Spring til indhold

Terapi

Par-terapi, psyko-terapi og mentor-coaching

I denne artikel vil jeg gøre forskellen mellem disse tre retninger tydeligere. Du vil også få beskrevet, hvordan en par-terapi-session forløber.

dreamstimemaximum_35601434Mentor-coaching er en særlig måde at føre en samtale på, hvor klienten og coachen forpligtiger sig til en dialog om en defineret problemstilling og et mål. Mentor-coachen hjælper med at skabe bevidsthed, fokus og ansvar.

Det handler om at lede klienten til at finde sine egne ressourcer, og skabe sin egen forandring, således at den forandring, der opstår, er bedst muligt integreret i personligheden og den pågældendes liv.

Mentor-coaching er at hjælpe mennesker til at lære på den hurtigste måde. Den primære opgave er at gå på opdagelse i forestillingerne om vejen til målet. Det er som at give klienten flere strenge på livets guitar at spille på, så det lyder mere melodiøst.

Psyko-terapi er individuelt arbejde med en professionel terapeut på et dybere plan end coaching. Terapeuten hjælper klienten med at bevidst­gøre områder, som vedkommende så kan vælge at ændre på eller lade forblive, som de er.

Giv en mand en fisk, og han har aftensmad.Lær en mand at fiske, og han har mad resten af sit liv.

Psykoterapi er som et søkort, hvor du bliver i stand til at se de ukendte farlige skær (gamle overbevisninger og erfaringer). Et søkort gør det sikrere at navigere rundt. Terapeuten er som lodsen om bord, der skal hjælpe kaptajnen (dig) med at komme sikkert frem.

dreamstimemaximum_17540922Par-terapi (eller par-coaching eller relationsterapi) finder sted med begge parter sammen til sessionen og den har udelukkende til formål at forbedre kommunikationen mellem parterne. I parterapi bliver der ikke rodet rundt i fortiden. Terapeuten styrer samtalen, hvor klienterne taler til hinanden på skift. Ingen bliver afbrudt, og begge kommer til orde.


Mikael Hoffmann


Parterapi kan sammenlignes lidt med radiokommunikationen mellem to skibe. Hvis de to navigatører kan tale sammen og blive enige om, hvordan skibene skal passere hinanden, støder de ikke sammen. Hvis der ikke er radiokontakt, og man er sejler efter selv-opfundne søvejsregler, er der risiko for kollision.

Mange sparrer med nogen i deres omgangskreds, for eksempel deres familie eller venner. Dette er på mange måder udmærket, men I skal samtidig være opmærksom på, at disse mennesker har en eller anden form for dagsorden med jer. De er følelsesmæssigt og måske også økonomisk forbundet med jer, og jeres beslutninger vil i større eller mindre udstrækning påvirke dem selv og deres hverdag.

En uvildig terapeut vil ikke på samme måde lade sig påvirke af de beslutninger, I træffer, eller de valg, I tager.

Parterapeuten er en neutral person med en masse professionelle værktøjer, menneskekundskab og erfaring. Terapeuten er i stand til at stille de “svære” spørgsmål, som andre vil vige uden om.

Det er godt at have en overordnet idé om hvad du ønsker. Hvis du i dit liv og parforhold er styret af følelser i stedet for af fælles grundværdier, er det som at sejle rundt i stormvejr uden køl og ror. Endvidere er det vigtigt at afstemme forventningerne i parforholdet. Helst så tidligt som muligt efter at man har lært hinanden at kende, men et serviceeftersyn for eksempel en gang om året vil også være en god idé.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/parterapi

Psyko-sensorisk-terapi (Havening) opløser traumer, blokeringer, fobier og stress.

Forestil dig, at du engang har brændt dig på en varm kogeplade. Det har givet dig en naturlig og sund respekt for kogeplader, hvilket er godt, så du ikke brænder dig igen.

Men hvis denne erfaring betyder, at du aldrig nogensinde mere sætter dine ben i et køkken, eller at du aldrig mere rører varm mad og kun lever af rugbrødsmadder og salat, så er erfaringen hæmmende for dit liv. Den begrænser dig i at udfolde dig og leve livet. Havening opløser traumet, således at den følelsesmæssige smerte bliver adskilt fra oplevelsen.

Det betyder, at du efterfølgende i overført betydning, på en rolig og sikker måde får tillid til at kunne bevæge dig ud i et køkken. Du vil efterhånden kunne lave mad og bruge komfuret. Selvfølgelig vil du stadig have respekt for kogepladerne, men de vil ikke længere begrænse dig. Dit liv vil fungere bedre, og du vil have flere frihedsgrader.

Læs mere på www.parforhold-parterapi.dk/haveningFeedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Hvorfor personlig udvikling?

Hvis du siger noget for direkte til andre mennesker, kan det vække modstand. Og hvis du ikke siger noget, får du ikke dine behov dækket og kan blive misforstået, hvilket også er frustrerende.

Når du bliver presset af din partner, og falder tilbage i dit gamle mønster, for eksempel apati, under-hund, vrede, foragt, eller hvad du ellers har reageret automatisk med, fungerer livet og parforholdet ikke ordentligt. Personlig udvikling gennem terapi giver overblik og rummelighed, der betyder, at du for eksempel kan sige: “Det stresser mig enormt, når du …… ” i stedet for at gøre, som du plejede af uhensigtsmæssig og destruktiv adfærd.

Selv om du som mand får af vide, at du skal udtrykke sig mere, eller at du som kvinde får af vide, at du skal holde mere mund, og I får det at vide 10 gange, så glemmes det ofte hen ad vejen. Nye vane skal øves og indarbejdes. Der skal fræses en ny rille, som du kan bevæge dig i, når tingene spidser til, og dagligdagen sætter ind, og automatpiloten tager over. Det kræver en indsats, og at du øver det igen og igen og igen, for at du kan lære det, og det kan blive en ny god vane, der kan fortrænge de gamle dårlig og ubrugelige vaner.

Først skal du vide, hvad du skal øve dig i. Så skal du øve dig på en måde, der er anderledes end det, du plejer at gøre. Måske skal der justeret lidt her og der. Derefter skal du bare øve dig og blive ved og ved og ved og ved, indtil du efterhånden kan det, og har fået nogle nye færdigheder og vaner, der tjener dig bedre end de gamle.

Det er en dårlig idé at dele sine parforholdsudfordringer med sin familie, fordi det kan sætte dem i et loyalitetsdilemma. Brug hellere dine venner, veninder eller en professionel psykolog/terapeut.

En person udefra, der ikke er involveret i jeres forhold, kan forklare sammen­hænge og rede trådene ud, og det kan ofte være en hurtig og let måde at få klaret problemerne på.


4:22 minutter https://youtu.be/3i6YJAot33I


Tre grundelementer i parterapi og par-coaching

Par-coachingPå sessionerne hjælper en psykoterapeut/coach jer med at forstå hinanden, at (gen)skabe tillid til hinanden, samt at reetablere trygheden og respekten for hinanden.

I den par-coaching, jeg tilbyder, er der tre grundelementer allerede i den første parsession:

1) Bevidstgørelse af egne holdninger, overbevisninger og adfærds­mønstre, som gør det er lettere at se hinanden i et klarere lys og justere de uhensigtsmæssige vaner. Hvis I bliver ved med at gøre det samme, som I hele tiden har gjort, er der stor sandsynlighed for, at I bliver ved med at få det samme, som I hele tiden har fået. Det er professionel hjælp til at I selv kan se, hvordan jeres opvækst og baggrund påvirker jeres nuværende parforhold. Jeg hjælper jer med selv at se, hvad der foregår, hvad der fungerer og ikke fungerer mellem jer. Dette er afgørende for en positiv ændring i adfærden og forholdet.

2) Helt konkrete kommunikationsværktøjer, der hjælper jer med at kunne tale bedre sammen i hverdagen, så I kan høre og forstå hinanden. I skal ikke nødvendigvis være enige, men derimod blive i stand til at sætte jer ind i, hvad den anden siger, mener og tænker for at I kan relatere jer til hinanden. En åben og tillidsfuld dialog er vigtig i alle sunde relationer. Det er på en måde et helt nyt sprog, I skal lære.

Endvidere vil jeg analysere jeres samtaler med hinanden og bevidstgøre for jer, hvis I utilsigtet udtrykker jer krævende, manipulerende, sarkastisk, negativt og lignende over for hinanden.

3) Færdighedslæring i parforhold, i form af rådgivning til justering af indgroede dårlige vaner i samlivet. Det er min erfaring, at mange par efterhånden har etableret daglige rutiner og vaner, der er direkte ødelæggende for et godt parforhold, og de er ikke selv opmærksomme på disse vaner.

Ofte er det små-justeringer, der skal til, for at ændre nogle adfærds­mønstre. Rent praktisk kan en terapeut hjælpe jer med at etablere en mere hensigtsmæssig struktur i dagligdagen, så parforholdet får bedre betingelser, med mere glæde, kærlighed, samvær og bedre resultater. Måske er der nogle vaner og rutiner, der skal rettes, for at I kan være i stand til at vedligeholde et givende og kærligt forhold.

En parterapeut kan ikke løse jeres problemer, men derimod hjælpe jer til, at I selv bliver i stand til at løse dem.

Hos mig varer den første par-session typisk 1½ time og forløber normalt som følger:

 1. En tryg atmosfære skabes
 2. Forventningsafstemning
 3. Bevidstgørelse af gamle mønstre og vaner
 4. Kommunikationsværktøjer introduceres og øves
 5. Daglige rutiner og strukturer ses efter i sømmene

dreamstimesmall_28805818Fordelene ved parterapi generelt er:

 • Væsentlig forbedring af kommunikationen og forståelsen for hinanden. Et helt nyt sprog læres
 • Tilliden, trygheden og respekten genetableres
 • Parterne er i centrum og har kontrol over beslutningsprocessen
 • Man udvikler sig som menneske gennem parterapi
 • Man har chance for at finde sammen, i stedet for at “aben følger med”, og at man igen og igen skal igennem det ene nye forhold efter det andet.
 • Man er en bedre rollemodel for børnene, når man kan finde ud af det sammen
 • Børnene har bedst af at have to forældre at spejle sig i
 • Det er betydeligt billigere at genfinde melodien sammen, end at blive skilt

Når det nye kommunikationssprog er introduceret, skal det indøves og læres, så det sidder godt fast og kan bruges flydende. Sprog­færdig­hederne kommer ikke blot efter et enkelt dagskursus. Hvis du for eksempel har lært ugedags-remsen, skal dagene øves, så du kan sige ”fredag” når du mener fredag. Hvis du hver gang skal starte med ”mandag-tirsdag-onsdag-torsdag…og så videre” er det både langsommeligt og besværligt.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Skilsmisse

Hvis I er blevet skilt, er der følgende fordele ved relationsterapi (parterapi):

* Parterne kan undgå, at personlige relationer ødelægges. For eksempel at man er i stand til at tale ordentligt sammen og i fællesskab eksempelvis deltage i børnenes mærkedage og højtider

* Parterne kan opnå, at en konflikt får en praktisk, skræddersyet løsning, som tilgodeser begges interesser og behov

* Parterne kan undgå, at konflikten fører til en retssag eller en afgørelse ved Statsforvaltningen. Det er billigere og lettere at nå til enighed ved samtale end ved kamp

* Parternes omkostninger ved relationsterapi bliver begrænsede, fordi processen går hurtigere end en retssag eller voldgiftssag

Enhver form for terapi er at lære nye færdigheder, som der skal øves i. Når du lærer et helt nyt sprog, er det letteste med for eksempel ugedagene først at lære remsen. Hvis du ikke har øvet dig tilstrækkeligt i dem, bliver du nødt til at tælle frem fra mandag, når du vil sige noget, der handler om fredag. Først når du har øvet dig tilstrækkeligt, kommer ordet fredag helt af sig selv. På samme måde kan psykoterapi også give dig nogle færdigheder, som sidder på rygraden, når du har brug for dem.

Græsstrå kan vokse til en vis højde. Uanset hvor godt du gøder og giver optimale betingelser, vil en græsplæne aldrig kunne blive ti meter høj. Det kan træer til gengæld, og derfor skal du lære helt nye færdigheder og holdninger til erstatning for de gamle, for at få noget andet i dit og jeres liv.

Klik her - for at læse min nye artikel om hvordan I får bedre sex i parforholdet.


.
Klik her for at kontakte mig for at bestille en tid til en gratis afklarende coaching-samtale.
.

Læs her om hvordan du i kun 7 lette trin kan forbedre dit parforhold.

.