Bevidsthed og spejling

Hvordan man opfatter sin partner – og resten af verden

spejling og bevidsthed

Vi fortolker ting omkring os ud fra måden, vi selv tænker på. Hvad vi opfatter, perciperer, er en overvejende psykologisk proces, hvorved vi med et eller flere sanseorganer modtager og bearbejder information om os selv og vores omverden. Alt, hvad vi ser, hører og opfatter, er udelukkende spejlbilleder (projektioner) af os selv og summen af opbygget livserfaring. Det består af meninger, ideer, bedømmelser, overbevisninger, holdninger, slutninger, skuffelser, værdier, forventninger, ønsker, glæder, frustrationer, fantasier, behov og lignende.

Hvis du vil gøre noget ved dine handlemønstre og overbevisninger, og eventuelt ændre dem, er det vigtigt at kunne se dem udefra. Men det er svært, selv for dem, der har arbejdet med personlig udvikling og sig selv i mange år.

Vores bevidsthed (selvopfattelse og mønstre) består af fire områder:

  1. Et offentligt område, hvilket vil sige at både du selv og alle andre kan se det og er klar over det.
  2. Et område, som kun andre kan se, men du kan ikke selv få øje på det, for eksempel automathandlinger, gode/dårlige vaner og manglende selvværd.
  3. Et område, som er privat, det vil sige, at du kun selv er klar over det, men ingen andre ved det. Det er dine private hemmeligheder, for eksempel dine overspringshandlinger når du er alene.
  4. Et område, som er skjult for alle. Det er det ubevidste, som kan komme frem under ekstremt pres, eller når man er beruset/påvirket.

I mit psykoterapeutiske arbejde hjælper jeg klienterne med at få gjort det offentlige område nummer 1 så stort som muligt og at få områderne 2 og 4 (de ubevidste automatiske) til at være så små som muligt. Dermed opnår klienterne høj selvbevidsthed, hvilket betyder, at de kender sig selv godt, accepterer sig selv og hviler i sig selv. Det får dem til at fremstå autentiske, pålidelige og troværdige, samt giver dem selvværd og selvtillid.

Jeg er af den overbevisning, at dagsbevidsthed og tænkning foregår i hjernen. Derimod befinder underbevidstheden med hukommelse og følelser sig i cellerne i hele kroppen, og er vores reelle VIDEN. Vi opfatter meget mere på det ubevidste plan end på det bevidste. Vores dagsbevidsthed kan kun bearbejde en mindre portion data ad gangen, lidt ligesom et gammelt computer-modem. Derimod er vores under­bevidsthed (det ubevidste) som en gigantisk bredbånds­forbindelse.

Marken og de fire mennesker

bevidsthed og spejlingJeg vil gerne fortælle et par historier, der skal beskrive, hvor forskellige vores opfattelser er, og at der ikke findes nogen objektiv sandhed:

En dejlig forårsdag går fire mennesker sig en tur på en markvej. Efter i tavshed at have passeret en mark og drejet om et hjørne, stopper de op og taler sammen om, hvad de så på den pågældende mark. De fire mennesker er henholdsvis en landmand, en jæger, en soldat og en ejendomsmægler. Mon de så det samme?

Landmanden lagde mærke til afgrøderne, der står godt, bortset fra midt på marken, hvor der ser fugtigt ud.

Jægeren så fasaner flyve op, og han forestiller sig, at der kunne være råvildt inde i buskadset.

Soldaten beskriver terrænet, hvor det kan være svært at skjule sig, og at kampvognen kan køre fast i det fugtige område midt på marken.

Ejendomsmægleren ser mulighederne for udstykning med den fantastiske udsigt, men er opmærksom på, at der skal nogle jordbundsprøver til for at sikre et stabilt fundament i det lave fugtige område midt på marken.

