Spring til indhold

Lær at forstå din partner – og bliv forstået

 

Kommunikation – forståelse – mening med parterapi og parcoaching!

I denne artikel kommer jeg blandt andet ind på nogle krisetegn i parforholdet, og også nogle anvendelige tips til at få det meget bedre med hinanden.

Det handler blandt andet om forståelsen, så det giver mening – og til dette skal der ofte bruges nye og bedre kommunikations-værktøjer og vaner.
Parcoaching med Mikael Hoffmann
Parcoach Mikael Hoffmann

Hvordan foregår parcoaching?” spørger mange mennesker mig. Eller: “Hjælper parterapi og parcoaching?
Disse, og mange flere lignende spørgsmål, vil jeg gerne svare på i denne artikel.
Parcoaching kaldes foruden parterapi også for terapi for par, coaching parforhold, par-mentoring, par-rådgivning, kommunikations-coaching, par-kursus, relations-coaching eller relations-terapi.
Det handler alt sammen udelukkende om at forbedre kommunikationen og den meningsfulde forståelse mellem jer.
Hensigten er at forbedre jeres parforhold og indbyrdes relation.

Når man tror, at man har prøvet alt

Egentlig lærer jeg jer (som en slags guide eller “kørelærer“) at kunne kommunikere på en hensigtsmæssig måde med hinanden, samt jeg underviser i de grundlæggende forskelle, der er mellem kønnene.
En af de værste fælder, man kan falde i, er at tro, at partneren er ligesom en selv.


Overvejer I, om det skal være en kvindelig eller mandlig parcoach/parterapeut, så læs min artikel på www.parforhold-parterapi.dk/kvindelig-eller-mandlig, som forhåbentlig kan give lidt opklaring og overblik.


Parcoaching

Strategien i parcoachingen

Min strategi som parcoach deler sig i tre dele:

 1. Bevidstgørelse, for at I kan blive klar over, hvad problemet er, så der kan gøres noget ved det
 2. Færdighedslæring, for at I kan få justeret kursen og lære nye strategier og redskaber, der vil give jeres parforhold forståelse, accept, tillid, tryghed og respekt for hinanden
 3. Vanedannelse, fordi de gamle vaner skal erstattes af nye gode vaner, og disse skal bankes godt fast, så det er dem, I bruger, når livet en gang imellem spidser til

Parcoaching handler først og fremmest om Bevidstgørelse af udfordringerne. Man kan ikke løse problemer, man ikke kender noget til.

Derefter skal der færdighedslæring til, det vil sige læring af nye redskaber, strategier og metoder. Hvis man vil have noget ANDET, end dét, man har haft indtil nu, bliver man nok nødt til at gøre noget ANDET, end dét, man har gjort hidtil.

Og dette ANDET er enten ukendt eller kunstigt og unaturligt. Hvis det havde været let, havde man jo gjort det for længst.

Til sidst skal den ny adfærd og de nye holdninger blive gode vaner. Disse skal “køre på rygraden”, for hvis de ikke er banket godt fast, vil de gamle uhensigtsmæssige vaner tage over, når livet spidser til, – og så er hele den første investering spildt.

Klik på videoen herunder for at finde ud af – på kun 49 sekunder – om par-coaching kunne hjælpe jer:

Mikael Hoffmann


Værktøjer og redskaber med parcoaching

Parcoaching handler som sagt udelukkende om forståelse, der skal skabe mening i tilværelsen og parforholdet.
Til det skal der bruges værktøjer, der kan ændre måden, I udtrykker jer til hinanden på, samt konkrete redskaber, der vil ændre jeres holdning til og syn på hinanden, og dermed også jeres adfærd over for hinanden.

Det er vigtigt både at kunne forstå sin partner, men også selv at føle sig forstået for sine gode hensigter og bedste intentioner.

Når forståelses-grundlaget er skabt, kan I meget lettere navigere i de daglige udfordringer.

Måske bliver I oven i købet i stand til næsten at være lige så dejlige overfor hinanden, som da I indledte jeres forhold og var smask-forelskede…

I vil med parcoaching komme til at tage mere hensyn til hinanden, blive mere rummelige og accepterende.
I det daglige vil I mærke mere tillid, tryghed og respekt for hinanden i parforholdet.

Jeg vil som parcoach på ingen måde lave jer om til noget andet, end dét, I er.
.
Hvis du er en guitar og din partner er et klaver, vil jeg ikke have jer til at være en trompet eller klarinet.
Derimod vil jeg hjælpe dig med at få flere strenge på din guitar og hjælpe din partner med at få flere tangenter at spille på, så der kan komme noget mere melodiøst ud af jeres musik sammen.
.
Hvis den ene af jer kommer fra Kina og den anden fra Sydamerika, skal I lære at tale et fælles sprog, som kunne være engelsk.
I behøver ikke at lære hverken spansk eller kinesisk for at kunne forstå hinanden.

Værktøjskassen

I min ”parcoaching-værktøjs-kasse” har jeg en række gennemprøvede effektive kommunikations-værktøjer, der passer til forskellige situationer.
Disse skal læres og indøves, for at de kan bruges hensigtsmæssigt. Det svarer lidt til brandslukning.

Hvis der er ild i en mindre jule-dekoration, er der ingen grund til at starte hele bygningens sprinkleranlæg. Det vil ødelægge alt for meget og give en masse vandskader.

Til en lille brand er en håndslukker tilstrækkelig.
Men hvis der derimod er ild i gardinerne, er det bestemt ikke nok at komme løbende med en 5-kilos CO2-slukker.
Den vil intet kunne udrette.
Der skal man i stedet have gang i det helt store sluknings-apparat.

Det er nøjagtigt det samme med kommunikationen i parforholdet.
Der er helt bestemte teknikker, man skal bruge i bestemte situationer.
Hvis man blander tingene sammen, eller bruger det forkerte, kan det let gå galt.

Og ligesom med brandfolk og brandbekæmpelse skal parforholds-teknikkerne også øves mange gange.
Ellers vil de ikke sidde godt fast på rygraden, så man kan bruge dem hensigtsmæssigt, når det ”brænder”.


Arbejdsmetoder i parcoachingen

Video, der beskriver min måde at arbejde på

8:36 minutter

Læs nogle klient-udtalelser her:Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parcoaching ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


Video, der beskriver et samlet forløb med parcoachingen

5:38 minutter


Parcoaching – hvordan?

 • Inden du havnede på denne hjemmeside, har du og I måske prøvet adskillige ting, for at få løst problemerne i jeres parforhold.
 • Du har muligvis opdaget, at dét at være søde ved hinanden ikke var nok, til at løse problemerne.
 • Det har med stor sandsynlighed heller ikke været tilstrækkeligt for eksempel at sætte sig ned en gang om ugen og snakke sammen. Det har ikke bragt det gode parforhold tilbage med ”skuldrene ned” og tillid, tryghed og respekt for hinanden.

“Pop-terapi” eller “par-terapis”

Desværre har alt for mange mennesker dårlige erfaringer med parterapi og parcoaching.

 • Måske har I været i parterapi før hos en psykolog eller terapeut, hvor du oplevede, at det mest blev til snak og føle-føle, uden at I af den grund holdt op med at skændes med hinanden eller fik løst problemerne i parforholdet. (..eller du følte, at parterapeuten måske “holdt med” den ene af jer….)
 • Det kan være, at I har gået på kurser og været til adskillige foredrag om parterapi og relationer.
  Eller I har læst bøger og set videoer, men fandt det svært at forstå – eller at følge op på tingene sammen.
  Det gav ikke rigtigt nogen ændring i jeres parforhold på den lange bane.
 • Måske har I haft problemer i soveværelset og derfor opsøgt en sexolog, men det løste heller ikke de grundlæggende forståelses-problemer i parforholdet.
  Din partner eller du selv er blevet ved med at være frustreret eller ked af det.

Muligvis er din opfattelse efterhånden, at det meste parterapi er noget pop-smart psykologi med mere eller mindre luftige løsningsmodeller.

Spejlinger og projektioner i parforholdet

4:26 minutter

 

Det er et paradoks, at man først kan læse skriften på væggen, når man står med ryggen mod muren.
De fleste mennesker gør først noget ved problemerne, når det gør virkelig ondt og er rigtigt svært.


Her kommer eksempler på den måde, jeg arbejder på i parcoachingen

Hvad gør man rent praktisk, hvis….

 • …man vil opnå et-eller-andet, på en positiv og konstruktiv måde? (Klik her)
 • …partneren er sur, og tilsyneladende ustoppelig i sin vrede? (Klik her)
 • …man selv er sur, og meget gerne vil ses, høres og forstås af partneren på en medfølende måde? (Klik her)
 • …hvis man har brug for at trække sig, men partneren bliver ved med at forfølge en med spørgsmål og krav? (Klik her)
 • …man er i tvivl om, hvad partneren egentlig ønsker sig, så humøret kommer tilbage på plus-grader i parforholdet? Samtidig har man måske også brug for selv at udtrykke sine inderste ønsker på en hensigtsmæssig måde. (Klik her)
 • …man forstår overhovedet ikke partnerens synspunkter, adfærd eller holdninger. Man har også selv desperat brug for forståelse, for at kunne tilgive og være åben og modtagelig? (Klik her)
 • …en konflikt er i gang, og man vil stoppe den, inden den eskalerer til perfide og destruktive personlige angreb under bæltestedet – eller vold? (klik her)
 • …man føler sig afvist af sin partner, og vil have klaret op, hvad der foregår, så man kan føle sig tryg? (Klik her)
 • …hvis man har brug for at få afstemt forventningerne på en hensigtsmæssig måde, så fx biografturen eller ferien bliver bedst mulig for alle parter? (Klik her)
 • …hvad gør man, hvis man ikke føler sig forstået, selv om man har forklaret tingene et utal af gange på mange forskellige måder? Man bliver stadig misforstået eller misfortolket for sine gode hensigter. (Klik her)
 • …hvis alting roder, så hverdagen er kaos og smerte – og man blot har brug for overblik, struktur og ro med aftalte spilleregler? (Klik her)
 • …hvis børnene mistrives, og det er fordi forældrene ikke kan finde ud af at kommunikere ordentligt med hinanden? Der er mistillid og manglende forståelse. I stedet vil man gerne have accept, tillid, tryghed, respekt for hinanden og kærlighed i parforholdet. (Klik her)

Den ansvarlige parcoach

Enhver ansvarlig par-coach vil fokusere på disse områder i sin par-coaching.
Det er nemlig primært, hvad der betyder noget for de mennesker, der har problemer i parforholdet.

Par-coachen hverken kan eller skal løse folks problemer.
Til gengæld skal han/hun hjælpe jer med, at I bliver i stand til selv at løse jeres egne problemer.
På den måde kan I resten af jeres liv selv håndtere de udfordringer, der måtte komme.

Det drejer sig om at få lært nogle helt konkrete kommunikations-værktøjer og strategier.
Dem kan I bruge i hverdagen, når tingene spidser til.
Det vil betyde, at I hurtigere kan komme tilbage til det gode parforhold med forståelse, mening og samhørighed.
Par-coaching tilbyder dette.


Mange mænd har med god grund ikke spor lyst til at gå i parterapi med deres kone/kæreste!
Måske parcoaching, men ikke parterapi.

Læs her om grunden, idet den maskuline og den feminine metode er to vidt forskellige retninger i par-terapi og par-coaching.

Klik også her for at læse mere om mine systematiske arbejdsmetoder med en 5-punkts plan for et eventuelt samarbejde om at forbedre jeres parforhold.


Hvordan foregår parcoaching?

Første par-session:

Den første session parcoaching (1½ time) består af følgende:

 1. En tryg atmosfære skabes.
 2. Forventningsafstemning til sessionen. Jeg fortæller om min plan og strategi.
 3. I den første tredjedel (30 minutter) vil vi tale lidt historik.
  Dels for at jeg kan få et overblik over, hvordan jeg bedst kan hjælpe jer.
  Dels for at I får chancen for at høre både jer selv og hinanden.
  Måske kan I på den måde gennemskue, om I har skabt jer nogle vaner og mønstre i jeres parforhold, der har givet jer de udfordringer, I står med.
  Jo mere jeg kan få jer til at sige noget, jo mere batter det – i forhold til at det kun er mig, der snakker. Det sidste hjælper nemlig ikke så meget. Hvis det havde været nok, kunne I jo nøjes med at se mine videoer og læse mine artikler her på hjemmesiden…
 4. I den næste tredjedel (30 minutter) vil jeg introducere for jer og lære jer et helt konkret kommunikationsværktøj/redskab, der vil gøre jer i stand til at se, høre og forstå partneren, og også at føle jer set, hørt og forstået af jeres partner.
  Jeg har valgt at kalde det “Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog” (eller Hoffmann Metoden©), fordi det er mig, der har fundet på den.
  Det er et super-effektivt værktøj til at kunne kommunikere med .sin partner, så der skabes forståelse og mening
 5. Den sidste tredjedel (30 minutter) af den allerførste session vil jeg, på baggrund af det, I har fortalt, samt mine analyser, bevidstgøre jer for eventuelle dårlige vaner og rutiner i jeres dagligdag. Disse kan være uhensigtsmæssige eller måske direkte ødelæggende for et godt parforhold.
  Min erfaring er, at det oftest er små-justeringer, der skal til, for at I kan få et helt andet og bedre resultat i jeres samliv og parforhold.
  Men I skal selvfølgelig vide, hvad disse justeringer går ud på.
  Det svarer lidt til, at du kommer kørende i din bil. Du skal ikke dreje rattet ret meget hverken til højre eller venstre, før du enten kører i grøften eller ind i en modkørende.
  Men hvis du véd, hvordan du skal justere på rattet, og i øvrigt kender færdselsreglerne, er sandsynligheden for at du kommer trygt og sikkert frem meget stor.

Derefter vil vi finde ud af, om der er basis for et videre samarbejde, hvor de nye vaner skal grundfæstes.

4:21 minutter

Problemer

Det kommer bag på en del af mine klienter, at vi til den første parcoaching ikke taler særligt meget om problemer.
Min strategi er nemlig først og fremmest at få lagt et godt og solidt positivt fundament, inden vi begynder at tale om de store problemer.

Og når vi begynder at lufte problemerne, sørger jeg for, at det bliver på en selvansvarlig hensynsfuld måde.
I skal lære at kommunikere hensigtsmæssigt med hinanden, så ingen af jer bliver såret eller skadet.

Jeg kan ikke løse jeres problemer, men jeg kan hjælpe jer med at I bliver i stand til at løse jeres egne problemer selv.
“Giv en mand en fisk, og han har aftensmad. Lær en mand at fiske, og han har mad resten af sit liv.”


Video med den allerførste parsession

Nedenstående video beskriver den første parsession hos mig.
Den illustrerer ganske godt den måde jeg arbejder på. Allerede på første session vil I næsten helt sikkert få en masse ud af parcoachingen hos mig.

13:27 minutter


Par-coaching online

Jeg laver fysisk par-coaching i klinikken i København.
Hvis I bor langt væk kan vi også nemt lave sessionerne over Skype, Facetime eller telefonen.

Jeg har mere end 10 års god erfaring og stor succes med online-parcoaching, idet en del af de 400 klient-par, jeg har hjulpet, bor uden for Sjælland.

Via den online-app, vi vælger (Skype eller Facetime), er jeg i stand til at se jer og jeres reaktioner i forbindelse med jeres indbyrdes samtale, samtidig med at jeg styrer konversationen og lærer jer nye kommunikative færdigheder og redskaber.

I sidder hjemme i jeres egen stue i trygge omgivelser.
Eneste krav er fred og ro i 90 minutter uden forstyrrelser – samt en internetforbindelse med app’en, et webkamera med mikrofon, samt god belysning, så jeg kan se jer tydeligt.


Kommunikation i parforholdet

”For at et levende væsen kan deltage i et socialt system eller socialt fællesskab, er det helt afgørende, at vedkommende har kendskab til aktuelle kommunikative systemer og færdigheder, og kan deltage i kommunikations-handlinger med andre medlemmer af systemet”
.
…oversat til: ”I et parforhold skal man kunne kommunikere for at forstå, hvilket er en forudsætning for at det giver mening, og for at få parforholdet til at fungere ordentligt!”
.
Kommunikation (af latin: communicare, ”at gøre fælles”) udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab.
Ingen sociale systemer, sociale organisationer eller samfund kan etableres, opretholdes eller ændres uden kommunikation, der skaber forståelse og mening.
Først som deltager i kommunikative handlinger bliver mennesket et socialt væsen.


En professionel parcoach

En parcoachen er en uvildig, professionel (relations-facilitator) på sidelinjen, der dels kan analysere konflikterne, rådgive og vejlede jer til et bedre parforhold.

Parcoachen er også en garanti for, at I får udtrykt jer hensigtsmæssigt over for hinanden.
På den måde kan I høre, forstå og blive forstået af partneren.

Jeres lidelser skal erkendes og håndteres.

Samtidig er parcoachen den solide klippe i det oprørte hav, der kan skabe sikkerhed, tryghed og beskyttelse for begge parter, når det er rigtigt svært.

Det er vigtigt at have et godt ryglæn, som i en behagelig lænestol, når man føler sig usikker, utryg og såret.

– Hvis du ikke afsætter tid til at motionere nu, kan du risikere senere at skulle afsætte tid til at være syg.

– Hvis du ikke afsætter tid til dit parforhold nu, kan du risikere senere at skulle afsætte tid til at have konflikter og skænderier.

– Hvis du ikke afsætter tid til parcoaching og vedligeholdelse af parforholdet nu, kan du risikere senere at skulle afsætte tid til at skulle skilles.

Parcoach Mikael Hoffmann

Hvem skal “laves om”?

En professionel parcoach hverken kan eller vil hjælpe dig med at lave din partner om.
Vedkommende kan ændre jeres parforhold, men ikke din partner.
Hvis parcoachen gjorde det, ville det være som et overgreb.
Du ønsker formentlig heller ikke selv at blive lavet om, vel?

Parcoachen kan derimod hjælp jer med at I begge to hver især bliver bevidste om de holdninger (go dårlige vaner), I har.
Derefter bliver I i stand til at vurdere, om disse indstillinger og denne adfærd tjener jer bedst.

Parcoachen hjælper jer til en adfærdsændring, som I selv vælger.

Parcoachen vil skitsere de konsekvenser, jeres valg har, således at I bliver i stand til at vælge bedst muligt i alle situationer i livet.

Når I har fået jer nogle nye vaner, skal disse grundfæstes.
I skulle helst automatisk gribe til disse vaner, i stedet for de gamle uhensigtsmæssige vaner.
Det vil give jer et helt nyt liv og samliv.

Den professionelle parcoach tilbyder jer mulighed for en indre proces, med bevidstgørelse, holdningsbearbejdning og vanedannelse.


Håndtering af problemerne

I vil også få nogle helt konkrete værktøjer, der vil hjælpe jer med at håndtere de uundgåelige problemer/udfordringer/opgaver, der helt sikkert kommer i fremtiden (for alle mennesker).

Et godt parforhold handler ikke om at undgå problemer, men derimod om den måde problemerne bliver håndteret på, således at livet og parforholdet bliver lettere og sjovere.

Alle mennesker har problemer. Forskellen mellem dem, der er lykkelige og ulykkelige, er måden, de håndterer problemerne på og deres forståelse for hinanden med accept og respekt.

Et godt parforhold handler heller ikke om at være enige. I skal blot kunne FORSTÅ hinanden, så det giver mening.


Struktur og strategi

Toastmasters

For en del år siden var jeg medlem af en retorik-forening, Toastmasters, hvor vi lærte at holde taler.
Der var indledningsvist et helt bestemt program i ti moduler, der skridt for skridt lærte os rammerne i at holde tale.
På den måde kan vi efterfølgende koncentrere os om det vigtigste, nemlig indholdet i vores tale.

Når man starter i Toastmasters, får man en mentor, som er et erfarent klubmedlem, der vil hjælpe det nye medlem med alt vedrørende klubbens aktiviteter.
Man får samtidigt et gennemprøvet system, der stille og roligt leder sikkert gennem forskellige stader i udviklingen til at blive en erfaren, selvsikker og underholdende taler.

Det grundlæggende system består af 10 trin (som er dine første 10 taler), der skridt for skridt gør medlemmet fortrolig med kropssprog, tonalitet, strukturering, fremføring, visuelle hjælpemidler m.m.

Jeg har inden jeg kom i Toastmasters holdt mange taler, men jeg havde aldrig før fået ærlig, kærlig og kompetent feedback på hvad jeg gjorde godt – og hvad jeg med fordel kunne forbedre.

Forestil dig lige hvor mange ekstra kræfter og ressourcer man kan lægge i det indholdsmæssige, hvis man ikke også skal tænke på hvordan det præsenteres?

De 10 moduler i Toastmasters læring er:

 1. Isbryder
 2. Organiser din tale
 3. Kom frem til pointen
 4. Hvordan du siger det
 5. Kropssprog
 6. Måden du siger det på
 7. Emnet
 8. Visuelle hjælpemidler
 9. Overbevisende fremtoning
 10. Inspirer dit publikum

(Se www.toastmastersd17.org/resource/competent-communicator-manual/)

På samme måde vil jeg som parcoach gennem hele forløbet lære jer nogle helt bestemte kommunikations-strukturer og -strategier.
Det betyder, at I vil få en større meningsfuld forståelse for hinanden, og give jer et bedre og lykkeligere parforhold.


Frygten

Mange par, jeg har talt med, oplever en frygt for deres fremtid.
De føler en usikkerhed og utryghed i forbindelse med deres parforhold.
De mangler måske selvtillid og tillid til andre.
Nogen fortæller mig, at de har en fornemmelse af, at livet ræser forbi dem, hvor de bliver forbigået og ignoreret.

Som parcoach arbejder jeg sammen med mænd og kvinder, der har svært ved at få parforholdet til at fungere tilfredsstillende.


Hvad er parcoaching egentlig?

.

6:28 minutter

Jeg arbejder individuelt med par, der tager deres parforhold alvorligt.

Jeg yder hjælp til at redde og forbedre parforholdet med et skræddersyet forløb.

Læs nogle klient-udtalelser her:Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parcoaching ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


Kvalitets-garanti af parcoachingen

.

4:06 minutter


Hjælper parcoaching?

Du skal ikke gå til parcoaching for din partners skyld.
Du skal faktisk heller ikke gøre det for parforholdets skyld.
Du skal primært gøre det FOR DIN EGEN SKYLD.
Du brug for nogle nye strategier, hvis du vil have noget andet, end dét, du har haft indtil nu.
Uanset om du fremover skal være sammen med din nuværende partner eller ej.

Du har brug for at blive klar over, hvad problemerne er.
Og du har brug for nogle nye færdigheder, værktøjer og vaner, hvis du vil have livet til at være lettere og sjovere.
Måske skal der være flere aftalte, faste, trygge rammer – til erstatning for kaos, utryghed og usikkerhed.

Selv om du eventuelt skifter din nuværende partner ud med en ny, risikerer du stadig at tage dine gamle strategier og forsvarsmekanismer med dig.
Det vil helt sikkert skabe lignende problemer for dig i kommende forhold.

DET ER DERFOR, at det er en god idé at gå til parcoaching – gerne sammen med din partner.
Det er nemlig betydeligt lettere at lære at cykle på en cykel, end at sidde i et teorilokale.
Man kan ikke lære at cykle, blot ved at lytte til læreren, der står ved tavlen og beretter.

Med den rette hjælp er sandsynligheden for at I kan få løst jeres problemer faktisk ret stor.
I kan få genetableret det gode parforhold, og leve sammen i kærlighed resten af jeres liv.
Især hvis i har børn sammen.

5:47 minutter

Forståelse

For at få et godt parforhold må man kunne FORSTÅ hinanden, så det giver mening.
Og for at kunne forstå, må man kunne KOMMUNIKERE.
God kommunikation indebærer andet end blot at udveksle ord og holdninger.

I behøver overhovedet ikke være enige, men meningsfuld forståelse er afgørende.
Med forståelsen kommer accepten, tilliden, trygheden og respekten for hinanden mere eller mindre af sig selv.
Dette gælder ikke kun i parforholdet, men også i alle andre af livets aspekter.

 • I parcoachingen vil jeg lære jer nogle grundlæggende og relativt enkle kommunikations-værktøjer, således at misforståelser undgås, og tilliden, trygheden og respekten mellem jer genopbygges.
 • Endvidere hjælper jeg jer med at sætte rammer og strategier op, så I ikke utilsigtet kommer til at såre eller på anden måde skade hinanden.
 • Jeg vil også “oversætte” for jer, hvad der bliver sagt, så I kan forstå det.
  Eksempelvis kan en kineser og en sydamerikaner godt kommunikere med hinanden, hvis de bliver enige om et fælles sprog, fx engelsk.
  Når de har lært og bruger dette sprog, forstår de hinanden. Sydamerikaneren behøver ikke at lære kinesisk, og kineseren behøver ikke at lære spansk.
  Når folk kommer til mig, taler de ofte “spansk” og “kinesisk” til hinanden….
  Jeg vil lære dem nogle fælles “færdselsregler“.


Parcoach Mikael Hoffmann


Se her en video, hvor jeg i detaljer forklarer, hvad parcoaching går ud på.

5:15 minutter


Hvorfor parcoaching? Hvorfor er der nogen, der vælger dette?

Det gør de blandt andet på grund af:
Hvorfor vælger nogen parcoaching?

 • Manglende kommunikation
 • Dårlig kommunikation
 • Ødelæggende kommunikation
 • Misforståelser
 • Frustrationer
 • Utryghed
 • Begyndende foragt for hinanden
 • Blokeringer
 • Trækken sig ind i sig selv
 • Traumer med hinanden
 • Sexlivet er stoppet
 • Utilfredsstillende magtforhold (ønske hos den ene om at lave den anden om)
 • Misbrugsproblematikker (alkohol, narkotika, arbejde og lignende)
 • Utroskab
 • Penge
 • Skænderier
 • Kedsomhed
 • Børnene har problemer
 • Ønske om et bedre samliv med partneren

Bortset fra det sidste punkt, er de alt sammen symptomer, og ikke selve årsagen til problemerne i parforholdet.
Bag symptomerne ligger de dybere årsager, som skal behandles enten som blokeringsopløsning eller som adfærdsmodificering.


Parcoachen

Parcoach Mikael Hoffmann på FrederiksbergMit navn er Mikael Hoffmann, og jeg er født i 1959.

Jeg har en meget maskulin, direkte, positiv og resultatorienteret tilgang til parcoachingen – selvfølgelig med den største respekt og medfølelse.
Min erfaring er, at når mennesker kommer til mig for at få hjælp, er deres liv ofte i kaos og utrygt.
De føler sig måske som et skib i stormvejr uden ror eller sejl.
Derfor vil jeg være den faste støtte de har brug for, for at få deres liv og parforhold på ret køl igen.

Andre par har helt mistet gejsten, så der skal etableres nogle nye måder at være sammen på, så kærligheden kan genfindes.

Bevidstgørelse

Min opgave som parcoach er først og fremmest at tydeliggøre, hvad der foregår i jeres relation.
På den måde kan I forholde jer til det og gøre noget ved det.
Ofte er tingene skjult for os, så det er næsten umuligt at få løst problemerne.

Jeg kan sætte lys på det, der sker, så det opleves både på et intellektuelt, følelsesmæssigt, kropsligt og handlingsmæssigt niveau.
Jeg gør opmærksom på uklarheder – uden at I behøver at føle jer irettesatte eller forkertgjorte.

Parcoaching handler blandt andet om at kunne skelne mellem forholdets karakter og identitet.
Selv om jeg har stor succes med at få parforhold til at fungere godt igen, behøver parcoachingen ikke nødvendigvis at bringe parterne tættere sammen.
Det er primært et spørgsmål om at klarlægge, hvad der sker, så parterne selv kan tage stilling til, hvad de ønsker, der skal ske fremover.
Men langt de fleste af de par, der kommer i min klinik, genfinder lykken og kærligheden.

Kommunikation

Parcoachen skal ikke finde og rette fejl, men derimod gøre kommunikationen mellem parterne mere klar og tydelig.
På den måde forstår man hinanden og tingene giver mening. Der skal etableres klare og tydelige rammer og aftaler, så misforståelser undgås.

Når dét, man oplever, giver mening, bliver man tryg.

Parcoaching er ikke individuel terapi eller coaching for to personer.
Der bliver ikke arbejdet dybdegående med hver enkelts fortid og barndomstraumer.
Parcoaching handler udelukkende om relationen mellem to mennesker med kontaktprocesser, for fremadrettet at få det til at fungere bedre.
Der vil ikke finde grænseoverskridelser, krænkelser eller udlevering sted i parcoaching.

Jeg har, med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under coachingen.

6:35 minutter

Helheder og forandringer

En af mine metoder i parcoaching er at se på helheder, både tæt på og langt fra.
Et eksempel på dette er at kigge på et blad på et træ.
Vi ser den grønne farve, stænglerne og omridset.
Vi kan gå meget tættere på og se strukturen og måske også molekylerne.
Eller vi kan gå langt væk og se på hele træet eller skoven.
Alting hænger sammen, og der er ikke noget, der er mere rigtigt eller vigtigere end andet.

I forbindelse med parcoachingen kan der i forløbet ske tre forskellige ting:

1) Parforholdet forandrer sig til det bedre,

2) Den ene eller begge søger individuel psykoterapi og coaching for at få bugt med en uhensigtsmæssig strategi, holdning og adfærd, eller

3) Parforholdet opløses.

Min opgave som parcoach er udelukkende at få jer til at kunne forstå og kommunikere med hinanden.
Om I vil være sammen eller ej, er helt op til jer selv.
Det vil jeg ikke blande mig i.
Men når det er sagt, er min erfaring, at de fleste par, der kommer til mig for hjælp, for langt de flestes vedkommende genfinder melodien, og får parforholdet til at fungere (igen).
Faktisk er min succes-rate omkring 80%, hvilket betyder, at langt de fleste par, der opsøger mig for at få hjælp, får deres parforhold til at lykkes igen.

Jeg er en erfaren professionel, der har flere end 10.000 klient-timer bag mig, siden jeg startede som selvstændig coach og psykoterapeut for mere end 30 år siden.
De seneste 10 år har jeg primært specialiseret mig i parcoaching.

De fleste mennesker har haft 1, 2, 3 eller måske 4 parforhold bag sig. Det er deres erfaring.
Jeg har haft omkring 400 parforhold bag mig i min praksis! Det er min erfaring.


Parcoaching København og Frederiksberg

Parcoaching-sessionerne kan foregå enten fysisk i min klinik i Valby, fysisk i jeres hjem (mod ekstrabetaling) eller via Skype.
Endvidere er der også mulighed for workshops, grupper eller webinar/video-konference.


Hvad er parcoaching?

.

17:15 minutter


Parcoaching er rigtigt mange ting, men hos mig lærer I primært nogle helt konkrete kommunikationsværktøjer, så I kan forstå hinanden, og føle jer hver især forstået af partneren.
Dermed kan det gode og kærlige parforhold genetableres.


PAKKEN – Et Standard-Forløb på 3 måneder

For at lære noget, der er ukendt, eller besværligt, eller kunstigt, eller svært, kræver det et commitment, en forpligtelse, et engagement, hvilket vil sige en ikke ubetydelig indsats af ressourcer i form at både tid, kræfter og penge.

Det er desværre ikke bare gjort med at man forstår noget, eller at man prøver det et par gange.

Derfor skal vi, efter den første session, beslutte os for, om vi skal fortsætte vores samarbejde, og så bliver det i et forpligtende forløb.
Det er hvad jeg erfaringsmæssigt véd fungerer.
Ikke bare bedst, men i det hele taget.

Standard og special-forløb

Jeg tilbyder både et Standard-Forløb, som jeg erfaringsmæssigt ved passer til de flestes behov, men jeg tilbyder også specielle (eller udvidede) forløb og moduler.

Klik her for at se den samlede plan fra kontakten med mig til jeres parforhold igen “kører på skinner”.

Ethvert samarbejde med mig gennemløber bestemte faser.
Jeg her en helt klar plan i mit arbejde, og det er måske også derfor at jeg har så meget succes med at forbedre menneskers parforhold.

Hvis du har et konkret problem, du vil have løst, aftaler vi en session fra gang til gang.
Ofte er det kun nødvendigt med en enkelt aftale, hvis du fx vil holde en festtale, skal til en ansættelsessamtale, eller du vil håndtere en konkret situation i parforholdet.
Det kræver udelukkende noget bevidstgørelse og færdighedslæring.

Ønsker I derimod at få løst en række tilbagevendende problemer, der er baseret på uhensigtsmæssige overbevisninger og dårlige vaner, er det en betydeligt mere kompleks størrelse, der både kræver bevidstgørelse, færdighedslæring og vanedannelse.

De nye vaner skal bankes godt fast, så man ikke efterfølgende falder tilbage i den gamle rille.

Engagement og forpligtelse

Det vigtigste ved et Forløb (Pakken) er som sagt jeres engagement og forpligtelse over for jer selv og hinanden (jeres commitment) til at ville ændre det, der skal ændres.
Det er også vigtigt at skabe forudsætningerne for en vedvarende ændring af vaner, rutiner og holdninger, for at få noget andet, end dét, man har haft hidtil.

Hvis I vælger kun at komme til parcoaching/parterapi, når I har det dårligt sammen, vil den form for hjælp altid kun kunne blive brandslukning.

Jeg har ikke noget imod at slukke akut opståede ildebrande, men jeg vil også gerne lære jer nogle nye vaner og værktøjer, så I får et meget bedre parforhold i hverdagen.
Og man lærer altså bedst, når man er rolig og afslappet. (Ulempen er, at det så også er dér, at motivationen til at gøre noget ved parforholdet er mindst.)

Jeg lægger ikke skjul på, at jeg er ekspert i parforhold.
30+ år (siden 1994) som selvstændig par-coach med flere end 500 par i min konsultation.
Derfor véd jeg, hvad der virker og er bedst.

Hvorfor varer forløbet tre måneder?

Hvad er parcoaching? Strukturet og effektivt forløb med parterapiMin erfaring er, at det tager tre måneder at ændre en vane, så den nye sidder godt fast.

Den gode nyhed er, at du kan ændre flere vaner på en gang, og det tager stadig omkring 90 dage i alt.
Også et sprog kan læres på tre måneder.
Jeg selv lærte spansk på en sprogskole i Málaga, og efter tre måneder talte jeg det næsten flydende.

Samtidig er en koncentreret 3-måneders periode også til at overskue for de fleste mennesker.
Hvis der ikke er nogen bagkant, kan det skabe en utryghed.

Det er vigtigt at committe sig til et samlet forløb, så de nye vaner kan grundfæste sig.
Man afbryder jo heller ikke en penicillinkur, blot fordi man efter nogle dage føler sig bedre tilpas…

Jeg har på grundlag af min mangeårige erfaring udviklet et standard program/forløb, som passer til de fleste par. Dette er fundamentet, hvorpå jeg skrædder-syer ethvert forløb og enhver session til det enkelte par.
Et forløb
består typisk af ni par-sessioner og to individuelle coachingsessioner fordelt over tre-fire måneder.

Formålet med parcoachingen er at give jer en overordnet strategi, der skal sætte en stopper for skænderier, misforståelser, isnende kulde, og destruktiv adfærd i parforholdet.
Det vil være til glæde både for jer selv og jeres børn.

…mere end tre måneder

Der er ikke noget i vejen for at Standard-Forløbet strækker sig over fire eller fem måneder.
Grunden til de tre måneder er, at jeg erfaringsmæssigt ved, at det er det, der virker bedst og er mest effektivt for jer.

Jeg er ikke interesseret i, at mine klienter skal føle, at de enten ikke får noget ud af parcoachingen eller at parcoachingen ikke virker.
Det er det samlede forløb, der er vigtigt for et godt resultat.

Når mine klienter kommer til mig for at få hjælp, er det typisk fordi deres liv er i kaos.
De har ofte brug for orden og struktur.
Hvis de selv havde kunnet løse deres problemer, havde de helt sikkert gjort det længe forinden.
Det er svært.
Det gør ondt.
Det er utrygt.
De har typisk mistet overblikket over situationen og indsigten i, hvad der skal til, for at de kan få det parforhold, de ønsker sig.

Derfor vil det også være svært for dem at kunne overskue, hvad der skal til og hvor meget.

Jeg tilbyder en tryg havn, hvor de kan udbedre skaderne og lære sig de nye færdigheder.
Disse skal gøres til nye gode vaner og rutiner.
På den måde vil de blive i stand til at navigere selvsikkert i deres liv og parforhold fremover – resten af deres liv.

Commitment

Når I committer jer, vil I helt automatisk arbejde mere målrettet med jeres forhold.
Det giver mere flow og sammenhæng, end at vi skal afslutte hver eneste session og hver gang overveje om vi skal tage en time mere.

Endvidere er der i denne pakke-løsning inkluderet to individuelle sessioner (en time til hver), som falder så tidligt som muligt i forløbet.
Det er ikke konventionel individuel psykoterapi, men sessionen har derimod et helt bestemt indhold, der understøtter og forstærker parcoachingen.
Blandt andet vil du få lejlighed til at lære mere om spejling (projektion) og selvansvarlighed.
Du vil også få chancen for at kunne se dig selv “udefra”.

I vil få lettere ved hver især at se og bearbejde de mønstre i jeres parforhold, I ønsker at justere på.

Ekstra moduler og Udvidede Forløb

Et af de ekstra moduler er muligheden for at I kan få aften-sessioner foruden sessioner i dagtimerne.
På Standard-Modulet finder alle sessionerne sted i dagtimerne.

Jeg kan endvidere tilbyde forskellige Udvidede Forløb / Moduler

Se for eksempel www.vreden.dk

og www.ikkemereangst.dk

Ovenstående to moduler med håndtering af vrede og angst er færdigudviklede.
Jeg er også ved at forberede 2 andre Udvidede Forløb: Depression og Stress.

De Udvidede Forløb kan afvikles enten  sideløbende med eller umiddelbart efter Standard-Pakken,


Et nyt sprog

At forbedre kommunikationen i parforholdet er lidt ligesom at lære et helt nyt sprog.
Du kan heller ikke lære at tale russisk ved blot at læse ordbogen eller tage et weekendkursus.
Man bliver nødt til at deltage i det nødvendige antal lektioner på aftenskolen og lave hjemmearbejdet.
Man melder sig til en hel sæson, og derefter vil man kunne klare sig nogenlunde sprogmæssigt i det pågældende land.

I øvrigt tog det mig i sin tid (for 45 år siden) tre måneder at lære spansk.
Jeg gik på en sprogskole i Málaga.
Skridt for skridt lærte jeg først nogle færdigheder, der skulle øves igen og igen.
Efter en måned kunne jeg gøre mig forståelig og forstå – i nutid.
Når jeg skulle fortælle om noget, der var foregået i fortiden, pegede jeg bagud over skulderen, mens jeg sagde sætningen i nutid.

Men allerede efter den anden måned mestrede jeg både nutid, datid og fremtid.
Det tog mig tre måneder at lære sproget flydende.

Så 3-4 måneder skal der til.
For de fleste er det også en overskuelig periode – og ikke flere år eller ingen ende…..

Jeg har ikke talt særligt meget spansk de seneste 30 år, men er lige startet på et genopfriskningskursus her i København.
Og det går forbavsende hurtigt at gen-lære det, jeg i sin tid lærte.
Sådan er det i øvrigt også med de færdigheder, jeg vil lære jer om kommunikation.
Når I én gang har lært det, går det ikke bare i glemmebogen.

Erfaring fra tidligere

Erfaringer med parterapi KBHFor mange år siden lod jeg klienterne selv vurdere og afgøre, hvornår og hvor meget parcoaching, de havde brug for hos mig.

Men jeg opdagede, at nogle af mine klienter efter få sessioner følte, at de var færdige og ikke havde brug for mere parcoaching og læring.

Hvis de imidlertid ikke havde fået grundfæstet de nye vaner, kom de gamle vaner med stor sandsynlighed buldrende, lige så snart livet bankede på døren og der opstod nye udfordringer.
På den måde ville hele den indledende investering være spildt, og de måske fik det indtryk, at parcoachingen ikke havde virket.

Når klienterne selv bestemte med den drypvise parcoaching, blev vi nødt til at afslutte hver eneste session, som om der ikke kom flere efterfølgende.
Det betød, at vi ofte måtte ty til kortsigtede løsningsmodeller, i stedet for de mere langsigtede strategier.

Den professionelle parcoach

Derfor er min holdning nu, at det er mig, der er den professionelle med viden og indsigt.
Jeg véd, hvad der skal til, for at projektet kan lykkes.
Det er mig, der har erfaringen, og det er mig, der bestemmer.
Derfor har jeg skruet et forløb sammen, som på alle måder er optimeret til at forbedre parforholdet.

Jeg kalder det Hoffmann Systemet©.
Hverken værktøjer, længde, elementer, rækkefølgen eller metoder er tilfældige.
Alting er nøje udvalgt, gennemprøvet og gennemtestet, så det virker optimalt.

Når vi har et aftalt forløb, er der endvidere meget mere kontinuitet og ro.
Hvad vi ikke når på den ene session, når vi på den næste.

Noget af det vigtigste i processen er jeres motivation og forpligtelse (et engagement, et commitment) til at ville de nødvendige positive forandringer.
Det kræver nemlig en målrettet og vedholdende indsat.


Forløbenes indhold

Forløbet bliver skrædder-syet, således at I kommer til at lære de kommunikationsværktøjer, som specielt I har brug for.
Se eksempler på https://www.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet.
Alle par er forskellige, hvilket kræver forskellige forløb.

 1. Allerede på den anden session i forløbet vil I typisk blive introduceret for og lære de magiske 36 spørgsmål, som har en veldokumenteret effekt på jeres følelser for hinanden.
  Det siges, at spørgsmålene (gen)skaber jeres forelskelse.
 2. Typisk vil vi også midt i forløbet komme ind på jeres individuelle og fælles grundlæggende værdier i parforholdet.
  I behøver ikke at være ens eller enige, for at have et fantastisk parforhold, men det er særdeles vigtigt at I finder og bevidstgør jeres fælles værdi-sæt, som er dét, der binder jer sammen og gør samlivet værd at leve.
 3. Typisk vil vi også til sidst i forløbet lave en slags Quiz, som vil gøre det nemt for jer at se, hvilke konkrete tiltag I har brug for, for hele tiden at forbedre parforholdet, så I bliver ved med at være glade og lykkelige sammen.

Jeg er meget omhyggelig med at tage udgangspunkt i jeres aktuelle situation og behov.
Hver enkelt session vil blive skræddersyet til præcis jer.
Jeg kan ændre strategi på ét sekund, hvis der er brug for noget andet, end dét, vi lige sidder og arbejder med.

Indledningsvis vil vi til den første parsession gennemgå følgende tre områder:

1) Bevidstgørelse

I bliver bevidstgjort om egne holdninger, overbevisninger og adfærdsmønstre, så det er lettere at justere de uhensigtsmæssige vaner.

Jo mere, I ved om hinanden og jeres historiske baggrund, jo lettere vil det være for jer at blive bevidste om jeres overbevisninger og handlemønstre.

Jeg hjælper jer med at se jer selv og hinanden i et klarere lys.
Hvad var det, der i sin tid tiltrak jer til hinanden?

Hvis man bliver ved med at gøre det samme, som man hele tiden har gjort, er der stor sandsynlighed for, at man bliver ved med at det samme, som man hele tiden har haft.
Derfor må man gøre NOGET ANDET.

Få professionel hjælp til at I selv kan se, hvordan jeres opvækst og baggrund påvirker jeres nuværende parforhold.

I stedet for at jeg forklarer en masse, hjælper jeg jer med selv at se, hvad der foregår, og hvad der fungerer og ikke fungerer mellem jer.
Dette er afgørende for en positiv ændring i adfærden og forholdet.

2) Kommunikations-redskaber

I vil også få nogle helt konkrete kommunikations-værktøjer, der hjælper jer med at kunne tale bedre sammen i hverdagen.
På den måde kan I bedre høre, se og forstå hinanden, så det giver mening.

I behøver ikke nødvendigvis være enige, men I skal være i stand til at sætte sig ind i hvad den anden tænker, mener, føler og siger.

Jeg vil på det første modul introducere jer til et helt konkret værktøj (Anerkendende Selvansvarlig Dialog), der vil gøre det betydeligt lettere for jer at kommunikere i det daglige.
I skal være i stand til at høre og forstå hinanden, og føle jer hørt og forstået.
Dette vil I have glæde af både i dialogen med hinanden, men også med jeres børn, kollegaer, chef, kunder, venner, familie osv.

Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog

En åben og tillidsfuld dialog er vigtig i alle sunde relationer.
Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog er en helt konkret teknik, hvor I lærer at skiftes til at tale sammen på en måde, så I er i stand til at høre, hvad den anden siger og mener.

Samtidig vil du også opleve den store glæde selv at blive hørt og forstået.
Det kan billedligt sammenlignes med en skrue, du vil have skruet ind i en trævæg.
Du kan bruge en hammer til at slå og mase den ind, eller du kan bruge en skruetrækker.
Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog er skruetrækkeren.

Endvidere vil jeg analysere jeres samtaler med hinanden. Jeg vil bevidstgøre for jer, hvis I utilsigtet udtrykker jer negativt, krævende, manipulerende og lignende over for hinanden.
Dette sker ofte uden at I selv er klar over det.

22:42 minutter

hvad hjælper parcoaching3) Færdighedslæring

I vil få rådgivning til justering af indgroede dårlige vaner i samlivet og hjemmet.
Disse dårlige vaner kan ødelægge både parforholdet og resten af familien.
Det er min mangeårige erfaring, at en hel del par har skabt sig nogle vaner og rutiner, som enten er uhensigtsmæssige eller måske ligefrem direkte ødelæggende for parforholdet.

Jeg vil på grundlag af det, I fortæller mig, samt min analyse, hjælpe jer med at justere kursen i jeres dagligdag, og luge nogle dårlige vaner ud.

Ofte er det småjusteringer, det drejer sig om.
Det er lidt ligesom at køre bil.
Du skal ikke dreje ret meget på rattet til venstre, før du kører ind i en modkørende bil, eller til højre, før du kører i grøften.
Hver dag kører millioner af biler tæt forbi hinanden uden at komme galt af sted.
Det er fordi alle hele tiden korrigerer kursen en lille smule – og kender færdselsreglerne.
Nøjagtigt det samme gør sig gældende i parforholdet.

4) Vanedannelse

Jeg har udviklet mange forskellige kommunikationsværktøjer til forskellige situationer i parforholdet og andre steder.
Der er flere grunde til, at det i begyndelsen er vigtigt at øve sig i dem, så de kan blive nye vaner og bruges fornuftigt, uden at man behøver at tænke sig grundigt om hver gang en situation opstår.
Her kommer seks af de vigtigste grunde til at øve sig:

1) Dels for at strategierne og redskaberne kan blive til gode vaner.
Og der skal øves mange gange, for at det er dét, man automatisk kommer til at gøre, når livet spidser til.
Ellers risikerer man alt for let at falde tilbage i de gamle adfærdsmønstre og uhensigtsmæssige vaner.

2) Dels er det for at omprogrammere sin partner og sig selv.
Når I har øvet jer tilstrækkeligt mange gange, vil det være ligesom Pavlovs hunde med de betingede reflekser.
Når en klokke ringede, begyndte hundene at savle, fordi de mange gange i forvejen havde vænnet sig til, at klokken betød mad.

3) Det er vigtigt i begyndelsen af Forløbet at øve sig på “ufarlige emner”.
Da jeg i sin tid sejlede som styrmand, havde vi hver eneste lørdag formiddag brandøvelse.
Men i løbet af de 12 år, jeg sejlede, har jeg kun oplevet brand om bord to gange.
Alligevel øvede vi os en gang om ugen hver eneste måned, hvert eneste år.
Det blev til rigtigt mange gange.
Og vi øvede os på ufarlige ting.
Eksempelvis aftalte vi, at der var ild i kabyssen eller maskinrummet – uden at vi tændte rigtig ild.

Færdigheder

4) Når vi øvede os i brandslukning (og for den sags skyld også skibsforlis og mand-over-bord), opbyggede vi nogle færdigheder for os selv, men mindst lige så vigtigt var det, at vi også opbyggede tillid til hinanden.
Når man går frem mod flammerne, skal man være sikker på, at makkeren bag ved følger efter, og ikke bare løber sin vej fordi han bliver bange.

5) Når man har øvet sig rigtigt mange gange sammen, vil man have skabt en tryghed i den måde, man kommunikerer på.
Der kommer ingen overraskelser, eller noget der kunne minde om bagholdsangreb.
Man tør i højere grad være sårbar og lytte for at forstå.
Og når man har øvet sig, bliver man god til ikke at lyde kritiserende eller bebrejdende i partnerens ører.

6) Det er vigtigt, at man øver sig i DET RIGTIGE.
Altså siger de “rigtige” ord i den rigtige rækkefølge.
Eksempelvis lader være med at bruge ordet “DU” – med mindre det er i forbindelse med “Jeg elsker dig” og “Hvor er du dejlig”.
Det er også vigtigt, at man først starter med en indledning, og til sidst slutter med en afslutning.
Det er ikke altid lige logisk, hvordan dette skal foregå……
Hvis man ikke har forstået instruksen eller bruger værktøjet forkert og under øvelserne igen og igen gør det modsatte af dét, der var meningen, vil det naturligvis ikke virke ordentligt, når det rigtigt går løs.
Strategierne, færdighederne og værktøjerne skal under supervision rettes til, så de virker efter hensigten.
Det gælder både med brandøvelser til søs, og det gælder med kommunikationen i parforholdet.

Forløb

Dette er nogle af grundene til, at jeg, på basis af min mangeårige erfaring som par-coach og -terapeut, kun arbejder i Forløb med mine klienter.
Det kræver en indsats over en periode at forandre dårlige vaner til gode vaner.
Det er lidt ligesom at lære et nyt sprog.
Det kræver også en stor indsats med indlæring, øvelser og gentagelser sammen med en person/lærer/supervisor, der véd, hvad der skal gøres og hvordan.

For at ændre sine indgroede vaner, skal man først bevidstgøres om, hvad man gør rigtigt og forkert.
Dernæst skal der læres nye kommunikationsværktøjer og strategier,
og til sidst skal det hele bankes godt fast, så det bliver til nye vaner.
Ellers kan man risikere lynhurtigt at falde tilbage i sine gamle (destruktive) mønstre og vaner.

Amatøren øver sig, til hun/han kan gøre det rigtigt.
Den professionelle øver sig, til han/hun ikke gør det forkert mere.

Hvis man vil HAVE noget andet, end dét, man har haft indtil nu, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man har gjort hidtil.
Og dette ANDET er pr definition både kunstigt, svært, ukendt og langsommeligt.
For hvis det havde været kendt og let, havde man jo nok gjort det for længe siden……

Men først skal vi lige tale sammen over telefonen. Se kontaktoplysninger her, samt den samlede plan for Forløbet.

Parforholdets færdselsregler

Jeg vil blandt andet lære jer “parforholdets færdselsregler”, som vil gøre det lettere for jer at navigere i jeres parforhold.
Der er nogle grundlæggende mekanismer, fx forskellen mellem det maskuline og det feminine, som mange ikke er klar over.
De TROR, at deres partner er ligesom dem selv, udelukkende fordi de på et tidspunkt var forelskede i hinanden.
Dengang føltes det, som om at de var ens.

Jeg vil blandt andet rent praktisk hjælpe jer med at få etableret en mere hensigtsmæssig struktur i dagligdagen.
Det vil give parforholdet og familien bedre betingelser at leve under.
Måske er der nogle vaner og rutiner, der skal rettes på (psyko-edukation), for at I kan være i stand til at vedligeholde et givende og kærligt forhold.
Et roligt og harmonisk familieliv er i øvrigt også det mest optimale for børnenes opvækst og trivsel.

I parcoaching lærer man at kommunikere for at kunne forstå hinandenEKSEMPLER på sessioner i forløbet

Hvordan du tager stressen ud af dårlig kommunikation

Kommunikation er egentlig den respons, din adfærd skaber hos din partner – input modsvarer output.

At kunne tale sammen, så man kan høre og forstå hinanden, er vigtigt for god kommunikation.
Det er ikke ordene i sig selv, men mening, holdning og kropssprog bag, der er vigtigst.

Til hvert eneste modul vil vi så vidt muligt benytte metoden Anerkendende Selvansvarlig Dialog, for at forbedre jeres kommunikation og forståelse for hinanden.

Der ud over vil vi til hver modul introducere og indøve et eller to nye værktøjer, som vil lette jeres hverdag.

Parforholdet – lyst eller pligt? Fornøjelser eller ansvar? Sjov eller alvor?

Hvad skal der til, for at få parforholdet til at fungere ordentlig og blive lykkeligt?
Hvordan er kærlighed forskellig fra forelskelse?
Hvorfor har det nogle alvorlige konsekvenser ikke at kende forskel på de to begreber?

Hvilke grundelementer skal der etableres, for at parforholdet bliver solidt funderet med tillid, tryghed og respekt for hinanden?

Små ændringer kan skabe store resultater

Ligesom med servostyringen i en bil skal der nogle gange kun lidt til for at få helt andre resultater.
På dette modul introduceres flere strategier, der vil gøre jeres parforhold lettere, gladere og dybere.
Dette er især vigtigt, hvis I har børn sammen, både egne og sammenbragte.
Børns største ønske er at forældrene har det godt sammen.
Glem ikke, at I er rollemodeller for børnene.

Hvordan man succesfuldt kan håndtere finansielle udfordringer – hvis dette emne er aktuelt

Lad ikke uenighed om økonomien – eller dårlig økonomi – ødelægge jeres parforhold.
Diskussioner om finansielle anliggender er et symptom på jeres følelsesliv.
Når I får styr på jeres indbyrdes forhold, vil det give ro i økonomien.

Bedre sexliv efter parcoachingErotik og sex

Hvordan kan I genfinde grundlaget for et godt parforhold?
Intimitet er den lim, der skal binde jer sammen og gøre parforholdet til noget helt specielt og stærkt (til forskel fra et bo-fællesskab).

Nærhed og samhørighed er altafgørende for et samliv, der kan modstå de uundgåelige problemer og udfordringer, der opstår undervejs i livet.

Parcoaching-programmet er tilrettelagt, så I får mest muligt ud af et samlet forløb.
Modulerne tilpasses jeres behov, dvs. hvor I befinder jer på de pågældende tidspunkter.

ENDNU FLERE EKSEMPLER

Her er inspiration til nogle flere emner, vi kan komme ind på i løbet af forløbet:

 • Børn og bonusbørn
 • Familie og svigerfamilie
 • Venner og bekendte
 • Kedsomhed og mangel på udfordringer
 • Meget forskellig opvækstbetingelser og baggrund
 • Helbred (forgiftning, mangeltilstand, psyke/følelser, krop og mening med livet)
 • Alderdom og markant ændring af livssituationen
 • Bolig
 • Sport og fritid, fælles og hver for sig
 • Job og karriere
 • Politik og religion
 • “Rappenskralden og Tøffelhelten”, samt “Daddy” og “Lille-pigen”
 • Planlægning af fællessamvær – hverdag, fester og ferier
 • Det hele menneske og parforholdet

.Men jeg skrædder-syer som sagt hvert eneste modul (og hver eneste minut) til jeres specielle behov.


Parcoaching kan sammenlignes med erhvervelse af kørekortKørelærer

“Samlivets færdselsregler” skal læres.
Der er nogle teoretiske “færdselsregler” og nogle praktiske færdigheder, der skal læres, for at få et godt og givende parforhold.
Man kan på en måde sammenligne parcoachingen med køreundervisning inden erhvervelse af kørekortet.

Jeg er ligesom kørelæreren, der er eksperten på området, som kan vejlede og vise vejen.
Jeg sidder i sædet ved siden af eleven med mine egne sidespejle, kobling og bremse.
Der er i køreundervisningen både teori, mekanik, bykørsel, glatbanekørsel, rutine og så videre, der skal gennemgås, inden man ”får” kørekortet.

Det er ikke nok bare at have teorien i orden.

Jeg instruerer i færdselstavler, vigepligt og lys.
Nogle mennesker har for vane at træde på både bremsen og speederen samtidig, og den vane skal aflæres.
Andre vil helst køre i venstre side af vejen, men det duer kun i fx England. Hvis man gør det her i landet, går det helt sikkert galt.

Hele Pakken er nødvendig. Hvis det primært er køreskoleeleven, der beslutter sig for, hvornår vedkommende er klar til at gå op til køreprøve, kan man risikere at dumpe.


Klienters erfaringer

Jeg er udelukkende interesseret i at give mine klienter en god oplevelse og at de får succes med deres parforhold. Det er vigtigt for mig, at de får følelsen af, at de har fået virkelig meget for deres investering med tid, kræfter og penge.
Derfor bruger jeg min mangeårige erfaring til at vurdere, hvornår de er klar til at blive ”sluppet fri”.
Endvidere giver det mig den største arbejdstilfredsstillelse at have glade og taknemmelige klienter, der har fået et betydeligt bedre liv og parforhold efter at de har været hos mig.

 

google anmeldelser

Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parcoaching ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Læs andre klient-udtalelser her:


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parcoachingen ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


Disse erfaringer (både klienternes og mine) er grunden til, at jeg har valgt ikke at lade klienterne selv bestemme, hvor få eller mange gange, der er nødvendige for at komme i mål med deres ønsker og forventninger.

Jeg forbeholder mig retten til at være ekspert på området.

Efter den første parsession opfordrer jeg klienterne til at mærke efter, om de har tillid til, at det er mig, der kan hjælpe dem med at få et bedre liv, eller om det skal være en anden coach – eller om coaching og terapi overhovedet er løsningen for dem.
Uanset hvad folk vælger, er det helt i orden for mig.

Hvis man vælger mig, vil jeg gøre alt, hvad der er mig muligt, for at sikre mig, at mine klienter når deres mål, og får det liv, de ønsker sig.

Forskellige klienters erfaringer med par-coachingen:

27:23 minutter
.
Video med parret Mette Sophie og Christians erfaringer efter Forløbet/Pakken:

5:45 minutter


Øvelse og hjemmearbejde

Hvis du øver dig med din partner hver dag i tre måneder, så vil I i løbet af perioden have skabt jer nogle nye gode vaner, der har fortrængt de gamle dårlige vaner, og de nye vaner vil være blivende.

Især hvis I en gang imellem har været hos mig for at justere kursen og lært nye færdigheder og kommunikations-værktøjer,

Den individuelle session

Relativt hurtigt aftaler vi en individuel sessioner til hver af jer.
Det er vel at mærke ikke konventionel psykoterapi eller coaching, men derimod designet til at understøtte og forstærke parcoachingen.

Blandt andet vil du få lejlighed til at blive bedre til at tage ansvar for dig selv i dit liv, designe den fremtid du ønsker dig, og også at kunne se dig selv “udefra”.

Endvidere vil det gøre det lettere for jer hver især at se og bearbejde de mønstre i jeres parforhold, I måtte have brug for at justere på.

Turbo

Hvis I ønsker at sætte turbo på parcoachingen, kan jeg anbefale jer, at I, lige inden sessionerne med mig, opsøger en fysisk massør.
Den kropslige påvirkning vil sætte ekstra skub på den intellektuelle og følelsesmæssige bearbejdning, som jeg står for med parcoaching og Havening (som er en særdeles effektiv chok-traume-terapi-form).

Der bliver givet hjemmeopgaver mellem sessionerne.

Parcoach Mikael Hoffmann

Formålet med forløbet er at give jer en overordnet strategi, der skal sætte en stopper for skænderier, misforståelser, isnende kulde, og destruktiv adfærd i parforholdet – til glæde både for jer selv og jeres børn.

Målet med tre måneders intensiv parcoaching er, at I kan tale sammen på en konstruktiv måde, så I forstår hinanden og det give mening, at I har et godt sexliv, og at I er i harmoni og samhørighed med hinanden.
På den måde giver I jeres parforhold en “saltvandsindsprøjtning” og gør jer selv i stand til at styrke og vedligeholde forholdet.
Genfind jeres stærke sider, og find metoder til at komme over genvordighederne.


Hvad parcoaching ikke er

Parcoaching er IKKE psykoterapi, navlepilleri, roden rundt i fortiden og barndommen, ligge og græde på gulvet, forhør, domsafsigelse, angreb, rive-tæppet-væk-under-sig, tvang eller lignende.
Ingen af jer skal laves om.
Den ene af jer har ikke RET eller den anden tager FEJL.
Parcoachen er ikke dommer.

Ej heller kan parcoachen løse jeres problemer (Men jeg kan hjælpe jer med at I bliver i stand til SELV at løse jeres egne problemer, og det er jeg temmelig god til).

Der er heller ikke et ubetinget mål med at I SKAL forblive sammen som par. Det må I helt selv om.
(Men de strategier og vaner, der har bragt jer i den forfærdelige situation, I er havnet i, vil jeg gerne hjælpe jer med at ændre.
Når I har lært “Parforholdets Færdselsregler” med nye kommunikationsværktøjer og strategier, kan I så beslutte jer til, om I vil fortsætte sammen eller ej.
Men uanset hvad, vil I have skabt et nyt grundlag at have parforhold på, og dermed undgår I at begå de samme fejltagelser igen og igen).

Og selvfølgelig er der heller ingen dagsorden om at I for hver en pris skal skilles.
(Men jeg vil gøre hvad jeg kan for at jeres parforhold vil lykkes. Især hvis I har børn sammen.)

Og her er et satirisk indslag, der illustrerer, hvad parterapi og parcoaching aldrig ALDRIG bør være:


Hvad ER parcoaching så?

Parcoaching er at kunne mødes i et trygt rum, for at lære at kunne høre, se og forstå, hvad ens partner siger og mener, samt selv at komme til at føle sig hørt, set og forstået.

I behøver ikke at være eller blive enige.
Det vigtigste er at kunne forstå hinanden, så det giver mening.

For at forstå hinanden, må I have en større bevidsthed, herunder at lære nogle helt konkrete kommunikative værktøjer.
I skal have justeret nogle daglige vaner og rutiner, således at hverdagen bliver lettere.
Og disse nye værktøjer og strategier skal bankes fast til nye vaner som erstatning for de gamle dårlige vaner.

Først og fremmest skal der genetableres accept, tillid og tryghed mellem jer.

Dernæst skal I genfinde respekten for hinanden som unikke mennesker.
Det er et vigtigt grundlag for kærlighed og samhørighed.

I skal også lære at kunne give partneren, hvad partneren gerne vil have, i stedet for at give partneren det, man selv helst vil have og give.
Når I begge giver, hvad den anden gerne vil have, FÅR I også begge, hvad I hver især helst vil have, og kan dermed mærke kærligheden.


Hvad er forskellen mellem individuel terapi og parcoaching?

Parcoaching handler om at skabe og øge FORSTÅELSEN mellem jer, så det giver MENING.
Både at I kan forstå hinanden, og at I kan føle jer forstået af partneren.
Til dette skal der læres nogle helt konkrete værktøjer og kommunikationsfærdigheder, så I taler “samme sprog” og er på “samme bølgelængde”.

hvad hjælper parcoaching for

Konventionel individuel psykoterapi handler derimod mest om personlig udvikling og at få et bedre og lettere liv.


Inden I flytter sammen

Egentlig skal man forberede sig til indgåelse af et parforhold.

Man forbereder sig jo også inden køb af en bil eller et hus.
Selv om man forelsker sig i en smart sportsvogn eller et lækkert hus, farer man jo normalt af den grund ikke til lommerne og køber med det samme.

Man drøfter først pris, årgang, beliggenhed, funktionalitet, størrelse og så videre.

Når man derefter er blevet enige om der overhovedet er behov for nyt og større, kontakter man igen sælgeren.

På samme måde bør man også drøfte betingelserne og værdigrundlaget, inden man flytter sammen og måske gifter sig og får børn.
Men det gør yderst få mennesker.
Normalen er, at ”man” jo er ”enige” om hvad der skal til, for at være lykkelige sammen.

Selvfølgelig kan man ikke tale sig til et godt parforhold med forventningsafstemning og kontrakter.
Det er heller ikke nogen god idé blot at lade det passe sig selv.

Kærligheden har det fint i begyndelsen med forelskelsen som brændstof.

Men for at den kan blive ved med at blomstre, og finde en solid basis af tryghed, har den brug for at kende nogle grundlæggende mekanismer og for vedligeholdelse.

Dette betyder, at I på en selvansvarlig måde skal tale sammen for at forstå hinanden, så det giver mening.
Ikke for at blive enige, men for modigt på en hensigtsmæssig måde at vise sin partner, hvem man selv er, og hvor man er uenige, så disse uenigheder ikke kommer op som skænderier.

Gode vaner

Den professionelle parcoach hjælper parterne med at opdage, hvor de ødelægger den konstruktive dialog.
Parcoachingen gør parterne i stand til at ændre kommunikationen for at kunne høre og forstå hinanden.
Det kræver øvelse (i de rigtige teknikker) at få en klar, forståelig og venlig tale indbyrdes.

Når man er ærlig, kan det naturligvis gøre ondt, men det giver parterne mulighed for at forholde sig til realiteterne, og vurdere hvad de bedst kan gøre fremadrettet.

Hudløs ærlighed kan være smertelig, men kan også give lysten og kærligheden tilbage.
Af det kommer åbenhed, som er en forudsætning for at kunne elske og betages.

Parcoachen hjælper parterne med at udtrykke sig hensigtsmæssigt og selvansvarligt, og nogle gange skal der en ”oversættelse” til, for at blive ordentligt forstået.


Parcoach Mikael HoffmannMin strategi

Som sagt har jeg en meget positiv, resultatorienteret, målrettet og direkte måde at lave parcoaching på.

Jeg taler lige ud af posen, og kan sige noget til jer, som I aldrig må sige til hinanden, fordi det vil kunne virke stødende eller fornærmende.

I har jo en følelsesmæssig relation med hinanden, til forskel fra jeres forhold til mig, som er professionelt.

Min erfaring er, at hvis I siger dét til hinanden, som jeg siger til jer, kan det have den stik modsatte effekt.
Selv om det er åbenlyst fornuftigt og klogt, skal I overlade til mig at sige det til jer.

En gang imellem hjælper jeg jer med at oversætte det, I siger til hinanden.
Nogle gange kan der komme noget andet ud ad munden på en, end det, man egentlig mener.
Eller måske er det uklart.
Der kan jeg hjælpe med at gøre det klart, tydelig og venligt/kærligt.

Uden filter

Endvidere kan jeg også sige noget til jer, som I lettere vil være i stand til at høre, end hvis det er partneren, der siger det.

Hvis du har større børn, har du formentlig oplevet, at barnet pludselig en dag kommer hjem og fortæller om noget meget klogt, som en anden har fortalt.
Men du ved, at det har du selv sagt det samme til barnet “hundrede” gange – uden at det åbenbart er blevet hørt og forstået….

Mange mennesker bruger deres venner og veninder til at snakke om problemerne.
Det er normalt også en lettelse og rigtigt dejligt.
Men disse venner kan være tilbøjelige til at give dig ret, og det får du ikke nogen væsentlig ændring af situationen ud af.

Samtidig er det de færreste venner, der har en bred erfaring i løsning af specifikke problemer.
Jeg spørger jo heller ikke en af mine bedste venner om råd til reparation af min bil.
I stedet kører jeg den til en professionel mekaniker, der har erfaring med denne konkrete ting.

Hvis man vil have noget andet, end det, man har fået indtil nu, bliver man nok nødt til at gøre noget andet.
Og dette ANDET er normalt enten ukendt eller besværligt eller angstprovokerende.
Hvis det havde været let, havde man jo gjort det for længst….


4:05 minutter

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt. Det betyder, at hvad du og I afslører til mig, ikke kommer videre.
Du kan have begået mord eller snydt i skat uden at jeg fortæller nogen som helst om det.
Den myrdede er jo ligeglad, og det er andet er kun penge.

Blot er der en undtagelse i min tavshedspligt, og det er hvis der foregår overgreb på børn.
Det har jeg pligt til at melde til myndighederne, så det bliver stoppet.

I øvrigt går jeg i supervision for at kunne rumme og bearbejde de informationer og indtryk, jeg får.
Her kan jeg anonymiseret få renset mig for eventuelle byrder jeg påtager mig med mit arbejde.

Blandt mine klienter har jeg kendte mennesker fra medierne, politikere og erhvervsfolk.
Imidlertid er de fleste dog ganske almindelige mennesker med udfordringer, som de gerne vil have hjælp til at få løst.


Prioritering

Hvordan prioriterer man mest optimalt i sit liv og parforhold, til alles bedste?
.

7:20 minutter


Hvad er krisetegnene i parforholdet?

 • Kritik, beskyldninger og nedgøring, samt de tre udtryk ”du”, ”altid” og ”aldrig” i flæng
 • Foragt for den anden, afsky, kynisme, sarkasme, skældsord, latterliggørelse, snerren og vrissen
 • Forsvar (”Det er ikke min skyld, men DIN skyld”)
 • Stenmur, det vil sige kontakten er afbrudt
 • Det hvide flag ignoreres af den ene af parterne (når brodden tages ud, og der bliver forsøgt at sige undskyld)
 • Fortiden ses i et negativt skær
 • Børnene har problemer, fx spiseforstyrrelser, fedme, astma, hyperaktivitet, kriminalitet eller misbrug
 • Et symbiotisk forhold, hvor den ene eller begge drukner i den anden
 • Der leves parallelle liv uden kommunikation med hinanden
 • Sexlivet er ophørt

Hvis et parforhold begynder at gå rigtigt galt, er der tre valgmuligheder:

1) Man kan resignere,

2) man kan betale sig ud af problemerne til en skilsmisseadvokat, eller

3) man kan betale en parcoach for hjælp med at komme videre. Det kommer helt an på, hvad man kan blive enige om og ønsker.

Skilsmisseadvokat eller parterapi med parcoachVælger man skilsmisse, bør man nok være opmærksom på, at ”nissen ofte flytter med”, hvilket vil sige, at skilsmissen er symptombehandling, og at de grundlæggende årsager til problemerne ikke bliver behandlet.
For mange er skilsmissen en ”kattelem”, der skal forhindre den psykiske smerte.

Det hele hænger sammen

Vælger man at ville gøre noget ved problemerne for at få dem løst, er det en parcoach, man skal kontakte.

Det viser sig erfaringsmæssigt, at når man har bearbejdet årsagerne til udfordringerne i parforholdet, bliver mange andre problemer i tilværelsen mindre og opløses, fx inden for karriere, børn, økonomi og helbred.

Jeg har siden 1995 arbejdet med ægtepar og singler, der har haft svært ved at ”finde melodien”.
Det er typisk for mine klienter, at de er ærlige og topmotiverede til at gøre en positiv indsats for at ændre deres situation til det bedre.

De par, der kommer i min klinik, har viljen til at investere den tid, de følelser og de penge, der kræves, for at rette det skrantende parforhold op.
De ønsker ændringer både for deres egen skyld, for parforholdet, og ikke mindst for børnenes skyld.

Hvis du vælger at fokusere på at få forholdet til at fungere, kan det med stor sandsynlighed give dig og jer ekstra ressourcer og også en tryghed.

Når man sammen gør noget for hinanden og virkelig vil forholdet, kan det skabe megen lykke.


Hvad er fordelene ved parcoaching?

hvad hjælper parterapi

 • Kommunikation og forståelse for hinanden forbedres væsentligt
 • Partnerens adfærd og handlinger giver pludselig mening
 • Tilliden, trygheden og respekten for hinanden genetableres
 • Parterne er i centrum og har kontrol over beslutningsprocessen
 • Det er betydeligt billigere at finde melodien igen – end at blive skilt
 • Man har chance for at finde sammen, i stedet for at “aben følger med”. Det betyder, at man ikke igen og igen skal igennem det ene nye forhold efter det andet. Ofte hører jeg folk sige, at “der er kommet et nyt ansigt og navn på den nye partner, men nøjagtigt de samme problemer er opstået igen”
 • Man udvikler sig som menneske gennem parcoaching
 • Man er en bedre rollemodel for børnene, når man kan finde ud af det sammen (de kopierer jo os voksne…)
 • Børnene har bedst af at have to forældre at spejle sig i. At være alene-forældre kan være en stor byrde at bære alene, uanset om man er mand eller kvinde

Relations-terapi efter skilsmissen

Hvis man er blevet skilt, er der følgende fordele med relationsterapi (parcoaching):

 • Parterne kan undgå, at personlige relationer ødelægges. Fx at man er i stand til at snakke ordentligt sammen, og i fællesskab deltage i børnenes kommende mærkedage
 • Parterne kan opnå, at en konflikt får en praktisk, skræddersyet løsning, som tilgodeser begges interesser og behov
 • Parterne kan via relationsterapi undgå, at konflikten fører til en retssag eller en afgørelse ved Statsforvaltningen.
  Det er billigere og lettere at nå til enighed ved samtale
 • Parternes omkostninger ved relationsterapi (både de økonomiske og følelsesmæssige) bliver begrænsede.
  Det går nemlig hurtigere end en retssag eller en voldgiftssag

1:50 minutter

Læs nogle klient-udtalelser her:Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parcoachingen ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter. og www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.


Min metode

Måden, jeg arbejder som parcoach på, er, at jeg vil få jer til at kommunikere klart, tydeligt og hensigtsmæssigt med hinanden.

Dette foregår både ved hjælp af værktøjet Anerkendende Selvansvarlig Dialog, men også med forskellige typer “håndsluknings-værktøjer”, der lynhurtigt tager brodden af en eskalerende negativ situation.

Det vigtigste er, at I bliver i stand til at forstå, hvad den anden siger, så det giver mening.
Også, at I hver især føler jeg hørt og forstået. I skal blive gode til at udtrykke, hvordan I har det, og hvad I ønsker jer.

Det handler om kommunikationen gennem de tykke gardiner af følelser, misforståelser og forudindfattede meninger.

Hvis man er i stand til at høre og forstå, hvad den anden siger – uden forvrængende filtre – og forholde sig udelukkende til det sagte og mente, bliver mange problemer ryddet af vejen.

Men ofte hører vi dét, som vi tror den anden siger, hvilket skaber uenighederne og skænderierne.

Problemerne skal kunne ventileres på en hensigtsmæssig måde, så ingen bliver såret, krænket eller føler sig angrebet og forkert-gjort.

Imidlertid er parcoaching ikke kun at løse konflikter.
Det er også at skabe samhørighed, intensitet, nysgerrighed, tillid, tryghed, respekt for hinanden, samt at dyrke venskabet og den ligeværdige anerkendelse og accept af hinanden.


En effektiv plan

Jeg arbejder som terapeut og par-coach i tre “lag” eller “niveauer”:

 1. Bevidstgørelse
 2. Færdighedslæring
 3. Vanedannelse

1) Bevidstgørelse

For at løse et problem, bliver man nødt til at vide noget om det.

Jeg vil som parcoach hjælpe jer med at gøre jer bevidste om jeres relation, og finde ud af, hvad der fungerer.
Altså både hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Mange af mine kollegaer (psykologer og terapeuter) arbejder primært (eller kun) med bevidstgørelse, og forventer, at klienterne selv hen ad vejen kan opdage løsningsmulighederne.

Jeg er derimod meget struktureret og organiseret, hvor jeg med mine spørgsmål og eksempler gør det meget tydeligt, hvor “hunden ligger begravet“, og hvad der kan gøres helt konkret.

2) Færdighedslæring

For at få noget ANDET, end dét, man har haft indtil nu, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man har gjort hidtil.
Og dette ANDET er af gode grunde enten ukendt eller besværligt.
Hvis det havde være kendt og let, havde man jo gjort det for længst….

For at få et andet resultat (med sit parforhold), skal man tilegne sig nogle nye færdigheder, lære nogle nye værktøjer, og få nogle nye strategier.
Det drejer sig om helt konkrete kommunikations-teknikker og -værktøjer, som vil gøre det muligt for jer både at forstå partneren, og at føle sig forstået af partneren.
Når noget giver mening, glider alting meget lettere.

3) Vanedannelse

Imidlertid er det ikke nok bare at KENDE værktøjerne, for at de kan virke efter hensigten.
Hvis det var så let, ville det svare til at læse ordbogen igennem, og så forvente, at man kan tale det nye sprog.

De nye vaner skal bankes godt fast, så de erstatter de gamle dårlige vaner, når livet en gang imellem spidser til.

Dette er grunden til, at jeg kun arbejder i Forløb.
Min mangeårige erfaring har vist mig, at det er det eneste, der virker bedst.
Så når I har haft den første indledende session, skal vi i fællesskab finde ud af, om der er basis for et videre samarbejde.

Hvis der er gensidig enighed om dette, aftaler vi et Forløb af typisk tre måneders varighed.
På den måde er jeg sikker på, at I opnår det, I kommer for og ønsker jer.


Det positive

Jeg tager altid udgangspunkt i det positive, og dermed får vi dét, der ikke virker optimalt, til at blive bedre.

Den meningsfulde forståelse i kommunikationen med hinanden handler ikke om at blive enige.

Enighed er egentlig underordnet, så længe man forstår, accepterer og respekterer hinanden.

Der skal endvidere skabes plads til parforholdet, for at det kan fungere.

Hvis alting går op i arbejde og børn, og parforholdet bliver henvist til en sidste-plads, så vil det også optræde som en sidste-plads, med deraf følgende ubehagelige konsekvenser.


6:22 minutter – om hvad parcoaching er.


“Hvordan får jeg min partner med til parcoaching?”

Hvis din partner ikke vil gøre noget konstruktivt og aktivt ved jeres parforhold, er der ikke noget at gøre.
Du kan ikke tvinge nogen til at ændre sig – uden at det kan få ganske alvorlige konsekvenser.

Men du kan alligevel inspirere andre mennesker til at gøre noget, hvis de er lidt i tvivl. Se nedenstående video.

3:37 minutter

Læs også nogle klient-udtalelser her:Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parcoachingen ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.


Hvis der er knas i parforholdet, er der ofte enighed mellem parterne om at gøre noget ved det.

Nogen vælger parcoaching, og hvis begge er enige om denne måde at løse problemerne på, er der normalt ikke langt fra tanke til handling.

Modvilje

Partneren med til parcoachingHvis det derimod kun er den ene part, der ønsker denne form for konfliktløsning, kan der være en udfordring. Hvad gør man så?

Nøgleordet er motivation.
I al personlig udvikling skal motivationen være til stede, for at der kan ske en forandring.
Ingen kan motivere andre – højst inspirere.
Man kan kun motivere sig selv.

Grunden til manglende motivation kan være manglende viden om mulighederne, eller det kan være frygt for det ukendte.

Måske tror man, at det vil skade en, fx at der vil forekomme kritik eller nedgøring, eller at der bliver rodet op i private sager.

Nogen føler også, at det er en falliterklæring at skulle søge hjælp til samlivsproblemer eller seksuelle udfordringer.
De vil helst klare tingene selv.

Hvis børnene mistrives, kan parcoaching alligevel være et fornuftigt alternativ, selv om motivationen til at komme hos en parcoach er lav.
Især hvis der står en smertefuld og kostbar skilsmisse for døren.

Man kan gå til parcoaching for sin egen skyld, for sin partners skyld eller for parforholdets skyld.

Hvis ens partner ikke ønsker at gå i terapi, så kan man spørge ham eller hende: “Vil du gøre det for min skyld?” Eller: ”Har du lyst til at investere i vores parforhold?

Modstand mod at gå til parcoaching

Parcoachingen kan forbedre parforholdetDog er en ting helt sikkert: Parcoaching virker ikke, hvis den ene af parterne har stor modstand mod at deltage.
Begge parter skal have et minimum af motivation for at gå til parcoaching.
Ellers kommer der ikke et fornuftigt resultat ud af det.

Det vil altid være en god idé at aftale, at man i første omgang giver parcoachingen en chance med en enkelt indledende session.

Klik her for (øverst på denne side) at læse om, hvad der sker hos mig på den første session.

Derefter kan man evaluere resultatet og udbyttet af samtalerne.

Parcoaching handler udelukkende om at forbedre af kommunikationen mellem parterne, på en åben, værdig og hensigtsmæssig måde, så I forstår hinanden.

Succes avler succes.

Hvis man føler, at det hjælper noget, er man betydeligt mere motiveret til at gå videre ad den vej, end hvis man ikke kan mærke nogen positive forandringer.

Min erfaring gennem mere end 30 års arbejde med parforholdsproblematikker har vist mig, at for 90 % af klienterne nytter det noget.
At der kommer et positivt resultat, som er til gavn og glæde for alle parter.
Det gælder både de voksne, børnene, familien, vennerne og arbejdspladsen.

Og jeg kan også se, at omkring 80% af de par, der kommer hos mig, får deres parforhold til at fungere igen. Min succes-rate er temmelig høj i denne branche.

Kommunikation og motivation er lokomotiverne i vores relationer med hinanden.
Derfor er det en god idé at gøre en indsats for at forbedre og forstærke disse.

Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvordan du formulerer dig, hvis du ønsker at din partner skal være med til at gøre noget, for at parforholdet kan blive bedre.

Parcoaching og parterapi København og Frederiksberg

Parcoachingen finder sted enten fysisk i min klinik i Valby eller over Skype eller telefon fra et hvilket som helst sted i verden.


Egentlig kan mit job kort beskrives som at gøre mig selv overflødig.

Det er lidt ligesom med vores børn.
Vi opdrager dem til at de kan klare sig selv, og at vi som forældre er overflødige, når de som voksne lever deres eget liv.

Blot er min assistance med jer betydelig kortere og mere koncentreret end børneopdragelse.
På kun tre måneder skal I nå at lære det, I ikke fik lært på 18 år….


Lad mig slå fast med 7-tommer søm, at jeg aldrig ”holder med” eller tilgodeser den ene af jer.
Jeg er professionel med mange års erfaring, og jeg ”deler sol og vind lige”.
Det er ALDRIG den enes skyld, hvis noget får galt i parforholdet (selv om det godt kan føles sådan…)

Endvidere går jeg løbende i supervision og arbejder med mine egne oplevelser og overbevisninger, således at jeg er i stand til på en afbalanceret måde at afveje fair og ligeligt i mit arbejde.


Engelsk og spansk

I also do couple therapy and counselling in English. Click here to translate this website into English.

Entiendo y hablo español tambien.


Links til fire andre områder inden for parcoaching:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse


Links til mange andre artikler om parcoaching:

Byg et lejrbål

Fem faser

Fem myter

Vedligeholdelse

Motivation

Nøglen

Selvtillid

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Prøv lige et øjeblik at forestille dig, hvad mine betalende klienter får hos mig, når jeg her på hjemmesiden giver så meget væk ganske gratis …..


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

 • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
 • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
 • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”.
  På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen.
  Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!

Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/psykologi parterapi

Strategisk, Taktisk og Operationelt

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Den svære kommunikation

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Ti spørgsmål til jeres parforhold

/psykologi parterapi

Travlhed og stress

/undga-skilsmisse parterapi

Vedligeholdelse

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Stop gætterierne i dit parforhold

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Trappen

/psykologi parterapi

Overblikket med Parforholds-Livshjulet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Struktur i hverdagen

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

De fem lag kommunikation i parforholdet

/psykologi parterapi

Midtvejskrise i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Anerkendende Selvansvarlig Dialog

/hvad-er-det parterapi

Hvordan får man et bedre parforhold?

/undga-skilsmisse parterapi

Hvordan vrede kan ødelægge et godt parforhold

/psykologi parterapi

Hvad er selvansvarlighed?

/psykologi parterapi

Mænd og kvinder lyver ikke!

/parterapi

De fem faser i enhver forandring

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Tre-trins raketten

/psykologi parterapi

Syv typer gentagne udfordringer

/psykologi parterapi

Bevidsthed og spejling


.