Spørgsmål#36 – Parforholdets færdselsregler

 parforholdets færdselsreglerEt af grundelementerne i min par-coaching er Parforholdets Færdselsregler, og hvad betyder det?

Egentlig er det et sæt grundliggende regler, på samme måde som man i trafikken har færdselsregler. Begge steder er det en fordel at kende og følge dem.

Grunden til, at man i sin tid fandt på færdselsreglerne i trafikken, og siden har udbygget dem betragteligt, er for at ingen skal komme til skade, når vi bliver mange flere og det går meget hurtigere.

Her i landet er vi enige om at vi kører i højre side af vejen, men sådan er det ikke alle steder. I blandt andet England kører man helt naturligt i venstre side, og ingen er uenige om dette. Det er blevet en aftalt regel, og når man kender, respekterer og følger det, sker der ingen ulykker.

Den historiske forklaring på forskellen mellem højre- og venstre-kørsel er, at oprindeligt holdt ridderne til hest sig i venstre side, for at de kunne trække blankt med højre hånd, hvis det skulle vise sig at være en fjende, de mødte på deres vej. De fleste var højrehåndede. Men når ridderne på deres store og farlige heste red i venstre side, valgte bønder og fattigfolk fornuftigt nok at gå i højre side.

I Frankrig var der revolution, og efterfølgende var det ikke-adelen, der bestemte. Blandt andet at der skulle være højrekørsel. Men i England havde de aldrig revolution, og adelen blev ved med at bestemme – at der skulle være venstrekørsel.

Parforholdets færdselsreglerDet er vigtigt at vide, hvordan færdselsreglerne det pågældende sted, er. Det hjælper ikke noget at sige: ”Sådan vil JEG have det! Sådan føles det rigtigst for MIG!!!” Det vil give problemer i parforholdet – og man har helt ærligt selv været ude om problemerne.

Der er nogle helt bestemte regler, eller rettere nogle Trygge, Faste Rammer, man skal være enige om, for at en relation kan fungere. Det kan være Rammer for forventningsafstemninger, for anmodninger, for udtrykkelse af frustrationer, for behov for information, for skænderier, for intimitet og så videre.

Man skal kunne FORSTÅ hinanden, og til dette kræves der KOMMUNIKATION. Man må ikke forvente, at partneren bare forstår en helt automatisk, uden at man behøver at udtrykke sig tydeligt eller anstrenge sig. Hvis du selv ikke forstår din partner er det jo også frustrerende, ikke?


Jeg har været i Radio4, hvor jeg i løbet af et tre kvarters interview med Britt Berglund blandt andet fortalte om ”Parforholdets Færdselsregler” og Prioriteringstrekanten.

Eller klik her for at gå direkte til udsendelsen (Podcast).


Forståelse

Det hjælper heller ikke noget at stå og råbe til hinanden: ”Forstå mig nu! Så FORSTÅ mig da!” På den måde vil der aldrig komme nogen former for forståelse.

Man skal først kunne forstå andre, før man selv kan forvente at blive forstået. Men det kræver tillid, tryghed og respekt for hinanden, inden det kan lade sig gøre. Hvis det havde været let, havde man jo gjort det for længst, så selvfølgelig er det svært.

Det er her, at par-coaching kommer ind i billedet. Jeg er som par-terapeut en slags kørelærer, hvor jeg er eksperten og den erfarne på området. I min ”undervisning” er der både teori, færdselsregler, bykørsel, natkørsel, glatbane og så videre.

Når man har lært de grundlæggende teknikker og har øvet sig på dem, skal man selv ud og lære at køre sin egen bil. Måske overholder man ikke alle færdselsregler, fx at køre op over en kantsten, men det gør ikke noget, hvis bare man ved, hvornår noget er vigtigt og farligt, og hvornår man kan slappe mere af.

Kommunikations-rammerne og -reglerne i parforholdet er også lidt ligesom at finde stjernebilleder i det mylder af stjerner, der er på nattehimlen. Hvis ikke styrmanden havde lært at finde en bestemt stjerne ud fra et stjernebillede, ville han have svært ved at navigere med en sekstant på sit skib.


Psst… Gør som flere end 1.700 andre besøgende på denne hjemmeside om parforhold allerede har gjort. Tilmeld dig mit nyhedsbrev, som trin for trin vil vise dig, hvordan du får dig det parforhold, du ønsker dig og længes efter.


Læring

parterapiUndervisningen i parforhold kan ikke foregå som tavleundervisning eller bag en computer. Det er ”hands on”, ude i den virkelige verden, sammen med en ægte partner.

Teori og praksis hænger sammen. Hver for sig duer det ikke, men sammen kan det virke. Hvad enten det er en rundkørsel eller bilens koblingspunkt – eller om det er kommunikation og forståelse i parforholdet og daglige vaner.

I parcoachingen er jeg til stede som jeres erfarne, støttende kørelærer, indtil I kan forlade teorilokalet og prøvebanen og begive jer ud i den pulserende trafik. Erfaringsmæssig ved jeg, at langt de fleste af mine elever ‘består' og bliver dygtige chauffører i parforholdet.

Man kan ikke vide noget, før man ved det. Når vi kommer til verden, er der kun få ting vi kan, eksempelvis at synke, at blinke og at gribe med fingrene. Alt andet er tillært. Det gælder også parforhold. Det optimale ville naturligvis være, at man havde lært det i barndommen af sine forældre eller andre voksne, man kunne observere og kopiere, men realiteterne er, at alt for mange ikke har haft mulighed for dette. Det kan være dårlige vaner, man har lært. Det ses jo blandt andet af den høje skilsmisseprocent.

Men heldigvis kan det læres.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/parforholdets-faerdselsregler

5:13 minutter

Klik også ind på YouTube Playlisten “Spørgsmål & Svar” (eller Kategorien med Spørgsmål & Svar her på hjemmesiden), hvor jeg på min langdistancevandring i sommeren 2018 optog flere end 50 korte videoer.

Har I brug for hjælp i jeres parforhold til at få det bedre med hinanden, så klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50)

.

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann