Krise i parforholdet

Det hvide flag

Efter gennemlæsning af denne artikel er du (forhåbentlig) blevet god til at stille spørgsmålet: “Hvad vil du gerne have, at jeg viser dig eller gør, når jeg vil have dig til at gøre eller være noget bestemt?”

De færreste mennesker bryder sig om at skændes.
Især ikke skænderier med nogen, man holder af eller elsker.

Men det sker alligevel fra tid til anden.

Højlydte meningsudvekslinger kan normalt ikke undgås, og fordelen ved dem er, at det er en sikkerhedsventil, så hverdagens irritationsmomenter under bagatelgrænsen kan komme frem i lyset.

Samtidig giver det på sigt også en tryghed, når I er i stand til en gang imellem at råbe højt og vredt til hinanden, fordi det øger bevidstheden om, at der ikke holdes noget skjult, som pludselig en dag kommer buldrende ud af det blå og vælter hele læsset.

Det er vigtigt, at I har tillid til, at I kan udtrykke ubehagelige følelser over for hinanden uden fx at føle jer kritiseret, ydmyget eller blive forladt af partneren.

Men hvis skænderiet bliver meget ubehageligt, med eksempelvis personlige perfide angreb, kan man på et tidspunkt ønske at afslutte konflikten.

Derfor signalerer man klart og tydeligt en afslutning til sin partner….. synes man i det mindste selv, at man gør. Man vil gerne stoppe smerten og ubehaget, men det kan tilsyneladende ikke lade sig gøre. Partneren tordner bare videre, og situationen udvikler sig måske værre og værre.

Det Hvide Flag er blevet hejst, for at stoppe konflikten, men det er hverken blevet set eller opfattet, som det var hensigten.

Det hvide flag

Hvor god er du egentlig til selv at opdage det hvide flag hos din partner?
Lægger du mærke til freds-signalerne, når du selv er vred?
Er du i stand til at reagerer hensigtsmæssigt på signalerne udefra?

Vi sender hele tiden signaler til hinanden, men alt for ofte bliver de desværre misforstået.

Det er primært på grund af erfaringer og følelser.

Hver følelse har sin egen praktiske funktion. Naturen var genial, da følelserne blev udviklet. Disse har nemlig gjort os til Verdens Herskere. Eksempelvis skal frygten forhindre os i at blive ædt af vilde dyr eller falde ud over en klippe. De kærlige følelser skal få os til at holde sammen, formere os og passe på afkommet. Vreden kan hjælpe os i livstruende situationer med forsvar og kamp. Der findes ingen ”dårlige” eller “forkerte” følelser, men nogen gange kan følelserne være upassende eller uhensigtsmæssige.

Ubevidst sender vi med kroppen hele tiden mange små signaler til hinanden, og hvis man har trænet sig op til det, kan man tydeligt se og forstå dem. Men de fleste mennesker har enten ikke lært at tolke signalerne korrekt, eller også har de så travlt i deres liv, at de små signaler forsvinder i den brølende larm. Det svarer lidt til at forsøge at høre fuglefløjt tæt op ad en motorvej.

Krig og fred

Skænderier i parforholdMåske ser man signalet fra partneren, men misfortolker det.

Et hvid flag har i krig altid været symbolet på overgivelse og fredsopfordring.

Hvad sker der, hvis det hvide flag bliver fejlfortolket og opfattet som fx krudtrøg? Så har det hvide flag den stik modsatte effekt, og kan føre til flere aggressioner. ”Det er hvidt, så det må være røg fra kanonen, der skyder mod mig! Derfor skyder jeg tilbage!

Hvis din vrede partner er meget såret, kan vedkommende måske føle sig i sin gode ret til at bruge din hvide dug som en tydeligere skydeskive, der er lettere at ramme.

Modsat er synet af en kampvogn normalt tegn på, at man skal passe på ikke at blive kørt ned, angrebet eller skudt. Men hvis ankomsten af kampvognen bliver misfortolket og i stedet skaber følelsen af en tryg mulighed for et hurtigt lift hjem, kan også dét få fatale konsekvenser.

6:17 minutter

Parforholdets Færdselsregler

Det er vigtigt at kunne kende forskel på de forskellige signaler i parforholdet og psykologien bag. Det kræver blandt andet viden om ”Parforholdets Færdselsregler”, det kræver opmærksomhed, det kræver god kommunikation, og ofte kræver det også nye strategier og vaner, for at man ikke igen og igen støder ind i de samme mønstre og problemer.

Når vi oplever frustrationer og smerte i parforholdet, er det tit fordi vi tror, at partneren er lige som os selv, og tænker på samme måde som vi gør. Vi tror, at begivenheder, situationer og ord bliver opfattet lige som vi selv ser dem. Ofte er grunden til denne misforståelse den indledende forelskelses-fase. I den første tid sammen følte vi os enormt ens, og vi forstod hinanden SÅ godt.

Men efter 1 til 2 år ebber endorfinerne ud og hverdagen melder sin ankomst. Imidlertid er det præcist DER, at vi skal lære hinanden at kende, nøjagtigt som vi ER. Det autentiske jeg. Det VIRKELIGE menneske, vi har valgt at leve sammen med og have vores problemer med.

Vi ER naturligt nok forskellige. Nogen gange MEGET forskellige. Men det behøver ikke at forhindre os i at få et godt parforhold. For at få tillid, tryghed, accept, kærlighed og respekt i parforholdet, må vi skabe meningsfuld forståelse for hinanden.

Vi skal have aftalt nogle klare faste rammer for kommunikationen, så vi FORSTÅR partneren. Specielt når livet spidser til, og det VIRKELIG gælder.

Det Hvide Flag som et konkret værktøj

ParterapiI stedet for at gætte på, hvad den anden gerne vil have, eller at gøre dét ved partneren, man selv ønsker at partneren skal gøre, skal I blive enige om at aftale forskellige signaler. Til hver af jer.

Og det er dig selv, der vælger hvilket signal din partner skal bruge, ligesom din partner vælger, hvilket signal, du skal bruge.

Jeg har valgt at kalde dette kommunikations-værktøj for ”Det Hvide Flag”.

Her er, hvad jeg viser med mine klienter og træner med dem:

  1. Stå over for hinanden
  2. Den ene (A) beskriver, hvad vedkommende gerne vil have, at partneren (B) gør, når partneren fx har det dårligt over et eller andet, A har sagt, gjort eller været. (“Hvad vil du gerne have, at jeg viser dig eller gør, når jeg vil have dig til at …….?”) Dette er Det Hvide Flag (eller opmærksomhedssignal), som vil få A til at falde til ro og lytte, når B bruger det (i stedet for at gå til modangreb).
  3. A og B bytter derefter plads på gulvet, og A ”leger” B. A viser rent fysisk og verbalt, hvad A gerne vil have B til at gøre. Det kan være et håndsignal, eller nogle ord, eller en bevægelse eller noget helt andet. Vær meget omhyggelig med hver eneste bevægelse eller ansigtsmimik. Det er meningen, at partneren skal kopiere det hele.
  4. Så bytter de plads igen, og B gør præcis det, som A beskrev. A har her chance for at justere, og når Det Hvide Flag er nøjagtigt som A gerne vil have det, skriver B det omhyggeligt og detaljeret ned (for ikke at glemme det). Det kan være på et stykke papir, eller i en lommebog, eller i mobiltelefonen.
  5. Derefter bytter de roller, og nu er det B’s tur til at gentage ovennævnte procedure for A (hvad B gerne vil have).

Det kunne også være, at du spørger din partner: “Hvad vil du gerne have mig til at gøre, som gør dig tryg/glad/rolig?” eller “Hvad vil du gerne have mig til at gøre, når jeg vil have dig til at køre langsommere / lægge mobiltelefonen væk osv?”

Ofte giver man sin partner dét, man selv ønsker sig, og som gør en selv tryg, men det behøver jo bestemt ikke at være det samme, som gør partneren tryg.

Når I har fundet ud af, hvad der er partnerens signal som Hvidt Flag, skal I begge øve jer mange gange i at bruge det. Især hvis det føles meget kunstigt og underligt, fordi det måske er noget helt andet, end det, man er vant til at gøre. Men det er vilkårene, hvis du vil have et andet resultat, end dét, du hidtil har haft.

Selvfølgelig skal dét, du beder din partner om at gøre, være inden for rimelighedens og etikkens grænser.

For at I kan genkende og respektere Det Hvide Flag hos hinanden, når bølgerne går højt, anbefaler jeg, at I øver det mindst 25 gange, og det skal være i situationer, hvor det ikke er nødvendigt – for at I kan bruge det let og naturligt, når der virkelig er brug for det.


Andre områder

par-coach Mikael HoffmannDet Hvide Flag kan som antydet også bruge inden for andre områder. Det er lidt ligesom en “IF…THEN…” sætning i et computer-program. Du kan putte alt muligt i det i forskellige sammenhænge.

Hvis du for eksempel er i tvivl om, hvad din partner gerne vil have, når I sidder sammen i sofaen og ser TV. Bliv enige om at lave Det Hvide Flag. Fortæl og vis, hvad du selv ønsker dig. Og få din partner til at gøre det samme. Måske bliver du overrasket over, at det måske er noget helt andet, end dét, du regnede med.

Eller måske er der noget, din partner tit gør, som irriterer dig. Så kan I aftale at bruge Det Hvide Flag, så du kan finde ud af, hvad du skal gøre, for at gøre din partner opmærksom på, at noget irriterer dig. På den måde vil din partner selv bede om præcis den måde, du vil gøre opmærksom på problemet. Slut med gætterierne og surheden over “overgreb”, “ydmygende behandling”, “uklare signaler” og lignende.

Eller du kommer hjem og har fået lønforhøjelse eller vundet i Lotto. Så har du måske ikke lyst til at din partner siger: “Fik du ikke mere end DÈT i lønforhøjelse?” eller “10.000 kroner er da ikke særligt meget i Euro-jackpot!” Du vil måske have din partner til at juble sammen med dig, og derfor skal du bruge Brønden.


Teenagere

Hvis I har teenagere i den ældre ende af skalaen, kan I ikke længere opdrage på dem, som da de var yngre. De er i en oprørs- og frigørelses-fase, hvilket er både sundt og helt naturligt. Men hvis de bor hjemme, skal de stadig være en del af fællesskabet på en for gruppen og helheden ansvarlig måde. Ellers bliver de ulidelige at være sammen med, når de skal ud for sig selv i det virkelige liv.

Teenagere (og ægtefæller) skal ikke opdrages, men derimod coaches. Hvis du behandler dem som børn, vil de også opføre sig som børn (både teenagere og ægtefælle).

Først og fremmest skal forældrene være i synk med hinanden. Hvis I ikke er enige om hvilke vigtige hus-regler, der er, vil det være en helt umulig opgave at få familien til at fungere.

Hvis børnene betaler hotel-pris for at bo hjemme (500 kroner eller mere pr person om dagen), kan barnet selvfølgelig forvente en vis service fra forældrene (de ansatte på hotellet). Men hvis dette ikke er tilfældet, skal I sætte grænser og stille krav – både for børnenes og for jeres egen skyld.

Så først sætter I jer sammen og forventningsafstemmer med hinanden. Se www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/hvad-er-det/forventningsafstemning

Derefter holder I familieråd, hvor I siger følgende til jeres teenage-barn/børn:

  1. Her i huset har vi nogle enkle nedskrevne hus-regler, som skal følges og overholdes.
  2. Hvad vil du have os til at gøre, hvis du glemmer dem eller ikke overholder dem?
  3. Hvis du ikke kan eller vil overholde hus-reglerne, kan du ikke blive boende her.

Når I har nogle vigtige husregler, som I to er blevet enige om, så skal de overholdes. Basta!
I skal meget klart gøre børnene opmærksom på reglen. Også hvorfor den er der, meningen med den, og at I er enige om at sådan er det.
Hvis det er en vigtig regel, er den ikke til diskussion eller forhandling.

Men der kan selvfølgelig være andre regler, som I kan forhandle med børnene om, fx hvem der vasker tøj og hvor tit.

Naturligvis kan man glemme en aftale. Det er her, at I skal bruge en spørgeteknik i forhold til teenageren: “Hvad hvis du glemmer det? Hvad kan få dig til at overholde reglen? For den SKAL overholdes! Der er nogle husregler her, som gælder for hjemmeboende teenagere. Der er andre regler, der gælder for udeboende teenagere. Og der er endnu andre regler for pre-teenagere og små børn. Denne regel skal overholdes, og det er bedre, at du fortæller os, hvad vi skal gøre, for at få dig til at overholde den, end at vi bare finder på noget, fx at vi forlanger husleje af dig på 5000 kroner om måneden for kost og logi, eller smider dig ud hjemmefra. Derfor skal du fortælle os, hvad der virker bedst for dig. For reglen SKAL overholdes!

Hvis det viser sig, at barnet ikke kan eller vil overholde hus-reglerne, tænder du computeren og begynder at Google kollegieværelser i nærheden af barnets skole. Og så er den ikke længere.

Jeg ved godt, at det er mega-svært pludselig at skulle puste sig op, hvis børnene har været vant til, at far og mor var mere bløde i det. Men hellere sent end aldrig. I skal kunne sætte sunde naturlige rammer op, og stille sunde naturlige krav. Det vil de jo senere også opleve ude i det virkelige liv, så derfor er det vigtigt, at de vænner sig til det allerede nu, i trygge sikre omgivelser i deres egen familie. Ellers bliver det alt for hårdt for dem senere, på uddannelser og i erhvervslivet. Dér er der nemlig ikke en kærlig far og mor, der elsker dem betingelsesløst, uanset hvad de gør af dumme ting.

Når I bruger ovenstående teknikker og strategier, behøver I ikke længere at GÆTTE på, hvad der mon virker bedst for barnet. I spørger barnet, og det svarer. Hvis det er skæld-ud, der virker bedst, siger barnet dette. Hvis det er en venlig henstilling, siger barnet dette. Og hvis det er vrissen eller isnende tavshed, siger barnet dette, men det er det jo nok ikke…..

Nogle mennesker bruger straffemetoder, som til deres store overraskelse ikke virker i det lange løb – men gæt selv hvorfor. De gør nemlig dét ved andre mennesker, som virker bedst på dem selv. Men det betyder jo ikke, at det automatisk virker på andre, vel?

Hvis I har svært ved at få det til at fungere, så giv mig et ring på telefon 21 79 18 50. Jeg vil gerne hjælpe jer.


Læs nogle klient-udtalelser her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Når et skænderi er stoppet op (måske for en stund), har I med stor sandsynlighed brug for at få luft for jeres frustrerede følelser, men det skal foregå på en hensigtsmæssig måde, så ingen føler sig angrebet, ydmyget, kritiseret, bebrejdet, forkert-gjort eller lignende. Til dette kan I bruge kommunikationsværktøjet “Brønden. Læs mere om det på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/bronden-og-elastikken

Kommunikations-problemer

4:36 minutter

Det største kommunikations-problem i parforhold er, at der ikke bliver lyttet for at forstå partneren, men derimod kun lyttet for at kunne give et svar tilbage til partneren.

Hvad der mangler i mange parforhold, er:

1) tryghed og tillid til at man bliver lyttet til, uden at føle sig kritiseret, bebrejdet, fordømt eller lignende, og

2) konkrete kommunikations-værktøjer og –strategier til at kunne udtrykke sig respektfuldt, uden at risikere at komme til at lyde som om man kritiserer, bebrejder og fordømmer eller lignende.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/kommunikation-og-teknik-i-parforholdet


Quick-guide til Det Hvide Flag

“Hvad vil du gerne have mig til at gøre, når jeg vil have dig til at …….?”


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Kommunikation


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi (de seks af dem ses herunder):

Keywords: Description:

Stopsignal

Ærlighed

Bevidsthedsøvelse

Brønden og elastikken

Dårlig kontakt

Effektiv kommunikation

Forstå og bliv forstået

Kærlighedssprog

Fem lag af kommunikation

Færdselsregler

Ti spørgsmål

Tre trin

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler


.

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann