Spring til indhold

Forskellen mellem forelskelse og kærlighed

 • Anslået læsetid: 14 min read
Hjem >> /parforhold >> /misforstaelser parforhold >> Forskellen mellem forelskelse og kærlighed

Hvad er kærlighed?

Kort resumé:
forelskelse og kærlighed
Der er to begreber i følelseslivet, der er vidt forskellige, men mange mennesker blander dem sammen, hvilket ofte afstedkommer stor frustration og smerte i parforhold.
Derfor er det vigtigt at kende forskel på de to.

Forelskelse handler om lyst til, bio-kemi, psykologi, bevidsthedsforskydelse og voldsom tiltrækning.

Kærlighed er derimod noget helt andet.
Det er 1) forståelse, 2) hengivenhed – samt 3) et valg.
Det er nemlig valget at give sin partner dét, som partneren gerne vil have.
At forstå partneren og tilføre parforholdet værdi (altså noget, som partneren opfatter som værdifuldt).
Når begge gør dette, mærker de kærligheden.

Men ofte giver vi udelukkende vores partner dét, vil selv vil have, fordi vi tror, at alle andre også foretrækker dette.

Derfor er der så mange, der tror, at de ikke kan mærke kærligheden.
De kan ikke føle den. De tror (fejlagtigt), at den er væk.

Det kan godt være, at din partner eller du selv måske har svært ved at finde kærligheden til hinanden – men hvad hvis I begge to havde bedre strategier og vaner, så I nemt kunne få jeres ønsker opfyldt og jeres behov dækket?
At I kunne få det parforhold I vil have og fortjener at have?

At lære bedre kommunikationsstrategier og få større forståelse for jeres forskelligheder, kan I relativt hurtigt og let lære i par-coaching.


Mikael Hoffmann


Definitionen på forelskelse

Følelser kommer og går. Men kærlighed ER ikke følelser. Kærlighed SKABER følelser.

Hvis man kommer til at blande de to begreber, forelskelse og kærlighed, sammen, kan det være en af hovedårsagerne til den alt for høje skilsmisseprocent.

Forelskelse er en febertilstand. En midlertidig sindssyge, der kommer helt af sig selv. En rus. Den gør blind og døv.
Forelskelse er biokemi, hvor hormoner og andre bio-kemikalier ræser af sted i kroppen.

Forelskelsen får os til at se et andet menneske i et fantastisk positivt lys, og vil få os selv til at føle os på toppen af verden.

Forelskelse handler om partnerens positive sider. Det er mere omfattende end lyst, seksualitet og liderlighed. Der er blandt andet betagelse, beundring og idealisering.
Den gensidige spejling betyder, at man ser både sin elskede og sig selv i et nyt og positivt lys.

Naturen har designet forelskelsen til at tiltrække to mennesker til hinanden i tilstrækkelig lang tid, til at der kan komme afkom ud af det, og arten dermed kan bestå.
En forelskelse varer normalt et sted mellem et par måneder og et par år.

Forelskelsen kommer som regel kun een gang i et parforhold.
Hvis man vil opleve samme rus igen, må man tage en bane eller dyrke ekstremsport (eller finde en ny partner).

Forelskelse omfatter hele ens væsen. Tanker, følelser, krop og handlinger er påvirket.
Man har lyst til at gøre alt muligt sammen, og kan ikke fatte, at det nogensinde bliver anderledes.
Men for mange går det alligevel galt, når hverdagen og dagligdagen melder sig.


Læs her om klienters erfaringer med par-coachingen på Google til desktop eller Google til mobiltelefon, samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser og www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.


5:08 minutter

Definitionen på kærlighed

I parforholdet skulle forelskelsen meget gerne afløses af kærlighed, som er noget helt andet.

Kærlighed er som sagt de tre ting:

 • Motivation og forståelse
 • Hengivenhed
 • Et valg

Man skal være motiveret til at ville sin partner noget godt, og man skal kunne forstå vedkommende. Ikke nødvendigvis at være enige, men forståelse, der giver mening. Viljen til at ville forstå sin partner, inden man forventer selv at blive forstået. Til dette kræves der god kommunikation, hvilket ikke kun er at udveksle ord og holdninger.

Kærlighed er også hengivenheden, der fodrer motivationen til at forstå, og motivationen til at ville vælge at give noget, der kan føles tåbeligt, ligegyldigt eller svært – men som betyder noget for partneren.

Hvad der måske kommer bag på mange, er, at kærlighed også er VALGET at give sin partner dét, som partneren gerne vil have – og når begge gør det, oplever de kærligheden.

Kærlighed har nemlig ikke ret meget med LYST TIL at gøre! Det hører forelskelsen til.
Ofte sker der det, at vi giver vores partner (og alle mulige andre) dét, vi selv helst vil have, og når begge gør det, oplever ingen af dem at få, hvad de ønsker sig eller har brug for.

Den amerikanske parterapeut Gary Chapman har skrevet bogen “De fem kærlighedssprog“.
Den giver indsigt i, hvordan mennesker viser deres kærlighed til hinanden. Han har fundet ud af, at vi oplever kærlighed på fem områder:

 1. Anerkendende ord
 2. Tid til hinanden
 3. At modtage gaver
 4. Tjenester
 5. Fysisk berøring

Læs mere detaljeret om dette på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/kaerlighedssprog


Klik her for at læse mere om mine systematiske arbejdsmetoder med en 5-punkts plan for et eventuelt samarbejde om at forbedre jeres parforhold.


6:52 minutter

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Når vi er forelskede, GIVER vi på alle fem sprog til vores elskede, og vi FÅR på alle fem sprog.
Men når forelskelsen er overstået, har vi hver især et primært kærlighedssprog, som vi selv opfatter som det, alle andre da også må synes bedst om.

Eksempel

forelskelse og kærlighedForestil dig en vest-jyde, som er gift med en Københavner-pige. Jydens primære kærlighedssprog er fysisk berøring, så han rører meget med sin kone. Men når han er helt op at ringe i glædes-rus, siger han: ”Det ku’ ha’ våren møj værre……

Hans kones primære kærlighedssprog er ord, så hun roser ham, og fortæller ham, hvor dejlig han er, men hun bryder sig ikke så meget om berøring, fordi det ikke betyder så meget for hende.

Er det ikke tydeligt, at de to har et stor problem? De giver hver især den anden, hvad de selv gerne vil have.

Så kærlighed er at VÆLGE at give den anden, hvad partneren gerne vil have, og jo større anstrengelse og indsats, jo større er kærligheden.

At give kærlighed

Kærlighed er forståelse, interesse og accept af hele sin partner. Det inkluderer både erotik, styrker, fejl, mangler og alt muligt andet.

Når du taler din partners/ægtefælles kærlighedssprog, føler vedkommende sig elsket. Og det samme gælder dig. Når I giver hinanden kærlighed, mærker I kærligheden. Kærlighed er ikke at tage eller få. Kærlighed er at give.

For at DU kan få det, du gerne vil have, skal du FØRST give din partner, hvad PARTNEREN gerne vil have. Derefter skal du mærke dine behov og kunne udtrykke dig selv klart, tydeligt og selvansvarligt.

Vi udtrykker og opfatter hver især kærlighed med vores kærligheds-sprog, som ovenfor beskrevet.

Når forelskelsen aftager

Hvorfor er det vigtigt, at du kender dit eget og din partners kærlighedssprog?

Det er fordi det er det, der får dig til at føle dig elsket, og giver mig mulighed for at elske tilbage.

Dårlig eller manglende kommunikation i parforholdet skaber misforståelser og betyder ofte, at vi giver vores partner det, vi egentlig selv helst vil have. Derfor kan begge parter blive frustrerede over at give og give, uden at de føler at de får noget tilbage.

forelskelse og kærlighedFørst og fremmest er det vigtigt, at du mærker efter, hvad der er dit eget kærlighedssprog.

Dernæst kan du spørge din partner, hvad der er hans eller hendes. Alene dette kan give stof til mange gode samtaler med hinanden.

Du kan selvfølgelig forsøge at gætte på eller regne ud, hvad din partners kærlighedssprog er.
Det gør du ved at være opmærksom på, hvad din partner gør ved dig, men den letteste og mest effektive måde er at kommunikere er direkte med hinanden.
Så er I fri for misforståelser og frustrationer.

Faktisk gælder det samme over for dine børn og dine kollegaer.
Læg mærke til, hvad de gør, og gør det samme ved dem.
Så vil du blive populær.
Taler din kollega alting rosende om andre?
Står vedkommende meget henne ved kaffemaskinen?
Husker han/hun altid mærkedage med en lille erkendtlighed?
Hjælper vedkommende dig uopfordret med småting?
Eller er der altid et skulderklap eller let berøring på armen?
Hvis du gør det samme, får du succes.

Kærlighed er altså at give den anden, hvad den anden gerne vil have.
Når begge gør det, oplever og mærker de kærligheden i parforholdet.

Du må altså ikke regne med, at forelskelsen nogen sinde kommer tilbage i dit parforhold.
Det kick eller den rus, du savner, må du skaffe dig på anden vis, fx ved ekstrem-sport eller lignende.


Den lille store forskel på kønnene

Kender du i øvrigt kvindens såkaldte “hemmeligheder”?
Altså noget, som de fleste kvinder anser for normalt og velkendt, men som mange mænd sjældent ved, hvor meget betyder.

Begæres
Kvinden vil gerne begæres af sin mand. At manden påtager sig sit lederansvar i parforholdet som mand og begærer sin kvinde, hvilket kun har lidt med sex at gøre. Når kvinden bliver begæret, skal hun blot respondere på dette og tydeligt udtrykke sin tilfredshed, glæde og lykke.
Grunden til at det er så vigtigt for kvinden kommer helt tilbage fra urtiden, hvor kvinden var fysisk svagere end manden og var afhængig af at han kunne forsvare hende og deres afkom. Hvis han løb med en frille, var hun prisgivet og ville blive ædt af de vilde dyr.

Rumme følelser
Kvinder vil mærke, at manden kan rumme hende og hendes følelser.
Dette betyder, at han kan stå som en KLIPPE i hendes følelsesmæssige stormvejr, og ikke løbe sin vej, eller gå til modangreb, eller komme med alle sine ”sygerationelle forklaringer.

Udtrykke sig
Kvinden vil hellere vil høre en dårlig nyhed, end slet ikke at høre nogen nyheder. Kvinden/det feminine vil gerne udtrykke sig og have respons, mens manden/det maskuline helst vil holde mund. Kvinden har brug for at mærke sin mand. Hvis han bare er tavs og lukket, kan det føles som den rene tortur for hende. Mange mænd har den opfattelse, at hvis de ikke har gode nyheder, er det bedre ikke at sige noget. En typisk mand tumler selv med sine problemer, indtil han har en løsning klar, og når han så endelig præsenterer det flotte resultat for sin kvinde, kan han ikke forstå, at hun i mellemtiden er blevet sur!

Lyst til
Manden skal ofte gøre det MODSATTE af det, der føles naturligt, nemt og let for ham, for at han kan få det, han gerne vil have (som er kærlighed, respekt, anerkendelse og så videre). Dette kommer formentlig bag på de fleste mennesker. Men hvis du indtil nu ikke har fået det, du gerne vil have, lyder det måske ikke helt ulogisk. Indtil nu har du jo mest gjort det, der føltes naturligt, nemt, let, normalt, autentisk og så videre…… og er du der, hvor du gerne vil være, og har du opnået det, du gerne ville????
Selvfølgelig føles det ikke spor rart at skulle gøre noget, man bestemt ikke har LYST til…

Accepteres
Kvinden vil støttes, accepteres og respekteres præcis som hun er. Hun ønsker ikke at blive lavet om på. Men samtidig vil hun gerne selv ændre på ting og forbedre alting.

Kontakt
Kvinden vil gerne have kontakt med sin mand i løbet af dagen. Enten fysisk, telefonisk eller bare en SMS. Hun har brug for at kunne MÆRKE sin mand med jævne mellemrum. Det giver hende tryghed.

Udforskes
Kvinden vil udforske og udforskes. Men hun ønsker ikke hverken at blive overset eller gennemskuet. Samtidig vil hun gerne have, at hendes mand kender hende og hendes vaner godt, for eksempel når de er på restaurant, og manden ved, hvad der er hendes yndlingsret, og hvad hun ikke bryder sig om fra menu-kortet. Manden skal hele tiden gøre en indsats for at lære hende at kende – også selv om de har kendt hinanden i mange år.

Sex
Kvinden mærker lysten til sex gennem kærlighed og nærhed – til forskel fra manden, der mærker kærlighed og nærhed gennem sex. Der er stor forskel på mænd og kvinder, og det er vigtigt at gøre sig klart, at der er den forskel. Der er ikke noget forkert i forskellen. Den bare ER der.

Lyver
Mænd tror, at kvinden lyver, når hun udtrykker sig bramfrit. Han kan finde på at sige: “I går sagde du, at du elskede mig, og i dag siger du, at du hader mig. Betyder det, at du løj for mig i går, eller lyver du i dag?
Men kvinden udtrykker blot sine følelser – og de ændrer sig hele tiden.

——

Til gengæld har manden kun én eneste “hemmelighed”. Han vil have en glad kvinde, hvor han kan føle at hun beundrer og respekterer ham. Intet andet. Det er det eneste, der interesserer ham og han ønsker sig.

Læs mere om forskellen mellem kønnene på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/psykologi/to-velbevarede-hemmeligheder


Skilsmisser og frustrerede følelser

forelskelse varighedNår nogen siger: ”Jeg kan ikke mærke kærligheden mere. Jeg vil skilles” er det forelskelsens rus, de savner. Så går de hen og bliver forelsket i en anden, og således fortsætter det i en endeløs kæde med det ene parforhold efter det andet – lige indtil man opdager hemmeligheden bag livets mysterier.

Hvis man udelukkende lader sig styre af sin LYST og sine FØLELSER, har man valgt at være kastebold i Livets Cirkus.

Historisk tilbageblik med forklaring

Den romantiske kærlighed kommer fra riddertiden for omkring 800 år siden, hvor den startede med at være smertefuld med forhindringer og adskillelse, men fuld af lidenskab.

Romantikken 600 år senere var knap så dramatisk. Der gik det mere på det ideelle og lykkelige. Alligevel var der dengang en klar forskel mellem forelskelse og kærlighed, hvor man med det sidste forbandt tolerance, sammenhold, loyalitet og støtte til det fælles projekt. Ægteskabet var den trygge ramme om familiemedlemmerne og en samfundsbevarende institution.

I dag har vi tårnhøje forventninger om både lidenskab, romantik, loyalitet, venskab, sex og individualitet. Det kan være svært at honorere, når der også skal være plads til børn og karriere.

Lær kærlighedssprogene! Brug dem! Mærk kærligheden!Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger

Få et godt overblik over de forskellige kommunikationsværktøjerwww.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet


Links til andre artikler om misforståelser i parforhold:

Afvist
Perfektionisme
Samme fejl
Ubevidste skader
Morsomt
Økonomi
Forelskelse
Kompliceret
Skjulte signaler
Forbedre
Mars og Venus
Myter
Økonomisk snyd

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Afklaring

Parterapeut Mikael HoffmannJeg vil gerne tilbyde dig en afklarende samtale over telefonen, uden udgift for dig, hvor jeg vil hjælpe dig med både at få klarhed over, hvilket liv og parforhold du ønsker dig, samt at identificere det vigtigste, som stopper dig og forhindrer dig i at opnå det, du gerne vil have. Disse to opklarende punkter vil belyse de nødvendige skridt, du har brug for at tage, for at nå dine mål. Ring til mig på telefon 21 79 18 50 for at aftale en tid med mig til den afklarende samtale.


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

 • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
 • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
 • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!
parterapi Mikael Hoffmann

Parcoach Mikael Hoffmann


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.