fbq('track', 'ViewContent');

personlig udvikling

Selvhævdelse

Art Reade

artreadeDa jeg for næsten 30 år siden for alvor startede min personlige udvikling, var det på et kursus med en amerikansk indianer: Art Reade. Kurset gjorde kolossalt indtryk på mig, for det åbnede i den grad mine øjne for hvordan man kan tage ansvar for sig selv og sit liv.
Senere blev jeg assistent på hans kursus, men det er en helt anden historie.

Nu er Art Reade tilbage i Danmark og laver personligt udviklende kurser. Jeg kan varmt anbefale at deltage i det.
På onsdag den 11. maj er der introduktionsmøde i København, og selve kurset finder sted 3. – 5. juni 2016.

Læs mere på www.artreade.dk
.

 

Joharis vindue

Joharis vindue er et hus med fire værelser: Værelse 1 er den del af os selv, som både vi selv og andre ser. Det er synligt og bevidst. I værelse 2 befinder sig de aspekter, som andre ser, men som vi ikke selv er klar over. Værelse 4 er det mest mystiske rum, hvori den underbevidste del af os hverken kan ses af os selv eller andre. Det er ubevidst og usynligt. I værelse 3 har vi vores private rum, som vi selv kender, men som vi holder skjult for andre.

joharis vindue
Værelse 1, det åbne område, bevidstheden: Dette kvadrant repræsenterer dele af personen, som alle er bevidste om, både personen selv og alle andre. Det er fx udseendet og nogle af måderne at udtrykke sig på.

Værelse 2, det blinde område: Adfærden i denne kvadrant er kun kendt af andre og ikke af personen selv. Det kan være måder at reagere på, ansigtsudtryk i visse situationer og lignende. Andre kan vælge at fortælle vedkommende om disse “blinde pletter”, men man skal nok være gode venner for at det sker.

Værelse 3, det skjulte område eller facaden: Holdninger i denne kvadrant er kun kendt af personen selv. Det kan være ting, man er lidt flov over, eller meget privat omkring.

Værelse 4, det ukendte område, det ubevidste eller underbevidstheden: Dette er til hverdag skjult for enhver, også personen selv. Kun i ekstreme situationer, fx under fare eller når man er fuld, kan adfærden og holdningerne her dukke op til overfladen – ofte på en uhensigtsmæssig måde.

Jo større vindue 1 er, og jo mindre vinduerne 2, 3 og 4 er, jo mere balance er der i livet. Dette opnås udelukkende gennem erfaring og personlig udvikling.

.

 

Ansvarsfordeling i parforholdet

Et parforhold, hvor den ene tager ansvar og er selvansvarlig, mens den anden ikke gør, vil efterhånden køre skævt. Den ene kommer til at trække et større og større læs, mens den anden kører på frihjul.

Ansvar kan man lære, og meget børneopdragelse går ud på at lære at tage ansvar.

Selvansvarlighed er ikke det samme som ansvarlighed, men derimod noget, man skal opsøge af egen drift. Det kan ikke påtvinges andre eller tillæres, og det kommer ikke af sig selv. Man skal have et (stort) behov, for at være tilstrækkeligt motiveret til selvansvarlighed. Motivationen udspringer i de fleste tilfælde af en smerte, man vil undgå, men det kan i nogle tilfælde også være noget behageligt, man vil have mere af.

Det kræver en modenhed og et overblik at kunne sige: ”Det er mine egne valg, der har ledt frem til, at min indtjening er ændret, at jeg har været udsat for vold, eller at der er helbredsmæssige udfordringer i familien”.

Det handler ikke om SKYLD, som på ingen måde er det samme som ANSVAR. Det er bestemt ikke din skyld, at det er gået galt for dig. Men det er dit personlige ansvar.

Der er kun fem ting, vi er nødt til: Disse er at trække vejret, at drikke, at spise, at komme af med det igen, samt at sove. Resten i livet er valg. Lad mig understrege dette: ALT andet er valg.

Læs mere...

Er du og din partner soulmates?

 • Lever du sammen med en person, du har været hamrende forelsket i og har et erotisk forhold til, men som du nu er i tvivl om overhovedet er din soulmate?
 • Overvejer du om der kunne være andre, der måske matchede dig bedre, end den person, du lever sammen med nu?
 • Er du havnet i en trummerum, hvor du længes efter forelskelsens kriblende rus og lethed, med mere glæde og kærlighed i samlivet?

dreamstimesmall_28805818Mange tror, at parforholdet handler om at finde den bestemte person, der matcher perfekt, og at når man har fundet ham eller hende, kan man leve lykkeligt sammen resten af livet. ”Når jeg finder sammen med min soulmate, er min lykke gjort.”

Dette er en ret udbredt antagelse, men den har resulteret i adskillige genvordigheder og skilsmisser.

Det perfekte parforhold med soulmaten skal der ikke ledes efter, men tværtimod skal det skabes.

Ideen om at finde sin ”anden halvdel” og sjæleven blev sandsynligvis grundlagt af græske filosoffer som blandt andre Platon. Han mente, at alle mennesker var delt i to, og at der var en tvilling et eller andet sted, som ønskede at blive forenet med den anden halvdel. Samtidig indebærer ideen om halvdelene, at der eksisterer en perfekt person for os, og at det kun handler om at finde ham eller hende. Man har en fornemmelse af, at når dette lykkes, vil kærligheden og livet være let.

Men denne overbevisning er en form for ansvarsforflygtelse og har vildledt mange mennesker, hvilket har skabt mange unødvendige problemer i parforholdet.

Læs mere...

Visuel forklaring

Rent grafisk vil jeg her beskrive, hvad der sker med humøret og livskvaliteten, når man ændrer sig fra en hverdag uden personlig udvikling, til mere bevidsthed og større lykke i livet.
Hvad vil det sige at have det godt og at få det bedre (eller værre)?

Humør Grafen læses således; Hvis y-aksen (den lodrette akse) er ”humøret” og x-aksen (den vandrette akse) er tiden, viser grafen at vi hele tiden bevæger os i et komfortbånd mellem godt og dårlig humør. Nogle mennesker kan svinge mellem at være i meget godt humør eller dårligt humør, andre har mindre humørudsving. Humøret svinger hele tiden op og ned, som om det er en elastik, som holder os i et bestemt område. Fantastisk glad = + 100% og i rigtigt dårligt humør = – 100%.
Humør Det kan ske, at vi oplever en stor lykke, fx forelskelse eller at vinde i lotteriet. Det giver et ordentligt udsving i den positive retning. Men ”elastikken” i følelsessystemet vil relativt hurtigt få os ned i vores komfort-zone.(inden for de +/- 100 %)

 

Humør Vi kan også risikere at opleve en stor krise, fx skilsmisse, fyring, dødsfald eller lignende. Det betyder, at vi drøner langt ned under vores komfort-zone, men inden længe er vi igen oppe i det fortrolige og velkendte område.
Humør
Hvis udsvingene er meget store og voldsomme (manio-depressive), kan de dæmpes til håndterbare størrelser med coaching-terapi. At man oplever en mere rolig og harmonisk hverdag, og at man bliver lettere at være i stue med.
Humør
Hvis udsvingene er meget små i et ”leverpostej-liv”, kan de blive større, så livet bliver mere farverigt og alsidigt. At man oplever større lykke og dybere relationer.
Humør
Coaching-terapi handler om at hæve denne, i realiteten, relative størrelse, således at man oplever en forbedring af livet, der er blivende. At de gode dage bliver bedre, og at de dårlige ikke er så dårlige endda.Det optimale ville være, hvis man efter et stykke tid mærker, at en dårlig dag er bedre, end en god dag var, før man startede med coaching-terapien.

Ingen kan tvinge andre op eller ned. Mennesker vil som en elastik hoppe tilbage i deres komfort-zone, hvis forandringen går for stærkt. Man skal selv have motivationen, incitamentet og tid til at flytte ”båndet” af komfort opad.

Dette gælder både mere lykke, mere frihed, bedre relationer, økonomisk velstand – ja, en ny og mere autentisk identitet.

