationer i parforholdet (og andre steder). Der er flere grunde til, at det i begyndelsen er vigtigt at øve sig i dem, så de kan bruges fornuftigt, uden at man behøver at tænke sig grundigt om, hver gang man skal bruge dem.
Her kommer seks af de vigtigste grunde:

1) Dels skal man øve sig, for at strategierne og redskaberne kan blive til gode vaner. Og der skal øves mange gange, for at det er dét, man automatisk kommer til at gøre, når livet spidser til. At man ikke alt for let falder tilbage i de gamle adfærdsmønstre og uhensigtsmæssige vaner.

2) Dels er det for at omprogrammere sig selv og sin partner. Når I har øvet jer tilstrækkeligt mange gange, vil det være ligesom Pavlovs hunde med de betingede reflekser. Når en klokke ringede, begyndte hundene at savle, fordi de mange gange i forvejen havde vænnet sig til, at klokken betød mad. På samme måde vil “Det Hvide Flag” som stop-signal trænge igennem følelsesmæssige filtre og kan standse en uhensigtsmæssig adfærd.

3) Det er vigtigt først at øve sig på “ufarlige emner”.
Da jeg i sin tid sejlede som styrmand, havde vi hver eneste lørdag formiddag brandøvelse. Men i løbet af de 12 år, jeg sejlede, har jeg kun oplevet brand om bord to gange. Alligevel øvede vi os en gang om ugen hver eneste måned, hvert eneste år. Det blev til rigtigt mange gange. Og vi øvede os på ufarlige ting. Eksempelvis legede vi, at der var ild i kabyssen eller maskinrummet – uden at vi tændte rigtig ild.

4) Når vi øvede os i brandslukning (og skibsforlis og mand-over-bord), opbyggede vi dels nogle færdigheder for os selv, men mindst lige så vigtigt opbyggede vi også tillid til hinanden. Når man går frem mod flammerne, skal man være sikker på, at makkeren bag ved følger efter, og ikke bare løber sin vej fordi han bliver bange.

5) Når man har øvet sig rigtigt mange gange sammen, vil der herske en tryghed i den måde, man kommunikerer på. Der kommer ingen overraskelser eller noget, der kunne minde om bagholdsangreb. Man tør være sårbar og lytte for at forstå. Og når man har øvet sig, bliver man god til ikke at lyde kritiserende eller bebrejdende i partnerens ører.

6) Det er vigtigt, at man øver sig i DET RIGTIGE. Altså siger de “rigtige” ord i den rigtige rækkefølge. Eksempelvis lader være med at bruge ordet “DU” – med mindre det er i forbindelse med “Jeg elsker dig” og “Hvor er du dejlig”. Det er også vigtigt at man først starter med en indledning, og til sidst slutter med en afslutning.
Hvis man ikke har forstået instruksen eller værktøjet korrekt, og under øvelserne igen og igen bruger det forkert, vil det naturligvis ikke virke ordentligt, når det rigtigt går løs. Strategierne, færdighederne og værktøjerne skal under supervision rettes til, så de virker efter hensigten. Det gælder både med brandøvelserne til søs, og det gælder med kommunikationen i parforholdet.

Dette er nogle af grundene til, at jeg, på basis af min mangeårige erfaring som par-coach og -terapeut, kun arbejder i Forløb med mine klienter. Det kræver en indsats over en periode at forandre dårlige vaner til gode vaner. Det er lidt ligesom at lære et nyt sprog. Det kræver også en ikke-ubetydelig indsats med indlæring, øvelser og gentagelser sammen med en person/lærer/supervisor, der både véd, hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres.

For at ændre sine indgroede vaner, skal man først bevidstgøres om, hvad man gør forkert.
Dernæst skal der læres nye strategier og kommunikationsværktøjer,
og til sidst skal det hele bankes godt fast.
Ellers kan man risikere lynhurtigt at falde tilbage i sine gamle (destruktive) mønstre og vaner.

Amatøren øver sig, til han/hun kan gøre det rigtigt.
Den professionelle øver sig, til hun/han ikke gør det forkert mere.

Hvis man vil HAVE noget andet, end dét, man hidtil har haft, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man har gjort indtil nu. Og dette ANDET er pr definition blandt andet ukendt, svært, kunstigt og langsommeligt. For hvis det havde været kendt og let, havde man jo nok gjort det for længst, mon ikke?


Læs nogle klient-udtalelser her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelser vedrørende parterapien på Google til desktop eller Google til mobiltelefon, samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Når et skænderi er stoppet op (måske for en stund), har I med stor sandsynlighed brug for at få luft for jeres frustrerede følelser, men det skal foregå på en hensigtsmæssig måde, så ingen føler sig angrebet, ydmyget, kritiseret, bebrejdet, forkert-gjort eller lignende. Til dette kan I bruge kommunikationsværktøjet “Brønden. Læs mere om det på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/bronden-og-elastikken

Kommunikations-problemer


4:36 minutter

Det største kommunikations-problem i parforhold er, at der ikke bliver lyttet for at forstå partneren, men derimod kun lyttet for at kunne give et svar tilbage til partneren.

Hvad der mangler i mange parforhold, er:

1) tryghed og tillid til at man bliver lyttet til, uden at føle sig kritiseret, bebrejdet, fordømt eller lignende, og

2) konkrete kommunikations-værktøjer og –strategier til at kunne udtrykke sig respektfuldt, uden at risikere at komme til at lyde som om man kritiserer, bebrejder og fordømmer eller lignende.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/kommunikation-og-teknik-i-parforholdet


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Kommunikation


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi (de seks af dem ses herunder):

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler


Har du brug for gode råd og hjælp til dit parforhold, så klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50)

.

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann