Spring til indhold

Havening

 

Traumebearbejdning – En Sikker Havn

havening

2:00 minutter

Hvad er et chok-traume?

Et traume er typisk en begivenhed, lille eller stor, der tidligere har fundet sted, og som ikke er blevet færdig-bearbejdet.
Måske kan man ikke længere huske selve begivenheden, men stadig lide alvorligt under reaktionerne fra den.

Hvordan ved man, at man har været udsat for chok-traume?

Chok og traumerSymptomer på traumer kan være angst, manglende åbenhed, panik-anfald, flash-back, søvnløshed, depression, psykosomatiske problemer (som er fysiske helbredsmæssige udfordringer), uprovokerede og voldelige raserianfald, gentagen destruktiv adfærd eller noget helt andet, som hæmmer ens livsudfoldelse.

Hvad kan udløse chok-traume?

Det er ikke kun krigsveteraner eller mennesker, der er blevet alvorligt misbrugt som børn, der er chok-traume-ofre.
Både årsagerne til traumer og symptomerne på dem er utroligt mangfoldige og varierede.
Det kan nemlig også være en tilsyneladende positiv situation, der kan udløse et traume.

I dag er de fleste mennesker blevet opmærksomme på, at seksuelt, fysisk og følelsesmæssigt overgreb kan ændre et menneskes liv dybtgående, på samme måde som krig og vold.
Men hvad mange ikke er klar over, er, at tilsyneladende neutrale eller gode situationer også kan være traumatiserende.
Det kommer helt an på hvem man er, hvordan man opfatter ting.

Når det gælder traumer, kan det, vi ikke ved, skade os. Ikke at vide, at vi er traumatiserede, kan forhindre os i at få løst de problemer, de skaber.
Også hvis ens nærmeste presser en til at komme videre med livet, inden oplevelserne er færdig-bearbejdede.
Man kan også føle en håbløshed, nytteløshed og fortvivlelse, hvis man får forkert rådgivning, fx gennem en livslang ”kur” med medicin eller terapi.

Hvis ikke traumer bliver behandlet og opløst korrekt, kan symptomerne bliver mere rodfæstede og kroniske.
Hvad der er mejslet ned i nervesystemet og hukommelsen kan udvikle sig til en tidsindstillet bombe, der kan gå af, når de aktiveres af en eller anden påvirkning.
Typisk kommer det til at ske helt ukontrolleret på uhensigtsmæssige tidspunkter og mod sagesløse mennesker.

7:06 minutter

Google-anmeldelse af chok-traume og coaching

Kan traumer helbredes?

Heldigvis kan traumer både behandles og forebygges.
Man behøver ikke at leve med symptomerne resten af sit liv.
Der er fundet ganske effektive metoder til at opløse og fjerne de følelsesmæssige og psykiske blokeringer.

Amerikanske hjerneforskere har opdaget en metode til at adskille den følelsesmæssige smerte fra selve oplevelsen, og på en måde reversere traumeprocessen, hvilket vil sige at rulle den tilbage med de samme kanaler, som oprindeligt fremkaldte traumet.
Metoden hedder Havening.

Kort fortalt kan jeg ved hjælp af ord, bevægelser og berøring kortslutte nogle “kontakter” i hjernen, så man ikke længere mærker fx vreden, sorgen, afskyen eller frygten i forbindelse med mindet om en bestemt begivenhed.

Eksempel: Hvis man tidligere er blevet angrebet af en tiger, vil sorte og gule striber helt naturligt skabe frygt og kampberedskab.
Det er fint nok, hvis man igen møder en tiger, – men det er ikke særligt hensigtsmæssigt, hvis det samme sker, hver gang man passerer et sort/gult-Netto-skilt.
Så har man blokeret sit eget liv og parforhold.

Når jeg med min teknik adskiller klientens følelsesmæssige smerte i kroppen fra begivenheden (i hukommelsen), vil klienten blive i stand til at kunne tænke på dét, der er sket, uden at få det dårligt af det.
Selve oplevelsen i erindringen skal naturligvis ikke fjernes, men det vil være en lettelse i livet, hvis man ikke fortsat er tynget af den.

Myndighedskrav: Klik her – inden du læser nedenstående side!
Officiel Havening webside: www.havening.org
Videoer med eksempler fra klienter, klik her.

Links/andre sider:
havening-baggrund
havening-teknisk-forklaring
havening-hvorfor-er-det-ukendt
havening-disclaimer
havening-praktiske-erfaringer
havening-i-praksis
havening-uddannelse


Hvad er Havening?

Havening er en videnskabeligt baseret behandlingsmetode, der hjælper mennesker med at opløse tidligere oplevelser. Disse hændelser kan have haft en traumatisk, eller ekstremt stressende påvirkning, som stadig forårsager problemer i livet.

Behandlingsmetoden benytter sig af en kombination af samtale, visualisering, øjenbevægelser og terapeutisk berøring på overkroppen. Herved ændres den måde, hjernen lagrer erindringer om traumatiske oplevelser. Metoden separerer de smertefulde følelser fra den traumatiske hukommelse. Det betyder, at man vil blive ved med at huske begivenheden, men at det ikke længere vil have en negativ følelsesmæssig påvirkning (tilknytning).

Meget kort fortalt:

 1. At genkalde sig og aktivere en følelse
 2. Distraktion eller anden sensorisk input
 3. Havening berøring
 4. At blive i stand til at rumme det, der er, altså på en måde at opløse følelsen indefra, samtidig med at udvide sin rummelighed, så der bliver meget mere plads til det, der er. At det ubehagelig ikke mere fylder og generer

Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann

I november 2015 blev jeg uddannet Havening-terapeut i London.
Jeg har siden den tid behandlet adskillige hundrede klienter for chok, traumer, fobier, stress og uhensigtsmæssige tankemønstre.
Behandlingen er skånsom, men yderst effektiv.

Det skal kraftigt understreges, at behandlingen kun virker, hvis man er tilstrækkeligt motiveret til at foretage de ændringer, der er nødvendige, for at man kan få noget andet.
Hvis man er meget skeptisk eller kritisk, opstår der en slags filter i hjernen, der blokerer for de bio-kemiske og bio-elektriske processer.

Det svarer til, at hvis man er meget negativt indstillet til en fest, vil man primært få øje på alt det negative.
Hvis man har noget imod stedet, eller værten, eller anledningen, kan man have svært ved at more sig eller grine ad vittighederne.

Hvis man derimod er motiveret, positivt indstillet, nysgerrig og åben, er der alle muligheder for at det bliver en god og sjov fest.
Det sker mere eller mindre af sig selv.

Det sete afhænger af øjet, der ser.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/hvad-skal-der-til-for-at-faa-succes for at læse om en videnskabelig undersøgelse af dette fænomen.

Ovenstående er grunden til, at jeg kun arbejder med højt motiverede klienter, og derfor har jeg også stor succes med det, jeg laver.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Havening Introduction from Havening on Vimeo.


Forandring

Der skal tre helt bestemte ting til at ændre livet i en mere positiv retning:
1) Motivation til at gøre noget, samt tillid til den, man vælger at hjælpe sig (klik her)
2) Opløsning af blokeringer, traumer eller stress (se resten af denne side)
3) Adfærdsmodificering, holdningsbearbejdning, samt indlæring af nye vaner og færdigheder (klik her). I parterapien bliver kommunikationen forbedret.

– Uden motivation er der intet som helst, der hjælper nogen ting. Uanset hvor dygtig underviseren er, og uanset hvor godt programmet er.

– Udelukkende opløsning af blokeringer er det samme som symptombehandling.
Uden efterfølgende ny færdighedslæring, holdningsbearbejdning og et nyt/anderledes miljø, vil man med stor sandsynlighed falde tilbage i de gamle vaner og rutiner.

– Udelukkende kommunikationsforbedring og psykoterapi kan være et langt sejt træk op ad bakkeKlik her for at læse mere om dette.

havening (76)Adfærdsmodificering i punkt 3 er som at asfaltere pløjemarken, så du kan køre på den med din bil.
Men hvis der ligger store kampesten, kommer du ikke hurtigt ud ad motorvejen.
Traumebearbejdning punkt 2 er at fjerne stenene på vejen.
Havening er traumebearbejdning.

Det kan også sammenlignes med at en landmand, der på sin mark i mange mange år har kørt i det samme spor, og dermed fræset en dyb fure.
Hvis han først er faldet ned i den, er det svært for ham at komme op igen.
Hvis han kører hen over marken, kan han falde ned i furen og sidde fast – uanset hvor meget han drejer rattet på sit køretøj.
Han kan smide nogle store sten ned i furen, så det jævner sig (Havening) eller pløje marken godt og grundigt op (psykoterapi) – eller begge dele, – for ikke at sidde fast i det gamle spor (den gamle uhensigtsmæssige adfærd og de selvdestruktive holdninger) igen.


Et billedligt eksempel: Skørbug

Havening-behandling er på en måde lige så revolutionerende – og simpel – som behandlingen af skørbug var det for omkring 200 år siden.

For 500 år siden begyndte de lange sørejser, og samtidig medførte det også skørbug.
De eneste, søfolkene levede af om bord, var beskøjter (tørre kiks) og rom (sprut).

Efter cirka et halvt år på søen begyndte symptomerne at vise sig: Hudblødninger, ledproblemer, manglende appetit, vægttab, træthed, og tænderne faldt ud. Mange søfolk døde.
Gennem 300 år anede ingen, hvad de skulle stille op.
Nogle gange oplevede man, at næsten hele besætningen døde, inden sørejsen var forbi.

Fra opdagelsen af behandlingen af skørbug (C-vitamin-mangel) til det blev almindelig kendt og accepteret, gik der omkring 50 år, altså næsten en hel menneskealder.

www.natgeo.dk/middel-mod-skorbug-opdaget-og-glemt-flere-gange-0

Den videnskabelige baggrund for behandling af skørbug er kompleks, mens behandlingen i sig selv er meget simpel: Spis citroner!

Havening

Næsten det samme gør sig gældende med Havening [som udtales HÆI-væ-ning].
Den neuro-videnskabelige baggrund for behandlingen er meget kompleks, mens behandlingen i sig selv er utroligt simpel.

Traumer, fobier, stress og lignende skabes i hjernen via sanserne.
Gennem de samme sanser kan disse blokeringer i hjernen opløses igen.

Havening (Psyko-Sanse-Terapi) er en ny type terapi til opløsning af blokeringer, samt behandling af blandt andet chok, traumer, addiktiv adfærd, fobier og stress/udbrændthed.

Teknikken er udviklet af hjernevidenskabsfolk og forskere, i samarbejde med hypnotisøren Paul McKenna.

Ordet Havening kommer af Haven, Hafen, Havn, en sikker havn: Med andre ord Et Sikkert Sted at være.

Traume

Et traume eller en fobi kan vare livet ud, hvis det ikke bliver behandlet.
Et eksempel på et traume er, at man engang har brændt sig alvorligt på kogepladen på komfuret.
Hvis denne oplevelse betyder, at man aldrig mere sætter sine ben i et køkken, og ikke rører varm mad, men derimod kun lever af rugbrødsmadder og rå grøntsager, så hæmmer denne erfaring én resten af livet.

havening

Vi kan kun huske oplevelser, der er forbundet med følelser.
Det er derfor, at vi husker eksamensdagen, men ikke husker den daglige skolegang.

De besværlige følelser kan opløses og fjernes – på næsten samme måde som de kan opstå og sætte sig fast i sindet.
Der kan i vores følelsesregister være uhensigtsmæssige følelser som fx skyld, skam, vrede, frygt og lignende.
Følelserne har alle en funktion, men ligesom mavesyre er fantastisk i mavesækken, er den dødelig i bughulen.

Eksempelvis er følelsen af skyld og skam fra naturens hånd “designet” til at forhindre, at man kommer i uføre igen, samt at holde sammen på gruppen/organisationen – men i andre sammenhænge kan skyld og skam hæmme en i livets udfoldelse.
At være bange, er godt, når man balancerer på kanten af en dyb kløft.

Hjernen arbejder på den måde, at man med nogle oplevelser risikerer gang på gang at aktivere de samme situationer for sig selv, med håbet om på et tidspunkt at få et andet resultat.
Imidlertid er det sjældent, at dette sker.
Jo mere man gentager noget, jo større er risikoen og sandsynligheden, for at det sker igen og igen.

Behandlingen af traumer, blokeringer, fobier og uhensigtsmæssige følelser handler ikke om at bevæge sig ud af sin komfort-zone til utrygheden, men derimod om at udvide komfort-zonen og finde trygheden.
Deraf navnet Havening.

(Hvis du er syg og bruger medicin, så klik her)

Effekten af Havening

Foruden at være uddannet psykoterapeut har jeg også en praktisk uddannelse/baggrund, så det tiltaler mig, at metoden er hurtig, smertefri, effektfuld og veldokumenteret.
Den er baseret på videnskabelige studier og gennemprøvet på tusindvis af mennesker. Se www.havening.org/#!white-papers/cnw1

I 2005 brændte jeg ud!
Jeg har altid i mit liv haft fuld fart på, men pludselig spidsede det hele til, og jeg havde sat mig i en ubehagelig gæld.
Det betød, at jeg knoklede som en vanvittig, og i et halvt år arbejdede jeg 18 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
Til sidst kunne min krop og psyke ikke holde til mere.
I det efterfølgende halve år lå jeg “med alle fire hjul i vejret”, og det tog mig yderligere 1½ år at komme ordentligt til hægterne igen.
Lige siden har jeg kun kørt på halv kraft, og jeg tager det meget mere roligt i min hverdag nu.
Jeg kommer aldrig i mit liv til at blæse af sted, som jeg gjorde inden min udbrændthed, men det gør heller ikke noget.

Blot ville jeg ønske, at jeg dengang i 2005-2006 havde kendt til Havening.
Så havde restitutionstiden med stor sandsynlighed været kortere, og formentlig havde jeg efterfølgende haft færre mén.
Jeg vidste ikke bedre dengang.
Nu er jeg heldigvis i stand til at hjælpe en masse mennesker gennem deres udfordringer betydeligt hurtigere og mere effektivt end nogensinde før.
Ikke nok med at jeg hjælper med at fjerne symptomerne.
Jeg coacher også, så klienterne får en anden livsstil og holdning, og dermed en anden adfærd.
På den måde risikerer de ikke længere at havne i de samme ubehagelige og destruktive situationer igen og igen.


Læs nogle klient-udtalelser her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


2:12 minutter

Havening kan hjælpe med mange typer problemer, blokeringer og traumer.

Nogle eksempler er …

 • Tidligere traumatiske eller stressende begivenheder, der stadig påvirker tanker og følelser.
  Et ekstremt eksempel kunne være Post Traumatisk Stress Syndrom.
 • Forstyrrende tanker, følelser, kropsfornemmelser eller smerter, der ikke synes at have nogen rationel forklaring, og tilsyneladende ikke er logisk forbundet til erindringen om en tidligere begivenhed.
  Et eksempel på dette kunne være panik-angst.
 • Følelsesmæssige udfordringer, såsom depression, kronisk stress eller alvorlige selvværdsproblemer.
  Ofte ser man erfaringsmæssigt, at konventionelle behandlingsformer ikke har kunnet afhjælpe disse udfordringer.
  Nogle behandlingsmetoder virker måske i et stykke tid med en vis lindring eller delvis frisættelse, men det underliggende problem er ikke fjernet eller løst.
 • Irrationel frygt og fobier, for eksempel for højder, lukkede rum, åbne pladser, dybt vand, flyvning, broer eller store menneskemængder.

Læs mere på www.parforhold-parterapi.dk/havening-praktiske-erfaringer

Praktiske eksempler

.

1:55 minutter

Overblik over behandlingen med et sprogligt billede
Hvordan kan man lettest og hurtigst lære spansk (hvis man ikke kan tale det i forvejen)?
Er det ved at gå på aftenskole hver tirsdag i en vintersæson?
Eller er det ved at rejse rundt i et spansktalende land?
Eller er det mon ved at tage til Spanien på sprogskole i dagtimerne, og være sammen med de spanske venner om aftenen?

Havening i kombination med psykoterapi svarer til den mest effektive måde at lære et nyt sprog på.
Først skal nogle blokeringer opløses, og derefter skal der læres nye kommunikationsfærdigheder og vaner i dagligdagen.
Det er den letteste og hurtigste måde at ændre noget på, fra skidt til godt.

.

2:19 minutter

I 1895 skrev Sigmund Freud en afhandling: Udkast til en videnskabelig psykologi (Entwurf einer Psychologie).
Her beskrev han på videnskabelig basis de biologiske processer, der frembringer en række psykologiske tilstande.
Han søgte at forklare, hvad han havde observeret i forhold til neurobiologien.

Indtil for nyligt har man ikke været klar over, hvad det er der gør, at traumatiseringer bliver indkodet til varige minder, følelser og oplevelser i vores krop og sind, hvilket kan medførte livsvarig ødelæggende stress.
Men neuroforskere har siden 1990 opdaget, at indkodningen er en bio-kemisk og bio-elektrisk proces.
De har fundet ud af, hvordan processen fungerer, og hvad der skal til for at reversere processen.

At man kan opløse fysiske og følelsesmæssige smerter uden hverken medicin eller operationer på bogstaveligt talt minutter, når alt andet tidligere er mislykket, burde anses som ”mirakuløst”.

Men i realiteten er det lige så uforståeligt, som det må have været med opdagelsen af skørbugs oprindelse og behandling. For nogle hundrede år siden var man som sagt ikke klar over, hvad der skabte skørbug.
Man levede med og døde af den.
Senere blev man klar over, at noget så enkelt som citroner kan stoppe skørbugens ødelæggelse – og forhindre den.

Vi kender nu måden, hvorpå vi kan slette den emotionelle komponent af en indkodet traumatisk hændelse.
Den underliggende neurovidenskab af både ind-kodning og af-indkodning udgør basis for Havening Teknikken.

Klik her for at læse mere om baggrunden for Havening.

.

1:47 minutter

Klik her for at få en mere uddybende teknisk forklaring Havening.

.

2:03 minutter

2:37 minutter

En succesfuld behandling

En vigtig forudsætning for et succesfuldt behandlingsforløb, er at klienten er top-motiveret til at ville gøre noget ved sin situation.
Se www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/hvad-skal-der-til-for-at-faa-succes

Hvis du har fået lyst til at høre mere om Havening eller afprøve det, så må du gerne ringe til mig.
Hvis vi, efter en kort samtale, bliver enige om, at Havening kunne være virksom, kan vi starte et Havening forløb.
Ofte er en enkelt session tilstrækkeligt, men nogle gange kan det tage 2, 3 eller 4 gange.
Den første Havening-session varer 90 minutter.

Klik her for at læse mere om hvorfor Havening stadig er så ukendt.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


2:45 minutter

Rent praktisk

Når vi går i gang, vil processen normalt foregå ganske hurtigt, men nogle gange kan det tage nogle sessioner at få adgang til de vigtigste stumper af information i underbevidstheden.

Behandlingen finder sted i min klinik i Valby.
.

6:56 minutter

.

4:20 minutter
.
Evening Standard 8. december 2015:

PaulM

www.standard.co.uk/news/health/rubbing-arms-can-ease-anxiety-and-depression-study-finds-a3132196.html

www.facebook.com/BBCLondon/videos/1563205333721158/
.


Havening i bladet Liv & Sjæl.

Klik på billederne, for at se dem i stor størrelse.

Køb bladet i kioskerne. Se også www.livogsjael.com

livogsjael1

livogsjael1

livogsjael1

.


.
Om Mikael Hoffmann

Mikael HoffmannSiden 1994 har jeg i min private selvstændige praksis hjulpet mennesker med en vifte af terapiformer, herunder coaching, psykoterapi og mindfulness.

I 2015 blev jeg uddannet Havening-terapeut og Havening er et godt supplement, fordi det har vist sig at være meget effektivt og i stand til at hjælpe med problemer, som andre terapeutiske metoder ikke har succes med.
Typisk fjernes først traumer, og derefter indlæres nye færdigheder og antages andre mere hensigtsmæssige overbevisninger og holdninger gennem parterapi, psykoterapi og coaching.

Mikael Hoffmann
Exam. Psykoterapeut og Havening Terapeut
Certifikater for Psykoterapi og Havening.

Telefon 21 79 18 50.


.
Se videoer med klienters udtalelser
www.youtube.com/playlist
.

Litteratur:

past-present
www.saxo.com/dk/when-the-past-is-always-present_ronald-a-ruden_epub_9780203859971

.

Links:

havening-baggrund

havening-teknisk-forklaring

havening-hvorfor-er-det-ukendt

havening-disclaimer

havening-praktiske-erfaringer

havening-i-praksis

havening-uddannelse

www.parforhold-parterapi.dk/tavshedspligt

www.havening.org

www.havening.org/#!hoffman/cje6

www.vimeo.com/57277747

.

Videnskabelig fakta:

www.havening.org/#!white-papers/cnw1

og www.hsj.gr/medicine/impact-of-a-singlesession-of-havening.php?aid=7273


Læs mit seneste indlæg/blogpost:
"Hvordan de positive forandringer i parforholdet bliver skabt"
Hvad der helt konkret kan ændres i vores tilværelse, for at den bliver mere positiv og sjovere i det daglige!

.