Det er nøjagtigt den samme mark, de har kigget på, men deres tanker er funderet i deres faglighed og erfaring – altså fire vidt forskellige måder at anskue tingene på. Jægeren så ikke stenene i marken, der kan ødelægge landbrugsredskaberne. Soldaten bemærkede ikke, at det skrånede lidt, så en udstykning kunne blive problematisk.

Hvis ejendomsmægleren er bymenneske, ville han ikke være i stand til at svare korrekt på, hvilke dyr der var synlige, om du så belønnede eller straffede ham. Men det kunne jægeren. Måske kunne han navngive 10 forskellige dyr.


Psst… Gør som flere end 1.700 andre besøgende på denne hjemmeside om parforhold allerede har gjort. Tilmeld dig mit nyhedsbrev, som trin for trin vil vise dig, hvordan du får dig det parforhold, du ønsker dig og længes efter.


Her er et andet eksempel:

Tre mennesker går ind i samme værelse. Da de kommer ud, skal de hver især beskrive, hvad de har set.

Den ene fortæller om rummets størrelse og indretning med møblerne, samt hvad han opfatter som ejerens smag.

Den anden beskriver stemningen i værelset, hvor atmosfæren var hård og kold, og der var fyldt med spænding og konflikt.

Den tredje hæftede sig udelukkende ved et stort maleri på den ene væg med det fantastiske motiv og de smukke farver.

Alle tre har selvfølgelig ret. De bemærker hver især kun, hvad de er optaget af.

spejl og projektionVi filtrerer input og ser kun “os selv” og det, vi relaterer til. Vi har selektiv hørelse og syn, hvilket til hverdag er glimrende og energi­besparende. Vi lægger mærke til dét, der er vigtigt for os og intet andet.

Imidlertid er alt, hvad vi opfatter, spejlbilleder fra noget, vi genkender, hvilket er projektioner. Den måde, vi oplever en person på, har mere med os selv at gøre, end med personen som denne er.

Det er påfaldende, at i samtlige parforhold jeg som parterapeut har hjulpet, gør parterne mod hinanden, hvad de oplever bliver gjort mod dem selv. Selvfølgelig bare på hver sin måde, som kan være vidt forskellig. Det kan være for eksempel at de begge afviser hinanden. Eller at de retter på hinanden, er bedrevidende, manipulerer med hinanden eller har skjulte dagsordener. Mit job med parterapien er blandt andet at få klienterne til at se, hvad det er, de gør. At det, de bebrejder deres partner for at gøre, gør de også selv ved partneren.

Blot på en lidt anden måde, selvfølgelig. Men det kan ingen af gode grunde selv se.

Hvad betyder noget for os?

En af mine klienter spurgte mig: “Hvordan kan jeg vide, hvad der har med mig at gøre, og hvad der ikke har betydning for mig og min udvikling?

Mit svar til det er, at alt, hvad du følelsesmæssigt er påvirket af, handler om dig selv. Hvis du er ligeglad eller slet ikke hører/ser noget bestemt, har det ikke noget med dig at gøre. Som illustrativt eksempel kan jeg beskylde klienten for at være nazist. Klienten sidder bare og kigger forbavset på mig. Det vækker slet ikke genklang – medmindre der altså er noget om snakken. Det er vigtigt at holde øje med, hvad vi ser og oplever, fordi alt det, vi opfatter, betyder noget for os. Det kan have indflydelse på vores liv.

Når man pisker ind i en flok hunde, hyler den, der bliver ramt.

Sandhed eller illusion

Den verden, vi hver især mener er “sandheden”, er i virkeligheden en illusion. Der findes ingen objektive sandheder. Det sete og skete afhænger af øjet, der ser. Hvad vi opfatter, er udelukkende baseret på vores erfaringer, og de læreprocesser vi gennemgår.

