Kommunikation

Hjælp til kommunikation i parforholdet Kommunikation i parforholdet

Kommunikation er vigtigt for at kunne forstå.
Og forståelse er vigtigt for at det skal give mening.
Og mening er det vigtigste for alle mennesker i alle sammenhænge.

Hvis man ikke på en hensigtsmæssig måde fortæller om sine ønsker, frustrationer og længsler på en tydelig og passende måde, og heller ikke giver sig tid til at lytte til sin partner på en ordentlig måde, kan det gå rivende galt, med følelsen af svigt og manglende forståelse til følge. Det samme kan ske, hvis det altid er den ene, der får opfyldt sine behov, og at denne (ubevidst) blæser på den anden.

Behovsdækkelse

For en hel del år siden havde jeg en kæreste, der var temmelig god til at udtrykke sine ønsker og få dem opfyldt. Jeg forestillede mig dengang, at hvis jeg bare sørgede for at imødekomme hendes behov, så ville jeg nok selv få bagefter. Men det skete imidlertid sjældent, for når hun havde fået, hvad hun ville have, var det ligesom, at der blev nulstillet mellem os. Hun blev glad og tilfreds, – men der var ikke mere tilbage til mig. Forholdet holdt ikke, fordi vi dengang uden held selv forsøgte at løse vores problemer.


5:44 minutter

Kommunikation handler om:

  • at udtrykke sine behov på en klar og tydelig måde
  • at lytte til den andens behov
  • at forstå, før man selv forsøger at blive forstået

Det drejer sig ikke om at få ret hver gang, eller altid at få opfyldt sine behov. Sådan er livet ikke. Det handler om både at kunne tilgodese sig selv og andre på en socialt acceptabel måde. Det er det, som giver de bedste resultater, den største tilfredsstillelse og det lykkeligste liv i alle forhold. At man er i stand til at give det, den anden ønsker sig, og at man selv er i stand til at få det, man gerne vil have.

Definitionen på god kommunikation i parforholdet

  • Tillid. Dette er grundlaget for ethvert godt forhold. Når du stoler på din partner, kommunikerer I mere effektivt. Hvis du stoler på de mennesker, du er sammen med, kan du være åben og ærlig i dine tanker og handlinger, og du behøver ikke at passe på.
  • Gensidig respekt. Med respekten værdsætter du din partners holdninger og ideer, og det sker begge veje.
  • Mindfulness, hvilket betyder at tage ansvar for sine egne ord og handlinger. De, der er opmærksomme, er mere i balance, og lader ikke deres egne negative følelser påvirke beslutninger og mennesker omkring dem.
  • Invitation til mangfoldighed. Når forskellige meninger og holdninger bydes velkommen, giver det flere muligheder til løsningsmodeller og mere fleksibilitet. Det handler om at være villig til indledningsvis at åbne op, og derefter snævre ind.
  • Aftalte, faste, trygge og sikre rammer at kommunikere indenfor, så ingen føler sig overrumplet eller kritiseret, og at alle helt ærligt kan sige deres mening.

Det er åben, ærlig parforhold kommunikation.


Links til tre andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet


Links til andre artikler om kommunikation i parforhold (de seks af dem ses herunder):

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler


.