Jeg har et eksempel fra mit eget liv. Jeg havde for mange år siden i 10 år en gæld på 100K, som jeg ikke kunne slippe af med – før jeg begyndte at arbejde med mig selv og mine overbevisninger om gæld og økonomi. Så forsvandt den, og jeg har ikke haft gæld siden.

.


.

.

Holdningsarbejde

Hvem vælger at arbejde med sine holdninger og overbevisninger?

Det kan illustreres som et hus, der bliver isoleret af håndværkere. Håndværkernes arbejde med isoleringen sviner, den koster kassen lige nu – men på sigt skulle det gerne give mere varme i stuerne og en mindre varmeregning.

dreamstimelarge_25176266Hvem får sit hus isoleret?

 • Det gør de, der er trætte af, at det trækker ind og er koldt indenfor.
 • Det kunne være dem, der synes at deres varmeregning er for stor.
 • Eller dem, som er miljøbevidste.

Hvad skulle forhindre, at jeg sørger for at få isoleret mit hus?

 • Det kunne være at jeg simpelthen ikke har råd til investeringen. Jeg vælger at betale den løbende høje varmeregning (det er dyrt at være fattig….!).
 • Nogen synes, at isolering er noget nymodens pjat: Man har altid levet fint med dobbeltmur og forsatsvinduer, så hvorfor skulle man ændre på det?
 • Og andre er bare ligeglade med, om det er koldt og trækker….

Hvilke fordele er der ved at isolere sit hus?

 • Allerede fra den første dag, efter at håndværkerne er færdige, kan jeg bedre regulere varmen, så temperaturen er passende, afhængigt af om solen skinner udenfor, eller der er frost og stormvejr.
 • Efter en periode, hvor jeg har betalt af på investeringen, kan jeg på min bankkonto se, at de løbende udgifter er blevet mindre.
 • Jeg har begrænset CO2-udslippet, og gør dermed noget godt for miljøet og for resten af verden.

Det er på nøjagtigt samme måde med holdningsarbejde sammen med en professionel facilitator.

Hvem arbejder målrettet og engageret med personlig udvikling og holdningsbearbejdning?

 • Det gør de, der er trætte af at have begrænsende overbevisninger og holdninger.
 • Det kunne være dem, der synes at omkostningerne ved begrænsningerne er for store i form af stresset arbejde, dårligt kørende parforhold, elendig økonomi og lignende.
 • Eller dem, der gerne vil have bedre relationer med andre mennesker.

Hvad skulle forhindre, at jeg udvikler mig personligt?

 • Det kunne være at jeg simpelthen prioriterer andre ting højere, fx ny bil, en ferie eller lignende.
 • Nogen synes, at det er noget pjat: Man har altid kunnet klare sig med præsten eller en god ven eller familiemedlem at tale med.
 • Og andre er bare ligeglade med hvordan det går, for det går jo godt nok….
 • Nogen synes at det ser ud, som om det kunne være slemt og hårdt at få bearbejdet gamle holdninger, overbevisninger og indstillinger (angst).
 • Jeg kunne have en fornemmelse af, at der måske vil blive rodet gevaldigt op i smertefulde oplevelser fra fortiden, og det kan være at jeg ikke bryder mig om det.
 • Jeg ved, hvad jeg har, og jeg ved ikke, hvad jeg får (negativitet).

Hvilke fordele er der ved at udvikle sig personligt og arbejde med sine overbevisninger?

 • Allerede fra starten af arbejdet med sig selv oplever nogen, at de føler, at forskellige ting går lettere i livet.
 • Efter en periode, hvor man har arbejdet med sine holdninger og overbevisninger, kan man se på sin arbejdssituation, sit parforhold og sin økonomi at der er sket en ændring til det bedre.
 • På sigt skulle det meget gerne vise sig, at livet bliver både lettere og sjovere, når man har tilføjet nogle nye vinkler på tilværelsen.
 • At man finder ind til sin værens-kerne – sit autentiske jeg.

.

Bøger om parforhold

7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet

Følg på de sociale medier

Videoer

Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi

Gratis uddrag fra bogen


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic