Parforholdets færdselsregler

Forskellige grundregler

Livets færdselsreglerLigesom i trafikken gælder der forskellige grundlæggende regler i parforholdet, som det er en god ide at overholde.

Her i landet er vi eksempelvis enige om:

 • at stoppe for rødt og køre for grønt
 • at man højst må køre 130 km/timen på motorvejene
 • at vi kører i højre side af vejen

I andre lande kører de i venstre side, fordi det er rigtigt dér.

Der er forskel. Både i trafikken og i parforholdet. Man kan være enig eller uenig, men sådan er det bare! Blot er det vigtigt at være bevidst om forskellene – og forholde sig til dem.

Hvorfor har vi regler i trafikken?

Jeg er jo, foruden at være psykoterapeut, også uddannet ingeniør, så jeg ser meget praktisk på det psykologiske og følelsesmæssige. Dette er nok grunden til, at det falder mig så let at lave disse billedlige sammenligninger:

Der er færdselsregler i trafikken, for at vi ikke skal komme til skade. For omkring 150 år siden var der ingen regler, fordi der ingen farlige køretøjer var. Der er jo heller ingen færdselsregler for fodgængerne på gågaden i dag. Men så kom bilerne, og billedet ændrede sig dramatisk. En af de første regler var, at der skulle gå en mand foran automobilen, svingende med et rødt flag. Dette er dog blevet ændret og tilpasset en hel del gange siden…

Hvis der ingen regler var i trafikken, og vi udelukkende kørte efter følelserne og hvad vi selv syntes, kunne vi risikere at fx mange kørte over for rødt, fordi de bedst kunne lide den røde farve. Eller nogle ville insistere på at køre i venstre side, fordi de var venstrehåndede eller havde haft gode ferieoplevelser i England. Det kan gå galt på mange måder, mange gange.

Der er selvfølgelig kendte og åbenlyse regler i alle parforhold. Det kunne være fx ikke at have hemmelige sidespring eller at snyde med økonomien. Men der er også regler, som ikke er så åbenlyse, og som mange overhovedet ikke er klar over, fordi de aldrig har hørt om dem eller tænkt over deres konsekvenser. Det kan fx være aldrig at underkende sin partner, også selv om vedkommende tager fejl. Og slet ikke foran børnene eller andre mennesker.

Hvis den ene i parforholdet har sagt, at barnet ikke må få noget at spise en halv time før aftensmaden, skal den anden ikke give barnet noget. Det vil være at undergrave autoriteten for barnet i forhold til partneren, og samtidig vil det underminerer tilliden parterne imellem. Konsekvenserne kunne være surhed, afvisning, sabotering eller lignende – og ofte er det ubevidst og skjult for begge to hvad det er, der foregår.

Imidlertid er der er mange andre regler, end kun den ovenstående, som det er en god ide at sætte sig ind i, og gøre alt, hvad man kan, for at overholde.


Flere eksempler på “færdselsregler”:

Anerkende hinandens følelserEt eksempel mere på en ”færdselsregel”, som mange ikke er klar over, er, at man skal anerkende den andens følelser. Hvis en person er bange eller i smerte, er mange tilbøjelige til at sige til vedkommende, at der ikke er noget at være bange for, eller at det umuligt kan gøre så ondt.

Grunden til, at man reagerer på den måde, er fordi man selv ikke er bange eller måske har man oplevet noget, der var meget værre, og synes ikke at det er så slemt. Men den anden person risikerer ikke at føle sig set, hørt, mødt eller forstået, hvilket bestemt ikke formindsker frygten eller smerten.

En af parforholdets ”færdselsregler” er at kunne sætte sig ind i, hvad den anden (partneren eller barnet eller kollegaen) oplever, samt at kunne mærke og vise ægte medfølelse. Det går for mange mennesker stik imod, hvad der føles rigtigt, normalt, autentisk og lignende, men er ikke desto mindre det, der skal til, for at dæmpe den andens frygt og smerte.

Når man fejlagtigt underkender den andens følelser, er det imidlertid gjort i den bedste mening, og man tager udgangspunkt i sig selv og sine egne oplevelser og erfaringer, men resultatet og konsekvenserne kan blive præcis det modsatte af hensigten.

Ovenstående er et eksempel på en ”færdselsregel” i parforholdet og relationen. For at ændre en dårlig vane til en god, skal problematikken først bevidstgøres, og derefter skal der læres nye færdigheder og strategier. Til sidst skal disse bankes godt fast som nye vaner.

