Spring til indhold

Spørgsmål#36 – Parforholdets færdsels-rammer

 parforholdets færdselsregler Et af grundelementerne i min par-coaching er Parforholdets Færdselsrammer, og hvad betyder det?

Egentlig er det et sæt grundliggende værdi-sæt, på samme måde som man i trafikken har færdselsregler. Begge steder er det en fordel at kende og følge dem.

Grunden til, at man i sin tid fandt på færdselsreglerne i trafikken, og siden har udbygget dem betragteligt, er for at ingen skal komme til skade, når vi bliver mange flere og det går meget hurtigere.

Her i landet er vi enige om at vi kører i højre side af vejen, men sådan er det ikke alle steder. I blandt andet England kører man helt naturligt i venstre side, og ingen er uenige om dette. Det er blevet en aftalt regel, og når man kender, respekterer og følger det, sker der ingen ulykker.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Den historiske forklaring på forskellen mellem højre- og venstre-kørsel er, at oprindeligt holdt ridderne til hest sig i venstre side, for at de kunne trække blankt med højre hånd, hvis det skulle vise sig at være en fjende, de mødte på deres vej. De fleste var højrehåndede. Men når ridderne på deres store og farlige heste red i venstre side, valgte bønder og fattigfolk fornuftigt nok at gå i højre side.

I Frankrig var der revolution, og efterfølgende var det ikke-adelen, der bestemte. Blandt andet at der skulle være højrekørsel. Men i England havde de aldrig revolution, og adelen blev ved med at bestemme – at der skulle være venstrekørsel.

Parforholdets færdselsreglerDet er vigtigt at vide, hvordan færdselsreglerne det pågældende sted, er. Det hjælper ikke noget at sige: ”Sådan vil JEG have det! Sådan føles det rigtigst for MIG!!!” Det vil give problemer i parforholdet – og man har helt ærligt selv været ude om problemerne.

Der er nogle helt bestemte regler, eller rettere nogle Trygge, Faste Rammer, man skal være enige om, for at en relation kan fungere. Det kan være Rammer for forventningsafstemninger, for anmodninger, for udtrykkelse af frustrationer, for behov for information, for skænderier, for intimitet og så videre.

Man skal kunne FORSTÅ hinanden, og til dette kræves der KOMMUNIKATION. Man må ikke forvente, at partneren bare forstår en helt automatisk, uden at man behøver at udtrykke sig tydeligt eller anstrenge sig. Hvis du selv ikke forstår din partner er det jo også frustrerende, ikke?


Jeg har været i Radio4, hvor jeg i løbet af et tre kvarters interview med Britt Berglund blandt andet fortalte om ”Parforholdets Færdselsrammer” og Prioriteringstrekanten.

Eller klik her for at gå direkte til udsendelsen (Podcast).


Forståelse

Det hjælper heller ikke noget at stå og råbe til hinanden: ”Forstå mig nu! Så FORSTÅ mig da!” På den måde vil der aldrig komme nogen former for forståelse.

Man skal først kunne forstå andre, før man selv kan forvente at blive forstået. Men det kræver tillid, tryghed og respekt for hinanden, inden det kan lade sig gøre. Hvis det havde været let, havde man jo gjort det for længst, så selvfølgelig er det svært.

Det er her, at par-coaching kommer ind i billedet. Jeg er som par-terapeut en slags kørelærer, hvor jeg er eksperten og den erfarne på området. I min ”undervisning” (psykoeduktion) er der både teori, færdselsregler, bykørsel, natkørsel, glatbane og så videre.

Når man har lært de grundlæggende teknikker og har øvet sig på dem, skal man selv ud og lære at køre sin egen bil. Måske overholder man ikke alle færdselsregler, fx at køre op over en kantsten, men det gør ikke noget, hvis bare man ved, hvornår noget er vigtigt og farligt, og hvornår man kan slappe mere af.

Kommunikations-rammerne i parforholdet er også lidt ligesom at finde stjernebilleder i det mylder af stjerner, der er på nattehimlen. Hvis ikke styrmanden havde lært at finde en bestemt stjerne ud fra et stjernebillede, ville han have svært ved at navigere med en sekstant på sit skib.

Læring

Hvad er parterapi?Undervisningen i parforhold kan ikke foregå som tavleundervisning eller bag en computer. Det er ”hands on”, ude i den virkelige verden, sammen med en ægte partner.

Teori og praksis hænger sammen. Hver for sig duer det ikke, men sammen kan det virke. Hvad enten det er en rundkørsel eller bilens koblingspunkt – eller om det er kommunikation og forståelse i parforholdet og daglige vaner.

I parcoachingen er jeg til stede som jeres erfarne, støttende kørelærer, indtil I kan forlade teorilokalet og prøvebanen og begive jer ud i den pulserende trafik. Erfaringsmæssig ved jeg, at langt de fleste af mine elever ‘består' og bliver dygtige chauffører i parforholdet.

Man kan ikke vide noget, før man ved det. Når vi kommer til verden, er der kun få ting vi kan, eksempelvis at synke, at blinke og at gribe med fingrene. Alt andet er tillært. Det gælder også parforhold. Det optimale ville naturligvis være, at man havde lært det i barndommen af sine forældre eller andre voksne, man kunne observere og kopiere, men realiteterne er, at alt for mange ikke har haft mulighed for dette. Det kan være dårlige vaner, man har lært. Det ses jo blandt andet af den høje skilsmisseprocent.

Men heldigvis kan det læres.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/parforholdets-faerdselsregler

5:13 minutter

Klik også ind på YouTube Playlisten “Spørgsmål & Svar” (eller Kategorien med Spørgsmål & Svar her på hjemmesiden), hvor jeg på min langdistancevandring i sommeren 2018 optog flere end 50 korte videoer.


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/undga-skilsmisse parterapi

Årligt tjek af parforholdet

/psykologi parterapi

Overblikket med Parforholds-Livshjulet

/psykologi parterapi

Udseende, holdning, personlighed og tilknytningsstil i parforholdene

/hvad-er-det parterapi

Min partner vil ikke

/hvad-er-det parterapi

Case-stories

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Parforholdets 7 Gyldne Leveregler

/hvad-er-det parterapi

Det modsatte

/psykologi parterapi

Prioriteringstrekant og parforhold

/parterapi

Hvad betyder vedligeholdelse af parforholdet?

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Hulen og Ønskebrønden

/psykologi parterapi

Den stærke, frygtløse, sårbare mand

/hvad-er-det parterapi

Grænseoverskridelser og grænsesætning

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Tårnet og Bulldozeren

/hvad-er-det parterapi

Handling

/psykologi parterapi

10 sikre tegn på, at din partner manipulerer dig i parforholdet

/hvad-er-det parterapi

De grundlæggende værdier i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Tre-trins raketten

/psykologi parterapi

Negativ og ødelæggende

/undga-skilsmisse parterapi

Vedligeholdelse

/psykologi parterapi

Dårlige vaner i parforholdet


.