Workshop på Frederiksberg om parforhold

”Forstå – og bliv forstået af din partner!”

workshop parforhold Frederiksberg
Lær helt konkrete værktøjer, metoder og strategier til at kunne kommunikere bedre med hinanden – så I bliver i stand til at FORSTÅ hinanden. Man behøver ikke at være enige, for at have et godt parforhold.

Misforståelser og manglende viden om de forskellige opfattelser og indstillinger hos partneren er årsag til langt de fleste problemer i parforhold.

Deltag i de 5 moduler i august og september 2019 på Frederiksberg – og lær på kun fem uger at kommunikere med hinanden på en mere hensigtsmæssig måde. Det er vidunderligt at kunne forstå, og at kunne føle sig forstået, af sin partner.


6:49 minutter

Workshoppens indhold:

Kurset består af både teori og praktiske øvelser.
På hvert modul vil der først være grundviden om, hvad det vil sige (efter forelskelsesfasen) at være i parforhold med et andet menneske, og få det til at fungere godt.

Dernæst vil I på hvert modul lære et eller to konkrete værktøjer/redskabet, som I vil kunne bruge direkte derhjemme. Vi øver dem på workshoppen, så I efterfølgende er fortrolige med dem og kan bruge dem korrekt. På det følgende modul ugen efter lærer I nye effektive værktøjer.

Hvad I vil få ud af at deltage i workshoppen er nogle helt konkrete kommunikations-værktøjer, der vil give jer en langt større forståelse for hinanden i hverdagen, så misforståelser og skænderier undgås, samt ikke mindst at I hver især kommer til at føle jer meget bedre forstået af partneren.

Det skal understreges, at workshoppen ikke er parterapi, men derimod udelukkende praktisk læring og forståelse.


Workshop, samhørighed, forståelse

Tid:

Modul #1 – Mandag den 19/8 2019 klokken 19.30 til 21.30

Modul #2 – Mandag den 26/8 klokken 19.30 til 21.30

Modul #3 – Mandag den 2/9 klokken 19.30 til 21.30

Modul #4 – Mandag den 9/9 klokken 19.30 til 21.30

Modul #5 – Mandag den 16/9 klokken 19.30 til 21.30

Sted:

Gl. Kongevej 143, Frederiksberg

Pris:

1.770 kroner pr par for alle 5 moduler

Tilmelding og betaling på Billetto.


workshop parforhold frederiksberg

Modulernes indhold:

Hvert modul består af indledende teori og grundlæggende viden om parforholdet.
Dernæst vil I hvert modul lære et eller to nye konkrete værktøjer til at forbedre kommunikationen mellem jer. Det er samtidig jeres hjemmearbejde inden det følgende modul.
Modulerne hænger sammen, så det anbefales at afsætte tid til at deltage i dem alle, for at få størst sammenhæng, mening og udbytte.

Modul #1

Grundlæggende viden: Prioritering af hinanden. Hvordan både jeg selv og min partner kan komme til at føle sig prioriteret af den anden. Hvordan I prioriterer mest optimalt i jeres liv, så jeres parforhold bliver bedst muligt..

To konkrete værktøjer:

1) Mandens og kvindens ”hemmeligheder”, som er dét, den anden ikke véd, men som man selv tager for givet og som den største selvfølgelighed.

2) ”Brønden, elastikken og surfing”, som er konkrete faste aftalte trygge rammer, inden for hvilken man kan kommunikere, hvis enten man selv er vred og frustreret, eller man selv har det fint og partneren er vred og frustreret.

Modul #2

Grundlæggende viden: Hvorfor mænd og kvinder ikke ”lyver” (selv om vi tror det), og hvorfor vi har forskellige pointsystemer og værdisæt.

To konkrete værktøjer

1) ”Det hvide flag”, som er dét, der skal til, for at man kan falde ned på jorden efter en ophidset meningsudveksling.

2) ”Behovsdækkelse”, som er en helt konkret metode til i højere grad at kunne opnå det, man gerne vil have, på den mest hensigtsmæssige måde.

Modul #3

Grundlæggende viden: Hvad grundlaget er for et godt parforhold, og hvad skal der til for at vedligeholde det. Værdiafklaring og forventningsafstemning med hinanden.

Et konkret værktøj:

1) ”De fem kærlighedssprog” om hvordan vi kan få og give dét, vi gerne vil have og give, for at føle os elsket af vores partner.

Modul #4

Grundlæggende viden: Hvorfor bliver partneren (en gang imellem) negativ og umulig? Viden om hvordan alle følelser har en funktion i parforholdet.

To konkrete værktøjer:

1) ”Bevidsthedsøvelse”, så man bliver klar over, hvad partneren ønsker sig, at man gør for vedkommende, og at partneren også ved, hvad man selv ønsker sig.

2) Forslag til en fast aftalt struktur i hverdagen, der giver overblik, tryghed og ro til det væsentlige i dagligdagen.

Modul #5

Grundlæggende viden: Ansvar, selvansvarlighed og taknemmelighed.
Introduktion til den ”Anerkendende Selvansvarlig Dialog” (også kaldet Hoffmann Metoden), som er et super-effektivt værktøj til at kunne høre og forstå sin partner, og at kunne føle sig hørt og forstået af partneren.

To konkrete værktøjer:

1) ”Lister”, hvilket er en metode til at du kan gøre dig selv glad og tilfreds.

2) ”Flow” i hverdagen, så I kan tale ordentligt sammen på en let og naturlig måde.

 

Tilmelding og betaling på Billetto.

Forståelse og samhørighed


Kursuslederen

Parterapeut Mikael HoffmannMikael Hoffmann er 60 år. De seneste 25 år har han drevet selvstændig virksomhed som parterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. Læs mere om Mikael ved at klikke her.

Mikael har et åbent sind og en god portion humor, og han kan se situationer fra mange forskellige synsvinkler. Hans tilgang til terapien er lys og let med glæde og latter, hvilket blandt andet gør det muligt for klienterne hurtigere at se resultater af undervisningen.

Telefon 21 79 18 50

.