En anden færdselsregel er, at mange tror, at andre mennesker opfatter verden på samme måde som en selv, hvilket også er en stor fejltagelse. Som illustration af dette eksempel er der forskel på lys-farver og fysiske farver. Hvis man blander alle lysfarver sammen, får man hvidt lys. Hvis man blander alle malings-farver sammen, får man sort. Altså er det lige modsat.
Vi mennesker er forskellige. Nogle gange MEGET forskellige, og det kan være svært at forstå, hvis man lige har været forelsket, eller har kendt hinanden i mange år.

Usynlig bil

Når vi taler om “Parforholdets Færdselsregler”, kommer jeg til at tænke på en historie, jeg som dreng læste i et Anders And blad. Anders And går på gaden, og pludselig støder han ind i noget, han ikke kan se, og får en bule i panden. Det viser sig, at Georg Gearløs har opfundet noget, der kan gøre hans bil usynlig. Georg Gearløs forklarer, at det er rigtig smart med en usynlig bil, fordi så kan han parkere ulovligt alle mulige steder.

Men hvorfor er der ulovlige parkeringspladser? Grunden er nok fordi det er farligt at holde lige der, eller det er uhensigtsmæssigt, eller det er til gene for andre.

Man kan som Georg Gearløs selvfølgelig godt lave sine egne regler, og køre rundt i en usynlig bil, men det kan bare have nogle ganske alvorlige konsekvenser ikke at følge de i fællesskab aftalte færdselsregler. Af samme grund er der i parforholdet bestemt regler, og hvis man ikke følger dem, men kun handler ud fra sin egen følelse og overbevisning, kan det gå lige så galt, som at køre rundt i en usynlig bil, og parkere den på de ulovlige parkeringspladser.

Bog om parforhold

Partner for livetMin bog “Partner for livet” handler meget om Parforholdets Færdselsregler. Her beskriver jeg blandt andet mere om det følgende:

Ligesom med færdselsloven er det også en god idé at sætte sig ind i Livets Love. Der er nogle helt bestemte regler, man bør vide noget om. Der er nogle, der absolut skal overholdes, og der er andre, man kan tage lidt lettere på.

Dette gælder både i relation til sin partner, sine børn, sin chef, kollegaer og medarbejdere osv. På alle livets områder er der uskrevne regler, som det er en god idé at kende og følge.

På samme måde er der færdselsregler i parforholdet. Det gælder om både at blive bevidst om disse regler – og at overholde dem.

En af de vigtigste færdselsregler er ikke at behandle parforholdet som en skraldespand. Det er bestemt ikke meningen, at ens ægtefælle skal stå model til alt det møg, man samler op i løbet af dagen og livet. Det er en stor misforståelse at bruge sin ægtefælle som boksebold. I et godt parforhold er der tillid, tryghed og respekt for hinanden.

At have respekt for hinanden er på en måde at behandle sin ægtefælle med samme respekt som sin vellidte chef. Man skal føle, at parforholdet og familien er en tryg base, hvor intet ondt kan ske. Og man skal have tillid til hinanden som rigtigt gode venner har det.

Grunden til, at det kan være så svært, er på grund af følelser.

 • Eksempelvis er en vigtig regel ikke at forvente, at ens ægtefælle er clairvoyant og kan læse ens tanker og ønsker: ”Hvis han virkelig elsker mig, ville han vide, hvad jeg vil have!” – Uha…..
 • En anden parforholds-færdsels-regel er, at man kommer til at blande vidt forskellige begreber sammen, fx forelskelse og kærlighed. ”Jeg elsker ham ikke mere, så vi må skilles!”
 • Det er heller ikke rimeligt at forlange noget af den anden, som den anden ikke er enig i eller er i stand til at gøre, fx at vedkommende udvikler sig i en bestemt retning (tabe sig, spise sundere, slappe mere af, interessere sig for fodbold, osv).
 • Der er mange muligheder for misforståelser og fejlfortolkninger i parforholdet. Den ene part siger måske ”Jeg stillede bare et uskyldigt spørgsmål”, mens den anden ”følte sig udsat for et ydmygende forhør”.

Så hvordan lærer man disse færdselsregler at kende? Hvor står de beskrevet henne?


Uskrevne regler

De fleste af Parforholdets Færdselsregler er uskrevne. De står ikke i et bestemt lovkomplekt. Til gengæld er der skrevet tonsvis af bøger om emnet, men det er vidt forskellige råd, der gives.

Parforholdets færdselsreglerAt kende færdselsreglerne er blandt andet at afkode de bevidste og ubevidste signaler mellem parterne. De er der nemlig hele tiden. Det kræver forståelse for hinanden – hvilket kræver god kommunikation.

Forestil dig for eksempel, at du bare en enkelt dag leger lokomotivfører. Kun kommer på besøg i lokomotivet. Du skal pludselig tage stilling til mange røde, grønne og gule lamper, og mystiske signaler, der går op og ned. Du kender af gode grunde ikke deres betydning, fordi du kun er gæst.

Men selvfølgelig du kan lære det, – hvis du er tilstrækkeligt motiveret og i mange år arbejder målrettet med at lære håndværket, – eller at du bliver undervist i det, – eller blot sat ind i det af en person, der kender signalernes betydning, og er god til at undervise.

Skilsmisser

Det er relativt nemt at blive skilt. Omkring halvdelen af alle indgåede ægteskaber bliver opløst. Jeg synes, at det er ærgerligt, fordi det lidt er som en kattelem eller smutvej ud af problemerne, når tingene bliver for svære. Mange mennesker oplever, at de gang på gang etablerer nye parforhold, men efter et stykke tid står de med de samme problemer igen, og begynder forfra.

Når man har prøvet dette tilstrækkeligt mange gange, opdager mange, at pilen nok primært peger tilbage på en selv. Der er noget, man skal kigge på i sig selv; holdningerne og overbevisningerne, som der skal arbejdes med. Det er altså ikke de andres skyld, hvis noget går galt.

Når man vælger at begynde at arbejde med sig selv, enten alene eller sammen med sin partner, vil der være nogle ting i tilværelsen, der efterhånden kommer til at gå meget lettere – og hvem har ikke lyst til det?

I stedet for at forsøge at tilpasse færdselsreglerne til de relativt få (som tilsyneladende bliver flere og flere), der ikke kender færdselsreglerne eller ikke VIL overholde dem, ville det formentlig være mere smart at undervise i de eksisterende og fornuftige færdselsregler, end at ændre og tilpasse hele tiden.

Når alle overholder de aftalte færdselsregler, og ikke bare kører efter følelserne og som vinden blæser, vil der være færre færdselsuheld, katastrofer og ubehagelige situationer.

Mange mennesker vælger at vedligeholde deres bolig eller køretøj bedre, end de vælger at vedligeholde deres parforhold. Men parforholdet er ikke selvrensende som en moderne bageovn.

Nogle få eksempler på “færdselsregler i parforholdet kunne være:

 • Viden om, for kvinder, hvad der er vigtigt for mænd
 • Viden om, for mænd, hvad der er vigtigt for kvinder
 • Accept af, at I er forskellige
 • Accept af, at der er forskel på mænd og kvinder, og at ingen har hverken ret eller er forkerte
 • Lære at kommunikere på en hensigtsmæssig måde, så man forstår hinanden og føler sig forstået
 • At tillid, tryghed og respekt for hinanden skabes af en selv. Det kommer ikke automatisk fra partneren
 • At hvis din partner er helt umuligt, er det fordi der er noget, der gør enormt ondt i vedkommende
 • med meget mere….

Direkte tale

Et godt parforholdI kan som tidligere nævnt ikke sige hvad som helst til hinanden, uden at risikere at smide en skraldespand hen over hovedet på den anden. En professionel parterapeut på sidelinjen slippe godt fra at sige en masse, som du aldrig nogen sinde selv må sige til din ægtefælle. Han/hun kan udtrykke sig meget kontant og direkte, fordi vedkommende ikke har nogen følelsesmæssige aktier i jeres parforhold. Parterapeuten skal ikke leve sammen med jer til hverdag, og har et fagligt overblik og (forhåbentlig) stor erfaring. Det betyder, at I kan lære nogle værktøjer, der vil få jeres kommunikation til at fungere mange gange lettere og bedre. Endvidere kan parterapeuten give jer gode råd til justering af dårlige vaner og uhensigtsmæssige daglige rutiner.

Alting har konsekvenser. Også at undlade at sætte sig ind i Parforholdets Færdselslove og efterfølgende at holde dem.

Tyngdekraften skelner ikke mellem gode eller onde. Ethvert menneske, der falder til jorden, vil slå sig. Uanset om man er høj eller lav osv skal tyngdeloven følges. Karmaloven i parforholdet gælder på samme måde.

Vi har alle 24 timer i døgnet. Det eneste, du har indflydelse på, er hvordan du bruger disse 24 timer. Ansvaret er dit alene. Men heldigvis har du mulighed for at vælge noget andet, hvis du ikke er tilfreds med dét, du har nu. Når du vælger en anden holdning og adfærd, vil de mennesker, du omgiver dig med, også begynde at ændre sig.

God fornøjelse 🙂


Links til fire andre områder inden for parterapi og parforholdets færdselsregler:

Hvad er parterapi?

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Kommunikation


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi (de seks af dem ses herunder):

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler.


Se video med et tilbud om en gratis afklarende coaching-samtale
Video - Gratis afklarende coachingsamtale
4:01 minutter

Klik her for at kontakte mig.
.

Written by Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann