Spring til indhold

Parforholdets Rammer og “Færdselsregler”

 

Grundlæggende aftaler og regler

Ligesom der i trafikken færdselsregler, er der også i parforholdet forskellige grundlæggende rammer, som det er en god ide at kende og overholde.

Her i landet er vi eksempelvis enige om:

 • at stoppe for rødt og køre for grønt
 • at man højst må køre 130 km/timen på motorvejene
 • at vi kører i højre side af vejen

I andre lande kører de i venstre side, fordi det er rigtigt dér.

Hvis man ikke kender og overholder færdselsreglerne, kan det gå galt.

Jeg kom forbi et lyskryds, hvor der lige havde været et trafikuheld. Trafiklysene virkede ikke og var slukkede.
Hvad gør man så?
Altså, hvis man ikke er klar over, at i sådan en situation er der højrevigepligt, kan det gå rivende galt.
En personbil var kørt frem uden at kigge sig til højre, og var derfor kørt direkte ind i siden på en bus. Resultatet ses herunder.

højrevigepligt

Chaufføren i personbilen havde formentlig bare kørt, som han plejede. Eller også var han uopmærksom et øjeblik. Et temmelig vigtigt øjeblik. I hvert fald var det en enkelt detalje, han havde overset, nemlig noget, der fyldte mindre end 1% af hans synsfelt. I øvrigt er det heller ikke tilstrækkeligt kun at holde øje med lyssignalerne rødt, gult og grønt. Man skal også vide, hvad man skal gøre, hvis der ikke er lys, nemlig omhyggeligt at kigge sig til højre.

Derfor er det ikke tilstrækkeligt udelukkende at kunne køre sikkert i “normale” situationer. Man skal også have øvet sig i de situationer, der er anderledes og vanskelige. Der er nogle grundlæggende færdselsregler, der skal kunnes og overholdes. Også dem, der sjældent er brug for. Hvis man ikke er opmærksom, når der er brug for opmærksomhed, kan det forvolde en masse smerte og ødelæggelse. Også hvis man mangler viden og færdigheder, kan konsekvenserne lige pludselig ramme hårdt.

Der er selvfølgelig forskel på trafik og parforhold. Men der er også mange lighedspunkter.

Man kan være enig eller uenig i dette, men sådan er det bare!

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Hvorfor har vi regler i trafikken?

Jeg er jo, foruden at være psykoterapeut, også uddannet ingeniør, så jeg ser meget praktisk på det psykologiske og følelsesmæssige. Dette er nok grunden til, at det falder mig så let at lave disse billedlige sammenligninger:

Der er færdselsregler i trafikken, for at vi ikke skal komme til skade. For omkring 150 år siden var der ikke mange regler, fordi der ingen farlige køretøjer var. Der er jo heller ingen færdselsregler for fodgængerne på gågaden i dag. Men så kom bilerne, og billedet ændrede sig dramatisk. En af de første regler var, at der skulle gå en mand foran automobilen, svingende med et rødt flag. Dette er dog blevet ændret og tilpasset en hel del gange siden…

Hvis der ingen regler var i trafikken, og vi udelukkende kørte efter følelserne og hvad vi selv syntes, kunne vi risikere at fx mange kørte over for rødt, fordi de bedst kunne lide den røde farve. Eller nogle ville insistere på at køre i venstre side, fordi de var venstrehåndede eller havde haft gode ferieoplevelser i England. Det kan gå galt på mange måder, mange gange.

2:23 minutter


Jeg har været i Radio4, hvor jeg i løbet af et tre kvarters interview med Britt Berglund blandt andet fortalte om ”Parforholdets Færdsels-rammer” og Prioriteringstrekanten.

Eller klik her for at gå direkte til udsendelsen (Podcast).


Parforholdet

Mange mennesker har aldrig lært “Parforholdets kommunikations-rammer” hjemmefra, måske fordi deres far og mor heller ikke kendte dem. Det var heller ikke et fag på skoleskemaet. Eller måske er man vokset op med en alene-forældre eller skiftende pap-forældre. Men så må man lære “rammerne” selv senere i livet. Dog kan det ofte være lige så svært som at lære et helt nyt sprog….

En af “færdsels-rammerne” er den måde vi prioriterer på. Man bør prioritere sig selv først, hvilket vil sige at mærke efter, hvad man ønsker, og så udtrykke det klart og hensigtsmæssigt. (Hvordan føles det ikke at vide, hvad de partner vil have?) Dernæst skal man prioritere sin partner. (Hvordan føles det at blive ignoreret af sin partner?) Først derefter kommer børn og arbejde, og til sidst alt muligt andet og alle mulige andre. Læs mere om dette på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/psykologi/prioritering

En anden grundlæggende ramme er at vælge at give sin partner det, partneren ønsker sig. Når begge gør dette, får begge, hvad de gerne vil have. Men ofte giver vi kun det, vi selv ønsker os, og så føler ingen sig elsket. Læs mere om dette på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/kaerlighedssprog

Man må heller aldrig underkende sin partner, også selv om vedkommende tager fejl. Og slet ikke foran børnene eller andre mennesker.

Hvis den ene i parforholdet har sagt, at barnet ikke må få noget at spise en halv time før aftensmaden, skal den anden ikke give barnet noget. Det vil være at undergrave autoriteten for barnet i forhold til partneren, og samtidig vil det underminerer tilliden parterne imellem. Konsekvenserne kunne være surhed, afvisning, sabotering eller lignende – og ofte er det ubevidst og skjult for begge to hvad det er, der foregår.


5:35 minutterFeedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Kommunikations-rammer

Der er også trygge kommunikations-rammer for hvad man skal gøre, hvis partneren er frustreret og vred for at få vedkommende til relativt hurtigt at falde ned på jorden igen. Det værktøj kalder jeg “Surfing“.

Et andet værktøj er hvis det er mig, der er rasende og har brug for at udtrykke min vrede. Det redskab kalder jeg “Den Sikre Sti“.

Og der er mange andre konkrete ting, man kan gøre, for bedre at kunne forstå hinanden – og føle sig forstået af partneren.

De fleste “rammer” i parforholdet er ukendte, men der er selvfølgelig også kendte “rammer”, eller rettere værdi-sæt, i ethvert parforhold. Det kunne være fx ikke at have hemmelige sidespring eller at snyde med økonomien. Men de fleste “rammer” er ikke så åbenlyse, og mange er overhovedet ikke klar over dem, fordi de aldrig har hørt om dem eller tænkt over deres konsekvenser.

Flere eksempler på “rammer” og værdier:

Anerkende hinandens følelserEt eksempel mere, som mange ikke er klar over, er, at man skal anerkende den andens følelser. Hvis en person er bange eller i smerte, er mange tilbøjelige til at sige til vedkommende, at der ikke er noget at være bange for, eller at det umuligt kan gøre så ondt.

Grunden til, at man reagerer på den måde, er fordi man selv ikke er bange eller måske har man oplevet noget, der var meget værre, og synes ikke at det er så slemt. Men den anden person risikerer ikke at føle sig set, hørt, mødt eller forstået, hvilket bestemt ikke formindsker frygten eller smerten.

En af parforholdets ”rammer” og værdier er at kunne sætte sig ind i, hvad den anden (partneren eller barnet eller kollegaen) oplever, samt at kunne mærke og vise ægte medfølelse. Det går for mange mennesker stik imod, hvad der føles rigtigt, normalt, autentisk og lignende, men er ikke desto mindre det, der skal til, for at dæmpe den andens frygt og smerte.

Når man fejlagtigt underkender den andens følelser, er det imidlertid gjort i den bedste mening, og man tager udgangspunkt i sig selv og sine egne oplevelser og erfaringer, men resultatet og konsekvenserne kan blive præcis det modsatte af hensigten.

Ovenstående er et eksempel på en ”ramme” i parforholdet og relationen. For at ændre en dårlig vane til en god, skal problematikken først bevidstgøres, og derefter skal der læres nye færdigheder og strategier. Til sidst skal disse bankes godt fast som nye vaner.


Forskellige opfattelser

En anden ramme er, at mange tror, at andre mennesker opfatter verden på samme måde som en selv, hvilket også er en stor fejltagelse. Som illustration af dette eksempel er der forskel på lys-farver og fysiske farver. Hvis man blander alle lysfarver sammen, får man hvidt lys. Hvis man blander alle malings-farver sammen, får man sort. Altså er det lige modsat.

Vi mennesker er forskellige. Nogle gange MEGET forskellige, og det kan være svært at forstå, hvis man lige har været forelsket, eller har kendt hinanden i mange år.

Usynlig bil

Når vi taler om “Parforholdets rammer og værdier”, kommer jeg til at tænke på en historie, jeg som dreng læste i et Anders And blad. Anders And går på gaden, og pludselig støder han ind i noget, han ikke kan se, og får en bule i panden. Det viser sig, at Georg Gearløs har opfundet noget, der kan gøre hans bil usynlig. Georg Gearløs forklarer, at det er rigtig smart med en usynlig bil, fordi så kan han parkere ulovligt alle mulige steder.

Men hvorfor er der ulovlige parkeringspladser? Grunden er nok fordi det er farligt at holde lige der, eller det er uhensigtsmæssigt, eller det er til gene for andre.

Man kan som Georg Gearløs selvfølgelig godt lave sine egne regler, og køre rundt i en usynlig bil, men det kan bare have nogle ganske alvorlige konsekvenser ikke at følge de i fællesskab aftalte færdselsregler.

Af samme grund er der i parforholdet bestemt “rammer”, og hvis man ikke følger dem, men kun handler ud fra sin egen følelse og overbevisning, kan det gå lige så galt, som at køre rundt i en usynlig bil, og parkere den på de ulovlige parkeringspladser.


Bog om parforhold

Partner for livetMin bog “Partner for livet” handler meget om Parforholdets Rammer. Her beskriver jeg blandt andet mere om det følgende:

Ligesom med færdselsloven er det også en god idé at sætte sig ind i Livets Love. Der er nogle helt bestemte rammer, man bør vide noget om. Der er nogle, der absolut skal overholdes, og der er andre, man kan tage lidt lettere på.

Dette gælder både i relation til sin partner, sine børn, sin chef, kollegaer og medarbejdere osv. På alle livets områder er der uskrevne overenskomster, som det er en god idé at kende og følge.

På samme måde er der bestemte “rammer” i parforholdet. Det gælder om både at blive bevidst om disse – og at holde sig inden for dem.

Tillid, tryghed og respekt for hinanden

En af de vigtigste “rammer” og værdier er ikke at behandle parforholdet som en skraldespand. Det er bestemt ikke meningen, at ens ægtefælle skal stå model til alt det møg, man samler op i løbet af dagen og livet. Det er en stor misforståelse at bruge sin ægtefælle som boksebold. I et godt parforhold er der tillid, tryghed og respekt for hinanden.

At have respekt for hinanden er på en måde at behandle sin ægtefælle med samme respekt som sin vellidte chef. Man skal føle, at parforholdet og familien er en tryg base, hvor intet ondt kan ske. Og man skal have tillid til hinanden som rigtigt gode venner har det.

Grunden til, at det kan være så svært, er på grund af følelser.

 • Eksempelvis er en vigtig “ramme” ikke at forvente, at ens ægtefælle er clairvoyant og kan læse ens tanker og ønsker: ”Hvis han virkelig elsker mig, ville han vide, hvad jeg vil have!” – Uha…..
 • En anden parforholds-færdsels-ramme er, at man kommer til at blande vidt forskellige begreber sammen, fx forelskelse og kærlighed. ”Jeg elsker ham ikke mere, så vi må skilles!”
 • Det er heller ikke rimeligt at forlange noget af den anden, som den anden ikke er enig i eller er i stand til at gøre, fx at vedkommende udvikler sig i en bestemt retning (tabe sig, spise sundere, slappe mere af, interessere sig for fodbold, osv).
 • Der er mange muligheder for misforståelser og fejlfortolkninger i parforholdet. Den ene part siger måske ”Jeg stillede bare et uskyldigt spørgsmål”, mens den anden ”følte sig udsat for et ydmygende forhør”.

Så hvordan lærer man disse “rammer” at kende? Hvor står de beskrevet henne?


Uskrevne Overenskomster

De fleste af Parforholdets Overenskomster er uskrevne. De står ikke i et bestemt lovkomplekt. Til gengæld er der skrevet tonsvis af bøger om emnet, men det er vidt forskellige råd, der gives.

Parforholdets færdselsreglerAt kende “rammerne” er blandt andet at afkode de bevidste og ubevidste signaler mellem parterne. De er der nemlig hele tiden. Det kræver forståelse for hinanden – hvilket kræver god kommunikation.

Forestil dig for eksempel, at du bare en enkelt dag leger lokomotivfører. Kun kommer på besøg i lokomotivet. Du skal pludselig tage stilling til mange røde, grønne og gule lamper, og mystiske signaler, der går op og ned. Du kender af gode grunde ikke deres betydning, fordi du kun er gæst.

Men selvfølgelig du kan lære det, – hvis du er tilstrækkeligt motiveret og i mange år arbejder målrettet med at lære håndværket, – eller at du bliver undervist i det, – eller blot sat ind i det af en person, der kender signalernes betydning, og er god til at undervise.

Skilsmisser

Det er relativt nemt at blive skilt. Omkring halvdelen af alle indgåede ægteskaber bliver opløst. Jeg synes, at det er ærgerligt, fordi det lidt er som en kattelem eller smutvej ud af problemerne, når tingene bliver for svære. Mange mennesker oplever, at de gang på gang etablerer nye parforhold, men efter et stykke tid står de med de samme problemer igen, og begynder forfra.

Når man har prøvet dette tilstrækkeligt mange gange, opdager mange, at pilen nok primært peger tilbage på en selv. Der er noget, man skal kigge på i sig selv; holdningerne og overbevisningerne, som der skal arbejdes med. Det er altså ikke de andres skyld, hvis noget går galt.

Når man vælger at begynde at arbejde med sig selv, enten alene eller sammen med sin partner, vil der være nogle ting i tilværelsen, der efterhånden kommer til at gå meget lettere – og hvem har ikke lyst til det?

I stedet for at forsøge at tilpasse færdselsreglerne på vejene til de relativt få (som tilsyneladende bliver flere og flere), der ikke kender færdselsreglerne eller ikke VIL overholde dem, ville det formentlig være mere smart at undervise i de eksisterende og fornuftige færdselsregler, end at ændre og tilpasse hele tiden.

Når alle overholder de aftalte færdselsregler, og ikke bare kører efter følelserne og som vinden blæser, vil der være færre færdselsuheld, katastrofer og ubehagelige situationer.

Mange mennesker vælger at vedligeholde deres bolig eller køretøj bedre, end de vælger at vedligeholde deres parforhold. Men parforholdet er ikke selvrensende som en moderne bageovn.


Nogle få eksempler på “færdselsrammer” i parforholdet kunne være:

 • Viden om, for kvinder, hvad der er vigtigt for mænd
 • Viden om, for mænd, hvad der er vigtigt for kvinder
 • Accept af, at I er forskellige
 • Accept af, at der er forskel på mænd og kvinder, og at ingen har hverken ret eller er forkerte
 • Lære at kommunikere på en hensigtsmæssig måde, så man forstår hinanden og føler sig forstået
 • At tillid, tryghed og respekt for hinanden skabes af en selv. Det kommer ikke automatisk fra partneren
 • At hvis din partner er helt umuligt, er det fordi der er noget, der gør enormt ondt i vedkommende
 • med meget mere….

Direkte tale

Et godt parforholdI kan, som tidligere nævnt, ikke bare sige hvad som helst til hinanden, uden at risikere at smide en skraldespand hen over hovedet på den anden. En professionel parterapeut på sidelinjen slippe godt fra at sige en masse, som du aldrig nogen sinde selv må sige til din ægtefælle. Han/hun kan udtrykke sig meget kontant og direkte, fordi vedkommende ikke har nogen følelsesmæssige aktier i jeres parforhold.

Parterapeuten skal ikke leve sammen med jer til hverdag, og har et fagligt overblik og (forhåbentlig) stor erfaring. Det betyder, at I kan lære nogle værktøjer, der vil få jeres kommunikation til at fungere mange gange lettere og bedre. Endvidere kan parterapeuten give jer gode råd til justering af dårlige vaner og uhensigtsmæssige daglige rutiner.

Alting har konsekvenser. Også at undlade at sætte sig ind i Parforholdets Færdsels-rammer og efterfølgende at holde sig inden for dem.

Tyngdekraften skelner ikke mellem gode eller onde. Ethvert menneske, der falder til jorden, vil slå sig. Uanset om man er høj eller lav osv skal tyngdeloven følges. Karmaloven i parforholdet gælder på samme måde.

Vi har alle 24 timer i døgnet. Det eneste, du har indflydelse på, er hvordan du bruger disse 24 timer. Ansvaret er dit alene. Men heldigvis har du mulighed for at vælge noget andet, hvis du ikke er tilfreds med dét, du har nu. Når du vælger en anden holdning og adfærd, vil de mennesker, du omgiver dig med, også begynde at ændre sig.

God fornøjelse 🙂


Links til fire andre områder inden for parterapi og parforholdets færdsels-rammer:

Hvad er parterapi?

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Kommunikation


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi:


Ærlighed

Bevidsthedsøvelse

Brønden og elastikken

Dårlig kontakt

Effektiv kommunikation

Forstå og bliv forstået

Kærlighedssprog

Fem lag af kommunikation

Færdselsregler

Ti spørgsmål

Tre trin

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

 • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
 • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
 • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!
parterapi Mikael Hoffmann
Parterapeut Mikael Hoffmann

.


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/undga-skilsmisse parterapi

Hvorfor utroskab ikke er nogen god ide

/psykologi parterapi

Følelsesmæssige overgreb og grænsesætning

/psykologi parterapi

Vrede og konfrontation

/hvad-er-det parterapi

Ændring i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Parforholdets Rammer og “Færdselsregler”

/undga-skilsmisse parterapi Skilsmisse

Skilsmisser koster virksomhederne mange penge

/psykologi parterapi

Når din partner bliver vred

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Stop gætterierne i dit parforhold

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Struktur i hverdagen

/hvad-er-det parterapi

Min partner vil ikke

/undga-skilsmisse parterapi

Parforhold i krise

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Grænser eller krav?

/undga-skilsmisse parterapi

Misforstået kommunikation i parforholdet

/hvad-er-det parterapi

Underkastelse og dominans i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Tre-trins raketten

/psykologi parterapi

Følelsernes tyranni

/psykologi parterapi

Travlhed og stress

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Et værktøj til at tale sammen

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Lær at håndtere din partner, når han/hun er ked af det eller rasende – med “Surfing”

/hvad-er-det parterapi

Min ægtefælle vil ikke


.