Jeg har et eksempel fra min egen barndom. I indskolingen havde vi en lærerinde med knold i nakken. Frk. Andersen hed hun. Hun var streng, men jeg kunne godt lide hende. Efter folkeskolen mødtes vi gamle klassekammerater jævnligt, men det var først til vores 25-års jubilæum, at en af mine klassekammerater fortalte den ene skrækkelige historie om frk. Andersen efter den anden. Andre af mine kammerater bekræftede det. Jeg blev klar over, at hun havde været fra den sorteste skole, hård og hamrende uretfærdig, men at det aldrig var gået op for mig – fordi jeg tilsyneladende var hendes yndlingselev. Den erkendelse blev en øjenåbner for mig, og jeg fik det bestemt ikke godt af disse oplysninger. I første omgang blev jeg flov over mig selv.

6:17 minutter

At kende sig selv

bevidsthed og parforholdDe fleste mennesker vil i et eller andet omfang gerne lære sig selv bedre at kende – blandt andet for at finde ud af, hvordan man bliver opfattet af andre. ”Hvem er jeg i min partners/ægtefælles og børns øjne? Hvordan er jeg?”

For mange er det ofte i forbindelse med en krise, at behovet for at se mere realistisk på sig selv opstår. Det kan være en voldsom kritik, en fyring, trussel om skilsmisse, dødsfald eller lignende. Noget, der gør, at vi har brug for at justere kursen i livet.

Men hvordan opfatter du egentlig dig selv og andre? Hvad er reelt og hvad er illusion? Hvad er fakta, og hvad er holdninger?

Der er efter min opfattelse tre forskellige måder, du kan lære dig selv at kende på:

– At se på timevis af videooptagelser af sig selv i dagligdags situationer. Da min datter, Sofia, var to år, elskede hun at se videoer af sig selv. Til nogle par i min konsultation kan jeg også finde på at anbefale, at de optager videoer af dagligdags situationer, så de kan se sig selv og lære af det.

– At observere mennesker omkring sig, fordi de er spejlbilleder af en selv. Hvad vi opfatter hos andre, er alt sammen dele af os selv. Husk historien med marken.

– At få professionel hjælp i form af en psykoterapeut eller mentor-coach, som ved hjælp af analyse kan hjælpe med at se sig selv klart og tydeligt, så man kan komme til at hvile i sig selv, blive autentisk og med større sikkerhed træffe de mest optimale beslutninger (for én selv) – både på kort og langt sigt.

Udfordringen i dit liv ligger ikke i, hvordan du har det.
Det er, hvordan du tager det, der er afgørende.

Det, du tænker, betyder noget for, hvordan du føler. Alle mennesker forenkler hele tiden verden og virkeligheden gennem filtre, vurderinger, konklusioner og holdninger. Det er en naturlig menneskelig ting og praktisk at navngive og kortlægge den opfattede verden med et filter og en etiket, for så kan vi mestre livet med så minimal en indsats som muligt. Der er ingen grund til at gå over åen efter vand.

Men det lægger et lag hen over oplevelserne, så de ser ud på en bestemt måde. Filtrene vil bekræfte, hvad du i forvejen havde af meninger om det, du tror du ser. Det er godt at kunne sætte kritiske spørgsmålstegn ved oplevelserne. Vær altid nysgerrig på, hvad der EGENTLIG sker. Så kommer du lettest gennem de værste udfordringer i livet.


Et godt parforhold

Links til tre andre områder inden for parterapi og psykologiske forsvarsmekanismer:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Undgå skilsmisse


Links til mange andre artikler om psykologi i parforholdet (de seks af dem ses herunder):

Keywords:
7 usunde vaner
Alderens påvirkning
Dårlige vaner
Følelsernes tyranni
Forandring
Selvansvarlighed
Kærlighed er vilje
Lyver din partner
Midtvejskrise
Myter parforhold
Negativ
Prioritering
Straf/konsekvens
Tilknytning

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artiklerFeedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Klik her for at se flere klienters erfaringer og anbefalinger med par-coachingen


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

  • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
  • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
  • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!
parterapi Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann

Har I brug for hjælp i jeres parforhold til at få det bedre med hinanden, så klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50)

.

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann